Департамент освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Науково-методичнийСторінка4/8
Дата конвертації07.01.2017
Розмір1.01 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8

9. Діагностика сформованості

проектувальних умінь вчителя

Мета: визначити рівень проектувальних умінь педагога.

Референтна група: вчителі із педагогічним стажем роботи від 2 до 35 років і більше.

Термін проведення: січень.

Інформаційний інструктаж: Визначається рівень проектувальних вмінь вчителя. Як середнє арифметичне самооцінки вчителя та експертної оцінки за балами: 1; 2; 3.

Бланк опитувальника
Категорія відповідних умінь

Самооцінка

Експертна

оцінка

1.

Уміння підводити учнів до протиріччя у вивченні певного поняття чи явища.2.

Уміння організувати самостійну роботу учнів при знаходженні рішення проблеми.3.

Уміння висувати гіпотези вирішення визначеної проблеми.4.

Уміння бачити різні шляхи вирішення певної проблеми.5.

Уміння стимулювати інтерес, активність, мислення учнів.6.

Уміння сформулювати проблемні завдання.7.

Уміння застосовувати науково-дослідницький метод у своїй діяльності.8.

Уміння проводити експеримент.9.

Уміння застосовувати нові інформаційні технології.10.

Уміння моделювати активну діяльність учнів.11.

Уміння прогнозувати зміни стану навчальних досягнень учнів.12.

Уміння вибирати адекватну модель навчання.13.

Уміння проектувати план навчальної діяльності.14.

Уміння організовувати роботу груп.15.

Уміння аналізувати свої стереотипи та змінювати їх.
Обробка результатів:

 • низький рівень – 16 – 24 бали;

 • середній рівень – 25 – 32 бали;

 • достатній рівень – 33 – 40 балів;

 • високий рівень – 41 – 48 балів.

10. Опитувальник щодо організації

навчально-виховної діяльності вчителя
Мета:вивчення рівня фахової компетентності педагога.

Референтна група: вчителі із педагогічним стажем роботи від 0 до 35 років і більше.

Термін проведення: грудень.

Бланк опитувальника:

 1. Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________

 2. Фах ______________________________________________п/п

Назва діяльності

Здійснюється

Успішно

Задовільно

Потребує

допомоги

1

Розвиток загальних компетенцій учнів


2

Знання типів і структури уроків


3

Комплексне планування мети і завдань уроків, відповідно до сучасних вимог


4

Актуалізація опорних знань учнів


5

Мотивація навчальної діяльності


6

Формування і розвиток навиків пізнавальної діяльності учнів, навичок самостійного оволодіння знаннями


7

Узагальнення і систематизація навчальних компетенцій учнів


8

Здійснення інтегративних зв’язків


9

Диференційований і індивідуальний підхід до учнів


10

Реалізація особистісно-орієнтовного навчання як основи нових педагогічних систем навчання


11

Організація колективних форм навчальної діяльності


12

Володіння методикою проведення різних форм тематичної атестації навчальних досягнень учнів.


13

Використання методів самоаналізу взаємоконтролю


14

Сприяння самореалізації особистості учня


15

Використання ТЗН, наочності


16

Використання методів розвиваючого навчання


17

Інформаційна насиченість уроку, зв’язок з життям


18

Врахування вікових та психологічних особливостей учнів


19

Виховні компоненти уроку


20

Позакласна робота з предмета11. Педагогічна самооцінка діяльності педагога

Мета:вивчення стану якості організації методичної роботи в навчальному закладі; рівня змістовної участі педпрацівників у методичній роботі освітньої установи.

Референтна група: вчителі із педагогічним стажем роботи від 3 до 35 років і більше.

Термін проведення: серпень-вересень.

Бланк опитувальника


п/п

Елементи методичної діяльності по виконанню функціональних обов’язків

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Низький рівеньВолодіння нормативно-правовою документацією щодо педагогічної діяльностіОбізнаність з вимогами навчальних програм інваріативної складовоїОбізнаність з вимогами варіативної частиниСвоєчасне реагування на виконнання фукнціональних обов’язківОрганізація методичної роботи в освітньому закладі:

- підвищення рівня обізнаності із стандартними формами методичної роботи;- рівень ознайомлення з нетрадиційними формами методичної роботи;

- залучення до методичної роботи вчителів-методистів, старших вчителів;

- діяльність педагогів у міжатестаційний період;

- методичний супровід систематизації матеріалів індивідуального плану в період атестації.

Організація роботи творчих, динамічних групОрганізація роботи майстер-класівУчасть в плануванні роботи освітнього закладуСамоосвіта. Вивчення, узагальнення, впровадження передового педагогічного досвідуРезультативність участі обдарованих учнів в предметних олімпіадах, інтелектуальних/спортивних конкурсахРезультативність участі обдарованих учнів в науково-дослідницьких конкурсах, експерементально-пошукових роботах, турнірахЗв'язок з науковцями, методистами РМК, ІППОЧОВикористання додаткових наукових інформаційних матеріалівВиступи в періодичній пресіРезультативність участі в конкурсах фахової майстерності.

12. Опитувальник:

«Психолого-педагогічна культура вчителя»

Мета:вивчення рівня сформованості педагогічної культури педагогічного працівника.

Референтна група: вчителі із педагогічним стажем роботи від 1 до 35 років і більше.

Термін проведення: грудень-січень.

Бланк опитувальника:

 1. Чи задоволені ви як шкільний учитель своєю психологічною підготовкою?

 • Повністю

 • Зовсім незадоволений

 • Частково

 • Дуже мало

 • Інші відповіді

2. Як часто у вас виникають сумніви щодо правильності власних психолого-педагогічних дій та вчинків?

 • Ніколи не виникають

 • Часто

 • Майже ніколи

 • Постійно

 • Іноді

3. З ким вам легше спілкуватись? (Вкажіть пріоритетність)

 • З учнями та їхніми батьками (……).

 • З колегами і адміністрацією (…… ).

 • Із своїми дітьми, близькими людьми (…..).

 • З малознайомими людьми (…..).

4. Якими психологічними методами ви часто користуєтесь у своїй педагогічній діяльності?

 • Самооцінка

 • Експеримент

 • Соціометрія

 • Спостереження

 • Анкетування

 • Тренінг

 • Бесіда

 • Тестування

 • Інше

5. Якими з вище вказаних психологічних методів ви володієте?

Більшою мірою: _____________________________

Меншою мірою: _____________________________

Бажаєте оволодіти: ___________________________

13. Анкетування:

«Готовність вчителя до інноваційної діяльності»
Мета:виявити рівень педагогічної готовності до впровадження інноваційних технологій.

Референтна група: вчителі із педагогічним стажем роботи від 5 до 35 років і більше.

Термін проведення: вересень-жовтень.

Бланк опитувальника


1. Чи завжди Вам цікаві новації та експерименти в педагогічній діяльності?

 • Так 

 • Ні 

 • Не впевнений 

 1. Скільки разів у минулому навчальному році Ви пробували застосувати які-небудь новинки у своїй роботі?

 • Жодного разу 

 • 1-5 разів 

 • 6-10 разів 

 • 11-20 разів 

 1. Назвіть 2-3 основні причини, які гальмують упровадження нових педагогічних ідей і технологій?

 • Недостатнє матеріальне забезпечення

 • Надмірна насиченість матеріалу

 • Психологічна неготовність учнів до сприйняття інновацій

 • Поспішне впровадження 

 • Консерватизм в освіті

 • Погане володіння комп’ютером 

 • Нестача часу 

 • Не досконале знання психології дитини 

 1. Чим для Вас приваблива інноваційна діяльність?

 • Розвиває інтерес учнів до вивчення предмета

 • Можливість вчителю проявити себе

 • Можливість запроваджувати нові методи і форми роботи з дітьми

 • Бажання дізнатись щось нове

 1. Назвіть внутрішні протиріччя, що заважають створенню нового:
 • Невпевненість у позитивному результаті

 • Заважають сумніви, чи зможу я бути успішним з інноваційної чи експериментальної роботи

 • Ніхто не зважає на додаткові витрати часу й сил для роботи по-новому Немає впевненості, що нове буде краще старого

 • Нічого

 1. Які нові технології Ви могли б застосувати за сприятливих умов? 

 • Проектні технології

 • Особистісно-орієнтоване навчання

 • Інтегроване навчання

 • Випереджальне навчання

 • Інше

 1. Якими діагностичними методами Ви володієте вільно?

 • Тестовими

 • Анкетування

 • Спостереження

 • Презентації 

 1. Якими ознаками готовності до створення новацій Ви володієте?  • Прагнення пізнати нове

  • Бажання експериментувати 

  • Креативність

  • Попередній досвід 

 1. Чому Ви віддаєте пріоритет у цілях і цінностях життя? • Здоров’ю 

 • Можливостям самовдосконалюватися 

 • Сімейному добробуту 

 • Цікавому колу надійних друзів 

 1. Що ви вважаєте головною складовою успіху? • Впевненість у собі

 • Чітке бачення мети

 • Самомету, наполегливість 

 • Пошук та внесення новизни


ІІ розділ:

«Застосування психологічних діагностичних методик для вивчення окремих характерологічних особливостей педагогічних працівників»
1. Тест«Стан вашої нервової системи»
Мета:вивчення загального рівня стресостійкості.

Референтна група: вчителі із педагогічним стажем роботи від 0 до 35 років і більше.

Термін проведення: жовтень, лютий, травень.
     Інформаційна інструкція: обведіть кружечком одну із чотирьох цифр у графах таблиці навпроти кожного запитання залежно від відповіді на нього. Потім підрахуйте набрану суму.

 Бланк опитувальника:

Запитання

Ні

Не часто

Так

Дуже часто

Чи часто ви буваєте роздратовані, нервуєте, відчуваєте занепокоєння?

0

3

5

10

Чи часто у вас прискорений пульс та серцебиття?

0

2

3

6

Чи часто ви швидко стомлюєтеся?

0

2

4

8

Чи страждаєте підвищеною чутливістю до шуму, шарудіння або світла?

0

2

4

8

Чи бувають у вас різкі зміни настрою, виникає почуття невдоволення?

0

2

3

6

Ви спите неспокійно, часто прокидаєтеся? Страждаєте безсонням?

0

2

4

8

Чи страждаєте ви надмірним потовиділенням?

0

2

3

6

Чи затікають у вас м’язи? Чи відчуваєте незвичне лоскотання, сіпання у суглобах?

0

2

4

8

Чи забудькуваті ви, часто не можете сконцентрувати увагу?

0

2

4

8

Чи страждаєте ви від свербежу?

0

2

3

6

Чи необхідно вам у вашій професійній діяльності бути завжди на «висоті»?

0

2

4

8

Чи часто ви буваєте в поганому настрої, проявляєте агресивність? Чи швидко ви втрачаєте самовладання?

0

2

4

8

Чи ховаєте ви неприємності в собі?

0

2

4

8

Чи відчуваєте ви невдоволення самим собою та навколишнім світом?

0

2

4

8

Чи палите ви?

0

2

5

10

Чи трапляються у вас неприємності? Чи мучать вас страхи?

0

2

4

8

Ви недостатньо буваєте на повітрі?

0

2

4

8

Чи бракує вам можливості «розрядитися», набути душевної рівноваги?

0

2

4

8

0 – 25 балів: ця сума може вас не турбувати. Але зверніть увагу на сигнали вашого організму, спробуйте усунути слабкі місця;

26 – 45 балів: приводу для занепокоєння немає. Але не ігноруйте попереджувальні сигнали. Зважте, що ви можете зробити для свого організму.

46 – 60 балів: ваша нервова система ослаблена. Для поліпшення здоров’я необхідно змінити спосіб життя. Проаналізуйте запитання та відповіді на них. Так ви визначитися з напрямом необхідних змін;

Понад 60 балів: ваша нервова система виснажена. Необхідно терміново вжити заходів. Обов’язково зверніться до лікаря.

 

2. Методика «Особистісний опитувальник»(Г. Айзенк, адаптований О.Г. Шмєльовим)
Мета:вивчення характеоролічних особливостей педагогічного працівника.

Референтна група: вчителі із педагогічним стажем роботи від 0 до 35 років і більше.

Термін проведення: січень.

Інформаційна інструкція:Вашій увазі пропонується особистісний питальник Айзенка, призначений для виявлення основних властивостей особистості. На кожне питання Ви повинні відповісти «ТАК» чи «НІ» в залежності від того, що більше відповідає Вашим особливостям. Інакше відповідати не можна, тобто не потрібно казати «іноді», «час від часу». Не залишайте питання без відповіді. Питальник призначений для виявлення деяких особистісних властивостей, а не інтелекту, тому потрібна Ваша перша реакція на питання, а не плід тривалих міркувань. У зв'язку з цим, відповіді на питання потрібно давати швидко, не задумуючись. Ніяких роз'яснень з окремих питань під час проведення опитування давати не можна. Питання складені так, що їх можуть зрозуміти люди з будь-яким рівнем освіченості.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1.       Чи подобається Вам жвавість і поспішність довкола Вас?

2.       Часто у Вас буває неспокій з приводу того, що Вам чогось хочеться, а Ви самі не знаєте чого?

3.       Ви з тих, хто не лізе за словом в кишеню?

4.       Чи відчуваєте Ви себе іноді сумною, а іноді щасливою людиною без особливих на те причин?

5.       Чи тримаєтесь Ви в «тіні» на вечірках або в компаніях?

6.       Чи завжди в дитинстві Ви негайно і покірно виконували те, що Вам наказували?

7.       Чи буває у Вас іноді поганий настій?

8.       Коли Вас втягнуть в суперечку, Ви намагаєтесь промовчати, сподіваючись, що все обійдеться?

9.       Чи легко Ви піддаєтесь змінам настрою?

10.     Чи подобається Вам знаходитись серед людей?

11.     Чи часто Ви втрачаєте сон через свої переживання?

12.     Ви вперті іноді?

13.     Можете Ви назвати себе безпечною людиною?

14.     Чи часто гарна думка приходить до Вас надто пізно?

15.     Вам більше подобається працювати самостійно?

16.     Чи часто Ви відчуваєте себе апатичною і втомленою людиною без особливих на те причин?

17.     Від природи Ви жвава людина?

18.     Чи смієтесь з недоречних жартів?

19.     Чи часто Вам щось набридає так, що Ви відчуваєте себе «ситою по горло» людиною?

20.     Чи відчуваєте Ви себе незручно в обновці?

21.     Чи часто Ваші думки відволікаються, коли Ви намагаєтесь зосередити на чомусь свою увагу?

22.     Чи можете Ви швидко висловити свої думки словами?

23.     Вас часто поглинають Ваші думки?

24.     Чи повністю Ви вільні від різних забобонів?

25.     Вам подобаються першоквітневі жарти?

26.     Ви часто думаєте про свою роботу (навчання)?

27.     Чи любите Ви смачно поїсти?

28.     Вам   потрібна  відчайдушна людина,  щоб  виговоритись,   коли  Ви роздратовані?

29.     Вам дуже неприємно брати в борг чи продавати щось, коли Вам потрібні гроші?

30.     Ви хвалитеся інколи?

31.     Ви дуже чутливі до деяких речей?

32.     Ви би бажали залишитися вдома на самоті, ніж піти на нудну вечірку?

33.     Чи буваєте Ви інколи настільки збентежені, що Вам важко всидіти на одному місці?

34.     Ви схильні планувати свої справи ретельно і набагато раніше, ніж потрібно.

35.     Чи бувають у Вас запаморочення голови?

36.     Чи завжди Ви відповідаєте на листи зразу ж після їх прочитання?

37.     Ви краще справляєтеся із справою, коли обмірковуєте її самостійно, ніж коли порадитесь із друзями?

38.     Чи буває у Вас задишка, навіть, якщо Ви не виконуєте важкої роботи?

39.     Можна назвати Вас людиною, яку не хвилює, щоб все було так як належить?

40.     Вас непокоять Ваші нерви?

41.     Ви намагаєтесь більше планувати, ніж діяти?

42.     Ви відкладаєте на завтра те, що могли б зробити сьогодні?

43.     Ви нервуєтеся в таких місцях, як ліфт, тунель, метро?

44.     При знайомстві Ви, як правило, самі проявляєте ініціативу?

45.     Бувають у Вас сильні головні болі?

46.     Чи вважаєте Ви, що все само по собі владнається і прийде в норму?

47.     Вам важко заснути вночі?

48.     Ви обманювали коли-небудь в житті?

49.     Ви говорили коли-небудь зненацька, що спаде на думку?

50.     Ви довго переживаєте після конфузу, що стався?

51.     Ви замкнута людина з усіма, крім близьких?

52.     Вас часто спіткають неприємності?

53.     Ви любите розповідати цікаві історії друзям?

54.     Ви більше любите вигравати, ніж програвати?

55.     Ви часто почуваєте себе незручно серед людей, вищих від Вас за соціальним статусом?

56.     Якщо обставини проти Вас, Ви тим не менш думаєте, що ще можна щось зробити?

57.     Вас часто «смокче під ложечкою» перед початком важливої справи?

 

Ключ:


1. Шкала екстраверсія-інтроверсія:

«Так» (+): 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56.

«Ні» (-): 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51.

2. Шкала нейротизм - стабільність (емоційна нестабільність - емоційна стабільність):

«Так» (+): 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43,45, 47, 50, 52 , 55, 57.

3. Шкала брехні:

«Так» (+): 6, 23, 36.

«Ні» (-): 12, 18, 30, 42, 48, 54.


Інтерпретація показників за шкалою «Щирість»
Чисельний показник Інтерпретація

0 - 3 Відвертий

4 - 6 Ситуативний

7 - 9 Брехливий *


* Слід обов'язково зазначити, що в даному випадку мова йде тільки лише про ступінь щирості при відповідях на питання тесту, а аж ніяк не про брехливість як особистісної характеристиці.
Опитувальник Айзенка містить 57 запитань, з яких за 24 запитаннями оцінюються екстраверсія-інтроверсія, інші 24 запитання характеризують нестабільність-стабільність, а останні 9 - входять в шкалу відвертості і вірогідності результатів дослідження. Вираженість фактора екстраверсія-інтроверсія в балах оцінюється так:

0-2 - вкрай виражена інтроверсія;

3-7 - виражена інтроверсія;

8-11 - помірна інтроверсія;

12-15 - помірна екстраверсія;

16-18 - виражена екстраверсія;

19-24 - вкрай виражена екстраверсія;

Фактор нейротизму оцінюється так:

0-2 - вкрай мало виражений нейротизм;

3-7 - мало виражений нейротизм;

8-11 - помірний нейротизм;

12-15 - виражений нейротизм;

16-18 - досить виражений нейротизм;

19-24 - вкрай виражений нейротизм.


Обробка результатів:
Спочатку необхідно обробити результати за шкалою «Щирість. Вона діагностує Вашу схильність давати соціально бажані відповіді. Якщо цей показник перевищує 5 балів, то можна стверджувати, що Ви, на жаль, не були щирі при відповідях на питання тесту.

Потім слід за кожним показником порахувати суму балів, нараховуючи по одному балу за кожну відповідь, що співпадає з ключем.Порівнявши отримані результати за шкалами «Екстраверсія» та «Нейротизм» з інтерпретацією в таблицях, відкладіть на схемі (див. малюнок) отримані результати за шкалою «інтроверсія - екстраверсія» і за шкалою «нейротизм» (емоційна стійкість - нестабільність). Поєднання характеристик за двома шкалами вкаже на тип Вашого темпераменту.
Типовий екстраверт - людина, звернена, як правило, до інших людей, до зовнішніх подій, відкрита для інших, є більш легким об'єктом розуміння, їй характерна здатність до спілкування, постійний потяг до людей. Любить вечірки і компанії, смачну їжу, жвавість і метушню навколо себе. Весела, рухлива, не терпить самотності, відчуває потребу в людях, буває душею компанії. Постійно відчуває потяг до нових вражень, легко заводиться, якщо у справі починаються суперечки, може наважитися на будь-який крок. Як правило, не любить сама читати, вчитися, але любить отримувати інформацію від інших. Прагне до зближення, ризику, часто діє під впливом сьогочасного, імпульсивна, не любить обмірковувати свої справи заздалегідь, а намагається діяти, одержує задоволення від каверзних жартів, «не лізе за словом в кишеню», говорить і діє швидко, впевнена в собі, любить зміни. Надає перевагу рухам і діям над не зворушливими роздумами, має тенденцію до агресивності, запальна, у значній мірі безпечна і безтурботна, вважає, що все влаштується само по собі. В оцінці чужих вчинків поблажлива, її емоції і почуття не підлягають суворому контролю і тому на неї часто не можна покластися.

Типовий інтроверт - людина, звернена до свого внутрішнього світу, зосереджена на ньому, замкнута для інших, менш доступна з боку для розуміння. Це, як правило, спокійна, стримана, сором'язлива людина, яка постійно аналізує свої переживання. Вона надає перевагу читанню книг над спілкуванням з людьми. Стримана і далека від людей, окрім близьких, не терпить метушні навколо себе, не любить вечірок, каверзних жартів, ризику і авантюризму. Має звичку планувати свої дії заздалегідь, не довіряє миттєвим спонуканням. Не любить збуджень, серйозна, постійно чимось схвильована, любить порядок у всьому, діє повільно, не дуже балакуча. Тримає свої почуття під суворим контролем, рідко чинить агресивно, не запальна, на неї можна покластися. Дещо песимістична. Високо цінує естетичні норми.

Типовий невротик - людина, яка погано володіє своїми негативними емоціями, тому страждає сама і змушує страждати інших. Постійно невпевнена в собі, їй здається, що вона чимось гірша від інших, що вона невезуча, нещаслива людина, хвилюється, що сказала щось не те, постійно потребує підтримки, схвалення і втіхи. У неї часто бувають різкі зміни настрою, спади і підйоми енергії, вона дуже ранима, боляче реагує на критику, дратівлива. У неї підвищена увага до своєї персони, фізичного здоров'я, постійно здається, що вона хвора, вважає себе нервовою людиною, концентрує свою увагу на зовнішніх проявах нервовості (серцебиття, головний біль, тремтіння рук, зміна дихання та ін.), часто страждає безсонням. Через невпевненість в собі вона дуже нерішуча, любить мріяти, а не діяти; любить поринати у своє минуле, надто чуйна до деяких речей. Невпевненість, усвідомленість своєї незручності породжує у людей цього типу заздрість до успіху інших, ревність - ті якості, яких вона не визнає за собою, але підсвідомо вони проявляються в її вчинках і стосунках з людьми. У колективі це дуже важка людина, яка вимагає до себе чуйного і бережливого ставлення. Емоційно стійка людина володіє якостями, протилежними вказаним.

3. Опитувальник оцінки рівня

психологічної, фізіологічної і професійної

дезадаптації О.Н. Родіної
Мета:виявлення ознак психофізіологічної професійної дезадаптації.

Референтна група: вчителі із педагогічним стажем роботи від 0 до 35 років і більше.

Термін проведення: жовтень.

Інформаційна інструкція:За допомогою запропонованого нижче опитувальника можна оцінити наступні ознаки психофізіологічної професійної дезадаптації : погіршення самопочуття, яку проявляється в емоційних зрушеннях, особливостях змін окремих психічних процесів, зниженні загальної активності та відчутті втомлюваності; соматовегетативних порушеннях; порушеннях циклу "сон - активність"; особливостях соціальної взаємодії; зниженні мотивації до діяльності.

Опитувальник складається із 64 тверджень, які досліджуваний має оцінити, наскільки відповідають його стану: цілком, частково або не відповідають.

Інструкція. Вам пропонується ряд тверджень. Визначте, чи відповідають вони вашому стану. Не слід витрачати багато часу на обдумування, відповідайте швидко. Можливо, деякі твердження викличуть у вас складнощі, в цьому випадку знак відповіді "+" поставте в графі "Відповідає частково". Намагайтеся давати більш визначену відповідь.

Лист відповідей№ твердження  

Відповідає цілком  

Відповідає частково  

Не відповідає


1


……….


64
Тестовий матеріал:

1. Найчастіше у мене хороше самопочуття.

2. Зазвичай у мене гарний настрій.

3. У мене багато різних інтересів окрім роботи.

4. Я став дратівливим.

5. Я став частіше хворіти останнім часом.

6. Мені подобається працювати в колективі.

7. У мене постійно міняється настрій.

8. Останнім часом я відчуваю загальне погіршення здоров'я.

9. У мене рівний і спокійний характер.

10. Мене часто долають похмурі думки.

11. Мої близькі стали помічати, що у мене псується характер.

12. Мені стало важко спілкуватися з новими людьми.

13. У мене часто буває пригнічений настрій.

14. Останнім часом мене стали дратувати речі, до яких я раніше відносився спокійно.

15. Я став в'ялим і байдужим.

16. Я часто буваю веселим і товариським.

17. Мені стало неприємно бувати в місцях, де збирається багато людей.

18. Я став часто сваритися зі своїми рідними і колегами.

19. Останнім часом мені рідше, ніж зазвичай, хочеться зустрічатися зі своїми знайомими.

20. Я із задоволенням приходжу на роботу.

21. Моя робота мені перестала подобатися.

22. Зазвичай я працюю легко, без напруги.

23. На початку зміни мені важко зібратися з силами, щоб почати роботу.

24. Під час роботи я часто відволікаюся на сторонні думки і забуваю, що знаходжуся на робочому місці.

25. Мені завжди хочеться якнайшвидше закінчити роботу і піти додому.

26. Мій робочий день зазвичай пролітає непомітно.

27. Я без зусиль справляюся з нормою.

28. Мені часто доводиться примушувати себе працювати уважніше.

29. Останнім часом мені стало важче працювати.

30. Я часто ловлю себе на думці, що мені просто нічого не хочеться.

31. Я став пасивним.

32. Я став забудькуватим.

33. Мені важко утримати в пам'яті навіть ті справи, які потрібно зробити сьогодні.

34. Після роботи я завжди почуваю себе розбитим.

35. У вільний час мені нічим не хочеться займатися, а тільки лягти і відпочити.

36. При читанні книги на мене нападає сонливість.

37. Коли я читаю, мені доводиться напружувати очі.

38. Я постійно переживаю неприємні відчуття в очах.

39. Останнім часом я став гірше бачити.

40. Мене мучать болі в скронях і в лобі.

41. Коли я працюю, у мене майже увесь час болять спина і шия.

42. У мене набрякають ноги.

43. У мене іноді виникає відчуття нудоти.

44. У мене часто болить голова.

45. У мене бувають запаморочення.

46. Я відчуваю постійну тяжкість в голові.

47. У мене буває відчуття шуму або дзвону у вухах.

48. Іноді у мене перед очима неначе літають блискучі мушки.

49. У мене бувають напади серцебиття.

50. У мене з'явилася задишка.

51. Іноді у мене буває відчуття, що мені важко вдихнути.

52. Я став часто покриватися потом.

53. У мене легко потіють долоні.

54. У мене часто виступають червоні плями на шиї і щоках.

55. Я легко засинаю вночі.

56. Я постійно хочу спати вдень.

57. Зазвичай я сплю міцно.

58. У мене найчастіше неспокійний сон.

59. Після пробудження я засинаю важко.

60. Уранці мені важко прокинутися.

61. Після сну я зазвичай встаю в'ялим, погано відпочилим.

62. У мене часто буває безсоння.

63. Я увесь час почуваю себе втомленим.

64. Я почуваю себе абсолютно здоровою людиною.
Інтерпретація даних: 

Зіставити відповіді випробуваного з "ключем". Підрахувати загальну кількість відповідей, що збігаються, з "ключем". Кожна відповідь, що співпадає, оцінюється в 2 бали, відповідь "Відповідає частково" - 1 бал. Максимально можлива кількість балів - 128.

Підрахунок кількість балів за окремими ознаками здійснюється за допомогою дешифратора. Оцінка рівня дезадаптації здійснюється за наступними правилами: 96 балів і більше - високий рівень дезадаптації, що вимагає вживання невідкладних заходів (психологічних і медичних); від 65 до 95 балів - виражений рівень дезадаптації; від 32 до 64 балів - помірний рівень дезадаптації; до 32 балів - низький рівень. Кількість балів за окремими ознаками указує на джерела дезадаптації.

Ключ


1. ні

2. ні


3. ні

4. так


5. так

6. ні


7. так

8. так


9. ні

10. так


11. так

12. так


13. так

14. так


15. так

16. ні 


17. так

18. так


19. так

20. ні


21. так

22. ні


23. так

24. так


25. так

26. ні


27. ні

28. так


29. так

30. так


31. так

32. так 


33. так

34. так


35. так

36. так


37. так

38. так


39. так

40. так


41. так

42. так


43. так

44. так


45. так

46. так


47. так

48. так 


49. так

50. так


51. так

52. так


53. так

54. так


55. ні

56. так


57. ні

58. так


59. так

60. так


61. так

62. так


63. так

64. ні 

I. Погіршення самопочуття:

емоційні порушення 2, 4, 7, 10, 13, 14, 15, 31

особливості окремих психічних процесів 24, 28, 32, 33

зниження загальної активності 22, 23, 27, 29, 36

відчуття втоми 1, 8, 30, 34, 35, 63

II. Соматовегетативні порушення 5, 37 - 54, 64

III. Порушення циклу "сон - активність" 55 - 62

IV. Особливості соціальної взаємодії 3, 6, 9, 11, 12, 16 - 19

V. Зниження мотивації до діяльності 20, 21, 25, 26

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал