Аудиторська фірма “Баррістер агенс груп” Audit Firm “Barrister agens group” Код єдрпо 31992339Сторінка3/11
Дата конвертації22.02.2017
Розмір1.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

На думку аудиторів, в наказі про облікову політику підприємства в повному обсязі розкрито сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності, принципи та методологія бухгалтерського обліку та відображення в фінансовій звітності окремих статей звітності, розкриття інформації, виправлення помилок і змін, розкриття інформації щодо пов'язаних сторін і відповідають вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р., № 996-XIV, Міжнародних стандартів фінансової звітності, інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку.
Внутрішній контроль за веденням бухгалтерського обліку та заповненням і поданням фінансової звітності згідно Наказу «Про облікову політику» покладається на головного бухгалтера підприємства.

        


2.3 Інформація про вартість чистих активів
Аудитором здійснено розрахунок вартості чистих активів Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» станом на 31.12.2014 року включно. Вартість активів, згідно фінансової звітності станом на 31.12.2014 року включно, складає – 22512 тисяч гривень. Вартість зобов’язань, згідно фінансової звітності станом на 31.12.2014 року включно, складає – 4915 тисяч гривень. Розрахункова вартість чистих активів дорівнює (22512 - 4915) – 17597 тисяч гривень. Існуючий статутний капітал у сумі 1486 тисяч гривень меньший ніж вартість чистих активів та не підлягає коригуванню згідно частини 3 статі 155 Цивільного Кодексу України .
2.4 Ідентифікація та оцінка аудиторами ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.
При проведені аудиторської перевірки, на підставі проведених аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів і тестів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності, ми розглянули отриману від Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» інформацію, як у вигляді тверджень (пояснень) керівництва, так і у вигляді аудиторських доказів, як того вимагають від аудитора Міжнародні стандарти аудиту з метою попередження викривлень внаслідок шахрайства.

Відповідно до отриманих пояснень, які були розглянуті нами як того вимагають МСА, керівництво не має інформації про відомі факти шахрайства або підозри у шахрайстві, що можуть вплинути на ПАТ «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій». Ми також не отримали жодної іншої інформації про відомі факти таких дій зі сторони управлінського персоналу, працівників, відповідальних осіб за фінансову інформацію або інших осіб.


2.5 Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією.
При проведені аудиторської перевірки, на підставі проведених аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів і тестів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності та порівняння фінансової звітності з іншою, ми ознайомилися з відомостями, що лягли в основу складання іншої звітної інформації, що подається та/або розкривається разом з річними фінансовими звітами. На основі її аналізу ми робимо висновок про відсутність в інформації щодо фінансових показників, які містять пропуски, перекручення та суттєві суперечності з інформацією наведеною у фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» станом на 31.12.2014 року включно.

2.6 Особлива інформація про емітента.
Згідно Статі 41 «Особлива інформація про емітента» Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» , особлива інформація про емітента - інформація про будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів.

На протязі 2014 року в Публічному акціонерному товаристві «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» відбувалися події, що згідно статті 41 Закону є особливою інформацією та дані про особливу інформацію надаються в засоби масової інформації і в Державну Комісію з Цінних Паперів та Фондового Ринку (надалі – ДКЦПФР), а саме:

1. Звільнення та призначення голови Правління і членів Првління, що згідно статті 41 Закону є особливою інформацією. В ДКЦПФР ця інформація подана підприємством 14.05.2014 року та опублікована у Бюлетні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 88 від 13.05.2014 року, розміщено у стрічці новин 12.05.2014 року. Рішення про зміну складу посадових осіб емітента прийнято 08 травня 2014 р. Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» (протокол № 4/2014).

Інших дій щодо контролю п.41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Товариством не здійснювалось.


2.7 Виконання значних правочинів
Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», значними правочинами - являються правочини, якщо вартість майна, що є предметом цих правочинів, становить більше 10 відсотків вартості активів товариства за даними балансу на початок звітного періоду. За даними балансу ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК» значними правочинами є правочин, відповідно до якого вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 1917,4тис.грн. (19174,0 тис. грн.х10%=1917,4 тис.грн).

Протягом 2014 року в Публічному акціонерному товаристві «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» вчинено значні правочини, рішення щодо яких приймалося Наглядовою радою, а саме:
    • Договори з ПостачальникамиЗміст договорів

Сума з ПДВ,грн

та дата договору

1

НВФ «Дніпропроект»

3007130,93

№ 041212-2 від 04.12.2012 р.

- Договори з Покупцями

Зміст договорів

Сума з ПДВ,грн

та дата договору

1

ТОВ Житомиренергобуд

30876666,76

№2 від 15.01.2014 р.

До компетентності Загальних зборів акціонерів відноситься прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо вартість майна, що є предметом цих правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової. За даними балансу ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК» такими визнаються правочини вартість майна яких перевищує суму 4793,5 тис.грн. (19174,0 тис. грн.х25%=4793,5 тис.грн).Загальними зборами акціонерів було прийняте рішення вчинення значних правочинів, а саме:

    • Договори з ПостачальникамиЗміст договорів

Сума з ПДВ,грн

та дата договору

1

Пуболічне акціонерне товариство «Подільський цемент» - купівля-продаж цементу

10 000 000,00

№ 12-41 від 13.01.2012 р.

2

Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Вікант» - купівля-продаж металу

8 000 000,00

№ 37/13 від 28.02.2013 р.

3

Приватне акціонерне товариство «Виробниче обєднання «Стальканат-Сілур» - купівля-продаж металу

6 000 000,00

№ 55 від 01.11.2011 р.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал