Активізація діяльності педагогів у покращенні корекційної роботи з дітьми з особливими потребами шляхом використання інформаційно-комп’ютерних технологійСторінка3/7
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Використання інформаційно-комп’ютерних технологій в процесі навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку з затримкою мовленнєвого та психічного розвитку.


d:\для сайту\фото\заступники\дмитрук людмила арсенівна заступник директора з навчально-виховної роботи.jpg


Дмитрук Л. А., заступник директора з навчально-виховної роботи

комунального закладу «Рівненський обласний навчально-реабілітаційний центр» Рівненської обласної ради
В умовах інформатизації суспільства, входження України до європейського соціокультурного простору, реформування освіти, виведення її на рівень розвинених держав світу значною мірою залежить від підвищення ефективності виховання і навчання в її першій ланці – дошкільній освіті, що неможливо без підготовки кваліфікованих, конкурентоспроможних професіоналів-вихователів. У Законі України «Про дошкільну освіту», Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті, Базовому компоненті дошкільної освіти наголошено, що дошкільне дитинство – це період активного пізнання довкілля, розвитку психічних процесів, особистісних властивостей і якостей дитини. Це зумовлює необхідність активізації пізнавальної діяльності дітей, зокрема з використанням сучасних інформаційних освітніх технологій.

Сутність і особливості розвитку пізнавальної діяльності дошкільників розглядаються в наукових дослідженнях П. Гальперіна, Д. Ельконіна, О. Запорожця, В. Котирло, О. Леонтьєва, М. Подд’якова, В. Прокопенко, Н. Рахманової, Н. Смірнової, Н. Тализіної, С. Татаринової, А. Щетиніної та ін. Проблема активізації цієї діяльності в умовах ДНЗ висвітлюється у працях О. Дибіної, О. Кононко, С. Ладивір, Б. Мухацької, В. Суржанської та ін. Теоретичні і методичні аспекти розвитку пізнавальної сфери дошкільників у процесі різних видів діяльності розкриваються в дослідженнях А. Богуш, Р. Буре, В. Давидова, Ю. Демидова, Л. Лохвицької, Т. Поніманської, І. Рогальської та ін. 

Проте суспільні потреби висувають нові вимоги як до розвитку пізнавальної сфери дитини, так і рівня підготовки фахівців, які організують активну пізнавальну діяльність дітей дошкільного віку, у тому числі із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій.

Останнім часом розвивальне середовище якісно збагатилося завдяки включенню в нього комп’ютерно-ігрових комплексів. Комп’ютер може увійти в життя дитини тільки через гру, яка забезпечує оволодіння новими способами дій, особистісний розвиток дитини. Система комп’ютерної освіти для дошкільників охоплює:

 • комп’ютерні програми та ігри, методичні рекомендації щодо їх включення у зміст освіти;

 • спеціальну науково-пізнавальну літературу для дошкільників про персональний комп’ютер;

 • кваліфікованих спеціалістів, готовність педагогів до роботи з комп’ютерно-ігровими комплексами;

 • методичні рекомендації для батьків.

Використання у дошкільному вихованні комп’ютерноїтехніки в поєднанні з традиційними засобами виховання сприяє підвищенню загальної якості виховання, розвитку творчої особистості. Визначальними щодо цього є компетентність вихователя, розвивальний зміст комп’ютерних програм. Передусім слід виходити з того, що комп’ютер є засобом діяльності дитини. Тому, організовуючи ознайомлення дошкільнят з комп’ютерними технологіями, педагог має орієнтуватися на дитину, дбати про її гармонійний розвиток.

Комплекс комп’ютерно-орієнтованих засобів розвитку дитини охоплює периферійний комп’ютерний пристрій, який полегшує управління комп’ютерною грою; спеціальні дитячі комп’ютерні меблі; багатофункціональне ігрове обладнання.З появою комп’ютерів розвивальне середовище у дошкільних закладах функціонує як комп’ютерно-ігровий комплекс (КІК), складовими якого є:

Комп’ютерна зала. Комплектування її повинно виходити з нормативу: чотири квадратних метри на один комп’ютер. Відповідно до зросту дітей мають бути підібрані столи і стільці. Освітлення мусить бути комфортним для очей, а екрани моніторів слід повернути у протилежнийвід джерела світла бік. Не рекомендується використовувати в оформленні зали яскраві кольори, м’які іграшки (накопичують електричні заряди). Цілком доречні в її інтер’єрі живі рослини. Підлогу слід накрити антистатичним матеріалом.

Тривалість перебування дитини перед комп’ютером не повинна перевищувати 15 хв., а загальний час перебування в КІК — 40—45 хв. Під час заняття в залі може перебувати не більше восьми дітей. Тому їх часто доводиться ділити на підгрупи. У кожного вихованця має бути індивідуальне місце з комп’ютером (ІКМД). Неприпустимо, щоб біля одного комп’ютера працювало водночас двоє-троє дітей. Відстань між столами ІКМД повинна бути не меншою 60 см; між столами та опалювальними приладами —1 м; від столів до стін — 80 см. Відстань між очима дитини та екраном має становити 60—70 см. Яскравість зображення на моніторі мусить бути оптимальною.

При безпосередньому контактуванні дітей з комп’ютером у них разом із спостережливістю розвивається і допитливість. В основі її лежить орієнтований і дослідницький рефлекс, розвиток якого І.П.Павлов вважав характерною особливістю людини. У дітей дошкільного віку цей рефлекс дуже яскраво виявляється у нескінченних запитаннях, які вони ставлять дорослим: Що це? Як? Чому? Задовольняючи допитливість дітей, треба там, де це можливо, залучати їх самих до розв’язання різних питань або давати пояснення на рівні порівняння. На запитання дітей: “ Для чого системний блок?”, - можна зробити порівняння з людиною, в якої мозок – це як системний блок, в якому зберігається вся необхідна інформація, життєва сила, за допомогою якої людина живе, діє, мислить. Монітор, мишка, клавіатура зв’язані з системним блоком, за допомогою шнурів і становлять єдине ціле, як тіло людини.

Практика роботи з дітьми показує, що розвиток допитливості у дітей старшого дошкільного віку підвищується у зв’язку з набуттям ними умінь і навичок працювати з комп’ютером.

Використання мультимедійних презентацій в роботі з дошкільниками

Наука крокує вперед , діти наші народжуються і живуть в умовах, де в будинку є і комп’ютер , і багато інших технічних засобів. Картини, ілюстрації, методичні посібники, випущені у тому столітті, втратили зовнішній вигляд, в нових картинах безліч неіснуючих фарб. В освітньо – виховній діяльності в ДНЗ у педагогів   виникає необхідність постійно створювати яскраві сюжети картини, що привертають увагу малюків, за допомогою програми PowerPoint. Звичайно, комп’ютер не може заповнити брак спілкування дітей з природою, але показати цікаві моменти з життя живої і неживої   природи, красу навколишнього світу, його різноманітність, здатний тільки телевізор і комп’ютер.

Використання мультимедійних презентацій і слайдів за допомогою програми PowerPoint дозволяє зробити безпосередньо освітню діяльність емоційно забарвленою, привабливою.

Мультимедійні презентації та слайди викликають у дошкільників живий інтерес, є прекрасним наочним посібником і демонстраційним матеріалом, що сприяє гарній результативності освітнього процесу. Використання комп’ютерних засобів навчання також допомагає розвивати у малюків допитливість, зібраність , зосередженість. Застосування слайдів з об’єктами природи , що супроводжуються живим звуком або музичною композицією, викликає позитивні емоції і переживання, робить багатобічна зцілювальне , що гармонізує і розвиваюче вплив на дітей. Така презентація дає можливість відчути ніжність, здивування й захоплення світом живої природи. У дітей неодмінно викликає бажання розглянути, діяти, грати .

Для більшої ефективності презентація будується з урахуванням вікових особливостей дошкільників , в неї включаються цікаві питання, картинки, ігри, звук. Основа будь-якої сучасної презентації — полегшення процесу зорового сприйняття і запам’ятовування інформації за допомогою яскравих образів. Форма і місце використання презентації залежить від змісту і мети , яку ставить педагог.

Слайди можна застосовувати : • Як спосіб створення проблемної ситуації.

 • При складанні творчих описових розповідей по слайду .

 • При постановці запитань проблемного характеру.

 • При організації нестандартної освітньої діяльності: ігри-вікторини , інтелектуальні ігри.c:\users\людмила\pictures\2014\леся українка 2014 ярема\img_4290.jpg

Таким чином ми бачимо, що у порівнянні з традиційними формами навчання дошкільнят комп’ютер має низку переваг:

  • Спонукання дитини до діалогу .

  • Пред’явлення інформації на екрані комп’ютера в ігровій формі викликає у дітей величезний інтерес, а, отже , сприяє розвитку пізнавальної активності.

  • Рух , звук , мультиплікація надовго привертає увагу дитини .

  • Дозволяє побачити життєві ситуації , які не можна побачити у повсякденному житті (політ ракет , повінь , несподівані і незвичайні ефекти тощо)

Грамотно підібраний матеріал допомагає відстежити рівень знань дітей та спланувати подальшу роботу.Опановуючи навичками створення презентацій, педагог поступово входить у світ сучасних технологій. Педагогу надається можливість повністю вибудовувати хід безпосередньої освітньої діяльності на слайді , що дозволяє заощадити час, полегшує використання матеріалу для розвитку словесно — логічного мислення (кросворди або ребуси).

При підготовці безпосередньої освітньої діяльності важливо пам’ятати, що всі види мислення тісно пов’язані між собою. Тому, особливу увагу варто приділяти розвитку таких розумових операцій, як порівняння, узагальнення, класифікація, розвитку у дітей здатності міркувати.

Окремо треба наголосити на тому, що заняття з використанням комп’ютера не замінюють звичайних, а доповнюють їх, установлюють змістовні зв’язки між системами знань. Це збагачує освітній процес новими можливостями, спонукає дітей до пізнавальної активності.

Вміння працювати з комп’ютером, дасть змогу педагогу самостійно підготувати до заняття чи індивідуальної роботи з дітьми цікавий матеріал, різноманітні ігри, створити файл і організувати роботу з дітьми на високому творчому рівні. Володіючи необхідними знаннями і вміннями, а також основними методами роботи з дітьми, педагог, який любить свою справу, зуміє зробити її могутнім фактором у всебічному розвитку дитини.c:\users\людмила\pictures\2013\леся українка гр3\107canon\img_0785.jpgЕфективним є використання мультимедійного супроводу в:

 • корекційній роботі з дітьми (на заняттях, під час проведення свят та розваг, режимних моментів);

 • методичному забезпеченні (створення електронних методичних матеріалів і презентацій для занять);

 • у роботі з батьками (під час проведення консультацій, батьківських зборів, Днів відкритих дверей, оформлення стендів, інформаційних куточків, буклетів, створення  презентацій «Моя група», електронних групових газет).

Важливо відзначити, що інформаційно – комунікаційні технології можна успішно використовувати  в освітній діяльності педагогів(обмін досвідом роботи з іншими педагогічними колективами, ППД роботи кращих вихователів, участь в різноманітних конкурсах і т.д.). Інтенсивний розвиток інформаційних і комп’ютерних технологій, загальна комп’ютеризація закладів освіти, швидке збільшення парку домашніх комп’ютерів, порівняно простий доступ у світову комп’ютерну мережу Інтернет робить дуже актуальним створення спеціалізованих сайтівдля дітей та батьків.

Портал освітнього закладу доступний для різних груп користувачів засобами Інтернет-технологій. Цей інформаційний ресурс призначений для надання дітям, їх батькам, педагогам різноманітної інформації про історію закладу, педагогічний колектив, про останнім події, що відбулися. Він надає можливість спілкування батьків і педагогів. Тут можна дізнатися про результати інноваційної діяльності закладу, про зміцнення його матеріально-технічної бази. Окрім цього сайт освітніх установ може стати для батьків джерелом інформації навчального, методичного або виховного характеру. На сторінках таких сайтів батьки можуть отримати інформацію про методи зміцнення здоров’я дітей, їх безпеку, правила поведінки дитини в сім’ї та в суспільстві, корисні поради з навчання і виховання дошкільників. Телекомунікації дозволять батькам у реальному режимі часу відстежувати освітньо-корекційний процес своїх дітей, отримувати інформацію про проблеми, що виникають у навчанні і поради, спрямовані на усуненняконкретних проблем у взаємодії з педагогом.У результаті впровадження в роботу навчальних закладів ІКТ можна очікувати такі результати:

 • Підвищення ефективності процесу навчання.

 • Активізація пізнавальної діяльності дітей.

 • Підвищення рівня професійної майстерності педагогів.

 • Виявлення рівня психолого-педагогічної компетенціїбатьків.

 • Створення єдиного інформаційного середовища.

 • Створення активної, працездатної системи підтримкисімейного виховання, через використання інформаційно-комп’ютерних технологій.

 • Забезпечення активної участі батьків у освітньо-виховному процесі закладу.

 • Підвищення педагогічної культури членів родинвихованців.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал