Державні санітарні правила для річкових суден України дсп 7 048-99Сторінка13/13
Дата конвертації11.01.2017
Розмір1.58 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

10.1. Загальні положення

10.1.1. Надання медичної допомоги, проведення лікувально-профілактичних та санітарно-протиепідемічних заходів на суднах в період експлуатації покладається на штатний судновий медичний персонал (лікаря, фельдшера), а у випадку відсутності їх у штаті - на спеціально призначених та підготованих для цього членів екіпажу.

10.1.2. Медичний персонал, який призначається на судна, входить до складу установ (служб), що виконують адміністративне та методичне керівництво медичним обслуговуванням суден флоту.

10.1.3. Комплектування суднового медичного персоналу здійснюється відповідно до діючих штатних нормативів та положення про умови забезпечення лікувально-профілактичної та санітарно-протиепідемічної роботи на суднах.

10.1.4. Медичні працівники під час рейсу підпорядковані капітанові судна, з організаційно-методичних питань - керівництву лікувально-профілактичної установи, у штаті якої вони знаходяться; з санітарно-епідеміологічних питань - головним санітарним лікарям басейнів, портів, ліній за місцем постійної приписки судна.

10.1.5. У випадках, коли в штаті судна не передбачені посади медичних працівників і їх обов'язки покладаються на одного із членів екіпажу, власники суден за домовленістю з лікувально-профілактичними та санітарно-епідеміологічними установами порту приписки судна повинні забезпечити навчання членів екіпажу, що призначаються для медико-санітарного обслуговування замість медичних працівників, на спеціальних курсах за затвердженою для цього програмою і в строки (періодичність), передбачені курсовим навчанням.

10.1.6. Медичний персонал або члени екіпажу, які виконують медико-санітарне обслуговування на судні, на рівні з капітаном судна несуть відповідальність за надання медичної допомоги членам екіпажу та пасажирам, запобігання виникнення інфекційних захворювань, санітарно-гігієнічні заходи, спрямовані на оздоровлення умов праці, побуту та відпочинку, і запобігання забруднення зовнішнього середовища з суден.

10.1.7. Вимоги зазначених посадових осіб про виконання лікувальних, профілактичних, санітарно-гігієнічних та карантинних заходів для усіх членів екіпажу, пасажирів та тих, хто тимчасово перебуває на судні, обов'язкові.

10.1.8. Медичні працівники або посадові особи, які здійснюють медико-санітарне обслуговування на судні, володіють ключами від приміщень медичного призначення, аптеки і відповідають за збереження медикаментів та інструментарію, їх стан та поповнення.

Зазначені посадові особи, що тимчасово залишають судно, ключі від приміщень та спеціальну аптечку передають капітанові або його вахтовому помічникові.

10.1.9. Посадові особи, що здійснюють медико-санітарне обслуговування на судні, зобов'язані:

- у своїй діяльності керуватися цими санітарними правилами, статутом служби на суднах, положеннями, які регламентують їх діяльність, директивними документами лікувально-профілактичних та санітарно-епідеміологічних установ за підлеглістю;

- знати міжнародні санітарні вимоги з охорони зовнішнього середовища та конвенції по охороні праці на суднах;

- разом з капітаном судна визначати порядок медичного обслуговування та додержання відповідного санітарного стану на судні;

- вести за установленою формою облік та звітність про надання медичної допомоги;

- своєчасно інформувати адміністрацію судна про випадки захворювань з втратою працездатності членів екіпажу, інфекційні захворювання;

- при приході у порт або виході із порту в рейс, при посадці або висадці пасажирів повинні бути біля трапа.

10.1.10. Адміністрація судна, з метою надання допомоги медичним працівникам або особам, що відповідають за медико-санітарне обслуговування, зобов'язана:

- надати необхідні приміщення для розташування медико-санітарної служби та забезпечити їм відповідний санітарно-технічний стан;

- забезпечити необхідним обладнанням, апаратурою та медикаментами відповідно до табеля постачання та своєчасне їх поповнення;

- забезпечити потребу медичного блоку у видаткових матеріалах та м'якому інвентарі, постійно здійснюючи його заміну та прання;

- подавати всебічну допомогу і вживати необхідні заходи щодо усунення порушень санітарних правил;

- для догляду за хворими та дотримання належного санітарного стану у приміщеннях медичного блоку виділяти із членів екіпажу персонал для виконання цієї роботи.

10.2. Лікувально-профілактичне обслуговування

10.2.1. Медична допомога на судні членам екіпажу, пасажирам та особам, які тимчасово перебувають на судні, повинна бути надана у будь-який період доби.

При необхідності, з дозволу капітана, медична допомога може бути подана членам екіпажу іншого судна та портовим працівникам.

У разі відсутності на судні медичного працівника, особи, які відповідають за медико-санітарне обслуговування, повинні надати першу долікарську допомогу, госпіталізувати або ізолювати хворого (постраждалого).

10.2.2. Медичний персонал під час рейсу повинен забезпечити:

- динамічне спостереження, лікування та оздоровчі заходи членам екіпажу, які знаходяться під диспансерним наглядом;

- проведення профілактичних медичних оглядів екіпажу після виходу у рейс та під час його здійснення;

- розробку та виконання індивідуальних та групових оздоровчих заходів з метою поліпшення працездатності екіпажу;

- нагляд за додержанням визначених строків проходження періодичних медичних оглядів;

- при встановлені тимчасової непрацездатності - видачу листів непрацездатності або іншого документа, який їх заміняє, на період непрацездатності.

10.3. Санітарно-епідеміологічне забезпечення

10.3.1. З метою забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя на судні медичний персонал зобов'язаний здійснювати:

- контроль за санітарним станом житлових, громадських та виробничих приміщень;

- щоденний нагляд за санітарним станом приміщень харчоблоку, інвентарем, обладнанням, додержанням технології виготовлення страв;

- контроль за зберіганням та роздачею готових страв;

- контроль за умовами зберігання харчових продуктів, особливо тих, що швидко псуються (їх якість, додержання строків зберігання);

- при виявленні недоброякісних продуктів або готових страв забороняти їх реалізацію, про що доповідати адміністрації і проконтролювати їх вилучення та знищення зі складанням відповідного документа;

- брати участь у складанні меню, особливо дієтичного харчування, з врахуванням калорійності, повноцінності та вітамінної достатності раціону;

- контроль за станом (нормальною роботою) систем життєзабезпечення, особливо водопостачання, штучної вентиляції (кондиціонування повітря);

- в усіх випадках поповнення запасів води необхідно робити зазначення у судновому санітарному журналі з вказівкою місця, дати, наявності сертифіката на якість води;

- у разі виявлення погіршення якості води необхідно повідомити суднову адміністрацію та проконтролювати усунення причин його виникнення;

- нагляд за запобіганням порушення вимог щодо забруднення навколишнього середовища з судна;

- у разі транспортування небезпечних вантажів забезпечити проведення санітарно-освітньої роботи з метою знайомства екіпажу з характерними особливостями вантажу, використання індивідуальних засобів захисту при аварійних ситуаціях та надання першої допомоги потерпілим.

10.3.2. При виявленні на судні інфекційного хворого судновий медичний персонал або особа, що відповідає за медико-санітарне забезпечення, повинні негайно організувати та провести такі заходи:

- ізоляцію хворого та осіб з підозрою на захворювання в ізолятор (індивідуальні каюти);

- виявлення та нагляд за особами, що були у контакті з хворим і підозрілими на захворювання;

- провести дезинфекцію постільних речей і кают, де знаходилися хворі та підозрілі на захворювання, якщо вони були переміщені в інші приміщення;

- забезпечити евакуацію хворих в лікувальні установи найближчого порту;

- провести дезинфекцію приміщень ізолятора і його стоків, а у випадках ізоляції хворих у каютах - всієї стічної системи;

- провести заключну дезинфекцію суднових приміщень;

- повідомити про наявність на судні інфекційного хворого санепідстанцію порта приписки судна, порту заходу і евакуації хворого;

10.3.3. При евакуації інфекційного хворого з судна повинні бути вжиті заходи, які виключають контакт хворого з пасажирами та членами екіпажу.

10.3.4. Посадка на судно осіб, які викликають підозру на наявність інфекційного захворювання, забороняється.

10.3.5. У разі смерті члена екіпажу або пасажира при неможливості негайної передачі тіла в порту, воно повинне бути поміщене в одну із звільнених охолоджуємих комор до приходу в порт.

10.4. Медичне забезпечення водолазних робіт

10.4.1. Відповідальність за організацію та безпечність виконання суднових водолазних робіт покладається на адміністрацію судна.

10.4.2. До виконання суднових водолазних робіт силами та засобами судна дозволяється залучати членів екіпажу, які мають кваліфікацію водолаза (водолаз-матрос, водолаз-моторист) та дійсні документи на право спуску під воду з судна, що має за табелем постачання легке водолазне обладнання.

10.4.3. Членам екіпажу, які не мають водолазних кваліфікаційних посвідчень або не пройшли своєчасно переосвідчень у водолазних медичних та кваліфікаційних комісіях, спуск під воду забороняється.

10.4.4. Медичне забезпечення водолазних спусків під воду на суднах здійснюється штатним медичним працівником.

10.4.5. Суднові медичні працівники повинні пройти спеціальну підготовку з питань фізіології та патології водолазної праці, вивчити основи водолазної справи і здати залік водолазній кваліфікаційній комісії.

10.4.6. Водолаз повинен обов'язково пройти медичний огляд:

- перед вступом на роботу або прийомі на навчання з спеціальності водолаза;

- періодично (один раз в 12 місяців);

- після кожного захворювання (за показанням);

- за направленням суднового медичного працівника або суднової адміністрації.

10.4.7. Наслідки медичного огляду та висновок водолазної медичної комісії повинні заноситися до особистої медичної книжки водолаза.

10.4.8. Допуск до спусків під воду здійснюється судновим медичним працівником до початку суднових водолазних робіт.

10.4.9. Перед початком робіт та після їх виконання у водолаза повинні вимірюватися пульс, температура тіла, частота дихання та артеріальний тиск.

Результати усіх вимірів та дозвіл на право спуску під воду повинні бути зазначені у журналі водолазних робіт.

10.4.10. Водолазові у будь-якому виді водолазного спорядження стрибати у воду забороняється.

10.4.11. Огляд підводної частини корпусу судна водолазом дозволяється тільки тоді, коли є повна впевненість у надійності стоянки судна та водолазного бота (шлюпки).

10.4.12. Про початок спуску водолаза повинно бути оголошено по судновій трансляції.

10.4.13. Під час знаходження водолаза під водою забороняється виконувати будь-які вантажні операції, викидати сміття та інші відходи з борту, де працює водолаз.

10.4.14. Роботи біля приймальних отворів або шпігатів у підводній частині корпусу можуть бути дозволені тільки після припинення витікання рідини із них.

10.4.15. Роботи по очищенню кінгстонів або корпусу судна від водорості та черепашок, а також ремонтування забортних пристроїв повинні виконуватися на бесідках або пілюльних трапах.

Тільки при короткочасному огляді підводних пристроїв або короткочасних роботах під корпусом судна дозволяється користуватися пілюльними кінцями.

10.4.16. Очищення кінгстонів або ґрат вручну повинно виконуватися водолазом тільки металевими щітками, шкребками або свайками.

Виконувати такі роботи безпосередньо руками водолазові забороняється.

10.4.17. При огляді або виконанні робіт під корпусом судна, проходити під кілем з одного борту до другого водолазові заборонено.

10.4.18. Під час стоянки судна в порту, що має обособлену акваторію, виконання суднових водолазних робіт допускається тільки у вентильованому спорядженні з послідуючим безумовним обмиванням та дезинфекцією його.

10.4.19. Окрім викладених провідних положень про організацію та медичне забезпечення суднових водолазних робіт, судновий медичний персонал у практичній діяльності зобов'язаний керуватися діючими нормативними документами та інструктивно-методичними вказівками, затвердженими (погодженими) Міністерством охорони здоров'я України та єдиними правилами охорони праці на водолазних роботах.

10.5. Дезинфекція, дезинсекція, дератизація

10.5.1. Дезинфекція, дезинсекція, дератизація і всі інші санітарно-протиепідемічні заходи слід здійснювати таким чином, щоб відповідно статті 26 Міжнародних медико-санітарних правил:

- не завдавати надмірних незручностей будь-якій особі і не завдавати шкоди для здоров'я;

- не завдавати ніяких збитків конструкціям судна або іншому транспортному засобу та їх бортовому обладнанню;

- виключити небезпеку виникнення пожежі.

10.5.2. Дезинфекційні заходи на судні передбачають здійснення поточної дезинфекції, відповідно до діючих інструктивно-методичних вказівок з метою забезпечення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів у суднових приміщеннях та виробничих об'єктах згідно з вимогами цих Правил і заключної дезинфекції у випадках виникнення інфекційного захворювання на судні і евакуації захворівшого.

10.5.3. Проведення дезинсекційних заходів передбачає запобігання проникнення на судно та розповсюдження по суднових приміщеннях як побутових, так і паразитарних комах.

10.5.4. З метою запобігання розповсюдження побутових комах необхідно:

- постійно та своєчасно проводити щоденне та генеральне прибирання суднових приміщень, особливо приміщень харчового блоку, буфетних, комор для зберігання запасів харчових продуктів;

- не допускати зберігання харчових продуктів у житлових та громадських приміщеннях;

- систематично проводити дезинсекційну обробку дозволеними для цього препаратами місць можливого гніздування та розмноження комах, а також приміщень камбуза та буфетних;

- особливу увагу приділяти місцям для збирання та зберігання сміття, харчових відходів, тари.

10.5.5. Для запобігання потрапляння в суднові приміщення паразитарних комах в районах, несприятливих на малярію, слід ставити сітки на повітрозабірні отвори штучної та природної вентиляції, вхідні двері та ілюмінатори.

10.5.6. При перебуванні у зазначених районах слід уникати вимикання системи кондиціонування повітря.

10.5.7. При появі паразитарних комах у суднових приміщеннях слід почати проведення дезинсекції препаратами, призначеними для таких цілей.

10.5.8. Враховуючи специфіку портових та суднових умов, дератизаційні заходи повинні здійснюватися на судні постійно.

10.5.9. При виявленні на судні хоча б поодиноких екземплярів гризунів повинна бути проведена суцільна дератизація.

10.5.10. В період стоянки судна в порту всі заходи проводяться спеціальними службами порту.

Проведення таких заходів у рейсі покладається на членів екіпажу.

10.5.11. Для запобігання міграції гризунів з берега на судно і навпаки повинні проводитися такі заходи:

- всі швартовні канати (троси) повинні мати металеві протипацюкові щити відповідного розміру;

- забортні трапи та рампи (апарелі) після закінчення (у перервах) вантажних робіт повинні бути підняті на рівень не менше 400 мм над причалом;

- при вантажних операціях у нічний період сітки, трапи та рампи повинні бути яскраво освітлені;

- сітки, що запобігають падінню вантажу за борт, повинні негайно прибиратися після закінчення вантажних операцій.

10.5.12. Стаття 54 "а" Міжнародних медико-санітарних правил визначає:

1. Кожне судно:

а) або постійно утримується вільним від гризунів і переносників чуми;

б) або підлягає періодичній дератизації.

2. Свідоцтво про дератизацію або Свідоцтво про звільнення від дератизації видається виключно владою порту, затвердженою відповідно до положення статті 17. Строк дії кожного такого Свідоцтва становить 6 місяців. Однак цей період може бути продовжений на 1 місяць для судна, що направляється у такий порт, де його дератизація та обстеження (у залежності від конкретного випадку) будуть полегшені проведенням операцій, які передбачено виконати у цьому порту.

10.6. Порядок проведення санітарних оглядів

10.6.1. У порядку здійснення запобіжного та поточного санітарних наглядів за додержанням на суднах вимог цих Правил передбачається проведення санітарних оглядів.

10.6.2. Санітарні огляди здійснюються працівниками санітарно-епідеміологічної служби порту у таких випадках:

а) у порядку запобіжного нагляду:

- під час будівництва, переобладнання (модернізації) та ремонту суден;

- при введенні суден до експлуатації після завершення будівництва, переобладнання та ремонту;

- перед постановкою судна на ремонт для погодження обсягу робіт.

б) у порядку поточного санітарного нагляду:

- перед видачею "Суднового санітарного свідоцтва на право плавання";

- у порядку планового поточного нагляду за суднами, приписаних до порту;

- будь-якого судна, яке знаходиться у порту, для перевірки його санітарного стану або у зв'язку з виникненням на ньому епідеміологічних ускладнень.

10.6.3. Карантинні догляди, відповідно до вимог Міжнародних медико-санітарних правил, здійснюються у портах, які відкриті для міжнародних зв'язків, у випадках:

- при заходах у порт суден, які здійснюють міжнародні рейси, незалежно від державної та відомчої належності, прапора і зайшли після іноземного порту в перший порт України;

- всі судна, незалежно від їх належності, за інформацією санітарної служби попереднього порту заходу судна про ускладнення епідемічної ситуації;

- всі вітчизняні судна, які відходять у міжнародні рейси, незалежно від їх належності, для видачі дозволу на право виходу із порту;

- на прохання адміністрації будь-якого судна, що знаходиться у порту (на рейді), у разі появи на судні хворого, що підозрюється на захворювання інфекційною хворобою або інших епідеміологічних ускладнень.

10.6.4. При санітарних та карантинних оглядах судна повинен бути присутній капітан судна або уповноважена особа та медичний персонал (якщо він є у штаті).

10.6.5. Адміністрація судна зобов'язана надавати всебічну допомогу особам, які проводять санітарний огляд судна, давати необхідні пояснення та довідки з питань санітарного стану судна та особливостей рейсу.

10.6.6. Кожен санітарний огляд судна повинен супроводжуватися відповідним записом у санітарному журналі судна (на вітчизняних суднах).

Записи засвідчуються підписами осіб, які брали участь в огляді.

10.6.7. Адміністрація судна зобов'язана виконувати всі вимоги представника санітарно-епідеміологічної служби щодо усунення виявлених санітарних порушень у визначені строки.

10.6.8. Санітарний огляд виробничих та громадських суднових приміщень може здійснюватися на протязі всієї доби.

Санітарні огляди житлових приміщень екіпажу та пасажирів, як правило, здійснюються в період з 8 до 22 години.

При необхідності (загрозливі епідеміологічні обставини та інше) санітарний огляд усіх суднових приміщень здійснюється судновим лікарем (фельдшером) або представником санепідслужби у будь-який час доби.

Додаток 1

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ

порту ______________________

СУДНОВЕ САНІТАРНЕ СВІДОЦТВО НА ПРАВО ПЛАВАННЯ

N _____


Видане "___" ____________199_ р.

1. Тип судна ________________________________________________

2. Найменування чи N ________________________________________

3. Кому належить ____________________________________________

4. Кількість членів екіпажу _________________________________

5. Кількість пасажирських місць _____________________________

6. Категорійність за проектом _______________________________

7. Висновок: (органа чи установи санітарне-епідеміологічної

служби на водному транспорті про придатність судна до плавання у

відповідності з проектною категарійністю, чи необхідні заходи для

цього: строки їх виконання)

Строк чинності Свідоцтва: до "___" ____________ 199_ р.

Головний державний

санітарний лікар порту (підпис)М.П.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал