Атестація (від лат «свідчення») – визначення кваліфікації, рівня знань працівника чи того, хто вчиться; відгук про його здібності, ділові та інші якостіСторінка4/6
Дата конвертації25.12.2016
Розмір1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6

Діагностична карта

виявлення рівня професійної компетентності учителя


№ з/п

Учитель має знати

Учитель має вміти

та робитиОцінка (у балах)

1

2

3

4

5

Для кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»

1

Конституцію України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інші законодавчі та нормативно-правові акти й документи у галузі освіти, що регламентують роботу загальноосвітнього навчального закладу, Державний стандарт освіти в Україні

Вибудовувати свою професійну діяльність з урахуванням положень і вимог, викладених у цих документах
2

Конвенцію ООН про права дитини, законодавчі та нормативні акти, які стосуються захисту прав дитини

Дотримуватися статей цих документів під час організації своєї професійної діяльності.
3

Вимоги навчальних програм з предмету

Планувати свою діяльність відповідно до вимог програми.
4

Основні положення сучасної загальної, спеціальної, вікової педагогіки та психології

Реалізувати їх у навчально-виховному процесі закладу освіти. Визначати формат і методику навчання учнів, враховуючи їх можливості та здібності.
5

Загальну дидактику та методику викладання предмету

Моделювати уроки та позакласні заходи добираючи оптимальні форми та методи роботи. Співпрацювати з вчителями - наставниками, брати участь у роботі школи «Молодого вчителя», методичних заходах навчального закладу
6

Основні положення корекційної педагогіки, вікової фізіології та шкільної гігієни

Організовувати свою діяльність з урахуванням вікових, індивідуальних і особистісних особливостей учнів.

Сприяти дотриманню шкільних гігієнічних вимог і правил під час організації навчально-виховного процесу


7

Форми та методи роботи з батьками

Установлювати контакт з батьками використовуючи традиційні форми та методи роботи. Вирішувати педагогічні проблеми.
8

Функціональні обов’язки

Раціонально організовувати свою діяльність. Додержуватись педагогічної етики та моралі
9

Ази комп’ютерної грамотності

Володіти комп’ютером та використовувати під час навчального процесу.
10

Основи професійних знань, методику викладання предмету

Володіти широким набором методів, прийомів і засобів навчання, що забезпечують варіативність освітнього процесу та диференціацію викладання предмета. Формувати і розвивати пізнавальну та комунікативну культуру школярів.
11

Понятійний апарат педагогіки та інших наук

Професійно грамотно висловлювати свої думки
12

Особливості освітнього процесу загалом і в конкретному закладі зокрема

Організувати професійну педагогічну допомогу учням у навчальній діяльності. Виявляти причини низької успішності, створювати умови їх усунення. Використовувати індивідуальний підхід до учнів.
13

Методики діагностики та аналізу

Вивчати особистість школяра, колективу в плані виявлення їх розвитку та аналізувати отримані результати.

Складати програму самоосвітньої діяльності за проблемою, критично оцінювати й аналізувати отримані результати.


14

Методику складання конспекту уроку

Ставити конкретні цілі, формувати завдання відповідно до теми уроку, вікових особливостей учнів. Конструювати урок відповідно до поставлених цілій і завдань. Моделювати педагогічні ситуації.
15

Основні напрямки діяльності педагога в навчальному закладі

Планувати і організовувати навчальну, виховну роботу з учнями та їх батьками. Здійснювати її аналіз.
16

Сучасні технології викладання предмету

Використовувати їх елементи у своїй діяльності.
17

Різноманітні форми і методи роботи з батьками

Проводити просвітницьку роботу серед батьків використовуючи сучасні форми і методи роботи
18

Досягнення педагогічної науки й передового педагогічного досвіду

Шукати форми і методи підвищення ефективності результатів педагогічної діяльності. Відвідувати відкриті уроки вчителів-майстрів. Вдосконалювати свій професійний рівень.

Активно працювати у шкільному МО (представляти елементи своєї педагогічної діяльності) та брати участь у методичних заходах на рівні району.


19

Теоретичні положення сучасної педагогіки та психології

Розширювати свій професійний світогляд. Використовувати наукову інформацію для підвищення результативності власної діяльності
20

Сучасні методики моніторингу навчально-виховного процесу

Досліджувати та оцінювати рівень якості викладання предмету. Проводити самоаналіз своєї професійної діяльності (уроку, позакласного закладу тощо)
21

Новітні педагогічні технології

Самостійно шукати шляхи вдосконалення власної педагогічної майстерності.

Інтенсивно займатися самоосвітою. Приймати участь у проектах професійного розвитку. Застосовувати сучасні методики у педагогічній практиці.


22

Досягнення педагогічної науки й передового педагогічного досвіду

Активно працювати у міському МО (представляти елементи своєї педагогічної діяльності).

Брати участь у роботі динамічних, творчих груп та методичних заходах.

Складати реферати або творчі звіти за результатами роботи з самоосвіти (репродуктивний досвід). Локанічно, образно і виразно подати напрацьований матеріал

Проводити майстер-класи на рівні навчального закладу.Діагностична карта

виявлення рівня професійної компетентності учителя


№ з/п

Учитель має знати

Учитель має вміти

та робитиОцінка (у балах)

1

2

3

4

5

Для кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

1

Конституцію України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інші законодавчі та нормативно-правові акти й документи у галузі освіти, що регламентують роботу загальноосвітнього навчального закладу, Державний стандарт освіти в Україні

Вибудовувати свою професійну діяльність з урахуванням положень і вимог, викладених у цих документах
2

Конвенцію ООН про права дитини, законодавчі та нормативні акти, які стосуються захисту прав дитини

Дотримуватися статей цих документів під час організації своєї професійної діяльності.
3

Вимоги навчальних програм з предмету

Планувати свою діяльність відповідно до вимог програми.
4

Основні положення сучасної загальної, спеціальної, вікової педагогіки та психології

Реалізувати їх у навчально-виховному процесі закладу освіти. Визначати формат і методику навчання учнів, враховуючи їх можливості та здібності.
5

Загальну дидактику та методику викладання предмету

Моделювати уроки та позакласні заходи добираючи оптимальні форми та методи роботи. Співпрацювати з вчителями - наставниками, брати участь у роботі школи «Молодого вчителя», методичних заходах навчального закладу
6

Основні положення корекційної педагогіки, вікової фізіології та шкільної гігієни

Організовувати свою діяльність з урахуванням вікових, індивідуальних і особистісних особливостей учнів.

Сприяти дотриманню шкільних гігієнічних вимог і правил під час організації навчально-виховного процесу


7

Форми та методи роботи з батьками

Установлювати контакт з батьками використовуючи традиційні форми та методи роботи. Вирішувати педагогічні проблеми.
8

Функціональні обов’язки

Раціонально організовувати свою діяльність. Додержуватись педагогічної етики та моралі
9

Ази комп’ютерної грамотності

Володіти комп’ютером та використовувати під час навчального процесу.
10

Основи професійних знань, методику викладання предмету

Володіти широким набором методів, прийомів і засобів навчання, що забезпечують варіативність освітнього процесу та диференціацію викладання предмета. Формувати і розвивати пізнавальну та комунікативну культуру школярів.
11

Понятійний апарат педагогіки та інших наук

Професійно грамотно висловлювати свої думки
12

Особливості освітнього процесу загалом і в конкретному закладі зокрема

Організувати професійну педагогічну допомогу учням у навчальній діяльності. Виявляти причини низької успішності, створювати умови їх усунення. Використовувати індивідуальний підхід до учнів.
13

Методики діагностики та аналізу

Вивчати особистість школяра, колективу в плані виявлення їх розвитку та аналізувати отримані результати.

Складати програму самоосвітньої діяльності за проблемою, критично оцінювати й аналізувати отримані результати.


14

Методику складання конспекту уроку

Ставити конкретні цілі, формувати завдання відповідно до теми уроку, вікових особливостей учнів. Конструювати урок відповідно до поставлених цілій і завдань. Моделювати педагогічні ситуації.
15

Основні напрямки діяльності педагога в навчальному закладі

Планувати і організовувати навчальну, виховну роботу з учнями та їх батьками. Здійснювати її аналіз.
16

Сучасні технології викладання предмету

Використовувати їх елементи у своїй діяльності.
17

Різноманітні форми і методи роботи з батьками

Проводити просвітницьку роботу серед батьків використовуючи сучасні форми і методи роботи
18

Досягнення педагогічної науки й передового педагогічного досвіду

Шукати форми і методи підвищення ефективності результатів педагогічної діяльності. Відвідувати відкриті уроки вчителів-майстрів. Вдосконалювати свій професійний рівень.

Активно працювати у шкільному МО (представляти елементи своєї педагогічної діяльності) та брати участь у методичних заходах на рівні району.


19

Теоретичні положення сучасної педагогіки та психології

Розширювати свій професійний світогляд. Використовувати наукову інформацію для підвищення результативності власної діяльності
20

Сучасні методики моніторингу навчально-виховного процесу

Досліджувати та оцінювати рівень якості викладання предмету. Проводити самоаналіз своєї професійної діяльності (уроку, позакласного закладу тощо)
21

Новітні педагогічні технології

Самостійно шукати шляхи вдосконалення власної педагогічної майстерності.

Інтенсивно займатися самоосвітою. Приймати участь у проектах професійного розвитку. Застосовувати сучасні методики у педагогічній практиці.


22

Досягнення педагогічної науки й передового педагогічного досвіду

Активно працювати у міському МО (представляти елементи своєї педагогічної діяльності).

Брати участь у роботі динамічних, творчих груп та методичних заходах.

Складати реферати або творчі звіти за результатами роботи з самоосвіти (репродуктивний досвід). Локанічно, образно і виразно подати напрацьований матеріал

Проводити майстер-класи на рівні навчального закладу.


23

Основні напрями і тенденції розвитку педагогічних теорій на сучасному етапі.

Будувати роботу з учнями, ґрунтуючись на сучасних гуманістичних тенденціях розвитку особистості. Постійно самовдосконалюватись.
24

Теорію навчальної дисципліни за фахом

Застосовувати та переносити в нові ситуації знання загальної та вікової педагогіки і психології, дидактики; спеціальні знання за фахом навчальної дисципліни, методик викладання предмету. Володіти широким спектром стратегій
навчання.


25

Інноваційні освітні технології та методики

Володіти інноваційними освітніми технологіями та методиками, активно їх використовувати та поширювати у професійному середовище.

Вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в закладі. Впроваджувати форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів


26

Діагностичні методики виявлення обдарованих дошкільників, форми та методи роботи з обдарованими дітьми

Організовувати роботу з обдарованими дітьми
27

Основи ораторського мистецтва

Аргументувати свою позицію, володіти навичками публічних виступів на рівні міста та області (виступи на засіданнях МО, семінарах, конференціях, участь у міських, обласних, всеукраїнських конкурсах, у роботі творчих груп на рівні міста).
28

Провідний педагогічний досвід (світовий, вітчизняний, регіональний, досвід колег).

Критично ставитися до досвіду інших і творчо його опрацьовувати. Транслювати позитивний досвід педагогів у практику своєї діяльності. Активно брати участь у проектах

професійного розвитку.


29

Вимоги щодо узагальнення досвіду роботи

Узагальнювати власний досвід. Готувати матеріали для публікацій у педагогічній пресі. Презентувати систему своєї роботи на семінарах, засіданнях «круглого столу», фестивалі педагогічних ідей, творчих майстернях, конференціях тощо.

Приймати участь у конкурсах професійної майстерності.


30

Потенційні можливості суб’єктів освітнього процесу.

Взаємодіяти із суб’єктами навчально-виховного процесу. Координувати зусилля суб’єктів навчально-виховного процесу для вирішення поставлених завдань (керувати МО навчального закладу, творчою групою; брати участь у роботі журі предметних олімпіад, конкурсів тощо).
31

Володіти комп’ютерними технологіями

Використовувати інформаційно-комунікаційні технології під час підготовки та проведення уроку, позакласного та методичного заходів.

Складати портфоліо вчителя.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал