Активізація діяльності педагогів у покращенні корекційної роботи з дітьми з особливими потребами шляхом використання інформаційно-комп’ютерних технологійСторінка6/7
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Методичні рекомендації щодо використанняінформаційно-комп’ютерних технологійу роботі з дітьми з особливими потребами

Сьогодні інформаційні технології стали невід’ємною частиною сучасного світу, вони значною мірою визначають подальший економічний та суспільний розвиток людства. У цих умовах революційних змін вимагає й система навчання. Звідси можна сказати, що актуальність даного питання має місце у сучасному освітньому середовищі, адже нині якісне надання освітніх послуг не може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають комп’ютерні технології та Інтернет. Вони дають змогу вчителю краще подати матеріал, зробити його більш цікавим, швидко перевірити знання учнів та підвищити їхній інтерес до навчання. Вчитель має можливість отримувати найостаннішу інформацію, активно спілкуватися з колегами, учнями та батьками. Завдяки цьому підвищується авторитет вчителя, він дійсно може бути носієм культури, знань, усього передового.Оскільки, застарілі методи та засоби навчання не відповідають нинішнім вимогам сучасного уроку і не підлягають тенденціям стрімкого розвитку науково-технічного прогресу, то це спонукає вчителів до впровадження інноваційних методів навчання та використання й адаптування цих технологій в навчальний процес. Однак, впровадження інформаційних технологій у навчальний процес можливе лише за умови створення якісних україномовних навчально-корекційних програмних засобів, адаптованих до застосування в умовах спеціальної школи, розробки та суттєвого удосконалення існуючих підходів щодо використання комп'ютерних технологій у навчальному процесі шкіл для дітей з особливими потребами.


Впроваджуючи комп'ютерні технології у школах для дітей з особливими потребами, можна визначити їх основні функціональні можливості:

  • інформаційно-довідковий засіб (використовуючи комп'ютерні програми навчального типу, електронні посібники, учень може отримати потрібну інформацію);

  • пакет програмних засобів моделюючого типу;

  • комп'ютерна дидактична гра, яка потребує індивідуальних і групових рішень;

  • пакет програм для перевірки і контролю знань і вмінь учнів, рівня 'їх мислення (у вигляді тестів, хронологічних таблиць та ін.);

  • демонстраційний засіб на уроці під час вивчення нового матеріалу (кращий, порівняно з традиційними засобами, зважаючи на комп'ютерну графіку; звукові ефекти, динамічність об'єктів);

  • модель комунікативної діяльності (модель «живого» діалогу, де дитина проходить шлях від комп'ютерної моделі комунікативної діяльності до реального «живого» спілкування).

  • пакет програмних засобів корекційного напряму (комп'ютерні програми, які мають у складі програмні модулі, завдяки яким виконується фізичний і логічний аналіз параметрів звуків, коли вони відображаються на екрані у вигляді графіків, кривих, інтерактивних анімацій тощо.

Нині особливої актуальності набула проблема негативного впливу застосування комп'ютерних технологій на фізичне і психічне здоров'я дітей. Під час роботи за комп'ютером виникає відповідне навантаження, що характеризується розумовим, зоровим і фізичним напруженням.

Використовуючи комп'ютер у навчальному процесі спеціальної школи, необхідно дотримуватися певних вимог:

 1. Найбільш жорсткі вимоги необхідно висувати до монітору. Монітор має відповідати міжнародним стандартам безпеки - MPRII або ТСО 99, мати маркування LR-Lowradiation. Частота кадрової розгортки має бути не менше 85 Гц. Розмір зерна не повинен перевищувати 0,25 — 0,28 мм. На сучасному етапі найкращими за безпечністю визнаються монітори на рідких кристалах, системи LCD, оскільки вони позбавлені багатьох недоліків, які спостерігаються у моніторах з електронно-променевим кінескопом.

 2. Комп'ютер (системний блок) має бути щонайменше 2008 року випуску, що відповідає рівневі Pentium IV. Комп'ютери попереднього покоління не забезпечують відповідної роботи монітору в межах сучасних вимог.

 3. Важлива роль у зменшенні фізичного навантаження під час роботи з комп'ютером відводиться правильно дібраним меблям, які відповідають вікові та зросту дитини.

 4. Монітор з електронно-променевим кінескопом обов'язково має бути встановлений задньою стінкою до стіни.

 5. Комп'ютер повинен встановлюватися в добре провітрюваному приміщенні, де регулярно проводиться вологе прибирання.

 6. Кімната повинна мати хороше рівномірне освітлення, аби уникнути відблисків на екрані, монітору.

 7. Для дітей 6 років, які за станом здоров'я належать до першої групи, одноразова робота на комп'ютері становить 15 хвилин.

Однак, більшість дітей спеціальної школи, мають певні відхилення від норми фізичного здоров'я або навіть хронічні захворювання. Тривалість роботи за комп'ютером для таких дітей не повинна перевищувати 10 хвилин, для дітей 7 — 12 років — не більше 20 хвилин, для старшокласників — не більше 30 хвилин. Дітям, які належать до групи ризику за станом зору, час, проведений за комп'ютером, визначається індивідуально. При цьому періодичність занять з одним учнем має бути не більшою ніж двічі на тиждень. Педагог, який використовує у навчальному процесі комп'ютерні засоби навчання має піклуватися про зниження несприятливих впливів на організм дитини. Використання сучасних комп'ютерів та дотримання зазначених вище рекомендацій зводить до мінімуму їх негативний вплив на людину.

Як свідчить практика, комп'ютер поки не став повноцінним засобом навчання у школах для дітей з особливими потребами. Це пов'язано не лише з проблемами, зазначеними у науковій літературі, а й з невідповідністю тематики спеціалізованих комп'ютерних програм навчальним програмам шкільних предметів, недотриманням психолого-педагогічних вимог до уроку з використанням комп'ютерних технологій та ін.Для досягнення позитивного ефекту при використанні інформаційних технологій необхідно дотримуватись таких умов:

  • часових. Кожний предмет шкільної програми має певні організаційно-методичні та змістові особливості, відповідно до яких має бути обраний момент «введення» інформаційних технологій;

  • технічних. Технічні характеристики персональних комп'ютерів різні. Залежно, від обсягу корекційних і навчальних завдань, які визначає вчитель, необхідно дібрати комп'ютер та додаткові пристрої (такі як принтер, навушники, мікрофон тощо)

  • організаційних. Умовою ефективного використання комп'ютерних засобів є спеціальна підготовка вчителів і наявність спеціалізованих комп'ютерних програм для реалізації навчальних і корекційних завдань.

Корекційну роботу в комп'ютерному класі для дітей з особливими потребами мають здійснювати не програмісти, а педагоги-дефектологи, завданням яких є аналіз комп'ютерних програм, визначення їх місця, ролі, способу запровадження в навчальний процес, а також добір корекційних завдань.

У спеціальних школах для дітей з особливими потребами, в умовах комп'ютерного навчання, пріоритетними визначаються такі завдання:

  • розв'язання яких без комп'ютера ускладняється або практично неможливе в умовах традиційного навчання;

  • можливість досягнення вищої мотивації під час роботи з комп'ютером, ніж в традиційних умовах;

  • досягнення навчального ефекту в коротші, порівняно із традиційним навчанням, терміни;

  • індивідуалізація процесу виконання завдання за рахунок використання комп'ютерних технологій.

Раціональне використання новітніх технологій залежить від професійної компетенції педагога, його вміння запровадити ці технології в систему навчання кожного учня. Крім цього, актуальною залишається проблема недостатньої кількості спеціалізованих комп'ютерних програм для розв'язання навчальних і корекційних завдань, а також спеціально розроблених методичних підходів. Ефективність навчання за допомогою комп'ютера значною мірою залежить від якості навчальних програм. При низькій якості цих програм комп'ютер, природно, не виправдовує сподівань щодо підвищення ефективності навчання, які на нього покладаються. На нашу думку, проектування навчальної програми має базуватись на певному психолого-педагогічному фундаменті, де, насамперед, треба спроектувати процес корекційного навчання і лише потім здійснювати його технологічну реалізацію.

Найбільшою проблемою традиційного навчання є низька динаміка, та часткова відсутність елементів інтерактивності та наочності. Сучасні інформаційні технології дозволяють нейтралізувати усі ці недоліки. Крім того, дидактичні можливості комп’ютера сприяють зацікавленості учнів до навчання. Однак, потрібно пам’ятати, що можливі негативні наслідки, пов’язані з активним вторгненням у природній внутрішній світ людини штучних, ілюзорних вражень від екранних віртуальних сюжетів та взаємодії з ними. Небезпека може полягати і в навмисному маніпулюванні свідомістю молодої людини, нехтуванні допустимими нормами безпечних режимів роботи з комп’ютером. У зв’язку з цим зростає актуальність досліджень психолого-педагогічного впливу та медичних наслідків застосування інформаційно-комунікаційних засобів для фізичного та психічного розвитку учнів. Комп’ютеризація може призвести до формування егоїстичних нахилів у дитини, індивідуалізму, приглушує почуття колективізму, взаємодопомоги. Тому, впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес має здійснюватися виважено та ретельно підготовленим і продуманим.Використання ІКТ у роботі педагога дає можливість:

  • самоосвіти педагога, підвищення  його професійного рівня;

  • навчатися і здобувати знання, вміння та якості, необхідні сучасній людині;

  • отримувати найсучаснішу інформацію по темі, оновлювати навчальний та дидактичний матеріал;

  • мати доступ до методичної бази розробок;

  • спілкуватися з колегами на різних форумах;

  • отримувати кваліфіковані консультації та поради експертів;

  • публікувати свої матеріали;

  • брати участь в обговоренні опублікованих матеріалів;

  • брати участь в професійних конкурсах;

  • обмінюватися досвідом з колегами з інших регіонів і країн.

Для ефективного впровадження ІКТ в освітньо-виховний процес від учнів, як і від педагога, вимагається володіння комп'ютерною грамотністю, яка передбачає:

  • вміння писати та редагувати інформацію (текстову, графічну);

  • користуватися комп'ютерною телекомунікаційною технологією;

  • користуватися базами даних;

  • роздруковувати інформацію на принтері;

  • вміння скласти та надіслати лист через мережу Інтернет;

  • вміння завантажувати інформацію з мережі на жорсткий або знімний диск і навпаки, з жорсткого або знімного диску - в мережу;

  • працювати в системах MSDOS і WINDOWS, користуючись редакторами WORD різної модифікації;

  • входити в електронні конференції, розміщувати там власну інформацію і читати, «перекачувати» наявну в різних конференціях інформацію.

Систематичне включення інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес забезпечить формування і розвиток інформаційно-комунікаційної культури педагогічних працівників та учнів. 


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал