Дипломна робота з психології (освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр») студентки 6 курсу 62 групиPdf просмотр
Сторінка4/4
Дата конвертації07.01.2017
Розмір0.51 Mb.
ТипДиплом
1   2   3   4

Задоволенням потреби сенсу життя може стати турбота про дитину. Мати, чи батько, бабуся можуть вважати, що зміст їхнього існування є відхід за фізичним станом і вихованням дитини. Вони не завжди можуть це усвідомлювати, думаючи, що ціль їхнього життя в іншому, однак щасливими вони почувають себе тільки тоді, коли вони потрібні. Якщо дитина, виростаючи, іде від них, вони часто починають розуміти, що життя втратило всілякий зміст. Яскравим прикладом тому служить мама, що не бажає втрачати положення опікунки, що власноручно миє п'ятнадцятирічного хлопця, зав'язує йому шнурки на черевиках, тому що вінце завжди погано робить, виконує за нього шкільні завдання, щоб дитина не перевтомилася. У результаті він одержує необхідне почуття своєї необхідності, а кожен прояв самостійності сина переслідує з разючою завзятістю. Шкода такої самопожертви для дитини очевидна.
У деяких батьків виховання дитини збуджується так званою мотивацією досягнення. Ціль виховання полягає втому, щоб домогтися того, що не вдалося батькам з-за відсутності необхідних умовчи ж тому, що самі вони не були досить здатними і наполегливими. Батько хотів стати лікарем, але йому це не вдалася, нехай же дитина здійснить батьківську мрію. Мати мріяла грати на фортеп’яно, але умов для цього не було, і тепер дитині потрібно інтенсивно вчитися музиці.

47 Подібне батьківське поводження неусвідомлене для самих батьків здобуває елементи егоїзму Ми хочемо сформувати дитину за своєю подобою, адже вона продовжувач нашого життя .»
Здавалося б, що, якщо єдиним чи основним мотивом виховання є потреба емоційного контакту, чи потреба досягнення, чи потреба сенсу життя, виховання проводиться на укороченій дистанції і дитина обмежується у своїй самостійності. При реалізації визначеної системи виховання, коли мотив виховання ніби відсувається від дитину, дистанція може бути будь- якою, це визначається вжене стільки особистісними установками батьків чи особливостями дітей, скільки рекомендаціями обраної системи. Але проблема незалежності чітко виявляється і тут. Вона виглядає як проблема несвободи дитини в прояві властивих їй індивідуальних якостей. Подібно цьому регулюючі виховання, зверхцінні мотиви батьків обмежують волю розвитку властивих дитині задатків, ускладнюють розвиток, порушуючи його гармонію, а іноді і спотворюючи його хід.
Мета і мотив виховання дитини - це щасливе, повноцінне, творче, корисне людям життя цієї дитини. На творення такого життя і повинне бути направлене сімейне виховання.
Деякі автори намагалися простежити, як пов'язані риси характеру батьків з рисами характеру дитини. Вони думали, що особливості характеру чи поводження батьків прямо проектуються на поводження дитини. Думали, що якщо мати виявляє схильність до туги, пригніченості, той у її дітей будуть помітні такі ж здібності. При більш пильному вивченні цього питання усе виявилося значно складніше. Зв'язок особистості батьків і вихованих особливостей поводження дитинине настільки безпосередній. Багато чого залежить від типу нервової системи дитини, від умов життя сім"ї. Тепер психологам зрозуміло, що та сама домінуюча риса особистості чи веління

48 батька здатна в залежності відрізних умов викликати і самі різні форми реагування, а надалі і стійкого поводження дитини. Наприклад, різка, запальна, деспотична мати може викликати у своїй дитині як аналогічні риси
- брутальність, нестриманість, такі прямо протилежні, а саме пригніченість, боязкість.
Зв'язок виховання з іншими видами діяльності, підпорядкування виховання тим чи іншим мотивам, атак само місце виховання в цілісній особистості людини - усе це і додає вихованню кожного батька особливий, неповторний, індивідуальний характер.
Саме тому майбутнім батькам, що хотіли б виховувати свою дитину не стихійно, а свідомо, необхідно почати аналіз виховання своєї дитини з аналізу самих себе, з аналізу особливостей своєї власної особистості.
Конфлікт поколінь — вічна проблема сімейного виховання.
Методи, якими користаються батьки, не завжди вибираються правильно.
Усе своє життя батьки повинні, підкорити вихованню дітей.
1.2.1. Ставлення батьків до дитини як чинник формування дитячої
особистості
Як основних чинників розвитку самооцінки традиційно виділяють спілкування і своє діяльність дитини. У спілкуванні засвоюються форми, види, критерії оцінювання, в індивідуальному досвіді відбувається їх апробація, наповнення особистісними смислами. Формування самооцінки може розглядатися як результат засвоєння дитиною певних параметрів ставлення до нього дорослих. Як справедливо зазначає
У. У.Столин
[67
].
із часу народження дитина входить у складна система відносин із на інших

49 людей і мало-помалу стає об'єктом і суб'єктом різних видів роботи і громадських відносин, тому становлення самооцінки залежний від думок, суджень і оцінок оточуючих. А ще також А. І.Липкина: не виявлено зв'язок між самооцінкою дитину і кількістю часу, проведеного з батьками, головне
— не скільки, бо як спілкуються батьки та дитина. Вихідні форми самооцінки є прямим відбитком оцінки дорослого (Ананьєв, Захаров) [31].
У роки життя сім'я для дитини основний моделлю соціальних відносин. Усім ї з урахуванням прихованихвзаимовнушений і взаємовпливів створюється особлива атмосфера, коли навіть висловлені думки відзначаються дитиною та, проникаючи у його свідомість, виявляються потім у поведінці. Усім ї наймоційніше насиченими стосунки між дитиною та матір'ю. Саме спілкуванні із нею дитина отримує перший досвід надійності навколишнього світу і власної здібності жити у цьому світі. Експериментально встановлено, що самооцінка дитини корелює більшою мірою з поведінкою матері, ніж із поведінкою батька. Саме материнська любов стає першим соціальним дзеркалом для самосвідомості дитини. На формування самосвідомості дитини впливають такі параметри, як соціальний статус сім'ї, розміри сім'ї, старшинство серед дітей, відсутність котрогось із батьків (смерть чи розлучення, відносини між батьками (Берні)
[ 31]. За підсумками аналізу літератури можна виокремити декілька засобів впливу батьків на самосвідомість дитинина процесі спілкування (Столин,)
[67]:
1. Пряме чи непряме (через поведінка) навіювання батьками образу, або самовідносини. У цьому навіюваний образ може бути як позитивним розумний, добрий, здатний, і негативним (нерозумний, невихований.
2.Опосредованная детермінація самовідносини дитини шляхом формування в нього стандартів виконання тих чи інших дій, формування рівня домагань.

50 3. Контроль над поведінкою дитини, у якому дитина засвоює параметри і знаходять способи самоконтролю.
4. Непряме управління формуванням самосвідомості шляхом залучення дитинина таку поведінку, що може підвищити чи понизити його самооцінку, змінити образ себе. Ясні вербальні великі впливу батька іноді можуть суперечити непрямим впливам. Так, батько може стверджувати, що вона йому шляхів та він його цінує, але своєю амбіційною поведінкою демонструвати зворотне. І тут виникає ситуація, названа "Подвійний зв'язком". Вона має негативні наслідки на формування самосвідомості дитини. Вирізняють такі умови формування високої середньої та низької самооцінки дитини (Берні) Низька самооцінка пов'язані з спробами батьків сформувати в дитини спроможність доприспособительному поведінці. Це виявляється у виконанні вимог слухняності, умінні підлаштовуватися до інших людей, залежність від дорослих у повсякденному житті, охайності, безконфліктній взаємодії з однолітками. Успішність, яка умінням підлаштовуватися під бажання іншим людям, а чи не з урахуванням особистих досягнень веде до формування низькою самооцінки. Діти з низькою самооцінкою зростають усім ях, де часті конфлікти між батьками, ще, матерів сім'ях невдоволені взаємовідносинами з чоловіком, девони відчувають із боку чоловіка активної підтримки у виховання дитини. Прагнення батьків поставити дитинина підлегле, залежне становище веде до їх зниження самооцінки. Дитина у цій ситуації виявляється психологічно надламаний, недовіряє навколишнього світу, йому бракує відчуття особистісної цінності. Дітям з заниженою самооцінкою характерні скромні цілій невпевненість у можливості її досягнення. Діти, мають середню самооцінку, виховуються усім ях, де батьків на більшою мірою схильні займати стосовно нимпокровительственную,

51 поблажливу позицію. Рівень батьківських домагань низький, і скромні мети дозволяють приймати своїх дітей такими, які що є, виявляти толерантність до поведінці. У той самий час різні самостійні дії дітей цікавить батьків тривогу. Придбання самостійного особистого досвіду а поза домом У цих дітей обмежується. Діти з середньої самооцінкою більше на думки себе іншим людям. Яскраво виражена установка батьків бути прийнятим своїх дітей є необхідною передумовою формування високої самооцінки. Важлива особливість таких батьків полягає у ясних, заздалегідь встановлених повноваженнях прийняття рішень,недвусмисленности прояви авторитету і відповідальності гілок. Одне з батьків перебирає ухвалення основних рішень, із якими погоджується уся сім'я. Менш принципові рішення з різним побутовим питанням приймаються колективно. У цих сім'ях панує атмосфера взаємної довіри, всі члени сім'ї почувається включеною у загальний домашній коло. Висока самооцінка розвивається в дітей усім ях, відмінних згуртованістю і солідарністю. Більше позитивно тут ставлення матерій до чоловіка. У очах дитини батькам завжди супроводжує успіх. Він з готовністю слід заданим ними зразкам поведінки, наполегливо й успішно вирішує стаючи проти нього повсякденні завдання, оскільки відчуває упевненість у своїх силах. Він менше піддається стресу і тривожності, доброзичливо і реалістично сприймає себе і світ довкола себе. Дитина із високої самооцінкою привчений постійно відчувати свої можливості, дізнаючись і визнаючи свої сильній слабкі боку. Діти із високим самооцінкою ставлять собі високі цілій частіше домагаються успіху, вони незалежні, самостійні, комунікабельні, переконані найбільший винуватець успіху будь-якого дорученого їм справи. Важливою особливістю дітей і те, що вони менше зайняті своїми внутрішніми проблемами. Відсутність сором'язливості дозволяє йому висловлювати свої міркування відкритий і прямо (Берні) [32].

52 Якщо внутрішньо приймають дитини, натомість взаємини уній є спочатку здоровими, то цінність дитини для батьків виступає не як він заслуга, бо як щось належне. Батькам досить те, що це — їх дитина. Вони приймають її такою, який вона є, незалежно з його розумових чи фізичних даних. Основними передумовами формування в дитини високої самооцінки є дисциплінуюче початок у сімейному вихованні, установка матері бути прийнятим дитину і рівень власної самооцінки матері (Берні) Разом протеза одним лише характеру батьківського відносини не можна однозначно передбачити, як це позначиться на внутрішній світ дитини. Експериментальні дослідження свідчать, що достовірно пояснити причини формування тій чи іншій самооцінки можна лише даних про сприйнятті дитиною батьківських установок, а чи не об'єктивну оцінку батьківського відносини. Неможливо уникнути світ суб'єктивних переживань дитини, адже будь-яке емоційне ставлення батьків й ефективні методи впливу набувають свій сенсу тільки в психологічних реакціях дитини. Відповідно до моделі Л. Беньямін, зв'язок між поведінкою батьків і поведінкою дитини неоднозначна. На один і той ж батьківське поведінка вона може реагувати двома шляхами "додатково" (ініціативою про надання самостійності, втечею на переслідування) і "защитно" (у відповідь відкидання вона може намагатися поводитися з батьками оскільки ніби його полюбляють скрізь і уважні нього. Цим він поєднує хіба що просить батьків змінити ставлення щодо нього [31]. Вплив батьківського стосунки розвиток самооцінки дитини молодшого шкільного віку. Розвиток самооцінки в молодшому шкільному віці багато в чому пов'язані з включенням дитинина систематичний процес навчання, з багатовимірним іусложняющимся за формами та змісту спілкуванням з дорослими і однолітками. Тут складаються сприятливі умови у розвиток

53 когнітивного компонента самооцінки, для інтелектуалізації відносини дитину до собі. Формування самооцінки молодшого школяра пов'язана зі зміною ситуації розвитку, саме з новими вимогами до нього збоку оточуючих, появою, твердженням, розширенням самостійності виникненням нового бачення себе. Найчастіше самооцінка молодших школярів будується оцінці, що вони одержують від вчителів та батьків. Визнання, підтримка уній безпосередньо впливають на процес адаптації шкільному колективі і відносини з вчителями. Проте, якщо наполегливо намагаються виробити в дитиниприспособительное поведінка слухняність, вміння підлаштовуватися решти, осуд будь-яких конфліктів, це може призвести до зниження самооцінки. Чим більшою мірою батьки процвітають прагнучи допомогти дитині слухняним, правильним, залежатиме від неї і від формальних форм поведінки (сиди у п'ятому класі тихо, "слухайся вчительки, "не бігай на зміні, тим, у меншою мірою дитина насмілиться на самостійність у поведінці, ай у мисленні. У результатів нього розвинуться такі риси, як залежність від схвалення його дії та її самого на інших людей, суперечливість мотивів і первісність почуттів, нестійкість настрої, несамостійність підвищена вимогливість до турботі себе, нездатність оцінити себе збоку. У молодшому шкільному віці самооцінка який завжди є адекватним відбитком соціальної оцінки. Наприклад, в дітей із посередніми показниками у навчанні з'являється тенденція допереоцениванию себе. Заданими У. Ф.
Сафіна (Сафіна, 1975), при низьких соціальних оцінках їхнього впливу самооцінку значно знижується чи набуває зворотний спрямованість, в ряді піддослідних висока самооцінка особистості постає яку відповідь низьку соціальну оцінку. Таке протидія, можливо, пов'язані з позитивним поданням щодо собі, що склався у дитини-дошкільняти і який хоче зберегти.

54 У самооцінці молодшого школяра позначається нерозвиненість критичного ставлення до свого особистості, відсутність ясності у сенсі своїх характерологічних особливостей і відсутність диференційованого підходи до собі та своїм одноліткам в оціночних судженнях. Дитині, які дорослому, необхідно почуватися самостійним, діяти від. Це створює міцну основу для самоповаги, втрата якого не може призвести до упертості і агресивності. Не розуміючи, чому інших дітей хвалять, яке немає, виділяючи як єдиного критерію оцінювання успішність, дитина найчастіше намагається захистити свою гідність заперечує правил поведінки, норми, мораль. Отже, з семи до дванадцяти років діти будують свою систему цінностей, навчаються виробляти власну думку й враховувати чуже, набувають різні навички та хочуть визнання і достоїнств. Вони активно опановують способами, формами і критеріямисамооценивания при безумовному прийнятті батьками дитини таким, який вона є, і заохочення його самостійності.
1.2.2. Психологічні особливості повних та неповних сімей.
Постановки проблеми сімейних відносин виникає в плані оприділення психологічних основ їх розумінню. І вивчення являється психологічних основ їх розумінню і вивчення являється актуальними здогадами не тільки по причині відмінного дослідниками кризи сучасній сім’ї і назріваннями у зв’язку з цими психотерапевтичними заходами, - психологічне розуміння сімейних відносин буде мати теоретичне і практичне значення як в плані досягнення благополуччя і стабільності сімейних відносин, такі для реалізації цілей научного пошуку в ситуації володіти інформацією технології. [63]. Значна частина розлучених немає можливості (бажання) вступити в

55 повторний шлюб. Зростає кількість неповних сімей в яких діти виховуються одним з батьків. Дитина без батька немає можливості нормально розвиватися, що негативно впливає на все її подальше життя. [16]. Ситуація розлучення є травмуючою як для дитини такі для доросли і сприяє виникненню нервових порушень. Діти, у віці (2,5-3,5 р) реагують нарозлучення, розладами сну, підвищеною старіхтливістю, зниженням пізнавальних інтересів проявами неохайності і особливою пристрастю до власних речей та іграшок, вони важко розлучаються з матір’ю, а в грі населений голодними, агресивними тваринами, змінюється. Коли батьки починають турбуватить про них, але у найбільш чутливих навіть через рік спостерігають депресію і затримання у розвитку. [16]. Найбільше вразливою всім ї розлучення є єдина дитина. Ті, хто має братів і сестер виміщують агресію і тривогу один на одному і це знижує ймовірність нервових зривів та емоційне напруження. Найбільше криза сягає дитину підліткового віку дуже гостро прояви надмірної жорстокості Загалом в дітей після розлучення порушується процес адаптації до повсякденного життя і адаптація до соціуму. Більшість тенденцій помічені психологами в області міжособистісної взаємодії психології сім’ї, більшість теоретичних припущень породжуючих спектр концептуальних моделей міжособистісних відносин, засвідчує проа ктуальність відносин. [63]. Також причиною неповних сімей є смерть одного з батьків. Для людини це завжди великий удар для її близьких незалежно. Осиротілі діти по різному реагують, залежно відвіку, статі сімей, атмосфери особливості поведінки другого дорослого в цій трагедії ситуації. Головним є те, щоб спільне горе згуртувало сім’ю, а емоційні стосунки з іншими родичами допомогли, бережливість ставлення один до одного. Тим не менше вчені вважають, що втрата батьків в ранньому віці призводить до неспецифічної травми наслідки яких залежать від декількох чинників статі, біогенез.

56 Важливої наявності люди як б могли замінити померлого, від типу втрати і доступності компенсаторної підтримки від соц.статусу розвивається період гострого переживання. В основному діти реагують на втрату когось з батьків глибокими втратами чи депресіями. Ризик виникнення психологічних порушень максимальний у дитини 3-4 р віку, коли її стать співпадає з статтю померлого, тому першочергове завдання живого допомогти дитині пережити горе, підтримати її.
Висновки до І розділу
Отже, сімя – це група людей, яка поєднана родинними зв’язками і бажаюча дати своїм нащадкам виховання, освту, закласти моральні та духовні цінності, забезпечивши гідне життя. Одним з головних завдань сімї являється формування особистості дитини, якості, які виявляються найбільш прийнятними для його подальшого розвитку.
Сімя є одним з найважливіших та впливових факторів соціалізації дитини. Через це умови виховання, соціальне становище сімї, рід занять її членів, матеріальне забезпечення та рівень освідченості батьків, в значній мірі встановлює життєвий шлях дитини. Крім свідомого, повноцінного та цілеспрямованого виховання, яке дають батьки, на дитину впливає вся внутрішньосімейна атмосфера, причому ефект цього впливу з віком накопичується, переломлюючись у структурі особистості.
Сімя може бути повною чи неповною – в залежності від наявності одного чи обох батьків. Це впливає на повноту та якість виконання ними батьківських завдань. Специфічний образ життя сімї з одним із батьків відчутно відбивається на виховному процесі дорослим не вдається здійснити повноцінний контроль над дітьми і в цілому впливати на їх поведінку. Особливості взаємодії дитини з батьками, ступінь їх чутливості, наявність емоційних зв’язків і відносин прихильності виявляють вплив як протягом всього періоду дитинства, такі подальшому житті, являються

57 своєрідним еталоном побудови його стосунків з іншими людьми. Через це так важливо, щоб у кожної дитини були і батько і мати.
58
ВИСНОВКИ
Досліджуючи питання впливу виховання в повних та неповних сімях як теоретично, такі практично, ми прийшли до таких висновків
1. Будь-яка сімя може бути як благополучною такі неблагополучною, в залежності від взаємовідносин в сімї. При цьому важливу роль відіграє не тільки склад сімї. Сімя може бути неповною, але у матері з батьком збереглися гарні взаємовідносини, тому дитина зростає в майже благополучних умовах. Напрямком психологічного аналізу виховання дитини всім ї є також порушення сімейного виховання (у психології розглядають як стійке поєднання певних рис виховання, яке призводить до негативних наслідків у розвитку особистості дитини. Відповідно виділяється низка критеріїв рівень протекції (гіпер- або гіпопротекція як сила і час, витрачена батьками на виховання дитини ступінь задоволення потреб (матеріально-побутових і духовних потурання, ігнорування потреб дитини рівень вимогливості до дитини (як визначення кола обов’язків, покарання, заборони надмірність або недостатність вимог-обов’язків, надмірність або недостатність вимог- заборон, надмірність або мінімальність санкцій на порушення поведінки дитини.
Поєднуючись, такі риси утворюють певний тип порушень сімейного виховання. Зокрема, потуральна гіперпротекція характерна для потурального стилю домінуюча гіперпротекція (авторитарний і ліберальний стилі підвищена моральна вимогливість авторитарний стиль гіпопротекція (ліберальний стиль. Отже, важливо зазначити, що дорослі по відношенню до дитини займають неефективну виховну позицію, не враховуючи навіть особливостей порушень взаємодії у системі "батьки-діти", які в свою чергу провокують певні ускладнення й аномалії процесу виховання дитини всім ї. Відповідно наслідком є деформований особистісний розвиток дитини.

59 Частими причинами аномалій у вихованні дітей стають порушення подружжям етики взаємин, а також неоднозначність розуміння подружжям сімейних ролей - чоловіка, дружини, господаря, господині, голови сім’ї, вимог, які подружжя ставить один до одного. Але найбільш істотний фактор, який негативно впливає на виховання дітей, на особистісне їх формування, - несумісність моральних позицій подружжя, розбіжність їх точок зору на честь, мораль, совість, обов’язки перед сім’єю, міру відповідальності за стан справи усім ї тощо. Отже, формування особистості дитини в сучасному суспільстві ставить нові вимоги до системи виховання й освіти підростаючої особистості, а також врахування особливостей функціонування й розвитку сучасної сім’ї як мікро групи суспільства, її формуючо-виховної спроможності нарівні теоретичного й практичного забезпечення вирішення актуальних проблем вданій галузі.

60
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.
Азаров Ю.П. Семейная педагогика. – М Просвещение, 2002. –
685 с.
2.
Анзорг Л. Дети и семейный конфликт: Перснем М
Просвещение, 2007. – 490 с.
3.
Андрющенко Т. Ю, Захарова А. В. Исследование самооценки младшего школьника в учебной деятельности // Вопросы психологии, 2003,
№ 4. – С. 10-15.
4.
Андрющенко Т. Ю. Психологические условия формирования самооценки в младшем школьном возрасте // Вопросы психологии, 2003, № 4.- С. 5-7. Антонов А.И., Борисов А.Л. Кризис семьи и пути его преодоления. — М Просвещение. 2003. – 470 с.
6.
Афанасьева Т.М. Семья. – е изд., перераб. и доп. – М
Просвещение, с.
7.
Афанасьева Т. М. Завтрашние родители/Тамара Афанасьева - М
Педагогика-Пресс, 2002. - 99 с.
8.
Бартошевський І. Педагогия руска або наука о воспитаню. – Львів Накладом автора. 1891. – с. Батьків не обирають : Проблеми відповідального батьківства в сучасній Україні / За ред. Ю.М.Якубової та ін. – К АЛД,1997. – 185 с.
10.
Башкирова Н. Ребенок без папы. Решение проблем неполной семьи. – СПб.: Наука и Техника, 2007. – 272 с.
11.
Бене Е. Семейная психология и семейная терапия//Начальная школа. 1999. - №2. - С. 14-41. Бондарчук О.І. Психологія сім'ї: Курс лекцій. - К МАУП, 2001. -
96 с.

61 Бондарчук О.І. Сім'я як осередок соціалізації дитини // Проблеми соціальної захищеності дітей в ринкових умовах. - К АЛД, 1998. - 165 с.
14.
Бороздина Л, В. Что такое самооценка? // Психологический журнал, 1992, № 4. – С. 10-17 15.
Воспитание ребѐнка: Возрастные кризисы. Перс итал. Б.
Богомолова и др.] - М АСТ: Астрель, 2003. - 46 с.
16.
Власова О.І. Педагогічна психологія Навч. Посібник- К Либідь, с.
17.
Гозман ЛЯ, Алешина Ю. Е. Социально-психологические исследования семьи: проблемы и перспективы // Вестн. МГУ. — 1985. — № 4. — С. 10–20. — Сер. 14. Психология.
18.
Дементьева И. Негативные факторы воспитания детей в неполной семье // Социологические исследования – 2001. - № 11. – С. 108-118.
19.
Дементьева И, Зубарева Н. Степень социальной ответственности подростка в полной и неполной семьях // Воспитание школьников. – 2003. -
№10. – С. 13-17 20.
Дементьева Н.В. Технология индивидуальной работы с детьми и подростками из неполных семей // Социальная педагогика: новые исследования Вып.1 – М Изд-во Ин-та педагогики соц. работы., 2002. – С.
22-28.
21.
Джейкс, Т. Д. Помоги! Я воспитываю ребенка одна / Т. Д.
Джейкс; Перс англ. Шемпель Р. Б - СПб.: Библ. взгляд, 2007. - 170 с.
22.
Думитрашку ТА. Влияние внутрисемейных факторов на формирование индивидуальности//Вопросы психологии. 1990. №1. – 10-15 23.
Захарова А. В. Структурно-динамическая модель самооценки //
Вопросы психологии, 1989, №1.- С. 3-8.
24.
Зубкова Т.С. Неполные семьи // Организация и содержание работы по социальной защите женщин, детей и семей. – 2003. – № 7. - С. 75-
80.

62 25.
Иванов С. Одинокие дети // Воспитание школьников. - 2004. - № 3. – С. 10-12 26.
Игошев К.Е, Минковский Г.М. Семья, дети, школа. — М
Феникс, 2004. – 485 с.
27.
Исаев Д. Н, Каган В. Е. Половое воспитание детей: Медико- психологические аспекты. – Л Медицина, 2006. – 160 с.
28.
Исаев Д. Н, Каган В. Е. Половое воспитание и психогигиена пола у детей. – Л Медицина, 2007. – 184 с. Каган В.Е. Преодоление: неконтактний ребенок в семье.-
СПБ.:Фолиант,1996. – 225 с.
30.
Кенфилд, Кен. Сердце отца: Как отцы могут изменить будущее своих детей. Кен Кенфилд; Пер А. Фищенко] - СПб.; Киев: Руфь, 2007. -
237 с.
31.
Кісарчук З.Г. Психологічна допомога сім'ї: Посіб. / За ред. З.Г.
Кісарчук. - К Вид-во Інту соціології НАН України, 1998. - С. 15-20 32.
Кован ФА, Кован К.П. Взаимоотношения в супружеской паре, стиль родительского поведения и развитие трехлетнего ребенка // Вопр. психологии. - 1998. - № 4. - С. 110-118.
33.
Колесниченко Е. А. "Психологические проблемы современной российской семьи" В х частях. - 2 часть/Под общей редакцией доктора психологических наук В.К. Шабельникова и кандидата психологических наук А.Г. Лидерса. - М Академия, 2005. - 360 с.
34.
Коменский Я.А. Материнская школа – СПб., 2004 – 64 с.
35.
Кон И. С. Ребѐнок и общество: (Историко-этнографическая перспектива. М, Главная редакция восточной литературы издательства "Наука, 2005. - 270 с.
36.
Коночук Н.В. Формирование стиля разрешения жизненных трудностей в условиях неправильного воспитания // Психологический журнал. – 2005. - №5 - С. 16-32.

63 37.
Костенко М.А. Помогая неполной отцовской семье //
Отечественный журнал социальной работы. - 2002. - № 1. – С. 73-76.
38.
Куликова ТА. Семейная педагогика и домашнее воспитание:
Учебник для студ. сред, и высш. пед. учеб. заведений. - М Издательский центр "Академия", 2007. - 232 с.
39.
Крайг Г. Психология развития. - СПб. Питер, 2007. – 992 с. Корчак Я. Как любить детей. — М ЮНИТИ, 2003. – 351 с.
41.
Кульчицкая Е. И. Воспитание чувств детей в семье. – К Рад. школа, 2003. – 120 с.
42.
Левитов Н.Д. Отчего возникают недостатки в характере школьников и как их исправить. - М Издательство АПН РСФСР, 2006. – с.
43.
Лэнг Р.Д. Расколотое "Я антипсихиатрия. - М Академия; СПб.:
Белый кролик, 1995. - 187 с. Личко А.Е. Подростковая психотерапия. - е изд. - Л Медицина, 1995. - 146 с Эйдемиллер З.Г. Методы семейной диагностики и психотерапии. - М СПб.: Фолиум, 1996. - 174 с.
45.
Лунякова Л.Г. О современном уровне жизни семей одиноких матерей // Социс. – 2001. - № 8. – С. 86-95.
46.
Макаренко АС. Книга для родителей.-М.: Педагогика,1988. – 156 с
47.
Матейчик З. Некоторые психологические проблемы воспитания детей в неполной семье // Воспитание детей в неполной семье.- М Прогресс,
2006. - с. 70-98 48.
Матвеева А, Выбойщик И, Мякушкин Д. Практическая психология для родителей или – Что я могу узнать о своѐм ребѐнке. – АСТ-
Прасс, 2007. – 570 с.

64 49.
Минияров В. М.
Психология семейного воспитания
(диагностико-коррекционный аспект. – М Московский психолого- социальный институт; Воронеж Изд-во НПО "МОДЭК", 2005. – 550 с.
50.
Марова 3. Ребенка воспитывает одна мать//Воспитание детей в неполной семье. - М Прогресс, 2006. - с. 6-68 51.
Мудрик А. В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов /
Под ред. В.А.Сластенина. — М Издательский центр "Академия", 2007.-184 с.
52.
Мухина B.C. Возрастная психология. Феноменология развития.
— М Издательский центр "Академия", 2006. - 608 с.
53.
Некрасова З, Некрасова Н. Перестаньте детей воспитывать – помогите им расти. – М ООО Издательский дом "София", 2006. – 416 с. Немов Р.С. Психология. – М Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,
2007. – 631 с.
55.
Николаева Е.Н.,Купчик В.П.,Сафонова А.И. Зависимость эмоциональных реакций человека от негативних переживаний в детстве //
Психол.журн. - 1996. - Т. - № 3. - С. 92-98 56.
Петровский А.В. Дети и тактика семейного воспитания. - М
Просвещение, 2005. – 76 с.
57.
Райгородский Д. Я.Родители и дети: Хрестоматия: Учеб. пособие по педагогике. - Самара Бахрах-М, 2003. – 784 с.
58.
Родители и дети: Психология взаимоотношений / Под ред. Е. А.
Савиной, Е. О. Смирновой. — М "Коги-то-Центр", 2003. — 230 с.
59.
Рубинштейн С. Я. Черты характера ребѐнка и их воспитание в семье. Книга для родителей. – М Просвещение, 2004. – 48 с.
60.
Семья: 500 вопросов и ответов/Ред.-сост. Л. В. Прошина. — М
Мысль, 2002. — 717 с.
61.
Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – СПб.: ООО "Речь", 2007. – 350 с.

65 62.
Смирнова Е.О. Становление межличностных отношений в раннем онтогенезе// Вопр. Психологий.2007. №2.57-68 63.
Смирнова Е.О., Хохпачева И.В. Особености отношения родителей к ребенку с трудностями в общении // Вопр. Психологи. -2008.- с
64.
Слепкова ВИ, Костюкович А.А. Психология семьи: Учебно- методическое пособие. – Мн.: БГПУ им. М. Танка, 2007. – 345 с.
65.
Соколова В. Н, Юзефович Г. Я. Отцы и дети в меняющемся мире: Кн. для учителей и родителей. – М Просвещение, 2004. – 223 с.
66.
Стельмахович М. Українська родинна педагогіка Навч.-метод. посіб. – К, 1996. – с.
67.
Столин ВВ, Бодалев А.А. и др. Семья в психологической консультации: Опыт и проблемы психологического консультирования / Под ред. А.А. Бодалева, ВВ. Столина; Науч.--исслед. ин-т общей и педагогической психологии Акад. пед. наук СССР.—М.: Педагогика, 1989.
— 208 с. Сухомлинський В. Моральні цінності сім‖ї // Вибрані твори В п‖яти томах. – К Рад.школа,1977. – Т. – С. 343-347.
69.
Филиппова Г. Г. Психология материнства Учебное пособие. — М Изд-во Института Психотерапии, 2002. — 240 с.
70.
Филипчук Г. Знаете ли вы своего ребѐнка? Книга для родителей.
– М Прогресс, 2007, – 400 с.
71.
Фонарева А. Развитие личности ребенка: Перс англ. / Под ред. А. Фонарева. - М Прогресс, 1997. - С. 111-115.
72.
Фридман Л.М. Психология воспитания. Книга для всех кто любит детей. – Мс.
73.
Фромм А. Азбука для родителей или как помочь ребѐнку в трудной ситуации. – Екатеринбург: АРД ЛТД, 2006. – 320 с.

66 74.
Фурутан А. Отцы, матери, дети: Практические советы родителям: Перс англ./ Предисл. КГ. Митрофанова. – М Прогресс, 2007. – 192 с.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал