Біленська зош І-ІІІ стСкачати 309.72 Kb.
Дата конвертації04.01.2017
Розмір309.72 Kb.
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВОЛОДИМИРЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

БІЛЕНСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТ.

Використання програмного забезпечення на уроках інформатики у початкових класах
Гарбар Валерій ВолодимировичБіле-2015

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВОЛОДИМИРЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

БІЛЕНСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТ.


Гарбар Валерій Володимирович

Використання програмного забезпечення на уроках інформатики у початкових класах

Біле-2015

Гарбар Валерій ВолодимировичВикористання програмного забезпечення на уроках інформатики у початкових класах
Методичний посібник для вчителів, які навчають дітей інформатики у початкових класах. В даному посібнику наводяться приклади уроків інформатики у початкових класах з використанням різноманітного програмного забезпечення. Розкривається сутність впровадження інформаційних технологій в навчальну діяльність вчителя та учнів.

Схвалено на засіданні методичної ради Біленської ЗОШ І-ІІІ ст. ( протокол №3 від 30.01.2015 р.).Зміст

 1. Вступ………………………………………………………………………...…2

 2. Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів (українська мова). 2 клас…………………………………………………………………...6

 3. Текстові та графічні об’єкти слайдів. Вставлення зображень. Змінення значень їх властивостей. 3 клас…………………………………………..….8

 4. Алгоритми з розгалуженнями. 4 клас……………………………………...13

 5. Визначення рівня ІКТ-компетентності вчителя…………………………...17

 1. Сутність поняття ІКТ-компетентності педагога……………………….17

 2. Структура ІКТ-компетентності вчителя………………………………..19

 3. Зміст складових ІКТ-компетентності вчителя…………………………22

 1. Висновок……………………………………………………………………..26

 2. Використана література………………………………………………..……27


Вступ

Інформатизація освіти - один з основних напрямів процесу інформатизації, продиктований потребами сучасного суспільства, у якому головним рушієм прогресу є індивідуальний розвиток особистості. Вона має забезпечити впровадження в практику програмно-педагогічних розробок, спрямованих на інтенсифікацію навчального процесу, вдосконалення форм і методів організації навчання.

Основною метою всіх інновацій в освітній галузі є сприяння переходу від механічного засвоєння учнями знань до формування вмінь і навичок самостійно здобувати знання. Успішність розв’язання цього завдання значною мірою залежить від мети використання комп’ютера в навчальному процесі, якості й можливостей програмного забезпечення та від того, яке місце посяде комп’ютер в системі дидактичних засобів.

Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у початковій ланці – це не данина моді, а необхідність сьогодення, оскільки більшість дітей ознайомлюються з комп’ютером набагато раніше, ніж це їм може запропонувати школа.

На необхідність запровадження ІКТ у навчання дітей наголошує документ Міністерства освіти і науки України «Про підсумки переходу початкової школи на новий зміст та структуру навчання»,в якому йдеться про необхідність посилення практичного спрямування навчального процесу у навчальних програмах та підручниках через урізноманітнення видів діяльності учнів, добору і поєднання методів навчання так, щоб засвоєння змісту було активним, усвідомленим, достатньо емоційним.

Інформаційні технології стають потужним багатофункціональним засобом навчання. Їх використання привчає учня жити в інформаційному середовищі, сприяє залученню школярів до інформаційної культури.

Одним із головних завдань початкової школи є використання різноманітного програмного забезпечення у процесі вивчення більшості навчальних предметів у рамках програми.

Основним видом використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання є їх органічна інтеграція в певні уроки. У цікавій, динамічній, ігровій формі учні молодших класів опановують комп’ютерні засоби, набувають первинних навичок користування пристроями введення-виведення, початковими уміннями й навичками управління комп’ютером та одночасно удосконалюють свої знання з певних навчальних предметів, розвивають пам’ять, просторову уяву, логічне мислення, творчі здібності.

Д. Г. Клементс вважає, що комп’ютер сприяє розвитку розумових здібностей, творчого нестандартного мислення в розв’язанні завдань, підвищує інтерес до навчання, сприяє набуттю знань і умінь, розкриває привабливі сторони різних галузей науки. Отже, комп’ютер надає нові можливості для розвитку здібностей дитини, активно включає її у навчальний процес, підвищує зацікавленість, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу. Життя маленького учня стає цікавішим і не таким важким.

Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у початковій ланці – це не данина моді, а необхідність сьогодення, оскільки більшість дітей ознайомлюються з комп’ютером набагато раніше, ніж це їм може запропонувати школа. Ні для кого вже не є новиною необхідність широкого застосування електронних засобів навчання під час вивчення будь-якого предмету.

Комп'ютерні або ж інформаційні технології навчання - це процес підготовки і передачі інформації, засобом здійснення яких є комп'ютер.

З точки зору дидактики ІКТ дозволяють: • забезпечити зворотній зв’язок в процесі навчання;

 • зробити навчання більш інтенсивним, головне, ефекттивним за рахунок реалізації можливостей мультимедіа навчальних систем до дієвого і наочного подання навчального матеріалу;

 • підвищити унаочненість навчального процесу;

 • забезпечити пошук інформації із різноманітних джерел;

 • індивідуалізувати навчання для максимальної кількості дітей з різними стилями навчання і різними можливостями сприйняття.

 • моделювати досліджувані процеси або явища;

 • організувати колективну й групову роботи;

 • здійснювати контроль навчальних досягнень;

 • створювати сприятливу атмосферу для спілкування.


Під час роботи в комп’ютерному класі необхідно добре знати і чітко виконувати гігієнічні вимоги до роботи на комп’ютері.

Загальновідомо, що організм дитини, який постійно перебуває у стані росту і розвитку, дуже чутливий до впливу будь-яких чинників навколишнього середовища, зокрема і шкільного.

Введення у навчальний процес такого технічного засобу, як персональний комп’ютер, потребує комплексної гігієнічної і психо-педагогічної оцінки в аспекті можливого негативного впливу на здоров’я учнів під час їхньої роботи в кабінетах комп’ютерної техніки.Основні гігієнічні принципи безпечного для здоров’я застосування комп’ютерної техніки під час навчання школярів:

 • гігієнічна доцільність розміщення та створення відповідних оптимальних умов у приміщеннях кабінетів комп’ютерної техніки;

 • обладнання кабінету спеціальними меблями, призначеними для комп’ютерної техніки відповідно вікових особливостей користувачів;

 • гігієнічне нормування всіх чинників, що виникають при роботі комп’ютерної техніки і можуть змінювати внутрішнє навчальне середовище;

 • нормування тривалості безперервної роботи учнів на персональних комп’ютерах залежно від віку і вихідного стану здоров’я дітей;

 • психо-гігієнічна експертиза навчальних комп’ютерних програм;

 • виховання дітей у напрямку засвоєння гігієнічної культури користування комп’ютерною технікою.

Отже:

Інформаційно-комунікаційна технологія навчання (ІКТ) – це сукупність методів і технічних засобів реалізації інформаційних технологій на основі комп’ютерних мереж і засобів забезпечення ефективного процесу.

Об’єктом методики використання ІКТ у навчальному процесі початкової школи є процес навчання молодших школярів в умовах сучасних загальноосвітніх закладів.

Предметом методики використання ІКТ є педагогічні, санітарно-гігієнічні та технічні умови, за яких застосування ІКТ підвищує ефективність навчання

Інформаційно-комунікаційні технології – це багатофункціональний засіб навчання. Їх використання привчає учня жити в інформаційному середовищі, сприяє залученню школярів до інформаційної культури.

План-конспект уроку з інформатики в 2 класі

Тема: Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів (українська мова).

Мета: Повторити відомості про вимову і написання українських слів. Розвивати логічне мислення, увагу, зосередженість. Виховувати зосередженість та культуру навчальної праці при роботі з комп’ютером.

Обладнання та матеріали: ПК, зошит,ручка,підручник,ППЗ «Сходинки до інформатики», інтерактивна дошка.

Тип уроку: комбінований урок.

Хід уроку

I. Організація класу

Ось і дзвоник пролунав,

До уроку нас позвав.

Рідну мову ми вивчаємо,

ЇЇ любимо, не забуваємо.

II. Мотивація навчальної діяльності

Діти, на дошці записані слова, в яких пропущені букви. І не просто букви – це букви-пустунки,які граються з нами викривляючи звуки та вимову. Прочитайте записані слова і позначте в них наголос.

Гр…би, леб…дь, с…гнал, л…сти.

III. Актуалізація опорних знань

Яким чином ви дізналися, яку букву-пустунку потрібно записати?

Отже, ці букви-пустунки чемно підкоряються тому, хто знає про наголошені склади і звуки. Для того,щоб вміти правильно записувати слова української мови ми й пограємо сьогодні у цікаву гру «Незнайко на містку».

IV. Комп’ютерна частина уроку

Нашому другу Незнайкові потрібно перейти через місточок. Але у місточку відсутні колоди і нам потрібно їх поставити на місце. Діти, ви допоможете Незнайкові.Інструктаж з техніки безпеки під час роботи з комп’ютером.

Бесіда з учнями, повторення правил поводження і роботи з комп’ютером. Стимулювання учнів запитаннями, що потрібно робити і чого не можна робити під час роботи за комп’ютером.Робота з комп’ютером. Комп’ютерна програма «Незнайко на містку».

Дітки, вашим оченяткам потрібен відпочинок під час роботи за комп’ютером,тому давайте проведемо з вами невеличку розминку.Фізкультхвилинка.

V. Розв’язування завдань для Розумників і Розумниць

Скласти речення з поданих слів:

а) шукаючи по гарбуз свого городі, ходить роду;

б) України, ні слава, ще не воля вмерла ні.«Знайди зайве слово»

сова син


совеня синок

совок синій

совиний синівськийVI. Підсумок уроку

На завершення пропоную закінчити наш урок такими висловлюваннями:

Сьогодні на уроці я дізнався …

Сьогодні на уроці я навчився …

Найкраще мені вдалося …

План-конспект уроку з інформатики в 3 класі

Тема: Текстові та графічні об’єкти слайдів. Вставлення зображень. Змінення значень їх властивостей.

Мета: Познайомити учнів з редактором презентацій та основами роботи з ним. Розвиток пізнавальних інтересів, навиків роботи з мишею і клавіатурою, самоконтролю, уміння конспектувати. Виховання інформаційної культури учнів, що вчаться, уважності, акуратності, дисциплінованості, посидючості.

Обладнання та матеріали: ПК з установленою по мережі програмою NetSupportSchool, зошит,ручка,підручник.

Тип уроку: Комбінований урок.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Що дзвенить у наших вухах?

Це дзвіночок на урок.

Дітвора біжить у класи.

Поспішаючи бігом.

II. Мотивація навчальної діяльності

Дітки, минулого уроку ми дізналися, що таке презентація, з яких об’єктів вона складається, та спробували створити декілька слайдів. Для того, щоб наші слайди виглядали красиво, та мали більш змістовне та насичене наповнення ми навчимося сьогодні вставляти до них текстові та графічні об’єкти.III. Актуалізація опорних знань

Отож, давайте пригадаємо, що таке презентація, які ви знаєте об’єкти презентації та яке її призначення.Бесіда з учнями.

IV. Вивчення нового матеріалу

Паралельно з розповіддю вчитель демонструє свої дії через програму NetSupportSchool.

Текстові та графічні об’єкти слайдів.

Після створення та оформлення слайда потрібно наповнити його інформацією. Розміщення на слайді простих об’єктів, таких як текст, графіка, мультимедіа, виконуються в звичайному режимі.

Об’єкти бувають текстові та графічні. До графічних об’єктів належать зображення, діаграми та малюнки, а до текстових об’єктів – об’єкти WordArt та звичайний текст.

Встановити текст можна так: Вставка/Надпись (або на панелі інструментів Рисование вибрати кнопку Надпись). Вибрати місце розміщення тексту на слайді і ввести текст.

Текстові об’єкти складаються з тексту, рамки та поля.

Звертаємо вашу увагу, якщо текст не вміщується в рамці, то розмір шрифту й міжрядковий інтервал автоматично зменшуються.

Для дотримання єдиного стилю оформлення презентації текст слід вводити саме в ці спеціальні рамки.

На титульну сторінку можна вставити текст WordArt. Для цього необхідно виконати такі дії: Вставка/ Рисунок/ Объект WordArt (або на панелі інструментів Рисование (звичайно вона знаходиться внизу екрана) вибрати кнопку Добавить объект WordArt). У вікні Коллекция WordArt вибрати необхідний стиль тексту. після цього ввести необхідний текст. За бажанням можна змінити тип, розмір та накреслення шрифту.

Порада

Доцільно встановити розмір шрифту 14, а на слайді текст WordArt збільшити до потрібного розміру.

Вставлення зображень. Змінення значень їх властивостей

Існує кілька способів створення на слайді графічних об’єктів:

• вставка готової картинки з колекції Microsoft Office;

• вставка готового зображення з файлу;

• створення фігур із використанням набору Автофігури.

Щоб вставити графічний об’єкт необхідно виконати такі дії: Вставка/ Рисунок/ вибрати необхідний тип графічного об’єкта.

Щоб вставити організаційну діаграму (схему), необхідно виконати такі дії: Вставка/ Рисунок/Организационная диаграмма.

Щоб вставити таблицю, необхідно виконати такі дії: Вставка/ Таблица.

Щоб вставити об’єкти, треба виконати команду Вставка/ Объект/ вибрати тип об’єкта та програму, в якій він виконаний.

Для форматування графічних об’єктів використовуються команди меню Формат і кнопки панелей інструментів Малювання та Настройка зображень.

Для зміни значень властивостей графічного об’єкта слід виділити цей об’єкт і на панелі інструментів Настройка зображення вибрати потрібні кнопки

Так, для зміни кольорів ліній та заливки окремих елементів зображення слід вибрати кнопку Перефарбування малюнка та вибрати потрібні кольори

Для зміни розмірів зображень слід:

1. Виділити об’єкт.

2. Помістити вказівник на маркер (вказівник набуде вигляду двонаправленої стрілки).

3. Перемістити маркер.

4. При переміщенні маркера потрібно враховувати, що:

5. для збереження положення центру зображення маркер потрібно переміщувати при натиснутій клавіші Ctrl;

6. для збереження пропорцій малюнка маркер потрібно переміщувати при натиснутій клавіші Shift;

7. для збереження положення центру та пропорції маркер потрібно переміщувати при натиснутих одночасно клавішах Ctrl та Shift.

Інший спосіб зміни розміру малюнка – це обтинання зображення. Для того, щоб обрізати зайві частини зображення, потрібно:

1. Вибрати графічний об’єкт.

2. Вибрати кнопку Обтинати панелі інструментів Настройка зображення. Після цього по периметру зображення з’являться маркери обтинання.

3. Виділити частину малюнка, яку потрібно залишити. Для цього слід: підвести вказівник до будь-якого маркера обтинання; перемістити маркер у потрібному напрямку.

Щоб змінити властивості об’єкта наводимо вказівник миші на об’єкт та натискаємо ПКМ і обираємо пункт Формат Рисунка. Після цього з’являється діалогове вікно, де ми можемо змінити колір лінії, розмір об’єкту, положення в тексті, надпис та ін..

Фізкультхвилинка

1-2-всі пірнають;

3-4 – виринають;

5-6 – на воді кріпнуть крильця молоді;

7-8 – що є сили всі до берега поплили;

9-10 – обтрусились і за парти опустились.V. Комп’ютерна частина уроку

Завдання № 1. Навчися користуватися програмою для створення презентацій.

1. Ввімкніть комп’ютер

2. Відкрийте PowerPoint

3. Створіть нову презентацію та збережіть її в вашу папку

4. Створіть надпис в звичайному стилі «Моя планета»

5. Під цим надписом створіть об’єкт WordArt з текстом «Улюблені місця планети»

6. Змініть вигляд об’єкту WordArt натиснувши ПКМ та обравши пункт Формат об’єкта, а саме кольорову гаму та спосіб заливки.

7. Збережіть зміни.

8. Нижче надпису WordArt вставте малюнок, з комп’ютера на якому зображена природа.

9. Змініть вигляд об’єкту натиснувши ПКМ та обравши пункт Формат об’єкта, а саме положення об’єкту на сторінці За текстом.

10. Створіть навий слайд та вставте будь-яку картинку з колекції Microsoft Office

11. Створіть новий слайд та за допомогою створення фігур із використанням набору Автофігури відтворіть наступне зображення (без фону)

12. Збережіть документ

13. Покажіть вчителю Вашу роботу.

14. Закрийте програму.

15. Вимкніть комп’ютер

VI. Підсумок уроку

Сьогодні на уроці ми з Вами познайомилися з темою «Текстові та графічні об’єкти слайдів. Вставлення зображень. Змінення значень їх властивостей» та навчилися на практиці застосовувати знання. Учитель виставляє оцінки за роботу на уроціVII. Домашнє завдання

1. Вивчити терміни

2. §20 ст.106

План-конспект уроку з інформатики в 4 класі

Тема: Алгоритми з розгалуженнями.

Мета: познайомити учнів із поняттям алгоритмів з розгалуженнями; навчити складати блок – схеми алгоритмів з розгалуженнями; керувати об’єктами на екрані монітора, розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять, творчість, комп’ютерну грамотність; виховувати інтерес до предмета, любов до тварин,рослин.

Обладнання та матеріали: ПК, програма «Сходинки до інформатики», зошит,ручка,олівець,інтерактивна дошка.

Тип уроку: Комбінований урок.

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

• Привітання.

• Перевірка готовності до уроку.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

-У житті нам зустрічаються різноманітні ситуації, в яких ми повинні чітко користуватися визначеними правилами. На попередньому уроці ми вивчили, як будувати лінійні алгоритми за допомогою блок-схем.

- Ось і сьогодні на уроці ми повинні навчитися за допомогою блок-схем алгоритмів виконувати завдання та складати самостійно алгоритми для нашого Садівника.

III. Актуалізація опорних знань

На повторення давайте складемо алгоритм «Погодуй цуценя»

Колективне складання алгоритму за допомогою словосполучень.

1. Поклич собаку

2. Закрий пачку з кормом

3. Відкрий пачку

4. Візьми пачку з кормом

5. Прибери пачку

6. Насип корм

( Відповідь: 4; 3; 6; 2; 1; 5)IV. Вивчення нового матеріалу

Паралельно з розповіддю вчитель демонструє свої дії використовуючи скрайб-презентацію на інтерактивній дошці.

На уроці української мови ви всі визначали, наголошені і ненаголошені звуки у словах. Скажіть ,будь ласка, як ви це робили? Правильно. Ви ставили наголос на звук і визначали, чи є голосний звук у слові наголошеним,якщо так, то записували його. Якщо ж ні, то ви підбирали відповідне слово, в якому був ненаголошений голосний. Тобто ви виконували певний алгоритм дій для виконання відповідного завдання.

А зараз ми відтворимо ваш алгоритм дій у вигляді блок-схем.

Демонстрація на інтерактивній дошці.
Отже, алгоритм розгалуження – це алгоритм, в основі якого лежить структура «розгалуження».

Наведемо ще один приклад алгоритму розгалуження, завданням якого буде закип’ятити воду в чайнику.Демонстрація на інтерактивній дошці.Фізкультхвилинка.

Щось не хочеться сидіти, трохи треба відпочити.

Руки вгору, руки вниз, на сусіда подивись.

Руки вгору, руки в боки і зроби чотири кроки.

Крок вперед і крок назад – час до праці нам сідать.
- Ось і на фізхвилинці ми виконували дії за алгоритмом.

VІ. Робота з комп’ютером.

Виконання алгоритмів за допомогою гри «Садівник».

Діти записують алгоритм. Перевіряють його на виконання.

Релаксація

Закрий повіки. Протягом 30 секунд проводи їх масаж кінчиками вказівних пальців.

Міцно заплющити очі на 3 – 5 секунд, потім розплющити на 3 – 5 секунд, повторити 6 – 8 разів.

VІІ. Підсумок уроку.

- Що таке алгоритм?

- Що таке блок – схема?

- Що таке алгоритм розгалуження?

- Чи достигли ми цілі нашого уроку? Навчитися складати алгоритми з розгалуженням?

VІІІ. Домашнє завдання.

Вивчити поняття алгоритму з розгалуженням. Скласти алгоритм з розгалуженням на вибір та зобразити його у вигляді блок-схем.Визначення рівня ІКТ-компетентності вчителя

1. Сутність поняття ІКТ-компетентності педагога

В даний час набуває поширення концепція компетентнісного підходу в освіті, що є основою змістовних змін по забезпеченню відповідності освіти запитам і можливостям суспільства періоду інформатизації і глобальної масової комунікації. З позицій компетентнісного підходу суттю освіти стає розвиток здібності до самостійного рішення проблем в різних сферах і видах діяльності на основі використання соціального досвіду, елементом якого стає і власний досвід навчених. У системі безперервної освіти дорослих компетентність є однією з основних характеристик результативності освіти в ланцюжку понять письменність - компетентність - культура – менталітет.

Виділення ІКТ-компетентності як окремої складової професійної компетентності педагога обумовлено активним використання ІКТ у всіх сферах людської діяльності, в тому числі і в освіті.

В науковій літературі поняття ІКТ-компетентності має різноманітне трактування. • Так, П.В. Беспалов визначає дане поняття як інтегральну характеристику особи, що припускає мотивацію до засвоєння відповідних знань, здібність до вирішення задач в навчальній і професійній діяльності за допомогою комп'ютерної техніки і володіння прийомами комп'ютерного мислення. Формується вона як на етапі вивчення комп'ютера, так і на етапі його застосування як засіб подальшого навчання та професійній діяльності і розглядається як одна з граней особової зрілості.

 • А.А. Єлізаров під ІКТ-компетентністю розуміє сукупність знань, умінь і досвіду діяльності, причому саме наявність такого досвіду, є визначальною по відношенню до виконання професійних функцій. О.М. Шилова та М.Б. Лєбєдєва визначають ІКТ-компетентність як здатність індивіда вирішувати навчальні, життєві, професійні задачі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

 • За Н.В. Насировою, це – мотивація, потреба й інтерес до отримання знань, умінь і навичок у галузі технічних, програмних засобів й інформації. Компетентність педагогів в області ІКТ розглядається Л.М. Горбуновой і А.М. Семибратовым як готовність і здатність педагога самостійно і відповідально використовувати ці технології в своїй професійній діяльності.

 • Українськими вченими також було розкрито зміст ключових компетентностей під час застосування інформаційних і комунікаційних технологій (О.В. Овчарук, М.І. Жалдак, Н.В. Морзе та ін.). Вони передбачають здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.

Таким чином, узагальнюючи наведені означення, в рамках даної роботи під ІКТ-компетентністю педагога будемо розуміти здатність вчителя використовувати інформаційні і комунікаційні технології для здійснення інформаційної діяльності (пошуку інформації, її визначення і організації, управління і аналізу, а також її створення і розповсюдження) в своїй професійній сфері. А саме:

 • здійснювати інформаційну діяльність по збору, обробці, передачі, збереженню інформаційного ресурсу, по продукуванню інформації з метою автоматизації процесів інформаційно-методичного забезпечення;

 • оцінювати і реалізовувати можливості електронних видань освітнього призначення і розподіленого в мережі Інтернет інформаційного ресурсу освітнього призначення;

 • організовувати інформаційну взаємодію між учасниками учбового процесу і інтерактивним засобом, що функціонує на базі засобів ІКТ;

 • створювати і використовувати психолого-педагогічні діагностичні методики контролю і оцінки рівня знань учнів, їх просування в навчанні;

 • здійснювати навчальну діяльність з використанням засобів ІКТ в аспектах, що відображають особливості конкретного навчального предмету.

ІКТ-компетентність заслуговує на особливу увагу тому, що саме вона дає можливість особистості бути сучасною, активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати найновітніші досягнення техніки в своїй професійній діяльності. Слід відмітити, що майже всі науковці виділяють цю компетентність як обов’язкову складову професійної компетентності педагога. Важливість формування ІКТ грамотності населення, створення неперервної системи підвищення кваліфікації в галузі ІКТ чітко відображена в Міжнародній програмі ЮНЕСКО «Інформація для всіх», оскільки саме від вчителів залежить розвиток інформаційної культури молоді.

2. Структура ІКТ-компетентності вчителя

Аналіз і порівняння різних підходів до розгляду структури ІКТ-компетентності (В.А. Адольф, М.А. Горюнова, А.М. Семібратов, А.А. Єлізаров, М.Б. Лєбєдєва і О.Н. Шилова, М.А. Холодна) дали підставу стверджувати, що поняття ІКТ-компетентності є багатокомпонентним. Однак, різні науковці виділяють різні структурні компоненти.

Автором пропонується власне бачення структури ІКТ компетентності, спираючись на теорію організації змісту освіти В.В. Краєвського. Згідно його теорії, у складі будь-якої компетентності можна виділити чотири загальні елементи:


 • Мотиваційно-цільова складова – указує на наявність мотиву досягнення мети, готовність і інтерес до роботи, постановку і усвідомлення цілей діяльності.

 • Когнітивна складова – розкривається як наявність знань, умінь і здатність застосовувати їх в професійній діяльності; уміння аналізувати, класифікувати і систематизувати програмні засоби.

 • Операційно-діяльністна складова демонструє ефективність і продуктивність діяльності, застосування на практиці набутих знань та вмінь.

 • Рефлексійна складова – забезпечує готовність до пошуку вирішення виникаючих проблем, до їх творчого перетворення на основі аналізу своєї діяльності, у зв'язку з тим, що об'єм знань та уміння не забезпечують необхідний розвиток потенціалу особи.

Згідно цих наукових положень, автор вважає, що ІКТ-компетентність вчителя можна представити за такою схемою (рис. 1.1). безымянный2365.jpg

Рис. 1.1. Структура ІКТ-компетентностіЦіннісно-мотиваційний компонент включає мотиви, мету, потреби в професійному навчанні, вдосконаленні, самовихованні, саморозвитку, ціннісні установки актуалізації в професійній діяльності, стимулює творчий прояв особи в професійній діяльності. Він припускає наявність інтересу до професійної діяльності, який характеризує потребу людини в знаннях, в оволодінні ефективними способами організації професійної діяльності. Також ціннісно-мотиваційний компонент включає мотиви здійснення педагогічної діяльності, спрямованість на передачу суми знань і розвиток особистості учнів.

Когнітивний компонент повинний забезпечити вільне володіння вчителем навичками опрацювання інформації та роботи з інформаційними об’єктами, які відповідно впливають на навички вдосконалення професійних знань і умінь, знання міжпредметних зв'язків і т.д. Рівень розвитку когнітивного компоненту визначається повнотою, глибиною, системністю знань вчителя в його предметній області.

Діяльністний компонент – це активне застосування інформаційних технологій і комп'ютера в професійній діяльності як засобів пізнання і розвитку ІКТ-компетентності, самовдосконалення і творчості, а також виховання подібних якостей у своїх учнів. Комунікативна складова цього компоненту виявляється в умінні встановлювати міжособистісні зв'язки, вибирати оптимальний стиль спілкування в різних ситуаціях, опановувати засобами вербального і невербального спілкування.

У діяльністному компоненті ІКТ-компетентності педагога, можна виділити два рівні: базовий і предметно-орієнтований. Під базовим рівнем розуміється інваріант знань, умінь і досвіду, необхідний вчителеві для вирішення освітніх завдань, перш за все, засобами комп’ютерних технологій загального призначення. На цьому рівні ІКТ-компетентність включає використання інформаційних технологій сучасного суспільства (комп'ютерних, мультимедійних Інтернет, електронних засобів масової інформації, мобільних телефонів і т.п.) для пошуку, доступу, зберігання, вироблення, уявлення і обміну інформацією, а також комунікацію між людьми і роботу в Інтернеті.

Предметно-орієнтований рівень припускає освоєння і формування готовності до впровадження в освітню діяльність спеціалізованих технологій і ресурсів, розроблених відповідно до вимог змісту того або іншого навчального предмету. Зміст предметно-професійної ІКТ-компетенції вчителя безпосередньо залежать від потреб його предметної галузі. Вивчення тих чи інших комп’ютерних технологій та засобів повинне бути зумовлено потребами вчителя в його професійній діяльності. Тому загального змісту даного компоненту ІКТ-компетентності навести неможливо – він повинний складатися відповідно до потреб кожної навчальної групи.

Сфера рефлексійного компонента ІКТ-компетентності вчителя визначається відношенням вчителя до себе і до світу, до своєї практичної діяльності та її здійснення. Вона включає самосвідомість, самоконтроль, самооцінку, розуміння власної значущості в колективі і розуміння результатів своєї діяльності, відповідальності за результати своєї діяльності, пізнання себе і самореалізації в професійній діяльності через засоби ІКТ. Розвиток кожного компоненту ІКТ-компетентності пов'язаний з формуванням його характеристик і властивостей як частини цілісної системи.3. Зміст складових ІКТ-компетентності вчителя

Зміст когнітивною компоненти ІКТ-компетентності

Складова

Зміст складової

Визначення(ідентифікація)

Уміння точне інтерпретувати питання

Уміння деталізувати питання


Знаходження в тексті потрібної інформації, яка задана в явному чи неявному вигляді
Ідентифікація термінів і понять
Обґрунтування зробленого запиту

Доступ (пошук)

Вибір термінів пошуку з урахуванням рівня деталізації

Відповідність результату пошуку запрошуваним термінам (спосіб оцінки)


Формування стратегії пошуку
Якість синтаксису

Управління

Створення схеми класифікації для структуризації інформації

Використання запропонованих схем класифікації для структуризації інформаціїІнтеграція

Уміння порівнювати і зіставляти інформацію з декількох джерел

Уміння виключати невідповідну і неістотну інформацію


Уміння стисле і логічно грамотно викласти узагальнену інформацію

Оцінка

Вироблення критеріїв для відбору інформації відповідно до потреби

Вибір ресурсів згідно виробленим або вказаним критеріям


Уміння зупинити пошук

Створення

Уміння виробляти рекомендації за рішенням конкретної проблеми на підставі отриманої інформації, зокрема суперечливою

Уміння зробити вивід про націленість наявної інформації на вирішення конкретної проблеми


Уміння обґрунтувати свої виводи
Уміння збалансовано освітити питання за наявності суперечливої інформації
Структуризація створеної інформації з метою підвищення переконливості виводів

Передача (повідомлення)

Уміння адаптувати інформацію для конкретної аудиторії (шляхом вибирання відповідних засобів, мови і зорового ряду)

Уміння грамотне цитувати джерела (у справі і з дотриманням авторських прав)


Забезпечення у разі потреби конфіденційності інформації
Уміння утримуватися від використання провокаційних висловів по відношенню до культури, раси, етнічної приналежності або статі
Знання всіх вимог (правил спілкування), що відносяться до стилю конкретного спілкування

Зміст базової ІКТ-компетенція для вчителя-предметника

Знання

Вміння

розуміння принципів роботи основних комп'ютерних програм, включаючи текстовий та табличний процесори, системи керування базами даних, способи зберігання і обробки інформації

здатність шукати, збирати, створювати, організовувати електронну інформацію, систематизувати отримані дані і поняття, уміння відрізняти суб'єктивне від об'єктивного, реальне від віртуального, релевантне від нерелевантного

обізнаність в своїй сфері діяльності, заснована на використанні Інтернету і електронних способів передачі інформації, таких як e-mail, відеоконференції та ін., розуміння різниці між реальним і віртуальним світом

здатність використовувати відповідні засоби (презентації, графіки, діаграми, карти) для комплексного розуміння отриманої інформації

розуміння потенціалу інформаційних технологій для можливості працевлаштування, підтримки інноваційної діяльності людини і залученості його в справи суспільства


здатність шукати і знаходити необхідні веб-сайти і використовувати Інтернет-сервіси, такі як форуми і e-mail

базове розуміння надійності і достовірності отримуваної інформації і пошана до етичних принципів при інтерактивному використанні інформаційних технологій

здатність використовувати інформаційні технології для критичного осмислення того, що відбувається, інноваційної діяльності в різних контекстах вдома, на роботі і на дозвіллі

Зміст рефлексійного компоненту ІКТ-компетентності

Прагнення

потреба в постійному оновленні знань про можливості застосування інформаційних технологій в професійній діяльності

професійна мобільність і адаптивність в інформаційному суспільствіПозиція

відношення до інформації, об'єктів і явищ в інформаційному середовищі

стиль педагогічного спілкування усередині інформаційного середовища


критичне відношення до інформаційного споживання.

Особові якості

активність, відповідальність

узгодженість в постановці і послідовному рішенні педагогічних завдань з використанням інформаційних технологій


упевненість в правильності ухвалення нестандартних рішенні

Для визначення рівня УКТ-компетентності вчителя пропоную заповнити анкету, яка відображатиме рівень володіння ІКТ-технологіями та ті ланки обізнаності, з якими і педагога виникають труднощі.Анкета визначення рівня володіння змістом когнітивної компоненти ІКТ-компетентності вчителів початкових класі

Складова

Зміст складової

Володію знаннями

Відчуваю утруднення

Здатна допомогти колезі

Визначення(ідентифікація)

Уміння точно інтерпретувати питання


Уміння деталізувати питання


Знаходження в тексті потрібної інформації, яка задана в явному чи неявному вигляді


Ідентифікація термінів і понять


Обґрунтування зробленого запиту


Доступ (пошук)

Вибір термінів пошуку з урахуванням рівня деталізації


Відповідність результату пошуку запрошуваним термінам (спосіб оцінки)


Формування стратегії пошуку


Якість синтаксису


Управління

Створення схеми класифікації для структуризації інформації


Використання запропонованих схем класифікації для структуризації інформації


Інтеграція

Уміння порівнювати і зіставляти інформацію з декількох джерел


Уміння виключати невідповідну і неістотну інформацію


Уміння стисле і логічно грамотно викласти узагальнену інформацію


Оцінка

Вироблення критеріїв для відбору інформації відповідно до потреби


Вибір ресурсів згідно виробленим або вказаним критеріям


Уміння зупинити пошук


Створення

Уміння виробляти рекомендації за рішенням конкретної проблеми на підставі отриманої інформації, зокрема суперечливою


Уміння зробити вивід про націленість наявної інформації на вирішення конкретної проблеми


Уміння обґрунтувати свої виводи


Уміння збалансовано освітити питання за наявності суперечливої інформації


Структуризація створеної інформації з метою підвищення переконливості виводів


Передача (повідомлення)

Уміння адаптувати інформацію для конкретної аудиторії (шляхом вибирання відповідних засобів, мови і зорового ряду)


Уміння грамотне цитувати джерела (у справі і з дотриманням авторських прав)


Забезпечення у разі потреби конфіденційності інформації


Уміння утримуватися від використання провокаційних висловів по відношенню до культури, раси, етнічної приналежності або статі


Знання всіх вимог (правил спілкування), що

відносяться до стилю конкретного спілкуванняВчитель___________________________Висновок

Використання програмного забезпечення у навчально-виховному процесі сприяє підвищенню його ефективності, всебічному і гармонійному розвитку особистості учнів, розкриттю їх талантів, суттєво впливає на зміст, форми, методи і засоби навчання. Вдало підібрані комп’ютерні програми забезпечують розвиток творчих здібностей, стимулюють пізнавальну активність, емоційну сферу та інтелектуальні почуття школярів. При цьому підвищується працездатність учнів, зацікавленість їх різними видами діяльності, поліпшується просторова уява, пам’ять, логічне мислення, розширюється їх світогляд. Тому комп’ютер має великі можливості вдосконалення навчально-виховного процесу.

Інформаційні технології – це майбутнє освітньої діяльності вчителя, яке стрімко «наступає» на п’яти педагогів. ХХІ століття диктує свої правила викладання та навчання учнів, яких ми повинні ревно дотримуватися. Потрібно вивчати інноваційні технології та впроваджувати їх у навчання, урізноманітнювати методи проведення класно-урочної діяльності вчителя та учня. А для цього,в сучасному світі, ми маємо дуже великий вибір техніки та технологій.

Розвиток ІТ-обізнаності вчителя у початкових класах та використання програмного забезпечення на уроках дає поштовх дитині для самостійного вивчення таких предметів як інформатика, математика, українська мова та інших предметів ,які тісно переплітаються між собою.

І головне в цьому напрямку – слідкувати за дотриманням санітарно-гігієнічних норм, щоб не нашкодити вразливому до різного впливу організму дитини.

Шановні педагоги, використовуйте різноманітне програмне забезпечення у своїй діяльності і ваші уроки стануть різноманітними, цікавими та різнобарвними.Використана література

  1. Вікіпедія. Вільна інформаційна мережа.

  2. Волобуєва Т. Розвиток творчої компетентності школярів. –Харків, 2005.

  3. Гін А. Прийоми педагогічної техніки.- К., 2005.

  4. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання. – К., 2007.

  5. Химинець В. Кірик М. Інновації в початковій школі. – Тернопіль, 2009.


c:\program files\microsoft office\media\cagcat10\j0205582.wmfПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал