Державна митна служба україниСкачати 85.93 Kb.
Дата конвертації25.04.2017
Розмір85.93 Kb.
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(Держмитслужба України)

вул. Дегтярівська, 11-г, Київ, 04119

Телефон: (044) 247-27-06, Факс: (044) 247-28-51, 489-02-12

E-mail: dmsu@customs.gov.ua Код ЄДРПОУ 00033005
Голові Громадської ради при Луганській митииці, президенту Луганської РТПП Кириченку С.О.

91005 м. Луганськ, вул. М.Раскової, 7а


Шановний Сергію Олександровичу!

Держмитслужбою України опрацьовано лист Громадської ради при Луганській митниці від 04.07.2012 № 25.421-709 щодо проблемних питань, визначених у ході проведення 22 червня 2012 року засідання на тему «Актуальні питання зовнішньоекономічної діяльності та митного регулювання». У зв'язку з цим повідомляємо.Щодо сплати позитивної різниці митних платежів, нарахованої на продукти переробки при поверненні на митну територію України продуктів переробки. Яким чином заповнюються графи 36 та 47 митної декларації при ввезенні на митну територію України продуктів переробки.

Частиною другою статті 168 Митного кодексу України (далі - Кодекс) передбачено застосування повного звільнення від оподаткування митними платежами до товарів, які були поміщені у митний режим переробки за межами митної території та в межах визначеного строку повертаються на митну територію України:

у тому ж стані, в якому вони були вивезені за межі митної території України, з дотриманням умов, зазначених у статті 78 Кодексу;

у відремонтованому стані, якщо ремонт проведено в рамках гарантійних зобов'язань.

В інших випадках до продуктів при поверненні на митну територію України застосовується часткове звільнення від оподаткування митними ^ платежами, відповідно до якого сплаті підлягає позитивна різниця між сумою митних платежів, нарахованою на продукти переробки, та сумою митних платежів, яка підлягала б сплаті у разі імпорту відповідних товарів, які були вивезені за межі митної території України для переробки, що визначено частиною третьою статті 168 Кодексу.

Роз'яснення щодо порядку заповнення граф митної декларації при декларуванні продуктів переробки товарів за межами митної території України, що ввозяться на митну територію України, надавались митним органам листом Держмитслужби України від 24.07.2012 № 15/1-15.1/1368-еп.

Щодо порядку внесення змін до оформленої митної декларації.

Згідно з частиною другою статті 269 глави 40 розділу VIII Кодексу, внесення змін до митної декларації, прийнятої митним органом, допускається до моменту завершення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму, а також протягом трьох років з дня завершення їх митного оформлення. Зміни повинні стосуватися лише товарів, транспортних засобів комерційного призначення, зазначених у митній декларації.

Порядок внесення змін до митної декларації визначено пунктами 33-38 Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 450 (далі - Положення).

Згідно з вимогами пункту 37 Положення, після завершення митного оформлення зміни до митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа можуть вноситися шляхом: подання у випадках, визначених Митним кодексом України, декларантом або уповноваженою ним особою додаткової митної декларації та оформлення її митним органом; заповнення та оформлення митним органом аркуша коригування.

Аркуш коригування, передбачений вказаним Положенням, складається за допомогою автоматизованої системи митного оформлення за формою згідно з додатком 4 до Положення. Електронний примірник аркуша коригування вноситься до локальних баз даних митного органу і Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України.

Складений аркуш коригування роздруковується у двох примірниках на аркушах формату А4 й оформлюється шляхом проставлення відбитку особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу. Один примірник оформленого митним органом аркуша коригування повертається декларанту або уповноваженій ним особі, другий примірник зберігається у справах підрозділу митного оформлення, яким оформлено відповідну митну декларацію.

Оформлений митним органом аркуш коригування є невід'ємною частиною відповідної митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа.

Щодо зняття обмеження по сумі митних платежів при електронному декларуванні в митному режимі імпорту.

Умови електронного декларування, затверджені наказом Держмитслужби України від 17.03.2011 №216, зареєстровані в Мін'юсті

№ 468/19206, розроблені відповідно до Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 № 574 (зі змінами), яке втратило чинність у зв'язку з прийняттям Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495-УІ та Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 450.

Поряд з цим, на сьогодні на державній реєстрації в Мін'юсті перебуває наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 631 «Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа».Щодо змін у тлумаченні поняття «партія товару» при ввезенні товарів залізничним транспортом незалежно від кількості товарно- транспортних документів, з метою одержання можливості декларування таких товарів за однією митною декларацією.

З метою приведення нормативно-правових актів з питань митної справи у відповідність до положень Закону України від 07.06.2012 № 4915-УІ «Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм», а також врегулювання деяких проблемних питань застосування митних декларацій Держмитслужбою підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Передбаченими вказаним проектом змінами до Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 450, зокрема, пропонується встановити, що за бажанням декларанта або уповноваженої ним особи одна митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа може бути заповнена на кілька партій товарів, ввезених на митну територію України від одного відправника на адресу одного одержувача на підставі одного зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість зовнішньоекономічного договору (контракту), що помішуються у визначений митний режим та одночасно пред'являються митному органу, яким здійснюється їх митне оформлення.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» направлений на погодження до Міністерства фінансів України.Щодо нестачі дроту та пломб для накладення митного забезпечення.

Відповідно до наказу Держмитслужби України від 07.03.2012 № 38-аг «Про основні засади діяльності Держмитслужби України у 2012 році», закупівля дроту пломбувального та пломб свинцевих для потреб митних органів здійснюється в централізованому порядку.

Звіти митних органів щодо використання товарно-матеріальних цінностей, зокрема, пломб та дроту, в яких надаються заявки на забезпечення їх в подальшому цими товарно-матеріальними цінностями, щоквартально направляються митними органами на адресу Департаменту розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва Держмитслужби.

Згідно з наданими звітами, станом на 01.08.2012 потребу митних органів у згаданих товарно-матеріальних цінностях задоволено в повному обсязі.

Щодо визначення механізму застосування Держмитслужбою системи управління ризиками.

Відповідно до частини другої статті 363 Кодексу, порядок здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів.

22.06.2012 набрав чинності Порядок здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками в митній службі України, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 24.05.2012 № 597, зареєстрований в Мін'юсті 01.06.2012 за № 882/21 194.

Зазначеним Порядком визначено інструменти, за допомогою яких реалізуються заходи з управління ризиками:

індикатори ризику;

профілі ризику;

орієнтування;

методичні рекомендації щодо роботи посадових осіб митних органів з аналізу, виявлення та оцінки ризиків за певними напрямками контролю під час митного контролю та оформлення;

випадковий відбір.

Нормативно-правовим актом визначено порядок розробки та затвердження зазначених інструментів з управління ризиками, а також порядок дій посадових осіб підрозділів митного оформлення під час застосування системи управління ризиками при здійсненні митного контролю та оформлення.Щодо узгодження режиму роботи митниці з державними органами, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України.

Питання неузгодженості режимів роботи митних органів з державними органами, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України, та недостатньої кількості співробітників згаданих органів у зоні діяльності підрозділів митного оформлення митних органів неодноразово порушувались Держмитслужбою України перед відповідними органами.

З метою пристосування режиму роботи державних органів, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України, до режиму роботи митних органів, пропонуємо звернутись з відповідними пропозиціями до цих органів.

Щодо розроблення механізму взаємодії митниці з державними органами, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України при проставленні відміток щодо утилізації тари та пакування на митних деклараціях та товаросупровідних документах.

Листом Держмитслужби України від 29.05.2012 №12/2-12.2/1762-ЕП митним органам для керівництва в роботі повідомлено узгоджену між Державною екологічною інспекцією України та Держмитслужбою України процедуру оформлення імпортних товарів у тарі і пакувальних матеріалах, відповідно до якої митниці щотижнево передають до підрозділів Держекоінспекції України інформацію про оформлені за електронними митними деклараціями товари із зазначенням:  • номера електронної митної декларації;

  • кількості і опису товару;

  • відомості з графи 31 електронної митної декларації про тару і упаковку.Відповідно до частини другої статті 264 Кодексу, разом з митною

декларацією митному органу подаються рахунок або інший документ, що визначає вартість товару, та, у випадках, встановлених Кодексом, - декларація митної вартості. Відомості про документи, визначені частиною третьою статті 335 Кодексу, зазначаються декларантом або уповноваженою ним особою у встановленому порядку в митній декларації. На вимогу митного органу декларант або уповноважена ним особа зобов'язані надати митному органу оригінали таких документів або засвідчені в установленому порядку їх копії, якщо законодавством не передбачено подання оригіналів.


Пунктом 8 частини восьмої статті 257 Кодексу визначено, що митне

оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснюється митними органами на підставі митної декларації, до якої декларантом залежно від митних формальностей, установлених Кодексом для митних режимів, та заявленої мети переміщення вносяться, зокрема, відомості, що підтверджують дотримання встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України.


Роз'яснення щодо процедури відображення у митних деклараціях

відомостей про здійснення видів державного контролю, проходження яких засвідчується відбитками штампів, надавались митним органам листом Держмитслужби України 18.11.2010 № 1 1/7-10.10/14327-еп.З повагою
Заступник директора Департаменту

організації митного контролю та

оформлення А.І.Сербайло

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал