Державний комітет україни у справах містобудування І архітектури містобудування. Планування І забудова міських І сільських поселень дбн 360-92Pdf просмотр
Сторінка5/12
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.97 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Примітка. Довжина пішохідних підходів від стоянок для тимчасового зберігання легкових автомашин до об'єктів у зонах короткочасного відпочинку не повинна перевищувати 1000 м.
5.20 При розміщенні автостоянок біля об'єктів масового відпочинку слід враховувати витрати часу на пішохідний підхід від автостоянок до окремих об'єктів відпочинку у межах 8 - 15 хв. (умовна довжина пішохідного шляху 450 - 1000 м), а з використанням громадського транспорту - до 25 хв.
Курортна зона
5.21 Курортні зони (курорти) слід розміщувати на територіях, які мають природні лікувальні ресурси, найбільш сприятливий мікроклімат, ландшафт і санітарно-гігієнічні умови. На території курортних зон треба передбачати будівництво курортно-рекреаційних установ (санаторіїв, установ відпочинку і туризму), установ, підприємств і центрів загальнокурортного обслуговування, організацію і благоустрій парків і пляжів, а також створення спеціальних балеотехнічних, берегозміцнювальних та інших інженерних об'єктів.
Курортні зони можуть бути відокремленими, розміщеними за межами міських і сільських поселень або бути функціональними зонами курортних міст і селищ, а також інших поселень (промислових, портових, сільськогосподарських), які мають на своїй території курортно-рекреаційні установи.
5.22 Кількість тих, що лікуються й відпочивають у курортно-рекреаційних установах, встановлюється за показниками одночасної місткості цих установ з урахуванням кількості цілорічних і сезонних місць.
Кількість неорганізовано відпочиваючих (включаючи тих, що користуються курсовками, абонементами на окремі види загальнокурортного обслуговування) визначається на підставі статистичних даних за ряд років з урахуванням наявного придатного житлового фонду у місцевого населення.
5.23 Кількість персоналу курортно-рекреаційних установ слід приймати не менше таких показників (одиниць постійного персоналу на одне місце):

Кількість персоналу, зайнятого в обслуговуванні загальнокурортних установ, слід приймати з розрахунку 25 - 30 % (від загальної кількості персоналу, зайнятого в курортно- рекреаційних установах) для бальнеологічних (грязьових) курортних зон і 20 - 25 % - для кліматичних курортних зон.
У курортних зонах із сезонним збільшенням тих, що лікуються й відпочивають, слід додатково передбачати тимчасовий обслуговуючий персонал (студентів, практикантів, пенсіонерів) для об'єктів сезонного функціонування з розрахунку 0,05 на одне сезонне місце і 0,02 на одного неорганізовано відпочиваючого. Коефіцієнт сімейності для цих категорій населення слід приймати 1,2.
Примітка 1. У загальнокурортних установах цілорічного функціонування, які додатково обслуговують тих, що лікуються й відпочивають неорганізовано (з урахуванням 80 - 100
% їхньої середньорічної кількості), слід збільшувати кількість персоналу з розрахунку 0,1
- 0,15 одиниць на одного неорганізовано відпочиваючого.
Примітка 2. При відповідних обґрунтуваннях кількість персоналу курортних і туристських готелей міжнародного класу допускається приймати 0,5 - 0,8 з урахуванням складу об'єктів обслуговування.
5.24 При проектуванні нових і реконструкції тих курортних зон, які склалися, слід передбачати: а) розміщення курортно-рекреаційних установ на територіях з допустимими рівнями шуму; б) винесення за межі курортних територій промислових і комунально-складських об'єктів; в) пристосування житлової забудови і громадських споруд, розміщених у курортній зоні, у рекреаційний фонд для обслуговування тих, що лікуються й відпочивають; г) повне виключення в межах курортних зон транзитних транспортних потоків.
Розміщення нової житлової забудови для розселення обслуговуючого персоналу курортно-рекреаційних установ треба передбачати за курортною зоною в існуючих або створюваних сельбищних зонах у межах 30-хвилинної доступності транспортом.
5.25 Відстань від меж земельних ділянок курортно-рекреаційних установ, що проектуються заново, слід приймати не менше, м: а) дитячі санаторії, санаторні позашкільні табори
1,0 б) санаторії для хворих на туберкульоз
0,9 в) санаторії для дорослих, для батьків з дітьми
0,5 г) санаторії-профілакторії, мотелі
0,4 д) будинки (пансіонати) відпочинку для дорослих і для сімей з дітьми, курортні й туристські готелі
0,3 е) бази відпочинку підприємств і організацій, молодіжні табори, дачі дошкільних установ, позашкільні табори, туристські бази для дорослих і для сімей з дітьми
0,2 ж) кемпінги
0,15 з) оздоровчі табори для старшокласників
0,1

Примітка. В дужках наведена відстань в умовах реконструкції.
5.26 Розміри земельних ділянок курортно-рекреаційних установ слід приймати відповідно до додатка 6.1. Розміри територій загального користування курортних зон слід встановлювати з розрахунку, м
2
на одне місце в курортно-рекреаційних установах: загальнокурортних об'єктів обслуговування - 10, озеленених - 100; на одного неорганізовано відпочиваючого: загальнокурортних об'єктів обслуговування - 2, озеленених - 25.
Примітка. В курортних зонах приморських курортів Криму, які склалися, а також гірських курортів Карпат, розміри територій загального користування допускається зменшувати, але не більше як на 50 %.
5.27 Розміри території морських пляжів, які розміщуються в курортних зонах, слід приймати не менше, м
2
на одного відвідувача:
Розміри території спеціалізованих лікувальних пляжів для тих, що лікуються з обмеженою рухливістю, слід приймати з розрахунку 8 - 12 м
2
на одного відвідувача.
Довжину берегової смуги морського пляжу на одного відвідувача слід приймати не менше
0,2 м.
Розраховувати кількість одночасних відвідувачів на пляжах слід з урахуванням коефіцієнтів одноразового завантаження пляжів (питомої ваги тих, що знаходяться на пляжі, стосовно до загальної кількості різних категорій відпочиваючих): а) до житлової забудови, установ комунального господарства і складів
500 (100) б) до автомобільних доріг категорій:
1) I, II, III
500 2) IV
200 в) до садівницьких товариств
300 а) для дорослих
5 б) для дітей
4 а) санаторіїв
0,6 - 0,8 б) установ відпочинку й туризму
0,7 - 0,9 в) позашкільних таборів
0,5 - 1,0 г) загального користування для місцевого значення
0,2 д) відпочиваючих без путівок
0,5

5.28 У приморських курортах підлягає охороні зона суворого режиму (перша зона санохорони), включаючи прибережну смугу моря, пляжі і територію, що прилягає до пляжів, завширшки не менше 100 м, яка повинна використовуватися переважно для організації зелених насаджень загального користування, набережних, бульварів, скверів, кліматолікувальних споруд, спортивних і дитячих майданчиків.
Примітка. У вказаній зоні курортних міст і селищ, що склалися, допускається збереження
існуючих капітальних споруд житлово-цивільного призначення за умови забезпечення санітарно-гігієнічних умов їх експлуатації.
5.29 Курортно-рекреаційні установи, що розміщуются у межах курортних зон, слід, як правило, об'єднувати у комплекси, забезпечуючи єдине архітектурно-просторове вирішення.
На території курортно-рекреаційних установ та їх комплексів слід передбачати розміщення майданчиків, склад і розміри земельних ділянок яких слід приймати за таблицею 5.6.
Таблиця 5.6
Майданчики
Площа, м
2
на одне місце
Для відпочинку, кліматолікування, тихих ігор і читання
2,0
Спортивні (для бадмінтону, волейболу, тенісу)
3,5
Літнього кінотеатру (кінолекторію)
0,9
Танцювальний
0,6 5.30 При проектуванні курортних зон слід формувати систему установ і центрів загальнокурортного обслуговування.
Для орієнтовних розрахунків кількість і місткість установ та підприємств загальнокурортного обслуговування на 1000 чоловік, що лікуються й відпочивають, приймати за додатком 6.2.
5.31 У курортних зонах слід передбачати стоянки для легкових автомашин, кількість яких визначається відповідно до розрахункових показників кількості машино-місць на 100 відпочиваючих і обслуговуючого персоналу: для санаторіїв, будинків відпочинку, туристських баз і баз відпочинку підприємств - 3 - 5, курортних, туристських готелей та пансіонатів - 5 - 7.
У курортних зонах, що мають об'єкти туризму, слід передбачати стоянки для автобусів і легкових автомашин, які належать туристам, кількість яких визначається розрахунком, їх треба розміщувати з урахуванням забезпечення зручних підходів до об'єктів туристського огляду (але не далі 500 м від них), не порушуючи цілісного характеру історичного середовища.
6 УСТАНОВИ ТА ПІДПРИЄМСТВА ОБСЛУГОВУВАННЯ

6.1 Для розрахунку установ і підприємств обслуговування слід враховувати нормативи забезпеченості, які відображають соціально гарантований рівень відповідно до таблиці
6.1*. Там же наведені розміри земельних ділянок, а також принципи розміщення окремих видів установ і підприємств обслуговування.
Норми розрахунку кількості спеціальних пожежних автомашин наведені у додатку 3.1, таблиця 3.
Примітка 1. Розміщення, місткість і розміри земельних ділянок установ і підприємств обслуговування, не вказані у таблиці 6.1*, треба приймати за завданням на проектування.
Примітка 2. Наведені у таблиці 6.1* нормативи є усередненими показниками по Україні
(з розбивкою на міські і сільські поселення) і у кожному окремому випадку підлягають уточненню у процесі проектування залежно від демографічного прогнозу, величини поселення і його місця у системі розселення, виробничого і соціально-культурного потенціалів тощо.
Таблиця 6.1*
Установи, підприємства, споруди
1)
Одиниця виміру
Нормативна величина з розрахунку на 1000 чол. населення, не менше
Розміри земельних ділянок
1. УСТАНОВИ НАРОДНОЇ ОСВІТИ
Дитячі дошкільні установи
Місць
Установлюються залежно від демографічної структури поселень, приймаючи розрахунковий рівень забезпеченості дітей дошкільними установами у межах 85
%, у т. ч. загального типу - 70 %, спеціалізованого - 3 %, оздоровчого - 12 %
При місткості ясел-садів, м
2
на одне місце: до 80 місць - 45, більше 80 -
40; у комплексі ясел-садів більше
350 місць - 35. Розміри земельних ділянок можуть бути зменшені на
25 % в умовах реконструкції: на 15
% - при розміщенні на рельєфі зі схилом більше 20 %о, на 10 % - у поселеннях-новобудовах (за рахунок скорочення площі озеленення)
Примітка. Площу групового майданчика для дітей ясельного віку слід приймати 8 м
2
; для дошкільного віку - 7,5 м
2
на 1 місце в групі.
Дитячі дошкільні установи, об'єднані з початковою школою
Місць
За завданням на проектування (із загальної нормативної величини обох типів споруд)
При місткості ясел-садів, м
2
на одне місце: до 100 місць - 32;
більше 100 - 28.
При місткості початкової школи, учнів:
від 40 до 400 - 40 м
2
на учня
Примітка. Розміри земельної ділянки можуть бути зменшені на 25 % в умовах реконструкції: на 15
% при розміщенні на рельєфі із схилом більше 20 %
0
; на 10 % у поселеннях-новобудовах за рахунок скорочення площі озеленення.
Криті басейни для
За завданням на
дошкільників проектування
Загальноосвітні школи
2)
I ступінь - початкова школа
Для I, II ступенів шкіл установлюється залежно від демографічної структури поселень, приймаючи 100 % рівень забезпеченості дітей до 15 років.
Охоплення дітей 6- річного віку та старшої вікової групи (III ступінь) визначається органами державного управління освітою
У сільських поселеннях:
на 4 класи - 0,25 - 0,5 га.
У міських поселеннях:
на 12 класів - 1,4 га,
на 16 класів - 1,8 га
I - II ступені - основна школа
У сільських поселеннях:
на 9 класів - 1,6 га.
У міських поселеннях:
на 18 класів - 1,9 га;
на 27 класів - 2,4 га,
на 36 класів - 2,6 га
I - III ступені - середня повна школа
У сільських поселеннях:
на 11 класів - 2,0 га,
на 22 класи - 2,6 га.
У міських поселеннях: на 22 класи -
2,0 га,
на 33 класи - 2,5 га. Зблоковані середні школи:
на 22 + 22 класи - 2,8 га,
на 22 + 33 класи - 3,2 га,
на 33 + 33 класи - 3,8 га
Примітка. Розміри земельних ділянок шкіл можуть бути: зменшені на 20 % - в умовах реконструкції; на 15 % при розміщенні на рельєфі із схилом 20 %
0
; збільшені на 30 % - у сільських поселеннях, якщо для організації навчально-дослідної роботи не передбачені спеціальні ділянки на землях радгоспів.
Спортивна зона школи може бути об'єднана з фізкультурно-оздоровчим комплексом мікрорайону.
Загальноосвітні школи, зблоковані в шкільні комплекси, а також згруповані з
іншими навчально- виховними закладами в багатопрофільні комплекси (центри)
За завданням на проектування, виходячи з місткості окремих об'єктів
При місткості комплексів:
більше 1500 до 2000 - 17 м
2
;
більше 2000 - 16 м
2
Школи-інтернати
Учнів
За завданням на проектування
При місткості загальноосвітньої школи-інтернату, учнів:
більше 200 до 300 - 70 м
2
на 1 учня;
більше 300 до 500 - 65 м
2
понад 500 і більше - 45 м
2
Примітка. При розміщенні на земельній ділянці будинку школи-інтернату спального корпусу площу земельної ділянки слід збільшити на 0,2 га.
Міжшкільні центри комп'ютерного і виробничого навчання
% від загальної кількості школярів
8
Розміри земельних ділянок міжшкільних навчально- виробничих комбінатів рекомендується приймати не менше
2 га (при влаштуванні автополігона або трактородрому 3 га)

Примітка. Автотрактородром слід розміщувати поза сельбищною територією. У містах міжшкільні центри комп'ютерного і виробничого навчання і позашкільні установи розміщуються на сельбищній території з урахуванням транспортної доступності не більше 30 хв.
Позашкільні установи
% від загальної кількості школярів IV -
VIII класів
15,3 % (у т. ч. за видами будинків):
Палац (Будинок) школярів - 3,3 %
3)
;
станція юних натуралістів - 0,4 %;
станція юних туристів -
0,4 %;
дитячо-юнацька спортивна школа - 2,3
%;
дитяча школа мистецтв або музична
4)
, художня, хореографічна - 2,7 %;
інші - 6,2 %
За завданням на проектування
Примітка. У сільських поселеннях приміщення для позашкільних занять рекомендується передбачати в будинках загальноосвітніх шкіл.
Професійно-технічні
і середні спеціальні навчальні заклади
Учнів
За завданням на проектування з урахуванням населення міста-центру та інших поселень у зоні його тяжіння
При місткості ВТУ і середніх спеціальних навчальних закладів, учнів:
до 300 - 75 м
2
на 1 учня;
більше 300 до 900 - 50 - 60 м
2
;
більше 900 до 1600 - 30 - 40 м
2
Примітка. Розміри земельних ділянок можуть бути зменшені: в умовах реконструкці на 30 % - для навчальних закладів гуманітарного профілю; збільшені на 50 % - для навчальних закладів сільськогосподарського профілю, які розміщуються у сільських поселеннях. При кооперуванні навчальних закладів і створенні навчальних центрів розміри земельних ділянок рекомендується зменшувати залежно від місткості навчальних центрів, учнів: від 1500 до 2000 - на 10 %; більше 2000 до 3000 - на 20 %; понад 3000 - на 30 %. Розміри житлової зони, навчальних і допоміжних господарств, полігонів і автотрактородромів у зазначені розміри не входять.
Вищі навчальні заклади
Студентів
За завданням на проектування
Зони вищих навчальних закладів
(навчальна зона), га на 1 тис. студентів:
університети, вузи технічні - 4 - 7;
сільськогосподарські - 5 - 7;
медичні, фармацевтичні - 3 - 5;
економічні, педагогічні, культури, мистецтва, архітектури - 2 - 4;
інститути підвищення кваліфікації і заочні вузи - відповідно до їх профілю з коефіцієнтом 0,5;
спеціалізована зона - за завданням на проектування;
спортивна зона - 1 - 2;
зона студентських гуртожитків - 1,5
- 3.
Вузи фізичної культури
проектуються за завданням на проектування
Примітка. Розмір земельної ділянки вищого навчального закладу може бути зменшений в умовах реконструкції. При кооперованому розміщенні декількох вузів на одній ділянці сумарну територію земельних ділянок навчальних закладів рекомендується скорочувати на 20 %.
2. УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, СПОРТИВНІ І
ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ УСТАНОВИ
Будинки-інтернати, територіальні центри соціального обслуговування людей похилого віку та
інвалідів, спеціальні житлові будинки
5)
Будинки-інтернати для людей похилого віку, ветеранів війни і праці (з 60 років)
3)
Місце на 1 тис. чол. відповідної демографічної групи
28
При місткості інтернатів:
до 50 місць - 200 м
2
на 1 місце;
більше 50 до 100 - 175 м
2
;
більше 100 до 200 - 125 м
2
;
більше 200 до 300 - 100 м
2
Будинки-інтернати для дорослих
інвалідів з фізичними порушеннями (з 18 років)
5)
Те саме
28
При місткості інтернатів: до 50 місць - 200 м
2
на 1 місце; більше 50 до 100 - 175 м
2
; більше 100 до 200 - 125 м
2
Примітка 1. Будинки-інтернати для людей похилого віку, ветеранів війни і праці розміщуються переважно в поселеннях з кількістю населення не менше 10 тис. чол. або в районних та міжгосподарських центрах з меншою кількістю населення за необхідності урахування обслуговування населених пунктів у зоні впливу.
Примітка 2. Будинки-інтернати повинні бути розміщені на окремих ділянках. Відстань від них до вікон квартир житлових будинків повинна бути не менше 30 м.
Примітка 3. Площу земельних ділянок будинків-інтернатів, які розміщуються поблизу парків і лісопарків, дозволяється зменшувати, але не більше ніж на 20 %.
Спеціальні будинки і школи-інтернати для дітей, у тому числі:
Будинки дитини
(віком до 4-х років)
Місце на 1 тис. чол. відповідної демографічної групи
За завданням на проектування
За завданням на проектування
Сімейні дитячі будинки (від 4 до 17 років)
Те саме
3
Те саме
Дитячі будинки для дітей сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків
(від 4 до 17 років)
- " -
За завданням на проектування
- " -
Будинки-інтернати для дітей інвалідів
(від 4 до 17 років)
- " -
Те саме
- " -
Психоневрологічні
інтернати (з 18 років)
- " -
3
При місткості інтернатів, місць:
до 200 - 125 м
2
на 1 місце;
більше 200 до 400 - 100 м
2
;
більше 400 до 600 - 80 м
2
Територіальні центри соціального обслуговування людей похилого віку і інвалідів
I тип (постійного і тимчасового проживання людей похилого віку та
інвалідів)
Місце на 1 тис. чол.
За завданням на проектування
За завданням на проектування
II тип (денного перебування
інвалідів)
Те саме
Те саме
При місткості інтернатів, місць:
до 50 - 150 м
2
на 1 місце;
від 50 до 75 - 125м
2
;
більше 75 - 100 м
III тип (денного перебування інвалідів при існуючому будинку-інтернаті)
- " -
- " -
При місткості інтернатів, місць:
до 50 - 150 м
2
на 1 місце;
від 50 до 75 - 125 м
2
;
більше 75 - 80 м
2
Примітка. Розрахунковий показник площі земельної ділянки територіальних центрів III типу визначається як сума площ ділянки будинку-інтернату і центру.
Спеціальні житлові будинки I групи квартир для ветеранів війни, праці і одиноких людей похилого віку (з 60 років)
Місце на 1 тис. чол. відповідної демографічної групи
60
За завданням на проектування
Спеціальні житлові будинки і групи квартир для інвалідів на кріслах-колясках та їхніх сімей
Чоловік
0,5
Те саме
Заклади охорони здоров'я
Стаціонар усіх типів для дорослих із допоміжними будинками і спорудами
Ліжко
14, 15 (у середньому по
Україні). Для населення, що проживає у міських поселеннях, які не є центрами систем розселення, не відіграють роль районного, обласного і міжобласного центрів, нормативний показник не нижче 6,9 - 7,6 ліжок на 1 тис. чол. населення
При потужності стаціонарів, ліжок:
до 50 - 300 м
2
на 1 ліжко;
більше 50 до 100 - 300 - 200 м
2
;
більше 100 до 200 - 200 - 140 м
2
;
більше 200 до 400 - 140 - 100 м
2
;
більше 400 до 800 - 100 - 80 м
2
;
більше 800 до 1000 - 80 - 60 м
2
;
понад 1000 - 60 м
2
Примітка. На одне ліжко для дітей слід приймати норму всього стаціонару з коефіцієнтом 1,5. При розміщенні двох і більше стаціонарів на одній земельній ділянці загальну площу треба приймати за нормою сумарної місткості стаціонарів. В умовах реконструкції та у великих і найбільших містах земельні ділянки лікарень допускається зменшувати на 25 %. Розміри земельних ділянок лікарень, які
розміщуються у приміській зоні, треба збільшити: інфекційних та онкологічних - на 15 %; туберкульозних і психіатричних - на 25 %; відновлювального лікування для дорослих - на 20 %, для дітей - на 40 %. Площу земельної ділянки пологових будинків треба приймати за нормативами стаціонарів з коефіцієнтом 0,7.
Фельдшерсько- акушерський або фельдшерські пункти
Об'єкт
За завданням на проектування у сільських населених пунктах без лікарень і амбулаторій з кількістю жителів понад 200 чол.
0,2 га
Поліклініки, амбулаторії, диспансери без стаціонару
Відвідувань за зміну
24 0,1 га на 100 відвідувань за зміну, але не менше 0,3 га
Примітка. Розміри земельних ділянок стаціонару і поліклініки (диспансеру), об'єднаних в одну лікувально-профілактичну установу, визначаються окремо за відповідними нормами і потім підсумовуються.
Станції (підстанції) швидкої медичної допомоги
Автомобіль
1 на 10 тис. чол. у межах зони 15-хвилинної доступності на спеціальному автомобілі
0,05 на 1 автомобіль, але не менше
0,1 га
Санітарно- епідеміологічні установи
Об'єкт
За завданням на проектування
1 - 1,5 га
Аптеки груп:
I - II
III - V
VI - VII
Об'єкт
0,104, у т. ч.
для міського населення -
0,09;
для сільського - 0,143 0,3 га або вбудовані;
0,25 га або вбудовані;
0,2 га або вбудовані
Примітка. Розміщуються в мікрорайонах, житлових районах.
Молочні кухні
Порція за добу на 1 дитину (до
1 року)
4 0,015 га на 1 тис. порцій за добу, але не менше 0,15 га
Роздавальні пункти молочних кухонь м
2
загальної площі на 1 дитину (до 1 року)
0,3
Вбудовані
Установи, підприємства, споруди
1)

Одиниця виміру
Нормативна величина з розрахунку на 1000 чол. населення, не менше
Розміри земельних ділянок
Установи санаторно-курортні й оздоровчі, відпочинку й туризму
Санаторії (без туберкульозних)
Місць
За завданням на проектування
125 - 150 м
2
на 1 місце
Санаторії для батьків з дітьми і дитячі санаторії (без
Те саме
Те саме
145 - 170 м
2
на 1 місце
туберкульозних)
Примітка. Конкретні значення нормативів земельних ділянок у зазначених межах приймаються за місцевими умовами. Розміри земельних ділянок наведені без урахування площі господарських зон. У курортних районах Криму і Карпат і в умовах реконструкції курортів, а також для баз відпочинку у приміських зонах найбільших і великих міст розміри земельних ділянок допускається зменшувати, але не більше як на 25 %, тобто приймати за мінімальними значеннями; у сейсмічних районах - не більше як на 15 % при зменшенні спальних корпусів до 4-х поверхів.
Санаторії- профілакторії
Місць
За завданням на проектування
70 - 100 м
2
на 1 місце
Примітка. У санаторіях-профілакторіях, які розміщуються у межах міста, допускається зменшувати розміри земельних ділянок не більше ніж на 10 %.
Санаторні позашкільні табори
Місць
За завданням на проектування
200 м
2
на 1 місце
Будинки відпочинку
(пансіонати)
Те саме
Те саме
120 - 130 м
2
на 1 місце
Будинки відпочинку
(пансіонати) для сімей з дітьми
- " -
8 140 - 150 м
2
на 1 місце
Бази відпочинку підприємств і організацій, молодіжні табори
- " -
14 140 - 160 м
2
на 1 місце
Туристські бази
- " -
65 - 80 м
2
на 1 місце
Туристські бази для сімей з дітьми
- " -
75 - 100 м
2
на 1 місце
Курортні і туристські готелі
- " -
За завданням на проектування
50 - 75 м
2
на 1 місце
Позашкільні табори - " -
25 150 - 200 м
2
на 1 місце
Оздоровчі табори старшокласників
- " -
14 175 - 200 м
2
на 1 місце
Дачі дошкільних установ
- " -
За завданням на проектування
120 - 140 м
2
на 1 місце
Мотелі
- " -
Те саме
75 - 100 м
2
на 1 місце
Кемпінги
- " -
- " -
135 - 150 м
2
на 1 місце
Приюти
- " -
- " -
35 - 50 м
2
на 1 місце


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал