Чернівецький обласний ценетрPdf просмотр
Сторінка6/12
Дата конвертації01.01.2017
Розмір6.75 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
6. Значення тварину житті людини. Свійські та декоративні тварини. Тварини
куточка живої природи. Домашні улюбленці
Домашні тварини – постійні супутники життя людини. Особливості утримання домашніх і диких тварину неволі забезпечення умов життя тварин, що відповідають їх біологічним видовим та індивідуальним особливостям. Розведення і утримання тварин для задоволення естетичних потреб. Використання тварину науково-дослідницькій роботі та навчальному процесі, у виробництві, у видовищних заходах, спорті, сфері відпочинку і розваг людей тощо.

42 Декоративне птахівництво. Походження та основні вимоги до умов утримання і розведення декоративних (папуг, амадинів, канарок, співочих птахів місцевої фауни) та екзотичних свійських (фазанів, цесарок, павичів, страусів тощо) птахів. Декоративні гризуни та зайцеподібні (кролі, хом’ячки,морські свинки, шиншили, щурі тощо, їх поширення у природі та особливості біології. Ознайомлення із тваринами куточка живої природи. Уявлення про штучний біоценоз основні вимоги до створення оптимальних умов життя тварину куточку живої природи. Річна та добова активність цих тварин, проведення дослідницької роботи в куточку живої природи. Тваринництво – одна з галузей господарства людини. Свійські тварини та їх походження умови утримання та догляд за свійськими тваринами.
7. Тваринний світ лісових екосистем
Ліси нашої країни, їх площа. Основні лісоутворюючі породи дерев. Ліс як середовище життя тварин. Різноманітність видів тварин, що живуть у лісах (ссавці, птахи, земноводні, плазуни, комахи, павукоподібні, молюски, черви. Особливості тварин, життя яких протягом тривалого історичного часу пов’язане з лісом. Тварини лісів різних типів (ялинових, соснових, листяних, мішаних. Порівняння видового складу. Тварини, життя яких тісно пов’язане з підліском, трав’янистим покривом, лісовою підстилкою (гнізда, корми, харчові угіддя. хованки від ворогів. Значення снігового покриву для захисту лісових мешканців від несприятливих погодних умові ворогів. Кормові ресурси лісу. Рослинні і тваринні корми. Ланцюги живлення. Сезонні зміни запасів кормів і кормодобування; вплив цих факторів на видовий склад тварин лісу.
Взаємозв’язки (харчові, захисне забарвлення, симбіоз, паразитизм. Річна і добова активність тварин, змінив поведінці тварин, пов’язані із сезонними явищами в природі, з погодними умовами. Міграції, сплячка. Роль тварину житті лісу запилення дерев, кущів і трав’янистих рослин, розповсюдження насіння, вплив лісової фауни на ґрунт, його повітряний режим. Вплив тваринна зміни деревних порідна молодняк лісу, його склад, приріст деревини, санітарний стан, довговічність.
8. Підсумкове заняття
Підведення підсумків дослідницьких робіт, здійснених впродовж навчального року. Планування експериментальних (польових) досліджень на літньо-ранньоосінній сезон.
Другий рік навчання
Орієнтовний тематичний план
Зміст програми
Організаційні питання. Ознайомлення з метою, завданнями та планом роботи секції на другий рік. Інструктаж з техніки безпеки, правил поведінки та санітарно-гігієнічних вимог під час аудиторних занять та екскурсій. Звіти слухачів про виконання експериментальних польових) досліджень впродовж літньо-ранньоосіннього сезону. Визначення тем
індивідуально-групових дослідницьких робіт.

п/п
Назва розділу та теми
Кількість годин
всього
теор.
практ.
1. Вступ
2 2
2. Фауна лісів Буковини. Основні групи мисливсько- промислових тварин. Природоохоронне законодавство України
2 2
4 3. Тварини – мешканці лук і степів
2 2
4 4. Тваринний світ антропогенно трансформованих територій
2 2
4 5. Охорона тваринного світу. Природоохоронні території
1 3
4 6.
Навчально-дослідницька та науково-дослідницька робота
8 8
16 7. Підсумкове заняття
1 1
2
Всього
18
18
36

43
1. Вступ
Основні розділи сучасної зоології та особливості зоологічних досліджень в залежності від предмета й об’єкта досліджень описовий метод метод порівняння експериментальні методи. Пошук тематичної інформації у мережі Internet. Основні пошукові системи та зоологічні сайти. Загальні правила та вимоги доведення лабораторного журналу. Сучасні методи документування результатів наукових досліджень.
2. Фауна лісів Буковини. Основні групи мисливсько-промислових тварин.
Природоохоронне законодавство України
Батраховауна та герпетофауна лісів. Лісова орнітофауна. Загальні принципи визначення птахів у природі. Роль птахів ужитті лісу. Лісові ссавці. Промислові тварини, їх господарське значення. Ведення мисливського господарства. Птахи і ссавці як мисливсько- промислові тварини. Роль мисливства у регуляції чисельності тварин. Охорона й відтворення мисливської-фауни. Звіроводство. Акліматизація і реакліматизація хутрових звірів. Закони України про охорону тварині полювання на них. промислових тварин.
3. Тварини – мешканці лук і степів
Характеристика рослинних угруповань лук та степів. Залежність трав’янистого покриву від ґрунтово-кліматичних умов. Заплавні, низинні, суходольні луки. Рослинності лук і степів протягом сезону і зміни її видового складу з часом. Степові рослини-ефемери. Луки й степи як природне середовище життя тварин. Особливості лучної та степової фауни переважання комах, вплив на видовий склад фауни розташування водойми, лісу, поля, саду, городу. Тварини – постійні мешканці лук, степів. Захисне забарвлення (денні метелики, коники тощо. Комахи – запилювачі лучних та степових рослин. Пристосування рослин до запилення комахами. Паразитизм. Участь голих слимаків і наземних черепашкових молюсків в ураженні свійських тварин гельмінтами. Річний і добовий цикли вжитті луки та степу. Вплив господарської діяльності людини на фауну лук та степів.
4. Тваринний світ антропогенно трансформованих територій
Урболандшафти як середовище існування тварин. Рослинність культурних ландшафтів. Основні породи дерев. Переважання рослин, інтродукованих людиною з інших місць зростання. Екзотичні рослини. Особливості культурних рослин. Бур’яниста рослинність та її роль у розповсюдженні комах-шкідників. Фауна агроландшафтів. Польові та городні культури. Втрати врожаю основних сільськогосподарських культур внаслідок розповсюдження тварин-шкідників (голих слимаків, комах, мишоподібних гризунів. Полівки та інші мишоподібні гризуни – шкідники польових і городніх культур. Біологічні особливості ссавців-шкідників (спосіб життя, розмноження. Природні вороги і захист від них захисне забарвлення. Річний цикл комах. Добова активність. Комахи-шкідники. Корисні комахи. Біологічні методи боротьби зі шкідливими комахами. Птахи – мешканці поля біологія, спосіб життя, річний цикл, міграції. Хижі птахи, приваблені гризунами, їх охорона. Тварини в урболандшафті. Сад, парк, сквер як місце оселення тварин. Плодово-ягідні рослини. Дерева і кущі парку. Комахи умісті. Земноводні і плазуни в умовах міста. Птахи – мешканці урбанізованих територій. Птахи, що гніздяться в дуплах, на деревах, кущах, на землі. Бездоглядні тварини в умовах міста причини й наслідки бездоглядності тварин. Дикі ссавців умовах міста. Явище синантропізації. Охорона і приваблювання птахів, комах і земноводних для боротьби з комахами – шкідниками саду та парку.
5. Охорона тваринного світу. Природоохоронні території
Законодавство України про охорону тваринного світу Закон Про природно- заповідний фонд України (1992 р Закон України Про тваринний світ (1993 р. Червона книга України. Тваринний світ (2008 р. Стратегія розвитку природно-заповідного фонду України. Заповідники, заказники, національні та регіональні парки як форма збереження окремих ділянок незайманої природи. Вплив господарської діяльності на природні комплекси. екологічні стежки та їх роль в охороні тваринного світу. Відвідування охоронюваних територій у своїй місцевості.


44
6. Навчально-дослідницька та науково-дослідницька робота
Організація та планування наукового дослідження. Специфіка виконання оглядових та реферативних наукових робіт. Тематичний пошуку періодичній науковій літературі. Основні розділи сучасної зоології та особливості зоологічних досліджень в залежності від предмета й об’єкта досліджень описовий метод метод порівняння експериментальні методи. Особливості камеральної обробки тваринного матеріалу з різних систематичних груп. Визначення основних тем дослідницької роботи. Створення наукових груп за інтересами, зв’язки з науково-дослідними установами. Підбір та опанування методів дослідження згідно обраної теми. Загальні правила та вимоги доведення лабораторного журналу. Сучасні методи документування результатів наукових досліджень. Тематичний огляд як результат тематичного літературного пошуку (представлення результатів
індивідуально-групових завдань. Організація екологічних експедицій, створення екологічних стежок, шкільних мікрозаказників. Екологічні експедиції можуть проводитися як підсумкові наприкінці навчального року та в процесі або після вивчення окремих тем програми. Проведення їх може мати як комплексний підхід до вивчення глобальних питань певного району, такі більш конкретні завдання при вивченні того чи іншого виду тварин, його взаємозв’язків із навколишнім середовищем. Робота по створенню шкільного мікрозаказника може проводитись впродовж усього року, а також після проведення екологічної експедиції як її підсумок. Шкільні мікрозаказники можуть бути екологічні, ентомологічні, орнітологічні, комплексні тощо.
7. Підсумкове заняття
Підведення підсумків дослідницьких робіт, здійснених впродовж навчального року. Екологічна експедиція.
Перелік рекомендованої літератури
Література до усього курсу
1.
Акимушкин И.И. Мир животных.- в х томах- М Мир, 1998. Атлас животных. – М Астрель АСТ, 2001. Браун В. Настольная книга любителя природы. - Л Гидрометиздат, 1985. – 280 с.
4.
Брем А. Жизнь животных: млекопитающие, птицы, рептилии, земноводные, рыбы, насекомые. – М Изд-во Эксмо, 2003.
5.
Грин Н, Стаут Т, Тейлор Д. Биология: в х т- М Мир, 1996.
6.
Жизнь животных в мит- М Просвещение, 1987-1989.
7.
Зедлаг У. Животный мир Земли.- М Мир, 1975.
8.
Кемп П, Армс К. Введение в биологию. – М Мир, 1988.
9.
Козлов М.А. Живой мир- С-Пб.: Золотой век, 2000. Коляда М.Г. Секреты животного мира. Животные, которые удивляют. – Донецк: ООО ПКФ
«БАО», 2006.
11.
Мазурмович Б.М. Безхребетні тварини. – Київ Радянська школа, 1974.
12.
Райков Б.Е., Римский-Корсаков М.Н. Зоологические экскурсии. - М, Топикал, 1994. -
694 с М Цитадель-трейд, 2002. – 640 с.
13.
Тайная жизнь животных. – Минск: ООО «Попурри», 2001.
14.
Хлус Л.М., Федоряк ММ, Череватов В.Ф. та ін. Основи зоології. – Чернівці Золоті литаври, 2003.
15.
Хлус Л.М., Череватов В.Ф. Зоологія. – Чернівці Золоті литаври, 2007. Хрестоматія із зоології / Упор. А.М. Охріменко, Е.В. Шухова – К Радянська шк., 1-ше вид. – 1978, 2-ге вид. – 1988. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Книга для учителя. – М Просвещение, 1999.
18.
Эттенборо Д. Жизнь на Земле- М Мир, 1984.
Література до окремих розділів
А. Членистоногі
1. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о насекомых. – Ярославль «Академия развития»,
«Академия К
о
», 1998.
2.
Воронов ОМ. Колекція метеликів і жуків. - Київ Рад. школа, 1980. - 32 с.
3.
Гамаюнова С.Г. Біологічні екскурсії. Комахи лісу. – Харків Видавнича група Основа,

45 2003.
4.
Дмитриев Ю.Д. Насекомые. – М Олимп, 1997.
5.
Злотин АЗ. Насекомые – друзья и враги человека. – Киев: Урожай, 1987.
6.
Козлов М.А., Олигер И.М. Школьный атлас-определитель беспозвоночных. - М
Просвещение, 1991. – 207 с.
7.
Корнелио М.П. Школьный атлас-определитель бабочек. - М Просвещение, 1986. – 255 с.
8.
Леженіна І.П. Біологічні екскурсії. Комахи степу. – Харків Видавнича група Основа,
2003.
9.
Насекомые. Полная энциклопедия. – М Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000.
10.
Фабр Ж.-А. Нравы насекомых: в х т. – М ООО «Изд-во АСТ», 2000. – Т. – 507 с, Т. – 544 с. Халифман И. Шмели и термиты. - М Детская л-ра, 1988. – 319 с.
11.
Хиллиард П. Пауки (мини-энциклопедия). – М ООО «Изд-во Астрель»: ООО «Изд-во
АСТ», 2001.
12.
Чейнери М. Насекомые (мини-энциклопедия). – М ООО «Изд-во Астрель»: ООО «Изд- во АСТ», 2001.
Б. Хребетні тварини
1.
Бокотей А, Дзюбенко Н. Чорний лелека в Україні. – Львів, 2007.
2.
Брем А. Рыбы и амфибии. – М ООО „Изд-во АСТ‖, 2000.
3.
Брем А. Рептилии. – М ООО „Изд-во АСТ‖, 2000.
4.
Брем А. Птицы. В х т. – М ООО „ Фирма „Изд-во АСТ‖, 1999.
5.
Брем А. Звери. В х т. – М ООО „Изд-во АСТ‖, 2000.
6.
Грищенко В.М. Чарівний світ білого лелеки. – Чернівці Золоті литаври, 2005.
7.
Дмитриев Ю.Д. Земноводные и пресмыкающиеся. – М Олимп, 1998.
8.
Дмитриев Ю.Д. Птицы. – М Олимп, 1998.
9.
Дмитриев Ю.Д. Млекопитающие. – М Олимп, 1998.
10.
Дмитриев Ю.Д. Домашние животные. – М Олимп, 1997.
11.
Михеев А.В. Определитель птичьих гнезд. - М Топикал, 1994.
12.
Оливан М.П. Зоология. Позвоночные. Школьный атлас. – М «Росмэн», 1999.
В. Фауна Буковини та її охорона
1.
Екологічні проблеми Буковини навчальний посібник / за ред. В.П. Коржика. – Чернівці Зелена Буковина, 2002. Коржик В. Буковина для всіх. – Чернівці Зелена Буковина, 2002.
3.
Мальцев В.І., Чопик В.І., Ковальчук ГО. та ін. Природа Карпатського регіону України. Посібник для вчителів загальноосвітніх шкіл. – Київ Інститут екології (ІНЕКО), 1999. –
200 с. Національний природний парк «Вижницький»: природа, рекреаційні ресурси, менеджмент / за ред. В.П. Коржика. – Чернівці Зелена Буковина, 2005. – 356 с.
5.
Скільський І.В.. Хлус Л.М.. Череватов В.Ф. та ін. Червона книга Буковини. Тваринний світ. – Чернівці ДрукАрт, 2007. – Т, ч. 1. – 260 с.
6.
Талпош В.С. Рідкісні та зникаючі хребетні західних областей України. Види, занесені до Червоної книги України. – Тернопіль Навчальна книга – Богдан, 1998. – 136 c.
7.
Хлус Л.М., Чередарик МІ, Скільський І.В., Череватов В.Ф. Червона книга Буковини. Тваринний світ. – Чернівці Золоті литаври, 2002. – 144.
8.
Чередарик МІ, Хлус Л.М., Скільський І.В. Рідкісні тварини Буковини та проблеми їх охорони сторінками Червоної книги України. – Чернівці Золоті литаври, 2001. – 176 с.
Програма секції «Квітництво»
Очно-заочної біологічної школи ЧОЦЕНТУМ
Укладач: Задобрівська Л.О., заввідділом КЗ ЧОЦЕНТУМ
Пояснювальна записка
Вступна характеристика предмета. З розвитком техніки в умовах інтенсивного використання природних ресурсів і забруднення природного навколишнього середовища все

46 більше значення набуває озеленення житла. І тут незаперечну роль має квітництво як галузь рослинництва, що займається вирощуванням рослин, які необхідні для озеленення місті сіл, прикрашення зовнішніх і внутрішніх інтер’єрів. Квітництво дає змогу не тільки озеленити та прикрасити оточуюче нас середовище, не тільки дарує естетичну та душевну насолоду, ай сприяє вихованню шанобливого ставлення до природи, розвитку творчої особистості, формуванню почуття прекрасного. Програма розрахована на два роки навчання з учнями середнього і старшого шкільного віку.
Мета роботи гуртка: поглиблення та розширення обсягу знань учнів з ботаніки, біології, квітництва, виховання в учнів усвідомлення необхідності охорони та вивчення природи.

Програма гуртка передбачає вирішення таких завдань:
- розширення наукового світогляду учнів
- формування шанобливого ставлення до природи
- розвиток навичок по догляду за рослинами
- набуття вмінь з науково-дослідної роботи
- виховання естетичного та художнього смаку. Під час засвоєння програми гуртка учні набудуть ґрунтових знань з основ загального квітництва. Програмою передбачено вивчення практично всіх груп рослин, що використовуються в озелененні й оформленні інтер’єру. Для кращого засвоєння тем більшу кількість годин відведено на практичні заняття. Керівник гуртка знайомить учнів із народною символікою України, виховує в них пошану до народних символів, почуття любові дорідного краю через вивчення рослин- символів України, народних свят, обрядів. Юннати беруть активну участь у масово- натуралістичних заходах, тематичних святах, організації виставок квітів. Систематична робота з вирощування розсади квітів, догляду за рослинами в парниково-тепличному комплексі, квітниках, на навчально-дослідній ділянці виховує в них трудові навички, екологічну свідомість. Керівник гуртка має звертати увагу на форми і методи занять, що сприяють розвитку творчих здібностей юннатів. Форми занять: навчальні, виїзні, дослідницькі проведення практичних робіт, екскурсій, конкурсів-виставок, вікторин, написання рефератів, складання планів, проектів озеленення, влаштування фітодизайну приміщень тощо. Методи занять: візуальні, кін естетичні, аудіальні, полімодальні. Важливе значення має навчально-дослідна робота з різними групами рослину напрямах інтродукція й акліматизація, способи розмноження квітково-декоративних рослин, селекція. У процесі дослідної роботи слід навчити учнів спостерігати за природою, аналізувати й узагальнювати отримані знання з подальшим їх застосуванням при створенні квіткових композицій і букетів, підготовці різних наочних посібників. Значну увагу слід приділити профорієнтації учнів, яка здійснюється під час екскурсій до зелених господарств, ботанічних садів, під час зустрічей з ученими та фахівцями виробництва, при проведенні науково-практичних конференцій.
Навчально-тематичний план

п/п
Назва розділу та теми
Кількість годин
всього
теор.
практ.
1. Вступ. Вивчення екологічних проблем в Україні та світі і шляхи їх вирішення
4 4
-
2. Історія розвитку квітництва. Використання квітів в українських народних традиціях і обрядах
8 4
4 3. Однорічні квітково-декоративні рослини. Загальне ознайомлення з квітковими рослинами
8 4
4 4. Дворічні квітково-декоративні рослини
8 4
4 5. Багаторічні квітково-декоративні рослини
8 4
4 6. Складання проектів з озеленення навчального закладу. Підбір рослин
8 4
4 7.
Квітково-декоративні рослини закритого ґрунту
8 4
4 8. Підготовка та проведення дослідницької роботи.
8 4
4

47
Перевірка й оцінювання знань і вмінь учнів Підсумкова робота, участь у конкурсах, тестування, написання рефератів, оформлення виставок.
1. Вступ. Вивчення екологічних проблем в Україні та світі і шляхи їх вирішення Сучасний стан квітництва в Україні. Різноманітність декоративних рослин, їх значення вжитті людини. Участь і досягнення юннатів у республіканських, регіональних масових натуралістичних заходах, конкурсах. Конвенція про права дитини (схвалена Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20 листопада 1989 р. Екологічні проблеми в Україні і світі та пошуки їх вирішення. Місцеві екологічні проблеми. Історія охорони природи України. Роль ботанічних садів, історичних парків, заповідників і заказників в охороні рослинного світу. Червона книга. Представники місцевої флори, занесені до Червоної книги України. Екологічні експедиції, участь школярів у справі охорони природи. Практичні роботи. Створення картотеки рідкісних рослин місцевої флори. Екскурсії до лісу, парку, лісопарку, ботанічного саду.
2. Історія розвитку квітництва Розвиток культури квітів у різні історичні епохи розвитку суспільства. Мистецтво аранжування квітів у народних звичаях і обрядах. Сучасні досягнення науки та виробництва у виведенні нових сортів і агротехніці квітів. Економічні основи квітництва. Практичні роботи. Написання рефератів про професію квітникаря, вченого-ботаніка. Проведення Свята квітів, Свята урожаю. Екскурсії по місту, до зелених господарств, ботанічних садів для ознайомлення з різними видами озеленення й асортиментом квітково-декоративних рослин.
3. Однорічні квітково-декоративні рослини. Загальне ознайомлення з квітковими
рослинами
Органи квіткових рослин. Будова квітки суцвіття. Класифікація квіткових рослин. Клітинна будова квіткових рослин. Основні життєві функції рослинних органів дихання, ріст, розвиток, розмноження. Умови необхідні для життя рослин. Поняття про однорічні квітково-декоративні рослини. Різноманітність однорічників – квітучі, декоративно-листяні, виткі, килимові, сухоцвіт. Агротехніка однорічних квітково- декоративних рослин. Квіти в легендах і переказах, традиційні українські квіти. Однорічні злакові рослини та сухоцвіту фітодизайні інтер’єру приміщень і флористиці. Практичні роботи. Складання календаря безперервного цвітіння. Визначення однорічних квітів за зовнішніми ознаками. Збирання, очищення та зберігання насіння однорічних квітів. Виготовлення гербарію, колекцій насіння однорічників. Складання букетів і композицій. Вегетативне та генеративне розмноження однорічників. Екскурсія до ботанічного саду.
4. Дворічні квітково-декоративні рослини Різноманітність, ріст і розвиток, основи агротехніки дворічних квітково-декоративних рослин. Використання дворічників в аранжуванні. Роль квітучих дворічних квітів у зовнішньому озелененні. Дворічники в букеті. Традиційні українські дворічники. Практичні роботи. Збирання та зберігання насіння дворічних квітів. Визначення схожості насіння. Висівання у відкритий ґрунт, вирощування розсади. Виготовлення гербарію.
Фітодизайн та ландшафтна архітектура
9. Підсумкове заняття. Захист творчої роботи
8 4
4
ВСЬОГО
68
36
32

48 5.
об’ємне засушування квітів. Використання дворічників у зимових букеті та композиції. Догляд за рослинами на навчально-дослідній земельній ділянці та в зовнішньому озелененні.
5. Багаторічні квітково-декоративні рослини
Кореневищні та бульбокореневі рослини. Цибулинні та бульбоцибулинні рослини. Ліани. Малопоширені багаторічники. Вегетативне та генеративне розмноження багаторічників. Різноманітність троянд, їх використання в озелененні.
Вигонка багаторічних квітково-декоративних рослин. Квіти в народних переказах, легендах, літературних творах. Багаторічні квіти в міксбортерах, солітерних і групових посадках, альпінаріях і рокаріях.
Зимово-весняна вигонка багаторічників. Використання багаторічників для створення букетів і композицій. об’ємне засушування багаторічних квітів. Практичні роботи. Збирання насіння та визначення посівних якостей. Оформлення гербарію, колекції насіння, декоративних панно. Написання рефератів.
Екскурсії до ботанічного саду, квітково-декоративного господарства, на виставку квітів.
6. Складання проектів з озеленення навчального закладу. Підбір рослин
Здійснення ретельної інвентаризації зелених насаджень території навчального закладу. Відтворення точної план-схеми території закладу з нанесенням на неї існуючих рослин. Ознайомлення з асортиментом посадкового матеріалу (під час екскурсій, опрацювання каталогів, прасів тощо. Розробка та складання схеми і проекту (реконструкції або створення) озеленення навчального закладу. Елементи ландшафтного дизайну дендрарій, сад, альпійська гірка, колекційна ділянка, клумби, солітери, газони тощо. Підбір видового складу рослин дерева, кущі, багаторічники, дворічники та однорічники і рослини закритого ґрунту. Підготовка ґрунту. Формування розсадника. Практичні роботи Складання схеми території навчального закладу. Проведення інвентаризації багаторічних рослин. Проектування квітників.
4.
Черенкування багаторічників. Вирощування розсади.
7. Квітково-декоративні рослини закритого ґрунту

Вимоги рослин до умов вирощування (температура повітря, вологість повітря, освітлення. Світлолюбній тіньовитривалі рослини. Біологічні особливості вирощування рослин пустель, тропіків і субтропіків - трав’янисті, деревоподібні рослини, ліани і сукуленти. Догляд за кімнатними й оранжерейними рослинами. Способи розмноження. Шкідники рослин захищеного ґрунту, механічні та біологічні методи боротьби з ними. Практичні роботи. Складання картотеки найпоширеніших кімнатних і оранжерейних рослин. Правила етикетування кімнатних рослин.
3.
Фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин. Догляд за квітково-декоративними рослинами (пересаджування, розмноження, полив, підживлення органічними та мінеральними добривами, знищення шкідників, боротьба з хворобами. Екскурсії до ботанічного саду та зеленого господарства.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал