Черкаської обласної ради сучасні форми контролю знань з предметів природничо-математичного циклуСторінка16/21
Дата конвертації05.01.2017
Розмір3.29 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Етапи запобігання низькій успішності

 1. Встановлення причин неуспішності ( анкетування учнів; співбесіди з учителями, класними керівниками, батьками, психологом).

 2. Розробка системи заходів надання допомоги учням із труднощами в навчанні.

 3. Реалізація заходів та оцінка їх ефективності.

Щоб оперативно зарадити справі вчителі географії здійснюють такі види діяльності:

 • Аналіз навчальної діяльності учнів.

 • Засідання методичних об’єднань вчителів щодо подолання прогалин у знаннях учнів з початковим рівнем навчальних досягнень.

 • Аналіз навчальної діяльності на батьківських зборах.

 • Розробка заходів і методів корекційної роботи.

Можливі причини недостатнього рівня навчальних досягнень учнів,що створює учитель

(Результати дослідження проведеного у школі)

Порушення системного підходу до організації уроку 1. Неправильна побудова уроку: наступна фаза логічно не продовжує попередню.

 2. Неефективне поєднання методів навчання.

 3. Невміння учителя зосередити увагу на основному.

 4. Неспроможність учителя читку уявити дидактичну, виховну і розвивальну мету уроку.

 5. Відсутність мотивації навчальної діяльності.

 6. Відсутність логічного поєднання змісту навчального матеріалу з навчальними можливостями учнів, неоптимально дібрані методи та форми організації пізнавальної діяльності.

 7. Однотипні, формальні плани уроків.

 8. Однобічне захоплення певним видом роботи.

Неврахування психологічних особливостей учнів та логіки засвоєння знань

 1. Неврахування зниження працездатності дітей – 6,7,8 уроки.

 2. Невміння чергувати види діяльності.

 3. Одноразове пояснення нового матеріалу.

 4. Незнання закономірностей перебігу психічних процесів.

 5. Невміння знаходити в учнів найбільш сильні і слабкі сторони.

 6. Невміння вчителя супроводжувати оцінювання коментарем.

 7. Байдужість учителя до успіхів учнів у праці.

Низький рівень опрацювання навчального матеріалу

 1. Недостатня осмисленість матеріалу, незрозумілість його учнями.

 2. Недостатня робота над новими поняттями.

 3. Не дібрано систему тренувальних і творчих вправ та завдань.

 4. Не сплановано в деталях домашнє завдання, його диференціація, зв’язок з уроком.

 5. Відсутність активних дій з досліджуваним матеріалом, практичного застосування знань.

 6. Неправильна взаємодія слова та наочності, опора лише на запам’ятовування.

 7. Відсутність системи прийомів, спрямованих на збудження, підтримку, закріплення інтересу до уроку та предмета.

Ці недоліки в роботі призводять до недостатньої сформованості вмінь навчатися, внаслідок чого учні не вміють виділяти головне, складати план тексту, механічно запам'ятовують, але не осмислюють навчального матеріалу, у них переважають репродуктивні вміння.

Причини недостатнього рівня навчальних досягнень учнів, що залежать від класного колективу

 1. Низький інтелектуальний фон.

 2. Відсутність взаємоповаги , взаємовідповідальності.

 3. Жорстокі відносини між підлітками.

 4. Наявність формальних та неформальних лідерів,їх вплив на колектив класу.

Причини недостатнього рівня навчальних досягнень учнів, що залежать від сім’ї

 1. Самотні матері.

 2. Розлучення.

 3. Відсутність батьків, виховання бабусями.

 4. Негативне ставлення батьків до школи та навчання.

 5. Батьки – алкоголіки, наркомани.

Анкета для учнів «Що заважає навчанню»

(анкетування здійснюється в кінці кожного семестру)

 1. Не розумію пояснень учителя.

 2. Не розумію самого предмета.

 3. У мене погана пам’ять.

 4. Не можу зосередитися на уроці, тому неуважно слухаю пояснення учителя.

 5. Удома мені заважають робити уроки.

 6. Я дуже швидко втомлююсь, коли розумово працюю.

 7. Не бажаю вчитися, тому що не бачу в цьому потреби.

 8. Вдома мені не вистачає часу на виконання домашніх завдань, тому що маю багато обов’язків по господарству та доручень батьків.

 9. Не хочу вивчати такі предмет, тому що не цікаво.

Після аналізу результатів анкетування оформляється картка обліку.

Картка обліку учнів із проблемами в навчанні

Клас______ навчальний рік________ семестр_______

Прізвище та ім’я учня

Предмет

Причини неуспішності

Корекційна робота

Отже, працюючи над проблемою «Шляхи подолання неуспішності учнів», слід мати на увазі, що кожен учень повинен отримати на уроці таке навантаження, яке відповідає його можливостям і забезпечує перспективи його розвитку. Результати педагогічних спостережень не тільки дають змогу зробити висновки щодо визначення рівня розвитку школяра, а й допомагають визначити напрями подальшої корекційної роботи з розвитку здібностей дитини.

Діти з проблемами в навчанні потребують систематичної індивідуальної допомоги з боку вчителя. Тому треба підтримувати їхню віру у власні можливості, давати змогу відчути успіх.Поради вчителям щодо надання допомоги учням із труднощами в навчанні.

 • Вчителям планувати повторення, проведення тренувальних вправ для ліквідації прогалин у знаннях.

 • Стимулювати навчальну діяльність (заохочення, створення ситуації успіху).

 • Використовувати індивідуальну форму роботи зі слабкими учнями, Використовувати диференційовані завдання, роботу в групах , парах.

 • Проводити додаткові заняття зі слабкими учнями.

 • Інформувати батьків про навчання їх дітей. Регулярно виставляти оцінки в щоденники.

 • Враховувати стан здоров’я учнів, зниження їхньої працездатності на 6-7 уроках.

 • Ретельно готуватись до уроку, використовувати форми і методи роботи, які активізують пізнавальну діяльність учнів. (Схеми 1-4)
Схема 1.

Схема 2


Схема 3


Схема 4Інформаційні джерела

  1. Євсюченко Л.В. Моніторинг якості освіти як умова підвищення навчальних досягнень на уроках географії. // Географія. – 2008. - № 3.

  2. Лукіна Г. Моніторинг якості освіти. Теорія і практика / Г. Лукіна. – К. : Шкільний світ, 2007.

  3. Моніторинг у загальноосвітньому навчальному закладі: упорядник М. 3. Голубенко. – К. : Шкільний світ, 2007.

  4. Орлова Л. Шляхи подолання неуспішності учнів. //Директор школи. – 2010. - №10.

  5. Рябикіна А. В. Моніторинг у роботі заступника директора школи. // Завуч. – 2010. - № 15-16.О. Д. Падагуц,
учитель математики Христинівської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів №1
ім. О.Є. Корнійчука Христинівської районної радиМОНІТОРИНГ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З МАТЕМАТИКИ
Ті зміни, що відбуваються в освіті, вимагають від школи визнати особистість кожного учня центральною фігурою навчально-виховного процесу. Особистісно орієнтоване навчання дає можливість всім школярам отримати освітні послуги відповідно до потенційних можливостей, потреб, інтересів і запитів.

Розвивати та корегувати розумові й специфічні здібності учнів допомагає впровадження моніторингу навчальних досягнень. Неможливо домогтись значних результатів навчання без відповідного контролю за ходом їхнього здобуття.

Моніторинг навченості учнів – це організація, збирання, обробка та розповсюдження інформації про процес засвоєння учнями навчального матеріалу згідно з Державним освітнім стандартом.

Протягом останніх п’яти років я впроваджую моніторингові дослідження навчальних досягнень учнів із математики. Розпочинаю їх із вхідного діагностування рівня навченості учнів з математики на початок навчального року. Готуючи моніторингову контрольну роботу, визначаю основні, базові поняття, знання та вміння, що повинні засвоїти учні. В залежності від важливості матеріалу, оцінюю кожне завдання у відсотках.Зразок обробки результатів контрольної роботи

з алгебри та початків аналізу

№ п/п

Прізвище та ім’я учня

Використання похідної для дослідження функції

Побудова графіка функції

Знаходження найбільшого та найменшого значення функції на проміжку

Розв’язування тригонометричних рівнянь

Розв’язування тригонометричних нерівностей

Рівень досягнень учня

Оцінка учня в балах

Бали

3

2

2

2

3

% правильних

відповідейВідсотки

24%

17%

17%

17%

25%

1

М. Ольга

3

2

2

2

3

100 %

12

2

П. Юлія

3

2

2

2

3

100 %

12

3

Г. Олена

3

2

2

2

3

100 %

12

4

С. Анна

3

2

2

2

2

91,7 %

11

5

К. Надія

3

2

2

2

2,5

91,7 %

11

6

В. Алла

3

2

1

1

3

88,3 %

10

7

П. Тетяна

3

1

1

1,5

3

79,2 %

10

8

Г. Наталія

3

0,5

2

2

0

62,5 %

8

9

Г. Ольга

2,5

2

1,5

0,5

0

54,2 %

7

10

П. Катерина

2

0,5

2

1

0

45,8 %

6

11

К. Владислав

1,5

0

1,5

2

0

41,7 %

5

12

В. Максим

1,5

0

2

0

0

29,2 %

4

13

П. Олена

2

0,5

1

0

0

29,2 %

4

14

П. Віталій

2,5

0

0,5

0,5

0

29,2 %

4

15

Ю. Ігор

2

0

0,5

0

0

20,8 %

3

16

Р. Катерина

1,5

0

0

1,5

0

25 %

3

17

М. А

1,5

0

0

0

0

12,5 %

2

% правильних відповідей

80,4%

48,5%

67,6%

58,8%

38,3%Рівень досягнень учнів

≥ 95%

≥ 90%

≥ 85%

≥ 80%

≥ 75%

≥ 70%

≥ 65%

≥ 60%

≥ 55%

≥ 50%

≥ 45%

≥ 40%

≥ 35%

≥ 30%

≥ 25%

≥ 20%

≥ 15%

≥ 10%

Кількість учнів

3

5

6

6

7

7

7

8

8

9

10

11

11

11

14

16

16

17
Рівень засвоєння знань

Кількість учнів

%

Якість знань

Середній бал

Високий рівень

7

41,2

52,9%

7,3

Достатній рівень

2

11,8

Середній рівень

5

29,4

Початковий рівень

3

17,6

На другому етапі проводжу виявлення пізнавальних, мотиваційних та емоційних сфер особистості, які можна визначити діагностикою "Ставлення школярів до навчання" та анкетуванням "Моє ставлення до математики", "Яким я хочу бачити вчителя на уроці", "Мої математичні здібності".


Зразок анкети для учнів "Моє ставлення до математики"

 1. Чи хочеш ти йти до школи? Чому? ___________________________________

 2. Яким для тебе є предмет математика? Чому? __________________________

 3. Яким би ти зробив власний урок математики, якби був учителем? Тільки прошу не забувай, що математика – це наука. __________________________

 4. Що тобі сподобалось на попередніх уроках математики? Що ти запам’ятав, що тебе вразило? (Тільки пиши не про вчителя, а про урок.)______________

 5. Що тобі не сподобалось на попередніх уроках математики? (Тільки ж знову пиши не про вчителя, а про урок.) ____________________________________

 6. Чим ти поясниш свій недостатній рівень підготовки до уроків математики (тільки чесно!)____________________________________________________

 7. Як ти вважаєш: тобі в житті стане у нагоді наука математика?______________

 8. Чи хотів би ти і надалі вивчати математику поглиблено?_________________

Діагностика "Ставлення школярів до навчання"
Зразок заповненої анкети для учнів "Моє ставлення до математики"

№ п/п

Прізвище та ім’я учня

Я знаю цей предмет

Я люблю займатися математикою

Із задоволенням іду на урок

Ніколи не пропускаю без поважних причин уроки

Задоволений ставленням учителя до мене

Завжди розумію пояснення нового матеріалу

Домашнє завдання завжди виконую сам

Використовую додаткову літературу з предмета

Загальний бал

1

Б. Анна

1

1

1

2

2

1

2

1

11

2

В. Максим

1

1

1

1

1

2

2

1

10

3

В. Алла

2

1

2

2

2

2

2

1

14

4

Г. Руслан

0

0

1

1

0

1

1

0

4

5

Г. Наталія

1

1

2

1

2

1

1

0

9
Інструкція до виконання: навпроти судження про предмет поставте один із балів (2 – це про мене; 1 – не впевнений; 0 – це не про мене).
Зразок заповненої анкети для вчителя "Ставлення учнів до вивчення математики"


№ п/п

Прізвище та ім’я учня

Знає матеріал і вміє оперувати знаннями

Різні завдання на уроці виконує із задоволенням

Надає перевагу самостійному пошуку відповіді

Ніколи не пропускає без поважних причин уроки

Позитивно реагує на прохання і зауваження вчителя

Активний під час вивчення нового матеріалу

На уроці завжди працює самостійно

Часто є ініціатором додаткових повідомлень до теми уроку

Загальний бал

1

Б. Анна

2

1

1

2

2

2

1

0

11

2

В. Максим

2

1

1

2

2

2

1

0

11

3

В. Алла

2

2

1

2

2

2

2

1

14

4

Г. Руслан

0

0

0

0

1

0

0

0

1

5

Г. Наталія

1

1

1

1

1

1

1

0

7


Інструкція до виконання: оцініть, як кожне із суджень стосується конкретного учня (2 – це безперечно; 1 – це майже так; 0 – це не так).
Зразок зведеної таблиці результатів анкетування

№ п/п

Прізвище та ім’я учня

Самооцінка учня

Оцінка вчителя

Середнє значення

Тип ставлення до предмета

Активно – позитивний тип

Позитивний тип

Байдужий тип

Негативний тип

Украй негативний тип

1

Б. Анна

11

11

11

П
*


2

В. Максим

10

11

11

П
*


3

В. Алла

14

14

14

А

*

4

Г. Руслан

4

1

3

УН

*

5

Г. Наталія

9

7

8

Б*

Відсоток від загальної кількості (%)

13,2

41,2

23,3

16,7

6,6

Тип ставлення до предмета визначається загальним балом (сумою) за всіма судженнями.


16—14 балів

активно – позитивний (А)

13—10 балів

позитивний (П)

9—8 балів

байдужий (Б)

7—5 балів

негативний (Н)

4—0 балів

украй негативний (УН)


Діаграма результатів анкетування

Діаграма узагальнених результатів діагностики

"Ставлення учнів до математики"
Третій етап розпочинається після перевірки вхідного діагностування знань учнів та узагальнення діагностики "Ставлення школярів до навчання".

Щоб моніторинг рівня знань учнів із математики не носив формальний характер, співставляю навчальні досягнення школярів відповідно до їх бажання вчитися та потенційних навчальних можливостей. Обов’язково досліджую особливості фізіолого-психологічного розвитку школярів (тип темпераменту, основні канали сприймання інформації, домінування репрезентативної системи); виявляю проблеми у спілкуванні між учнем і вчителем; враховую бажання чи небажання учня вчитися. Все це дозволяє підвищити ефективність навчання математики.Тематичне оцінювання знань проводжу теж у форматі моніторингових досліджень. При цьому отримую показники не тільки рівня навченості кожного учня окремо і класу в цілому, а маю можливість порівняти результати по паралелі.
Зразок моніторингу з теми „ Рух. Перетворення фігур” 8 – Б клас


№ п/п

Прізвище та ім’я учня

Теоретичний залік

Практикум розв’язування задач

Практичний залік

Ведення зошита

Оцінка за тему

Симетрія відносно точки

Симетрія відносно прямої

Поворот

Паралельне перенесення

Чи існує паралельне перенесення?


1.

Б. Анна

12

12

12

10

9

9

11

12

12

2.

В. Максим

12

11

11

12

9

6

10

8

10

3.

В. Алла

12

12

11

12

11

8

11

10

11

4.

Г. Руслан

3

5

0

0

4

3

2

4

3

5.

Г. Наталія

6

10

7

2

0

0

4

8

6

6.

Г. Олена

11

11

11

12

9

6

10

9

10

7.

З. Олег

1

3

0

0

0

0

1

4

2

8.

К. Надія

12

11

12

12

9

8

11

11

11

9.

К. Влад

11

11

10

9

9

6

9

9

10

10.

К. Іван

2

0

0

0

0

0

0

6

2

11.

К. Артем

12

12

12

12

4

4

9

7

9

12.

К. Настя

5

5

6

0

2

5

4

6

5

13.

М. Юлія

11

8

8

9

9

5

8

10

10

14.

М. Андрій

3

7

5

5

2

5

5

7

5

15.

М. Ольга

12

12

12

12

11

9

11

10

11

16.

П. Олена

10

8

9

9

7

8

8

11

10

17.

П. Юлія.

12

12

12

12

11

9

11

10

11

18.

П. Тетяна

11

12

10

10

9

9

10

10

10

19.

П. Віталій

7

6

5

5

7

4

5

7

6

20.

П. Ігор

7

7

7

7

5

7

7

7

7

21.

Р. Катерина

12

8

9

9

4

4

7

7

9

22.

Р. Максим

1

7

5

0

0

0

2

4

3

23.

С. Віта

4

5

4

0

2

5

3

7

5

24.

С. Влад

3

6

5

1

4

7

5

6

5

25.

С. Ілона

12

12

10

10

9

9

10

11

11

26.

С. Сергій

3

5

5

0

1

2

3

3

3

27.

С. Анна

12

12

12

12

8

9

11

11

11

28.

С. Роман

5

5

5

0

5

4

4

6

5

29.

Т. Денис

0

6

5

0

0

0

3

3

2

30.

Ю. Ігор

5

10

11

9

4

4

8

7

6

Середній бал

7,6

8,5

7,8

5,4

5,6

5,7

6,7

7,7

7,4

% засвоєння знань

62,5

71

65,2

45,2

45,8

45,8

55,9

64,2

61,7
Рівень засвоєння знань

Кількість учнів

%

Якість знань

Середній бал

Високий рівень

13

43,3

59,2%

7,4

Достатній рівень

3

10

Середній рівень

8

26,7

Початковий рівень

6

20


Порівняльна діаграма рівня засвоєння знань учнями 8 – Б і 8 – В класів

теми з геометрії "Рух. Перетворення фігур"

В кінці навчального року проводиться підсумкова контрольна робота, результати якої порівнюю із вхідним діагностуванням.За даними досліджень можу зробити певні висновки:

 • майже 75% учнів працюють на рівні своїх навчальних можливостей і повністю реалізують свій навчальний потенціал, досить адекватно сприймають і переробляють інформацію;

 • близько 25% учнів навчаються нижче своїх можливостей. Вони не повністю реалізують свій навчальний потенціал, не використовують резерви свого розумового розвитку. Це спричинено, в більшості випадків, тим, що немає в таких учнів бажання вчитися, вони не бачать перспективи використання своїх знань у майбутньому, батьки часто не контролюють цих дітей.

Четвертий етап діагностування – це розробка скорегованих вправ, завдань, додаткових занять для підвищення рівня знань із математики, усунення прогалин у знаннях школярів.

Запропонована система моніторингу за своїм призначенням є дослідницькою та практично – орієнтованою. Вона допомагає вчителю: • реально оцінити знання своїх учнів;

 • з'ясувати причини відмінностей навчальних досягнень у різних категорій школярів;

 • виявити факти, які суттєво впливають на стан навчальної підготовки;

 • скорегувати навчальний процес і його навчально–методичне забезпечення на основі аналізу досліджень;

 • впроваджувати сучасні технології проведення підсумкового контролю.


Інформаційні джерела

 1. Бродський Я.С., Павлов О.Л. Про міжнародний досвід моніторингу математичної підготовки учнів середніх навчальних закладів // Математика в школі. – 2001. – №3 .

 2. Бродський Я.С., Павлов О.Л. Проект "Моніторинг якості базової математичної підготовки учнів загальноосвітніх закладів" // Математика в школах України. – 2003. – №33.

 3. Іванюк І.В. Міжнародне дослідження ТІМSS як інструмент вимірювання навчальних досліджень учнів // Шлях освіти – 2003. – №4.


О. М. Оношко,

учитель біології;

Т. Є. Поляруш,

учитель хімії Смілянської загальноосвітньої школи I-III ступенів №10 Смілянської міської ради


Анотація

У стислому вигляді розглянута сутність, зміст та деякі технологічні аспекти моніторингу якості освіти у класах з природничим курсом навчання.


МОНІТОРИНГ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН
Моніторинг – контроль, мета якого забезпечити своєчасне усунення недоліків та підвищення ефективності та якості природничої освіти, зокрема з біології та хімії.

Якість освіти – соціальна категорія, визначає сукупність показників, які характеризують різні аспекти навчальної діяльності освітнього закладу: зміст освіти, форми та методи навчання,матеріальну-технічну базу, кадровий склад, які забезпечують розвиток компетенції учнів. Запровадження системи зовнішнього незалежного оцінювання.

Міністерство освіти і науки України зробило ще деякі кроки в напрямку розробки методів якості навчальних досягнень якості учнів. Одним з цих кроків стала підготовка до пройдених у 2007 році Міжнародного порівняльного моніторингового дослідження якості природно - математичної освіти TIMSS. Тому в багатьох вчителів цілком природно постає запитання, як краще підготуватися до цього дослідження. Втілення моніторингу здійснив вплив на методику роботи вчителя. Вірніше, моніторинг ставить перед учителем конкретні методичні задачі, рішення яких і створює умови для його використання в навчальному процесі.

Технологія методичної підготовчої роботи вчителя біології та хімії включає:виділення еталонів засвоєння навчального матеріалу з біології та хімії, які визначені Державним стандартом базової і повної середньої освіти.

У відповідності з ними вчитель визначає навчальні одиниці для засвоєння кожним учнем;визначити рівень засвоєних цих навчальних одиниць: впізнання, розуміння, використання тощо, а потім – підбір контролюючих засобів для того, щоб перевірити досягнення встановленого рівня; розробка підсумкового контролюючого засобу, який дозволяє впевнитися в досягненні результату за основними темами і розділами навчальної програми з біології та хімії.

З метою впровадження компетентнішого орієнтованого підходу до навчально-виховного процесу та підвищенням якості освіти з біології та хімії пропонується технологія обґрунтування ключових життєвих компетенцій (мотиваційної, соціальної, функціональної ) на азі моніторингового дослідження. Новизною запропонованої технології є те , що вона перш ніж стимулювати та підтримувати процес самоосвіти дитини, створює умови для самоосвітньої діяльності, активної взаємодії, у процесі якої індивід виступає як суб'єкт і тим самим задовольняє свої потреби. Якість природничої освіти (результат) вимагання рівня сформованості ключових життєвих компетентностей.

Одним із важливих питань технології моніторингу з біології та хімії - засоби на методи контроль засвоєння навчального матеріалу. Можуть використовуватися контрольні питання, завдання, тести, задачі, практичні роботи, спостереження, досліди, експерименти тощо. Але практика вміння технології моніторингу свідчить про те, що найбільш ефективними є використання текстів. Вважаються об'єктивнішими з розгорнутими відповідями. Слід підкреслити, що для оцінки якості навчання на рівнях "виданих", "розумних та використаних" найбільш застосовані об'єктивні тексти.

Оцінка відповіді залежить від суб'єктивних факторів, тому що вони просто оцінюються.

Для контролю високих рівнів пізнання:аналіз, синтез використовуються тести з розгорнутими відповідями.

Вони ж тільки прості за технологією складання, для них відсутня вірогідність вгадати відповідь, надають учням більшу свободу при відповіді на питання. До недоліків таких тестів слід віднести те, що використання таких тестів вимагає розробки технології підрахованих балів. Деякі вчителі пропонують запровадити "Паспорт успішності учня" на кожний розділ матеріалу, на кожну тему.

Педагогічна майстерня - нова для вчителя технологія навчання, її головні положення:


 • виклик традиційній педагогіці;

 • особливість з новим менталітетом;

 • усі здібні;

 • інтенсивні методи навчання та розвитку особистості;

 • певний тил педагога;

 • пафос викладу педагогічних ідей і точний розрахунок психологічного впливу.

Уведення моніторингу якості освіти з біології та хімії за з біології та хімії за наявності:

 1. системи вимог до рівня підготовки школярів на кожному ступені навчання;

 2. критеріїв державних вимірювачів досягнення учнями вимоги стандарту з ступеня освіти;

 3. системи Державних вимірювачів-тестів з біології та хімії;

 4. моделей шкільних, районних, регіональних банків інформації ;

 5. методики визначення соціального замовлення населення на освітні послуги;

 6. показники моніторингу реалізації освітньої програми установи.

На засіданнях методичних об'єднань обговорюються питання якості навчальних досягнень учнів. На підставі одержаних результатів проводиться координація діяльності на та надання допомоги учням.

Питання та проблеми стосовно моніторингу навчальних досягнень учнів були розглянуті на методичних об`єднаннях вчителів природничого класу нашої школи.

Педагогічна майстерня - нова для вчителя технологія навчання, її головними положеннями є:


 1. Виклик традиційній педагогіці.

 2. Особливість з новими менталітетом.

 3. Усі здібні.

 4. Інтенсивні методи навчання та розрахунку особистості.

 5. Новий тип педагога.

 6. Пафос викладу педагогічних ідей і точний розрахунок психологічного впливу з біології та хімії.

Уведення моніторингу якості освіти з біології та хімії за наявності:

  1. теми вимог до рівня підготовки школярів на кожному ступені навчання;

  2. критеріїв державних вимірювачів досягнення учнями вимоги стандарту з ступенями освіти;

  3. системи Державних вимірювачів (текстів) з біології;

  4. моделей шкільних, районних, регіональних банків інформації;

  5. методики визначення соціального замовлення населення на освітні послуги;

  6. показники моніторингу реалізації освітньої програми установи.


Інформаційні джерела

 1. Дахин А.И. Педагогически технологии мониторинга успешности и эффективности учебной работы// Школьные технологии.-1999.-№1-2.-С.39-41.

 2. Жмутковська О.В. Моніторинг якості біологічної освіти // Біологія.-2006.-№2.-С.2-7.

 3. Майоров А.Н., Сахарчук Л.Б., Сотов А.В. Элементы педагогического мониторинга и региональних стандартов в управлении. СПб. - 1992г.

 4. Моніторинг якості освіти: сутність, зміст, технологія / За заг. ред. Лавренюка А.О // Довідник ЗД: накази, наради, моніторинг, аналіз.-Х.: Вид.група «Основа», 2006 – 176с. - (Б-ка журн. «Управління школою»; Вип.4(40.)

 5. Шишов С.Е., Кальней В.А. Мониторинг качества образования в школе. - М: Пед. общ- во Росии - 1999. - 54с.


Т. П. Павленко,

учитель хімії Смілянського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа

I ступеня – гімназія ім. В.Т.Сенатора» Смілянської міської ради

Анотація

Одним із важливих завдань сучасної України є підвищення інтелектуального рівня школярів. Тому запровадження діагностичних і стимулюючих форм контролю навчальних досягнень учнів є необхідним і завжди актуальним.

У роботі описані складові моніторингу навчальних досягнень учнів, які використовуються на теперішньому етапі розвитку освіти України.

Для вчителів та студентів педагогічних навчальних закладів.


ПЕДАГОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
Моніторинг – це сукупність засобів і методів розробки, проведення аналізу і узагальнення результатів діяльності, в даному випадку – навчальної діяльності та навчальних досягнень учнів.

Його складові: попереднє (початкове), поточне (прогнозування результатів), тематичне (експертне) і заключне (вирішальне) оцінювання, які дозволяють визначити оптимальні напрямки розвитку учнів; своєчасна корекційна робота (в тому числі і самокорекція навчальних дій); використання різноманітних методів контролю та форм перевірки знань (усне опитування, письмова робота, співбесіда у формі інтерв’ю, тестування, творчі завдання, ігрові форми контролю та ін.).

Отже, річна діагностика навчальних досягнень учнів поділяється на 4 етапи:


 • попереднє оцінювання допомагає організувати роботу класного колективу;

 • поточне оцінювання істотно полегшує прогнозування результатів;

 • тематичне є граничним контролем, що перевіряє попередні результати та прогнозування, тобто дає можливість коректувати навчальну діяльність;

 • заключне (вирішальне) оцінювання, що визначає стратегію подальшої роботи.

Щоб реалізувати з практичної точки зору дії попереднього моніторингу, можна використовувати таку схему роботи: відвідування уроків, бесіди з дітьми, батьками, класним керівником. Мета – познайомитись з класним колективом та отримати інформацію для успішної організації навчальної діяльності.

Поточне (прогностичне) оцінювання.

Логічним продовженням першого етапу педагогічного моніторингу є поточне (прогностичне) оцінювання. Методи вимірювання рівня знань, які використовуються в сучасній педагогіці на цьому етапі: • усна форма перевірки знань або усне опитування;

 • письмова форма перевірки знань або письмова робота;

 • співбесіда у формі інтерв’ю;

 • тестування;

 • індивідуальна робота за картками;

 • складання схем, алгоритмів, задач (прямих та обернених);

 • ігрові форми контролю;

 • творчі завдання (твори-есе, проекти, вікторини, домашні експерименти та ін..)

Готуючи питання, завдання, тести, необхідно, по-перше, чітко класифікувати таксономічний рівень, по-друге, визначити предмет дії, по-третє, вибрати відповідні дієслова і пряме доповнення. Пропоную таблицю, за допомогою якої вам буде простіше розділити питання за кількістю балів.

Ключові слова для формування запитань на шести таксономічних рівнях.

Таксономічний рівень

Бали

Приклади дієслів

Знання (запам’ятовування попередньо вивченого матеріалу)

1-3

Визначити, засвоїти, згадати, впізнати, назвати, перерахувати.

Розуміння (усвідомлення смислу вивченого матеріалу)

4-6

Викласти, доповнити, перегрупувати, пояснити, проілюструвати прикладами, підготувати, представити, зобразити, продемонструвати.

Застосування (вміння використати вивчений матеріал у нових ситуаціях)

7-9

Застосувати, узагальнити, вибрати, співвіднести, використати, класифікувати, перенести.

Аналіз (уміння розчленити ціле на складові частини)

10-12

Вирізнити, розрахувати, прослідкувати, проаналізувати, протиставити, віднайти, порівняти.

Синтез (уміння створити ціле з частин)

10-12

Створити, скласти, видозмінити, запропонувати, спланувати, розробити, синтезувати, поєднати, видозмінити.

Оцінка (вміння визначити цінність та придатність певних засобів для досягнення певної мети)

10-12

Винести судження, довести, підтвердити, оцінити, прийняти рішення.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал