Державний стандарт X професійно-технічної освіти XI xii XIII xiv. Дспто 7212. 1Сторінка8/40
Дата конвертації06.02.2017
Розмір4.79 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   40

dcccxcix.

cm.Тема 1. Геометричні побудови в кресленні. Види проекцій


cmi.Елементи геометрії в контурах плоских деталей. Прийоми геометричних побудов у кресленні і під час розмічання.

cmii.Прямокутні проекції. Прямокутне проектування як основний спосіб зображення, що використовується в техніці і на виробництві. Комплексне креслення.

cmiii.Призначення ескізів. Послідовність виконання ескізів. Читання креслень деталей, що виготовляються на даному підприємстві.

cmiv.


cmv.Тема 2. Поняття про перерізи та розрізи, їх види, позначення

cmvi.Поняття про перерізи. Правила позначення перерізів. Графічне позначення матеріалів в перерізах.

cmvii.Поняття про розрізи. Місцеві розрізи, їх призначення. З’єднання половини виду і половини розрізу.

cmviii.


cmix.Тема 3. Читання зображень деталей, його послідовність

cmx.Читання зображень деталей; розташування їх на кресленні.

cmxi.Читання умовностей і спрощень, що використовуються на кресленнях деталей для скорочення кількості зображень.

cmxii.Читання розмірів на кресленнях.

cmxiii.Позначення допусків на кресленнях. Допуски позначення ухилу.

cmxiv.Читання креслень та технічних вимог до них. Зазначення на кресленнях допусків розташування поверхонь та їх читання.cmxv.

cmxvi.Тема 4. Складальне креслення, його призначення

cmxvii.Послідовність читання складальних креслень. Умовності і спрощення зображень на складальних кресленнях.

cmxviii.Зображення нерознімних з’єднань (клєємеханічних і зварних).

cmxix.Розміри на складальних кресленнях.

cmxx.


cmxxi.

cmxxii.


ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета “Електротехніка з основами промислової електроніки”

cmxxiii.

cmxxiv. з/п


cmxxv.Т е м а

cmxxvi.Кількість годин

cmxxix.Всього


cmxxx.З них на лабораторно-практичні роботи

cmxxxi.1.

cmxxxii.Вступ


cmxxxiii.1

cmxxxiv.

cmxxxv.2.

Основні поняття про електричне коло

cmxxxvi.3

cmxxxvii.

cmxxxviii.3.

cmxxxix.Електричні кола постійного струму

cmxl.6

cmxli.2

cmxlii.4.

cmxliii.Магнітне коло

cmxliv.3

cmxlv.

cmxlvi.5.

cmxlvii.Електричні кола змінного струму

cmxlviii.6

cmxlix.

cml.6.

cmli.Основні поняття про електротехнічні перетворювачі

cmlii.3

cmliii.

cmliv.7.

cmlv.Електронні прилади і пристрої

cmlvi.4

cmlvii.

cmlviii.8.

cmlix.Електричні вимірювання

cmlx.3

cmlxi.

cmlxii.9.

cmlxiii.Трансформатори

cmlxiv.4

cmlxv.

cmlxvi.10.

cmlxvii.Електричні машини

cmlxviii.4

cmlxix.

cmlxx. Всього годин :

cmlxxi.37

cmlxxii.2

cmlxxiii.

cmlxxiv.Тема 1. Вступ


cmlxxv.Коротка характеристика і зміст предмета. Його зв’язок з іншими предметами. Значення для підготовки електрогазозварника.

cmlxxvi.Тема 2. Основні поняття про електричне коло


cmlxxvii.Визначення електричного кола. Джерела і споживачі електричної енергії. Елементи електричного кола. Ланки, відгалуження і контур кола. Основний закон електричного кола. Правила Кіргофа.

cmlxxviii.Схематичне зображення електричного кола. Визначення і означення елементів електричних схем; види їх з’єднань.

cmlxxix.

cmlxxx.Тема 3. Електричні кола постійного струму

cmlxxxi.Параметри кіл постійного струму. Резистори в колі постійного струму, їх вольт-амперні характеристики.

cmlxxxii.Типи резисторів і способи їх з’єднань. Закон Ома для дільниці кола.

cmlxxxiii.Розрахунок простого кола постійного струму (з одним джерелом струму).

cmlxxxiv.Перетворення кіл з різними видами з’єднань елементів. Міст постійного струму.

cmlxxxv.Поняття про загальний розрахунок складного кола постійного струму. Рівняння балансу потужностей.

cmlxxxvi.Лабораторно-практична робота №1 (2 год)

cmlxxxvii.Дослідження кіл з послідовним, паралельним і змішаним з’єднанням резисторів.

cmlxxxviii.Тема 4. Магнітне коло


cmlxxxix.Класифікація магнітних кіл. Елементи магнітного кола (джерела магнітного кола, магнітопровід). Характеристики елементів магнітного кола.

cmxc. Аналогія між електричними і магнітними колами.

cmxci.

cmxcii.Тема 5. Електричні кола змінного струмуcmxciii.Кола змінного струму. Активний і реактивний опір; тимчасові і векторні діаграми струмів і напруг. Послідовне і паралельне з’єднання елементів. Поняття про повний опір і провідність. Міст змінного струму.

cmxciv.Активна, реактивна і повна потужність у колі змінного струму. Коефіцієнт потужності і способи його підвищення.

cmxcv.Резонанс напруг і струмів в колі змінного струму. Векторні діаграми, частотні і енергетичні характеристики.

cmxcvi.Трифазні електричні кола. Загальні поняття і визначення. Одержання струмів і напруг у трифазній системі; їх векторні діаграми. З’єднання обмоток зіркою і трикутником.cmxcvii.

cmxcviii.

cmxcix.

m.Тема 6. Основні поняття про електротехнічні перетворювачі

mi.Електротехнічні пристрої як перетворювачі електричної енергії в теплову, хімічну, світлову і механічну.

mii.


miii.Тема 7. Електронні прилади і пристрої

miv.Призначення і класифікація електронних приладів і пристроїв. Основні способи керування електричними явищами у вакуумі, газах і твердих тілах. Принцип дії і галузі застосування електровакуумних та іонних (газорозрядних) приладів.

mv.

mvi.Тема 8. Електричні вимірюванняmvii.Види і методи електричних вимірювань. Класифікація електровимірювальних приладів.

mviii.

mix.Тема 9. Трансформатори

mx.Призначення, будова і принцип дії трансформаторів, їх основні параметри (коефіцієнт трансформації, коефіцієнт потужності, коефіцієнт корисної дії).

mxi.Поняття про трифазні трансформатори.

mxii.

mxiii.Тема 10. Електричні машиниmxiv.Перетворення електричної і механічної енергії в електричних машинах, принцип зворотності. Види електричних машин. Будова і принцип дії машин змінного струму.

mxv.

mxvi.ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

mxvii.з виробничого навчання

mxviii.

Професія — 7212.1. Електрогазозварникmxix.Кваліфікація — 2 розряд

mxx.№ з/п

mxxi.Розділ. Тема

mxxii.Кількість годин

mxxiii.І. Виробниче навчання

mxxiv.1.1.

Вступне заняття

mxxv.2

mxxvi.1.2.

mxxvii.Охорона праці і пожежна безпека в навчальних майстернях

mxxviii.4

mxxix.1.3.

mxxx.Екскурсія на підприємство

mxxxi.6

mxxxii.1.4.

mxxxiii.Підготовка металу до зварювання

mxxxiv.36

mxxxv.1.5.

Ознайомлення з устаткуванням для ручного дугового зварювання

mxxxvi.18

mxxxvii.1.6.

Дугове наплавлення валиків і зварювання пластин у нижньому положенні шва

mxxxviii.60

mxxxix.1.7.

Газове наплавлення і зварювання пластин з низьковуглецевої сталі у нижньому положенні шва

mxl.72

mxli.1.8.

Кисневе різання металів

mxlii.18

mxliii.1.9.

Дугове різання

mxliv.12

mxlv.

mxlvi.Всього

mxlvii.228

mxlviii.ІІ. Виробнича практика

mxlix.2.1.

ml.Ознайомлення з підприємством

mli.7

mlii.2.2.

Самостійне виконання робіт електрогазозварника 2-го розряду (під наглядом інструктора)

mliii.238

mliv.

Кваліфікаційна пробна робота

mlv.

mlvi.

mlvii.Всього:

mlviii.245

mlix.

mlx.Разом:

mlxi.473

mlxii.

mlxiii.I. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ

mlxiv.Тема 1.1. Вступне заняття


mlxv.Ознайомлення з програмою курсу виробниче навчання.

mlxvi.Роль виробничого навчання у формуванні навичок ефективності та якості праці. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою. Ознайомлення учнів з навчальною майстернею, розміщення їх по робочих місцях. Ознайомлення учнів з порядком одержання і здачі інструменту і пристосувань.

mlxvii.Ознайомлення з режимом роботи, формами організації праці і правилами внутрішнього розпорядку в навчальних майстернях.

mlxviii.

mlxix.Тема 1.2. Охорона праці і пожежна безпека в навчальних майстернях


mlxx.Правила і норми безпеки праці в навчальних майстернях. Вимоги безпеки до виробничого устаткування і виробничого процесу. Основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що виникають при роботі в навчальних майстернях.

mlxxi.


mlxxii.Причини травматизму. Види травм. Заходи щодо попередження травматизму.

mlxxiii.Пожежна безпека, причини пожеж у навчальних майстернях та інших приміщеннях навчальних закладів. Запобіжні заходи при користуванні пожежонебезпечними рідинами і газами. Умови збереження і транспортування пожежонебезпечних рідин і газів.

mlxxiv.Правила поведінки учнів при пожежі. Порядок виклику пожежної команди. Користування первинними засобами пожежегасіння. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, шляхи евакуації.

mlxxv.Основні правила і норми електробезпеки. Правила користування електронагрівальними приладами та електроінструментами. Заземлення електроустановок, відключення від електромережі.

mlxxvi.Можливі впливи електричного струму, технічні засоби і способи захисту, умови зовнішнього середовища, знаки і написи безпеки, захисні засоби. Надання першої допомоги.

mlxxvii.

mlxxviii.Тема 1.3. Екскурсія на виробництво


mlxxix.Навчально-виховні задачі екскурсії. Продукція, що випускається підприємством. Система контролю якості продукції.

mlxxx.Ознайомлення зі структурою й основним обладнанням виробництва, з виробничим планом, планом соціального розвитку. Ознайомлення з системою перепідготовки робітничих кадрів, колективним договором виробництва. Перспективи розвитку виробництва.

mlxxxi.Роль трудових колективів і громадських організацій у підвищенні якості продукції, трудової дисципліни.

mlxxxii.

mlxxxiii.Тема 1.4. Підготовка металу до зварювання


mlxxxiv.Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять.

mlxxxv.Вправи. Виправлення і гнуття пластин. Розмітка за допомогою лінійки, косинця, циркуля, за шаблоном. Рубання пластин. Різання пластин і труб ножівкою. Очищення поверхонь пластин і труб металевою щіткою, обпилювання ребер і площин пластин, обпилювання труб. Обробка країв під зварювання. Вирубка й оброблення ділянки недоброякісного шва зубилом під подальше зварювання. Ознайомлення з електроінструментом. Робота з різальним електроінструментом.

mlxxxvi.Опанування навичок складання деталей під зварювання з забезпеченням рівномірного зазору. З’єднання.

mlxxxvii.


mlxxxviii.Тема 1.5. Ознайомлення з устаткуванням для ручного дугового зварювання


mlxxxix.Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять.

mxc.Ознайомлення зі зварювальним устаткуванням і апаратурою, правилами їх обслуговування.

mxci.Вправи. Вмикання і вимкнення джерел живлення дуги. Регулювання сили зварювального струму в зварювальних трансформаторах, випрямлячах і перетворювачах. Приєднання зварювальних проводів. Затиск електрода в електродотримачу. Тримання електродотримача і щитка в руках. Тренування в запалюванні зварювальної дуги, у підтримці її горіння до повного розплавлення електрода.

mxcii.Тема 1.6. Дугове наплавлення валиків і зварювання пластин у нижньому положенні шва

mxciii.Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять.

mxciv.Ознайомлення з правилами і прийомами наплавлення і зварювання.

mxcv.Вправи. Наплавлення валиків на сталеві пластини в нижньому положенні шва, наплавлення суміжних і рівнобіжних валиків у тому ж положенні.

mxcvi.Зварювання листового металу встик без скосу, зі стиком країв суцільним однобічним і двобічними швами. Зварювання пластин однакової і різної товщини суцільним і переривчастим швом внакладку. Зварювання кутових з'єднань без скосу і зі скосом кромок. Зварювання стикових і кутових з'єднань одношаровими і багатошаровими швами.

mxcvii.

mxcviii.Тема 1.7. Газове наплавлення і зварювання пластин з низьковуглецевоі сталі у нижньому положенні шваmxcix.Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять.

mc.Ознайомлення з будовою газозварювальної апаратури, правилами наплавлення і газового різання.

mci.Вправи. Підготовка генератора до роботи: заливання водою, заряджання карбідом кальцію, підготовка водяного затвора, продувка при виділенні ацетилену. Розряджання генератора після закінчення робіт.

mcii.Запалювання і гасіння пальника, регулювання полум'я, установка кута нахилу і техніка ведення пальника по шву. Розбирання і збирання пальника. Виявлення й усунення несправності. Обслуговування газозварювальної апаратури з дотриманням вимог безпеки праці.

mciii.Вправи для однієї руки при роботі з пальником з наконечниками різних номерів. Розплавлення металу по цілому місцю на сталевих пластинах різної товщини; по прямій лінії, праворуч, ліворуч і ліворуч-праворуч. Та ж вправа, але за участю лівої руки і з наплавленням присадочного металу.

mciv.Наплавлення валиків на сталевих пластинах товщиною 5-8 мм із низьковуглецевої сталі першої групи зварювання без присадного матеріалу і присадного дроту за прямою, квадрату, кривою, правим і лівим видами. Прихватка і зварювання пластин товщиною 2, 3 і 4 мм встик без скосу країв і опуклими швами.

mcv.Зварювання пластин товщиною від 5 до 10 мм встик з однобічним скосом двох країв. Зварювання пластин товщиною 10 мм встик із двобічним симетричним скосом двох країв.

mcvi.

mcvii.Тема 1.8. Кисневе різання металів


mcviii.Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять.

mcix.Ознайомлення з правилами і прийомами ручного кисневого різання металів.

mcx.Вправи. Кисневе різання пластин різної товщини з вуглецевих сталей першої групи зварюваєності (до 10мм). Виконання скосу кромок. Вирізання отворів. Різання за розміткою, за допомогою направляючої лінійки, циркуля. Різання сталі великої (8-10мм) товщини. Перевірка якості різання. Підбір і регулювання режиму різання.

mcxi.Різання металу за допомогою гасорізальних та бензинорізальних апаратів, безпечні прийоми праці.

mcxii.

mcxiii.Тема 1.9. Дугове різання


mcxiv.Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять.

mcxv.Ознайомлення з правилами і прийомами дугового різання.

mcxvi.Вправи. Різання пластин покритими електродами. Роздільне повітряно-дугове різання пластин різної товщини по прямій і за розміткою. Різання металу різного профілю (куточок, швелер, двотавр). Різання труб. Поверхневе повітряно-дугове різання. Вирізання канавок. Видалення дефектних зварених швів.

mcxvii.Поверхневе очищення сталевих конструкцій під зварювання і фарбування спеціальним ацетиленокисневим пальником (ацетиленовою мітлою). Різання заклепок, головок.

mcxviii.

ІІ. Виробнича практика

mcxix.Тема 2.1. Ознайомлення з підприємством


mcxx.Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві. Структура виробництва й організація праці на підприємстві.

mcxxi.Основні цехи підприємства, технологічний процес виготовлення продукції, устаткування. Технічні служби, їхні задачі й основні функції. Впровадження автоматизованих виробництв і ресурсозберігаючих технологій.

mcxxii.Планування праці і контроль якості на виробничій ділянці, у бригаді, на робочому місці. Система керування охороною праці. Організація служби безпеки праці на підприємстві. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві. Застосування засобів безпеки праці й індивідуального захисту.

mcxxiii.


mcxxiv.Тема 2.2. Самостійне виконання робіт електрогазозварника 2-го розряду

mcxxv.(під наглядом інструктора)

mcxxvi.Самостійне виконання робіт (під наглядом інструктора, наставника).

mcxxvii.Підготовка зварювального обладнання до роботи. Підготовка металу під зварювання, зачищення деталі і виробів під ручне дугове і механізоване зварювання. Прихвачування деталей, виробів, конструкцій у всіх просторових положеннях. Виконання кисневого і плазмового прямолінійного і криволінійного різання в нижньому і вертикальному положеннях, простих і середньої складності деталей вуглецевих сталей. Наплавлення простих невідповідальних деталей, дефектів деталей і відливок. Обслуговування переносних газогенераторів.

Застосування високопродуктивних інструментів, пристосувань і прогресивних методів обробки новаторів виробництва.

Раціональна організація робочого місця, дотримання вимог і правил безпеки праці. Виконання норм виробітку і часу. Ощадлива витрата матеріалів і електроенергії. Дотримання правил безпеки праці.Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

mcxxviii.

mcxxix.Кваліфікаційна пробна робота

mcxxx.

mcxxxi.Приклади робіт  1. Баки трансформаторів – підведення стінок під автоматичне зварювання.

  2. Балки колискові, бруси підресорні і надресорні суцільнометалеві вагонів електросекцій – приварювання підсилювальних косинців, напрямних та центрувальних кілець.

mcxxxii.

mcxxxiii.  1. Балки прокатні – наварювання точок, захоплювальних штабів за розміткою.

  2. Башмаки леєрних стояків – різання на кораблі.

  3. Бійки і шаблони парових молотів – наплавлення.

  4. Болти буксові, колінчасті і центрові – наплавлення місць відпрацювання.

  5. Брухт стальний для шихти – різання.

  6. Відливки стальні та чавунні дрібні – усування раковин на місцях, які не обробляються плавленням.

  7. Деталі каркасів бортового тенту – прихвачування та обварювання.

  8. Деталі металеві контейнерів – гаряче плавлення.

  9. Діафрагми рам платформ і металевих напіввагонів – приварювання ребер.

  10. Додатки та ливники на стальних відливках товщиною до 300 мм – різання.

  11. Жеребейки – зварювання.

  12. Заклепки – різання головок.

  13. Каркаси і деталі гальмових площадок вантажних вагонів та віконні каркаси пасажирських вагонів – зварювання.

  14. Кожухи і огорожі, слабонавантажені вузли сільськогосподарських машин – зварювання.

  15. Кожухи масляних насосів і фільтрів автомобілів – наплавлення раковин у відливках.

  16. Кришки жолобів підвагонного освітлення –зварювання.

  17. Кронштейни жниварки, валики гальмового керування – зварювання.

  18. Кронштейни кріплення глушника до рами автомобіля – наплавлення тріщин.

  19. Кронштейни для кріплення гірничошахтного устаткування – зварювання.

  20. Кронштейни підрамників автосамоскидів – зварювання.

  21. Листи кутові внутрішнього і зовнішнього обшивання трамваю – заварювання надрізів.

  22. Накладки і підкладки ресорні – зварювання.

  23. Опоки дрібні – приварювання вушок.

  24. Опоки стальні дрібних розмірів – зварювання вушок.

  25. Піддони до верстатів – зварювання.

  26. Підсилювачі крил автомобілів – зварювання.

  27. Рами баків трансформаторів – зварювання.

  28. Рами матраців ліжок, сітки панцирні та ромбічні – зварювання.

  29. Труби приймальні – наплавлення запобіжних сіток.

  30. Фіксатори гідравлічні механізмів автосамоскидів – зварювання.

  31. Фундаменти невідповідальні, дрібні вузли з маловуглецевих і низьколегованих сталей – напівавтоматичне зварювання на стелажі.

mcxxxiv.

mcxxxv.

mcxxxvi.

mcxxxvii.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

Професія — 7212.1. Електрогазозварник

Кваліфікація — 2 розряд


mcxxxviii.№ з/п

mcxxxix.Найменування

mcxl.Кількість на групу з 15 осіб

mcxli.Примітка

mcxliv.Для індивідуаль-

mcxlv.ного користуван-няmcxlvi.Для групового користуван-ня

mcxlviii.1

mcxlix.2

mcl.3

mcli.4

mclii.5

mcliii.Обладнання

mcliv.Електрозварювальна майстерня

mclv.1.

mclvi.Джерела живлення зварювальної дуги


 • трансформатори

 • випрямлячі

 • перетворювачі

mclvii.

mclviii.


mclix.

mclx.

mclxi.


mclxii.8

mclxiii.4mclxiv.4

mclxv.

mclxvi.2.

mclxvii.Напівавтомат для дугового зварювання та наплавлення в захисних газах


mclxviii.

mclxix.1

mclxx.

mclxxi.3.

mclxxii.Установка для плазмового зварювання


mclxxiii.

mclxxiv.1

mclxxv.

mclxxvi.4.

mclxxvii.Підвісний самохідний зварювальний автомат


mclxxviii.

mclxxix.1

mclxxx.

mclxxxi.5.

mclxxxii.Верстат точильний двобічний

mclxxxiii.

mclxxxiv.1

mclxxxv.

mclxxxvi.6.

mclxxxvii.Верстат слюсарний одномісний з регульованими по висоті лещатами

mclxxxviii.

mclxxxix.1

mcxc.

mcxci.7.

mcxcii.Верстат свердлильний

mcxciii.

mcxciv.1

mcxcv.Необхідність визначається навчальним закладом

mcxcvi.8.

mcxcvii.Електропіч опору лабораторна для сушіння електродів та флюсів

mcxcviii.

mcxcix.1

mcc.

mcci.9.

mccii.Обмежувач напруги не робочого ходу

mcciii.

mcciv.15

mccv.

mccvi.Газозварювальна майстерня


mccvii.1.

mccviii.Генератор ацетиленовий


mccix.

mccx.2

mccxi.

mccxii.2.

mccxiii.Балони сталеві середнього об’єму для газів кисню


mccxiv.

mccxv.15

mccxvi.

mccxvii.3.

mccxviii.Балони сталеві середнього об’єму для газу ацетилену


mccxix.

mccxx.15

mccxxi.

mccxxii.4.

mccxxiii.Редуктор кисневий

mccxxiv.

mccxxv.15

mccxxvi.

mccxxvii.5.

mccxxviii.Редуктор ацетиленовий

mccxxix.

mccxxx.15

mccxxxi.

mccxxxii.6.

mccxxxiii.Візок для балонів

mccxxxiv.

mccxxxv.1

mccxxxvi.

mccxxxvii.7.

mccxxxviii.Зварювальні пальники (різні)

mccxxxix.

mccxl.15

mccxli.При використанні пропан-бутана 10 спеціальних мундштуків

mccxlii.8.

mccxliii.Різаки (різні)

mccxliv.

mccxlv.15

mccxlvi.

mccxlvii.9.

mccxlviii.Балони для скраплених газів

mccxlix.

mccl.4

mccli.

mcclii.10.

mccliii.Гасорізальний апарат

mccliv.

mcclv.1

mcclvi.

mcclvii.11.

mcclviii.Бензорізальний апарат

mcclix.

mcclx.1

mcclxi.

mcclxii.Інструмент

mcclxiii.1.

mcclxiv.Електрорізальна машинка

mcclxv.

mcclxvi.2

mcclxvii.

mcclxviii.2.

mcclxix.Засоби захисту зварника:

 • щіток (маска зварника)

 • окуляри захисні

mcclxx.

mcclxxi.15mcclxxii.15

mcclxxiii.

mcclxxiv.

mcclxxv.3.

mcclxxvi.Електродотримачі

mcclxxvii.15

mcclxxviii.

mcclxxix.

mcclxxx.4.

mcclxxxi.Сталеві щітки

mcclxxxii.15

mcclxxxiii.

mcclxxxiv.

mcclxxxv.5.

mcclxxxvi.Молоток-шлаковідокремлювач

mcclxxxvii.15

mcclxxxviii.

mcclxxxix.

mccxc.6.

mccxci.Набір шаблонів для перевірки розмірів швів

mccxcii.15

mccxciii.

mccxciv.

mccxcv.7.

mccxcvi.Метр

mccxcvii.15

mccxcviii.

mccxcix.

mccc.8.

Лінійка вимірювальна металева (Z=150мм)

mccci.15

mcccii.

mccciii.

mccciv.9.

mcccv.Кутник

mcccvi.15

mcccvii.

mcccviii.

mcccix.10.

mcccx.Креслярка

mcccxi.15

mcccxii.

mcccxiii.

mcccxiv.11.

mcccxv.Молоток слюсарний сталевий

mcccxvi.

mcccxvii.5

mcccxviii.

mcccxix.12.

mcccxx.Рулетка

mcccxxi.

mcccxxii.3

mcccxxiii.

mcccxxiv.13.

mcccxxv.Набір спеціальних ключів для редукторів, пальників, різаків

mcccxxvi.

mcccxxvii.5

mcccxxviii.

mcccxxix.14.

mcccxxx.Лупа оптична (збільшення до 10 разів)

mcccxxxi.15

mcccxxxii.

mcccxxxiii.

mcccxxxiv.15.

mcccxxxv.Машинка шліфувальна

mcccxxxvi.

mcccxxxvii.2

mcccxxxviii.

mcccxxxix.Прилади і пристрої

mcccxl.1.

mcccxli.Витяжна установка

mcccxlii.

mcccxliii.1

mcccxliv.

mcccxlv.2.

mcccxlvi.Приточна установка

mcccxlvii.

mcccxlviii.1

mcccxlix.

mcccl.


mcccli.

mccclii.


mcccliii.

mcccliv.

mccclv.КРИТЕРІЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ


mccclvi.

Професія — 7212.1. Електрогазозварник

mccclvii.Кваліфікація — 2 розряд

mccclviii.


mccclix.Бали


mccclx.Знає

mccclxi.Бали

mccclxii.Уміє


mccclxiii.1

mccclxiv.

mccclxv.

mccclxvi.

mccclxvii.Учень (слухач) має незначні базові загальні знання навчального матеріалу, пов’язаного з будовою зварювального обладнання, будовою і правилами застосування джерел живлення. Під прямим керівництвом викладача у структурованому середовищі, виконує тільки фрагменти практичних завдань. Знання потребують постійної підтримки. Кваліфікаційний розряд не встановлюється

mccclxviii.mccclxix.1

mccclxx.Учень (слухач) має незначні базові загальні навички і здатен виконувати прості завдання пов’язані з підготовкою виробу до зварювання та виконання прихваток, під прямим керівництвом в структурному середовищі. Виконана робота не повністю відповідає якісним показникам. В організації робочого місця є суттєві недоліки. Систематично порушує правила охорони праці. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Кваліфікаційний розряд не встановлюється

mccclxxi.2

mccclxxii.Учень (слухач) має незначні базові загальні знання навчального матеріалу, пов’язаного з будовою зварювального обладнання і правилами застосування джерел живлення, правилами виконання виробу під зварювання. Виявляє здатність елементарно висловити думку. Допускає суттєві помилки. Під прямим керівництвом викладача у структурованому середовищі, виконує тільки фрагменти практичних завдань. Відсутній інтерес до обраної професії. Знання потребують постійної підтримки. Кваліфікаційний розряд не встановлюється

mccclxxiii.

mccclxxiv.


mccclxxv.2

mccclxxvi.Учень (слухач) має незначні базові загальні навички і здатен виконувати прості завдання, пов’язані з підготовкою виробу під зварювання та виконання прихваток, виконує деякі прийоми з’єднання деталей за допомогою ручного дугового зварювання, під прямим керівництвом в структурному середовищі. Виконує роботу на низькому кваліфікаційному рівні. В організації робочого місця є суттєві недоліки. Систематично порушує правила охорони праці. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Кваліфікаційний розряд не встановлюється

mccclxxvii.

mccclxxviii.


mccclxxix.3

mccclxxx.Учень (слухач) має незначні базові загальні знання навчального матеріалу, пов’язаного з будовою зварювального обладнання і правилами застосування джерел живлення, правилами підготовки виробу під зварювання, знає обладнання зварювального поста, його обслуговування, за допомогою розповідає про джерела живлення дуги. Виявляє здатність елементарно висловити думку. Під прямим керівництвом викладача у структурованому середовищі виконує тільки фрагменти практичних завдань. Знання потребують постійної підтримки. Кваліфікаційний розряд не встановлюється

mccclxxxi.

mccclxxxii.


mccclxxxiii.3

mccclxxxiv.Учень (слухач) має незначні базові загальні навички і здатен виконувати прості завдання, пов’язані з підготовкою виробу під зварювання та виконання прихваток; виконує деякі прийоми з’єднання деталей за допомогою ручного дугового зварювання; володіє простими прийомами зварки та підготовки виробів під зварювання; за допомогою виконує прихватку деталей в усіх просторових положеннях; зачистку швів після зварювання. Планує виробничі дії та виконує частину виробничого завдання. Періодично порушує правила організації робочого місця, дотримання правил пожежної безпеки, які не впливають на безпеку життєдіяльності. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Кваліфікаційний розряд не встановлюється

mccclxxxv.

mccclxxxvi.


mccclxxxvii.4

mccclxxxviii.Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і більш широкі компетенції які є в основному конкретними і загальними за характером, відтворює фрагменти навчального матеріалу, пов’язаного з будовою зварювального обладнання і правилами застосування джерел живлення, правилами підготовки виробу під зварювання, знає обладнання зварювального поста, його обслуговування; без розуміння відтворює основні професійні знання з технології ручного дугового зварювання, розповідає про обслуговування джерел живлення дуги та обов’язки зварника. Застосовує навички під керівництвом у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за своє навчання.

mccclxxxix.Кваліфікація присвоюється але потребує подальшого досконалення через досвід роботи або навчання.mcccxc.4

mcccxci.Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок, більш широкі компетенції пов’язані з підготовкою виробу під зварювання та виконання прихваток; виконує деякі прийоми з’єднання деталей за допомогою ручного дугового зварювання; володіє простими прийомами підготовки виробів під зварювання та зварки; за допомогою виконує прихватки деталей в усіх просторових положеннях, зачистку швів після зварювання. Планує виробничі дії та виконує частину виробничого завдання, володіє деякими простими прийомами виконання зварних з’єднань у нижньому просторовому положенні; прихватку деталей в усіх просторових положеннях; усунення раковин і тріщин в простих деталях. Застосовує навички під керівництвом у контрольованому середовищі, несе часткову відповідальність за своє навчання. Кваліфікація присвоюється але потребує подальшого досконалення через досвід роботи або навчання.

mcccxcii.5

mcccxciii.Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і більш широкі компетенції які є в основному конкретними і загальними за характером, відтворює навчальний матеріал, пов’язаний з будовою зварювального обладнання і правилами застосування джерел живлення; правилами підготовки виробу під зварювання, знає обладнання зварювального поста, його обслуговування; без розуміння відтворює основні професійні знання з технології ручного дугового зварювання; принципи дії джерел живлення зварювальної дуги; призначення електродів та їх класифікацію; правила вибору електродів, має загальні відомості про зварні з’єднання та шви. Виявляє пізнавальний інтерес до нових технологій. Застосовує навички під керівництвом у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за своє навчання.

mcccxciv.Кваліфікація присвоюється але потребує подальшого досконалення через досвід роботи або навчання.mcccxcv.5

mcccxcvi. Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок, більш широкі компетенції, пов’язані з підготовкою виробу під зварювання та виконання прихваток; виконує прийоми з’єднання деталей за допомогою ручного дугового зварювання; володіє простими прийомами зварки та підготовкою виробів під зварювання, виконує прихватку деталей в усіх просторових положеннях, усуває раковини й тріщини в простих деталях, зачищає шви після зварювання. Виконує ручне дугове зварювання у нижньому положенні, підігрів виробів під зварювання, читає прості креслення. Застосовує навички під керівництвом у контрольованому середовищі, несе часткову відповідальність за своє навчання. Кваліфікація присвоюється але потребує подальшого досконалення через досвід роботи або навчання

mcccxcvii.6

mcccxcviii.Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і більш широкі компетенції які є в основному конкретними і загальними за характером, виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, який пов’язаний з будовою зварювального обладнання і правилами застосування джерел живлення, правилами підготовки виробу під зварювання, знає обладнання зварювального поста, його обслуговування; відтворює основні професійні знання з технології ручного дугового зварювання, знає принципи дії джерел живлення зварювальної дуги, призначення електродів та зварних з’єднань, їх класифікацію, правила вибору електродів, має загальні відомості про зварні з’єднання та шви; має уявлення про режими ручного дугового зварювання. Виявляє зацікавленість новими технологіями. Застосовує навички під керівництвом у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за своє навчання.Кваліфікація присвоюється але потребує подальшого досконалення через досвід роботи або навчання.

mcccxcix.6

mcd.Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок, більш широкі компетенції, пов’язані з підготовкою виробу під зварювання та виконання прихваток, виконує прийоми з’єднання деталей за допомогою ручного дугового зварювання, володіє простими прийомами зварки та підготовкою виробів під зварювання, виконує прихватку деталей в усіх просторових положеннях, зачистку швів після зварювання. Виконує ручне дугове зварювання у нижньому положенні, читає прості креслення. Може самостійно виконати підготовку виробу, зварювання та прихвачення виробу, виконати підігрів виробу, усунення раковин та тріщин у простих деталях. Організовує робоче місце, планує виробничі дії та виконує навчально-виробниче завдання. Застосовує навички під керівництвом у контрольованому середовищі, несе часткову відповідальність за своє навчання. Кваліфікація присвоюється але потребує подальшого досконалення через досвід роботи або навчання.

mcdi.7

mcdii.Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні практичні та базові теоретичні знання.Самостійно з розумінням відтворює суть основних положень навчального матеріалу, будову та принцип дії джерел живлення зварювальної дуги; класифікацію зварних з’єднань і швів; призначення та класифікацію електродів для ручного дугового зварювання, частково пояснює технологію дугового зварювання в усіх просторових положеннях. Дає визначення основних понять. Відповіді містять деякі недоліки. Виявляє зацікавленість новими технологіями. Визначається здатність виконувати завдання під керівництвом.

mcdiii.7

mcdiv.Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні практичні навички, може самостійно з розумінням відтворювати основні професійні знання та правильно виконувати основні прийоми та технологічні операції з ручного дугового зварювання (газового зварювання), виконує прийоми з’єднання деталей за допомогою ручного дугового зварювання, виконує прихватку деталей в усіх просторових положеннях, зачистку швів після зварювання. Виконує ручне дугове зварювання у нижньому положенні, читає креслення; самостійно виконує підготовку виробу, прихвачення виробу, зварювання та виконує підігрів виробу, усунення раковин та тріщин у простих деталях; знає в яких випадках використовується підігрів виробу. Організовує робоче місце, планує виробничі дії та виконує навчально-виробниче завдання з незначними помилками. Дотримується правил охорони праці. Відповідає за своє власне навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання.

mcdv.8

mcdvi.Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні практичні та базові теоретичні знання. Самостійно з розумінням відтворює основні положення навчального матеріалу, який пов’язаний з будовою зварювального обладнання і правилами застосування джерел живлення, правилами виконання випробу під зварювання, знає обладнання зварювального поста, його обслуговування; відтворює основні професійні знання з технології ручного дугового зварювання, знає принципи дії джерел живлення зварювальної дуги, призначення електродів та зварних з’єднань, їх класифікацію, правило вибору електродів, має знання про зварні з’єднання та шви; має уявлення про режими ручного дугового зварювання. Виявляє зацікавленість новими технологіями. Дає визначення основних понять. Аналізує, порівнює. Користується деякими видами не складної технологічної документації. Визначається здатністю виконувати завдання під керівництвом.

mcdvii.8

mcdviii.Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні практичні навички, може самостійно з розумінням відтворювати всі професійні знання та правильно виконувати прийоми та технологічні операції з ручного дугового зварювання (газового зварювання), виконувати прийоми з’єднання деталей за допомогою ручного дугового зварювання, виконувати прихватку деталей в усіх просторових положеннях, зачистку швів після зварювання. Виконує всі прийоми ручного дугового зварювання у нижньому положенні, газового зварювання з підігрівом виробу, виконує необхідні розрахунки щодо вибору режимів зварювання, читає креслення; самостійно виконує підготовку виробу під зварювання, прихвачення виробу, зварювання та виконує підігрів виробу; усунення раковин та тріщин в простих деталях; знає в яких випадках використовується підігрів виробу. Організовує робоче

mcdix. місце, планує виробничі дії та виконує навчально-виробниче завдання.. Дотримується техніки безпеки. Відповідає за своє власне навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання.mcdx.9

mcdxi.Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні практичні та базові теоретичні знання. Правильно і логічно, самостійно відтворює навчальний матеріал в межах програми, пов’язаний з будовою зварювального обладнання і правилами застосування джерел живлення, правилами підготовки виробу під зварювання, знає обладнання зварювального поста, його обслуговування; відтворює професійні знання з технології ручного дугового зварювання, знає принципи дії джерел живлення зварювальної дуги, призначення електродів та зварних з’єднань, їх класифікацію, правила вибору електродів, має відомості про зварні з’єднання та шви; має уявлення про режими ручного дугового зварювання. Виявляє зацікавленість новими технологіями. Дає визначення основних понять. Аналізує, порівнює. Самостійно застосовує знання для виконання теоретичних і практичних завдань з технології зварки вуглецевих сталей. Дає визначення основних понять ручного дугового і газового зварювання. Може самостійно виконати розрахунок режимів зварювання як для дугового, так і газового зварювання. Визначається здатністю виконувати завдання під керівництвом.

mcdxii.9

mcdxiii.Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні практичні навички, може самостійно з розумінням відтворювати всі професійні знання та правильно виконувати прийоми та технологічні операції з ручного дугового зварювання (газового зварювання), виконувати прийоми з’єднання деталей за допомогою ручного дугового зварювання, виконувати прихватку деталей в усіх просторових положеннях, зачистку швів після зварювання. Виконує всі прийоми ручного дугового зварювання у нижньому положенні, газового зварювання з підігрівом виробу, виконує газове зварювання нескладних деталей з вуглецевої сталі з підігрівом та без підігріву, виконує необхідні розрахунки щодо вибору режимів зварювання та самостійно вибирає режими зварювання, читає креслення; самостійно виконує підготовку виробу, прихвачення виробу, зварювання та виконує підігрів виробу; усунення раковин та тріщин в простих деталях; знає в яких випадках використовується підігрів виробу. Організовує робоче місце, планує виробничі дії та виконує навчально-виробниче завдання. Результат роботи відповідає нормам якості. Здійснює контроль. Дотримується техніки безпеки. Відповідає за своє власне навчання і

mcdxiv. має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання.

mcdxv.

mcdxvi.


mcdxvii.10

mcdxviii.Учень (слухач) має конкретні практичні і теоретичні знання, визначається також здатність застосовувати спеціальні знання та компетенції, та вирішувати проблеми незалежно, володіє в повному обсязі навчальним матеріалом. Правильно і логічно, самостійно відтворює матеріал в межах програми, пов’язаний з будовою зварювального обладнання і правилами застосування джерел живлення, правилами підготовки виробу під зварювання, знає обладнання зварювального поста, його обслуговування; відтворює професійні знання з технології ручного дугового зварювання, знає принципи дії джерел живлення зварювальної дуги, призначення електродів та зварних з’єднань, їх класифікацію, правила вибору електродів, має відомості про зварні з’єднання та шви; має уявлення про режими ручного дугового зварювання. Виявляє зацікавленість новими технологіями. Дає визначення основних понять. Аналізує, порівнює. Самостійно застосовує знання для виконання теоретичних і практичних завдань з технології зварки вуглецевих сталей. Дає визначення основних понять ручного дугового і газового зварювання. Самостійно безпомилково виконує розрахунок режимів зварювання як для дугового, так і газового зварювання.

mcdxix.Знає технологію зварювання, правила користування обладнанням та матеріалами для зварювання. Виявляє інтерес до обраної професії, нової техніки та технологій. Здатний до самокерування при навчанні.mcdxx.10

mcdxxi.Учень (слухач) має конкретні практичні знання і навички, визначається також здатність застосовувати спеціальні знання, навички і компетенції та вирішувати проблеми незалежно, правильно виконувати прийоми та технологічні операції з ручного дугового зварювання (газового зварювання), виконувати прийоми з’єднання деталей за допомогою ручного дугового зварювання, виконувати прихватку деталей в усіх просторових положеннях, зачистку швів після зварювання. Виконує всі прийоми ручного дугового зварювання у нижньому положенні, газового зварювання з підігрівом виробу, виконує газове зварювання нескладних деталей з вуглецевої сталі з підігрівом та без підігріву, виконує необхідні розрахунки щодо вибору режимів зварювання та самостійно вибирає режими зварювання, читає креслення; самостійно виконує підготовку виробу, прихвачення виробу, зварювання та виконує підігрів виробу, усунення раковин та тріщин в простих деталях; знає в яких випадках використовується підігрів виробу. Правильно виконує дугове та газове зварювання деталей у нижньому положенні, вміє безпомилково розрахувати режими ручного дугового зварювання та газового зварювання, підібрати необхідне обладнання та матеріали. Організовує робоче місце, планує виробничі дії та виконує навчально-

mcdxxii.виробниче завдання. Результат роботи відповідає нормам якості. Застосовує прийоми самоконтролю за якістю виробу. Дотримується техніки безпеки. Має практичний досвід у роботі як у простих так і у виняткових ситуаціях.mcdxxiii.11

mcdxxiv.Учень (слухач) має конкретні практичні і теоретичні знання, визначається також здатність застосовувати спеціальні знання та компетенції, та вирішувати проблеми незалежно, володіє в повному обсязі навчальним матеріалом, правильно і логічно, самостійно відтворює матеріал в межах програми, пов’язаний з будовою зварювального обладнання і правилами застосування джерел живлення, правилами підготовки виробу під зварювання, знає обладнання зварювального поста, його обслуговування; відтворює професійні знання з технології ручного дугового зварювання, знає принципи дії джерел живлення зварювальної дуги, призначення електродів та зварних з’єднань, їх класифікацію, правила вибору електродів, має відомості про зварні з’єднання та шви; має уявлення про режими ручного дугового зварювання. Виявляє зацікавленість новими технологіями. Дає визначення основних понять. Аналізує, порівнює. Самостійно застосовує знання для виконання теоретичних і практичних завдань з технології зварки вуглецевих сталей. Дає визначення основних понять ручного дугового і газового зварювання. Самостійно безпомилково виконує розрахунок режимів зварювання як для дугового так і газового зварювання.

mcdxxv.Знає технологію зварювання, правила користування обладнанням та матеріалами для зварювання. Виявляє творчі здібності при виконанні теоретичних завдань з технології ручного дугового і газового зварювання. Знає будову та принцип дії обладнання для дугового та газового зварювання Робить аргументовані висновки. Виявляє інтерес до обраної професії, нової техніки та технологій. Здатний до самокерування при навчанні.mcdxxvi.11

mcdxxvii.Учень (слухач) має конкретні практичні знання і навички, визначається також здатність застосовувати спеціальні знання, навички і компетенції та вирішувати проблеми незалежно, правильно виконувати прийоми та технологічні операції з ручного дугового зварювання (газового зварювання), виконувати прийоми з’єднання деталей за допомогою ручного дугового зварювання, виконувати прихватку деталей в усіх просторових положеннях, зачистку швів після зварювання. Самостійно виконує всі прийоми ручного дугового зварювання у нижньому положенні, газового зварювання з підігрівом виробу, виконує газове зварювання нескладних деталей з вуглецевої сталі з підігрівом та без підігріву, виконує необхідні розрахунки щодо вибору режимів зварювання та самостійно вибирає режими зварювання, читає креслення нескладних металевих конструкцій; самостійно виконує підготовку виробу, прихвачення виробу, зварювання та виконує підігрів виробу, усунення раковин та тріщин у простих деталях; знає в яких випадках використовується підігрів виробу. Правильно і самостійно виконує дугове та газове зварювання деталей у нижньому просторовому положенні відповідно до технологій та обраних режимів, вміє безпомилково розрахувати режими ручного дугового зварювання та газового зварювання, підібрати необхідне обладнання та матеріали. Організовує робоче місце, планує виробничі дії та виконує навчально-виробниче завдання. Результат роботи відповідає нормам якості. Застосовує прийоми самоконтролю за якістю виробу. Самостійно виконує практичні завдання без помилок. Здійснює самоконтроль за якістю продукції. Дотримується техніки безпеки праці як для дугового так і газового зварювання. Має практичний досвід у роботі як у простих так і у виняткових ситуаціях.

mcdxxviii.12

mcdxxix. Учень (слухач) має конкретні практичні і теоретичні знання, визначається також здатність застосовувати спеціальні знання та компетенції, та вирішувати проблеми незалежно, володіє системними професійними знаннями в повному обсязі, правильно і логічно, самостійно відтворює навчальний матеріал в межах програми, пов’язаний з будовою зварювального обладнання і правилами застосування джерел живлення, правилами підготовки виробу під зварювання, знає обладнання зварювального поста, його обслуговування; відтворює професійні знання з технології ручного дугового зварювання, знає принципи дії джерел живлення зварювальної дуги, призначення електродів та зварних з’єднань, їх класифікацію, правила вибору електродів, має відомості про зварні з’єднання та шви; має уявлення про режими ручного дугового зварювання. Виявляє активну зацікавленість новими технологіями. Аналізує, порівнює. Самостійно застосовує знання для виконання теоретичних і практичних завдань з технології зварки вуглецевих сталей. Дає визначення основних понять ручного дугового і газового зварювання. Самостійно безпомилково виконує розрахунок режимів зварювання як для дугового так і газового зварювання. Самостійно в повному обсязі виконує навчально-виробниче або контрольне завдання з повною відповідностю вимогам технічної та конструкторсько-технологічної документації. Знає технологію зварювання, правила користування обладнанням та матеріалами для зварювання. виявляє творчі здібності при виконанні теоретичних завдань з технології ручного дугового і газового зварювання. Знає будову та принцип дії обладнання для дугового та газового зварювання. Робить аргументовані висновки та бездоганно виконує всі прийоми і технологічні операції з ручного дугового та газового зварювання. Повністю виконує або перевиконує норму часу. Виявляє інтерес до обраної професії, нової техніки та технологій. Здатний до самокерування при навчанні.

mcdxxx.12

mcdxxxi.Учень (слухач) має конкретні практичні знання і навички, визначається також здатність застосовувати спеціальні знання, навички і компетенції та вирішувати проблеми незалежно, правильно виконує прийоми та технологічні операції з ручного дугового зварювання (газового зварювання), виконує прийоми з’єднання деталей за допомогою ручного дугового зварювання, виконує прихватку деталей в усіх просторових положеннях, зачистку швів після зварювання. Самостійно виконує всі прийоми ручного дугового зварювання у нижньому положенні, газового зварювання з підігрівом виробу, виконує газове зварювання нескладних деталей з вуглецевої сталі з підігрівом та без підігріву, виконує необхідні розрахунки щодо вибору режимів зварювання та самостійно вибирає режими зварювання, читає креслення металевих конструкцій; самостійно виконує підготовку виробу, прихвачення виробу, зварювання та виконує підігрів виробу, усунення раковин та тріщин в простих деталях; знає в яких випадках використовується підігрів виробу. Правильно і самостійно виконує дугове та газове зварювання деталей у нижньому просторовому положенні відповідно до технологій та обраних режимів, вміє безпомилково розрахувати режими ручного дугового зварювання та газового зварювання, підібрати необхідне обладнання та матеріал. Знаходить шляхи зменшення витрат матеріалів та інших ресурсів, що не впливають на якість. Організовує робоче місце, планує виробничі дії та виконує навчально-виробниче завдання. Результат роботи відповідає нормам якості. Впевнено застосовує всі прийоми самоконтролю за якістю виробу продукції. Самостійно виконує практичні завдання без помилок. Здійснює самоконтроль за якістю продукції. Результат виконаної роботи повністю відповідає діючим якісним і кількісним показникам або може бути кращий від них. Зразково дотримується правил охорони праці. Має практичний досвід у роботі як у простих так і у виняткових ситуаціях.

mcdxxxii.

mcdxxxiii.

mcdxxxiv.

mcdxxxv.


mcdxxxvi.

mcdxxxvii.

mcdxxxviii.

mcdxxxix.

mcdxl.

mcdxli.


mcdxlii.

mcdxliii.

mcdxliv.

mcdxlv.


mcdxlvi.

mcdxlvii.

mcdxlviii.

mcdxlix.


mcdl.

mcdli.


mcdlii.

mcdliii.


mcdliv.

mcdlv.


mcdlvi.

mcdlvii.


mcdlviii.

mcdlix.


mcdlx.

mcdlxi.


mcdlxii.

mcdlxiii.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   40


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал