Аналіз навчально-виховної роботи Славутицького ліцею за 2013/2014 навчальний рікСторінка3/9
Дата конвертації12.05.2017
Розмір1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Результати моніторингу якості навчальних досягнень учнів

Предмет

31 група

32 група

33 група

Річна

Моніторинг

І семестр

ІІ семестр

Річна

Моніторинг

І семестр

ІІ семестр

Річна

Моніторинг

І семестр

ІІ семестр

Укр.мова

100

94

94

94

100

95

100

100

81

90

62

67

Укр.літ.

100

94

100

100

100

88

100

100

90

29

67

67

Іст.України

82

81

82

88

100

100

95

100

67

90

38

67

Вс.історія

88

100

82

82

100

100

100

100

62

90

33

66

Алгебра

88

82

94

88

95

100

100

100

81

44

52

57

Геометрія

100

59

94

88

100

100

100

100

86

20

52

57

Англ.мова

100

94

100

100

100

95

100

100

95

88

100

90

Географія

83

71

82

94

100

89

100

100

91

37

90

90

Біологія

76

94

82

82

95

100

100

100

81

100

100

86

Фізика

94

50

76

88

100

89

100

100

71

38

47

71

Хімія

82

100

76

82

100

95

100

100

86

89

76

86

Технолог.

94

100

100

100

95

89

100

100

100

88

100

100

Якість знань виміряна у відсотках (оцінки тільки високого і достатнього рівня).

Загалом, як свідчать дані моніторингу, учні 31 групи продемонстрували добрі результати з багатьох предметів. Прослідковується відповідність оцінок (річної за минулий рік, моніторингу, двох семестрових) з української мови, української літератури, історії України, алгебри і початків аналізу, англійської мови, технологій. Найнижчі результати в процесі моніторингу виявили учні з геометрії, фізики. Педагоги ліцею Дівицька О.А., Жигалло Л.І. та Полулях Т.П. доклали максимум зусиль для ліквідації прогалин знань з цих предметів.

Найбільш високі і стабільні знань з предметів мають учні 32 групи.

Значні розбіжності в якості оцінок мають учні 33 групи. Низький та середній рівень знань продемонстрували ліцеїсти групи з української літератури, математики, фізики. Результати за минулий навчальний рік на порядок вищі, ніж у процесі моніторингу. Це пояснюється добором семи учнів, які прийшли зі шкіл. І на даний час в них є значні прогалини в знаннях з математики, історії України, всесвітньої історії, української мови та літератури.Аналізуючи проведений моніторинг слід зазначити, що:

 • структура завдань для проведення такого виду моніторингу була оптимальною;

 • завдання моніторингу відповідали чинній програмі з навчального предмету;

 • завдання були скомпоновані за 3 рівнями складності у формі, яка використовується при складання ДПА та ЗНО;

 • час відведений для написання роботи достатній;

 • завдання цікаві, нескладні для учнів, потребували скоріше уважності, ніж глибоких знань

При проведені моніторингу виявлено такі проблеми, а саме:

 • моніторинг здійснювався під час навчального процесу, що створювало додаткове навантаження на вчителів та учнів, а також ускладнювало навчальний процес;

 • не зрозумілим є мотиви за якими організатори моніторингу застосовували не дванадцяти бальну систему оцінювання, а двадцятичотирьохбальну, яка не зрозуміло як співвідноситься з критеріями навчальних досягнень учнів;

 • відсутня мотивація учнів, оскільки результати моніторингу не фіксувалися у класному журналі;

 • запитання до ілюстрацій викликали складності в учнів, оскільки самі зображення були не завжди якісними;

 • не всі картографічні завдання відповідали змісту карт, які містяться в шкільних атласах;

 • найбільше зауважень викликають завдання на знання учнів документів, адже більшість цих документів відсутні в підручниках;

 • Успішне виконання моніторингових досліджень з фізики потребувало серйозного повторення курсу фізики за три попередні роки, що вимагало додаткового часу;

 • варіант перевірочної роботи з алгебри та геометрії ідеально складений тільки для учнів профільних класів та класів з поглибленим вивченням математики;

 • варіант перевірочної роботи з алгебри та геометрії перенасичений для учнів звичайних класів, особливо для учнів, які навчаються в класах з трьох годинним тижневим навантаженням з математики. Учням таких класів варіант перевірочної роботи з однієї теми з математики передбачає 6 – 7 завдань, розрахованих на 45 хвилин, причому тільки одне завдання високого рівня;

 • запропонована таблиця рівнів досягнень могла би бути гуманнішою ( набравши 9 балів з 20 можливих, учень отримує початковий рівень навчальних досягнень, а 9 балів з 20 складає 45%, а набравши 14 балів з 20 можливих, учень отримує середній рівень навчальних досягнень, а 14 балів з 20 складає 70%);

 • останні два зауваження навряд чи допоможуть досягти цілі такого педагогічного оцінювання, такі як: 1) підтримка учня в навчальному процесі; 2) визначення якості засвоєння програми (оскільки варіанти завдань та відповіді до них були відкриті за два дні до проведення моніторингу);

 • моніторинг з біології, географії, української мови, математики в 10 класі недоцільний, так як учні склали ДПА з цих предметів у 9 класі;

 • немає єдиної думки щодо оцінювання завдань;

 • щоб результати були достовірні, проводити моніторинг повинні незалежні експерти, а не вчителі , які навчають;

 • проведення таким чином моніторингу якості загальної середньої освіти з усіх предметів тільки перевантажують дитину і тим самим порушують принцип гуманізації освіти в Україні.

За минулий рік проводилися зрізи знань учнів з профільних дисциплін. З 20 по 26 травня 2014 року були проведені контрольні роботи (диференційовані заліки) з предметів, які вивчалися поглиблено або є профільними в учнів I-III курсів. Тексти педагоги підібрали відповідно до навчальних програм з предметів і охоплювали матеріал, який вивчали учні протягом навчального року. Більшість завдань були спрямовані на виявлення загально навчальних знань і вмінь учнів.
Результати контрольних зрізів знань з профільних дисциплін та предметів, що вивчалися поглиблено


Група

Всього учнів

Писали

Рівень навчальних досягнень учнів

Успішність учнів з предмета (%)

Якість знань (%)

Коефіцієнт навченості (%)

Рівень навченості

Предмет

П.І.Б

вчителя

П

С

Д

В11


17

17

-

-

6

11

100

100

87

В

Укр. мова

Бондаренко Л.В.

17

17

-

-

8

9

100

100

83

В

Укр.літ-ра

Бондаренко Л.В.

12


24

24

-

1

17

6

100

96

72

В

Алгебра

Селянська Ю.В.

24

24

-

9

8

7

100

62

64

С

Геометрія

Шаповал В.О.

31

17

17

-

1

3

14

100

94

96

В

Укр. мова

Кушнеренко О.В.

17

17

-

-

9

8

100

100

81

В

Укр.літ-ра

Кушнеренко О.В.

32

19

19

-

-

14

5

100

100

73

В

Алгебра

Пихтар М.П.

19

19

-

4

5

10

100

79

77

В

Фізика

Полулях Т.П.

33

21

21

-

4

10

7

100

81

71

В

Біологія

Рафаловська Н.О.

21

21

-

4

12

5

100

81

67

В

Хімія

Микитенко І.В.


Результати:

 1. Усі ліцеїсти, окрім учнів 12 групи, продемонстрували високий рівень навченості з профільних дисциплін та предметів, які вивчаються поглиблено.

 2. 100 % якість знань виявили учні:

 • з української літератури в 11 групі (учитель Бондаренко Л.В.)

 • з української літератури в 31 групі (учитель Кушнеренко О.В.)

 • з алгебри і початків аналізу в 32 групі (учительПихтар М.П.)

 1. Досить високі результати рівня навченості (якість знань складає 80-99%) спостерігаються:

 • з української мови і літератури в 11 групі (учитель Бондаренко Л.В.);

 • з української мови і літератури в 31 групі (учитель Кушнеренко О.В.).

 1. Середній рівень навченості прослідковується з геометрії в 12 групі (учитель Шаповал В.О.).

 2. Початковий рівень знань з предмета жоден учень не продемонстрував.

 3. Необхідно працювати в питанні самоосвіти учням, які мають значні прогалини в знаннях (виявили середній рівень знань з предмета):

 • з алгебри в 12 групі Волик Анастасії;

 • з геометрії в 12 групі Селіванову Данилу, Волик Анастасії, Денисову Олексію, Самойленку Даниїлу, Гераську Глібу, Ладижеву Єгору, Ніколаєвій Анастасії, Шубіну Сергію, Струковій Валерії;

 • з української мови в 31 групі Момот Катерині;

 • з фізики в 32 групі Атаманенку В’ячеславу, Грибку Антону, Перегудову Станіславу, Скочку Богдану;

 • з біології в 33 групі Цілуйку Олегу, Комельковій Марії, Бойку Віталію, Безушенко Наталії.

Кожен педагог проаналізував результати контрольної роботи з метою надання рекомендацій учням для самоосвітньої роботи на канікули. Розглянуто дані моніторингу (підсумковий контроль) і обговорено на нараді при директорі. Учителям-предметникам необхідно вести моніторинг знань з предмета кожного учня з метою координації навчально-виховного процесу. Класним керівникам груп донести інформацію до відома батьків.

З метою зростання зацікавленості ліцеїстів навчанням, їхньої участі в олімпадному та науково-дослідницькому русі, громадському житті групи та ліцею наприкінці навчального року підбиваються підсумки і визначаються відповідні місця.Рейтинг груп за 2013/2014 навчальний рік

Місце

Група

Результат

1

32

11,105

2

43

10,728

3

41

10,66

4

42

10,602

5

44

10,22

6

31

10,069

7

22

10,008

8

12

9,21

9

23

9,195

10

11

9, 148

11

21

8,388

12

33

8,205

Одна з причин недостаньо якісних результатів навчання окремих ліцеїстів – це пропуски занять. Причини різні. • Найбільше пропущено уроків учнями:

   • 21 групи – 2056 (класний керівник Бондаренко Л.В.);

   • 33 групи – 2028 (класний керівник Микитенко І.В.);

   • 42 групи – 1824 (класний керівник Рафаловська Н.О.);

   • 31 групи – 1710 (класний керівник Рак Г.О.).

 • Найменше пропустили занять учні:

   • 43 групи – 716 (класний керівник Артем’єва І.В.);

   • 22 групи – 783 (класний керівник Шишкіна І.О.);

   • 12 групи – 1021 (класний керівник Гавриш Т.М.);

   • 32 групи – 1215 (класний керівник Приходько О.В.);

 • Найбільше пропущено за хворобою уроків учнями:

   • 21 групи – 1666 (класний керівник Бондаренко Л.О.);

   • 33 групи – 1374 (класний керівник Микитенко І.В.);

   • 42 групи – 1277 (класний керівник Рафаловська Н.О.);

 • Найчастіше хворіють учні:

   • Грук Катерина – 268 уроків (11 група);

   • Музиченко Владислав – 113 уроків (11 група);

   • Тарановська Наталія – 125 уроків (11 група);

   • Лещенко Юлія – 305 уроків (21 група);

   • Рой Валерія – 274 уроки (21 група);

   • Зражевський Владислав – 232 уроки (21 група);

   • Халіфаєва Поліна – 186 уроків (21 група);

   • Литвинчук Юлія – 149 уроків (21 група);

   • Ігнатова Маргарита – 105 років (23 група);

   • Дубровська Діана – 189 уроки (31 група);

   • Степаненко Іванна – 131 урок (31 група);

   • Трофимова Єлизавета – 201 урок (33 група);

   • Волочнюк Дар’я – 164 уроки (33 група);

   • Півень Кирило – 171 урок (33 група);

   • Шепіда Анастасія – 105 уроків (33 група);

   • Атаманенко Вячеслав – 110 уроків (32 група);

   • Борисова Анна – 116 уроків (32 група).

 • Не пропустили жодного уроку:

   • Блашкун Яна – 11 група;

   • Мазуренко Катерина – 11 група;

   • Дейнеко Мирослава – 12 група;

   • Поплигіна Вероніка – 12 група;

   • Деркач Інна - 22 група;

   • Горбунова Ярослава - 23 група;

   • Лавріченко Лілія – 31 група;

   • Шляпугін Ілля - 31 група;

   • Ломако Олександр – 32 група;

   • Проскурнича Наталія - 32 група.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 14.02.2014 року № 1/9-115 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2013/2014 навчальному році», наказу відділу освіти Славутицької міської ради Київської області від 26.02.2014 року № 12 «Про закінчення 2013/2014 навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах міста Славутича» та інших нормативно-правових документів, річного плану закладу здійснено підготовку, проведення державної підсумкової атестації (далі –ДПА) в 2013/2014 навчальному році.

На нараді при заступнику директора (протокол № 02 від 24.03.2014 року) всіх педагогів ліцею було ознайомлено зі змістом нормативно-правових документів щодо проведення ДПА, а на батьківських зборах ця інформація була доведена до батьків, на годинах спілкування - ліцеїстам ІІ, ІV курсів.

У третій декаді березня проаналізовано заяви учнів ІІ, ІV курсів про вибір навчальних предметів та форми проведення ДПА в 41-44 групах, 21-23 групах.

Пізніше на педагогічних радах було визначено предмети та форми їх складання, затверджено склад навчальних груп для проведення ДПА у відповідних класах за вибором згідно із заявами ліцеїстів (протоколи № 03 від 12.03.2014 року, № 04 від 11.04.2014).

До 19.04.2014 року складено, затверджено і погоджено розклад ДПА, склад атестаційних комісій.

Протягом квітня-травня поточного року педагоги надавали консультації учням ІІ, ІV з предметів, які виносилися на ДПА згідно графіка, затвердженого директором ліцею.

До 18.04.2014 року було оформлено інформаційний стенд (розклад ДПА, розклад консультацій при підготовці до ДПА, інструкція про порядок переведення та випуск учнів, складу груп для складання ДПА, поради практичного психолога тощо). Викладачі предметів, які були винесені на ДПА, визначили не менше 10 варіантів для кожної групи зі збірників завдань, підготовлених Міністерством освіти і науки України відповідно до чинних навчальних програм. На засіданнях кафедр вони були схвалені (протокол засідання кафедри природничо-математичних дисциплін від 08.04.2014 № 02 та протокол засідання кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін від 08.04.2014 № 02), на засіданнях науково-методичної ради – погоджені (протокол від 10.04.2014 № 03), а наказом директора – затверджені (від 14.04.2014 № 28).

Були видані накази про звільнення учнів від проходження ДПА за наявності сертифікатів мовного іспиту (ІV курс), дипломів переможців ІІІ та учасників ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів-захистів Малої академії наук.

В організації та проведенні ДПА, оформленні протоколів ДПА, виставлені оцінок за результатами ДПА в класні журнали порушень не виявлено.

Складено звіти про узагальнення результатів та форми проведення ДПА учнів ІІ, ІV курсів.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал