Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8414. F. 42. 11-2016Сторінка1/14
Дата конвертації03.03.2017
Розмір2.19 Mb.
ТипДержавний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України


Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 8414.F.42.11-2016

(позначення стандарту)Професія : Машиніст дорожньо-будівельних машин
Код: 8414
Кваліфікація: машиніст дорожньо-будівельних машин 5, 6, 7, 8-го розрядів

Видання офіційне


Київ – 2016Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України


від «___» __________ 2016 р. № ____

Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 8414.F.42.11-2016

(позначення стандарту)


Професія : Машиніст дорожньо-будівельних машин
Код: 8414
Кваліфікація: машиніст дорожньо-будівельних машин 5, 6, 7, 8-го розрядів


Видання офіційне


Київ - 2016

Авторський колектив


Гарасюта Володимир Михайлович

викладач спецдисциплін Державного навчального закладу «Черкаський професійний автодорожній ліцей»

Філіпова Ольга Олексіївна

директор Державного навчального закладу «Черкаський професійний автодорожній ліцей»

Кононюк Василь Іванович
заступник директора Державного навчального закладу «Черкаський професійний автодорожній ліцей»

Хмилко Валерій Адамович
старший майстер Державного навчального закладу «Черкаський професійний автодорожній ліцей»

Науковий консультант

Приходько Олександр Дмитрович

начальник Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія автомобільні дороги України» Дочірнє підприємство «Черкаський облавтодор» Філія «Черкаська ДЕД»Рецензенти

Бондар Олександр Олександрович

начальник державної інспекції сільського господарства в Черкаській області
Літературний редактор

Скічко Сергій Васильович


методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Черкаській областіТехнічний редактор

Гарасюта Володимир Михайлович


викладач спецдисциплін ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей» Черкаської обл.
Керівники проекту

Шнюкова Ірина Вадимівна

науковий співробітник відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.


Проценко Наталія Дмитрівна

директор навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Черкаській області

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту, замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36

Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Телефон: (044) 248-41-16


* Примітка. Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Загальні положення щодо реалізації ДСПТО

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії Машиніст дорожньо-будівельних машин 5, 6, 7, 8розрядів відповідно до статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» і постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. N 1135 «Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти» та є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійної підготовки на 5 розряд– 532 години, на 6 розряд– 428 години, на 7 розряд– 366 годин та на 8 розряд–277 годин.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» тощо).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики професії Машиніст дорожньо-будівельних машин (Випуск 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи». Зміна №8 до розділу 4 «Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг» відповідно до наказу № 302 від 06 .12.2007 року) Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 17.07.2001 року № 218), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – від 20%.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен вміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України


Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 8414.F.42.11-2016

(позначення стандарту)Професія : Машиніст дорожньо-будівельних машин
Код: 8414
Кваліфікація: машиніст дорожньо-будівельних машин 5-го розрядуПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал