Бабич Марини Миколаївни вчителя історії та правознавства Зміївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Зміївської районної ради Харківської області Навчальна програмаСкачати 469.66 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації23.12.2016
Розмір469.66 Kb.
ТипПрограма
1   2


Зміст навчальної програми

11 клас (35 год. 1 год. на тижд.)

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Розділ 1. Українські землі у складі Російської імперії на поч. ХХ ст. (2 год.)

Тема 1. Соціально - економічний та політичний розвиток Наддніпрянської України на поч. ХІХ ст. (1 год.)

 • Утворення монополістичних об’єднань в Україні.

 • Становлення й консолідація української нації.

 • Створення політичних партій Наддніпрянщини.

 • Самостійницька й автономістська течії в національному русі.


Тема 2. Україна напередодні та в роки революції 1905-1907рр. (1 год.)

 • Події революції 1905 – 1907 рр. в Україні.

 • Діяльність українських парламентських громад в І та ІІ Державних Думах.

 • Посилення національного гніту в Наддніпрянський Україні у 1907 – 1914 рр.

 • Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну.

Учень/учениця:

Пояснювати дати: 1900 р. – утворення РУП.

Оперувати поняттями та термінами: «монополія».

Характеризувати особливості економічного та соціального розвитку Наддніпрянської України; процес монополізації; розвиток сільського господарства; процес утворення українських політичних партій; розвиток самостійницької і автономістської течії в національному русі; національно – визвольний рух України в роки російської революції 1905 – 1907 рр.; діяльність українських парламентських громад в І та ІІ Державних Думах Росії.

Описувати проведення Столипінської аграрної реформи; особливості її запровадження в Україні.

Визначати основні тенденції соціально-економічного та політичного розвитку Наддніпрянської України.

Розділ 2. Західноукраїнські землі на поч. ХХ ст. (1 год.)

Тема 1. Соціально - економічний та політичний розвиток західноукраїнських земель на початку ХХ ст. (1 год.)

 • Становище промисловості та сільського господарства.

 • Активізація національного руху.

 • Вплив Української греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення західноукраїнських земель.

 • Боротьба політичних партій західноукраїнських земель за реформу виборчої системи.

Учень/учениця:

Характеризувати економіку західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської імперії; розвиток кооперативного руху; діяльність західноукраїнського політичного руху на поч. ХХ ст.

Описати національні і спортивно – фізкультурні організацій «Сокіл» та «Січ».

Визначати причини активізації західноукраїнського політичного руху на поч. ХХ ст., його результати; роль А. Шептицького.

Розділ 3. Україна в Першій світовій війні (2 год.)

Тема 1. «Українське питання» напередодні війни (1 год.)

 • Позиції українських політичних сил Наддніпрянської України та західноукраїнських земель щодо війни.

 • Бойовий шлях легіону Українських січових стрільців.


Тема 2. Воєнні дії на території України в 1914 – 1917 рр. (1 год.)

 • Діяльність австрійської та російської адміністрації в Галичині.

 • Перебіг воєнних дій на території України.

Учень/учениця:

Пояснювати дати: серпень 1914 р. – утворення Головної української ради; 1914 р. – Галицька битва, взяття Львова; 1916 р. – Брусиловський прорив.

Оперувати поняттями та термінами: «Світова війна», «Союз визволення України», «Головна українська рада» «Галицько – Буковинське генерал – губернаторство».

Позначати на картосхемі: військові події на території України в 1914 – 1916 рр.

Характеризувати територіально - політичні цілі воєнно-політичних блоків – учасників війни; еволюцію позиції українських політичних сил у питанні війни.

Описувати соціально – економічне та суспільно – політичне становище населення впродовж війни; динаміку змін у свідомості різних соціальних верств українського суспільства.

Визначати соціально-економічні та політичні наслідки війни для українського суспільства.

Розділ 4. Українська революція (3 год.)

Тема 1. Ліквідація царського режиму і початок Української революції (1 год.)

 • Революційні події в Україні в 1917 р. – на початку 1918 р.


Тема 2. Утворення Центральної Ради (1 год.)

 • Еволюція поглядів політичних сил України в питанні самовизначення українців (Універсали Центральної Ради).

 • Політика Центральної Ради (УЦР), щодо Тимчасового уряду та радянської Росії з УНР.

 • Проголошення Української Народної Республіки.


Тема 3. Війна радянської Росії проти Української Народної республіки (1 год.)

 • Війна радянської Росії з УНР.

 • Проголошення незалежності УНР.

Учень/учениця:

Пояснювати дати: березень 1917 р. – утворення Української Центральної Ради; квітень 1917 р. – Всеукраїнський Національний конгрес; 1917 р. – Перший Універсал Центральної Ради;
липень 1917 р. – Другий Універсал Центральної Ради, виступ самостійників; листопад 1917 р. – Третій Універсал Центральної Ради, проголошення УНР; січень 1918 р. – Четвертий Універсалу Центральної Ради, проголошення незалежності УНР.

Оперувати поняттями та термінами: «Автономізація», «самостійники», «Генеральний секретаріат», «Народний секретаріат», «Універсали УЦР», «Українізація армії», «регіональні республіки».

Показувати на картосхемі: територію Української Народної Республіки заявлену ІІІ Універсалом УЦР; перебіг подій Першої війни УНР з радянською Росією.

Характеризувати процес утворення та еволюції Української Центральної ради.

Описувати діяльність українських партій; політичних діячів в історії періоду; основні положення І, ІІ, ІІІ та ІV Універсалів УЦР; особливості соціально – економічного становища; взаємовідносини УЦР з Тимчасовим урядом; перебіг та результати боротьби за владу в Києві в жовтні – листопаді 1917 р.

Визначати причини Української революції, її характер; місце різних політичних сил у подіях періоду; місце і роль Всеукраїнських з’їздів рад у Києві та Харкові; ультиматум Раднаркому в політиці більшовиків щодо усунення УЦР; причини та наслідки першої війни радянської Росії з УНР; здобутки і прорахунки УЦР в державотворчому процесі.

Розділ 5. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (3 год.)

Тема 1. Українська Держава. Директорія УНР. (1 год.)

 • Брестський мир між УНР та державами Четвертного союзу, Військова конвенція УНР з Німеччиною та Австро - Угорщиною.

 • Ухвалення Конституції УНР.

 • Гетьманський переворот й утворення Української Держави.

 • Прихід до влади Директорії.

 • Окупація військами Антанти Півдня України.


Тема 2. Західноукраїнська Народна Республіка (1 год.)

 • Утворення ЗУНР.

 • Акт злуки УНР та ЗУНР.

 • «Чортківська офензива».

 • Утворення Галицької СРР.


Тема 3. Українські землі: 1919 – 1921 рр. (1 год.)

 • Більшовицький режим в Україні.

 • Перший «Зимовий похід» армії УНР.

 • Другий «Зимовий похід» армії УНР.

 • Ухвалення Конституції УСРР 1919 р.

 • Польсько – радянська війна на території України.

 • Денікінський режим в Україні.

 • «Київська катастрофа».

Учень/учениця:

Пояснювати дати: 16 січня 1918 р. – бій під Крутами; 9 лютого 1918 р. – Брестський мир; 29 квітня 1918 р. – державний переворот і приход до влади П.Скоропадського; 14 листопада 1918 р. – утворення Директорії; листопад 1918 р. – проголошення ЗУНР; 22 січня 1919 р. – Акт злуки; грудень 1919 – травень 1920 рр. – перший «Зимовий похід» військ УНР; квітень 1920 р. – Варшавська Угода; березень 1921 р. – Ризький мир листопад 1921 р. – Другий «Зимовий похід» військ УНР.

Оперувати поняттями та термінами: «Директорія», «Українська Галицька армія», УСРР, «воєнний комунізм».

Показувати на картосхемі: хід воєнних дій на території України в 1918 – 1921 рр.; територію УНР за Брестським миром, територію Української Держави П. Скоропадського

Характеризувати внутрішню та зовнішню політику гетьмана П. Скоропадського; внутрішню та зовнішню політику Директорії, ЗУНР, УСРР; зміст Варшавської угоди між УНР та Польщею; Ризький мирний договір; культурне життя в Україні в 1918 – 1920 рр.

Визначати причини гетьманського перевороту та падіння режиму гетьмана П. Скоропадського; особливості внутрішньої та зовнішньої ситуації в УНР часів Директорії; причини поразки національно – визвольних змагань (національно – демократичної революції в Україні).

Пояснювати у чому історичне значення відновлення української державності на східно – та західноукраїнських землях та об’єднання українських держав (Акт злуки).

Розділ 6. Українська СРСР в умовах нової економічної політики (2 год.)

Тема 1. УРСР в умовах нової економічної політики (1 год.)

 • Входження УСРР до складу СРСР.

 • Голод у південних губерніях УСРР

 • Неп в УСРР.

 • Відбудова народного господарства.


Тема 2. Розвиток української культури в роки непу (1 год.)

 • Політика «коренізаціі» в УРСР (українізація).

 • Кампанія з ліквідації неписемності дорослих.

 • Українське національне відродження 20-х рр.

 • Боротьба з націонал – комунізмом.

Учень/учениця:

Пояснювати дати: 1921 – 1923 рр. – голод в Україні; 1922 р. – входження УСРР до складу СРСР; 1923 р. – початок політики «українізації»; 1925 р. – завершення відбудови промисловості, курс на індустріалізацію.

Оперувати поняттями та термінами: «індустріалізація», «українізація», «автокефальна церква».

Показувати на картосхемі: зміни в адміністративно – територіальному устрої УСРР у 1921 – 1928 рр.

Характеризувати неп та її складові; процес стабілізації економічного й соціального життя в Україні; політику більшовиків щодо релігії та церкви в Україні; політику «українізації» та її наслідки, особливості розвитку української культури в період непу.

Визначати причини та наслідки вступу УСРР в СРСР; причини та особливості впровадження непу в Україні; причини та наслідки «українізації» та її вплив на українську культуру й ментальність населення.

Розділ 7. Радянська модернізація України (2 год.)

Тема 1. Радянська модернізація України (1929-1938 рр.) (1 год.)

 • Радянська модернізація в Україні.

 • Суспільно–політичне, соціально–економічне культурне та релігійне життя.


Тема 2. Суспільно-політичне та культурне життя українського народу в період радянської модернізації 1929-1938 рр. (1 год.)

 • Масові репресії.

 • Ідеологізація суспільного життя, культ особи.

 • Згортання українізації.

Учень/учениця:

Пояснювати дати: 1928 – 1938 рр. – період радянської модернізації в Україні; 1928 р. – Шахтинська справа; 1929 р. – справа «СВУ»; 1929 р. – рік великого перелому, початок суцільної колективізації; 1932 – 1933 рр. – Голодомор в Україні; 1934 р. – перенесення столиці України з Харкова до Києва.

Оперувати поняттями та термінами: «Голодомор», «форсована індустріалізація», «стаханівський рух», «розстріляне відродження», «колективізація», «розкуркулення», «закон про п’ять колосків».

Показувати на картосхемі:основні індустріальні об’єкти, побудовані за часів модернізації.

Характеризувати сутність і наслідки форсованої індустріалізації та колективізації в Україні; взаємозв’язок між різними складовими економічної політики сталінського режиму (індустріалізація, колективізація); зміни в соціальній структурі населення; особливості суспільно-політичного та культурного життя періоду радянізації.

Визначати причини та наслідки політики форсованої індустріалізації та колективізації; зв’язків між радянською модернізацією та зміною соціальної структури українського радянського суспільства; причини та наслідки масових репресій в Україні; причини та наслідки Голодомору 1932 – 1933 рр.

Розділ 8. Західноукраїнські землі (1921 – 1939 рр.) (2 год.)

Тема 1. Становлення західноукраїнських земель у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини (1 год.)

 • Українські землі у складі Польщі, Румунії, Чехо – Словаччини.

 • Економіка західноукраїнських земель.


Тема 2. Суспільно-політичне та культурне життя на західноукраїнських землях в період 1921-1938 рр. (1 год.)

 • Різні течії в суспільно-політичному русі, радикалізація політичного життя в 1930-х рр.

Учень/учениця:

Пояснювати дати: 1929 р. – утворення ОУН; 15 березня 1935 р. – проголошення незалежності Карпатської України.

Оперувати поняттями та термінами: «осадництво», «пацифікація», «русофільство», «русинство».

Показувати на картосхемі: українські землі у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини.

Характеризувати вплив міжнародної ситуації 1920–1930 – х рр. на становище західноукраїнських земель; політику урядів Польщі, Румунії, Чехо – Словаччини в українських землях; стан економіки; життя населення; стан освіти та культури; різні течії національного руху; діяльність політичних партій західноукраїнських земель у 1930 – х рр.

Визначати міжнародні фактори, що спричинили розподіл українських земель між іншими державами на початку 1920–х рр. та його наслідки для населення; причини та наслідки діяльності політичних сил у західноукраїнських землях.

Підсумкове узагальнення знань та умінь учнів (1 год.)

 • Повторити та узагальнити вивчений матеріал.

повторити та узагальнити вивчений матеріал; узагальнювати отриману понятійну – термінологічну інформацію; розвивати в учнів уміння застосовувати навички, які формувалися протягом вивчення тем.

Розділ 9. Україна під час Другої світової війни (4 год.)

Тема 1. Початок Другої світової війни та зміна кордонів України (1 год.)

 • Початок Другої Світової війни.

 • Приєднання Західної України, Південної і Північної Бесарабії та Північної Буковини до складу УРСР.


Тема 2. Окупація України військами Німеччини та її союзників (1 год.)

 • Початок Великої Вітчизняної війни.

 • Встановлення нацистського окупаційного режиму.


Тема 3. Розгортання руху опору та визволення України (1 год.)

 • Розгортання радянського партизанського руху.

 • Діяльність ОУН. Утворення УПА.

 • Визволення України.


Тема 4. Ціна перемоги (1 год.)

 • Депортація кримських татар та інших народів Криму.

 • Перемога у Великій Вітчизняній війні.
Учень/учениця:

Пояснювати дати: 23 серпня 1939 р. – радянсько – німецький пакт про ненапад (Пакт Молотова – Ріббентропа); 1 вересня 1939 р. – початок Другої Світової війни; 17 вересня 1939 р.– вступ Червоної армії на територію західної України; листопад 1939 р. – Східну Галичину і Волинь включено до складу УРСР; 2 серпня 1940 р. Південну і Північну Бесарабію та Північну Буковину включено до складу УРСР; 22 червня 1941 р. – початок Великої Вітчизняної війни; грудень 1942 р. – початок звільнення України; 30 червня 1941 р. – проголошення Акта відновлення української Держави; 6 листопада 1943 р. – визволення Києва; січень – лютий 1944 р. – Корсунь – Шевченківська наступальна операція; вересень – жовтень 1944 р. – Карпатсько – Ужгородська наступальна операція; 28 жовтня 1944 р. – визволення всієї території України; 9 травня 1945 р. – завершення Великої Вітчизняної війни.

Оперувати поняттями та термінами: «радянізація», «Нюрнберзький процес», «план «Ост»», «новий порядок», «колабораціонізм», «рух Опору», «Голокост», «депортація»

Показувати на картосхемі: українські землі, приєднані до УРСР в результаті реалізації радянсько – німецьких договорів 1939 р.

Характеризувати суть гітлерівського плану «Ост»; нацистський «новий порядок» в Україні, діяльність радянських партизан; суть українського визвольного руху.

Описувати мобілізаційні заходи; процес окупації України; перебіг найважливіших військових подій 1941 – 1945 рр.

Визначати наслідки радянсько-німецьких договорів 1939 р. для українських земель; політики радянізації ново приєднаних до УРСР територій; основні результати та наслідки війни для України й українського народу; внесок українського народу в перемогу над Німеччиною та її союзниками.

Розділ 10. Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 – на початку 1950-х рр. (2 год.)

Тема 1.Україна в період повоєнної відбудови (1 год.)

 • Зовнішньополітична діяльність УРСР.

 • Адміністративно-територіальні зміни.

 • Відбудова промисловості.

 • Голод в Україні 1946-1947 рр.


Тема 2. Радянізація західних областей України. Культурне життя в Україні. (1 год.)

 • Радянізація західних областей України.

 • Боротьба ОУН та УПА.

 • Політико – ідеологічне та культурне життя України.

Учень/учениця:

Пояснювати дати: квітень 1945 р. – Україна стає співзасновницею ООН; 1946 – 1947 рр. – голод в Україні; 8 – 10 березня 1946 р. – «саморозпуск» УГКЦ; квітень – липень 1947р. – операція «Вісла».

Оперувати поняттями та термінами: «операція «Вісла»», «ждановщина», «лисенківщина».

Показувати на картосхемі: зміни в адміністративно – територіальному устрої України.

Характеризувати зовнішньополітичну діяльність УРСР у повоєнні роки та політику влади щодо економічного, соціально – політичного життя населення; релігійне, культурне та повсякденне життя населення; хід операції «Вісла»; процеси радянізації західних областей України.

Визначати причини на наслідки проведення операції «Вісла»; голоду в Україні; «саморозпуску» УГКЦ.

Розділ 11. Україна в умовах десталінізації (2 год.)

Тема 1. Процес десталінізації (1 год.)

 • Лібералізація суспільно – політичного життя УРСР в середині 1950 – 1960-х рр.: припинення масових репресій, реабілітація.

 • Зміни адміністративно – територіального устрою УРСР.

 • Зміни в промисловості, сільському господарстві та соціальній сфері.

 • Реформування управління економікою.


Тема 2. Опозиційний рух та культурне життя України під час лібералізації (1 год.)

 • Виникнення руху «шістдесятників», дисидентського руху кін. 1950 – 1960 – х – рр.

Учень/учениця:

Пояснювати дати: 19 лютого 1954 р. – входження Кримської області до складу УРСР; 1956 р. – ХХ з'їзд КПРС; 1959 р. – утворення Української робітничо-селянської групи.

Оперувати поняттями та термінами: «лібералізація», «політична реабілітація», «відлига», «раднаргоспи», «шістдесятники», «диседентство».

Показувати на картосхемі: зміни в адміністративно – територіальному устрої України.

Характеризувати сутність процесу лібералізації; реформи управління економікою в середині 1950 – 1960–х рр.; здобутки та особливості розвитку культури; сутність опозиційного руху.

Визначати наслідки процесу лібералізації; економічних реформ для українського суспільства, причини та наслідки входження Кримської області до складу УРСР.

Розділ 12. Україна в період загострена кризи радянської системи (1965 – 1985 рр.) (2 год.)

Тема 1. Соціально-економічне та політичне життя України у 1965-1985 рр. (1 год.)

 • Політико – ідеологічна криза радянського ладу в Україні (сер. 1960 - поч. 1980 – х рр.).

 • Кадрові зміни в політичному керівництві УРСР.

 • Конституція УРСР 1978 р.

 • Спроби економічних реформ у другій половині 1960-х рр.

 • Тенденції розвитку соціальної сфери.


Тема 2. Опозиційний руху в Україні кін. 1980 – х рр. Культура і духовне життя (1 год.)

 • Опозиційний рух.

 • Культура і духовне життя.

 • Русифікація.

Учень/учениця:

Пояснювати дати: 1965 р. – перша хвиля арештів серед діячів дисидентського руху; 1965 р. – реформи в сільському господарстві та промисловості; 1965 – 1985 рр. – період застою в СРСР; 1976 р. – утворення Української Гельсінської групи
Оперувати поняттями та термінами: «застій», «номенклатура», «дефіцит», «самвидав», «правозахисник».

Характеризувати зміни в політичному керівництві УРСР на початку 1970 – х рр.; ключові положення Конституції УРСР 1978 р.; стан промисловості та сільського господарства; основні вимоги та напрями опозиційного руху 1960 – 1970–х рр.; явища у сфері культури.

Визначати прояви політико – ідеологічної кризи радянського ладу в Україні; причини активізації опозиційного руху.

Розділ 13. Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України (3 год.)

Тема 1. Політика «перебудови» М. Горбачова (1 год.)

 • Початок «перебудови».

 • Загострення соціально – економічної кризи.

 • Фінансове становище та рівень життя населення.

 • Чорнобильська катастрофа.

 • Зростання соціальної та національної активності українського суспільства кін. 1980 – х рр.


Тема 2. Розгортання соціального та національного руху (1 год.)

 • Загальноукраїнський страйк шахтарів.

 • Політичні реформи.

 • Формування багатопартійності, створення Народного руху України за перебудову.

 • Перші альтернативні вибори до Верховної Ради.


Тема 3. Розпад СРСР і його наслідки для державотворення в Україні (1 год.)

 • Ухвалення Декларації про державний суверенітет.

 • Акт проголошення незалежності України.

 • Проведення референдуму та виборів Президента України.

Учень/учениця:

Пояснювати дати: квітень 1985 р. – початок перебудови; 26 квітня 1986 р. – вибух на Чорнобильській АЕС; березень 1990 р. – перші альтернативні вибори до Верховної Ради УРСР; 16 липня 1990 р. – ухвалення Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України; 24 серпня 1991 р. – ухвалення Верховною Радою Акта проголошення незалежності України; 1 грудня 1991 р. – Всеукраїнський референдум на підтвердження Акта проголошення незалежності і вибори Президента України.

Оперувати поняттями та термінами: «перебудова», «гласність», «плюралізм», «багатопартійність», «суверенітет», «інфляція», «ринкові відносини».

Характеризувати зміст та основні напрямки політики «перебудови»; розгортання соціального та національного руху; падіння авторитету КПУ; формування багатопартійності; зміст Декларації про державний суверенітет України та Акт проголошення незалежності; особливості соціально – економічної ситуації в УРСР; розпаду СРСР і його наслідки для державотворення в Україні.

Визначати причини і наслідки поглиблення економічної кризи; погіршення життєвого рівня населення.

Розділ 14. Україна в умовах незалежності (3 год.)

Тема 1. Загальна характеристика державотворчого процесу в Україні (1 год.)

 • Початок державотворчих процесів.

 • Заснування Збройних Сил.

 • Дострокові вибори до Верховної Ради та вибори Президента України.

 • Прийняття державної символіки, формування інституту громадянства.

 • Ухвалення Конституції 1996 р.

 • Приватизація засобів виробництва.

 • Лібералізація цін.

 • Грошова реформа.


Тема 2. Інтегрування України в європейське та світове співтовариство (1 год.)

 • Соціально – економічне та культурне життя.

 • Диференціація суспільства


Тема 3. «Революція Гідності» 2013 – 2014 рр. та агресія Росії проти України (1 год.)

 • «Газові» та «торгівельні війни» з Росією.

 • «Революція Гідності».

 • Агресія Росії проти України.

 • Анексія Криму.

 • Президентські вибори 2014 р.

 • Антитерористична операція.

 • Угода про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС).

Учень/учениця:

Пояснювати дати: 6 грудня 1991 р. – заснування Збройних Сил України; липень 1994 р. – обрання Леоніда Кучми Президентом України; 1995 р. – Україна стає членом Ради Європи; 28 червня 1996 р. – ухвалення Конституції України; жовтень – грудень 2004 р. – Помаранчева революція, обрання Президентом України В. Ющенка; 2008 р. – прийняття України до Світової організації торгівлі (СОТ); січень 2010 р. – обрання Президентом України Віктора Януковича; листопад 2013 р. – лютий 2014 р. – «Революція гідності»; 2014 р. – підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС); червень 2014 р. – вибори Президента України, обрання П. Порошенко.

Оперувати поняттями та термінами: «революція на граніті», «Помаранчева революція», «Євромайдан», «Небесна сотня», «Революція Гідності», «сепаратизм», «антитерористична операція (АТО)», «анексія», «тимчасово окупована територія».

Показувати на картосхемі: зміни в адміністративно – територіальному устрої України.

Характеризувати державотворчі процеси; соціально – економічні реформи в Україні та її інтеграцію у світове співтовариство; риси економічного, політичного, соціального, національного та культурного життя; здобутки України на шляху інтеграції у європейський, світовий гуманітарний та освітній простір.

Визначати: основні тенденції суспільного розвитку України за часів незалежності.

Підсумкове узагальнення знань та умінь учнів (1 год.)

 • Повторити та узагальнити вивчений матеріал

повторити та узагальнити вивчений матеріал, що вивчався протягом 11 класу, узагальнювати отриману понятійну – термінологічну інформацію.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Атлас з історії України 10 клас [Електронний ресурс]. – К.: ДНВП Картографія, 2013. – С. 24. – Режим доступу: http://vircabist.at.ua/load/istorichni_atlasi/istorija_ ukrajini/atlas_z_istoriji_ukrajini_10_klas_1914_1939_ipt/35-1-0-66

 2. Атлас з історії України 11 клас [Електронний ресурс]. – К.: ДНВП Картографія, 2013. – С. 20. – Режим доступу: http:// www.twirpx.com/files/abit/sc_history/ukraine/ft. map /

 3. Атлас з історії України 7 клас [Електронний ресурс]. – К.: «Інститут передових технологій», 2003. – С. 20. – Режим доступу: http://4book.org/uchebniki-ukraina/7-klass/693-atlas-z-istoriji-ukrajini-9-klas

 4. Білоцерківський В.Я. Історія України [Текст]: навч. Посіб. / В.Я. Білоцерківський. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 536 с.

 5. Власов B.C. Історія України: комплексне видання [Текст] / B.C. Власов, С.В. Кульчицький. – К. : Літера ЛТД, 2012. — 336 с.

 6. Власов В.С. Історія України 1921-1938: 10 кл. [Текст]: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / B.C. Власов, С.В. Кульчицький. – К.: Літера ЛТД, 2013. – 112 с.

 7. Воропаєва В. В. Історія України. Робота з документами [Текст] / В. В. Воропаєва – Х.: ФОП Співак В.Л., - 2013. – 544с.

 8. Гісем О.В., Мартинюк О.О. Історія України [Текст] : [підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів] / О.В. Гісем, О.О. Мартинюк. – Х.: АН ГРО плюс, 2008. – 256 с.

 9. Історія України з давнини до початку XXI століття: навч. посіб.[Електронний ресурс] / [упоряд. В.Т. Бритош, О.Ю. Висоцький]. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2007. – 170 с. – Режим доступу: http://www.history.vn.ua/book/history1/b7otb.html

 10. Історія України: словник-довідник для студентів вищих на- вчальних закладів[Електронний ресурс] / [упоряд. М. В. Яцюк, Л. М. Жванко, О. Л. Рябченко, Г. Г. Фесенко]. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 247 с. – Режим доступу: http://vuzllib.su/articles/211Історія_україни__Яцюк_М_В,_Жванко_Л_М,_Рябченко_О_Л/1.html

 11. Малий словник історії України [Електронний ресурс] / [відповід. редактор В. Смолій]. – К. : Либідь, 1997. – Режим доступу: http://subject.com.ua/textbook /history/11klas/151.html

 12. Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх начальних закладів [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт МОН України / МОН України. – Електронні дані. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692 /educational_programs/134986954

 13. Пометун О.І. Всесвітня історія. Історія України [Текст]: [підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів.] / О.І. Пометун, П.В. Мороз, Ю.Б.Малієнко. – К.: Видавниий дім «Освіта», 2014. – 258 с.

 14. Пометун О.І. Історія України [Текст]: [підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.] / О.І. Пометун, Н.М. Гупан. – К.: Освіта, 2011. – 336 с. 1. Про підсумки реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні під час основної сесії[Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Український Центр Оцінювання Якості Освіти / Український Центр Оцінювання Якості Освіти. – Електронні дані. – режим доступу: http://testportal.gov.ua/view/10623/

 2. Реєнт О.П. Історія України [Текст]: [підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.] / О.П. Реєнт, О.В. Малій. – К.: Генеза, 2010. – 240 с.

 3. Смолій В.А. Історія України [Текст]: [підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл.] / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – К.: Генеза, 2007. 224 с.

 4. Турченко Ф.Г. Історія України [Текст]: [підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів] / Ф.Г. Турченко, В.М.Мороко. – К.: Генеза, 2009. – 352с.

 5. Україна історичний атлас 8 клас [Електронний ресурс]. – К.: МАПА, 2003. – С. 32. – Режим доступу: http:// http://www.twirpx.com/file/586295/

 6. Україна історичний атлас 9 клас [Електронний ресурс]. – К.: МАПА, 2004. – с. 12. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/586295/


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал