Аналіз навчально-виховної роботи Славутицького ліцею за 2013/2014 навчальний рікСторінка2/9
Дата конвертації12.05.2017
Розмір1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ЗНО-2013 показало, що учні вибирають предмет для тестування відповідно профілю навчання.

Результати ДПА за курс школи ІІ ступеня є показником сформованості базового рівня знань учнів, готовності до здобуття освіти на академічному, базовому, профільному рівнях.Група


Складали ДПА

Високий

Достатній

Середній

Початковий

Якість

%

УКРАЇНСЬКА МОВА

21 (9)

16

8

8

-

-

100

22 (9)

18

4

11

3

-

83

23 (9)

17

6

7

4

-

76

МАТЕМАТИКА

21 (9)

16

1

9

6

-

62

22 (9)

18

7

11

-

-

100

23 (9)

17

10

7

-

-

100

БІОЛОГІЯ

21 (9)

16

6

6

4

-

75

22 (9)

18

13

5

-

-

100

23 (9)

17

13

4

-

-

100

ГЕОГРАФІЯ

21 (9)

16

5

7

4

-

75

22 (9)

18

10

8

-

-

100

23 (9)

17

13

4

-

-

100

Висновки: • важливою є цілеспрямована система підвищення кваліфікації педагогів за профілями навчання;

 • необхідною є психолого-педагогічна допомога учням у виборі професії, профорієнтаційна освітня політика й відповідна діагностика; 

 • потрібно звернути увагу на наявність і якість навчально-методичної літератури, матеріально-технічне забезпечення предметних кабінетів.

Аналіз впровадження профільного навчання в ліцеї свідчить, що в закладі створені умови для життєвого та професійного самовизначення старшокласників, формування готовності до свідомого вибору й оволодіння майбутньою професією.

Завдання на 2014-2015 навчальний рік: • Підвищити якість освіти.

 • Забезпечити рівний доступ учнівської молоді до якісної освіти.

 • Створити умови для різнобічного розвитку особистості.

 • Впроваджувати особистісто - орієнтовані педагогічні технології.

   • Реалізація комплексних цільових програм.

   • Системне впровадження оновленого змісту освіти відповідно до Державних стандартів.

   • Забезпечити якіснупідготовку до зовнішнього незалежного оцінювання та підсумкових оцінювань випускників ліцею.

   • Забезпечити впровадження профільного та допрофільного навчання.

   • Диференціація змісту освіти як умова вибору учнями рівня та спрямованості подальшого навчання.

   • Розширити кількість профілів на вибір з метою встановлення зв’язків з подальшим професійним навчанням учнів. 

   • Розробка та впровадження авторських програм, нових технологій, підручників, навчальних посібників.

   • Пошук і розробка нових спецкурсівпрофільного спрямування з урахуванням тенденцій розвитку закладу та потреб учнів і їх батьків.

   • Зміцнення зв'язків з науково-педагогічними організаціями, вищими навчальними закладами.

   • Забезпечити практичну спрямованість освіти шляхом раціонального поєднання продуктивної і репродуктивної навчальної діяльності учнів.


АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
У 2013/2014 навчальному році робота адміністрації закладу була спрямована на всебічне вивчення й аналіз навчально-виховного процесу з метою координації всієї роботи відповідно до поставлених завдань, забезпечення оптимальної організації навчання і виховання ліцеїстів.

У 2013/2014 н.р. в закладі навчалося 211 учень 8-11 класів у 12 групах. Динаміка навчальних досягнень стабільно утримується на високому рівні; лише одна учениця має досягнення початкового рівня (Дубровська Діана, 31 група, початковий рівень з біології); підвищення рівня навчальних досягнень у випускних (11 класах).

Результати моніторингу якості навчання ліцеїстів за 2013/2014 н.р.:


 • мають високий рівеньнавчальних досягнень 21 учень, що складає 10% від усієї кількості ліцеїстів:

 • Калішук Іван (12 група);

 • Черняк Валерія (21 група);

 • Шульгін Ілля (22 група);

 • Горбунова Ярослава (23 група);

 • Алімова Катерина (31 група);

 • Песцова Ксенія (31 група);

 • Бойко Анна (31 група);

 • Проскурнича Наталія (32 група);

 • Федірко Ольга (32 група);

 • Сергієнко Тетяна (32 група);

 • Ящук Софія (32 група);

 • Мітічкін Дмитро (32 група);

 • Гарнага Катерина (41 група);

 • Гриб Аліна (41 група);

 • Мещерякова Олена (41 група);

 • Агафонова Катерина (42 група);

 • Бачуріна Ярослава (43 група);

 • Платонова Ілона (43 група);

 • Рябченко Анастасія (43 група);

 • Федорченко Євгенія (44 група);

 • Шиленко Анастасія (44 група).

У минулому навчальному році цей показник складав 12 % (28 учнів мали високий рівень знань). • мають високий і достатній рівень знань 141 учень, що складає 67 % від загальної кількості ліцеїстів, коли у минулому навчальному році цей показник складав 62%. Якісний показник результативності навчання учнів ліцею в 2013/2014 н.р. складає 76,8% (у минулому навчальному році був 74,5%, у позаминулому – 72%);

 • мають оцінки високого, достатнього і середнього рівнів знань 48 учнів (22,8%), у 2012/2013 н.р. цей показник складав 59 учні (25,5%).

Аналіз отриманих результатів дозволяє нам зробити висновок, що динаміка змін у показниках результативності є позитивною.

Моніторинг результативності навчальних досягнень учнів ліцею (якість знань у відсотках)

Група

К-ть учнів

Якість знань

2010-2011 н.р.

2011-2012 н.р.

2012-2013 н.р.

2013-2014 н.р.

11

17

-

-

-

76

12

24

-

-

-

83

21

16

-

-

35

25

22

18

-

-

71

72

23

17

-

-

67

76

31

16

-

53

76

81

32

19

-

74

84

100

33

21

-

25

60

33

41

15

67

73

73

93

42

14

33

53

44

93

43

16

65

59

88

100

44

17

59

76

76

100

З даних таблиці випливають висновки: • протягом 4-річного терміну результативність навчання в ліцеїстів зростає;

 • 100% якість знань в учнів 43, 44 груп, близький до цього результат (93%) – в учнів 41, 42 груп;

 • різкі коливання спостерігають в учнів 33 групи – зниження майже в два рази;

 • зниження якості знань характерне для учнів 21 групи – всього 25%.

Класним керівникам груп, педагогам, адміністрації ліцею необхідно посилити роботу щодо підвищення показників якості знань з предметів (шукати всі можливі резерви цього процесу). У 21 групі провести в наступному навчальному році класно-узагальнюючий контроль.

Результати предметного моніторингу

Група

В рівень

В і Д рівень

В, Д, С рівень

П рівень

Проблеми з предметів

11

-

13

4

-

біологія (2), геометрія (1) фізика (1), географія (1)

12

1

19

4

-

укр. мова (2), вс. історія (2), історія України (3), алгебра (2), геометрія (4), фізика (1), (хімія (1), біологія (3), світова літ. (1)

21

1

3

12

-

біологія (11); хімія (6), географія (6), правознавство (8), іст. України (5), всесвітня історія (5), геометрія (11), алгебра (8), худ.культ. (2), фізика (5), світова літ. (5), труд.навч. (2). англ.мова (2),

22

1

12

5

-

укр.літ. (3), світ. літ. (3),хімія (1), іст. України (5), всесв.іст. (3), фізика (1), худ. культ. (1)

23

1

12

4

-

геометрія (3), іст. України (1),

вс. історія (2)31

3

10

3

1

математика (1), історія України (1), вс. історія (2), хімія (2), біологія (2), укр.мова (1)

32

5

14

-

-

-

33

-

7

14

-

математика (9), правознавство (6), укр. мова (7), укр.літ. (7), іст. України (7), вс.історія (7), фізика (6), хімія (3), біологія (3), географія (2), фіз-ра (3), інформатика (1)

41

3

11

1

-

вс.історія (1)

42

1

12

1

-

укр. мова (1), іст. України (1)

43

3

13

-

-

-

44

2

15

-

-

-

Ця інформація дає можливість побачити зв'язок між діяльністю вчителя і результатами його праці, які проявляються в розумовому розвитку учнів, їхній культурі, ерудиції, вмінні використовувати теорію на практиці. Саме вчителям-предметникам, які навчають учнів в кожній групі і мають недостатні результати роботи, необхідно спланувати свою роботу в наступному навчальному році для подальшої ліквідації прогалин у знаннях ліцеїстів, а це педагогам: Зінченку В.А., Жигалло Л.І., Гавриш Т.М., Курач Л.С., Микитенко І.В., Артем’євій І.В., Рафаловській Н.О., Рак Г.О., Шаповалу В.О., Живцю Ю.О., Полулях Т.П., Кушнеренко О.В., Ігнатовій А.В.

Для кожного профільного напрямку вибираються статистичні характеристики результативності навчання і робиться аналіз отриманих результатів кожного навчального предмета з профільного циклу наук.Результати допрофільного та профільного навчання

Група

Профіль (напрямок)

Предмет профільного циклу

Результативність

В

Д

С

11

поглиблене вивчення укр. мови і літ.

укр. мова

укр. література8

10


9

7


-

-


12

поглиблене вивчення математики

алгебра

геометрія4

4


18

16


2

4


21

поглиблене вивчення укр. мови

укр. мова

7

8

1

22

поглиблене вивчення математики

алгебра

геометрія8

7


10

11


-

-


23

поглиблене вивчення географії

географія


11


6


-


31

української філології

укр. мова

укр. література

світова література


10

9

126

8

51

1

-32

фізико-математичний

фізика

алгебра


геометрія

8

5

511

14

14-

-

-33

біолого-хімічний

біологія

хімія


3

3


15

16


3

2


41

української філології

укр. мова

укр. література

світова література


9

11

146

4

1-

-

-42

фізико-математичний

фізика

алгебра


геометрія

7

7

67

7

8-

-

-43

біолого-хімічний

біологія

хімія


16

16


-

-


-

-


44

економічний

географія

економіка12

10


5

7


-

-

З наведених даних випливає висновок, що в цілому навчальні досягнення учнів з профільних дисциплін є достатніми та високими, що радує. Та все ж необхідно в подальшому педагогам прикласти максимум зусиль для підвищення результативності знань учнів саме з профільних дисциплін: з укр. мови – 21 група (Рой Валерія), 31 група (Момот Катерина); з біології – 33 група (Карплюк Дмитро, Комелькова Марія, Цілуйко Олег); з хімії – 33 група (Комелькова Марія, Титенко Олександр).

Особливою ланкою моніторингу є «резерв учнів», які мають можливість підвищити свій рівень навчальних досягнень і мати лише високі показники, а це учениці: – Єшану Анна – 11 група (один предмет достатнього рівня – фізика),- Смілик Олександра – 12 група (один предмет достатнього рівня - біологія).

Також є резерв майбутніх відмінників, які потребують допомоги:  • Блашкун Яна – 11 група (фізика, біологія);

  • Передерій Яна – 11 група (англійська мова, фізика, біологія);

  • Зозуля Даніїл – 12 група (укр.мова, укр. літ., біологія);

  • Нагієва Вусала – 12 група (математика, фізика);

  • Сосніна Катерина – 12 група (алгебра, фізика, біологія);

  • Уваренко Олена – 22 група (укр.мова, всесв. історія, правознавство);

  • Репех Катерина – 22 група (правознавство, хімія, фіз-ра);

  • Дудкіна Олександра – 31 група (математика, біологія);

  • Мекшун Ганна – 31 група (математика, біологія).

Важлива роль відводиться учителям-предметникам, класним керівникам, батькам, адміністрації закладу з метою підвищення якості навчальних досягнень і розвитку індивідуальних творчих здібностей учнів, які мають одну оцінку середнього рівня. Резерв таких ліцеїстів складає 10 учнів (в минулому році теж було 10):

 • Бовкун Анна – 11 група (географія);

 • Мазуренко Катерина – 11 група (біологія);

 • Денисов Олексій - 12 група (геометрія);

 • Швець Катерина - 21 група (біологія);

 • Проценко Ангеліна - 21 група (геометрія);

 • Коробчук Олександр – 23 група (геометрія);

 • Рубан Тетяна – 23 група (всесвітня історія);

 • Слюнченко Анна – 23 група (геометрія);

 • Заікін Юрій – 33 група (математика);

 • Горієнко Тетяна – 33 група (математика).

2 учні ліцею мають по дві оцінки середнього рівня (у минулому році було 14):

 • Безушенко Наталія – 33 група (математика, інформатика);

 • Савенко Анастасія – 33 група (фізика, фіз-ра).

Статистичні дані свідчать про те, що більшість прогалин в знаннях учнів з алгебри, геометрії, історії, біології, хімії, тому необхідно в наступному навчальному році спрямувати зусилля педагогів на ліквідацію прогалин у знаннях ліцеїстів з даних предметів за рахунок годин варіативної складової навчального плану.

Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.

Загальна середня освіта спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості учня методом його навчання та виховання, які ґрунтуються, зокрема, на принципах доступності, науковості, системності, наступності тощо. Це цілеспрямований процес оволодіння учнями систематизованими знаннями, уміннями та навичками з метою досягнення рівня навчальних досягнень, визначених Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти та навчальними програмами.

За наказом Міністерства освіти і науки України спільно з Національною Академією педагогічних наук України з 12 листопада по 12 грудня було проведено моніторинг якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів в основній школі серед усіх учнів 10 класів.

Основою цього моніторингового дослідження є точні масові педагогічні вимірювання, що повинні забезпечити об’єктивне оцінювання досягнутого учнями рівня навченості та встановлення його відповідності запланованим результатам і нормам навчання, визначення рівня викладання, якості, актуальності та повноти змістового наповнення навчальних предметів тощо.

Метою зазначеного заходу було виявлення навчальних досягнень учнів і з’ясування кількох важливих освітніх питань, а саме:

- Які знання здобули учні з тих чи інших предметів, якого рівня сягають їхні загальнонавчальні вміння?

- Який рівень інтересу до навчання сформовано в учнів?

- Чи вміють учні аналізувати зміст прочитаних текстів, робити висновки, висловлювати власне ставлення до прочитаного?

- Чи вміють знаходити нестандартні рішення в процесі розв’язання навчальних завдань, самостійно працювати з підручником, розв’язувати задачі, залучати додаткову інформацію під час виконання проблемних завдань?

- Чи ефективно розподіляють зусилля і час, виконуючи навчальні завдання?

- І головне, чи навчилися учні застосовувати здобуті знання не лише на уроках, а й у повсякденному житті?Структура, обсяг та інші параметри тестових завдань визначено на основі вимог до загальноосвітньої підготовки учнів відповідно до чинних навчальних програм для основної школи з урахуванням відповідного для цього часу – 45 хвилин.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал