Букатар Надія Олександрівна практичний психологСкачати 231.94 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір231.94 Kb.
Букатар Надія Олександрівна

практичний психолог

Глибоцького ЦТКСЕУМ

cмт. Глибока Чернівецької обл.

a-dudka@yandex.ru


ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СЕМІНАР

ДЛЯ ПЕДАГОГІВ

«КОНФЛІКТ – МИСТЕЦТВО ВЗАЄМОДІЇ»

Мета: формування уявлень учасників про специфіку конфлікту як одного з явищ комунікації; розвиток вмінь аналізувати та конструктивно вирішувати проблемні ситуації; формування позитивного мікроклімату в колективі

Завдання тренінгу:

 1. Активізувати внутрішню енергію учасників, створити позитивний настрій у групі.

 2. Ознайомити учасників з поняттям «конфлікт», причинами його виникнення.

 3. Надати можливість учасникам відпрацювати навички аналізу конфліктних ситуацій, знаходження конструктивних способів їх вирішення. На конкретних прикладах розглянути моделі поведінки в конфліктних ситуаціях.

 4. Вдосконалити вміння співпраці під час спілкування.

 5. Стимулювати учасників до аналізу життєвих ситуацій.

 6. Окреслити можливі способи зняття агресії після конфліктної ситуації.

Анотація. Даний психолого-педагогічний семінар присвячений проблемі конфліктів у професійній діяльності педагога. Методична розробка допоможе розкрити питання сутності конфлікту, причин його виникнення, стратегії поведінки та алгоритм дії під час суперечок, типи конфліктних людей. Заняття буде корисним педагогічним працівника навчальних закладів для оволодіння навичками вирішення виникаючих конфліктних ситуацій.

Вступ. Проблема зростання конфліктності серед педагогів та учнів гостро постала останнім часом. Звичайно, вона існувала завжди як специфічна проблема педагогічного середовища. А сьогодні до неї додалися умови нашого сьогодення: деформується навчальна установка вчителів та учнів; відбувається падіння престижу освіти: переоцінка цінностей. Перевантаження педагогів заважає їм задовольняти потреби у саморозвитку, повноцінному відпочинку, а падіння рівня життя викликає знервованість, підвищення тривожності та агресивності. Часто педагогам доводиться спостерігати конфліктні ситуації і перебувати в їх епіцентрі. Ось чому йому так важливо знаходити правильні шляхи вирішення конфліктів, а також навчитися виховувати та виробляти в собі толерантність і доброзичливість.

Учасники: педагогічні працівники

Кількість учасників: 15-17 осіб

Орієнтовна тривалість: 2год.30хв

Обладнання: папір А4, ватман, маркери, набір карток «Креатив-2» та «Креатив-3», програвач, запис заспокійливої музики
Структура семінаруЗміст заняття

Час

1

Вступ. Привітання. Визначення мети і задач тренінгу.

1-2 хв

2

Правила роботи групи

5 хв

3

Вправа - розминка «Пізнання колег»

6-7 хв

4

Вправа «Водограй карток»

8-10 хв

5

Основна частина. Вправа «Незакінчене речення»

5 хв

6

Діагностичний практикум

15 хв

7

Інтерактивна лекція. «Конфлікт. Стратегії поведінки в конфлікті. Типи конфліктних людей»»

10 хв

8

Вправа «Випадки конфліктних ситуацій»

15 хв

9

Вправа-релаксація «Кольоровий дощ»

4 хв

10

Робота в групах

15 хв

11

Інтерактивна лекція. «Алгоритм дії у конфліктній ситуації»

10 хв

12

Рольова гра « Згладжування конфлікту»

20 хв

13

Вправа «Групова розповідь»

8-10хв

14

Вправа «Ситуації»

20 хв

15

Метод «Мозкова атака»

8-10 хв

16

Підбиття підсумків. Історія «Змагання в лісі». Вправа «Водограй карток». Рефлексія

10-15хвХід семінару

1.Вступ.

Привітання. Визначення мети і задач тренінгу.

Психолог. Агресивність, гнів, непримиреність… Конфлікти закономірно входять у наше життя. Там, де є думки, що відрізняються одна від одної, де зустрічаються люди, які мають різні уявлення про цілі і способи їхнього досягнення, плани і принципи життєдіяльності, неминуче виникають конфліктні ситуації.

Сьогодні на тренінгу ми поговоримо про конфлікти, шляхи їх

подолання й вплив керівника на створення сприятливого психологічного

клімату в колективі.2. Правила роботи групи

Мета: налаштувати учасників на спілкування у групі, показати необхідність вироблення і дотримання певних правил, потрібних для взаємодії учасників у групі, важливість цих правил для продуктивної роботи.

Психолог: Для того, щоб ми сьогодні плідно попрацювали, потрібно виробити спільні правила роботи. Пропоную такі (правила вивішуються на дошці):

 1. Тут і зараз

 2. Добровільність і активність

 3. Щирість у спілкуванні

 4. Чесність і правдивість

 5. Говорити по черзі

 6. Говорити від свого імені

 7. Правило «стоп»

 8. Вимкнути мобільні телефони

(Відбувається обговорення правил та їх ухвалення)

3.Вправа - розминка «Пізнання колег»

Мета: зняти м’язову та емоційну напруженість

Психолог: Зараз ми проведемо гру з допомогою якої ми краще впізнаємо один одного. Я буду ставити запитання, кого це стосується, встає і виконує завдання, яке я скажу. Питання - завдання:

 • у кого голубі очі - три рази моргніть;

 • у кого є брат - потупати ногами;

 • хто сьогодні смачно поснідав - погладьте себе по животику;

 • хто родився восени - візьміть когось з групи і потанцюйте з ним;

 • хто любить котів - тричі м’явкніть;

 • у кого є заміжня сестра - скажіть колезі зліва, що це мене не стосується;

 • хто п'є каву з цукром та молоком - подивіться під стілець;

 • у кого є ластовиння - пробіжіть по колу;

 • хто одружений - напишіть в повітрі велику вісімку рукою;

 • у кого є діти - підстрибніть (один стрибок за кожну дитину);

 • хто любить все знати - поміняйтесь місцем хто думає так само;

 • хто, хоч інколи мріяв стати невидимим - закрийте лице лодонями;

 • хто вміє грати на будь-якому музичному інструменті - покажіть, як це робиться;

 • хто думає що гра продовжується дуже довго - підніміть руки в гору і крикніть «досить».


4. Вправа «Водограй карток»

Мета: розвиток навичок усвідомлення свого емоційного стану; включення групи в роботу, розвиток навичок самопрезентації.

Обладнання: набір карток «Креатив-2»
Психолог. Будь ласка, підійдіть до столу з картками і оберіть картку, яка відображає ваш настрій тепер, на початку заняття.

Обговорення:

 • Як ви почуваєтесь зараз?

 • Який ваш настрій?


5. Основна частина.

Вправа «Незакінчене речення» (5 хв.)

Мета: включення учасників у роботу, визначення уявлень групи про конфлікти, усвідомлення учасниками своєї ролі в конфлікті, переживань, пов’язаних з проблемною ситуацією.

Психолог: пропоную всім по черзі продовжити речення «Конфлікт для мене — це...».

Отже, кожен по-своєму сприймає конфлікт, із різними емоціями, і для

більшості це малоприємне явище. Як свідчить практика, тривалі, нерозв'язані

конфлікти призводять до відчуження в колективі, до погіршення психологічного клімату в будь-якій групі (педколективі, класі, сім'ї). Тому конфлікти потрібно розв'язувати. Та спочатку треба з'ясувати причину конфлікту — це вже половина справи у його розв'язанні.(Учасникам пропонується поділитися своїми знаннями з питання причин виникнення конфліктів у педагогічному колективі. Можливі варіанти

причин конфліктів:

- конфлікт ролей - зіткнення різних соціальних ролей, які виконуються однією людиною чи кількома

- конфлікт бажань

- конфлікт норм поведінки

- розбіжності у цілях;

- недостатня інформованість про подію;

- некомпетентність;

- низька культура поведінки)


 1. Діагностичний практикум (15 хв)

Мета: визначити за допомогою анкети рівень конфліктності учасників

Психолог. Зараз спробуємо визначити чи конфліктна ви людина, відповівши на запитання тесту.

(Групова діагностика з використанням тесту «Чи конфліктна ви людина?» (М.Л.Земпов, В.Л.Міронов (Додаток 1).

Педагоги під керівництвом психолога підраховують результати тестування й визначають рівень власної конфліктності)
7.Інтерактивна лекція. «Конфлікт. Стратегії поведінки в конфлікті. Типи конфліктних людей»» (Додаток 2)

(Обговорення:

 • Який на вашу думку, найпродуктивніший спосіб вирішення конфліктів? Чому ви так вважаєте?)

Тренеру варто наголосити на тому, що кращим варіантом буде звести до мінімуму спілкування із зазначеними типами конфліктних людей. Якщо це не вдається, то у взаєминах з ними треба використовувати такі підходи:

віднести їх до певного типу людей;

не потрапляти під вплив цих людей, їх точок зору, зберігати

спокій і нейтралітет;

спробувати виявити причини їх труднощів і знайти спосібзадоволений їхніх прихованих інтересів.
8.Вправа «Випадки конфліктних ситуацій»

Мета: відпрацювання навичок аналізу конфліктних ситуацій, знаходження конструктивних способів їх вирішення та співпраці під час спілкування

Інструкція. Педагогам пропонується навести приклад будь-якої конфліктної ситуації, яка може виникнути під час навчально-виховного процесу, і обрати певний спосіб розв’язання конфлікту. Для виконання завдання учасники об’єднуються у 4-5 груп. Педагоги намагаються проаналізувати ситуацію, відповідаючи на такі питання:

А) в чому суть конфлікту; Б) які фактори сприяють успішному розв’язанню; В) які фактори заважають успішному розв’язанню; Г) хто є ініціатором конфлікту; Д) яку б стратегію поведінки в конфлікті Ви б обрали?

Кожна група отримує аркуш паперу, на якому будуть записуватися всі аргументи. Один учасник групи озвучить їх.

(Обговорення:


 • Чи вистачило часу на обговорення?

 • Хто запропонував конфліктну ситуацію?

 • Які почуття й думки виникли у вас під час обговорення ситуації?

 • Чи всі погоджуються зі шляхом подолання проблеми? Як по іншому можна діяти?)


9.Вправа-релаксація «Кольоровий дощ»

Мета: зняття емоційного напруження, психологічного дискомфорту

Обладнання: програвач, запис заспокійливої музики

Інструкція

Сядьте зручно. Заплющте очі. Розслабтеся та уявіть себе у знайомому місці на лісовій галявині. Відчуйте пахощі трави і квітів. Вас переповнює п'янкий аромат. Вам приємно.

Ви бачите яскраве, тепле сонце, блакитне небо. Ви відчуваєте тепло, яке пронизує все ваше тіло, пронизує наскрізь, воно скрізь і всюди. Ви чуєте спів солов'я, бачите мурашку, що повзе по стеблині. Вам приємно.

Навкруги співають птахи. Ніщо не турбує вас. Віє легенький вітерець, лагідно куйовдить ваше волосся, приємно торкається шкіри.

Ніби пух кульбабки, розлітаються думки й турботи. Ви відчуваєте таку полегкість, що трава випростується під вами, а ви піднімаєтесь над галявиною, над лісом все вище і вище. Піднімаєтесь до хмаринок і зручно влаштовуєтеся на одній із них.

Зауважте, будь ласка: на пухнастій хмаринці поруч з'являються обриси малюнка, якого ви намалювали. Ви чітко бачите всі його контури, та над малюнком з'являється дощова хмара, і перші краплі падають на частину зображення, яку ви заштрихували чорним кольором. Частина малюнка стікає фарбами кольорового дощу та повністю зникає з вашого життя.

А тепер повільно повертаємося до реальності. Розплющте очі.(Обговорення:

 • Що ви відчували? Що ви відчуваєте тепер?

 • Який у вас зараз настрій?)


10.Робота в групах: учасники об’єднуються у дві групи:

Завдання: • Групі 1 потрібно виробити правила поведінки, виконання яких допомагає не провокувати конфлікти

 • Групі 2 потрібно виробити способи і прийоми впливу на опонента

(Представники груп презентують свої напрацювання)
11.Інтерактивна лекція. «Алгоритм дії у конфліктній ситуації» (обговорення і роздача Пам’яток « Кодекс поведінки під час конфлікту. Дванадцять правил» (Додаток 3)
12.Рольова гра « Згладжування конфлікту»

Мета: відпрацьовування вмінь і навичок згладжування конфлікту.

Інструкція: учасники розбиваються на «трійки». Кожна «трійка» придумує сценарій, за яким два учасники демонструють конфліктні сторони, а третій відіграє роль арбітра, миротворця.

Обговорення:

 • Які методи згладжування конфліктів були продемонстровані?

 • Які, на ваш погляд, цікаві знахідки використовувалися?

 • Як необхідно було поводитися тим учасникам, кому не вдалося згладити конфлікт?

Рефлексія своєї ролі.

 1. Вправа «Групова розповідь»

Мета: активізація групової взаємодії

Обладнання: (картки «Креатив 2», «Креатив 3»)

Хід вправи

Групі пропонується розділитися на підгрупи по 5-6 осіб. Кожен учасник наосліп виймає по одній картці. Ведучий перетасовує колоду і додає від себе ще по дві картки в кожну підгрупу.

Кожна підгрупа перевертає картки, вийняті учасниками, і старається скласти за малюнками якусь історію. Картки можна викладати в будь-якому порядку. Як виняток, можна перевернути картки, запропоновані ведучим, і замінити на них одну чи дві картки учасників. Історія може бути казковою, чарівною або цілком реальною. На це завдання відводиться 5-8 хвилин. Історію можна записати.

Кожна група розповідає свою історію.

Коли всі історії розказані, ведучий пропонує учасникам подумати, що в кожній історії є такого, що нагадує події, переживання в колективі, як розказана історія може стосуватися самих гравців. Чи є щось схоже в різних історіях, щось таке, що їх об’єднує?

По закінченні заняття ведучий ще раз аналізує історії, розказані учасниками.

14.Вправа «Ситуації»

Мета: формувати навички співпраці у розв’язанні конфліктів, розвивати уміння розуміти ситуацію іншої людини

Учасники тренінгу за бажанням пропонують конфліктну ситуацію із шкільного життя, яка не була розв’язана або її вирішення не задовольняє учасника. Решта учасників пропонують свій варіант розв’язання даної ситуації. Правильність чи неправильність варіантів не оцінюється, головне, щоб було якнайбільше пропозицій вирішення. Визначається найоптимальніший варіант для заявленої ситуації. З’ясовується задоволення таким способом вирішення ситуації у того учасника, який її заявив.15.Метод «Мозкова атака»

Мета: визначити можливі способи зняття агресії післяконфліктної ситуації

Психолог. Як можна вивести, зняти, розрядити агресію після конфлікту? Запропонуйте будь-ласка всі можливі варіанти (по колу). Дякую!

16.Підбиття підсумків. Історія «Змагання в лісі»

У лісі проводилися змагання з різних видів спорту (кросу, стрибків у довжину й висоту та плавання). Заєць був першим у кросі, бо всім відомо, як він швидко бігає, але він не вміє плавати. Качка чудово плавала, але дуже погано стрибала у висоту. Мавпа чудово стрибала, але теж не вміла плавати, а ведмідь, як не намагався, так і не зміг стрибнути і подолати планку.

- Про що це свідчить? Усі звірі різні, в кожного з них свої властивості, не притаманні іншим. Не можна вимагати від ведмедя, щоб він бігав так швидко, як заєць, чи стрибати, як мавпа.

Так само й люди. Кожна людина неповторна, у світі немає двох людей, схожих одне на одного. Кожна людина унікальна і має як сильні, так і слабкі сторони.

Виникає запитання, як же таким різним людям порозумітися? Поліпшити стосунки та уникнути конфліктів вам допоможе «Золоте правило». Його автор – Ісус Христос: «Чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви їм»

Вправа «Водограй карток»

Мета: розвиток навичок усвідомлення свого емоційного стану

Обладнання: набір карток «Креатив-2»

Психолог. Знову, будь ласка, підійдіть до столу з картками і оберіть картку, яка відображає ваш настрій тепер, наприкінці заняття.


 • Як ви почуваєтесь зараз? Чи змінився ваш настрій?

Рефлексія:

 • Що нового довідалися під час заняття?

 • Як будете використовувати ці знання?

 • Якими порадами ви б скористалися для того, щоб уникнути або конструктивно вирішити конфліктну ситуацію?

 • Що було важким для вас?

 • Над чим ви задумувалися?

Глосарій

Конфлікт ( від лат. зіткнення) - зіткнення протилежно спрямованих цілей, інтересів, позицій, поглядів опонентів або суб'єктів взаємодії. В основі будь-якого конфлікту лежить ситуація, що включає в себе або суперечливі позиції сторін з якого-небудь приводу, або протилежні цілі чи засоби досягнення їх у даних обставинах, або розбіжність інтересів, бажань, прагнень опонентів.

Конфліктна ситуація є сукупністю обставин, суб'єктів можливого конфлікту і його об'єкт (проблема). Однак щоб конфлікт почав розвиватися, необхідний інцидент, коли одна зі сторін починає діяти, зачіпаючи інтереси іншої сторони. Якщо протилежна сторона відповідає тим же, то конфлікт із потенційного переходить в актуальний.

Інцидент – це дія або сукупність дій учасників конфліктної ситуації, що провокують різке загострення протиріччя й початок боротьби між ними. Учасники конфліктної ситуації – це суб'єкт (особа, група, організація, держава), безпосередньо залучений в усі фази суперечки. Конфліктна ситуація - це ситуація прихованого або відкритого протиборства двох або декількох сторін учасників, кожний з яких має свою мету, мотиви, засоби або способи розв’язання проблеми, що має особисту значимість для кожного з її учасників.


Список використаної джерел

1. Безпальча Р. Шляхи мирного розв'язання конфліктів у школі. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2001.

2. Заброцька І.В. Профілактика конфліктів в педагогічному колективі ДНЗ.-Чернівці, 2012

3. Колодійчук Т.П., Дрина І.Г. Я серед людей. Соціально-комунікативні тренінги / упоряд. Шаповал А.Т.-К.:Редакції загально педагогічних газет, 2014.-128с.

4. Кушнірчук Т. Д. Подолання конфліктів серед педагогів: соціально-педагогічний аспект // Практична психологія та соціальна робота. — 1998. - № 5. Мешко Г. М., Мешко О. 1. Професійне здоров'я педагога як об'єкт діяльності шкільної психологічної служби // Психолог. — 2007. — № 36 (276).

6. Панченко Н. Як поводитися в конфліктній ситуації?// Позакласний час. — 2006. — № 7-87. Швидка І. Шляхи порозуміння в конфліктах. Програма занять// Психолог.-2013.-№19-20 (523-524).

Додаток 1.

Тест «Чи конфліктна ви людина?» (М.Л.Земпов, В.Л.Міронов)

1. У громадському транспорті транспорті виникла суперечка на підвищених тонах. Ваша реакція:

а) не беру участі;

б) лише коротко висловлююся на захист тієї точки зору, що вважаю правильною;

в) активно втручаюся й «викликаю вогонь на себе».

2. Чи виступаєте ви на зборах із критикою?

а) Не виступаю.

б) Тільки якщо маю для цього вагомі підстави.

в) Критикую завжди й з будь-якого приводу

3. Чи часто ви сперечаєтеся з друзями?

а) Тільки жартома і якщо ця люди не вразлива.

б) Лише з принципових питань.

в)Суперечки — моя стихія.
4. Ви стоїте в черзі. Ваша реакція, якщо хтось намагається вас випередити:


а) обурююся в душі, але мовчу: собі дорожче;

б) зауважую — необхідно ж навчати грубіяна гарного тону;

в) проходжу вперед і починаю спостерігати за порядком.

5. Удома на обід подали несолоний суп. Ваша реакція:

а) не буду здіймати бурю через дурницю;

б) мовчки візьму сільничку;

в) не втримаюся від уїдливих зауважень і, можливо, демонстративно відмовлюся від їжі.

6. На вулиці або в транспорті вам наступили на ногу:

а) обурено подивлюся на кривдника;

б) сухо, без емоцій зроблю зауваження;

в) скажу все, що думаю, не соромлячись виразів.

7. Хтось із рідних придбав річ, що вам не подобається:

а) промовчу;

б) обмежуся коротким, але тактовним коментарем;

в)висловлю все, що я про це думаю.

8. Не пощастило, ви програли в лотерею купу грошей. Ваше ставлення:

а) намагатимусь здаватися байдужим, але дам собі слово ніколи більше не брати участь у цьому неподобстві; 

б) не приховаю досади, але поставлюся до події з гумором, пообіцявши взяти реванш; 

в) програш зіпсує мені настрій, подумаю, як помститися лохотронщикам.

Оцінювання результатів

Оцінки: «а» — 4 бали, «б» — 2 бали, «в» — 0 балів.

22—32 бали. Ви тактовні й миролюбні, уникаєте суперечок і конфліктів, критичних ситуацій. Вислів «Платон мені друг, але істина дорожча!» не може бути вашим девізом. Вас іноді називають пристосованцем. Наберіться сміливості та (якщо обставини дозволяють) висловлюйтеся принципово.
11-20 балів. Вас вважають людиною конфліктною. Але це перебільшення. Ви конфліктуєте, тільки якщо немає іншого виходу, коли всі інші способи вичерпано. Ви здатні твердо відстоювати свою думку, не думаючи, як це відіб'ється на ставленні до вас товаришів. При цьому ви не «виходите їй межі», не принижуєте інших. Усе це викликає до вас повагу.
До 10 балів. Суперечки й конфлікти — це ваша стихія. Адже ви любите критикувати інших, якщо ж почуєте зауваження на свою адресу — можете «з'їсти людину живцем». Це критика заради критики. Не будьте егоїстом. Дуже важко доводиться тим, хто поруч із вами. Ваша нестриманість відштовхує людей. Чи не тому у вас немає справжніх друзів? Спробуйте приборкати свій характер.

Додаток 2.

«Конфлікт. Стратегії поведінки в конфлікті. Типи конфліктних людей»

Можна сказати, що конфлікт — це спосіб захисту власної гідності? Або ж, конфлікт — це можливість перевірити людські взаємини? А от як визначив основу конфлікту президент американської асоціації конфліктелогів Вільям Лінкольн: «Конфлікт — це побоювання (розуміння) хоча б однієї сторони, що її інтереси порушує, ущемляє, ігнорує інша сторона або сторони». Конфлікти можна попередити? (В одних випадках можна попередити, а в інших — можна лише пом'якшити.)Існують п'ять стратегій поведінки в конфлікті

• Конфронтація, або суперництво, виникає тоді, коли людина поставити власні цілі вище інтересів інших людей і взаємин з ними.

• Компроміс, або домовленість, пов'язується з поводженням людини, що дозволяє частково задовольнити як свої домагання, так і бажання партнера (50 х 50).

• Поступка, або пристосування, — це стиль поводження в конфлікті, під час якого учасник конфлікту відмовляється від своїх інтересів заради інтересів іншої людини.

• Уникання, або відхід, характерний для тих випадків, коли конфліктів відмовляються і від власних інтересів, і від підтримки позитивних відносин з партнером.

• Співробітництво виникає, коли людина прагне до встановлення рівноправності власних інтересів і зацікавленості до реалізації інтересів партнера.Типи конфліктних людей:

Агресивні — чіпляються до інших і дратуються самі, якщо їх не слухають.

Скаржники — завжди на щось скаржаться, але самі, звичайно, нічого не роблять для розв'язання проблеми.

Зухвалі - вважають себе розумнішими за інших і завжди демонструють свою перевагу.

Нерішучі — тягнуть з ухваленням рішення через острах помилитися.

Вічні невдахи - завжди бачать тільки невдачі і вважають, що з того, що задумано, нічого не вийде.

Потайливі — приховують образи і зненацька можуть накинутися на суперника.

Безневинні брехуни — вводять інших у спокусу шляхом обману.
Додаток 3

Алгоритм дії у конфліктній ситуації

Єдиний алгоритм рішення будь-якого конфлікту в учнівському середовищі:

 • перше, що буде корисним коли проблема назріла, це спокій.

 • аналіз ситуації без власних змін і домислів

 • відкритий діалог між конфліктуючими сторонами, вміння вислухати співрозмовника, спокійно викласти свій погляд на проблему конфлікту.

 • виявлення загальної мети, способів вирішення проблеми, що дозволяють до цієї мети прийти.

 • висновки, які допоможуть уникнути помилок спілкування і взаємодії в майбутньому.

Подолати відкритий (реальний) конфлікт дуже часто (особливо в учнівському середовищі) стає можливим лише внаслідок активного впливу керівника на ситуацію. Тобто вплив третьої особи або референтної. Найчастіше при цьому використовуються такі заходи:

 • ізоляція, «розведення» сторін – коли один чи кілька учасників конфлікту ізолюються, у результаті чого в них зникає необхідність у контактуванні

 • обмеження можливостей – коли одного чи кількох учасників конфлікту позбавляють влади (учня позбавляють посади старости чи ін.)

 • введення штрафних санкцій

 • зміна напряму енергії – енергія учасників спрямовується на виконання спільних завдань або для подолання спільних ворогів.

Комунікативні навички, володіння якими має принципове значення у врегулюванні конфліктів:

 • активне слухання формі перефразування, відображення почуттів, резюмування)

 • техніка «Я-висловлювання»(послідовність: подія — «Коли...» (опис небажаної ситуації); ваша реакція — «Я відчуваю...» (опис ваших відчуттів); причини виникнення почуття — «Тому, що...», «оскільки це...»; висловлювання прохання — «Мені хотілося б, щоб…» (опис бажаного варіанту).

Памятка. Кодекс поведінки під час конфлікту

Дванадцять правил

 1. Дай партнеру випустити пар.

 2. Вимагай від партнера спокійно обґрунтувати свої претензії.

 3. Не давай негативних оцінок, а говори про свої почуття.

 4. «Збивай» агресію неочікуваними засобами. Наприклад, спитай поради, згадай минуле, скажи комплімент…(переключи свідомість на щось інше)

 5. Попроси сформулювати бажаний кінцевий результат.

 6. Запропонуй партнерові висловити свої думки щодо проблемного питання і свої варіанти розв’язання.

 7. У будь якому разі дай партнерові можливість «зберегти своє обличчя». Не чіпай особистість партнера

 8. Відображай, як дзеркало, зміст висловлювань партнера.

 9. Тримайся «на лезі ножа», в позиції «на рівних».

 10. Не бійся вибачитися, якщо відчуваєш, що винен.

 11. Обговори відносини в майбутньому.

 12. Незалежно від результату розвязання конфліктної ситуації, намагайся не руйнувати взаємин.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал