Анотація лекцій з дисципліниСкачати 50.03 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір50.03 Kb.
ТипЛекція
Анотація лекцій з дисципліни «Правове регулювання комерціалізації інтелектуальної власності»
Лекція 1. Поняття, значення та основні способи комерціалізації інтелектуальної власності

Інтелектуальна власність як товар. Поняття комерціалізації інтелектуальної власності. Життєвий цикл об’єкта права інтелектуальної власності. Поняття і принципи управління інтелектуальної власності. Комерціалізація як етап управління інтелектуальної власності. Аудит об’єктів права інтелектуальної власності. Ідентифікація об’єктів права інтелектуальної власності. Основні способи набуття прав інтелектуальної власності. Дуалізм прав інтелектуальної власності. Особисті (немайнові) права інтелектуальної власності. Характеристика майнових прав інтелектуальної власності.

Способи комерціалізації інтелектуальної власності. Використання у власному виробництві. Ліцензування. Франчайзинг. Продаж прав. Трансфер технологій. Створення корпоративних підприємств. Правове регулювання внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу юридичної особи. Заснування компаній spin-off. Наукові розробки на замовлення.
Лекція 2. Формування портфелю інтелектуальної власності господарюючого суб’єкта

Оцінка доцільності правової охорони. Основні правові режими охорони об’єктів інтелектуальної власності. Авторські і суміжні права. Особливості правової охорони комп’ютерних програм і баз даних. Патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки. Переваги та недоліки патентування. Переваги та недоліки засекречування. Патентна інформація: значення та способи використання. «Патентні ландшафти». Патентний тролінг: характеристика та способи протидії. Оформлення прав на раціоналізаторську пропозицію.

Права на торговельні марки. Права на торговельні марки закордоном. Порядок отримання прав та їх обсяг. Комерційні найменування. Гудвіл: поняття та правове значення.

Стратегії правової охорони результатів досліджень і розробок. Стратегія захисту від конкурентів. Стратегія нападу на конкурентів. Стратегія створення іміджу компанії. Стратегія оптимізації фінансово-господарської діяльності. Стратегія «вільних інновацій».

Правова охорона комерційної таємниці. Забезпечення режиму комерційної таємниці.

Лекція 3. Правові засади обліку та використання об’єктів права інтелектуальної власності у господарській діяльності.

Правові засади бухгалтерського обліку інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів. Інвентаризація об’єктів права інтелектуальної власності. Оцінка об’єктів права інтелектуальної власності. Характеристика основних способів оцінки. Первинні документи бухгалтерського обліку інтелектуальної власності. Оподаткування доходів від комерціалізації інтелектуальної власності. Роялті як об’єкт оподаткування: поняття, ознаки, особливості оподаткування.

Правове регулювання відносин щодо службових об’єктів права інтелектуальної власності. Договірне регулювання відносин між роботодавцем і творцем. Винагорода за створення і використання об’єкта права інтелектуальної власності.

Локальне нормативне регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності. Положення про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності компанії. Положення про комерційну таємницю. Договори, що встановлюють умови доступу до інформації.Лекція 4. Комерціалізація наукових досліджень та розробок.

Наукові дослідження та розробки як об’єкти правової охорони. Правове регулювання наукової діяльності. Види наукових результатів. Правове регулювання науково-дослідних робіт. Правове регулювання створення науково-технічної продукції. Правове регулювання наукових досліджень з державним фінансуванням. Договори на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи. «Research & Development» компанії.

Організаційно-правова структура комерціалізації наукових результатів, що створюються в рамках університетських досліджень. Підрозділи з питань управління інтелектуальної власності. Правові засади взаємодії дослідницьких університетів та господарюючих суб’єктів з метою комерціалізації інтелектуальної власності. Інноваційна інфраструктура дослідницьких університетів. Правові засади діяльності наукових парків.
Лекція 5. Ліцензування інтелектуальної власності як форма комерціалізації

Ліцензування інтелектуальної власності. Поняття ліцензії у сфері інтелектуальної власності. Перехресне ліцензування. Види ліцензій. Виключна ліцензія. Одинична ліцензія. Невиключна ліцензія. Субліцензії. Переваги і недоліки ліцензій різних видів. Вільні публічні ліцензії. Зміст ліцензійних договорів. Права та обов’язки сторін. Ліцензійні платежі.

Передліцензійні договори. Договір про нерозголошення. Договір про наміри. Опціонний договір. Договір про передання ноу-хау. Переваги та недоліки ліцензування та повного передання прав.
Лекція 6. Правове регулювання комерціалізації об’єктів авторського права.

Договірні відносини щодо комерціалізації об’єктів авторських прав. Авторський договір: поняття і основні види. Договір на створення об’єкта за замовленням і використання. Авторський договір про передання (відчуження) виключних прав на твір. Авторський договір про передання виключного права на використання твору. Авторський договір про передання невиключного права на використання твору. Зміст договорів. Види платежів.

Особливості договорів на використання комп’ютерних програм. Види ліцензій на комп’ютерні програми. Особливості правового регулювання господарського використання комп’ютерних програм і баз даних. Особливості виробництва та розповсюдження фонограм, відеограм, комп’ютерних програм і баз даних.
Лекція 7. Правове становище учасників відносин щодо комерціалізації інтелектуальної власності

Характеристика ринку комерціалізації інтелектуальної власності. Основні учасники відносин щодо комерціалізації інтелектуальної власності. Спільні підприємства. Spin-off і Start-up компанії. Технопарки та наукові парки. Бізнес-інкубатори. Центри комерціалізації технологій. Наукові установи. Дослідницькі університети. Офіси з управління ІВ. Посередники на ринку комерціалізації інтелектуальної власності. Їх роль. Види посередників. Корпоративні посередники. Групові посередники. Індивідуальні посередники. Випадкові посередники.Лекція 8. Правове регулювання трансферу технологій

Технологія як об’єкт правової охорони. Склад технології. Поняття трансферу технології. Стадії життєвого циклу інноваційної продукції. Основні етапи передання технології. Передання прав на технології, створені за бюджетні кошти. Види договорів про трансфер технологій. Зміст договорів про трансфер технологій. Ліцензійні договори. Договори на інжиніринг. Договір про спільні дослідження і розвиток. Лізинг. Франчайзинг.


Викладацький склад:

Білоусова Н.О. к.ю.н., доцент

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал