Державний стандарт україни система розроблення та поставлення продукції на виробництво правила виконання дослідноPdf просмотр
Сторінка4/4
Дата конвертації11.01.2017
Розмір0.53 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4

ДСТУ 3974
-2000 10.
Вартість запропонованої ДКР, (тис грн.): всього ____________________ , у тому числі на перший рік ___________
11.
Виконання ДКР планується за рахунок (тис.грн.): держбюджету ______________ , позабюджетних коштів _______________
12
Відомості про одержане виконавцем попереднє фінансування ДКР, її аналогу або стадії (етапи виконання)
13.
Спосіб реалізації та назва підприємства, організації, де планується освоєння виробництва науково- технічної продукції ДКР ________________________________________________________________________
14.
Орієнтовані показники економічної ефективності ДКР
Назва науково- технічної продукції
Ціна одиниці продукції
(
тис.грн)
Середньорічні обсяги (тис.грн)
Строки окупності
Випуску продукції
Поставка на експорт
Імпорто- заміщення
Очікувано го прибутку
1 2
3 4
5 6
7 15.
Прізвище, ім’я та по батькові автора заявки, його посада, науковий ступінь, поштова адреса, телефон, факс _________________________________________
16.
Інші установи, організації України та відомі науковці, що працюють у цьому напрямку
17.
Висновки заявника про соціально-економічну доцільність виконання ДКР_________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________ _____________________________________
(
керівник організації - головного виконавця)
(
керівник організації - основного споживача (користувача)
__________ ______________________ ___________ _____________________
(
підпис)
(
розшифровка підпису)
(
підпис)
(
розшифровка підпису)
М.П. _________________ М.П. ______________________
(
дата)
Назва ДКР (ДТР) її аналогу або попередньої стадії
(
етапу) виконання
Терміни фінансування
(
початок-кінець)
Загальна сума (тис.грн.)
Назва органу влади організації, що фінансували ДКР (ДТР) чи її складову частину
1 2
3 4

ДСТУ 3974
-2000
Додаток Б
(
рекомендований)
Форма титульного аркуша ТЗ на ДКР
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
_________________________ ________________________________
( керівник (заступник керівника) (керівник (заступник керівника) організації – споживача) організації – замовника)
______________ _____________________ _________________ _____________________________
(
підпис) (розшифровка підпису) (підпис) ( розшифровка підпису)
М.П. ________________ М.П. _____________________
(
дата) (дата)
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
НА ДОСЛІДНО – КОНСТРУКТОРСЬКУ РОБОТУ
( назва ДКР)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(
шифр,індекс, номер державної реєстрації ДКР)
Діє з доповненням _______________________________________________________________________________
( номер доповнення)*
ПОГОДЖЕНО*
__________________________ __________________________________
( керівник підприємства (організації) (керівник підприємства (організації)- виконавця ДКР та назва організації)
____________ _____________________ ____________________ _________________________
(
підпис) (розшифровка підпису) (підпис) (розшифровка підпису)
М.П. _______________ М.П. ________________
(
дата) (дата)
ПОГОДЖЕНО**
______________________________
(
керівник підприємства(організації)
_________________ ______________________
(
підпис) (розшифровка підпису)
М.П. _________________
(
дата)
____________________________________
*
Зазначають за наявності доповнення
** зазначають за наявності підприємств

ДСТУ 3974
-2000
Перелік конструкторських документів, які розробляють на виріб залежно від стадії розробляння
Примітка. Умовні позначення до таблиці. «+» документ обов'язковий.
«0»
— необхідність складання документа встановлює розробник;
«-»
— документ не складають
Назва техніко- економічного показника
Одиниця виміру
Значення показника продукції передбаченої ДКР модель, рік освоєння, джерело інформації кращої в
Україні кращої в СНД кращої у світі
1 2
3 4
5 6
8.
Переваги науково
-
Назва документа
Технічна пропозиція
Ескізний проект
Технічний проект
Робоча документація дослідного зразка
Примітки
Технічне завдання
+
+
+
+
Креслення деталі
-
-
0
Складальні креслення
-
-
-
У тому числі на тару і пакування
Креслення загального вигляду
0 0
+

Габаритне креслення
0 0
0 0
Монтажне креслення
-
-
-
+
Художньо
- конструкторський ескіз зовнішнього видгляду

+
+

Схеми
0 0
0 0
Специфікаця
-
-
І
+
Відомість специфікації
-
-
:
Відомість покупних виробів
0 0
0
Рекомендовано складати на вироби, призначені для самостійної поставки
Експлуатаційні документи
-
0
Відомість експлуатаційних документів


0
Рекомендовано ВІДОМОСТІ
не складати для складальних одиниць, якщо вони входять до складу більш складного виробу
Таблиця Г1

ДСТУ 3974
-2000
ДОДАТОК Д
(
рекомендований)
Форма акта про закінчення робіт із виготовлення і налагодження дослідного зразка для подання його до попередніх випробувань
ЗАТВЕРДЖЕНО
-----------------------------------------------------------------------
(
головний інженер організації - виконавця ДКР)
---------------
--------------------------------------------
(
підпис) (розшифровка підпису)
М.П. «_____» ______________200_ р.
АКТ про закінчення робіт із виготовлення і налагодження дослідного зразка для подання його до попередніх випробувань
____________________________________________________________________________________
(
назва ДКР (ДТР)
N___
Ми. що нижче підписалися, представники______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(
організація - виконавець
ДКР
,
посада, прізвище, ініціали)
Склали цей акт про те, що внаслідок виготовлення, налагодження та лабораторних випробувань дослідного зразка _____________________________ ______________________________________
(
назва зразка) встановлено: дослідний зразок та робоча документація, розроблені і виготовлені відповідно до__________________
(
протокол лабораторних випробувань, план-графк доопрацювання)
повністю.
Висновки______________________________________________________________________________________
(
дослідний зразок може бути поданий на попередні випробування . У випадках виявлення недоробок зазначити термін їх усунення)
_______________________ _________________________________
(
керівник підрозділу (головний
інженер) організації - виробника дослідного зразка) головний конструктор
(
керівник робіт)
_________ ____________ ____________ _________________
(
підпис) (розшифровка підпису) (підпис) (розшифровка підпису)

ДСТУ 3974
-2000
ДОДАТОК Е
(
рекомендований)
Форма акта попередніх випробувань дослідного зразка
ЗАТВЕРДЖЕНО
____________________________________
(
керівник організації - виконавця ДКР і назва організації)
_____________________ ________________________
(
підпис) (розшифровка підпису)
АКТ попередніх випробувань дослідного зразка
(
назва ДКР)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(
шифр, індекс,номер державної реєстрації ДКР)
Комісія у склади: голови _________________________________________________________________________________________
(
ініціали, призвище, посада, організація) членів комісії:___________________________________________________________________________________
(
ініціали, призвище, посада, організація)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(
ініціали, призвище, посада, організація) що працювала на підставі _______________________________________________________________________
(
назва, дата і номер документа щодо призначення комісії) у період із «_____» ___________ 200__р. по «_____» ____________200_р. провела попередні випробування __________________________________________________________________________________
(
назва дослідного зразка, індекс)
Випробування проведені ________________________________________________________________________
(
місце проведення випробувань) за програмами і методиками, які розроблені _______________________________________________________
(
назва виконавця ДКР) погоджені_______________________________________________________________________________________
(
ініціали, призвище, посада, організація)
і затверджені____________________________________________________________________________________
(
ініціали, призвище, посада, організація)
1.
Мета випробувань ____________________________________________________________________________
2.
Результати випробувань (за усіма пунктами програми попередніх випробувань):___________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
3.
Рекомендації комісії з попередніх випробувань
________________________________________________________________________________________________

ДСТУ 3974
-2000 32 4.
Висновки комісії щодо придатності виробів до поданя на подалші випробування:___________________
________________________________________________________________________________________________
Додатки ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Голова комісії ______________ __________________________
(
підпис) (розшифровка підпису)
Члени комісії ______________ ___________________________
(
підпис) (розшифровка підпису)
______________________ __________________________________________
(
підпис) (розшифровка підпису)

ДСТУ 3974
-2000
ДОДАТОК Ж
(
рекомендований)
Форма акта про завершення коригування РД і доопрацювання дослідного зразка за результатами попередніх випробувань
ЗАТВЕРДЖЕНО
_________________________________________
(
керівник організації - виконавця ДКР та назва організації)
_________________________ ________________________________
(
підпис) (розшифровка підпису)
М.П.
АКТ про завершення коригування РД і доопрацювання дослідного зразка за отриманими результатами попередніх випробувань
________________________________________________________________________________________________
(
назва, шифр ДКР)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ м. ____________
«__ » _ 200_ р.
Ми, що нижче підписалися, представники _______________________________________________________
______________ _________________________________________________________________________________
(
назва організації - виконавця ДКР, посада, ініціали прізвище)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
( підприемство-виробник, посада, ініціали, прізвище
) склали цей акт про те, що внаслідок розгляду робочої документації і перевірки_____________________
_______________________________________________________________________________________________
(
назва дослідного зразка) встановлено: дослідний зразок і робоча документація за підсумками проведених попередніх випробувань відповідно до ____________________________________________________ _______________________________
(
план-графік заходів щодо доопрацювання дослідного зразка і робочої документації)
________________________________________________________________________________________________ доопрацьовані повністю, документації присвоєна і проставпена літера «О».
Висновки: _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(
подати робочу документацію і дослідний зразок на приймальні апробування або
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
інші висновки)
_____________________________________ ___________________________________
(
керівних підрозділу (головний інженер)
(
головний конструктор розробки організації - виробника дослідного зразка)
(
науковий керівник)
____________ _____________________ _________ _______________________
(
підпис)
(
розшифровка підпису)
(
підпис)
(
розшифровкапідпису)

ДСТУ 3974
-2000 34
ДОДАТОК И
(
рекомендований)
Форма повідомлення про готовність ДКР до приймання
Керівнику ______________________________________________________________________________________
(
назва організації, підприємства, посада, ініціали, прізвище)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(
поштова адреса, телефон, факс)
ПОВІДОМЛЕННЯ про готовність до приймання _____________________________________________________________________
(
назва ДКР,
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ складової частини ДКР, шифр, номер державної реєстрації)
Сповіщаю Вас, що_______________________________________________________________________________
(
назва виконавця ДКР,
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ виконавця складової частини ДКР) на підставі ________________________________________ _____________________________________________
(
назва, дата, номер документа, за яким виконується ДКР,
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ складова частина ДКР) проведена і подана до приймання _______________________________________________________________
(
ДКР, складова частина ДКР)
Дослідний зразок (дослідна партія) виробу відповідає конструкторським документам, технічним умовам, вимогам ТЗ і визнаний придатним для проведення приймальних випробувань.
______________________________________
(
керівник організації - виконавця ДКР. складової частини ДКР)
_________________ ____________________________
(
підпис )
(
розшифровка підпису)

——————
(
дата)

ДСТУ 3974
-2000
ДОДАТОК К
(
рекомендований)
Форма акта приймання ДКР
ЗАТВЕРДЖЕНО
______________________________________________
(
керівник організації - замовника ДКР та назва організації)
______________________ _______________________________
(
підпис)
(
розшифровка підпису)
М.П. ______
(
дата)
А К Т приймання дослідно-конструкторської роботи
(
складової частини ДКР)
_________________________________________________________________________________________________
(
назва ДКР. складової частини ДКР. шифр, номер державної реєстрації ДКР)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ м._ ________
«___
»________
200_ р.
Приймальна комісія у складі: голови ____________________________________________________________ ____________________________
(
ініціали, прізвище, посада, організація) членів комісії ______________________________________________________ ___________________________
(
ініціали, прізвища, посада, організація) яка діє на підставі______________________________________________________________________________
(
назва, номер і дата документа про призначення комісії) склала цей акт про таке:
1 _________
У період із « __________ » ______ 200_ р., по «___ »____ 200_ р. комісія здійснювала приймання ДКР ___________________________________________________ _____________________________
(
назва ДКР) що виконувалася ___________________________________________________ ____________________________
(
назва організації - виконавця ДКР) за договором (контрактом) від « ___ » __________200_ р. № з _______________ по _______________ за ТЗ, затвердженим __________ ____________________________
(
місяць, рік)
(
місяць, рік)
(
дата затвердження ТЗ)
2
Комісія розглянула програму приймання ДКР та погодилася проводити приймання ДКР згідно із запропонованою програмою

ДСТУ 3974
-2000 52
З Комісії були надані дослідні зразки ________________________________
(
назва зразка)
у кількості ____________ шт. ____________і така технічна документація ______________________________________________________________________________________
(
звіти за етапами, заключний науково-технічний звіт, КД і ТД із літерою «О» тощо)
4
Комісія розглянула результати попередніх випробувань, відомості щодо відповідності дослідних зразків вимогам технічного завдання, проект технічних умов і встановила: дослідні зразки ____________
;
_________ ___________________________________________________________
(
назва, індекс) приймальні випробування витримали, відповідають вимогам технічного завдання і проекту технічних умов:
________________________________________________________________________________________________
(
коротка характеристика дослідних зразків)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(
оцінка технічного рівня ДКР)
5
Комісія розглянула подану робочу конструкторську і технологічну документацію, технологічне, контрольно-вимірювальне та випробувальне устаткування, яке входить до комплекту дослідного зразка, і встановила: _______________________ ____________________________
(
коротка оцінка відповідності
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ робочої документації вимогам щодо комплектності,
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ повноти змісту і правильності оформлення,
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ придатності документації для організації і серійного виробництва;
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ коротка оцінка якості технологічної документації;
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ оцінка рівня стандартизації і уніфікації;
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ оцінка трудомісткості і собівартості продукції;
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ оцінка продуктивності і достатності устатковання для серійного випуску продукції;
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ оцінка рівня ергономічної і естетичної досконалості продукції).
6
Комісія постановила: вважати дослідно-конструкторську роботу ___________________________ _____________________________
(
назва та шифр ДКР) виконаною відповідно до ТЗ і прийнятою, рекомендувати проект ТУ до затвердження, присвоїти конструкторській і технологічній документації літеру «О
1
».
7
Комісія пропонує: керівнику __________________________________________________________ _____________________________
(
назва виготовлювача) організувати підготовку виробництва для серійного виготовлення___________________________________
________________________________________________________________________________________________
(
назва продукції) за затвердженою документацією літери «О
1
» _____________________________________________________
(
позначення основного документа)
і технічними умовами ___________________________________________________________________________
(
призначення документа)
Керівникам _______________________________________________________________________________
(
назви організації – виконавця ДКР і виробника) а) відкоригувати робочу конструкторську документацію та допрацювати дослідний зразок;

ДСТУ
3974-2000 52 б)______________________________________________________________________________________________
(
запропоновані до виконання рекомендації щодо доопрацювання дослідного зразка,
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ терміни коригування робочої конструкторської документації,
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ рекомендації щодо покращення якості продукції,
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ пропозиції і заходи щодо освоєння виробництва тощо) в) спец устаткування та залішки матеріалів _______________________________________________________
(
навести рекомендації щодо використання
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ спец устаткування та залишків матеріалів, придбаних за бюджетні кошти)
Додатки ________________________________________________________________________________________
(
перелік документації і матеріалів)
Голова комісії _______________ ____________________________
(
підпис) (розшифровка підпису)
Члени комісії: ________________ ___________________________
(
підпис) (розшифровка підпису)
З актом приймання ознайомлені: ______________________________________________
(
керівник організації – виконавця ДКР)
__________________________ _______________________________________
( підпис) (розшифровка підпису)
________________________________________________________________________
(
керівник організації – виконавця складової частини ДКР)
___________________________ _____________________________________
(
підпис) (розшифровка підпису)

3 8


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал