Диплом за освітньо кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»Скачати 54.29 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації20.02.2017
Розмір54.29 Kb.
ТипДиплом

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування для вступників на навчання за освітньою програмою підготовки бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
«Молодший спеціаліст»
Навчально-науковий інститут: Інженерної механіки та транспорту (ІІМТ)
Код, напрям: 6.070106 «Автомобільний транспорт»
1. Вступ
Вступні випробування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо- кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» і бажають навчатися за нормативними термінами підготовки бакалаврів.
2. Зміст програми вступних випробувань
Перелік дисциплін:
2.1 Технічна експлуатація автомобілів
Тема 1.Загальна характеристика експлуатації автотранспортного
засобу
Розвиток технічної експлуатації автомобілів (ТЕА), сучасний стан та перспективи. Основні поняття та означення з ТЕА.
Експлуатаційні властивості автотранспортних засобів (АТЗ), параметри їх технічного стану та взаємозв’язок між ними.
Тема 2. Процеси, що спричинюють погіршення технічного стану АТЗ
Характеристика основних теорій, які пояснюють фізику тертя і зношування. Види тертя. Класифікація видів тертя та зношування у машинах.
Методи вимірювання зносу та інтенсивності зношування деталей машин.
Природа об'ємного руйнування деталей машин.
Тема 3.Закономірності зношування деталей механізмів ДВЗ
Закономірності зношування деталей циліндро-поршневої групи.
Зношування деталей кривошипно-шатунного механізму та системи мащення.
Зношування деталей газорозподільного механізму.
Закономірності зношування деталей системи живлення та охолодження.
Тема 4.Закономірності зношування деталей кермового керування,
трансмісії та ходової частини
Зношування деталей кермового керування. Закономірності зношування деталей зчеплення та гальмівної системи.
Особливості зношування деталей коробок переміни передач, карданної передачі, редукторів ведучих мостів.
Закономірності зношування шин та коліс АТЗ.
Тема 5.Елементи теорії надійності машин та її застосування
у системі забезпечення працездатності АТЗ
Показники надійності. Безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність, збережуваність. Оцінка одиничних та комплексних
показників експлуатаційної надійності. Основні аналітичні залежності теорії надійності.
Закономірності зміни технічного стану автомобілів від їх напрацювання.
Взаємозв’язок між ймовірністю безвідмовної роботи та ймовірністю настання відмов.
Тема 6.Застосування теорії ймовірності і математичної
статистики у дослідженні надійності АТЗ
Основні поняття теорії ймовірності. Основні визначення та теореми.
Статистичні ряди, їх числові характеристики. Математичне очікування значення випадкової величини, дисперсія, квадратичне відхилення, варіація.
Характеристика розподілів значення випадкової величини. Інтегральна функція розподілу та функція щільності розподілу значення випадкової величини. Основні закони розподілу значення випадкових величин.
Тема 7.Система технічного сервісу автомобільної техніки України
Основні положення і означення системи.
Характеристика складових систем технічного сервісу.
Поняття технології і технологічного процесу. Контроль технічного стану автомобіля.
Методика визначення періодичності ремонтно-обслуговуючих дій та її коригування.
Тема 8.Загальна характеристика технологічних процесів технічного
обслуговування та поточного ремонту автомобіля
Характеристика мийно-очисних, прибиральних та заправних операцій.
Розбирально-складальні та контрольні операції.
Матеріально-технічне забезпечення технічного обслуговування (ТО) і поточного ремонту (ПР).
Тема 9.Технологія поточного ремонту двигунів
Загальна характеристика несправностей систем та механізмів двигунів.
Поточний ремонт деталей циліндро-поршневої групи.
Поточний ремонт деталей кривошипно-шатунного механізму та системи мащення.
Поточний ремонт деталей газорозподільного механізму.
Поточний ремонт деталей системи живлення та охолодження.
Тема 10.Технологія поточного ремонту трансмісії та редукторів
ведучих мостів
Загальна характеристика несправностей агрегатів і механізмів трансмісії.
Поточний ремонт зчеплення, коробок переміни передач та роздавальних коробок.
Поточний ремонт карданних передач.
Поточний ремонт головних передач та бортових редукторів.
Тема 11.Технологія поточного ремонту кермового керування,
переднього моста, гальм і шин АТЗ
Загальна характеристика несправностей кермового керування, переднього моста, гальм і шин АТЗ.
Поточний ремонт деталей кермового керування. Поточний ремонт деталей зчеплення та гальмівної системи.
Поточний ремонт передніх мостів. Поточний ремонт шин та коліс АТЗ.

Тема 12.Технологія поточного ремонту кабін, кузовів, облицювання та
електрообладнання АТЗ
Загальна характеристика несправностей кабін, кузовів, облицювання та електрообладнання АТЗ.
Поточний ремонт кабін, кузовів та облицювання автомобіля.
Поточний ремонт складових системи електроживлення автомобіля – генераторів і акумуляторних батарей.
Поточний ремонт стартера.
Поточний ремонт електродвигунів та електромагнітних пристроїв.
Поточний ремонт сигнального та світлового обладнання.
Тема 13.Планування ремонтно-обслуговуючих дій транспортних
засобів АТП
Аналіз кількісного та вікового складу АТЗ та їх річних напрацювань.
Режим роботи виробничих зон АТП, СТО.
Методика розрахунку кількості ремонтно-обслуговуючих дій та їх календарне планування.
Виробничі потужності та програми сервісних підприємств автомобільного транспорту.
Обґрунтування обсягів запасних частин та шин.
Тема 14.Основні принципи та методи організації виробничих процесів
технічного обслуговування та поточного ремонту АТЗ
Структурні підрозділи виробничо-технічної бази технічного обслуговування АТЗ та їх нормативно-правове забезпечення.
Характеристика основних принципів організації ТО і ПР.
Методи організації ТО і ПР.
Тема 15.Обґрунтування чисельності персоналу АТП
Визначення трудомісткості ремонтно-обслуговуючих дій.
Обґрунтування необхідної кількості дільниць, постів, робочих місць.
Розрахунок чисельності виробничників та їх розподіл за видами робіт.
Економічна ефективність ТО і ПР.
Основи проектування об’єктів технічного сервісу АТЗ.
Тема 16.Технічна експлуатація автомобілів в особливих умовах
Особливості використання АТЗ в екстремальних природних умовах.
Організація ТЕА у відриві від основної виробничо-технічної бази.
Особливості ТЕА спеціалізованих АТЗ.
Конструктивно-технологічні засоби полегшення запуску двигунів та експлуатації АТЗ.

Література
1. Канарчук В.Е., Лудченко О.А., Чигринець А.Д. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів : кн. 1. / В.Е. Канарчук, О.А. Лудченко,
А.Д. Чигринець. – К. : Вища шк., 1994. – 342 с.
2. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: організація і управління : підруч. / О.А. Лудченко. – К. : Знання, 2004. – 476 с.
3. Лудченко О.А. Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів.
Технологія : підруч. / О.А. Лудченко. – К. : Вища шк., 2007. – 527 с.

4. Технічна експлуатація та надійність автомобілів / Є.Ю. Форнальчик,
М.С. Оліскевич, О.Л. Мастикаш, Р.А. Пельо. – Львів : Афіша, 2004. – 492 с.
2.2. Дисципліна: Автомобілі
Тема 1. Загальна будова автомобіля
Класифікація і технічна характеристика автомобілів. Основні агрегати автомобіля.
Тема 2. Двигуни автомобілів
Загальна будова і принцип дії поршневого двигуна внутрішнього згоряння автомобілів. Робочі цикли поршневих двигунів внутрішнього згоряння автомобілів. Кривошипно-шатунний механізм двигунів автомобілів.
Механізм газорозподілу двигунів автомобілів. Система охолодження двигунів автомобілів. Система мащення двигунів автомобілів. Системи живлення двигунів з іскровим запаленням: бензинових та газових. Система живлення дизеля.
Тема 3. Трансмісія автомобілів.
Зчеплення та привод його вимикання. Коробки передач автомобілів: двовальні, тривальні, багатовальні. Роздавальні коробки автомобілів. Карданні передачі автомобілів: асинхронні і синхронні. Механізми відних мостів: головна передача, диференціал, півосі. Гідромеханічні передачі автомобілів.
Фрикційні передачі автомобілів.
Тема 4. Ходова частина автомобілів.
Рама автомобілів, передній повідний міст, балка заднього моста.
Характеристика пружності підвіски автомобілів. Залежні підвіски автомобіля.
Незалежні підвіски автомобіля. Пружні елементи підвісок автомобіля.
Амортизатори автомобілів. Колеса і шини автомобілів.
Тема 5. Кермове керування автомобілів.
Схема повороту автомобіля. Кермові механізми автомобілів. Кермові приводи автомобілів. Кермові підсилювачі автомобілів.
Тема 6. Гальмівне керування автомобілів.
Гальмівні системи гальмівного керування автомобілів. Гальмівні механізми: барабанні, дискові. Механічний привод гальм автомобілів.
Гідравлічний привод гальм автомобілів. Прилади гальмівного гідроприводу автомобілів. Пневматичний привод гальм автомобілів. Прилади гальмівного пневмоприводу автомобілів. Антиблокувальні системи автомобілів.
Література до дисципліни:
1. Сирота В.І. Основи конструкції автомобілів: Навч. посібник. — К.:
Арістей, 2005. — 280 с.
2. Кисликов В.Ф., Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів:
Підручник. — К.: Либідь, 2009. — 400 с.
3. Чабан С.Г., Колесніченко М.О. Теорія експлуатаційних властивостей
автотранспортних засобів: Навч. посіб. − Одеса: АО БАХВА, 2003. — 220 с.

2.3. Дисципліна: Технічна механіка
Розділ 1. Статика
1. Основні поняття статики. Аксіоми статики. В'язі та їх реакції.
Найпростіші теореми статики. Послідовність розв'язування задач статики.

2. Система збіжних сил. Проекція вектора на вicь i площину. Знаходження рівнодійної системи збіжних сил.
3. Момент сили. Момент сили відносно точки. Момент сили відносно oci.
4. Теорія пар сил. Пара сил. Еквівалентність пар сил на площині i в npocтopi. Додавання пар сил. Рівновага пар сил.
5. Умови рівноваги довільної системи сил. Плоска система сил.
Просторова система сил. Система паралельних сил. Умови рівноваги твердого тіла.
6. Тертя. Тертя ковзання. Закони тертя ковзання. Тертя кочення.
7. Центр ваги. Система двох паралельних сил. Додавання паралельних сил. Центр паралельних сил. Центр ваги тіла, об'єму, площі, лінії. Метод знаходження центра ваги. Центр ваги деяких однорідних тіл.
Розділ. 2. Кінематика
1. Вступ до кінематики. Основні поняття кінематики. Кінематика точки.
Три способи задання руху точки. Зв'язок між способами задания руху точки.
Векторний cпociб вивчення руху точки. Координатний cпociб вивчення руху точки. Вивчення руху точки в полярній системі координат. Натуральний cпociб вивчення руху точки. Дотичне i нормальне пришвидшення при координатному cпocoбi задання руху.
2. Кінематика твердого тіла. Поступальний рух твердого тіла. Швидкість i пришвидшення точок тіла при поступальному pyci.
3. Обертальний рух твердого тіла. Означення i властивості обертального руху тіла. Кінематичні характеристики обертального руху тіла. Рівномірний i рівнозмінний обертальний рух тіла. Кінематичні характеристики точок тіла в обертальному pyci. Передача обертальних pyxiв. Передавальні механізми.
4.
Означення i властивості плоского руху тіла. Кінематичні характеристики точок плоскої фігури. Швидкість точки. Пришвидшення точок.
Теорема про пришвидшення точок плоскої фігури.
Література до теоретичного курсу:
1.
Кузьо І.В., Ванькович Т.-Н.М., Зінько Я.А., Смерека І.П. Теоретична механіка. Статика. Львів. 2007 2.
Смерека І.П., Барвінський А.Ф., Білоус Б.Д., Кузьо І.В, Зінько Я.А.
Короткий довідник з теоретичної механіки. Навчальний посібник. Львів, 2001.
3.
Смерека І.П., Кузьо І.В., Придиба В.Т., Зінько Я.А. Теоретична механіка. Навчальний посібник для студентів дистанційної форми навчання.
Львів 2004.
4.
Божидарнік В.В., Величко Л.Д. Методика розв’язування і збірник задач з теоретичної механіки. Луцьк. 2003.

Програма фахових вступних випробувань схвалена на засiданнi фахової атестаційної комісії з напряму 6.070106 «Автомобільний транспорт» протокол № _2_ від _16_ _лютого__ 2016 року
Голова фахової атестаційної комісії ____________ В.В. Майструк
Програма розглянута та схвалена на засiданнi Приймальної комісії
Університету (протокол № 4 від «_21__» _____03____ 2016 р.).
Заступник відповідального секретаря
Приймальної комісії І.І. Грибик


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал