Аналіз роботи школи за 2014/2015 і завдання на 2015/2016 навчальний рікСторінка1/7
Дата конвертації13.12.2016
Розмір0.88 Mb.
ТипРічний план
  1   2   3   4   5   6   7
Аналіз роботи школи за 2014/2015 і завдання на 2015/2016 навчальний рік

Річний план роботи педагогічного колективу школи складений на діагностично – прогностичній основі з урахуванням особливостей учнівського контингенту, творчого потенціалу вчительського колективу та наслідків роботи за минулий 2014/2015 н.р.

Школа здійснює свою діяльність згідно Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», мовного законодавства, Державного стандарту загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання в старшій школі, Декларації прав дитини, Комплексної програми інформатизації та комп’ютеризації, Програми «Обдарована молодь», Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Постанов Уряду та інших нормативно-правових документів Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України, Департаменту освіти Київської обласної держадміністрації, відділу освіти Макарівської держадміністрації, Статуту школи.

Основними напрямами роботи школи в 2014/2015 навчальному році стали:


  1. Забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти (охоплення навчанням дітей шкільного віку), продовження навчання випускників школи.

  2. Створення умов для варіативності навчання й впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

  3. Забезпечення школи кваліфікованими педагогічними кадрами, доцільне їх розміщення.

  4. Виховна робота, соціальний захист, збереження й зміцнення здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу.

  5. Залучення педагогічної й батьківської громадськості до управління діяльністю школи, співробітництво з громадськими організаціями.

Аналіз роботи щодо забезпечення повної загальної середньої освіти

Для забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку дітей шкільного віку та з метою виконанняст.. 53 Конституції України, ст.ст. 14, 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 18 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.. 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 року № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.08.2010 року №317 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77- РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку», в школі здійснюється контроль за здобуттям учнями повної загальної середньої освіти.

Педагогами школи проводиться певна роз’яснювальна робота серед батьків щодо обов’язковості здобуття дітьми та підлітками повної загальної середньої освіти за різними формами.

Робота щодо збереження контингенту учнів залишається однією з найбільш актуальних. Облік дітей шкільного віку на закріпленій території проведений у повному обсязі та в зазначені терміни. За виявленими даними в мікрорайоні школи зареєстровано 820 підлітків від 6 до 18 років, які підлягають навчанню, проти 801 у 2014 році. Вчителі доклали зусиль і з’ясували місце навчання кожної дитини в мікрорайоні, таких, що не навчаються не виявлено. Місце навчання дітей шкільного віку підтверджено довідками.

В 2014 році до першого класу було набрано 113 учнів ,було створено 5 класів. З січня 2015 року по травень 2015 року працювала група підготовки дитини до школи за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» . Вчителі разом із шкільним психологом вивчали психофізіологічні особливості шестирічних дітей, методику роботи з ними, виявили дітей, які мають високий рівень розумової активності та можуть працювати за даним проектом.

На початок 2014/2015 н.р. у школі навчалось 787 учнів, на кінець року – 788 учнів у 35 класах із середньою наповнюваністю 26 осіб. Аналіз руху учнів упродовж навчального року свідчить про дієвість і результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту та забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти. За навчальний рік вибуло зі школи 19 учнів, прибули - 9. Причини вибуття учнів зі школи в основному пов`язані зі змінами місця проживання батьків та перехід на навчання до спеціалізованих навчальних закладів. Облік руху учнів ведеться без порушень. В цілому класи нормативно наповнені, за винятком 10-А, 10 ліцейного та 11-А класів, де наповнюваність менша за нормативну і поділ класу на групи при вивченні окремих предметів неможливий. Організовано чотири групи продовженого дня. У школі постійно ведеться облік відвідування учнями уроків.

Маючи за мету розширення можливостей отримати повну загальну середню освіту хворими дітьми, у школі впроваджене індивідуальне навчання для учня 2-го класу Крушельницького Еріка, учня 4-го класу Боянівського Івана та учня 8-го класу, Омілая Дмитра, які за станом здоров’я не мають можливості навчатися у темпі класного колективу. Учні 4-го класу: Чубуков Даніїл, Омельченко Сніжана, Нестерчук Олександр, Решетнік Олексій навчаються за інклюзивною формою навчання.

У школі також створено умови для навчання і виховання кожної дитини незалежно від стану здоров`я, статусу та соціально – побутових умов сім’ї.

Навчально-виховний процес у 2014/2015 навчальному році був організований відповідно до робочого навчального плану і плану роботи школи з метою забезпечення оптимальних умов для фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального розвитку особистості школярів, досягнення ними рівня, що відповідає потенційним можливостям, пізнавальним інтересам і здібностям учнів.

Реалізація інваріантної та варіативної складових навчального плану здійснювалась за державними та авторськими програмами. Учасники навчально – виховного процесу в основному забезпечені підручниками, посібниками, дидактичним матеріалами, методичною літературою, методичними рекомендаціями КОІПОПК та відділу освіти Макарівської райадміністрації.

Варіативна частина робочого навчального планув 2014/2015 н.р. була спланована враховуючи побажання учнів, запитів батьків, кадрове та навчально-методичне забезпечення. Години варіативної складової використані для поглибленого та допрофільного навчання, курсів за вибором, факультативів з метою надання якісної освіти.

Загальна кількість годин на варіативну складову становить 59 годин.

З метою поглибленого вивчення предметів, формування в учнів сталого інтересу до них, виявлення і розвитку здібностей учнів, в НВК було створено класи поглибленого вивчення математики (7-А, 8-9 ліцейні класи), географії (9-А клас) та хімії (8-А клас).

На поглиблене вивчення предметів (алгебри, геометрії,географії ,хімії) було виділено 13,5 годин, на курси за вибором – 18,5 годин, на факультативи – 19 годин.

Крім того виділялися години на шкільний округ (8 годин) та міжшкільний комбінат (6 годин).

Одним із шляхів поліпшення якості освіти, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах сучасного суспільства є впровадження профільного навчання в старшій школі. З метою подальшої реалізації профільного навчання, яке побудоване на принципах особистісно-орієнтованого навчання на засадах компетентнісного підходу, для реалізації в повному обсязі інтересів старшокласників, з урахуванням анкетування учнів 9-х класів і побажань батьків, у школі ІІІ ступеню функціонували профільні класи: математичний (10-11 ліцейні класи) та технологічний (10-А клас).Аналіз результативності допрофільної підготовки , профільного навчання та в класах з поглибленим вивченням предметів свідчить:

  1. рівень навченості учнів , в більшості,значно вищий від звичайних класів, а саме: в 11-л класі (математичний) 84,6% учнів навчаються на достатньому та високому рівнях, 10-му ліцейму класі (математичний профілю) 71% учнів мають достатній та високий рівень, в 9 ліцейному (з поглибленим вивченням математики) 80% учнів, у 8 ліцейному (з поглибленим вивченням математики ) – 76% учнів навчаються на достатньому та високому рівнях,

  2. учні з класів допрофільної підготовки, профільного навчання та з класів поглибленого вивчення предметів є переможцями ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

  3. учні залучалися до науково-дослідницької діяльності.

Школа співпрацює з Київським університетом економіки і права «Крок».

Завдання: вчителям активізувати подальші пошуки здатних до якісної освіти учнів у профільних класах природничо-математичноо напряму та допрофільної підготовки ; забезпечити якісну підготовку до ЗНО та підсумкового оцінювання випускників школи.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал