Державний професійно-технічний навчальний заклад "криворізький навчально-виробничий центр"Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації30.03.2017
Розмір0.62 Mb.
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"КРИВОРІЗЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР"
ЩОДЕННИК
з професійно – практичної підготовкиУчня _______________________________________Професія
7412 Кондитер
Кваліфікація 3 розряд
Група________________
Майстер в/н Новікова Тетяна Іванівна
Початок практики__________
Кінець практики___________
Кривий Ріг

ЗМІСТ
1.
Інструкція по веденню щоденника.
2.
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно- технічного навчального закладу.
3.
Кваліфікаційна характеристика.
4.
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.
5.
Інструкція з охорони праці для кондитера.
6.
Поурочно - тематичний план з предмету «Виробниче навчання».

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВЕДЕННЮ ЩОДЕННИКА
Щоденник – це документ, що засвідчує об’єм вивченого матеріалу та успішність учня на весь період виробничого навчання .
Учень зобов’язаний:

Мати з собою щоденник під час виробничого навчання

Щоденно робити записи у щоденнику, згідно переліку учбово- виробничих робіт у розділах: поурочна та виробнича робота.

Давати на перевірку щоденник майстру в/н .

Слідкувати за зауваженнями майстра в/н та вчасно їх виправляти.

Вести щоденник грамотно, охайно, зберігати до кінця навчання.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу

1.

Професія – 7412 Кондитер
2.

Кваліфікація - 3 розряд
3.

Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: асортимент, рецептури і технологію виготовляння простих тортів, тістечок, поштучних кондитерських і хлібобулочних виробів масового попиту, включаючи заміс тіста і виготовлення кремів, начинок, вимоги до якості; ґатунок борошна, його хлібопекарські якості; способи і прийоми оформлення виробів, техніку нанесення трафаретного малюнка за еталоном однією фарбою або з нескладними поєднанням фарб; техніку і способи оздоблення виробів помадкою, марципаном, шоколадом, кремом; режим і тривалість випікання виробів; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі; санітарні правила для підприємств харчування; основи раціональної організації робочих місць; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та особистої гігієни.
Повинен уміти: готувати прості масові торти, тістечка та інші поштучні кондитерські і хлібобулочні вироби з нанесенням трафаретного малюнка за еталоном однією фарбою або з нескладним поєднанням фарб із різних видів сировини. Виготовляти різні види тіста, кремів, начинок, фаршів; готувати напівфабрикати, штампувати, формувати та викладати вироби на листи. Оздоблювати вироби помадкою, марципаном, шоколадом, кремом тощо. Передавати на гартування вироби з морозива. Випікати вироби. Визначати готовність тістових заготовок до випікання, садити їх у піч або у варочні шафи, стежити за процесом випікання, закінченням випікання виробів, виймати їх, охолоджувати.
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці; б) дотримуватись норм технологічного процесу; в) не допускати браку в роботі; г) знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; д) використовувати в разі необхідності засоби попередження та усунення природних і небезпечних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
є) знати основи інформаційних технологій.
5. Вимоги до освітнього рівня:
Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

Кваліфікаційна характеристика

1.Професія – 7412 . Кондитер
2. Кваліфікація - 3 розряд
3. Кваліфікаційні вимоги:
Завдання та обов’язки. Веде процес виготовляння простих тортів, тістечок, поштучних кондитерських і хлібобулочних виробів, включаючи заміс тіста і виготовлення кремів, начинок. Виготовляє різні види тіста, кремів, начинок, фаршів. Оформлювати вироби, трафаретний малюнок з однією фарбою, оздоблювати вироби помадкою, марципаном, шоколадом, кремом.
Повинен знати: основи технологічного процесу випікання борошняних кондитерських виробів. Режим і тривалість випікання виробів; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого
інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення .
Кваліфікаційні вимоги: Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.
Професія - 7412 Кондитер
Кваліфікація - 3 розряд
Бали
Знає
Бали
Уміє
1
Учень має базові загальні знання. Навички навчання потребують структурованої підтримки.
Під час відповідей та виконання практичних завдань допускає суттєві помилки, які не може виправити самостійно.
1
Учень має базові загальні навички, здатний виконувати прості завдання під прямим керівництвом у струк- турованому середовищі. Виконує окремі елементи навчально- виробничих завдань. Під час виконання роботи допускає суттєві помилки в організації робочого місця, плануванні виробничих дій, в прийомах праці і технологічних операціях.
Потребує допомоги та контролю в дотриманні технічних вимог безпеки праці.
Результат виконаної роботи не відповідає діючим якісним та кількісним показникам.
2
Учень має базові загальні знання. Навички навчання потребують структурованої підтримки.
Під час відповідей та виконання практичних завдань допускає суттєві помилки, які не може виправити самостійно.

2
Учень має базові загальні навички, здатний виконувати прості завдання під прямим керівництвом у струк- турованому середовищі. Виконує окремі елементи навчально- виробничих завдань (штампу- вання та формування, т.ін.). Під час виконання роботи допускає суттєві помилки в організації робочого місця, плануванні виробничих дій, в прийомах праці і технологічних операціях.
Потребує допомоги та контролю в дотриманні технічних вимог безпеки праці.

Результат виконаної роботи не відповідає діючим якісним та кількісним показникам.
3
Учень має базові загальні знання. Навички навчання потребують структурованої підтримки.
Під час відповідей та виконання практичних завдань допускає суттєві помилки, які не може виправити самостійно.

3
Учень має базові загальні навички, здатний виконувати прості завдання під прямим керівництвом у струк- турованому середовищі. Виконує окремі елементи навчально- виробничих завдань. Під час виконання роботи допускає суттєві помилки в організації робочого місця, плануванні виробничих дій, в прийомах праці і технологічних операціях.
Потребує допомоги та контролю в дотриманні технічних вимог безпеки праці.
Результат виконаної роботи не відповідає діючим якісним та кількісним показникам нижчого кваліфікаційного рівня.

4
Учень має обмежений обсяг знань, які є в основному конкретними і загальними за характером. Несе часткову відповідальність за своє навчання.
Допускає значну кількість помилок у переліку асортименту, рецептурах і технології виготовлення різних видів тіста, кремів, начинок, простих тортів, тістечок, поштучних кондитерських і хлібобулочних виробів масового попиту. Помилки самостійно не в змозі виправити.
4
Учень має обмежений обсяг навичок і більш широкі компетенції, які є в основному конкретними і загальними за характером. Застосовує навички під керівництвом у контрольо- ваному середовищі. Під час виконання робіт допускає значну кількість помилок, які не може виправити самостійно. Несе часткову відповідальність за своє навчання.
Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удоско- налення через досвід роботи або навчання.
5
Учень має обмежений обсяг знань, більш широкі компетенції, які є в основному конкретними і загальними за характером.
Несе часткову відповідальність за своє навчання. Розуміє основний навчальний матеріал з технології виготовлення борошняних кондитерських виробів, окремі етапи техно- логічного процесу приго- тування напівфабрикатів: тіста, кремів, начинок, фаршів; виготовлення простих тортів, тістечок, поштучних кондитерських і хлібобулочних виробів масового попиту. Знає правила відпуску виробів.
Орієнтується в підборі
5
Учень має обмежений обсяг навичок і більш широкі компетенції, які є в основному конкретними і загальними за характером. Застосовує навички під керівництвом у контрольо- ваному середовищі. Виконує переважну більшість прийомів і технологічних операцій щодо приготування напівфабрикатів, виготовлення простих тортів, тістечок, поштучних кондитерсь- ких і хлібобулочних виробів масового попиту, допускаючи помилки. Несе часткову відповідальність за своє навчання.
Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удоско- налення через досвід роботи або навчання.
посуду для відпуску виробів.
Під час відповіді допускає помилки при визначенні основних понять.
6
Учень має обмежений обсяг знань, і більш широкі компетенції, які є в основному конкретними і загальними за характером.
Несе часткову відповідальність за своє навчання. У цілому самостійно відтворює основний навчальний матеріал. Дає товарознавчу характеристику сировини для виготовлення борошняних кондитерських виробів, називає окремі етапи технологічного процесу приготування напів- фабрикатів: тіста, кремів, начинок, фаршів; виготов- лення простих тортів, тістечок, поштучних конди- терських і хлібобулочних виробів масового попиту.
Під час відповіді допускає окремі помилки, які не може виправити.
6
Учень має обмежений обсяг навичок і більш широкі компетенції, які є в основному конкретними і загальними за характером. Застосовує навички під керівництвом у контрольо- ваному середовищі. З консульта- тивною допомогою організовує робоче місце, виготовляє різні види тіста, креми, начинки, фарші, штампує та формує, оздоблює вироби помадкою, марципаном, шоколадом, кре- мом; відпускає борошняні конди- терські вироби; складає
інструктивно-технологічні картки з використанням нормативно- технологічної документації. Під час виконання роботи допускає значну кількість помилок, які частково може виправити.
Результат виконаної роботи відповідає мінімальним діючим якісним показникам.
Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удоско- налення через досвід роботи або навчання.
7
Учень має широкі загальні знання, конкретні практичні
і базові теоретичні знання.
Відповідає за своє власне навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті
7
Учень має широкі загальні знання і конкретні практичні навички, здатний виконувати завдання під керівництвом.
Відповідає за своє власне навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті
навчання. Самостійно з розумінням відтворює суть основних положень навчаль- ного матеріалу: технологію виготовлення різних видів тіста, кремів, начинок, фаршів. Дає визначення основних понять з технології приготування борошняних виробів. Частково аналізує навчальний матеріал, може порівнювати і робити висновки. Відповідь учня у цілому правильна, але містить неточності та недостатньо обґрунтована, допускає несуттєві помилки, які може частково виправити.
Знає як користуватися довід- ковою літературою з тех- нології виготовлення борош- няних кондитерських виробів. роботи.
Застосовує теоретичні знання під час підготовки устаткування до роботи, правильно виконує прийоми та технологічні операції, пов’язані з виготовленням різних видів тіста, кремів, начинок, фаршів, штампування та формування, оздоблення виробів помадкою, марципаном, шоко- ладом, кремом, оздоблення простих тортів, тістечок, поштучних кондитерських і хлібобулочних виробів масового попиту. Виконує правила санітарії та гігієни. Вміло та правильно підбирає інструмент, інвентар, посуд для відпуску виробів. Робить необхідні розрахунки сировини, користуючись нормативною доку- ментацією, складає технологічні картки, допускаючи незначні помилки. Дає якісну оцінку нескладним виробам. Допускає несуттєві помилки, які частково може виправити.
Результат виконаної роботи відповідає діючим якісним і кількісним показникам заплано- ваного рівня кваліфікації.
8
Учень має широкі загальні знання, конкретні практичні
і базові теоретичні знання.
Відповідає за своє власне навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті навчання. Самостійно з розумінням відтворює основ- ний навчальний матеріал з
8
Учень має широкі загальні знання і конкретні практичні та базові теоретичні знання, визначається також здатність виконувати завдання під керівництвом майстра виробничого навчання.
Відповідає за своє власне навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті
технології виготовлення різних видів тіста, кремів, начинок, фаршів, штампу- вання та формування, оздоблення виробів помад- кою, марципаном, шокола- дом, кремом; оздоблення простих тортів, тістечок, поштучних кондитерських і хлібобулочних виробів ма- сового попиту. Дає визна- чення основних процесів, що відбуваються в продуктах під час теплової обробки. Знає будову, правила експлуатації механічного та теплового устаткування. За допомогою викладача аналізує, порів- нює, робить висновки, вста- новлює зв'язок з професією кондитера. У цілому дає логічну, достатньо обґрун- товану відповідь. Під час відповіді допускає несуттєві помилки, які частково виправляє. роботи чи навчання.
Вміло застосовує теоретичні знання під час підготовки сировини, використанні облад- нання. Правильно підбирає устаткування для виконання технологічних операцій, організо- вує робоче місце, підбирає посуд.
Виготовляє різні види тіста, креми, начинки, фарші, штампує та формує, оздоблює вироби помадкою, марципаном, шоко- ладом, кремом, оздоблює прості торти, тістечка, поштучні кондитерські і хлібобулочні вироби масового попиту з дотриманням послідовності техно- логічного процесу, допускаючи несуттєві помилки. Дотримується правил технічних вимог безпеки праці. З допомогою виконує алгоритмічні завдання з виготовлення борошняних конди- терських виробів, визначенні втрат під час обробки продуктів.
Результат виконаної роботи відповідає діючим якісним і кількісним показникам заплано- ваного рівня кваліфікації.
9
Учень має широкі загальні знання, конкретні практичні
і базові теоретичні знання.
Відповідає за своє власне навчання, має обмежений досвід практики у конкретному аспекті навчання. Володіє основним навчальним матеріалом з технології виготовленням різних видів тіста, кремів,
9
Учень має широкі загальні знання і конкретні практичні та базові теоретичні знання, визначається також здатність виконувати завдання під керівництвом майстра виробничого навчання.
Відповідає за своє власне навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті
начинок, фаршів; штампу- вання та формування виробів; оздоблення виробів помадкою, марципаном, шоколадом, кремом, оздоб- лення простих тортів, тістечок, поштучних конди- терських і хлібобулочних виробів масового попиту, відповідає в усній та письмовій формі. Дає визначення основних техно- логічних понять, аналізує, порівнює, систематизує
інформацію, робить виснов- ки та встановлює зв'язок з виробничим навчанням. Його відповідь у цілому правиль- на, логічна та достатньо обґрунтована. Під час від- повіді та під час виконання практичних завдань допускає не суттєві помилки, які може виправити. роботи чи навчання.
Впевнено застосовує теоретичні знання під час виконання практичних завдань: організації робочого місця, виготовленням різних видів тіста, кремів, начинок, фаршів, штампування та формування, оздоблення виробів помадкою, марципаном, шоколадом, кремом, оздоблення простих тортів, тістечок, поштучних кондитерських і хлібобулочних виробів масового попиту, експлуатації устаткування, визначення відсотка втрат під час холодної та теплової обробки, перерахунку сировини на задану кількість. Вміє пояснити процеси, що відбуваються у виробах з тіста під час теплової обробки, виконує завдання з виготовлення простих борошняних кондитерських виробів. Усвідомлено користується
інформацією технічної та норма- тивно-технологічної документації.
Результат виконаної роботи відповідає діючим якісним і кількісним показникам заплано- ваного рівня кваліфікації.
10
Учень має значні конкретні, практичні і теоретичні знання, здатний застосовувати спеціальні знання, навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатен до самокерування під час навчання і має практичний досвід у роботі як у простих, так і у виняткових
10
Учень має значні конкретні, практичні навички, здатний застосовувати спеціальні знання, навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно.
Здатен до самокерування під час навчання і має практичний досвід у роботі як у простих, так
і у виняткових ситуаціях.
Виготовляє різні види тіста,
ситуаціях.
Усвідомлено засвоює нову інформацію в ширшо- му обсязі, ніж передбачено програмою. Володіє глибо- кими професійними знаннями навчального матеріалу з приготування борошняних кондитерських виробів, тортів, тістечок, хлібобулоч- них виробів масового попиту, включаючи заміс тіста, виготовлення кремів, начи- нок, вимоги до їх якості.
Відповідь повна, правильна, логічна, системна, містить аналіз. Під час відповіді до- пускає окремі неточності, які може виправити самостійно. кремів, начинок, фаршів; штампує та формує вироби; оздоблює вироби помадкою, марципаном, шоколадом, кремом, наносить трафаретний малюнок за еталоном однією фарбою або з нескладним поєднанням кольорів із різних видів сировини на прості торти, тістечка, поштучні кондитерські і хлібобулочні вироби масового попиту. Раціонально організовує робоче місце та дотримується технічних вимог безпеки праці.
Встановлює причинно-наслід- кові та міжпредметні зв'язки, робить аргументовані висновки.
Вміє самостійно користуватися
інформаційними джерелами.
11
Учень має значні конкретні, практичні і теоретичні знання, здатний застосовувати спеціальні знання, навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатен до самокерування під час навчання і має практичний досвід у роботі як у простих, так і у виняткових ситуаціях.
Володіє узагальненими системними знаннями нав- чального матеріалу у повно- му обсязі (з використанням технологічної термінології), пов’язаного з експлуатацією, будовою устаткування, спе- цифікою обробки сировини; усвідомлено засвоює нову
11
Учень має значні конкретні, практичні навички, здатний застосовувати спеціальні знання, навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно.
Здатен до самокерування під час навчання і має практичний досвід у роботі як у простих, так
і у виняткових ситуаціях.
Самостійно та у повному обсязі виконує навчально-виробничі зав- дання, пов’язані із складанням устаткування, підготовкою його до роботи, організацією робочого місця та виготовленням різних видів тіста, кремів, начинок, фаршів; штампування, форму- вання, оздоблення виробів пома- дкою, марципаном, шоколадом, кремом, оздоблення простих тортів, тістечок, поштучних

інформацію в ширшому обсязі, ніж передбачено програмою. Володіє глибо- кими професійними знаннями навчального матеріалу з виготовлення різних видів тіста, кремів, начинок, фаршів; штампування, фор- мування, оздоблення виробів помадкою, марципаном, шоколадом, кремом, оздоб-лення простих тортів, тістечок, поштучних конди-терських і хлібобулочних виробів масового попиту, правилами відпуску та методами визначення якості борошняних кондитерських виробів. Правильно робить перерахунок сировини.
Відповідь повна, правильна, логічна, містить аналіз і систематизацію.
Виявляє творчий інтерес до обраної професії, нової техніки (устаткування) та новітньої технології. кондитерських і хлібобулочних виробів масового попиту. Дотри- мується правил безпеки праці.
Порівнює асортимент й техно- логію приготування борошняних кондитерських виробів у різних закладах ресторанного господар- ства. Встановлює причинно- наслідкові та міжпредметні зв'яз- ки, робить аргументовані виснов- ки. Вміє самостійно користуватися
інформаційними джерелами. Прак- тичні завдання з перерахунку сировини, визначення відсотку втрат в продуктах під час холодної та теплової обробки, складання технологічних схем виконує правильно, у повному обсязі. Вміє вирішувати проблемні ситуації.
Результат виконаної роботи повністю відповідає діючим якісним і кількісним показникам запланованого рівня кваліфікації.
Учень є учасником і переможцем загально-училищних конкурсів професійної майстерності.
12
Учень має значні конкретні, практичні і теоретичні знання, здатний застосовувати спеціальні знання, навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатен до самокерування під час навчання і має практичний досвід у роботі як у простих, так і у виняткових
12
Учень має значні конкретні, практичні навички, здатний застосовувати спеціальні знання, навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно.
Здатен до самокерування під час навчання і має практичний досвід у роботі як у простих, так
і у виняткових ситуаціях.
Самостійно і у повному обсязі виконує навчально-виробничі
ситуаціях.
Володіє глибокими професійними знаннями навчального мате-ріалу щодо виготовлення різних видів тіста, кремів, начинок, фаршів; штампу-вання та формування, оздоб-лення виробів помадкою, марципаном, шоколадом, кремом; оздоблення простих тортів, тістечок, поштучних кондитерських і хлібобу- лочних виробів масового попиту; правилами відпуску та методами визначення якості страв; здатний їх правильно використовувати під час відповідей. Відповідь повна, правильна, логічна, містить аналіз і система- тизацію. Встановлює причин- но-наслідкові та міжпредмет- ні зв'язки, робить аргумен- товані висновки. Правильно робить перерахунок сировини.
Виказує творчий інтерес до обраної професії, нової техніки (устаткування) та новітньої технології.
Рецензує відповіді інших учнів, складає питання для взаємоконтролю. завдання, пов’язані з підготовкою до роботи, експлуатацією устатку- вання, організацією робочого місця, виготовлення різних видів тіста, кремів, начинок, фаршів; штампування та формування, оздоблення виробів помадкою, марципаном, шоколадом, кремом, оздоблення простих тортів, тістечок, поштучних кондитерських і хлібобулочних виробів масового попиту. Прак- тичні завдання з перерахунку сировини, визначення відсотку втрат в продуктах під час холодної та теплової обробки; складання технологічних схем та приготування простих виробів виконує правильно, у повному обсязі, як з використанням типового алгоритму, так і в дещо змінних умовах.
Результат виконаної роботи повністю відповідає діючим якісним і кількісним показникам запланованого рівня кваліфікації або може бути кращим від них.
Забезпечує високий рівень організації праці, зразково дотри- мується правил безпеки праці.
Виконує дослідницьку роботу, робить висновки та узагальнення.
Учень є учасником і пере- можцем міських конкурсів професійної майстерності.

Інструкція з охорони праці в кондитерському цеху
Загальні положення
1.
Отруєння газом.
2.
Ураження внаслідок вибуху газової суміші.
3.
Ураження електричним струмом.
4.
Поранення при експлуатації машин.
5.
Поранення кухонним інвентарем.
Перед початком роботи
1.
Перевіряють заземлення, справність обладнання та інвентарю, при виявленні недоліків доповідають майстру виробничого навчання, завідуючому виробництвом або наставнику.
2.
На обладнанні мають право працювати особи, які пройшли навчання та мають допуск до роботи.
Під час роботи
1.
Встановлюйте бачок та збивач при вимкненому проводі збивальної машини.
2.
Проводьте розвантаження продуктів в ємності обладнання при вимкнутому двигуні з урахуванням ваги.Не кладіть руки на борти обладнання.
3.
Проводьте завантаження та розвантаження сировини, відбір проб тільки після зупинки двигуна збивальної машини.
4.
Знімайте з плит та жарової шафи посуд та листи за допомогою брезентових рукавиць або рушників.
5.
Зачищайте решітки від сировини з гострих кромок обладнання та дерев’яних столів спеціальними скребками.
6.
Не знімайте резервуар і збивачі до повної зупинки двигуна збивальної машини.
7.
Проводьте накачування та зкачування з діжі тістомісильної машини з платформи при верхньому положенні місильного важеля і при вимкненому двигуні. Не користуйтесь підкатними двигунами з несправними засувними пристроями. Слідкуйте за справністю огорожі.
8.
Не проштовхуйте тісто руками, не підсувайте тісто руками, не підсувайте руки під загорожу, не протирайте валки тістомісильної машини що працює.
9.
Слідкуйте за станом підлоги.
В аварійних ситуаціях
1.
Негайно відключити від електромережі.
2.
Не допускати в небезпечну зону сторонніх осіб.
3.
Повідомити про те, що сталося керівника робіт.
4.
Якщо стався нещасний випадок необхідно надати потерпілому першу медичну допомогу, а в разі потреби викликати «швидку допомогу».
5.
Якщо сталася пожежа - викликати пожежну частину та приступити до гасіння підручними засобами пожежегасіння.
6.
В усіх випадках виконувати вказівки керівника робіт по усуненню
7.
небезпечного стану.
По закінченню роботи
1.
Проведіть чистку і миття при вимкнутому обладнанні
2.
Про всі особливості роботи обладнання доповісти начальнику зміни.

Поурочно – тематичний план
з предмету
«Виробниче навчання»
Професія – 7412 Кондитер
Кваліфікація - 3 розряд


теми

уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал