Активізація діяльності педагогів у покращенні корекційної роботи з дітьми з особливими потребами шляхом використання інформаційно-комп’ютерних технологійСторінка1/7
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Кабінет виховної роботи, захисту прав дитини, позашкільної освіти, дисциплін художньо-естетичного циклу та фізичного виховання

Активізація діяльності педагогів у покращенні корекційної роботи з дітьми з особливими потребами шляхом використання

інформаційно-комп’ютерних технологій

Рівне 2015


Активізація діяльності педагогів у покращенні корекційної роботи з дітьми з особливими потребами шляхом використання інформаційно-комп’ютерних технологій

Посібник за матеріалами роботи творчої групи педагогічних працівників спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів Рівненської області, яка працювала за темою «Використання інформаційно-комп’ютерних технологій у роботі з дітьми з особливими потребами з метою покращення системи корекційно-компенсаторного навчання».

Рекомендовано педагогічним працівникам, які працюють з дітьми з особливими потребами.

Відповідальна за випуск Дмитрук Л.А., заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу «Рівненський обласний навчально-реабілітаційний центр» Рівненської обласної ради


Схвалено на засіданні ради кабінету виховної роботи, позакласної освіти, захисту прав дитини, дисциплін художньо-естетичного циклу та фізичного виховання РОІППО (протокол №2 від 28.03.2015р.).

ЗМІСТ


Марчак І.К.

Формування життєвих компетентностей у сучасному інформаційному просторі 5

Використання інформаційно-комп’ютерних технологій в процесі навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку з затримкою мовленнєвого та психічного розвитку. 10

Особливості організації навчальної діяльності з використанням комп’ютерної техніки. 15

Використання прикладного програмового забезпечення навчального призначення на уроках математики. 28

Методичні рекомендації щодо використанняінформаційно-комп’ютерних технологійу роботі з дітьми з особливими потребами 31

Рекомендована література 35

І. Законодавчі та нормативні документи 35

1.Україна. Закон Про Концепцію Національної програми інформатизації: від 4.02. 1998 №75/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №27-28. 35

2.Україна. Закон Про Національну програму інформатизації: від 4.02.1998 №74/98 ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №27-28. 35

3.Україна. Міністерство освіти і науки.Про затвердження вимог до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики та інформаційно-комп’ютерних технологій навчальних закладів системи загальної середньої освіти: наказ від 11.05. 2006 // Інформатика (Шкільний світ). – 2006. – №31-32. – С. 7. 35

4.Україна. Міністерство освіти і науки.Про запровадження електронної пошти у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації: наказ №985 від 28 грудня 2004 року // Освіта України. – 2005. – №3-4(14 січня). – С. 2. 35

5.Україна. Міністерство освіти і науки.Про затвердження Положення про організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів: наказ від 02.06. 2004 р. №433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки. – 2004. – №21-22. – С. 20-24. 35

6.Україна. Міністерство освіти і науки.Про затвердження Правил використання комп’ютерних програм у навчальних закладах: наказ від 02.12. 2004р. №903 // Інформатика (Шкільний світ). – 2005. – №8. – С. 21-24. 35

7.Україна. Міністерство освіти і науки.Про затвердження тимчасових вимог до педагогічних програмних засобів: наказ від 15.05.2006р. №369 // Інформатика (Шкільний світ). – 2006. – №31-32. – С. 3. 35

8.Україна. Міністерство освіти і науки.Про проведення апробації електронних засобів навчального та загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів: наказ від 20.03. 2006 р. №213 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки. – 2006. – №11-12. – С. 43-96. 35

9.Влаштування та обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах: Державні санітарні правила і норми ДС ан ПІН 5.5.6.009.- 98(витяг): Постанова Головного державного санітарного лікаря України 30 грудня 1998 р. №9 // Все для вчителя. – 2006. – №23-24. – С. 93-107. 35

10.Розвиток інформаційного суспільства в Україні (Огляд матеріалів парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні) // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2005. – №8. – С. 3-17. 35

ІІ. Інформаційно-комп’ютерні технології в управлінні освітою 35

1.Аляев, Ю.А. Повышение КПД персональныхкомпьютеров / Ю.А. Аляев // Школьныетехнологии. – 2005. – №2. – С. 214-219. 35

2.Байназарова, О.О. Регіональні інтернет-конференції: перший досвід, проблеми та перспективи / О.О. Байназарова // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2005. – №1. – С.37-39. 35

3.Бердюга, В. В алфавитномпорядке: В электронном журнале отметку не сотрешь / В. Бердюга // Учительская газета. – 2004. – №51. – С. 2 (вкладыш). 35

4.Бєлова, О. Автоматизовані системи управління як засіб семестрово-блочно-залікового навчання / О. Бєлова // Директор школи (Шкільний світ). – 2004. – №14. – С.8-11. 35

5.Бугакова, О. Електронний річний план роботи – новий етап на шляху до вдосконалення роботи загальноосвітнього навчального закладу / О. Бугакова // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – №3. – С. 29-30. 36

6.Великович Л. Информатизация в начальнойшколе: процесс, требующийиныхподходов и иныхтехнологий / Л. Великович // Директор школы. – 2006. – №7. – С.63-66. 36

7.Вєтров І. Інформаційні технології в управлінні школою / І. Вєтров // Директор школи (Шкільний світ). – 2005. – №36. – С.26-28. 36

8.Виговська О. Сучасні інформаційні технології: реферативно-аналітичний огляд сучасних засобів управлінської діяльності керівника школи / О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – №5. – С. 75-80. 36

9.Гнатюк  Д. Інформатизація школи в умовах інформаційного суспільства / Д. Гнатюк // Директор школи. Україна. – 2003. – №5. – С. 59-79. 36

10.Горбунова Л.Н. «Виртуальноеконсультирование» какинновационныйобразовательный ресурс в повышенииквалификациипедагогов // Л.Н. Горбунова, А.М. Семибратов // Педагогическаяинформатика. – 2005. – №3. – С. 61-69. 36

11.Горбунова Л.Н. Освоениеинформационных и коммуникационныхтехнологий педагогами в контексте на профессионально-личностноеразвитие // Л.Н. Горбунова, А.М. Семибратов // Информатика и образование. – 2004. – №7. – С.91-97. 36

1.Гуржій А. Матеріально-технічна база закладів освіти та інформатизація навчання / А. Гуржій // Освіта України. – 2004.- №19 (12 березня). – С. 6-7. 36

2.Данюнас В. Компьютернаяпрограмма «ASC Расписание» в помощьучебнымзаведениям при составлениирасписанийуроков и занятий / В. Данюнас // Открытоеобразование. – 2005. – №4. – С. 39-40. 36

3.Дворецький, М. Автоматизація процесу складання розкладу занять / М. Дворецький // Студентські наукові студії. Вип. 1(6). – Миколаїв: МДГУ ім.. П. Могили, 2003. – С. 45-48. 36

4.Дмитришин, В. Контроль за використанням комп’ютерних програм у навчальних закладах України – це вимога часу / В. Дмитришин // Освіта України. – 2005. – №19 (11березня). – С. 4-5. 36

5.Добровольський, В. Створення єдиної інформаційно-аналітичної локальної мережі у школі / В. Добровольський // Директор школи (Шкільний світ). – 2006. – №9. – С. 11-14. 36

6.Довідник з електронних адрес для керівників правничих і освітніх установ // Безпека життєдіяльності.- 2005. – №1. – С. 31-32. 36

7.Додонов, А. Використання інформаційних і комп’ютерних технологій в управлінні освітнім процесом / А. Додонов // Управління школою. – 2006. – №10-12. – С. 6-8. 36

8.Єдиний інформаційний простір навчального закладу // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2006. – №1. – С. 24-26. 36

9.Єльникова, Г. Використання EXCEL у процесі діагностики управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу / Г. Єльникова // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – №6. – С. 42-47. 36

10.Єльникова, Г. Інформатизація управлінської діяльності керівників ЗНЗ / Г. Єльникова //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. – №5-6. – С. 99-105. 36

11.Єльникова, Г. Програмне забезпечення управління ЗНЗ / Г. Єльникова // Управління освітою. – 2004. – №22. – С. 11-12. 36

12.Забродська, Л.М. Інформатизація закладу освіти: управлінський аспект / Л.М. Забродська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – №4. – С. 38-43. 37

13.Забродська, Л.М. Управління інформатизацією навчально-виховного процесу / Л.М. Забродська // Директор школи (Шкільний світ).- 2005. – №46. – С. 21-22. 37

14.Іценко, В. Використання комп’ютера в управлінні закладом освіти / В. Іценко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – №7. – С.20-21. 37

15.Іценко, В. Нові інформаційні технології в управлінні закладами освіти / В. Іценко // Директор школи (Шкільний світ).- 2005. – №44. – С. 5-8. 37

16.Іценко, В.О. Аналітично-пошукова система «Дидакт» / В.О. Іценко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2005. – №2. – С. 12-14. 37

17.Калініна, Л. Автоматизована система управління «Школа»: моделювання і технологія використання / Л. Калініна // Освіта і управління. – 2006. – №1. – С. 61-70. 37

18.Калініна, Л. Використання інформаційних ресурсів комп’ютерної мережі Інтернет в управлінській діяльності керівника закладу / Л. Калініна // Освіта і управління. – 2003. – №3. – С. 23-28. 37

19.Калініна, Л. Інформаційне управління загальноосвітнім навчальним закладом / Л. Калініна // Директор школи (Шкільний світ).- 2005. – №27-28. – С. 3-32. 37

20.Калініна, Л. Інформаційні процеси в управлінській діяльності керівника закладу: сутність, специфіка та характерні ознаки / Л. Калініна // Освіта і управління. – 2005. – №2. – С. 35-44. 37

21.Калініна, Л. Інформаційні ресурси – складова управління ЗНЗ / Л. Калініна // Освіта. – 2003. – №49. – С. 4-5. 37

22. Калініна, Л. Керівник: фактор Х: Інформаційні ресурси як складова управління загальноосвітнім навчальним закладом / Л. Калініна // Управління освітою. – 2003. – №22. – С. 14-15; №23. – С. 8-9. 37

23.Калініна, Л. Специфіка інформаційного управління закладами освіти / Л. Калініна // Освіта і управління. – 2003. – №1. – С. 47-66. 37

24.Калініна, Л.М. Технологія інформаційного управління закладом освіти / Л.М. Калініна. – Х.: Вид. група «Основа», 2005. – 160 с. 37

25.Кравчук, О. Застосування комп’ютерних технологій у сільській малокомплектній школі / О. Кравчук // Сільська школа України. – 2005. – №4.- С. 19-21. 37

26.Лапінський, В. Використання засобів ІКТ у професійній діяльності вчителів / В. Лапінський // Інформатика (Шкільний світ). – 2005. – №6. – С. 23-24. 37

27.Лейчак, Н. Компьютер в помощьклассномуруководителю / Н. Лейчак // Педагогическаятехника. – 2006. – №3. – С. 97-108. 37

28.Лещенко, Ю.В. Автоматизована інформаційна система школи / Ю.В. Лещенко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2006. – №1. – С. 20. 37

29.Лунячек, В. Сучасний стан використання нових інформаційних технологій у практиці управління загальноосвітніми навчальними закладами / В. Лунячек // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – №6. – С. 39-41 37

30.Лунячек, В. Управління школою в контексті інформатизації / В. Лунячек // Управління школою. – 2004. – №7. – С. 5-15. 37

31.Мазепа, П.М. Комп’ютерна мережа загальноосвітніх навчальних закладів невеликого міста / П.М. Мазепа // Комп’ютер у школі та сім’ї.–2005.–№5.–С.46-47. 37

32.Мазнєв, О. Новий інформаційний вік: проблема навчання й освіти / О. Мазнєв // Рідна школа. – 2005. – №4. – С. 6-9. 37

1.Олійник, Т. Інформаційні ресурси для інноваційної діяльності педагога / Т. Олійник // Інформатика (Шкільний світ). – 2006. – №8. – С. 21-23. 38

2.Плескач, М.Я. Автоматизована система з формування та ведення бази даних контингенту учнів на рівні загальноосвітнього закладу / М.Я. Плескач // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2005. – №2. – С. 5-7. 38

3.Покроєва, Л. Інформатизація як засіб організації безперервної освіти педагогів / Л. Покроєва // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – №3.- С. 5-7. 38

4.Ромський, Ю.С. Налаштовуємо Інтернет-сервіс шкільної комп’ютерної мережі / Ю.С. Ромський // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2006. – №3. – С. 31-36. 38

5.Рябова, З. Використання табличного процесора MS EXCEL для проведення моніторингу навчальної діяльності учнів загальноосвітнього навчального закладу / З. Рябова // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – №3. – С. 26-29. 38

6.Ханюк, Т. Інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів: здобутки і проблеми / Т. Ханюк // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – №3. – С. 31-34. 38

7.Худобець, О. Новітні інформаційні технології: навчити вчителя / О. Худобець // Історія України (Шкільний світ). – 2006. – №17. – С. 17-18. 38

ІІІ. Використання ІКТ в навчально-виховному процесі 38

1.Андрюханова, В.М. Упровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес / В.М. Андрюханова // Директор школи. Україна. – 2005. – №8-10. – С. 115-121. 38

Комп’ютерні технології у навчанні 38

1.Апробація електронних засобів // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2006. – №4. – С. 43-44. 38

12.Беженар, Г. Нові інформаційні технології у навчальному процесі сучасної школи / Г. Беженар // Директор школи (Шкільний світ). – 2005. – №37. – С. 13-15. 38

13.Бєлова, О. Автоматизовані системи управління як засіб семестрово-блочного навчання / О. Бєлова // Директор школи (Шкільний світ). – 2004. – №14. – С. -11. 38

14.Биков, В. Засоби навчання нового покоління комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі/В.Биков // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2005. – №5. – С.20-23. 38

15.Богачков, Ю. Вимірювання навчальних досягнень за допомогою Інтернет-технологій / Ю. Богачков // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – №2. – С. 11-13. 38

16.Богданов, І. Школа сідає за комп’ютер: Практичні можливості та дидактична доцільність інформаційних технологій / І. Богданов // Відкритий урок. – 2004. – №1-2. – С. 18-20. 38

17.Бодрик, О. Від вивчення інформаційних технологій до їх практичного застосування / О. Бодрик // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – №7. – С.28-30. 38

18.Буряк, В. Навчальна діяльність у комп’ютерному середовищі / В. Буряк // Рідна школа. – 2006. – №9. – С. 14-17. 38

19.Валах, В. ІКТ в освіті в умовах інформаційного суспільства / В.Валах // Інформатика (Шкільний світ). – 2004. – №31-32. – С.34. 38

20.Вітюк, О. Застосування інформаційних технологій у навчально-виховному процесі школи / О. Вітюк // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – №7. – С.14-16. 38

21.Волинський, В. Дидактичні призначення і характеристики комп’ютерних електронних навчальних посібників і підручників / В. Волинський // Українська мова і література в школі. – 2006. – №4. – С.55-59. 38

22.Волинський, В. Класифікація комп’ютерних програмно-педагогічних засобів навчання / В. Волинський // Українська мова і література в школі. – 2005. – №5. – С.63-66. 38

23.Волинський, В. Загальна характеристика комп’ютерних засобів навчання / В. Волинський // Біологія і хімія в школі. – 2005. – №2. – С. 44-45. 39

24.Волинський, В. Класифікація програмних засобів навчального призначення / В. Волинський // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2005. – №1. – С.19-20. 39

25.Гаряча С. А. Педагогіка майбутнього. // Початкова освіта. – 2011. - № 9 39

26.Гевал, П. Вчителі та учні: 160 авторських програм: Навчально-методичне забезпечення комп’ютерно-орієнтованих уроків / П. Гевал // ВІдкритий урок. – 2004. – №1-2. – С.20-22. 39

27.Гнатюк, Д. ІТ-технології – перепустка до майбутнього!/ Д. Гнатюк // Директор школи (Шкільний світ). – 2003. – №47. – С.15-16; №48. – С.12-13. 39

28.Кірія А.В. Інформатизація корекційно-педагогічного процесу як механізм стійкого інноваційного розвитку спеціальної школи-інтернату. 39

29.Мардарова І. К. Сучасні інформаційні технології як засіб організації пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку / І.К. Мардарова // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць. – Слов’янськ : СДПУ, 2010. – Ч. 2. – С. 149–155. – (Спецвипуск 4). 39

30.Мардарова І. К. Можливості використання комп’ютерних технологій у педагогічному процесі сучасного ДНЗ / І. К. Мардарова // Педагогічні науки : зб. наук. праць – Херсон : Айлант, 2011. – Випуск 58. – Ч. І. – С. 438–442. 39

31.Мардарова І. К. Комп’ютерні технології в просторі сучасного ДНЗ / І. К. Мардарова // Матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції [Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти] (Херсон, 4–5 травня 2011 р.) . – Херсон : Айлант, 2011. – С. 120. 39

1.osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology 39

32.confesp.fl.kpi.ua/ru/node 39

33.10.iteach.com.ua/ 39

34.dist.org.ua/course/view.php?id 39

35.school118.at.ua/load/stezhinki/vprovadzhennja_ikt_v_osvitu... 39

36.ikt-cn.org/ 39

37.ikt.km.ua/ 39

38.klasnaocinka.com.ua/ru/article/informatsiino-komunikatsiin.. 39

39.ttk-kafedra.ucoz.ua/ 39

40.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21CO 39

41.www.ruo-obolon.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=a. 39

42.www.lp.edu.ua/node/7136 39

43.info.hoippo.km.ua/ 39

44.brovary-osvita-nmc.edukit.kiev.ua/ikt_v_osvitnjomu_prostor... 39

45.kos.ippo.kubg.edu.ua/?p=163 39

46.www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2991 39

47.www.onat.edu.ua/?set_lang=ua&pg=detal_konf_IKT_2013_19_05 39

48.pedpresa.com.ua/blog/64758-mon-uchytelyam-informatyky-ta-i.. 39

49.ppo.org.ua/index.php?option=com_content&task=blogcategory. 39

50.www.moippo.mk.ua/index.php/navchaln-kursi-z-kt 39

51.tme.umo.edu.ua/docs/5/11degsue.pdf 39

52.www.kspu.edu/FileDownload.ashx/ІКТ%20в%20початковій%20школ 39

53.ua-referat.com/Законодавчі_та_нормативні_документи_щодо_ви... 39

54.myvchytel.dp.ua/index.php/uchytelska/94-vykorystannia-ikt-... 39

55.www.slideshare.net/skacka1/ss-11690118 40

56.svitppt.com.ua/informatika/suchasni-pidhodi-do-osviti-z-vi... 40

57.tmb.org.ua/new/index.php/i-i/4-/159-2012-11-05-17-54-21.ht. 40

58.sajt-vchitelya-geografiji.webnode.com.ua/іkt/ 40

59.paginec.rv.ua/446/ 40

60.http://www. deffektopraktik.ucoz.ua/load/0-0-0-16-20 40


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал