Державна пенітенціарна служба україни інститут кримінально-виконавчої службиPdf просмотр
Сторінка15/15
Дата конвертації11.01.2017
Розмір5.01 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Контрольні запитання
1. Визначте основні напрями, форми і методи психологічної допомоги сім'ям з дітьми девіантної поведінки.
2. Охарактеризуйте технології психологічної роботи з сім'ями хворих на алкоголізмі наркоманію.
3. Розкрийте зміст профілактичної роботи з сім'єю, де є насильство щодо членів родини.

246 4. Виявіть особливості організації та проведення реабілітаційної роботи з сім'ями, які пережили втрату.
Рекомендована література до сьомого розділу
1.
Иванцова, А. О работе с проблемними семьями // Прикладная психология. 2000. - No 5 – С. 31 - 35.
2.
Клемантович, И. Современная семья: структура, специфіка, воспитательные созможности // Прикладная психология. Л. - 2000.. -
No7. – С – 26.
3.
Кравченко, Т. В, Трубавіна, І. М. Допомога батькам у вихованні дітей Методичні рекомендації–К.: Держсоцслужба, 2005. –100 с.
4. Меныпутин В. П. Помощь молодой семье: (заметки психолога. М
Мысль, 1987. - 203 с.247
ТЕСТИ
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗНАНЬ КУРСАНТІВ
1.

Функцією передшлюбного періоду є а) накопичення сумісних вражень і переживань б) пізнання один одного в) прогнозування і проектування сімейного життя г) всі відповіді вірні.

2. Серед наведених понять вибрати способи самовиховання. Відповідь записати у вигляді буквеного ряду. а) самоаналіз б) самопрогнозування; в) самостимулювання; г) самоконтроль д) самопізнання е) самозвіт; є) самооцінка ж) самопереконування; з) самовиховання.
3. Виберіть правильну відповідь
Проекція, що передбачає свідомо спрямоване перенесення власних негативних рис на особу, до якої раніше було сформовано позитивне ставлення, або на іншу особу, яка негативно оцінюється індивідом, називається а) класичною б) атрибутивна в) артистичною г) раціоналізованою д) симилятивною.
4. Виберіть правильну відповідь. Основою моделей стимулів у проективних методиках є

248 а) відносна частота реакцій випробуваних на стимул б) відносна частота специфічних відповідей випробуваних в) загальна однорідність стимулів з поступово мінливою структурою г) всі відповіді правильні.
5.

Психологічний захист, що проявляється у спробі людини знайти ідеального захисника від усіх бід та ідеальне вирішення проблем, називають а) запереченням б) проекцією в)
ідеалізацією; г) пригніченням.
6. Основою аналітичного дослідження сім'ї є а) атомістична ідеологія б) експериментальний метод в) математико-статистичні методи обробки даних г) всі відповіді вірні.
7.За Еріксоном, друга психосоціальна криза, що відповідає першим процесам научіння у дитини, може бути розв’язана розвитком незалежності або, навпаки, розвитком
а) недовірливості б) відчуття винив) відчуття неповноцінності г) жодна з відповідей невірна У щасливих сім'ях подружжя сильніше за всього поєднує:
а) взаємну любов до дітей;
б) розуміння того, що брак священний в) переконаність кожного з подружжя, що інший - мій кращий друг г) жодна з відповідей невірна.
9. Підставою для встановлення дисфункції сім’ї є а) ієрархія сімейних ролей б) стадія життєвого циклу сім’ї;

249 в) відсутність оберненої ієрархії г) розмиті сімейні межі д) відсутність міжпоколінних коаліцій.
10.Основним засобом психологічного консультування сім’ї є а) система лікувальних впливів на психіку і організм хворих членів сім’ї; б) спеціальні психотехніки, що насамперед передбачають глибинні особистісні зміни у членів сім’ї; в) певним чином структурований діалог між консультантом і членами сім’ї; г) спеціальні лікувальні препарати, орієнтовані на лікування психосоматичних захворювань д) спеціальні психотехнічні прийоми, що передбачають насамперед вирішення внутрішніх конфліктів членів сім’ї
11. Основні причини деструктивного характеру вирішення протиріч:
а) егоцентризм б) блокування задоволення базових потреб партнера в) зниження можливостей самоактуалізації та рівня самоповаги партнера г) всі відповіді вірні
12.

Вірно або невірно.

Сім'я являє собою не застиглу соціальну організацію, адинамічну мікросистему, що постійно знаходиться в діалектичному розвитку.
13. Зазначте, які з наведених факторів, як правило, сприяють стабільності та благополуччю шлюбу:
а) подібність поглядів на розподіл ролей одного з подружжя і його батьків б) орієнтація на побуті комфорт хоча б одного з подружжя в) орієнтація на народження і виховання дитини хоча б одного з подружжя г) орієнтація хоча б одного з подружжя на досягнення сексуального

250 задоволення.
14. Який механізм психологічного захисту проявляється у наступній ситуації судового розслідування жертва насилля нічого не може згадати, хоча була при повній свідомості а) витіснення б) регресія;
в) ізоляція г) інтелектуалізація.
15. Вірно або невірно. До методик дослідження суб'єктивного віддзеркалення міжособистісних відносин відносять Техніку репертуарних грата) вірно б) невірно
16. Глибока стійка потреба індивіда у тій чи іншій діяльності носить назву а) прагнення; б) інтерес; в) схильність; г) ідеал; д) переконання.
17. Основні психологічні чинники, що сприяють виникненню у браці сексуальних неврозів і дисгармонії а) низький рівень культури сексології б) егоцентризм і нетактовність в інтимних відносинах в) несприятливий психологічний фон взаємостосунків подружжя г) всі відповіді вірні.
18. Серед наведених понять вибрати способи самопізнання. Відповідь записати в алфавітному порядку. а) самозвіт; б) самоаналіз в) самоконтроль

251 г) самовиховання. д) самооцінка е) самопрогнозування; є) самостимулювання; ж) самопереконання.
19. Виберіть правильну відповідь:
Хто з вчених-психологів першим здійснив класифікацію проективних методика) З.Фройд б) Л.Франк в) Г.Мюррей
20. Сутність міжособистісного спілкування всім ї, за О.О. Бодальовим, полягає у а) формуванні певного способу поведінки співрозмовників б) реалізації певної мети одного із членів усім їв) передачі певного виду інформації від одного члена сім’ї до другого.
21. Сімейне консультування та психотерапія протипоказані, якщо а) центральними є міжособистісні проблеми всім ї б) проблеми дитини безпосередньо пов’язані з негативними особливостями функціонування сім’ї; всім я є чинником травматизації для одного чи кількох її членів г) члени сім’ї мають ригідні життєві настанови, особливо пов’язані з похилим віком д) дитячі проблеми закріплюються сім’єю.
22.
Про який механізм психологічного захисту іде мова у наступній ситуації коли нас долає сильний біль, ми починаємо хникати, як маленька дитина а) витіснення б) ізоляція в) заміщення г) регресія.

252
23. Дайте правильне визначення покарання. а) діє так само, як негативне підкріплення б) сприяє розвитку інших форм поведінки;
в) перешкоджає певним формам поведінки г) всі відповіді невірні.
24.
Основним засобом психологічного консультування сім’ї є:
а) система лікувальних впливів на психіку і організм хворих членів сім’ї; б) спеціальні психотехніки, що насамперед передбачають глибинні особистісні зміни у членів сім’ї; в) певним чином структурований діалог між консультантом і членами сім’ї; г) спеціальні лікувальні препарати, орієнтовані на лікування психосоматичних захворювань д) спеціальні психотехнічні прийоми, що передбачають насамперед вирішення внутрішніх конфліктів членів сім’ї.
25
.
Сімейне консультування та психотерапія протипоказані, якщо:
а) центральними є міжособистісні проблеми всім ї б) проблеми дитини безпосередньо пов’язані з негативними особливостями функціонування сім’ї; всім я є чинником травматизації для одного чи кількох її членів г) члени сім’ї мають ригідні життєві настанови, особливо пов’язані з похилим віком;
26. Комунікатору легше впливати на наші установки, якщо він а) вселяє довір'я; б) люб'язний; в) схожий на нас самих г) всі відповіді вірні.
27.

На початок бесіди відводиться а) доброзичливе і безоцінкове ставлення до клієнта

253 б) орієнтація на норми і цінності клієнта в) заборона давати поради г) дача порад д) анонімність.
28. Вірогідність захопитися іншою людиною зростає, якщо вона а) часто знаходиться поблизу б) володіє якостями, протилежними власним в) компетентна в тих галузях, в яких ми самі погано розбираємося г) всі відповіді вірні.
29. Основні причини деструктивного характеру вирішення протиріч а) егоцентризм; б) блокування задоволення базових потреб партнера в) зниження можливостей самоактуалізації та рівня самоповаги партнера г) всі відповіді вірні.
30. Людина, що звернулася за допомогою, починає розмову із загальних питань, які особисто до неї не мають ніякого відношення - чому зараз так багато розлучень, які впливають на особливості сучасної ситуації в країні, на відносини між людьми. Яке явище виявляється у клієнта а) опір консультуванню б) недовіра до консультанта в) перевірка консультанта
31. Про який механізм психологічного захисту іде мова у наступній ситуації Людина, яка отримала на роботі догану, ображена цим до глибини душі, прийшовши додому, відчитує і карає свою дитину за цілком невинний проступок. При цьому вона впевнена, що її роздратування продиктоване саме діями дитини. а) анулювання б) раціоналізація в) зміщення г) ідентифікація.

254
32.
Вірно або невірно.
Ступінь психічної стимуляції дитини в перші місяці його життя має величезне значення для його розумового розвитку. а) вірно б) невірно.
33. Проблеми якого кризового періоду в розвитку сім'ї характеризуються диспропорційним розподілом навантажень, відмінностями в динаміці батьківських відчуттів і полягань, депресією, монотонією, порушеннями сексуальної взаємодії подружжя а) перший; б) другий; в) третій; г) всі відповіді вірні.


255
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основна:
1.
Афанасьева Т. М. Семья. — К Рад. шк., 1986. – 134 с.
2.
Бондаренко О. Ф. Психологічна допомога особистості Навч. посіб. для студ.). — Харків Фоліо, 1996. – 180 с.
3.
Бондарчук О. І. Сім’я як осередок соціалізації дитини // Проблеми соціальної захищеності дітей в ринкових умовах. — К АЛД, 1998. – С.
4.
Воспитание с любовью и логикой / Под ред. Т.В.Лаврентьевой. - М
Педагогика, 1995. – 260 с.
5.
Гребенников И.В. Основы семейной жизни. — М Просвещение, 1991. –
210 с.
6.
Игошев К. Е. Миньковский Г. М. Семья: Дети: Школа. — М Юрид. лит.,
1989. – 245 с
7.
Ковалев С.В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни: Тесты, опросники, ролевые игры. — М Просвещение, 1991. – 167 с.
8.
Ковалев С.В. Психология современной семьи. — М Просвещение, 1988.
9.
Левицкий В.М. Психология семейных отношений. — К Феникс, 1991. –
200 с.
10.
Личко А. Е. Подростковая психотерапия. — е изд. — Л Медицина,
1985.
11.
Макаренко АС Книга для родителей. - М Педагогика, 1988. – 250 с.
12.
Минухин С, Фишман Ч. Техники семейной терапии: Перс англ. — М
Независимая фирма ―Класс‖, 1998.
13.
Мы и наша семья: Книга для молодых супругов. — Мс.
14.
Нельсен Д, Лот Л, Глен С. Воспитание без наказания. - М
Педагогика, 1997. – 350 с.
15.
От Я до Мы: азбука семейной жизни / Сост. С. В. Ковалев. — е изд., доп. — М Педагогика, 1990. – 178 с.
16.
Паламар А.О. Этика молодым. — К, 1985. – 200 с.

256 17.
Пезешкиан Н. Позитивная семейная психотерапия: Семья как терапевт.
— М Семья, 1993. — 332 с.
18.
Пономарев А.П. Развитие семьи и брачно-семейных отношений на
Украине. — К, 1999. – 240 с.
19.
Практическая психология образования. - М Наука, 1997. – 400 с.
20.
Психологічна допомога сім’ї: Посіб. / За ред. З. Г. Кісарчук. — К Вид- во Інту соціології НАН України, 1998. — С. 15–20.
21.
Развитие личности ребенка: Перс англ. / Под ред. А. Фонарева. — М
Прогресс, 1987. — С. 190–211.
22.
Разумихина Г.П. Этика и психология семейной жизни. Мс.
23.
Ричардсон Р.У. Силы семейных уз: Руководство по психотерапии в помощь семье. — СПб: Акцидент, 1994. – 235 с.
24.
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. - Мс.
25.
Сатир В. Психотерапия семьи. — СПб.: Речь, 2001. – 220 с.
26.
Семья в психологической консультации / Под ред. А. А. Бодалева, ВВ.
Столина. — М Педагогика, 1989. — С. 85–202.
27.
Семья и молодежь: профилактика отклоняющегося поведения / В. А.
Балцевич, С. Н. Буров, А. К. Воднева и др. — Минск: Университетское,
1989. – 190 с.
28.
Семья. Социально-психологические и этические проблемы. - К, 1989. –
230 с.
29.
Снайдер М, Снайдер Р, Снайдер Р. Ребенок как личность. - Мс.
30.
Сухомлинский В.А. Рождение гражданина. — Мс.
31.
Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. — Мс.
32.
Сысенко В.А. Супружеские конфликты. — Мс.
33.
Ушинский Д.К. Сочинения: В ти т. — М, 1950. — Т. 10. – 607 с.
34.
Фурманов И.А. Детская агрессивность: психодиагностика и коррекция. -
Мн., 1996. – 304 с.

257 35.
Харчев АТ. Современная семья и ее проблемы. — Мс.
36.
Хейли Д, Эриксон М. Стратегии семейной терапии: Перс англ. — М
Ин-т общегуманит. исслед., 2001. – 180 с.
37.
Шеломенцев В.Н. Этикет и культура общения. — К, 1992. – 350 с.
38.
Шерман Р., Фредман Н. Структурированные техники семейной и супружеской терапии: Руководство. — М Независимая фирма ―Класс‖,
1997. - 348 с.
39.
Эйдемиллер Э. Г, Юстицкис ВВ
Психология и психотерапия семьи. —
СПб.: Питер, 1999. – 260 с.
40.
Этика и психология семейной жизни. Пособие для учителя. М Наука,
1994. – 260 с.
Додаткова:

1.
Аасамаа И. Как себя вести. — Таллинн, 1982. - 232 с. Азбука хорошего тона. — Минск, 1994. – 120 с.
3.
Аничков С.В. Будьте добры. — Минск, 1995. – 220 с.
4.
Атватер И. Я вас слушаю. — Мс.
5.
Батьків не обирають Проблеми відповідального батьківства в сучасній Україні / За ред. Ю. М. Якубової та ін. - К АЛД, 1997. - 168 с.
6.
Бондарчук О. І. Сім’я як осередок соціалізації дитини // Проблеми соціальної захищеності дітей в ринкових умовах. — К АЛД, 1998. – С.
7.
Варга А. Я. Роль родительского отношения в стабилизации детской невротической реакции // Вестн. МГУ. — 1985. — № 4. — С. 32–38. — Сер. 14. Психология.
8.
Войтович С.О. Світ сім'ї та горизонти покликання. - К, 1997. – 145 с.
9.
Волченко Л.Б. На работе, в гостях и дома. — Мс.
10.
Гарбузов ВИ, Захаров А. И, Исаев Д. Н. Неврозы и их лечение. — Л Медицина, 1977. – 280 с.

258 11.
Гозман
Л.Я.,
Алешина
Ю.Е.
Социально-психологические исследования семьи: проблемы и перспективы // Вестн. МГУ. — 1985.
— № 4. — С. 10–20. — Сер. 14. Психология.
12.
Голод С.И. Стабильность семьи: социологический и демографический аспекты. — Л Наука, 1984. – 156 с.
13.
Графова Л. Живу яв мире только раз. — Мс.
14.
Дмитриева Т. В. Гештальт-подход в работе с парами и семьями //
Вестн. психосоц. и коррекц.- реабилитацион. работы. — 1999. — № 1. — С. 27–37.
15.
Добрович А. Б. Кто в семье психотерапевт — М Знание, 1985. – 85 с.
16.
Кабалевский ДМ. Прекрасное пробуждает доброе. — Мс.
17.
Каган В. Е. Преодоление: неконтактный ребенок в семье. — СПб.:
Фолиант, 1996. - 210 с.
18.
Карлсон А. Вперед к прошлому: перестройка семейной жизни в постсоциалистической Швеции // Вестн. МГУ. — 1995. — № 2. — С.
84–92. — Сер. 18. Социология и психология.
19.
Кован ФА, Кован К. П. Взаимоотношения в супружеской паре, стиль родительского поведения и развитие трехлетнего ребенка // Вопр. психол.— 1988. — № 4. — С. 110–118.
20.
Кон И. С. Родители и дети // Психология ранней юности. — М
Просвещение, 1989. — С. 16–19.
21.
Крыжан 3., Орлик Ю. Как себя вести. — Братислава, 1998. -284 с
22.
Кутсар Д, Тийт 3. Формирование брака по поведенческим признакам
// Исследования по качеству брака. — Тарту, 1992. – 166 с.
23.
Кэмпбелл Р. Как на самом деле любить детей. - Мс.
24.
Лешли Д. Работать с маленькими детьми, поощрять их развитие и решать их проблемы. - Мс.
25.
Локк Д. Мысли о воспитании. — Мс.
26.
Миллс Дж., Кроули Р. Терапевтические метафоры для детей и
―внутреннего ребенка‖ / Перс англ. Т. К. Кругловой. — М

259
Независимая фирма ―Класс‖, 2000. – 278 с.
27.
Нельсен Д, Лот Л, Глен С. Воспитание без наказания. - М
Педагогика, 1997. – 350 с.
28.
Николаева Е. Н, Купчик В. П, Сафонова А. И. Зависимость эмоциональных реакций человека от негативних переживаний в детстве
// Психол. журн. — 1996. — Т. 17. — № 3. — С. 92–98.
29.
Практическое воспитание детей по учению святых отцов Церкви. — Мс.
30.
Смит А. Теория нравственных чувств // Памятники мировой эстетической мысли: В ти т. — М, 1964. — Т. 2. —260 с.
31.
Сковорода Г.С. Байки харківські. Афоризми. — Харків, 1972.- 240 с.
32.
Фрейд З. Психология бессознательного. — М Просвещение, 1990. –
240 с.
33.
Хьелл Л, Зиглер Д. Теории личности. — СПб.: Питер. Ком, 1998. — С. 214–246.
35.
Честерфилд Ф. Письма к сыну. — Л Просвещение, 1971. — 343 с.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал