Білавич галина василівнаСкачати 10.38 Mb.
Сторінка41/42
Дата конвертації22.12.2016
Розмір10.38 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42
Тема 11. Творче використання досвіду виховання господарської культури особистості у вітчизняній освітній практиці

Ключові поняття: трудове виховання, авторська концепція виховання господаря В.Білавича, Середньоберезівська середня школа, навчально-виробничий комплекс, учнівська виробнича бригада, продуктивна праця.

Рекомендована література: [ 7; 13; 14; 21].

Цікавим і небуденним явищем у вітчизняній науці радянського періоду стало те, що за 1970-1980-х рр. успішно був використаний досвід формування господарської культури особистості, який склався в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., у Середньобрезівській середній школі, що на Косівщині, де утілював у життя концепцію виховання господаря рідної землі її директор В. Білавич. Він активно використав досвід галицьких педагогів і теоретиків сільськогосподарської освіти, з яким був ознайомлений, скористався ідеями щодо навчання і виховання дітей І. Кузича (директора Середньоберезівської школи (1939 – 1944 рр.), який творчо застосував та адаптував до нових суспільно-політичних реалій. Зі здобутків свого попередника радянський педагог-новатор використав терміни «господар рідної землі», «виховання хлібороба», «виховання дівчини-господині», «виховання господаря», «сільськогосподарська освіта» і под.: радянська наука оперувала тоді іншими поняттями – «трудова підготовка», «трудове навчання».

Мета – «виховати господаря рідної землі», яку означив у своїй авторській концепції В.Білавич, суголосна цілям, які ставили очільники товариства «Сільський господар», організатори ХВМ – навчити дітей і дорослих раціонального ведення домашнього господарства, підвищити їхню господарську культуру, формувати «добрих господарів», національно свідомих громадян, підносити загальну культуру людей, поліпшувати їхній добробут. Аналіз концепції виховання господаря рідної землі педагога-новатора В.Білавича уможливлює низку висновків. Завдання, які ставив у своїй авторській системі педагог і успішно реалізував разом із педагогічним та учнівським колективами в Середньоберезівській середній школі, не просто вирвані з контексту моделі формування господарської культури особистості початку ХХ ст., а творчо використані та пристосовані до тодішніх реалій, утім, чимало з них були такі, що випереджали час та працювали на перспективу, вони мають не тільки велику освітню значущість, а й економічну, соціально-культурну, позаяк їхнє виконання слугувало розв’язанню проблем працевлаштування сільської молоді, підготовки юнацтва до життя в селі, зберігало та примножувало сільський потенціал. Наріжну ідею системи підготовки сільських юнаків і дівчат до життя в новаторській концепції педагога – виховання господарської культури, формування навичок господаря рідної землі – утілювали шляхом створення шкільного навчально-виробничого господарства. Теоретичні й практичні здобутки В.Білавича можна означити за трьома напрямами: запровадження комплексного підходу щодо навчання, виховання і практичної роботи із чітким педагогічним контролем, створення навчально-виробничого комплексу з кабінетами, майстернями, лабораторіями, тваринницьким комплексом, навчально-дослідницьким полем, автотракторним парком на 15 одиниць техніки, діяльність учнівської бригади, яка стала структурним підрозділом місцевого колгоспу. Авторська педагогічна система В. Білавича включала поєднання навчання з конкретною продуктивною працею. У Середньоберезівській середній школі було створено всі умови для педагогіки виховання господарської культури, усебічного розвитку особистості учня, профорієнтації та працевлаштування школярів.

Ще наприкінці 1970-х років виникли необхідні передумови, окреслилися всі завдання, які згодом змогли бути реалізовані в авторській школі В. Білавича. Практика підтвердила всю доцільність створення інноваційної системи педагога. Отож наукова гіпотеза про те, що повноцінній сільській школі майбутнього слід розвиватися шляхом формування господаря землі, а саме: дати необхідні фахові знання в ділянці сільського господарства (окрім іншого, вивчення сільськогосподарської техніки (трактора і комбайна) із 7 класу), з метою завершення єдиного політехнічного циклу в трудовому навчанні слід посилити міжпредметні зв’язки трудового навчання із фізикою, хімією, біологією й іншими навчальними дисциплінами, обов’язковою умовою має стати вивчення нової техніки на ріні ознайомлення на факультативних заняттях, мати необхідну матеріально-технічну базу, механізм, техніку, для вирощування сільськогосподарських культур, обробітку ґрунту, зокрема кожних 10-15 старшокласників забезпечити трактором і комплектом навісного устаткування, 10-15 га землі з розрахунку на один трактор; посилити практичну значущість трудового політехнічного навчання через тісний зв’язок навчальної і практичної діяльності, що передбачає поєднання вивчення справи водіння трактором із суспільно корисною працею (перевезення урожаю, пального, добрив, будматеріалів тощо), що забезпечувало отримання додаткових прибутків (до прикладу, 7-8 тис. крб. станом на 1979 рік, була успішно перевірена й апробована часом. Навчання і виробнича праця розглядалася в новаторській системі В.Білавича в тісному органічному зв’язку. Власне, її трактували як основу трудового виховання. У гармонійному поєднанні трудової і розумової діяльності, коли праця «вросла в навчально-виховний процес», а навчання «стало нероздільним компонентом трудової діяльності», педагог бачив успіх і запоруку своєї концепції.

На початок 1980-х років припадає кристалізація авторської концепції В.Білавича, яку було названо в освітній передачі центрального українського телевізійного каналу «Варіант В. Білавича». 1985 року в школі був створений навчально-виробничий комплекс – столярний, токарний, транспортний, тваринницький цехи, дослідна ділянка. Новаторська педагогічна система утверджувала погляд на шкільне навчально-виробниче господарство не тільки як на продовольчу базу, але й як біологічну лабораторію та школу економічних знань, як заклад, де відбувалося формування майбутнього сільського господаря, оскільки діти не отримували знання про життя за важких умов села, а вже жили й активно господарювали в ньому: обробляли землю, вирощували сільськогосподарські культури, будували приміщення, виготовляли необхідний інвентар, опановували техніку, використовували її та мінеральні добрива для інтенсивного землеробства, доглядали тварин тощо. Окреме місце в педагогічній системі Василя Білавича посіла жіноча освіта, формування «майбутньої господині дому». Кулінарний і швейний цехи – це те місце, де дівчаток виховували на господинь. У школі були створені всі умови не тільки для теоретичного опанування трудовим навчанням, а все необхідне для формування практичних навиків. Один кулінарний та три швейні цехи – такою була матеріально-технічна база для формування дівчини-господині. Окремі учні опановували ковальське мистецтво, знайомилися технологіями електро-, газозварювання металів. Учні 9-10 класів, вивчаючи тракторну справу, формували професійні навички управління колісним і гусеничним тракторами з причепами, плугами, боронами, сівалками, іншими механізмами. Такі навички стануть у пригоді не тільки майбутнім механізаторам (до слова, певний відсоток випускників ішли працювати механізаторами), а й на заводі, в майбутньому особистому житті. Формування господарської культури школярів передбачало отримання знань у ділянці будівництва. Учні-старшокласники могли спробувати себе і тут. Річ у тім, що щороку в навчально-виробничому господарстві зводили якісь будівлі чи реконструювали старі приміщення. Власне, стало доброю традицією, що випускники по собі залишали пам’ятку школі – зведену споруду – гаражі, тир, овочесховище, господарський комплекс для утримання корів, свиней, птиці, велося будівництво теплиці. Такі навички, безперечно, були потрібні кожному молодому сільському господареві. Навчально-виробниче господарство сприяло розв’язанню ще однієї важливої проблеми – працевлаштування випускників: в автопарку, в будівельних тракторних бригадах, теплицях, у швейних цехах. А це своєю чергою слугувало забезпеченню села професійними кадрами.

Такими, що випереджали час, є ідеї В. Білавича про оплату учнівської праці, яка відбувалася за результатами трудової діяльності школярів. Тут свято сповідували принципи об’єктивності, чесності й прозорості в її оцінювані, здійснювали відповідно до якості та кількості виробленої учнем продукції. Вона могла сягати від 10 коп. до 40 крб. за місяць (порівняймо: стільки становила стипендія у ВНЗ). Пригадується 1981 рік, коли автор статті винятково за зароблені кошти поїхав на екскурсію до Ленінграда, купив подарунки для батьків. Таке явище було типовим у нашій школі. Про ефективність «варіанту Білавича», який ми назвали інноваційною педагогічною системою, говорять самі цифри. Загалом щомісячно учням виплачувалося до 2000 крб., понад 250 учнів отримували одночасно заробітну плату. Зауважимо, що до 10 тис. крб. витрачалося на оплату туристичних путівок. Уже 1989 року оплата праці здійснювалася практично за виконання всіх робіт у шкільному навчально-виробничому господарстві. Зокрема, столярний цех, де навчалися і працювали хлопці 4-6 класів, котрі випускали сільськогосподарський інвентар: держаки до сап, лопат, ящики для вазонів, указки, ящики тарні, шпаківні, граблі для збирання сіна, стільчики для доїння корів, першим завершив запровадження оплати праці. Аналіз авторської концепції виховання господаря рідної землі В.Білавича уможливлює низку висновків. Маємо всі підстави стверджувати, що завдання, які ставив у своїй авторській системі педагог і успішно реалізував разом із педагогічним та учнівським колективами в Середньоберезівській середній школі, що на Косівщині, випереджали час та працювали на перспективу, мали не тільки велику освітню значущість, а й економічну, соціально-культурну, позаяк їхнє виконання слугувало розв’язанню проблем працевлаштування сільської молоді, підготовки юнацтва до життя в селі, зберігало та примножувало сільський потенціал.Таким чином, авторська концепція В.Білавича виконувала своє завдання – готувала господарів землі, хліборобів, учні з першого по десятий клас опановували практично всі види сільськогосподарських робіт, щоб навчитися всього, що потрібно буде в майбутньому для продуктивного життя за умов села.Плани практичних занять

Практичне заняття №1

Науково-методологічні засади виховання господарської культури особистості: історико-регіональний аспект

План


1. Педагогіка виховання господарської культури особистості як наукова проблема.

2. Теоретичні надбання педагогів та громадських діячів Західної України в ділянці виховання господарської культури дітей та дорослого населення (кінець ХІХ – початок 40-х рр. ХХ ст.)

3. Господарсько-економічний націоналізм як ідеологічна основа концепції виховання господарської культури особистості в Галичині та Волині за досліджуваного періоду

Пошукові та творчі завдання

1. Визначити предметне поле проблеми виховання господарської культури особистості.

2. Підготувати експрес-повідомлення за темою «Місце «трудової тематики» в проблематиці сучасних вітчизняних історико-педагогічних досліджень.

3. Проаналізувати праці педагогів, економістів, філософів, культурологів у ділянці проблеми господарської культури.

4.Підготувати матеріал для наукової дискусії «Господарське виховання та економічне виховання – поняття різні чи тотожні».

5. На основі аналізу праці Є.Храпливого «За наше хліборобське шкільництво» окреслити зміст, завдання та форми виховання господарської культури юнацтва за досліджуваної доби.

6. Визначити соціально-педагогічні чинники формування господарської культури учнівської молоді та дорослих у західноукраїнському регіоні наприкінці ХІХ – першій половині ХХ ст.

7. Написати есе «Ідеал українського селянина-господаря» у творчості У.Самчука.

8. Скласти запитальник на предмет виявлення ставлення студентського юнацтва до праці, ціннісних орієнтацій, сформованих умінь у ділянці сільського та домашнього господарства.

9. Укласти професіограму «чоловіка-господаря» та «жінки-господині».

10. Опрацювати монографічне дослідження І. Стражнікової «Розвиток педагогічної науки в дослідженнях Західного регіону України другої половини ХХ – початку ХХІ століття: історіографічний контекст» на предмет виокремлення напрацювань українських учених у ділянці дослідження порушеної проблеми.
Практичне заняття №2

Зміст, методи і форми здобуття господарсько-економічних знань та формування умінь і навичок в українському шкільництві Західної України (кінець ХІХ – початок 40-х рр. ХХ ст.)

План


1. Педагогіка виховання господарської культури дітей та юнацтва в Західній Україні: історико-регіональний вимір.

2.Зміст, завдання, методи та форми господарської підготовки дітей в українських державних школах досліджуваного періоду.

3. Процес формування господарської культури учнів у системі українського приватного шкільництва.

4. Навчально-методичне забезпечення здійснення господарської підготовки юнаків і дівчат у Західній Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.).

5. Підготовка кадрів для забезпечення формування господарської культури дітей та дорослих

Пошукові та творчі завдання

1. Здійснити порівняльний аналіз процесу виховання господарської культури дітей та дорослих в державній освітній системі та в приватному українському шкільництві.

2. Схарактеризувати основні завдання та форми реалізації «утилітарно-господарського виховання» у ви ділових школах Українського педагогічного товариства «Рідна школа».

3. Розкрити зміст підготовки дівчини-господині, громадянки-патріотки в навчальних закладах Українського педагогічного товариства «Рідна школа» (1881-1939 рр.)

4. Проаналізувати міжпредметні зв’язки, які використовували педагоги досліджуваного періоду на уроках історії, географії, української мови, математики тощо задля здійснення господарського виховання в навчальній діяльності учнів.

5. Підготувати конспект уроку (з української мови, природознавства, математики, трудового навчання тощо), використовуючи досвід формування господарської культури дітей та юнацтва засобами між предметних зв’язків досліджуваного періоду.

5. На основі опрацювання статей педагогів-новаторів початку ХХ ст. укласти методичні рекомендації щодо виховання господарської культури учнівства для сучасних учителів.

6. Беручи за основу «Виховний плян..» укласти орієнтований план виховної роботи щодо виховання господарської культури дітей та юнацтва.

7. Скласти запитальник для старшокласників (гімназистів, учнів педагогічного коледжу тощо) щодо зясування місця і ролі праці в їхньому житті, важливості набуття господарських знань, формування відповідних умінь та навиків). Провести анкетування. Дані порівняти із результатам аналогічного анкетування, проведеного 1926 р. та оприлюднені В.Калиновичем у праці «Наша молодь в переломній добі».

8. На основі аналізу праць українських педагогів Галичини 1930-х рр. (К. Коберський, А.Жук, М.Мартинюк, К.Ліщинський, О.Тисовський, ін.) складіть бізнес-проект розвитку шкільного кооперативу за сучасних умов та під час проходження педагогічної практики спробуйте його реалізувати.

9. На основі аналізу монографії Т. Завгородньої «Дидактична думка в Галичині (1919 – 1939 роки)» підготуйте наукову доповідь «Зміст господарсько-економічної підготовки юнаків та дівчат у вчительських семінаріях Галичини (1919-1939 рр.)».

10. Напишіть сценарій Свята ощадності, який можна провести в сучасній середній школі, використавши творчі здобутки педагогів міжвоєнного двадцятиріччя ХХ ст.


Практичне заняття №3

Традиції української родини як основа виховання господарської культури дітей та дорослих

План


1. Етногосподарська культура українців.

2. Зміст, методи та засоби виховання господарської культури дітей в українській родині досліджуваного регіону.

3. Усна народна творчість Західної України як чинник виховання господарського мислення особистості.
Пошукові та творчі завдання

1. Здійснити порівняльний аналіз процесу виховання господарської культури дітей у сім’ї за досліджуваного періоду та за умов сьогодення. На основі цього написати рекомендації для батьків щодо формування господарських умінь дітей.

2.Написати есе «Вплив господарської магії на процеси господарювання гуцулів» (за мотивами повісті М.Коцюбинського «Тіні забутих предків»).

3. Схарактеризувати традиції господарювання у Вашій сім’ї/родині.

4. Скласти запитальник, мета якого з’ясувати стан збереження господарських традиції, у місцевості, у якій Ви мешкаєте, провести польові дослідження, опитавши старожилів села. Зібрані дані впорядкувати та описати.

5. Записати зразки малих форм усної народної творчості, у яких порушено питання виховання господарської культури.

6. Записати зимовий календарно-обрядовий фольклор Вашої місцевості, у якому актуалізовано культ землі, культ господаря.

7. Підготувати та повести дискусію «Дитяча праця як соціально-педагогічне явище».Практичне заняття №4

Діяльність громадських молодіжних організацій щодо здобуття господарсько-економічних знань, формування умінь і навичок у дітей

План


1. Система українського громадського позашкільного виховання дітей та юнацтва в Західній Україні (початок ХХ – 1939 рр.)

2. Зміст діяльності гуртків «доросту» при Українському педагогічному товаристві «Рідна школа», Союзі українок, «Просвіті» («Молода «Просвіта»).

3. Сутність пластового моделі господарського виховання.

4. Роль молодіжних товариств релігійного спрямування у процесі виховання господарської культури дітей та юнацтва Галичини (1930-ті рр.).


Пошукові та творчі завдання

1. Зробити порівняльну таблицю змісту, напрямів і засобів господарської підготовки дітей та юнацтва в «дорості», «Пласті», КАУМ «Орли» та марійських товариствах.

2. Графічно показати кількісні показники щодо діяльності «Пласту» в Західній Україні.

3. Написати план господарсько-економічної праці гуртка «доросту» з урахуванням сучасних умов.

4. Познайомитися з діяльністю пластового куреня Вашого міста, проаналізувати зміст господарського виховання пластового юнацтва.

5. На основі опрацювання посібника О. Тисовського «Життя в «Пласті» (1921 р.) виокремити пластові «умілості» в ділянці сільського та домашнього господарства, здійснити самооцінку власних господарських «умілостей».

6. Провести круглий стіл «Використання за сучасних умов розвитку національної освіти досвіду господарсько-економічного виховання в українських громадських товариствах Західної України початку ХХ ст.».

7. Написати есе «Формування дівчини-господині, громадянки-патріотки в українських молодіжних товариствах досліджуваного періоду», виокремивши ідеї та напрацювання, які можна використати за сучасних умов розвитку національного виховання.


Практичне заняття №5

Педагогіка виховання господарської культури юнаків та дівчат у Хліборобському вишколі молоді

План


1. Хліборобський вишкіл молоді (ХВМ) як масова форма початкової сільськогосподарської освіти.

2. Педагогіка виховання господарської культури юнаків та дівчат у ХВМ.

3. Діяльність Волинського союзу сільської молоді (ВССМ) у ділянці господарської підготовки українського юнацтва.

4. Постать Є. Храпливого на тлі національного розвитку українського шкільництва.

5. Роль часопису «Хліборобська молодь» у поширенні господарських знань юнацтва.

6. Формування нової генерації молодих «поступових господарів» як передумова господарсько-економічної незалежності майбутньої української держави.


Пошукові та творчі завдання

1. Опрацювати книгу Є. Храпливого «Як працювати у хліборобському вишколі молоді» (Львів, 1936).

2. Зробити порівняльну таблицю змісту, напрямів і засобів господарської підготовки дітей та юнацтва в ХВМ та ВССМ.

3. Графічно показати кількісні показники діяльності ХВМ та ВССМ.

4. Схарактеризувати програму формування господарських умінь і навичок «Три ступені справности змагунів і змагунок», за Є.Храпливим.

5. Створити творчий проект «ХВМ сьогодення», використавши надбання досвіду розвитку хліборобської освіти в Західній Україні за 1930-початку 1940-х рр.

6. Укласти бібліографію теоретичних надбань Є.Храпливого.

7. Написати есе «Постать агронома-«суспільника» в історії розвитку ХВМ, використавши персоналії В.Вакуловського, В.Дмитренка, П.Дубрівного, Я.Зайшлого, Р. Мамчиного, М.Каплистого, М.Нищого, М. Процика, Б.Філянського, В. Фрайта, Є.Храпливого та ін.

8. Провести круглий стіл, присвячений проблемі виховання господарської культури дітей та юнацтва в системі позашкільної освіти.

9. Підготувати наукову доповідь з проблем виховання господарської культури дітей та юнацтва в ХВМ.

10. Проаналізувати тематичні рубрики часопису «Хліборобська молодь», виокремити найістотніші, на Ваш погляд, засоби впливу на формування господарської культури юнацтва, національного виховання


Практичне заняття №6

Масове просвітництво як засіб поширення господарсько-економічних знань серед дорослого населення

План


1. Створення концепції національного господарсько-економічного просвітництва українців.

2. Роль «Просвіти» та інших українських товариств у становленні громадських форм господарської освіти.

3. Товариство «Сільський господар» як організатор масового господарсько-економічного просвітництва в Галичині (1899-1944 рр.).

4. Особливості становлення і розвитку господарської освіти дорослого населення на Буковині, Волині та Закарпатті (наприкінці ХІХ – 1939 р.).


Пошукові та творчі завдання

1. Проаналізувати творчі надбання М. Боровського, М.Галущинського, А.Жука, А. Романенка, М. Холєвчука, Є. Храпливого, І. Филипчака та інших педагогів та громадських діячів у ділянці педагогіки виховання господарської культури особистості, виокремити продуктивні ідеї, які можна творчо використати за умов сьогодення.

2. Зробити порівняльну таблицю змісту, напрямів і засобів господарсько-економічного просвітництва дорослих у Галичині, на Волині, Буковині, Закарпатті.

3. Розкрити етапи еволюції господарсько-економічного просвітництва в Галичині.

4. Укласти бібліографічний покажчик праць теоретиків концепції господарсько-економічного просвітництва.

5. Схарактеризувати програму виховання жінки-господині, громадянки і патріотки, виходячи з творчих надбань освітніх та громадських діячів кінця ХІХ – початку ХХ ст.

6. Розкрити роль і значення українських громадських товариств (Союз українок, «Просвіта», УПТ «Рідна школа», «Сільський господар») у підвищені господарської культури жіноцтва.

7. Розкрити педагогічні погляди М. Боровського, О. Бучинської, І.Витановича, В.Доманицького, Б.Волинця, М. Каплистого, О.Кисілевської, Д.Коренця, Ю.Павликовського, С. Смаль-Стоцького, М. Струтинської, М. Творидла, М. Холєвчука, І. Филипчака, О. Шепарович (за вибором студента).

8. Написати статтю до енциклопедичного словника «С. Смаль-Стоцький як організатор позашкільної господарсько-економічної освіти на Буковині».

9. Створити творчий інформаційний проект «Українська господарська академія в Подєбрадах».

10. Порівняти “феміністичний“ і “чоловічий“ підходи до формування господарської культури українського жіноцтва за досліджуваного періоду.

11. Діаграмно показати та проаналізувати розвиток господарсько-економічного просвітництва в Західній Україні (регіон та період – за вибором студента).

12. Розкрити та проаналізувати провідні напрями «дослідництва» як засобу, методу та форми господарсько-економічного просвітництва.

13. Схарактеризувати основні форми господарсько-економічного просвітництва в Галичині.

14. Проаналізувати Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» (2004).

15. Підготувати творчий проект «Моє бачення підвищення господарської культури українства на сучасному етапі розвитку держави».

16. Написати есе «Учитель – це не тільки ретранслятор знань для дітей, а й організатор національного, культурно-освітнього та господарсько-економічного життя на селі», аналізуючи життєдіяльність та творчість українських педагогів досліджуваного періоду (А.Андрохович, М.Боровський,О.Бучинська, Х.Кононенко, К.Малицька, С.Смаль-Стоцький, Ф.Стахова, М.Струтинська, І.Филипчак, М.Холєвчук, В.Хронович, Л.Ясінчук та ін.).

17. Створити творчий проект «Господарсько-економічне відродження сучасної України засобами масового господарсько-економічного просвітництва дітей та дорослих».

18. Розкрити внесок жінок-учителів Західної України в розвиток концепції господарсько-економічного просвітництва українок за досліджуваної доби на основі аналізу праці З.Нагачевської Нагачевська З. «Педагогічна думка і просвітництво в жіночому русі Західної України, друга половина ХІХ ст. – 1939 р.» (2007).

19. Написати реферат «Господарсько-економічна діяльність українських громадських товариств на Західній Україні (кінець ХІХ – 1939 р.), виходячи із творчого здобутку Б.Савчука.Рекомендації до самостійної роботи студентів

Орієнтовна тематика рефератів

Методологічні засади дослідження проблеми виховання господарської культури.

Становлення і розвиток економічного націоналізму в Західній Україні (кінець ХІХ – початок 1940-х рр. ХХ ст.).

Понятійно-категоріальний апарат педагогіки виховання господарської культури особистості.

Погляди сучасних учених (педагогів, економістів, культурологів) на проблему виховання господарської культури.

Виховання господарської культури дітей дошкільного віку в Галичині (початок ХХ ст. – перша третина ХХ ст.).

Передумови формування господарської культури учнівської молоді та дорослих у західноукраїнському регіоні наприкінці ХІХ – першій половині ХХ ст.

Зміст навчання ручних робіт у початкових та середніх школах Західної України (за досліджуваного періоду).

Методика викладання ручних робіт та науки господарства в горожанських школах Підкарпатської Русі (1919-1939 рр.).

Становлення та розвиток української фахової на Буковині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.).

Українське педагогічне товариство «Рідна школа» як очільник національного приватного шкільництва в Галичині (1881-1939 рр.).

Розвиток української освіти на північноукраїнських етнічних теренах (початок ХХ ст.).

Особливості проведення господарсько-економічного просвітництва на північноукраїнських землях за доби Другої світової війни.

Господарське виховання у змісті навчальних книг для початкових шкіл (часові межі та регіон – за вибором студента).

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до здійснення виховання господарської культури учнів народних шкіл у Західній Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.).

Зміст виховної роботи в ділянці формування господарської культури дітей в українських приватних навчальних закладах Українського педагогічного товариства «Рідна школа» (1881-1939 рр.).

Інститут для дівчат у Перемишлі як навчально-виробничий та дослідницький центр.

Створення та розвиток сільськогосподарської школи в Милованні.

Школа для дівчат в Угерцях Винявських як зразок діяльності європейського закладу.

Діяльність молочарської школи в Стрию.

Маєток М.Луцького в Янчині як центр професійного навчання та «дослідництва».

Розвиток сільськогосподарської освіти на Волині.

Діяльність Кременецького ліцею на ниві національного просвітництва.

Розвиток фахового шкільництва на Підкарпатській Русі.

Методика вивчення «науки кооперації» в українських приватних закладах УПТ «Рідна школа» (1930-ті рр.)

Особливості розвитку сільськогосподарської освіти в Генеральному Губернаторстві.

Дитяча праця в Україні і світі.

Пластова модель господарсько-економічного виховання дітей та юнацтва.

О.Тисовський як теоретик педагогіки виховання господарської культури особистості.

Система «пластових умілостей» у контексті порушеної проблеми. Хліборобський вишкіл молоді як педагогічний феномен та освітнє явище.

Творча спадщина очільників господарсько-кооперативного руху в Галичині (М.Боровський, Я.Зайшлий, А.Романенко, М.Каплистий, О.Кисілевська, Х.Кононенко, М.Холєвчук, Є.Храпливий, ін.).

Роль ХВМ у формуванні сільської еліти (1930-ті рр.).

Євген Храпливий – організатор хліборобського шкільництва в Галичині (1930-ті роки).

Провідні діячі товариства «Сільський господар».

Випускники Української господарської академії в Подєбрадах.

Роль господарських часописів та видавництв у поширенні господарських знань з-поміж українства за досліджуваного періоду.

Подвижницька праця українських агрономів-«суспільників».

Творчі надбання Є.Храпливого.

с.Балинці (сучасна Снятинщина) як центр ефективного господарювання селянства.

«Контроля молочности» як чинник поширення сільськогосподарських знань та формування агрономічних умінь українських селян.

Успіхи «поступового господарювання» українських селян за досліджуваного періоду.

Часопис «Сільський господар» як енциклопедія сільськогосподарських знань українства.

Еволюція концепції національного господарсько-економічного просвітництва українців.

Господарсько-економічна діяльність українських громадських товариств Західної України («Просвіта», Союз українок, УПТ «Рідна школа», «Сільський господар», ін.) (кінець ХІХ – початок 40-х рр. ХХ ст.) (за вибором студента).

Діяльність жіночих товариств Буковини в ділянці поширення господарсько-економічних знань з-поміж краян (кінець ХІХ ст. – 1939 р.).

Двомовні господарські часописи Волині (1920-1930-ті рр.) і їх значення для розвитку господарсько-економічного просвітництва українського населення краю.

Екскурсії, виставки, свята як форми поширення господарсько-економічних знань з-поміж українців Західного регіону.

Курси як ефективна форма господарсько-економічного просвітництва юнацтва та дорослого населення в Західній Україні (кінець ХІХ – початок 40-х рр. ХХ ст.).

Новаторська діяльність В.Білавича в ділянці трудового виховання учнівського юнацтва (1970-1980-ті рр.).

Творче використання здобутків педагогів Західної України (кінця ХІХ початку ХХ ст.) в освітній практиці сьогодення.

Розвиток системи господарського дорадництва в сучасній Україні.


Завдання для індивідуальної роботи

Проаналізувати поняття «господарська культура», трудове виховання», «економічне виховання».

Систематизувати наукові ідеї у творчих напрацюваннях освітніх та громадських діячів кінця ХІХ – початку ХХ ст. у ділянці педагогіки виховання господарської культури дітей та дорослих.

Порівняти погляди освітян досліджуваного періоду та сучасних науковців на проблему змісту та завдань господарського (трудового) виховання учнів.

Підготувати повідомлення про діяльність агрономічного ліцею в Заліщиках, з’ясувати, які традиції сільськогосподарського освіти культивуються в ньому сьогодні.

Проаналізувати зміст освітньої періодики за останні п’ять років на предмет порушення актуальних проблем трудового (господарського виховання).

Зробити огляд сучасних громадських часописів, у яких відображено питання поширення сільськогосподарських видань з-поміж дорослого населення.

На основі опрацювання монографічного дослідження Н.В. Слюсаренко «Становлення та розвиток трудової підготовки дівчат у школах України кінця XIX–XX століття» (2009) та авторських статей зробити порівняльний аналіз виховання господарської культури жіноцтва в Галичині та підросійській Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Виокремити в авторефератах дисертацій авторів-економістів (О.Броницький, С.Василевич; П.Матковський, ін.) предметне поле проблеми господарської культури.

Написати наукову доповідь «Українська етнопедагогіка про виховання господарської культури дітей» на основі здобутків О.Будник та Р.Скульського.

Виокремити педагогічні ідеї в ділянці педагогіки виховання господарської культури учнів досліджуваного періоду на основі вивчення праці Т.Завгородньої «Дидактична думка в Галичині (1919 – 1939 роки» (1998).

Теми для проведення педагогічних міні-досліджень

Розробити сценарій виховного заходу для дітей молодшого шкільного віку «Ми юні господарі»

Ознайомитися з фондами Івано-Франківського обласного державного архіву, зокрема з тими, що містять інформацію про діяльність навчальних закладів кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Розробити конспект уроку з природознавства в 2 класі, де б здійснювалося господарське виховання особистості.

Використовуючи Інтернет ресурс (Числа газети за 1880–1886 роки в Електронній колекції газет НБУВ; Тексти «Діла» за 1888–1890 рр. // Zbruč; Тексти «Діла» за 1913–1915 рр. // Zbruč; Тексти «Діла» за 1938–1939 рр. // Zbruč), зробити огляд щоденника «Діло» на предмет порушення ним проблеми виховання господарської культури дітей та дорослих (за вибором студента).

Дібрати тематичний матеріал (господарської тематики) для уроку читання у 3 класі.

В Івано-Франківському обласному державному архіві ознайомитися з такими працями Є.Храпливого: Храпливий Є. Як працювати у хліборобському вишколі молоді / Є. Храпливий. – Львів, 1936. – 160 с.; Храпливий Є. За наше хліборобське шкільництво / Євген Храпливий. – Львів : накладом Краєвого Господарського Товариства «Сільський Господар» у Львові, 1933. – 47 с.; Храпливий Є. За хліборобську справу: Про те, як основувати кружки та філії «Сільського господаря» та як в них працювати. – Львів, 1932. – 245 с.;Храпливий Є. Про хліборобський вишкіл сільської молоді / Євген Храпливий. – Львів : накладом Краєвого Господарського Товариства «Сільський Господар» у Львові, 1933. – 21 с.; Храпливий Є. Як піднести наше хліборобство? Про співпрацю кооперації, “Сільського господаря” і культурно-освітніх установ у ділянці суспільної агрономії / Євген Храпливий. – Львів : Накладом т-ва “Сільський господар”, 1932. – 36 с. (за вибором студента).

Дібрати тематичний матеріал господарського змісту до уроку української мови в 4 класі.

Зробити аналіз одного з номерів часопису «Сільський господар» (1926-1939 рр.), які є в Івано-Франківському обласному державному архіві про тематичне розмаїття опублікованих матеріалів (за вибором студента).

Підготувати статтю для енциклопедичного словника про роль постаті агронома-«суспільника» в історії розвитку ХВМ, використавши персоналії В.Вакуловського, В.Дмитренка, П.Дубрівного, Я.Зайшлого, Р. Мамчиного, М.Каплистого, М.Нищого, М. Процика, Б.Філянського, В. Фрайта, Є.Храпливого та ін.

Підготувати матеріал для проведення круглого столу, присвяченого проблемі виховання господарської культури дітей та юнацтва в системі позашкільної освіти.

Підготувати науково-популярну лекцію для учнівської аудиторії про виховання господарської культури дітей та юнацтва в ХВМ та пластову методику господарського виховання.Проаналізувати тематичні рубрики часопису «Хліборобська молодь», виокремити найістотніші засоби впливу на формування господарської культури юнацтва, національного виховання

Рекомендована література

 1. Андрухович А. Наукова програма до ведення курсів жіночого господарства / А. Андрухович // Учитель. – 1925. – Т.1. – С.87-95.

 2. Андрухович Т. Ручна праця в вихованню / Т. Андрухович. – Львів, 1923. – 68 с.

 3. Антонюк Н.В. Українське культурне життя в «Генеральній Губернії» (1939-1944 рр.): За матеріалами періодичної преси / Н.В. Антонюк. – Львів, 1997. – 232 с.

 4. Билавич Г.В. Журнал «Хлеборобская молодежь» в системе внешкольного образования и воспитания юношей и девушек (1934-1939 гг.) / Г.В. Билавич // Хабаршы. Вестник Западно-Казахстанского государственного университета им. М. Утемисова. – 2015. – №1. – С. 20-27.

 5. Билавич Г. В. Подготовка кадров в области сельскохозяйственного образования детей и взрослых в Западной Украине (начало ХХ в.) / Г. Билавич, Б.П. Савчук // Социально-гуманитарный вестник Юга России. – 2014. – №3. – С.23-27.

 6. Билавич Г.В. Роль изданий общественных организаций на Западной Украине в повышении хозяйственной культуры крестьян (конец ХІХ – начало ХХ в.) / Г.В. Билавич // Science and world. – 2014. – № 4 (8). – April. – Vol. ІІI. – С.26-27.

 7. Білавич В.І. Кого ростити школі / В.І.Білавич // Радянська школа. – 1989. – №1. – С.24-29.

 8. Білавич Г.В. Діяльність «Просвіти» з формування господарської культури українці Галичини (1868-1924 рр.) / Г.В. Білавич // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск LХІІІ. – Херсон : ХДУ, 2013. – С.14-20.

 9. Білавич Г.В. Дослідницька діяльність у системі масового просвітництва селянства Західної України (поч. ХХ ст.) / Г.В. Білавич // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. Зб. статей. – Ялта : РВВ КГУ. – 2014. – Випуск 44. – Частина ІІІ. – С.27-33.

 10. Білавич Г.В. Методологічні засади формування господарської культури дітей та дорослих у Західній Україні на початку ХХ ст. / Г.В. Білавич // Scientific Achievements 2015. – 2015. – Vol. 2. – Vienna (Austria). – Р. 13-17.

 11. Білавич Г.В. Роль періодичної преси в поширенні господарсько-кооперативних знань українців (Західна Україна, початок ХХ ст.) / Г.В. Білавич // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – Вип. 18, кн.1. – С.63-73.

 12. Білавич Г.В. Хліборобський вишкіл молоді як педагогічний феномен / Г.В. Білавич // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. Зб. статей. – Ялта : РВВ КГУ. – 2014. – Випуск 44. – Частина ІІІ. – С. 58-64.

 13. Білавич Г. Використання досвіду формування господарської культури дітей у Західній Україні на початку ХХ століття у вітчизняній педагогіці / Галина Білавич // Обрії. Науково-педагогічний журнал. – 2014. – №2 (39). – С.4-8.

 14. Білавич Г. Виховання господаря рідної землі в авторській концепції Василя Білавича / Г. Білавич // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи / Галина Білавич // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – Випуск 48. – С. 175-182.

 15. Білавич Г. Господарсько-економічне просвітництво дорослих у Західній Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Галина Білавич // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Педагогіка. – 2013. – Випуск L. – С.3-8.

 16. Білавич Г. Діяльність Українського педагогічного товариства «Рідна школа» в ділянці позашкільної роботи з молоддю / Галина Білавич, Борис Савчук // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 575. Педагогіка та психологія. – Чернівці. – 2011. – С. 1-17.

 17. Білавич Г. Економічний націоналізм як ідеологія формування господарської культури особистості в Західній Україні на початку ХХ ст. / Галина Білавич // Соціальна робота. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія педагогіка. – Випуск 35. – Ужгород, 2015. – С.27-30.

 18. Білавич Г. Концепція господарського просвітництва західноукраїнського жіноцтва (початок ХХ ст.) / Галина Білавич // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2013. – Випуск 8. – Частина 2. – С.237-244.

 19. Білавич Г. Навчально-методичний супровід виховання господарської культури особистості в Галичині на початку ХХ ст. / Галина Білавич, Уляна Борис // Молодь і ринок. – 2015. – №4 (123). – С. 85-89.

 20. Білавич Г. Розвиток позашкільної сільськогосподарської освіти в Західній Україні (1920-1930-ті рр.) / Тетяна Завгородня, Галина Білавич // Соціальна робота. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія педагогіка. – Випуск 33. – Ужгород, 2014. – С.69-72.

 21. Білавич Г. Товариство «Рідна школа» / Галина Білавич, Борис Савчук. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1999. – 208 с.

 22. Білавич Г. Товариство «Сільський господар» і розвиток національного шкільництва в Галичині / Галина Білавич. Борис Савчук // Вісник Прикарпатського університету. « Педагогіка. « Вип. 8. –2003. – С.112-119.

 23. Білавич Г. Українські освітні товариства в Західній Україні у 20–30 рр. ХХ ст. / Галина Білавич, Борис Савчук // Молодь і ринок. – 2012. – №7. – С.8-13.

 24. Білавич Г. Форми позашкільного виховання господарської культури дітей та юнацтва в Західній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Галина Білавич // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2014. – Випуск 49. – С.192-198.

 25. Боровський М. Сільсько-господарське шкільництво на західноукраїнських землях / Михайло Боровський. – Вінніпег, 1964. – 44 с.

 26. Броницький О.М. Господарська культура як фактор сучасного суспільного відтворення: автореф. дис... на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Олександр Миколайович Броницький ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2007. – 19 с.

 27. Будник О. Б. Господарське виховання школярів [Текст] : наук.-метод. посібник для вчителів, вихователів, студ. пед. ін-тів та ун-тів / О. Б. Будник ; АПН України, Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 1998. – 157 с.

 28. Будник О. Б. Як виховувати господарську культуру у дітей / Будник О.Б., Скульський Р. П. / за ред. чл.-кор. АПН України Скульського Р.П. – Івано-Франківськ, 1996. – 112 с.

 29. Василевич С.В. Формування та розвиток національної господарсько-економічної культури в умовах ринкової трансформації економіки України : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.01.01 : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Світлана Василівна Василевич ; Київський нац. економ. ун-т. – К., 2003. – 20 с.

 30. Васьків М. Сільсько-Господарська Школа в Шибалині / Михайло Васьків // Бережанщина у спогадах емігрантів. – Тернопіль : Книжково-журнальне видавництво «Тернопіль», 1993. – С.367-369.

 31. Витайте! Відкрито другий Курс висшої народної осьвіти імени проф. Стоцького // Народний голос. – 1911. – Ч.5. – С.1-3.

 32. Витанович І. Історія українського кооперативного руху / І. Витанович. – Нью-Йорк, 1964. – 624 с.

 33. Вихрущ А. Трудова підготовка учнів у загальноосвітніх школах України (XIX-початок XX століття) / Анатолій Вихрущ. – К., 1993. – 173 с.

 34. Візітів Ю. М. Пластовий рух на Волині в міжвоєнний період [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 «Військова історія» / Візітів Юлія Миколаївна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». – Львів, 2006. – 20 с.

 35. Волинський Союз Сільської Молоді // Волинський календар „Рільник” на 1936 рік. – Луцьк, 1936. – С. 60-62.

 36. Волошин А. І. Вибрані твори / Упорядкування, вступна стаття та примітки О. В. Мишанича / А.І. Волошин. – Ужгород: ВАТ Видавництво Закарпаття, 2002. – 528 с.

 37. Ворон А. Народнє шкільництво на Підкарпатті / Андрій Ворон // Рідна школа. – 1932. – 1 січня. – Рік І. – Ч.1.– С.5.

 38. В.О. Українська школа в Польщі / В.О. // Діло. – 1939. – 20 червня.

 39. Вписи до господарсько-садівничої школи Т-ва «Просвіта» // Рідна школа. – 1928. – 1 червня. – Ч.11. – С. 255.

 40. Вписи до державного рільничого ліцею з українською мовою навчання в Черниці // Рідна школа. – 1936. – 15 червня. – Ч.12. – С.193.

 41. Вписи і вступні іспити до Львівських українських вищих і середніх професійних та загальноосвітніх шкіл на шк. рік 1943/44 // Львівські вісті. – 1943. – Ч. 139.

 42. Галущинський М. Кооперація і просвіта / М. Галущинський // Господарсько-кооперативний часопис. – Львів, 1927. – Ч. 1. – С. 1.

 43. Галущинський М. Одиниця і громада / М. Галущинський. – Львів, 1921. – 23 с.

 44. Галущинський М. Позашкільна освіта / М. Галущинський. – Львів, 1927. –
  45 с.

 45. Герасмович І. За здоровля й силу нації / Іван Герасимович // Рідна Школа. – 1934. – 15 листопада. – Рік ІІІ. – Ч.22. – С. 324-325.

 46. Герасимович І. Кілька думок про виклади і відчити для селян / І. Герасимович // Промінь. – 1907. – Ч.1. – С.11.

 47. Герасимович І. Подрібний розклад праці українського народного вчительства по громадах, одобрений краєвим з’їздом повітових комісій «Вільної організації українського вчительства на Буковині» дня 21 і 22 листопада 1908 р. в Чернівцях / Іван Герасимович. – Чернівці : З друк. Товариства «Руська Рада», 1909. – 24 с.

 48. Гіптерс З. Економічна освіта молоді в Галичині XIX – першої половини XX століть : теорія, досвід, персоналії / Зінаїда Гіптерс. – Львів : ЛБІ НБУ, 2006. – 220 с.

 49. Гірняк К. Лісова школа в Білокриниці б. Кремянця / К. Гірняк // Літопис Волині. – 1962. – Ч.6. – С.25-28.

 50. Гоммонай В. В. Школа та освіта Закарпаття / В. В. Гоммонай, В. В. Росул, М. І. Талапканич. – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-видав. відділ Закарпат. комітету у справах преси та інформації, 1997. – 248 с.

 51. Гончаренко С. Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 206 с.

 52. Джаман Т.В. Розвиток народної освіти на Волині (XVIII-XIX ст.): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Т.В. Джаман; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 1999. – 20 с.

 53. Дитяча праця: попит і пропозиція. [Електронний ресурс]. – Режим доступу // gazeta.dt.ua/.../dityacha-pracya-popit-i-propoziciya-_.html

 54. Дитяча праця: проблема та її вирішення - Державна служба ... [Електронний ресурс]. – Режим доступу // www.dcz.gov.ua/cri/control/uk/publish/article?art.

 55. Долганов П.С. Український економічний націоналізм на західноукраїнських землях: 1919-1939 рр. : Дисертація дис ... канд. іст. наук: 07.00.01 «Історія України» / Петро Сергійович Долганов ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – 249 с.

 56. Доманицький В. Курси хліборобства для навчителів народних шкіл / Віктор Доманицький // Сільський господар. – Київ. – 1918. – 1-15 вересня. – Ч.5-6. –С. 29-30.

 57. Доріст і його організація // Шлях виховання й навчання. – 1936. – Ч.1. – Квітень-травень-червень. – Друга книжка. – С. 115-116.

 58. Дуда Н. М. Трудові традиції українців Карпат кінця XIX – початку XX століть: автореф. дис... на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.05 «Етнологія» / Дуда Наталія Михайлівна ; Інститут українознавства НАН України ім. І. Крип’якевича. – Львів, 1998. – 21с.

 59. Енциклопедія українознавства. Загальна частина. Перевидання в Україні. – Т.1–3. – К., 1994, 1995. – 1230 с.

 60. Енциклопедія Українознавства в 10 т. / Гол. ред. В. Кубійович. – Париж; Нью-Йорк: Молоде Життя, 1954–1989. – Т. 10. – С. 3632–3643.

 61. Животко А. П. Історія української преси / Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик / А.П. Животко. – К. : Наша культура і наука, 1999. – 368 с

 62. Жук А. Діточі кооперативи при школах на українських землях в Польщі /
  А. Жук // Господарсько-кооперативний часопис. – Львів, 1933. – Ч. 23. –
  С. 4.

 63. Завгородня Т. Дидактична думка в Галичині (1919 – 1939 роки) /
  Тетяна Завгородня. – Івано-Франківськ : Плай, 1998. – 167 с.

 64. Зайшлий Я. За одноцілу програму Хліборобського Вишколу Молоді / Я. Зайшлий // Хліборобська Молодь. – Львів, 1936. – Ч. 1. – С. 4–5.

 65. Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 38. – С. 460-470.

 66. Заочний курс домашнього господарства // Шлях виховання й навчання. – 1932. – YІ-ий річник. – Липень-серпень-вересень. – Третя книжка. – С.62–63.

 67. Звідомлення головної управи Р.Ш. за час від 1 вересня 1936 до 31 серпня
  1937 р. // Рідна школа. – Львів, 1937. – Ч. 23–24. – С. 347–384.

 68. Звідомлення Головної Управи Рідної Школи за час від 1 вересня 1937 р. до 31 серпня 1938 // Рідна Школа. – 1938. – С.23–24. – С.367–478

 69. Звідомлення з діяльности Ревізійного союзу українських кооператив за час від 1.I.1927–30.VI.1928 // Західно-українська кооперація в 1927 році : звідомлення РСУК – загальний огляд і статистика союзних кооперативів. – Львів, 1929. – 22 с.

 70. Звідомлення з діяльности Ревізійного союзу українських кооператив за час від 1.1.1938 до 31.ХІІ.1938 р. // Господарсько-кооперативний часопис. – Львів, 1939. – Ч. 22–23. – С. 3–57.

 71. Звідомлення з праці Краєвого господарського товариства «Сільський господар» за 1931 р. – Львів, 1932. – 21 с.

 72. Звідомлення з праці секції господарського вишколу ХВМ (повністю) при кружку «С Г» в Підберізці // Сільський господар. –1934. – 15 травня. – Ч.10. – С. 158.

 73. Звіт з діяльности товариства «Рідна Школа» за час від 21 травня 1929 р. до 31 серпня 1930 р. – Львів, 1931. – 39 с.

 74. Звіт з діяльності товариства «Жіноча громада» на Буковині за рр. 1906 до 1912. – Чернівці, 1913. – 19 с.

 75. Звіт Сільськогосподаського Краєвого Товариства «Сільський господар» з діяльности за 1928 рік. – Львів : Сільський господар, 1929. – 58 с.

 76. Звіт Сільськогосподаського Краєвого Товариства «Сільський господар» з діяльности за 1938 рік. – Львів : Сільський господар, 1939. – 82 с.

 77. Зелений П. Вступайте до хліборобських шкіл / П. Зелений // Хліборобська Молодь. – Львів, 1935. – Ч. 9. – С. 136–137.

 78. Злупко С. М. На чатах рідної землі: Євген Храпливий - учений, організатор, патріот / С. М. Злупко. – Л. : Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 1999. – 283 c.

 79. Зуляк І. С. Діяльність «Просвіти» у Західній Україні в міжвоєнний період (1919 – 1939) / Іван Зуляк. – Тернопіль : Воля, 2005. – 946 с.

 80. Енциклопедія освіти / Акад . пед. наук України: гол. ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1037 с.

 81. Калинович В. Наша молодь в переломній добі / В. Калинович. – Львів, 1926.– 94 с.

 82. Калинович В. Організація доросту при Кружках Р.Ш. / В. Калинович // Рідна школа. – 1937. – 1 листопада. – Ч.21. – Річник YІ. – С.311–312; 15 листопада. – Ч.22. – Річник YІ. – С.324–328.

 83. Калинович В.Правові і статутові вказівки при організації гуртків доросту Р.Ш. / В. Калинович // Рідна школа. – 1937. – 15 лютого. – Ч.4. – Річник YІ.–С.60–61.

 84. Калініченко Н. Трудова підготовка учнів сільської школи. Друга половина ХІХ–ХХ століття: монографія / Н.А.Калініченко. – Кіровоград: Імекс–ЛТД, 2007. – 744 с.

 85. Карбулицький І. Сумерк українського шкільництва на Буковині / Ілярій Карбулицький // Рідна школа. – 1932. – 1 січня. – Рік І. – Ч.1.– С.4–5.

 86. Каплистий М. Хліборобський Вишкіл Молоді / Макар Каплистий // Крайове господарське товариство «Сільський господар» у Львові. 1899–1944. – Нью-Йорк, 1970. – С. 115–125.

 87. Качор А. Українська молочарська кооперація в Західній Україні / Андрій Качор. – Мюнхен, 1927. – 385 с.

 88. Кисілевська О. Як вести жіночі й дівочі гуртки по селах / Олена Кисілевська // Жіноча Доля. – 1926. – листопад. – Ч.11. – С.13–14.

 89. Коберський К. Буквар кооперації. Для вжитку самоосвітників, кооперативних курсів і вишколу хліборобської молоді / Карло Коберський. – Львів: Бібліотека Ревізійного Союзу Українских Кооператив, 1939. – Ч.80. – 160 с.

 90. Кобилянська Л.І. Становлення і розвиток українських народних шкіл на Буковині (70–ті рр. YІІІ – початок ХХ ст.) : Автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд. пед.. наук: 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Лілія Іванівна Кобилянська; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 1998. – 17 c.

 91. Когут Т. Практичні праці в світлі нових програмів / Т. Когут // Методика і шкільна практика. – 1934. – С.55–59.

 92. Кононенко Х. Чому жіноцтво має гуртуватись в “Сільськім Господарі“? / Христя Кононенко // Ілюстрований календар-альманах “Жіночої Долі“ на рік 1938. – Коломия, 1937. – С. 21–24.

 93. Коренець Д. Кооперація в школі / Денис Коренець // Учительське слово. – 1921. – Ч.1. – С.4.

 94. Кордуба М. Народна читанка / Мирон Кордуба. – Чернівці : З друк. Тов. «Руська Рада», 1909. – 32 с.

 95. Крушельницька М. Про фахову освіту жіноцтва / Марія Крушельницька // Наш світ. Альманах “Жіночої Долі“ з додатком калєндаря на рік 1928/29. – Коломия, 1927. – С. 70–77.

 96. Кубійович В. Українці в генеральній губернії 1939–1941 : Історія українського Центрального Комітету / В. Кубійович; Вст. ст. М. Денисюка; Передм. авт. – Чікаго : Вид-во М.Денисюка, 1975. – 663 с.

 97. Кузьмів Я. Навчання ручних робіт у народній школі / Я. Кузьмів // Шлях виховання й навчання. – 1932. – Ч.2. – С.85–90.

 98. Курляк І. Класична освіта на західноукраїнських землях (XIX – перша половина XX ст.), історико-педагогічний аспект / Ірина Курляк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2000. – 328 с.

 99. Левандовська І. З. Діяльність ВССМ / WZMW по трудовому вихованню і професійній підготовці молоді Волині та Рівненщини / Ірина Левандовська // Молодіжний рух України: історія та сучасність : зб. матеріалів IV Світового Конгресу українських молодіжних організацій, Київ, 22–23 серпня 1998 р. / Український національний комітет молодіжних організацій. Український інститут соціальних досліджень ; за заг. ред. В. А. Головенько. – Київ, 1998. – С. 25–31.

 100. Лісові чорти, їх життя і буття // Молоде Життя. – Львів, 1924. – № 1. – С. 14–15.

 101. Ліщинський К. Малі коператори / Кость Ліщинський // Рідна Школа. – 1933. – 1 серпня. – Рік ІІ. – Ч.15.– С. 239.

 102. Лубкович Н.З. Громадська і наукова діяльність Євгена Храпливого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.01 «Історія України» / Лубкович Наталія Зіновіївна ; Тернопіл. націонал. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 21 с.

 103. Малинівський Д. Навчання географії в народній школі. Третій відділ / Д. Малинівський // Шлях виховання й навчання. – 1932. – YІ–ий річник. – Липень-серпень-вересень. – Третя книжка. – С.1–23.

 104. Малицька К. Наші дівчата в наших школах. Звіт шкіл Руського Товариства Педагогічного у Львові / Костянтина Малицька. – Львів, 1910. – 40 с.

 105. Мартинюк М. Кооператива в школі / Микола Мартиюк // Рідна школа. – 1937. – 1 вересня. – Ч.17. – Річник YІ. – С.243–244.

 106. Молодь до професійних шкіл // Господарсько-кооперативний часопис. – 1942. – Ч. 3. – С. 4.

 107. Молодь і кооперація // Młoda Wieś = Молоде Село. – łuck, 1935. – № 22. – С. 13–14.

 108. Молодь і Товариство Пречистої Діви Марії // Католицька Акція. – Львів, 1934. – Ч. 2. – С. 38.

 109. Навчання кооперації в школах Рідної Школи // Рідна школа. – 1939. – 15 липня. – Рік YІІІ. – Ч.13-14.-С.219-222.

 110. Народнє шкільництво на Підкарпатській Україні // Рідна школа. – 1933. – 15 березня. – Рік ІІ. – Ч.6.–С.63

 111. Нагачевська З. Педагогічна думка і просвітництво в жіночому русі Західної України, друга половина ХІХ ст. – 1939 р. [Текст] : монографія / Зіновія Нагачевська. – Івано-Франківськ : Третяк І. Я., 2007. – 764 с.

 112. Павликовський Ю. Аграрна справа на західноукраїнських землях / Юліан Павликовський // Ілюстрований господарський календар “Сільський господар” за звичайний рік 1930. – 1929. – С. 35 – 44.

 113. Палилюлько О.М. Діяльність громадсько-господарських товариств з поширення сільськогосподарських знань в Галичині (1919-1939 рр.): автореф. дис... на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук / Оксана Михайлівна Палилюлько; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2011. – 20 с.

 114. Пантюк М.П. Виховання підлітків у діяльності молодіжних товариств і об’єднань в західноукраїнських землях кінця ХІХ – початку ХХ століття (історико-теоретичний аспект) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Пантюк Микола Павлович ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1998. – 16 с.

 115. Педагогічний словник / За редакцією дійсного члена АПН України Ярмаченка М.Д. – К.: Педагогічна думка, 2001. – 514 с.

 116. Пенішкевич О. Розвиток українського шкільництва на Буковині (XVIII – початок XX ст.) : монографія / О. Пенішкевич. – Чернівці : Рута, 2002. – 520 с.

 117. Періодика Західної України 20-30-ті роки ХХ ст. Матеріали до бібліографії / За редакцією М.М. Романюка. – Львів : Фенікс, 1998. – 319 с.

 118. Петрів Д. Реалізація наукових програм / Д. Петрів // Шлях виховання й навчання. – 1933. – Ч.4. – С. 13–139.

 119. Петрова І. Лекція жіночих робіт у III і ІY. класі народніх шкіл / І. Петрова // Шлях виховання й навчання. – 1932. – Ч.2. – С.43–44.

 120. Петрюк І.М. Розвиток загальної середньої освіти на Буковині (1774−
  1918 рр.) : Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Петрюк Ірина Михайлівна ; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 1998. – 17 с.

 121. Плян виховної праці // Учительське слово. – 1935. – Жовтень. – Рік ХІІІ. – Ч.8. – С.119–120; Листопад. – Рік ХІІІ. – Ч.9. – С.128–131.

 122. Приватна рільнича мужеська школа Товариства „Просвіта” в Милованю // Ілюстрований господарський календар „Сільський Господар” на звичайний рік 1937.– Львів, 1936. – Ч. 132. – С. 221–222.

 123. Рак В. І. Трудова підготовка учнів у загальноосвітніх школах України (на прикладі західних областей 1900–1939 рр.) : дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Володимир Іванович Рак ; Тернопільський держ. педагогічний ун-т.. – Тернопіль, 1997. – 185 с.

 124. Романенко А. Балинці – Бучачки – Труфанівка / Антін Романенко // Сільський господар. –1934. – 1 березня. – Ч.5. – С.66–67.

 125. Романенко А. Для чого нам потрібний Хліборобський Вишкіл Молоді? / А. Романенко // Ілюстрований господарський календар „Сільський Господар” на звичайний рік 1937.– Львів, 1936. – Ч. 132. – С. 61–64.

 126. Савчук Б. П. Жіноцтво в суспільному житті Західної України (остання третина ХІХ ст. – 1939 рр.) / Б. П. Савчук. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1998. – 280 с.

 127. Савчук Б. П. Просвітницька та соціально-економічна діяльність українських громадських товариств у Галичині (остання третина ХІХ ст. – кінець 30–х років ХХ ст.) / Б. П. Савчук. – Івано-Франківськ : Плай, 1999. – 137 с.

 128. Савчук Б. Український Пласт. 1911–1939 / Борис Савчук. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1996. – 264 с.

 129. Сірополко Ст. Освіта на Закарпатті / Ст. Сірополко // Рідна Школа. – 1933. – 1 серпня. – Рік ІІ. – Ч.15.– С.242–244.

 130. Слюсаренко Н.В. Становлення та розвиток трудової підготовки дівчат у школах України кінця XIX–XX століття : монографія / Ніна Віталіївна Слюсаренко. – Херсон : РІПО, 2009. – 456 с.

 131. Стражнікова І. Розвиток педагогічної науки в дослідженнях Західного регіону України другої половини ХХ – початку ХХІ століття:історіографічний контекст / Інна Стражнікова. – Івано-Франківськ : НАІР, 2015. – 615 с.

 132. Ступарик Б. Шкільництво Галичини (1772 – 1939) / Б. Ступарик. – Івано-Франківськ, 1994. – 144 с.

 133. Тимчук Л. І. Організаційно-педагогічні засади української освіти дорослих на Буковині (1869–1940 рр.): дис... канд. пед. наук: 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Людмила Іванівна Тимчук ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – 230 с.

 134. Тисовський О. Життя в Пласті. Основи пластового знання для Української Молоді / О. Тисовський. – Львів : Накл. Верх. Пласт. Ради, 1921. – 160 с.

 135. Українське сільськогосподарське шкільництво в Генеральній Губернії // Краківські вісті. – 1942. – Ч.259.

 136. Українські часописи Львова 1848–1939 рр. – Історико-бібліографічне дослідження: У 3 т. – Т. 2. – 1848–1939 рр. – Львів: Світ, 2002. – 692 с.

 137. Українські школи в Ген. Губернії // Краківські вісті: Тижневик. – 1942. – Ч.259.

 138. Филипчак І. Як стати багатим, або про годівлю шовкопряди / Іван Филичак // Календар «Сільський Господар» на 1929 р. – Львів, 1928. – С. 144–149.

 139. Х.В.М. переходить на три ступеня справности // Хліборобська Молодь. – Львів, 1938. – Ч. 7. – С. 101–102.

 140. Хліборобський Вишкіл Молоді в працях Парохіяльних Кружків КАУМ на селах // Католицька Акція. – Львів, 1934. – Ч. 6. – С. 12–15.

 141. Холєвчук М. Ширім сільсько-господарську освіту/ М. Холєвчук // Сільський господар. – 1930. – 15 жовтня. – Ч.20.– С.452–453.

 142. Храпливий Є. Як працювати у хліборобському вишколі молоді / Є. Храпливий. – Львів, 1936. – 160 с.

 143. Храпливий Є. За наше хліборобське шкільництво / Євген Храпливий. – Львів : накладом Краєвого Господарського Товариства «Сільський Господар» у Львові, 1933. – 47 с.

 144. Чепіль М. М. Теорія і практика формування національної свідомості дітей та молоді Галичини (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.) : монографія / М. М. Чепіль. – Дрогобич : Відродження, 2001. – 503 с.

 145. Ющишин І. Ідея кооперативів в педагогії / Іван Ющишин // Учитель. – 1909. – Ч.5–6. – С.89–91.

 146. Ярмів В. Навчання української мови в четвертій клясі (Проєкт розкладу матеріалу) / В. Ярмів // Учительське слово. – 1935. – Жовтень. Рік ХІІІ. – Ч.8. – С.105–112; Листопад. Рік ХІІІ. – Ч.9. – С.121–128; Грудень. Рік ХІІІ. – Ч.10. – С.137–144; – Вересень. Рік ХІІІ. – Ч.7. –С.89–95.

 147. Ясінчук Л. Практичні курси в Рідній Школі / Лев Ясінчук // Рідна школа. – 1935. – 1 липня. – Ч.13–14.– С.203–204.

 148. Ясінчук Л. 50 літ «Рідної школи». 1881– 1931 [Текст] / Л. Ясінчук. – 2. наклад. – Львів : [б.в.], Б.р... – 270 с.

 149. Iwanicki М. Oswiata і szkolnictwo ykrainskie w Polsce w latach 1918–1939 /M. Iwanicki. – Siedlce, 1975. – 272 s.

 150. Program nauki w publicznych szkolach powszcechnych trzeciego stohnia. “Historia”. – Warszawa, 1932. – 150 s.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал