Чернівецький обласний ценетрPdf просмотр
Сторінка4/12
Дата конвертації01.01.2017
Розмір6.75 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
2.

Удосконалення процесу зйомки, техніка зйомки на місцевості.
Теоретичні заняття (12 год.)
Умови та правила побудови кадру в композиції, освітлення, вибір точки та ракурсу зйомки пейзажу в різні пори року. Розміщення об’єкта в рамці кадру, статичні, динамічні кадри пейзажу, світлове та тональне вирішення кадру.
Практичні заняття (69 год.)
Фотозйомки пейзажу в різні пори року, лінійна просторова побудова кадру, використання світлофільтрів, світлове і кольорове вирішення. Вибір максимальної виразності та фіксації подій в природі.
3. Техніка зйомки при штучному освітленні
Теоретичні заняття (6год.) Особливості штучного освітлення . Джерела розсіяного і направленого світла. Вибір моделі для зйомки.
Практичні заняття (12 год.)
Фотозйомка портретів. Вибір моделі та оцінка ступеня виразності. Встановлення джерела світла і фону залежно від особливості моделі і поставленого завдання. Пост обробка зображень.

28
4. Фотографування за допомогою імпульсних ламп. Натуралістична фотографія
Теоретичні заняття (3год.) Використання імпульсних ламп. Витримка при фотографуванні за допомогою імпульсних ламп. Визначення діафрагми при фотографуванні з імпульсними лампами. Натуралістична фотографія.
Практичні заняття (9 год.)
Експериментальні фотографії з імпульсними лампами.
5. Техніка зйомки рослин з куточка живої природи. Виготовлення штучних полігонів
для зйомки тварин
Теоретичні заняття (6год.) Умови зйомки, вибір об’єкта, створення природного фону, тональне вирішення. Правила зйомки риб. Підбір імпульсних ламп. Зйомка зі штатива. Виготовлення штучних полігонів зйомки. Правила зйомки земноводних та плазунів. Правила безпеки під час фотографування.
Практичні заняття (18 год.)
Фотографування рослині тварин в куточку живої природи.
6. Виготовлення листівок, фотоплакатів, наочних посібників пізнавального та
природоохоронного змісту.
Теоретичні заняття (12год.) Знайомство з роботою графічного редактору Adobe Photoshop. Основи дизайну. Вибір формату листівки, форми. Способи друку, тиражу.
Практичні заняття (15 год.)
Виготовлення листівки за вказаною темою.
7. Участь гуртківців у масових натуралістичних заходах
Практичні заняття (12 год.)
Систематизація фоторобіт, відбір кращих, монтування фото експозицій, випуск фотогазет, участь у масових заходах.
8. Фотоекспозиція. Виготовлення фото натуралістських альбомів
Аналіз результатів зйомки. Оцінка фотографій. Принципи об’єднання знімків в експозицію.
Практичні заняття (12 год.)
Виготовлення альбому фотонатуралістської роботи. Фотовиставка Фотографія і охорона природи
9. Підготовка та проведення виставки – звіту про роботу гуртка фото натуралістів.
Практичні заняття (12 год.)
Добір кращих фотокарток. Підготовка текстівок. Композиція фото експозиції. Підведення підсумків, нагородження переможців.
Вихованці повинні знати
-
історію виникнення та розвитку фотографії
- різновиди об'єктивів і що таке фокусна відстань та світлосила об’єктива;
- складові процесу фотозйомки природи
- що таке діафрагма, чіткість, витримка
- види експонометрів і область їх застосування
- основні види та правила підбору сюжетів фотозйомки
- що таке експозиція та її параметри
- технологію (стадії) процесу обробки фотознімків
- основні функції комп’ютерного програмного забезпечення ―Photoshop‖;
- принцип роботи та основні складові меню цифрового фотоапарата
- режими фотозйомки ;
- як обробляти та редагувати фотознімки
Вихованці повинні вміти
- користуватися різними видами фотоапаратів
- використовувати меню та режими цифрового фотоапарата під час зйомки різних сюжетів
- робити фотознімки різних жанрів(пейзаж, макро, портрет, натюрморт

29
- обробляти отримані фотознімки за допомогою комп’ютерного програмного забезпечення
―Photoshop‖.
Список використаної літератури
1.
Багрянцев Ю. Маленькие хитрости фотолюбителя: как избежать ошибок при съѐмке и улучшить качество фотоснимков. — СПб.: Питер, 2003.
2.
Гурский Ю.А., Гурская И.В. Photoshop CS2. Трюки и эффекты. Санкт-Петербург: ЗАО
Издательский дом "Питер", 2005.
3.
Дыко Л.П. Основы композиции в фотографии. — М Высшая школа.
4.
Зонтаг С. Про фотографію. — К Видавництво Соломії Павличко Основи, 2002. Смороді В.О. Цікава фотографія. — К Мистецтво, 2002.
6.
Стародуб ДО. Азбука фотографии. — К Техніка, 1987.
7.
Стори Д. Цифровая фотография. Трюки. 100 советов и рекомендаций професионала. —
СПб.: Питер, 2005.
8.
Фриче Курт. Как избежать ошибок в фотографи. — К Высшая школа, 2007.

Програма Очно-заочної біологічної школи ЧОЦЕНТУМ
Пояснювальна записка
Обласна очно-заочна біологічна школа учнівської молоді (ОЗБШ) – структурний підрозділ Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, який забезпечує потребу учнівської молоді, зокрема сільської, в здобутті знань, умінь і навичок у галузі природничих наук, створює умови для виявлення обдарованої та талановитої учнівської молоді, залучає її до поглибленого вивчення природничих наук, науково-дослідницьких і експериментальних робіт, сприяє вибору майбутньої професії.
ОЗБШ реалізує навчальну діяльність для учнів середнього та старшого шкільного віку у секціях Ботаніка, Зоологія. Екологія, Квітництво. Програми секцій Ботаніка, Зоологія. Екологія - авторські, розраховані на два роки навчання, програма секції Квітництво адаптована до програми Юні квітникарі Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5131 від 09.12.2003 р)
Мета Очно-заочної біологічної школи – сформувати, поглибити і розширити знання учнів, які цікавляться біологією, прагнуть дізнатися про різноманітність рослинного і тваринного світу, взаємозв’язки у природі та практичне значення. взаємозв’язків між живими організмами із довкіллям.
Завдання програм Очно-заочної біологічної школи
- організація навчальної діяльності обдарованих дітей сільської місцевості за поглибленими програмами, розвиваючими методиками
- формування нестандартного типу мислення
- виховання активно, духовно багатої особистості
- формування потреби до розвитку та саморозвитку. Одним з основних завдань Очно-заочної біологічної школи є ознайомлення учнів з основами теоретичних та прикладних знань про особливості сучасного наукового біологічного дослідження, виховання у них якостей натураліста-дослідника та природознавця. Впродовж вивчення курсів у секціях учні знайомляться з організаційними та методичними засадами науково-дослідної роботи набувають вміння працювати з джерелами монографічної та періодичної наукової літератури, планувати та аналізувати результати досліджень, представляти їх у вигляді реферату та доповіді. Вони вчаться вести польові щоденники, журнали реєстрації проб та лабораторні журнали, вести спостереження у природі, а також аналізувати й узагальнювати їх результати. Паралельно учні виконують індивідуальні та групові навчально-дослідницькі роботи.

30
Програма секції «Екологія»
Очно-заочної біологічної школи ЧОЦЕНТУМ
Укладач: Жук О.Г., заступник директора КЗЧОЦЕНТУМ
Пояснювальна записка
Програма секції Екологія складена для обдарованих та мотивованих учнів 6-8 класів сільської місцевості, які навчаються в Очно-заочній біологічній школі КЗ
ЧОЦЕНТУМ та розрахована на два роки навчання. Програма базується на раніше отриманих знаннях з природознавства, біології розділи рослини, тварини, географії, хімії тощо.
Метою програми є
- поглиблення та систематизація знань з природничих дисциплін
- здобуття учнями додаткових знань, про біорізноманіття, біотопічне поширення і значення рослині тварину природі та житті людини,
- пояснення взаємовідносин рослинного, тваринного та антропогенного світів
- розширення світоглядних уявлень про оточуючий світі місце людини в ньому, формування уявлення про цілісну картину світу
- усвідомлення наявності тісної взаємодії в екосистемі живих і неживих компонентів
- формування особистості школяра з відповідним комплексом цінностей, усвідомленням своєї приналежності до природи, визнання нею природного середовища як єдиної необхідної умови існування людини
- формування екологічної культури особистості, виховання дбайливого ставлення до природи пропаганда екологічних знань
- формування вмінь співвідносити екологічні знання з життєвим досвідом
- пробудження інтересу дітей до дослідницько-пошукової роботи в довкіллі.
Завдання курсу полягає у вивченні екологічних факторів та їх впливу наживі організми вивченні форм взаємовідносин між організмами аналізуванні структури біогеоценозів ознайомленні учнів з глобальними екологічними проблемами, їх причинами та наслідками виховання дбайливого ставлення до природи через практичну та дослідницьку діяльність вихованні у учнів якостей натураліста-дослідника та природознавця.

Особливостями програми курсу Екологія є її інтегрований характер, розширення практичної діяльності учнів. Програма секції Екологія ЧОЦЕНТУМ, які інші секції Очно- заочної біологічної школи КЗ, несе значний розвиваючий потенціалу слухачів формуються передумови для наукового світогляду, пізнавальні, дослідницькі інтереси та здібності, створюються передумови для саморозвитку дітей. Відбувається формування інформаційної культури через засвоєння різних способів отримання інформації (конспектування, лекції, практичні заняття, вивчення наукової та науково-популярної літератури, переписка з викладачем, уміння працювати в Інтернеті, використання електронної пошти тощо. Впродовж першого року вивчення курсу учні знайомляться з основами екології та основами наукових досліджень, вчаться формулювати мету та завдання досліджень, вибирають тему, проводять відбір та аналіз науково-популярної літератури з вибраної теми, складають робочий план. На другому році навчання проводять індивідуальні дослідження та оформлюють результати.
Методи проведення занять: словесні, які допомагають слухачам зрозуміти нову інформацію наочні, які знаходяться в основі різних видів діяльності, які направлені на пізнання природи адже формування екологічної культури базується в першу чергу на спостереженнях практичні проведення дослідів,практичних природоохоронних заходів. Самостійна робота направлена на розвиток самостійності в навчальній діяльності, формування навичок навчальної праці через очно-заочну форму навчання ( спостереження експеримент робота з літературою самостійне засвоєння нового матеріалу.

31
Форми проведення занять – це чітко організовані заняття при очно та заочній формах навчання. Очне навчання розраховане не тільки на вивчення тем, але і на відслідковування рівня засвоєння матеріалу, який дається для самостійного вивчення, консультацій та допомоги в практичних, дослідницьких та проектних роботах слухачів
ОЗБШ. Під час очних занять використовуються такі форми лекції, комбіновані лекційно- практичні заняття, лекції-екскурсії та натурні практичні заняття (знайомство з польовими методами екологічних досліджень, групові та індивідуальні консультації. Заочне навчання передбачає вивчення учнями легких питань тем за літературними джерелами, проведення практичних занять, виконання науково-дослідницьких робіт та дистанційну допомогу керівником секції учням у вивченні навчального матеріалу та формуванні навичок проведення практичних та дослідницьких робіт.
Моніторинг навчальної діяльності. Для слухачів передбачаються наступні види контролю усний поточний контроль та самоконтроль по темам та питанням засвоєння матеріалу у формі теоретичних та практичних домашніх письмових робіт (конспектування та реферування наукової літератури, опис, реферат на задану тему тощо, контроль етапів виконання дослідницьких робіт підсумковий контроль у формі написання та захисту реферату або експериментальної дослідницької роботи.
ПЕРШИЙ РІК НАВЧАННЯ
Орієнтовний тематичний план

п/п
Теми розділів програми
Кількість годин
теор.
практ.
всього
1. Вступ. Екологія як наука
4 4
2 Природне середовище. Фактори неживої природи
4 4
8 3 Біотичні фактори
4 4
8 4 Екологія популяцій
4 4
4 5 Екологія угруповань
4 4
8 Введення в дослідницьку роботу
4 4
7 Підведення підсумків роботи. Завдання на літо. Ознайомлення з тематикою дослідницьких робіт.
4 4
ВСЬОГО
24
12
36
Програма
1. Вступ. Екологія як наука
Екологія як наука. Значення екології в діяльності людини, становленні її особистості та формуванні шанобливого ставлення до природи. Значення екології та охорони природи. Екологічна культура. Історія розвитку екології. Структура. Предметі завдання екології. Основні екологічні терміни (поняття. Методи екологічних досліджень. Зв’язок з іншими науками. Визначення рівня екологічної свідомості гуртківців. Правила поведінки в природі. Правила техніки безпеки під час роботи в лабораторії, на навчально-дослідній земельній ділянці. Самореалізація особистості в умовах проведення масових екологічних заходів.
2. Природне середовище. Фактори неживої природи Поняття про організмі природне середовище. Фактори довкілля, екологічні фактори. Поняття про сприятливі та несприятливі екологічні фактори. Фактори живої та неживої природи. Комплексний вплив факторів на організм. Складність відносин між організмами та довкіллям. Світло як фактор неживої природи. Фізична характеристика світла. Зміни світлового режиму протягом доби і року. Вплив світла наріст рослин. Світлолюбні, тіньові та тіньовитривалі рослини. Пристосування рослині тварин до добових коливань інтенсивності світла. Фотоперіодизм. Рослини короткого дня, рослини довгого дня, фотоперіодично нейтральні рослини. Пристосування рослині тварин до коливання кількості світла протягом року.

32 Вода як складова частина організмів і фактор неживої природи. Значення водив житті організмів, існування в умовах різного водного режиму. Вологолюбні та сухолюбні рослини. Способи добування та накопичення водив організмах рослині тварин. Температура. Тепло як необхідна умова життя рослині тварин. Коливання температурного режиму на Землі. Тепловий режим. Пойкілотермні та гомойотермні тварини. Розподіл рослині тваринна земній кулів залежності від теплового режиму. Пристосування рослині тварин до різних температур. Значення низьких температур вжитті організмів. Пристосування тварин до життя за умов низьких температур. Способи збереження тепла у тварин. Атмосфера. Склад повітря і його значення ужитті організмів. Забруднення повітря.
Ґрунт. Класифікація і структура ґрунтів. Ґрунт як середовище існування живих організмів. Водне та наземне середовище. Умови існування тварині рослину різних середовищах. Риси пристосування тварині рослин до існування в різних умовах. Поняття про біологічні ритми. Добові, сезонні та багаторічні зміни у природі. Природні годинники, квіткові годинники.
3. Біотичні фактори

Складність і різноманітність відносин між організмами. Прямий та опосередкований вплив організмів один на одного. Значення рослин для тварин та тварин для рослин. Рослини хижаки. Типи екологічних взаємовідносин. Поняття про симбіоз. Обов’язковий та факультативний симбіоз. Паразитизм.
Обов’язкові та факультативні паразити. Поняття та життєвий цикл зі зміною хазяїв. Коменсалізм та його форми. Мутуалізм. Хижацтво. Внутрішньовидові взаємовідносини. Конкуренція та канібалізм. Турбота про нащадків. Нейтральні взаємовідносини.
4. Екологія популяцій
Поняття про популяцію. Структура і динаміка популяцій. Чисельність і густота популяцій, народжуваність і смертність в популяціях. Популяція як саморегулювальна система. Територія існування популяції. Територіальна поведінка тварин. Поодинокий і груповий способи життя. Основні форми групового способу життя сім'я, зграя, колонія, стадо. Переміщення тварин. Оселі та кочові тварини. Причини зміни територій існування. Пристосування живих істот до життя серед людей. Поняття про синантропних рослині тварин. Складність відносин між ними та людиною. Значення синантропних тварину житті людини.
5. Екологія угруповань
Поняття про біоценоз. Фітоценоз та зооценоз. Структура біогеоценозу. Абіотична та біотична частина біогеоценозу. Трофічні рівні. Поняття про ланцюги живлення. Властивості біогеоценозів.
6.

Введення в дослідницьку роботу
Що таке дослідження та дослідницька робота Форми та методи організації дослідницької роботи. Джерела отримання інформації. Особливості читання науково- популярної літератури. Експеримент. Основи наукових досліджень. Проблема. Формулювання мети та завдань досліджень. Вибір теми. Відбір та аналіз науково-популярної літератури з вибраної теми. Складання робочого плану. Обробка та оформлення результатів експериментальної роботи. Висновки.
7.

Підведення підсумків роботи. Завдання на літо. Ознайомлення з тематикою
дослідницьких робіт
Примірна тематика дослідницьких робіт Екологія населеного пункту, Оцінка стану паркової зони, Модель створення паркової зони в околицях населеного пункту, Екологія малих річок, Екологічний паспорт школи, Вивчення екологічного стану водойм (лісу, лук, Роль автотранспорту на забруднення, Особливості поведінки зимуючих птахів, які відвідують годівничку, Вивчення грибів в природних умовах, Визначення забруднення довкілля з використанням біоіндикаторів, Роль бактерій, грибів,

33 тварин, рослину екосистемах, Вплив зовнішніх умовна продуктивність сільськогосподарських тварин та рослин, Вивчення (вікової, статевої, генетичної, соціальної) структури популяцій, Дослідження ареалів та запасів лікарських рослин, Харчові добавки та їх вплив на організм людини, Дослідження структури лісу свого регіону, Екосистема окремого дерева тощо.
* Можуть бути запропоновані інші теми за вибором учнів.
ДРУГИЙ РІК НАВЧАННЯ
Орієнтовний тематичний план

п/п
Теми розділів програми
Кількість годин
теор.
практ.
всього
1. Вивчення структури місцевих біоценозів
8 8
2. Людина і екосистема
4 4
3. Екологічний моніторинг
2 4
6 4. Біоіндикація
2 4
6 5. Підготовка дослідницьких робіт. Індивідуальні консультації.
2 10 12
ВСЬОГО
10
26
36
1. Вивчення структури місцевих біогеоценозів.
Природні та штучні біогеоценози. Основні природні угруповання, характерні для території Буковини. Вивчення структури біогеоценозу лісу. Дерев'янисті, трав'янисті, кущові рослини лісів. Лікарські рослини лісу. Рідкісні рослини. Гриби. Типові тварини лісів Ярусність лісу та її значення. Ланцюги живлення. Негативний вплив людини на ліси. Вивчення структури біогеоценозу прісної водойми. Життя рослині тварин в умовах прісних водойм.
2. Людина і екосистема
Типи взаємодії людини на природу. Штучні екосистеми. Екологічні основи інтродукції. Біологічні методи боротьби із шкідниками. Негативні наслідки діяльності людини. Забруднення – хімічне, світлове, шумове, радіаційне тощо. Історія екологічних катастроф. Гармонізація відносин людини з природою. Охорона навколишнього середовища як потреба особистості і суспільства. Структура природоохоронних організацій України. Червона книга України. Заповідники, заказники, національні природні парки, зоологічні парки. Громадські екологічні об’єднання в Україні. Дитячі громадські екологічні об’єднання.
3. Екологічний моніторинг
Основи екологічного моніторингу. Основна мета, види та завдання. Історія виникнення екологічного моніторингу. Вивчення стану атмосфери, водойм, ґрунту. Методи оцінки забруднення, прилади.
4. Біоіндикація
Принципи біотичної оцінки навколишнього середовища. Методи біоіндикації та біотестування. Вибір біоіндикаторів. Біоіндикація наземних екосистем. Лихеноіндикація, оцінка життєвого стану лісів. Біоіндикація водних екосистем.
5. Підготовка дослідницьких робіт. Індивідуальні консультації
Обробка результатів. Аналіз отриманих даних. Статистична обробка. Формулювання висновків. Підготовка роботи. Оформлення роботи, підготовка наочних матеріалів (діаграми, малюнки, фотографії, гербарії тощо. Тези наукової роботи. Підготовка презентації. Основні правила виступу.
Основні вимоги до знань і вмінь
Гуртківці повинні мати уявлення про: екологію як науку, що вивчає взаємовідносини між організмом і природою типи взаємозв'язків у природі між живою та неживою природою, між рослинами і тваринами між природою та людиною

34
єдність людини та навколишнього середовища фактори середовища та їх роль ужитті живих істот основні шляхи охорони природи екологічні проблеми рідного краю, України основні екологічні та природоохоронні поняття основні методи екологічних досліджень основні екологічні фактори, середовища життя, адаптації живих організмів до умов середовища сезонні явища в природі особливості природних угруповань особливості регіональної флори і фауни роль рослині тварину природі та їх значення вжитті людини природно-заповідний фонд свого регіону види рослині тварин регіону, занесені до Червоної книги України знати та дотримуватися правил поведінки в природному та соціальному середовищі.

Гуртківці повинні вміти: помічати, передбачати та попереджати негативний вплив (як очевидний, такі той, що проявиться з часом) членів суспільства на природне середовище економно використовувати водні та енергетичні ресурси здійснювати посильну природоохоронну діяльність мати активну життєву позицію в питаннях збереження довкілля уміти здобувати інформацію з різних джерелі користуватися нею перевіряти отриману інформацію шляхом власних спостережень за оточуючою дійсністю уміти здійснювати моніторинг об’єктів природи передбачати, спостерігати, порівнювати, робити власні висновки, узагальнення, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між предметами та явищами дійсності.

Рекомендована література
1.
Акимушкин И. И. Проблеми экологии. - М Мол. гв., 1985. - 191 с.
2.
Анашкина Е. Н. Веселая ботаника. - Ярославль Академия развития, 1998. - 192 с.
3.
Алексеев С.В. и др. Практикум по экологии» учебное пособие М АО. МДС, 1996.
4.
Бровдій В.М., Вадзюк Н.Б., Гончар А.Д. та ін. Охорона природи Посібник для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій. -К Генеза, 1997. - 152 сіл.
5.
Будыко МИ. «Глобальная экология» М «Мысль», 1997 методы лихеноиндикации загрязнения окружающей среды (Методические пособия по полной экологии для педагогов дополнительного образованием и учителей. – М Экосистема,1998).
6.
Васютіна Т.М. Уроки природознавства. 5 клас Посібник для вчителя.-Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2005 - 192 с.
7.
Волошин ОМ. Цікаві завдання з природознавства 3(2) клас. - Тернопіль Підручники і посібники, 1997. - 48 с.
8.
Воронков НА. «Основы общей экологии» М, 1997.
9.
Вихрущ В.О. Природознавство в цифрах і фактах. - Тернопіль Навчальна книга - Богдан, 1998 - 96 с.
10.
Кузнецов М.А. «Полевой практикум по экологии» М, 1994 11.
Мантейфель Б.П. Экология поведения животных. М Наука, 1980 - 220 с.
12.
Одум Ю. Экология. В х тт. М, Мир, 1986.
13.
Радкевич В.А. Экология. - Минск: Высш. шк., 1998. - 159 с. Рідний край. Уроки в 2 класі/За ред. С.В. Курдидик, І.С. Тарасенко //Дивосвіт. - К МПП Центр, 1995. - 204 с
15.
Реймерс Н.Ф. Азбука природы» (микроэнциклопедия биосферы) М Знание, 1980.
16.
Тинберген Н. Поведение животных. - М Мир, 1978.-192 с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал