Аналіз роботи методичного об'єднання вихователів груп продовженого дня за 2014-2015 н рСкачати 124.66 Kb.
Дата конвертації07.01.2017
Розмір124.66 Kb.
Аналіз

роботи методичного об'єднання вихователів груп продовженого дня

за 2014-2015 н.р.

У період, коли освіта України набуває кардинальних змін, виникає необхідність в оновленні методів та прийомів навчання та виховання, в залученні інноваційних методик до процесу формування в учнів предметних та життєвих компетентностей. Сучасному суспільству потрібні громадяни, які здатні приймати нестандартні рішення, творчо підходити до вирішення тієї чи іншої проблеми, самоконтролювати та самооцінювати результати своєї діяльності.

Одним із пріоритетних завдань вихователя на нинішньому етапі розвитку нашого суспільства є встановлення розвитку пізнавальної і творчої активності. Щоб учень відчував себе рівним серед рівних, необхідно озброїти його прийомами, спрямованими на розвиток пам’яті, уваги та образного мислення, сформувати навички дослідницької поведінки, зберегти при цьому фізичне та психічне здоров’я кожної дитини. Тому метою роботи нашого методичного об'єднання було створення умов для розкриття всебічного розвитку дитини та підготовкою його до життя в суспільстві.

Слід відмітити, що за минулий рік підвищився науково - теоретичний та методичний рівень організації роботи з учнями в ІІ половині дня, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів. Діяльність роботи методоб'єднання, спрямована на забезпечення системи роботи з формування життєвих компетентностей та розкриття природних можливостей учнів.

МО вихователів ГПД налічує 8 вихователів груп продовженого дня.

Керівник МО – Лавріненко О.В.

Вищу кваліфікаційну категорію мають:

1. Гага Ніна Володимирівна,

2. Лавріненко Ольга Василівна,

Категорію «Спеціаліст» мають:

1. Нєпопалова Наталія Володимирівна,

2. Іванова Тетяна Володимирівна,

3. Орел Марина Станіславівна,

Категорію «Спеціаліст І категорії» мають:

Паркан Світлана Василівна.

Долинська Ольга Сергіївна

Знаком «Відмінник освіти України» нагороджена Лавріненко О. В.,

Звання «Старший вихователь» отримала Гага Н.В.

В школі працювало 8 груп:

Нєпопалова Н.В. – клас-група 4-А клас;

Лавріненко О.В. – клас-група 1-А клас;

Гага Н.В. – клас-група 2-А клас;

Іванова Т.В. –клас- група 1-Б клас;

Паркан С.В. – група 3-Б клас – 3-В клас;

Долинська О.С. – клас-група 1-В класу;

Яшан В.В – група 2-Б - 2-В класів;

Орел М.С – група 3-В – 4-В класів.

Методичне об’єднання працювало над проблемою: «Гармонійне поєднання навчання і виховання для становлення особистості учня в умовах групи продовженого дня.

Основною метою діяльності МО було визначено:

залучення вихователів до інноваційної, пошукової діяльності,

розвиток творчої ініціативи педагогів,

виявлення і поширення найбільш ефективних форм та методів їхньої роботи.

Завдання, які ставили перед собою вихователі;

1. Виховувати в учнів стійкі мотиви учбової діяльності; навички культури розумової праці; самоорганізації та самоконтролю; якостей особистості, чесності працелюбства, вимогливості до себе, самостійності.

2. Налагоджувати спортивно-оздоровчу роботу, укріплення здоров’я, нормальний розвиток учнів, прививання інтересу і звички до ігор на свіжому повітрі.

3. Працювати над вихованням любові до рідного краю, свого народу, його звичаїв і традицій, бережливого ставлення до навколишнього середовища.

4. Використовувати у роботі різні види ігрової діяльності школярів.

5. Регулярно проводити огляд новинок, методичної та художньої літератури, періодичних видань.

6. Систематично знайомитись і впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації.

В процесі роботи було проведено 5 засідань МО, на яких обговорено питання згідно тематики. Вихователі ГПД активно брали участь у проведенні методичних об’єднань. План роботи методичного об’єднання вихователів на 2014-2015 н.р. виконано. У своїй роботі вихователі досягли певних успіхів у навчанні та вихованні молодших школярів , формуванні пізнавальної самостійності, духовної культури, національної самосвідомості учнів, розвитку зв’язного мовлення, здібностей та інтересу учнів до навчально-виховного процесу.

Аналіз роботи методичного об’єднання вихователів груп продовженого дня за минулий рік показав, що підвищився науково-теоретичний та методичний рівень організації навчально – виховного процесу в групі продовженого дня, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.

Свою діяльність вихователі спрямували на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів організації навчання та виховання дітей, а головне - на реалізацію принципу рівноправного діалогу між вихователем та учнем Вся система виховних заходів спрямовується на формування духовності, виховання учнів як громадянина, патріота своєї землі.

Для підвищення рівня ефективності виховного процесу вихователі ГПД широко впроваджують у практику своєї роботи елементи педагогічного досвіду своїх колег, педагогів міста. Кожен вихователь брав участь у роботі методичного об’єднання: готували доповіді, реферати, проводили відкриті виховні заходи. Акцентувалася увага на питаннях самоосвіти вихователів. Перед кожним з педагогів ставилась задача – не просто працювати над вибраною темою, а обов’язково поділитися досвідом своєї праці.

Цікаві презентації власного досвіду роботи приготували Гага Н.В. – захист проекту Наукова конференція «Птахи – наші друзі» та Долинська О.С. «Бути здоровим – це модно».

В 2014 – 2015 навчальному році атестувались вихователі Гага Н.В. та Іванова Т.В.

Газі Н.В. підтверджена категорія «Спеціаліст вищої категорії», а також встановлено звання «Старший вихователь».

Івановій Т.В. встановлено категорію «Спеціаліст».

В роботі МО використані такі форми роботи:

методична майстерня, педагогічні читання, круглий стіл, прес-конференція.

Вихователі ГПД при плануванні своєї роботи керувалися вимогами Національної програми виховання учнів 1-12 класів, яка спрямована на виховання високоосвіченої, національно-свідомої і активної людини, що наділена глибоко громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинним і патріотичним почуттям. Тому протягом року працювали за затвердженим планом виховної роботи, що є складовою частиною загальношкільного плану і включає всі напрямки виховання.

Серед яких:

1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Вихованню в учнів почуття патріотизму, шани і поваги до воїнів, які захищають Україну, сприяла участь у благодійному ярмарку «Зігрій солдата» в якому прийняли участь учні всіх класів, акція «Напиши листа солдату». Вшанування пам'яті загиблих у Великій Вітчизняній війні сприяли проведення лінійки-реквієму «Наша шана вам, наші визволителі», покладанням квітів до Вічного вогню, проведення виховних годин, виготовлення вітальних листівок ветеранам.

З метою виховання почуття поваги та гордості до рідного краю, народу, мови, відчувати себе громадянином України, вихователі ГПД провели такі заходи:

- Усний журнал «Кіровоград сьогодні» - Непопалова Н.В.

Виховний захід «Подорож по Україні» - Лавріненко О.В.

Брейн-ринг «Україна – рідна сторона» - Паркан С.В.

Проведено цикл бесід, спрямованих на формування у дітей поваги до Конституції України, законів української держави.

Бесіда «Що потрібно знати про національну символіку» - Орел М.С.

Виховання поваги і любові до рідної мови, пробудження почуття захоплення її красою, ліричністю, милозвучністю, виразністю, а головне, отримання знань за її допомогою - міцний і найбільш надійний гарант національного виховання.

Саме з такою метою проведені:

Гра-подорож «У країні рідної мови» - Іванова Т.В.

Бесіда «Мова моя калинова» - Нєпопалова Н.В.

2. Ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей

З метою виховання в учнів поваги до родини, роду, інтересу до вивчення традицій, обрядів, родинних свят вихователі нашої школи проводили виховні заходи, що сприяли розумінню родинних зв’язків, ідеалів сім’ї.

Родинне свято «Моя матуся – найкраща» - Лавріненко О.В.

Година спілкування «У колі сім'ї» - Нєпопалова Н.В.

Конкурс малюнків «Моя сім'я, мій рідний край,

моя ти рідна Україно» - Гага Н.В.

Вихователі формували в своїх учнів готовність до позитивних вчинків, розвивали уміння і навички уникати конфліктних ситуацій, уміння оцінювати свої власні вчинки та вчинки інших людей . Цікаво та змістовно пройшли: година спілкування «Дружба починається з посмішки» в 1-В класі, вихователь Долинська О.С.;

бесіда «Ввічливість – це повага до людей» - Гага Н.В.:

виховний захід «В країні ввічливих слів» - вихователь Паркан С.В.

Важливим аспектом у роботі вихователя є робота з батьками. Індивідуальні бесіди, консультації, виступи на батьківських зборах дають змогу встановити безпосередній контакт з батьками, добитися більшого взаєморозуміння в пошуку шляхів сумісного впливу на дитину. Саме ці форми роботи з батьками використовують Гага Н.В., Непопалова Н.В., Паркан С.В., Яшан В.В.

3. Ціннісне ставлення особистості до себе

Важливу роль в оздоровленні дітей грає режим дня, своєчасне харчування.

Головним пріоритетом цього напрямку є проведення спортивної години, прогулянки на свіжому повітрі. Комплекси розвиваючих вправ, рухливі ігри, спортивні естафети розвивають фізичний стан учнів, закріплюють основні рухи, виховують стриманість, дружелюбність, вміння спілкуватися, розвивають пам'ять, збагачують емоційну сферу, приносять радість. Такі вихователі , як Гага Н.В., Нєпопалова Н.В., Паркан С.В., Лавріненко О.В. мають різноманітний спортивний інвентар та постійно використовують його.

Безпеку власної життєдіяльності, знання та навички ведення здорового способу життя – саме таку мету ставили перед собою вихователі при проведенні таких заходів:

- Бесіда «Що варто знати в непростий час» - вихователь Нєпопалова Н.В.

- Бесіда «Ви і вулиця» -Яшан В.В.

- Сюжетно-рольова гра «Гарне й погане в поведінці дітей» - Іванова Т.В.

За допомогою практичних ігор з правил дорожнього руху на майданчику, вихователі Долинська О.С. та Орел М.С.. удосконалювали навички та вміння використовувати набуті знання на практиці.

Розпізнавати та протидіяти факторам шкідливого впливу на здоров’я людини вчили учнів вихователі:

Бесіда «Здоровим будь» - Орел М.С.

Сюжетно – рольова гра «Один вдома» - Лавріненко О.В.

4. Ціннісне ставлення особистості до природи

Уявлення про цілісність природи, місце людини в природі, необхідності гармонійного співіснування людини і природи, інтерес до пізнання природи – ось неповний перелік цілей, які ставили перед собою вихователі протягом року. Восени була організована щорічна виставка «Щедра осінь», в проведенні якої взяли участь всі вихователі школи. Це дало дітям змогу проявити свою фантазію, згадати героїв українських казок, також залучити батьків до виконання своїх робіт. Виховні заходи, проведені в групах протягом року:

- Гра-мандрівка «В країну загадок» - Іванова Т.В.;

- Бесіда «Довкілля – неповторна казка» - Яшан В.В.;

«В усі пори року прекрасна земля» - Орел М.С.

- Екологічні ігри - Лавріненко О.В.;

5. Ціннісне ставлення особистості до праці

Формувати поняття про важливість праці в житті людини; уявлення про професії та поваги до людей праці – ось ті критерії за якими готувались та проводились виховні заходи вихователями нашої школи.

Конкурс малюнків «Професії твоїх батьків» - Паркан С.В.

Година спілкування «Працьовита людина» Орел М.С.

Залучають учнів до роботи у «книжковій лікарні», проводять рейди-огляди стану збереження підручників вихователі: Іванова Т.В.., Нєпопалова Н.В., Паркан С.В. , Долинська О.С.

6. Ціннісне ставлення особистості до культури і мистецтва

Здатність розуміти і сприймати художні твори, музику, живопис, уявлення про мистецтво та засоби його виразності, поняття про естетичні почуття – такий неповний перелік цілей, які ставлять перед собою вихователі в своїй роботі. Цікаво організували вивчення та участь в обрядових святах вихователі:

- Різдвяні зустрічі з батьками «Щедрий вечір» - Лавріненко О.В.

- Нєпопалова Н. В. – бесіда «Мистецькими шляхами рідного краю».

Пріоритетом у всіх напрямках роботи є поєднання навчання і виховання для становлення особистості учня, сприяння творчому розвитку особистості (проблема, над якою працює МО).

Це націлює дітей на розвиток власних спостережень, пізнавальних інтересів у певній галузі знань, уміння бачити пізнавальні проблеми у сфері науково-технічної, художньої, фізкультурно-спортивної діяльності. Основними шляхами розвитку дитячих обдарувань є оптимально побудований навчально-виховний процес, раціональна організація позаурочних форм роботи та ефективна взаємодія сім’ї та школи.

З метою розвитку пізнавальних здібностей в учнів вихователями проводились такі заходи:

Конкурс-гра «Найрозумніший» - Іванова Т.В.;

Конкурс знавців «Природа в загадках, прислів»ях, приказках» - Нєпопалова Н.В.

Відкриті виховні заходи проводили:

Усний журнал «Якщо друг у тебе є, життя радісним стає» - Нєпопалова Н.В.

Наукова конференція «Птахи – наші друзі» - Гага Н.В.

Бесіда «Чарівні слова – прояв ввічливості» - Іванова Т.В.

Проведення самопідготовки - важлива частина навчального процесу в групі продовженого дня . З метою розширення і поглиблення знань, умінь, отриманих на уроках, запобігти їхньому забуванню, розвитку індивідуальних нахилів, здібностей, навчання самостійно набувати знання вихователі проводили відкриті самопідготовки. Самопідготовка проходила відповідно до режиму дня і повністю керувалася вихователем. Вихователі контролювали правильність виконання завдань , а також надавали при необхідності кваліфіковану допомогу.

Відкриті самопідготовки та навчально-ігрову діяльність провели:

Іванова Т.В.- навчально-ігрова діяльність - математика;

Лавріненко О.В. – навчально-ігрова діяльність - природознавство;

Непопалова Н.В. – українська мова;

Гага Н.В. – літературне читання;

Висновки:

Аналіз роботи МО за минулий навчальний рік показав, що підвищився науково-теоретичний та практичний рівень роботи вихователів, посилилась увага до пошуку ефективних форм і методів виховання.

В цілому робота МО вихователів відповідала вимогам Положення про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами. Свою діяльність вихователі спрямували на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів організації навчання та виховання дітей, а головне - на реалізацію принципу рівноправного діалогу між вихователем та учнем.

Зміст роботи був націлений на пошуки нових технологій виховання учнів початкових класів.

Основні функції методичної роботи були діагностичними, корегуючими, інформаційними.

Вся робота вихователів груп продовженого дня була спрямована на підвищення якості навчання і виховання учнів.

Недоліки, які мали місце в роботі МО:

Проаналізувавши роботу методичного об'єднання , виявлено недоліки, над якими слід працювати:

- Не завжди проводилося відвідування уроків вчителів молодими вихователями .

- При підготовці виховних заходів не дотримувались вимог до вікових особливостей учнів.

- Недотримання вихователями режимних моментів своєї роботи.

- Рідко застосовувались комп’ютерні технології в практичній діяльності вихователя.

Одноманітність форм проведення самопідготовок та навчально-ігрової діяльності.

Причинами цих недоліків були:

1. Недостатній контроль з боку керівника МО та керівника творчої групи.

2. Недостатній досвід роботи молодих фахівців .

У 2015 – 2016 н.р. методичне об’єднання вихователів ГПД буде працювати над проблемою «Гармонійне поєднання навчання і виховання для становлення особистості учня в умовах групи продовженого дня шляхом застосування інноваційних технологій»

Завдання на 2015-2016 навчальний рік

1. Всю методичну роботу методичного об’єднання підпорядкувати головній меті: результативності методичної підготовки; проведення самопідготовки та виховних заходів, щоб досягти найвищих результатів навчання і виховання молодших школярів.

2. Вихователям при плануванні своєї роботи звернути увагу на різноманітність форм і методів проведення виховних заходів, що сприяли б розвитку пізнавальних здібностей молодших школярів.

3. Керівнику МО взяти під особистий контроль проведення відкритих виховних заходів та відкритих самопідготовок.

4. Здійснювати індивідуальний підхід до навчання і виховання кожної дитини в ГПД з урахуванням індивідуальних особливостей.

5. Сприяти розвитку естетично-творчої діяльності школярів в ГПД.

6. Виховувати і розвивати спостережливість учнів під час організації дозвілля.

7. Поєднувати виховання із самовихованням та розвивати самостійність, ініціативу, самодіяльність учнів, талант, розумові та фізичні здібності, зберігати та зміцнювати їхнє здоров’я.

8. З метою підвищення професійної майстерності, формування інноваційних якостей педагогів у системі методичної роботи проваджувати інтерактивні виховні технології.

9. Режим роботи груп продовженого дня планувати у відповідності з нормативно – правовими документами, санітарно – гігієнічними і психолого – педагогічними вимогами та особливостями організації навчально – виховного процесу школи.

10.Продовжувати роботу в системі вивчення, презентації і впровадження в практику ППД вихователів ГПД.

11. Підвищувати професійний рівень вихователів ГПД шляхом проведення постійно діючих семінарів – практикумів, психолого – педагогічних тренінгів, самоосвіти, курсової підготовки.

12. Сприяти піднесенню статуса вихователя і значущості діяльності ГПД впровадженням нових методів і технологій та створення максимально органічних умов перебування дитини в школі.

13. Постійно працювати над створенням сприятливого середовища для розвитку свідомої, самодостатньої, гармонійної особистості.

14. Удосконалювати форми роботи в проведенні самопідготовки ,застосовувати елементи новітніх технологій, диференційованого та індивідуального підходів;15. Впроваджувати комп’ютерні технології в практичну діяльність вихователів.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал