Державний стандарт X професійно-технічної освіти XI xii XIII xiv. Дспто 7212. 1Сторінка9/40
Дата конвертації06.02.2017
Розмір4.79 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   40

mcdlxiv.Міністерство освіти і науки України


mcdlxv.Міністерство праці та соціальної політики України

mcdlxvi.

mcdlxvii.

mcdlxviii.

mcdlxix.mcdlxx.

mcdlxxi.

mcdlxxii.

mcdlxxiii.Державний стандарт

mcdlxxiv.професійно-технічної освіти

mcdlxxv.

mcdlxxvi.

mcdlxxvii.

mcdlxxviii.ДСПТО 7212.1 D29014-2006

mcdlxxix. (позначення стандарту)

mcdlxxx.

mcdlxxxi.

mcdlxxxii.

mcdlxxxiii.

mcdlxxxiv.

mcdlxxxv.Професія — Електрогазозварник

mcdlxxxvi.

mcdlxxxvii.

mcdlxxxviii.Код — 7212.1

mcdlxxxix.mcdxc.

mcdxci.Кваліфікація — 3 розрядmcdxcii.

mcdxciii.

mcdxciv.

mcdxcv.

mcdxcvi.

mcdxcvii.

mcdxcviii.

mcdxcix.

md.

mdi.

mdii.

mdiii.

mdiv.Видання офіційне

mdv.Київ

mdvi. 2006mdvii.

mdviii.

mdix.Освітньо - кваліфікаційна характеристика

mdx.випускника професійно-технічного навчального закладу

mdxi.(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)mdxii.

mdxiii.1. Професія — 7212.1. Електрогазозварник

mdxiv.2. Кваліфікація — 3 розряд

mdxv.3. Кваліфікаційні вимоги

mdxvi.Повинен уміти: Виконувати ручне дугове, газове, автоматичне і механізоване дугове зварювання в захисних газах і під шаром флюсу простих деталей і вузлів зі сталей другої групи зварюваності, наприклад Ст5; СТ5Г (пс, сп) ); 30; 35; 12Х2Н4А; 20ХН3А ; 30Л; 35Л ), кольорових металів і сплавів; середньої складності деталей, вузлів, трубопроводів зі сталей першої групи зварюваності, наприклад: Ст. 1 – Ст. 4(кп, пс, сп) 08-25 15К, 20 К і трубопроводів у всіх положеннях крім стельового.

mdxvii. Виконувати кисневе прямолінійне і криволінійне різання в різних положеннях металів, простих і середньої складності деталей з вуглецевих та низьколегованих сталей першої групи розрізуваності, наприклад (Ст1-Ст6; 10; 20; 25; 15Г; 10Г2); і другої групи розрізаємості Ст5; СТ5Г (пс, сп) ); 30; 35;); 12Х2Н4А; 20ХН3А ; 30Л; 35Л ; за розміткою вручну, з використанням газокисневих різаків і різаків для роботи на газах-замінниках; (пропан, природний газ, МАФ, пари гасу, бензині ), на переносних, стаціонарних та плазморізальних машинах у всіх положеннях.

mdxviii.Виконує ручне дугове, повітряне стругання простих і середньої складності деталей з вуглецевих (до 0,3 С) і низьколегованих сталей (до 10% л.д.), чавуна в різних положеннях.

mdxix. Наплавляє раковини і тріщини в деталях, вузлах і відливках середньої складності.

mdxx. Виконує попереднє і супроводжувальне підігрівання під час зварювання деталей з додержанням заданого режиму.

mdxxi. Читає креслення середньої складності деталей, вузлів і конструкцій (до трьох проекції) з можливим розрізом основних.

mdxxii.Повинен знати: будову електрозварювального обладнання: зварювальні трансформатори; зварювальні випрямлячі (одно та багатопостові) баласних реостатів; зварювальних перетворювачів та їх призначення;

mdxxiii.газозварювальної апаратури: пальники (інжекторні; безінжекторні, для роботи на газах-замінниках); ацетиленові генератори; запобіжні затвори (водяні; сухі); газові балони (ацетилен; кисень; пропан, вуглекислий газ) та вентилі до них; редуктори для стиснутих газів (ацетилен; кисень; пропан, вуглекислий газ);

mdxxiv.зварювальних напівавтоматів: для механізованого дугового зварювання в СО2; для механізованого дугового зварювання порошковим і самозахисним дротом під шаром флюсу;

mdxxv. зварювальних автоматів: для автоматичного зварювання в захисних газах і під шаром флюсу.

mdxxvi.Вимоги до зварного шва відповідно до : положення у просторі. Геометрія шва (глибина провару, ширина, катет підсилення); довжина шва; умовні позначення зварних з’єднань і швів на кресленнях відповідно до ДСТУ. Будову зварного з’єднання (зони зварного з’єднання, їх мікроструктура) ; способи їх випробування (розрив на міцність, витривалість, згин, пластичність). Види контролю (зовнішній огляд гасом або рідиною, радіаційний та ультразвуковий, магнітний); способи вибору марок електродів залежно від хімічного складу сталей, які зварює; властивості і призначення захисного покриття електродів і властивості захисних газів; вимоги підготовки деталей і вузлів під зварювання відповідно до ДСТУ та технології заварювання (розробка кромок відповідно до товщини металу, встановлення зазору, прихвачування); правила вибору режиму нагріву металу залежно від марки сплаву та його товщини; причини виникнення внутрішніх напруг та деформацій у виробах, які зварює, і заходи щодо їх запобігання. Основні технологічні прийоми зварювання і наплавлення деталей різного хімічного складу: сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів; вибір режиму різання і норми на витрати газів під час кисневого різання. Вимоги до поверхонь після повітряного стругання.

mdxxvii.


mdxxviii.4.Загальнопрофесійні вимоги

mdxxix.Повинен:

mdxxx.а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

mdxxxi.б) дотримуватись норм технологічного процесу;

mdxxxii.в) не допускати браку в роботі;

mdxxxiii.г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

mdxxxiv.д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

mdxxxv.е) знати інформаційні технології.

mdxxxvi.

mdxxxvii.


mdxxxviii.5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчаються в системі професійно-технічної освіти


mdxxxix.Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень — “Електрогазозварник” 2 розряду:

mdxl.


 • за умови продовження превиної професійної підготовки (освіти) в професійно-технічних навчальних закладах І, ІІ та ІІІ атестаційного рівня без вимог до стажу роботи;

 • за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією “Електрогазозварник” 2 розряду не менше 1 року.

mdxli.

mdxlii.6. Сфера професійного використання випускника:

mdxliii.Виробництво машин та устаткування.

mdxliv.


mdxlv.7. Спеціальні вимоги:

mdxlvi.1. Вік по закінченню терміну навчання – не менше 18 років

mdxlvii.2. Стать - жіноча, чоловіча.

mdxlviii.3. Медичні обмеження.


mdxlix.

mdl.ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ

mdli.КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ


Професія — Електрогазозварник

Кваліфікація — 3 розрядЗагальний фонд навчального часу - 436 годин


з/п

Навчальні предмети

Кількість годин

Всього:

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Загальнопрофесійна підготовка

34

4

1.1.

Основи правових знань

8
1.2.

Основи галузевої економіки і підприємництва

8
1.3.

Інформаційні технології

8

4

1.4.

Резерв часу

10
2.

Професійно-теоретична підготовка

108

11

2.1.

Обладнання та технології зварювальних робіт

63

10

2.2.

Охорона праці

15
2.3.

Матеріалознавство

10

1

2.4.

Читання креслень

10
2.5.

Електротехніка з основами промислової електроніки

10
3.

Професійно-практична підготовка

282
3.1.

Виробниче навчання

72
3.2.

Виробнича практика

210
4.

Консультації

6
5.

Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання)

6
6.

Загальний обсяг навчального часу (без. П. 4)

430

15

mdlii.Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією «електрогазозварник»

1. Кабінети: • Обладнання та технологія зварювальних робіт

 • Матеріалознавства

 • Електротротехніки

 • Інформаційних технологій

 • Охорони праці

 • Основ галузевої економіки та підприємництва

 • Креслення

mdliii.2. Лабораторії:

 • Обладнання електричного зварювання плавленням

mdliv.3. Майстерні:

  • Електрозварювальна

  • Газозварювальна

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета “Основи правових знань”

з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Загальні засади конституційного права в Україні. Закон “Про місцеве самоврядування”

1
2.

Цивільні правовідносини та їх регулювання

2
3.

Правове регулювання господарських відносин в економічній галузі

2
4.

Законодавство про працю

3
Всього годин :

8

Тема 1. Загальні засади конституційного права в Україні

Загальні засади Основного Закону України. Державні символи. Основні соціально –економічні права громадян України. Місцеве самоврядування в Україні і права громадян. Закон «Про місцеве самоврядування». Місцеві громади та їх права.mdlv.Тема 2. Цивільні правовідносини та їх регулювання


mdlvi.Цивільне законодавство. Право власності та його захист. Види і форми угод.

mdlvii.

mdlviii.Тема 3. Правове регулювання господарської діяльності в економічній галузі


mdlix.Правове регулювання діяльності підприємств галузі. Законодавство про підприємство галузі, підприємницьку діяльність. Договірна дисципліна. Відповідальність сторін за порушення економічного договору. Вирішення господарських спорів.

mdlx.

mdlxi.Тема 4. Законодавство про працю


mdlxii.Трудові відносини, соціальний захист і дисципліна працівників галузі. Трудовий договір. Колективний договір. Особливості правового регулювання трудових відносин в окремих галузях господарства.

mdlxiii.


mdlxiv.

mdlxv.


mdlxvi.

mdlxvii.


mdlxviii.

mdlxix.


mdlxx.

mdlxxi.


ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

Основи галузевої економіки і підприємництва”mdlxxii.

mdlxxiii.з/пmdlxxiv. Тема

mdlxxv.Кількість годин

mdlxxviii.Всього:

mdlxxix.З них на лабораторно-практичні роботи

mdlxxx.1.

mdlxxxi.Сучасна ринкова економіка України. Основні галузі економіки

mdlxxxii.1

mdlxxxiii.

mdlxxxiv.2.

mdlxxxv.Галузеві підприємства. Підприємство у ринкових умовах

mdlxxxvi.2

mdlxxxvii.

mdlxxxviii. 3.

mdlxxxix.Підприємництво в окремій економічній галузі-особлива форма економічної активності

mdxc.2

mdxci.

mdxcii. 4.

mdxciii.Державна підтримка підприємництва

mdxciv.3

mdxcv.

mdxcvi. Всього годин :

mdxcvii. 8

mdxcviii.

mdxcix.

mdc.Тема 1. Сучасна ринкова економіка України. Основні галузі економіки


Загальні відомості про розміщення продуктивних сил України. Основні напрямки розвитку сучасної економіки. Економіка галузі.

mdci.


mdcii. Тема 2. Галузеві підприємства. Підприємство в ринкових умовах

Стан та характеристика підприємств галузі. Організація виробництва. Матеріальна база .Новітні технології. Інновації в галузі.

mdciii.

mdciv.


mdcv.

mdcvi.Тема 3. Підприємництво в окремій економічній галузі - особлива форма економічної активності

mdcvii.Стан підприємництва в галузі.

mdcviii.Мотивація підприємництва в галузевій економіці .Комплексна характеристика підприємництва. Види і форми організації галузевого підприємництва.

mdcix.

mdcx. Тема 4. Державна підтримка підприємництва

Законодавче забезпечення підприємництва. Державна фінансова підтримка. Роль органів місцевого самоврядування в розвитку регіонального підприємництва.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета “Інформаційні технології


mdcxi.

mdcxii.з/п


mdcxiii.Т е м а

mdcxiv.Кількість годин

mdcxvii.Всього

mdcxviii.З них на лабораторно-практичні роботи

mdcxix.1.

mdcxx.Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва

mdcxxi.

mdcxxii.2mdcxxiii.

mdcxxiv.2.

mdcxxv.Системи управління на основі комп’ютерних технологій

mdcxxvi.3

mdcxxvii.2

mdcxxviii.3.

mdcxxix.Поглиблене вивчення розділів курсу “Основи інформатики та обчислювальної техніки” відповідно до спеціалізації професійно-технічного навчального закладу

mdcxxx.3

mdcxxxi.2

mdcxxxii. Всього годин :

mdcxxxiii.8

mdcxxxiv.4


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   40


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал