Аналіз нормативного поділу лісів за функціональним призначеннямСторінка1/12
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Improving Forest Law Enforcement and Governance

in the European Neighborhood Policy

East Countries and Russia

Аналіз нормативного поділу лісів за функціональним призначенням

Analysis of the division of forests by their functional designation

Аналітичний звіт,

підготовлений консультантом

В.Ф. Сторожуком


Київ – 2014

Зміст


Вступ 3

Особливості формування діючого поділу лісів на категорії 3

Перехід від поділу лісів на групи до поділу лісів на категорії 7

Порядкова шкала категорій лісів за режимами обмеженого лісокористування 10

Розвиток поділу лісів за функціональним призначенням окремих категорій лісів 14

Взаємозв'язок між категоріями земель та категоріями захисності 18

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 18

Рекреаційно-оздоровчі ліси 20

Захисні ліси 22

Вплив зміни поділу лісів на категорії на режим ведення лісового господарства 25

Утворення господарських частин та господарських секцій 25

Порівняння системи рубок 26

Режими збереження біорізноманіття лісів 28

Сучасні концепції збереження ценорізноманіття лісів 28

Режими збереження ценотичного біорізноманіття лісів 28

Висновки та пропозиції 29

Список літератури 31

Список нормативно-правових актів і документів України 32

Список нормативно-правових актів і документів інших країн 33

Додаток А. Приклад схем поділу лісів за функціональним призначення окремого лісогосподарського підприємства 35

Додаток Б. Приклад схем виділення особливо захисних лісових ділянок по окремому лісогосподарському підприємству 39

Додаток В. Приклад схем поділу лісів окремого лісогосподарського підприємства на господарські секції 43

Додаток Г. Системи рубок, передбачені Лісовими кодексами 1994 та 2006 років 51

Додаток Д. Загальні обсяги рубок, запроектованих лісовпорядкуванням по окремих обласних управліннях лісового та мисливського господарства 63
Вступ


Поділ лісів за функціональним призначенням тісно пов'язаний з лісокористуванням та лісоуправлінням. Визначення цілей лісоуправління для кожної окремої ділянки потребує віднесення лісової ділянки до певної категорії захисності, що в свою чергу обумовлює встановлення відповідного режиму лісокористування, насамперед проведення рубок.

Поділ лісів на групи та категорії захисності базувався на визначенні основного цільового призначення лісової ділянки, і на основі цього віднесення ділянки до певної категорії захисності. Цю форму функціонального поділу також закріплено діючими Правилами поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок.

Разом з тим, панівна європейська концепція щодо збереження лісового біорізноманіття полягає в розумінні того, що земельний базис незначний, і кожна лісова ділянка виконує одночасно декілька екологічних, соціальних та економічних функцій. Одномоментний перехід до цієї концепції неможливий. В Україні сформувалася тривала традиція використання категорій захисності. Поступове спрощення системи поділу лісів на категорії шляхом скорочення числа підкатегорій та особливо захисних лісових ділянок між тим можливе без перегляду положень Лісового кодексу України.

Необхідність поступової оптимізації також обумовлена відсутністю відмінностей між режимами лісокористування в різних підкатегоріях лісів. Після визначення цільового призначення лісової ділянки слід запланувати відповідну систему заходів з ведення лісового господарства на цій ділянці. Однак, чітко встановленого режиму ведення лісового господарства для кожної підкатегорії лісів немає. Визначення в правилах рубок режимів ведення лісового господарства в різних підкатегоріях лісів також дозволило б виявити можливості оптимізації системи поділу лісів на категорії. В роботі приведений аналіз умов виділення підкатегорій лісів, та розроблені пропозиції щодо оптимізації кількості категорій через схожість режиму ведення лісового господарства в них.

Спільною вимогою до ведення лісового господарства для кожної лісової ділянки є збереження біорізноманіття. Виявлення та виділення ділянок раритетних, зникаючих видів рослин і тварин стало заходом з розширення системи природно-заповідних територій. Необхідна зміна підходів до збереження біорізноманіття в системі ведення лісового господарства, яка б дозволяла виявляти та зберігати види, потребуючі охорони, на локальному рівні, без радикального обмеження чи заборони проведення лісівничих заходів.

Особливості формування діючого поділу лісів на категорії


Всі ліси України поділені за екологічним і соціально-економічним значенням та залежно від основних виконуваних ними функцій на категорії згідно з статтею 39 Лісового кодексу [3]. Сукупність лісових ділянок утворює лісовий фонд України.

Сучасний поділ лісів за екологічним і соціально-економічним значенням історично склався протягом радянського періоду. Основні його особливості:  • віднесення лісової ділянки до (під)категорії лісів згідно виділеного основного цільового призначення земельної ділянки;

  • трирівнева структура: категорії лісів – підкатегорії лісів, та виділення особливо захисних лісових ділянок;

  • слабкий зв'язок між категоріями лісів та режимами ведення лісового господарства;

  • виключно висока частка лісів, виключених з експлуатації.

Сучасна система категорій лісів сформувалася шляхом поступового введення різних категорій захисності протягом радянського періоду (табл. 1).

Таблиця 1. Мета лісокористування в різних категоріях захисностіГрупи лісів та категорії захисності

Мета лісокористування

Підкатегорії лісів

Ліси І групи
Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення

Заповідні ліси. Виділяються з 1979 р.

Забезпечення проведення спостереження за станом і динамікою рослинного і тваринного світу, збереження генофонду в умовах природного середовища, яке має особливу цінність реліктової ендемічної рослинності і тваринного світу. Збереження в природному стані типових або унікальних територій.

Природні заповідники

Біосферні заповідники (заповідна зона)

Біосферні заповідники (буферна зона)

Біосферні заповідники (зона антропогенних ландшафтів)

Біосферні заповідники (зона регульов. заповідн. режиму)

Національні природні парки. Виділяються з 1979 р.

Збереження природних комплексів, які мають особливу екологічну, історичну і естетичну цінність, через сприятливе поєднання ландшафтів на одній території.

Національні природні парки (заповідна зона)

Національні природні парки (зона регульов. рекреації)

Національні природні парки (зона стаціон. рекреації)

Національні природні парки (господарська зона)Регіональні ландшафтні парки (заповідна зона)

Регіональні ландшафтні парки (зона регульов. рекреац.)

Регіональні ландшафтні парки (зона стаціон. рекреац.)

Регіональні ландшафтні парки (господарська зона)

Природні пам’ятники, заповідні ділянки, ліси, що мають наукове історичне значення. Виділяються з 1979 р.

Збереження місць, пов’язаних з важливими історичними датами, пам’ятниками науки і природи, життям і діяльністю видатних особистостей, збереження зразків досягнення лісогосподарської науки і об’єктів важливих тривалих досліджень, а також збереження невеликих урочищ і окремих ділянок унікальних або типових за породним складом, продуктивності, складу насаджень, що являють собою особливу господарську, наукову, культурно-пізнавальну цінність.

Заповідні лісові урочища


Пам'ятки природи


Заказники


Ліси історико-культурного призначення

Ліси наукового призначення, вкл. генетичні резервати

Ліси І групи
Рекреаційно - оздоровчі ліси

Міські ліси в межах міста. Виділяються з 1979 р.

Ліси у межах населених пунктів

Перша, друга і третя зони округів санітарної охорони курортів. Виділяються з 1935 р.

Регулювання клімату і санітарно-гігієнічних умов, охорона і захист ґрунту і води, відпочинок і оздоровлення людей на курортах в межах границь округів їх санітарної охорони

Ліси 1 і 2 зон округів сан.охор. лікув.-оздор. терит.

Ліси 3 зони округів сан. охорони лікув.-оздор. терит.

Лісопарки – в підпорядкуванні місцевої влади, розташованих за межами міста. Виділяються з 1979 р.

Зелені зони: лісогосподарська частина. Виділяються з 1928 р.Лісопаркова частина в умовах особливо високих антропогенних навантажень. Виділяються з 1961 р.

Забезпечення оздоровлення, підвищення працездатності і відпочинку населення, очищення повітря а також збереження і покращення оточуючого середовища

Лісопаркова частина лісів зелених зон

Лісогосподарська частина лісів зелених зон

Ліси І групи
Захисні ліси

Державні захисні лісові полоси, виділяються з 1973 р.

Збереження лісів, створених раніше при виконанні плану перетворення природи і забезпечуючи запобігання розвитку ерозії і збереження родючості полів в степових і лісостепових зонах.

Державні захисні лісові смугиПолезахисні лісові смуги

Захисні полоси вздовж залізниць і автомобільних доріг. Виділяються з 1935 р.

Захист шляхів транспорту від несприятливих погодно-кліматичних умов, засипання піском і снігом, розмивання, обвалів, селевих потоків і т. д. Покращення умов їх експлуатації і підвищення пропускної здатності.

Ліси у смугах відведення залізниць

Ліси у смугах відведення автомобільних доріг

Ліси уздовж смуг відведення залізниць

Ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг

Протиерозійні ліси. Виділяються з 1979 р.

Захист земель, в першу чергу сільськогосподарських угідь, від виникнення і розвитку ерозії, особливо на пагорбах, балках, розвіюваних пісках, кам’янистих розсипах, на стрімких гірських схилах, оазах і т. п.

Ліси протиерозійні

Захисні лісові полоси вздовж рік, навколо озер і водосховищ, в тому числі і навколо нерестовищ. Виділяються з 1935 р.

Охорона та захист річок, озер, водосховищ і інших водних об’єктів, особливо які являються місцем нересту цінних промислових риб, забезпечення для них сприятливих умов.

Ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм. та ін.

Полезахисні і ґрунтозахисні ліси (лінійні бори, степові переліски) байрачні ліси. Виділяються з 1966 р.

Збереження природних лісів, які виконують функції по запобіганню виникнення і розвитку ерозії, збереженню родючості полів, покращенню мікроклімату і оточуючого середовища в районах з екстремальними природно-кліматичними і гідрологічними умовами.

Байрачні та інші захисні ліси

Ліси ІІ групи
Експлуатаційні ліси

Експлуатаційні ліси
Експлуатаційні ліси


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал