8 клас Методичний посібникСторінка2/20
Дата конвертації01.01.2017
Розмір4.66 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Тема: Вступ.

Основна мета та завдання курсу. Загальна характеристика українських земель упродовж середини XVI – XVIII століть. Роль особи в історії.

Мета : охарактеризувати зміст і завдання курсу ; визначити джерела і періодизацію; сприяти осмисленню ролі людини в історії; розвивати інтерес до історії, виховувати повагу до історії минулого своєї Батьківщини.

Тип уроку: вступний

Обладнання : підручник,стінна карта »Українські землі упродовж середини XVI – XVIII століть», таблиця «Періодизація історії України»

Хід уроку:

І. Організація навчальної діяльності

Учитель знайомить учнів із загальними питаннями організації навчальної діяльності під час вивчення нового курсу.

ІІ. Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості»

Вивчення історії є одним із найважливіших чинників формування національної свідомості народу. “Без знання минулого неможливо точне поняття про сучасне”, – справедливо наголошував видатний український історик М.С.Грушевський.

ІІІ. Актуалізація опорних знань та вмінь

Отже, історію творять особистості. Кожне покоління, кожна нація пишається своїми видатними людьми. Саме завдяки їм, висоті їхніх духовних і матеріальних звершень залишаються в історії ті народи, що цього гідні.

Пригадаймо, що історія України поділяється на певну кількість історичних періодів – це етапи її розвитку: політичного, культурного і громадського. Вони вирізняються подіями, процесами та явищами чималого значення. У 6 та 7 класах ми займалися вивченням давньої і середньовічної історії України.

Завдання :

1.Поясніть термін «історична періодизація».

2. На які періоди ділиться історія України?

3. Який з них вивчають у 7-му класі? Які його хронологічні рамки?

4. Хто з історичних діячів вам найбільше запам′ятався і чому?

5. Чим завершився курс вивчення історії у 7 класі?

Робота з термінами та поняттями

Історична періодизація — поділ історії на певні періоди, що є історичними етапами суспільного або культурного розвитку країн та народів і характеризуються визначними подіями, явищами або процесами.

Періодізація історіі Україні

Назва періоду Хронологічні рамки

Давня історія Близько 1 млн років тому - IV ст. н. е.

Середньовічна історія V ст. н. н.е. - кінець XV ст.

Нова історія XVI-XIX ст.

Новітня історія ХХ - початок ХХІ ст.

Робота з класом:

Історична гра „Вгадай період”

Учні діляться на дві команди. Кожна по-черзі називає подію, що має відношення до якогось із вивчених періодів історії України. Інша команда має вгадати, який саме це період і назвати дату, коли сталася подія (якщо учні погано згадують точні дати, можна обмежитися століттям).

Вчитель

Цього року ви розпочинаєте вивчати нову історію України й познайомитесь із подіями, що відбувалися на наших землях у XVI— XVIII ст. Події, що відбувалися в цей час в Україні, відображають як загальні тенденції, притаманні всесвітній історії цього часу, так і мають особливості, пов'язані зі специфікою розвитку суспільства на цих землях.

Звернути увагу!

Період, який ви вивчатимете, називають козацькою добою в історії нашої держави. Саме українське козацтво стало визначальним чинником суспільного розвитку цього часу. Одним із головних здобутків цього періоду було виникнення Української козацької держави — Гетьманщини, що утворилася внаслідок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. Ви матимете також можливість познайомитись із багатьма непересічними історичними особистостями цього часу — козацькими ватажками, діячами церкви, ученими, митцями тощо. Усі вони були творцями історії України цієї доби. Дізнавшись про їхню діяльність, ви переконаєтесь, як багато вони зробили для своєї Батьківщини. Адже в ті далекі часи закладалися підвалини нашої сучасної державності.

IV. Мотивація навчальної діяльності

На сьогоднішньому уроці нам з вами належить з'ясувати, яку роль відіграває особа у історії людства , яке значення має курс «Видатні постаті України середини XVI – XVIII століть» для глибшого розуміння історичних процесів.

V. Вивчення нового матеріалу

Основна мета та завдання курсу

1.Ознайомлення з життєписом та діяльністю видатних особистостей України кінця XVI – XVIII століть; показати їх вплив на хід історичного процесу; сприяти осмисленню ролі людини в історії.

2. Формування спеціально-історичних компетентностей, розуміння цілісності суспільного життя, розвивати логічне мислення .

3. Виховувати особистісні бачення, почуття толерантності і поважного ставлення до інших точок зору, риси громадянської самосвідомості.

Особливості, структура та зміст програми. Запропонований курс дає змогу, досліджуючи особисте життя та діяльність видатних людей, глибше розуміти історичний процес, осмислити місце і роль особи в ньому.

Програма «Видатні постаті України середини XVI – XVIII століть» розрахована на І та ІІ семестр навчання – 34 години у восьмому класі. Тематика підібрана і складена відповідно до програми загальноосвітніх навчальних закладів з історії України, а також вікових можливостей та особливостей психології школярів даного віку. Кожен змістовий блок містить вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів.

Завдання курсу

1. Ознайомитися з найважливішими біографічними даними.

2. Простежити процес становлення особистості в конкретному середовищі.

3. Виявити історичні умови, що відіграли роль у формуванні поглядів, якостей особи.

4. Дослідити участь історичної особи в суспільному житті.

5. Визначити, інтереси якої соціальної групи, класу, політичної сили відбиває історична особа в своїй діяльності.

6. Виявити вплив конкретної історичної особи на окремі галузі життя чи суспільно-політичні процеси.

7. З’ясувати морально-психологічні якості історичної особи.

8. Показати коло однодумців і соратників історичної особи.

9. Визначити історичну роль особи та її вплив на певну сферу життя суспільства.

Загальна характеристика українських земель упродовж середини XVI – XVIII століть

У 8 класі ми вивчатимемо першу частину Нової історії України, що охоплює події XVI — першої половини XVIII ст. Цей період української історії називають козацькою добою, підкреслюючи тим самим визначальну роль козацтва у його подіях

Виникнення Української козацької держави, що зветься Гетьманщиною, було одним з основних досягнень цього історичного періоду. Гетьманщина що утворилася як наслідок Національно-визвольної боротьби нашого народу, яка відбулася у середині XVII ст. Ми матимемо змогу ознайомитися з важливими історичними особистостями того часу – це козацькі ватажки, діячі церкви, вчені, митцяі та інші не менш важливі персоналії. Всі вони творили історію України періоду, що буде вивчений нами. Варто дізнатися про їх діяльність, щоб переконатися: вони дуже багато зробили для України. В ті часи продовжила формуватися українська державність.

Що відбувалося із політичним становищем України в 1-й пол. XVI століття? Яким воно було?

Вчитель

Під кінець XV та у 1-й пол. XVI століття наші землі були поділені між іншими державами, не становили собою цілісності. Значна частина, до якої відносилося Східне Поділля (Брацлавщина), Волинь, Підляшшя та Київська земля були частиною Великого князівства Литовского. Белзщина, Галичина, Холмська земля та Західне Поділля входили до складу Польського королевства.

Із сер.XIV ст. земля Буковини стала належати князівству Молдавському. У 1514 році Молдавське князівство стало підданним Османській імперії. Ця доля, ясна річ, спіткала і українські землі. Влада імперії свіддала наказ створити на Буковині Хотинську райю – військово-адміністративну одиницю.

Над Закарпаттям починаючи із XIII ст. мало владу Угорське королівство. У 1526 році сталася поразка від турків під містом Могачем. Внаслідок цієї події Венгрія перестала бути незалежною державою, а Закарпаття розділили між собою Австрійські Габсбурги (їм належала Західна частина) і Трансильванське (Семиградське) князівство (загарбало східну частину).

У Криму і на частині Пн. Причорномор'я із середини XV століття існувало Кримське ханство (держава татарського народу). Із1478 року воно було вассалом (підданим) Османської імперії. Московсько-литовські війни мали місце у кінці XV – на початку XVI ст. Чернігово-Сіверщина внаслідок них стала частиною Великого князівства Московського.

Висновки

— У 8 класі вивчається перша частина Нової історії України, що охоплює події XVI — першої половини XVIII ст.

— Цей період української історії називають козацькою добою, підкреслюючи тим самим визначальну роль козацтва у його подіях.

— Українські землі упродовж першої половини XVI ст. входили до складу інших держав, що обумовлювало певні особливості їхнього розвитку.

Роль та місце історичної особи в історії

Вчитель

Жодне історичне дослідження не може обійтися без вивчення історичних осіб, аналізу їх діяльності та оцінки її результатів. Історики завжди персоніфікують історію. До показу історичних осіб вони вдаються, щоб "оживити" сухі історичні схеми, показати причини історичних подій та явищ, зацікавити або розважити читача, донести до нього певну мораль або запропонувати певну модель суспільної поведінки. Знаменитий вираз Макіавеллі про те, що людині розумній належить обирати шляхи, які вже прокладені найвеличнішими з людей, і наслідувати найбільш гідних із них, достатньо повно ілюструє це положення.

Будь-яка особистість –це складна, багатошарова структура, що складається з великої кількості взаємопов’язаних, взаємозалежних підструктур, які взаємодіють, визначають і навіть компенсують одна одну.

Звернути увагу!

Варіанти організації роботи по вивченню історичної особистості

Вивчення особистості здійснюється у певній послідовності .

1. Запам’ятовування прізвища, імені.

2. Ознайомлення з етапами та змістом діяльності особистості.

3. Засвоєння її ідей, поглядів, переконань, ідеалів.

4. З’ясування питання, інтереси якої соціальної групи захищала ця особистість.

5. Вивчення оцінок особистості її сучасниками та нинішніми дослідниками.

У запропонованому варіанті доречно використовувати пам’ятки складання історичного або політичного портрета, або характеристики історичного діяча.

План складання політичного портрета

1. Ідеологічні симпатії .

2. Власні оригінальні політичні погляди (завдання, засоби реалізації).

3. Шлях становлення політичного діяча (основні етапи).

4. Основні напрямки діяльності політичного діяча.

5. Результати діяльності політичного діяча з погляду сучасників та істориків.

Для успішного складання історичного портрета необхідно використовувати пам’ятку "Як скласти історичний портрет?"

1. Як відбувалося становлення особистості історичного діяча?

1.1. Де і коли він народився?

1.2.Де і в яких умовах жив?

1.3.Як формувалися його погляди?

2. Особисті якості й риси характеру.

2.1.Як особисті якості діяча впливали на його діяльність?

2.2.Які з його особистих якостей вам подобаються, а які ні?

3. Діяльність історичного діяча.

3.1.Охарактеризуйте основні справи його життя.

3.2.Які успіхи і невдачі були у його справах?

3.3.Які верстви населення підтримували його діяльність, а які-ні ,та чому?

3.4. Які були наслідки його діяльності:

a. для сучасників;

b. для нащадків?

4. Яке ваше особисте ставлення до історичного діяча?

VІ. Узагальнення і систематизація знань

1. Назвіть основну мету та та перерахуйте завдання курсу«Видатні постаті України середини XVI – XVIII століть».

2.Чому період кінця XV—XVIII ст. в українській історії називають

козацькою добою?

3. Яким було політичне становище українських земель на початку доби

Нової історії?

4. Яка роль та місце історичної особи в історії ?

VІІ. Підсумок уроку

Курс «Видатні постаті України середини XVI – XVIII століть», який ви будете вивчати в 8 класі, допоможе вам дослідити особисте життя та діяльність видатних людей, глибше розуміти історичний процес, осмислити місце і роль особи в ньому. Набуті на уроках знання допоможуть активно "оживити" сухі історичні схеми, причини історичних подій та явищ.

VІІІ. Домашнє завдання

Підготувати презентацію на тему « Видатні люди рідного краю»

Пам’ятка для характеристики історичного діяча

1. Встановіть, коли та в якій країні жив історичний діяч. Укажіть історичні умови, на тлі яких він розгортав свою діяльність.

2. Опишіть його зовнішність, характер. Що, на вашу думку, вплинуло на формування його особистості? Які його вчинки варто наслідувати, а які ви не схвалюєте?

3. Інтереси якої суспільної верстви він виражав?

4. Назвіть основні наслідки його діяльності.

5. Дайте оцінку його діяльності. Як ви ставитеся до засобів, якими він прагнув досягти мети?Урок №2.

Тема: «Некоронований король України» Василь-Костянтин Острозький.

Мета: створити політичний портрет Василя – Костянтина Острозького; визначити його роль в процесі українського державотворення; навчити учнів знаходити головну думку, установлювати причинно-наслідкові зв’язки між фактами, подіями, явищами, пов’язаними із життєписом Василя-Костянтина Острозького; висловлювати своє ставлення до особистості Василя-Костянтина Острозького; розвивати пізнавальну діяльність учнів, навички самостійної роботи з історичною літературою, залучати до індивідуальної та групової підготовки до уроку.

Обладнання: портрет Василя – Костянтина Острозького.

Хід уроку

І.Організаційний момент.

ІІ. Повідомлення теми та мети уроку.

Вчитель

Завдання нашого уроку скласти цілісну характеристику Василя-Костянтина Острозького, спільно проаналізувати його діяльність в історії; описувати постать Василя-Костянтина Острозького, використовувати історичні джерела для його характеристики; синхронізувати події, пов’язані із життєписом Василя-Костянтина Острозького, визначати їх хронологічну послідовність, віддаленість від сьогодення.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Вчитель

«„Року 1527. Князю Костантину родися син Василій в Дубні..." - лаконічно, але вагомо промовляють до нас крізь віки сиві сторінки Острозького літопису. Сперечаються вчені вже тривалий час, чи справді в Дубні побачив світ майбутній титан епохи українського Відродження, видатний просвітитель, захисник православ'я Василь-Костянтин Костянтинович Острозький, чи, може, в Турові... Сперечаються церковні кола: чого більше залишив після себе цей вельможа - доброго чи злого, позаяк, з одного боку, вперто і послідовно відстоював віру батьків і дідів, а з другого - дипломатично загравав і з Римом, і з Варшавою, і з Москвою, і з реформаторами...

Хоч як би там було, він залишиться в історії України зіркою першої величини. Лише одного того факту, що саме завдяки В.-К.Острозькому в другій половині XVI століття в місті Острозі було відкрито слов'яно-греко-латинську академію (фактично - перший вищий навчальний заклад на території колишнього Радянського Союзу), ставить князя Василя-Костянтина в один ряд з найвидатнішими діячами світової культури. Лише видання Острозької Біблії є, по суті, нерукотворним пам'ятником князеві Острозькому на тисячоліття. А ще коли долучити до цього меценатство над численними навчальними закладами Волині, а ще коли озирнутись на ті замки й монастирі, які залишив після себе цей чоловік, то мимоволі стає соромно за досі не пошановану належним чином багатогранну й воістину подвижницьку діяльність В.К.Острозького» - так писав про князя Василя-Костянтина Острозького поет Микола Пшеничний в 1995.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Перед уроком за два тижні учні ознайомлюються з темою та одержують індивідуальні та групові завдання, список літератури для вивчення.

Проводиться презентація зібраної інформації. Робота в групах.

І група.

«Походження князя Василя-Костянтина Острозького».

ІІ група

«Військова та адміністративна діяльність князя Василя-Костянтина Острозького».

ІІІ група

«Духовна діяльність князя Василя-Костянтина Острозького».

І група

1 учень. Походив з родини Острозьких - найбагатшого і найвпливовішого князівського роду тодішніх Білорусії та України XVI — початку XVII століття. Серед його предків генеалогічна традиція кінця XVI — початку XVII століття називає Руса і давньоруських князів — Рюрика I, Володимира I Великого, Ярослава I Мудрого та Данила I Романовича.

Василь Острозький був молодшим сином великого гетьмана литовського князя Костянтина Острозького від другого шлюбу з князівною Олександрою Семенівною Слуцькою. Після смерті батька в 1530 році, виховувся матір'ю в м.Турів. Молодий К.В.Острозький дістав гарну освіту, про що свідчить його листування та промови в сенаті. Після смерті в 1539 році старшого брата Іллі, вступив у багаторічну боротьбу за батьківську спадщину, що тривала аж до 1574 року. З середини 1540-х років в офіційних документах К.В.Острозький починає іменуватися батьковим ім'ям — Костянтин. Залишившись фактично єдиним спадкоємцем свого багатого батька, Острозький отримав у володіння величезні маєтності на Волині, Київщині, Поділлі та Галичині, які давали щорічно прибуток понад 1 мільйон злотих. К.В.Острозький володів також значними земельними маєтками в Угорщині та Чехії.

2 учень. В 18 років (1543-1544 рр.) розпочав військову службу під керівництвом маршалка Волинської землі Ф. Сангушка. Політичну кар'єру К.В.Острозький почав в 1550 році, отримавши від великого князя Литовського посаду старости Володимирського і маршалка Волинського. Найкращий захисник від татарських нападів після смерти батька.

В 1559 році К.В.Острозький стає воєводою київським; значно сприяло посиленню його впливу на політичне життя України. Не прагнучи військової слави, проводив енергійну колонізаторську політику в порубіжних землях Київщини та Брацлавщини, засновуючи нові міста, замки та слободи. Економічна потужність маєтностей княжого роду та його неабиякий політичний вплив швидко робить К.В.Острозького «некоронованим королем Русі», що проводить відносно незалежну політику в руських землях.

3 учень. В 1560-х роках К.В.Острозький виступав за рівноправне входження Руси до складу державного утворення Речі Посполитої.
1569 р. став сенатором. Був фактичним провідником Руси-України під час Люблінської унії 1569 року, підписав Люблінську унію.


1572 р. вигасла династія Яґеллонів . К.В.Острозький в 1573—1574 роках був одним з можливих кандидатів на польський престол, чию кандидатуру підтримувала і Туреччина (цьому завадило те, що вважався «вождем схизматиків»), згодом і на московський - після смерті останнього Рюриковича царя Федора I Івановича, в 1598 році (К.В.Острозький був споріднений з московськими Рюриковичами).В 1574 році К.В.Острозький переніс князівську резиденцію з Дубного до Острога, де розпочалася перебудова Острозького замку під керівництвом італійського

архітектора П'єтро Сперендіо.

4 учень. Сім'я князя Острозького

У січні 1553р. Костянтин Острозький одружився із Зоф'єю з Тарновських гербу Леліва - донькою Яна Тарновського, майбутнього великого коронного гетьмана. Діти: 1. Костянтин - крайчий литовський, староста володимирський, підчаший литовський, був одружений з Олександрою Тишкевич (її другий шлюб, третій чоловік - староста снятинський, сокальський Миколай Язловецький. 2. Януш - останній з роду 3. Олександр - волинський воєвода 4. Єлизавета (Ельжбета) - дружина Івана Кішки. 5. Катерина (Катажина) Анна - дружина Христофора Радзивілла.

ІІ група

1учень. Ставлення до українського козацтва Були своєрідними; розуміючи важливе стратегічне значення Запорозької Січі як форпосту проти турецько-татарської небезпеки, намагався підтримувати з козаками партнерські стосунки, зокрема, приймаючи їх на службу.
На початку 1590-х років К.В.Острозький вороже поставився до назріваючих козацьких заворушень, які загрожували розгалуженим земельним володінням князівського роду. Під час козацького повстання Христофора (Кшиштофа) Косинського у 1591—1593 роках, незважаючи на ряд невдач, військо, зібране К.В.Острозьким, у вирішальній битві під П'яткою завдало нищівної поразки повстанцям. Шимон Пекалід в хвалебній поемі «Острозька війна» засвідчив м'яке ставлення К.В.Острозького до переможених. Князь обмежився лише вимогою публічного покаяння і присяги козацького ватажка перед родом Острозьких - можна пояснити тим, що Кшиштоф Косинський (згідно з тогочасними джерелами) був родичем князів Острозьких.
К.В.Острозький виступив рішуче проти повстання Северина Наливайка у 1594—1596 роках.


2 учень. Позиція Костянтина Василя Острозького в релігійній сфері

В перший день великого посту замикався в Дубенському монастирі, знімав панські шати, переодягався в скромний одяг, постив та молився не один день та ніч. Гідний продовжувач справи свого батька; ретельно дбав про українське православ'я. За нього Острог - один з двох титулярних центрів єпархії Східної Волині - стає центром православної духовності. Відзначаючись релігійною толерантністю, К.В.Острозький цікавився творами католицьких богословів, певний час знаходився під впливом протестантизму. 20 жовтня 1592 р. король Сиґізмунд III Ваза видав йому привілей виступати захисником прав Руської Церкви і висувати кандидатів на спорожнілі єпископські уряди. Характерним було ставлення К.В.Острозького до актуального на той час питання об'єднання католиків і православних. Виступивши спочатку на підтримку такого об'єднання (надав кошти Іпатію Потію для поїздки до Риму, К.В.Острозький волів тримати процес під повним власним контролем. Тому, коли в 1594-1596 роках частина духовенства здійснила спробу укласти церковну унію, оминаючи князя, він виступив її рішучим супротивником, різко засуджуючи рішення Берестейського собору; не сподівався, що Іпатій Потій, який завдяки його сприянню став єпископом Берестейським та Володимирським, буде опікуватись ввіреною паствою, а його самого буде вважати тільки овечкою, що потребує проводиря.

ІІІ група

1 учень. Костянтин Василь Острозький і піднесення української культури

Княжіння К.В.Острозького позначилося неабияким піднесенням української культури та освіченості - було зумовлено намаганням князя зробити свою резиденцію центром культурного опору католицькій та унійній експансії. У володіннях К.В.Острозького культура на кілька десятиліть випередила політику. Навколо князівської резиденції в Острозі утворився гурток (академія) слов'янських та грецьких учених, публіцистів теологів та богословів, до якого входили Герасим Смотрицький, Василь Суразький, Христофор Філалет (Мартин Броневський), Еммануїл Ахіллес, Лука Сербин, Кирило Лукаріс (майбутній Олександрійський та Константинопольський патріарх), Никифор Парасхес-Кантакузен, Клірик Острозький, Зизаній Тустановський, Дем'ян Наливайко та інші.

За сприянням К.В.Острозького в Острозі була зібрана велика бібліотека, яка включала в себе грецьку та західноєвропейську богословську літературу, передруки античних творів, словники, космографії, граматики та інше.

2 учень. В 1575 році К.В.Острозький запросив переслідуваного Івана Федорова для організації друкарні в князівській резиденції. Завдяки острозькій друкарні світ побачило більше 20 видань, в тому числі перший повний текст Біблії слов'янською мовою 1580 року («Острозька Біблія»).

Близько 1578 року при академії почала діяти школа, де окрім низки традиційних на той час точних та гуманітарних дисциплін, вперше паралельно викладалися латинська, грецька та церковнослов'янська граматики. Досвід та програма острозької школи були запозичені Львівською, Луцькою та іншими братськими школами.
Засновник шкіл у Турові в 1572 році, Володимирі-Волинському у 1577 році, Острозької школи у 1576 році і друкарні в Острозі близько 1577 року.
При Богоявленській замковій церкві (мала статус кафедрального собору, один з найзначніших православних храмів того часу) виникла власна іконописна традиція. Кілька острозьких ікон, написаних в той час, вважаються шедеврами православного іконопису. Спричинився до розбудови Межиріцького монастиря .


М.Грушевський назвав діяльність К.В.Острозького «першим національним віродженням України».

Учні мають прочитати уривок з історичного джерела й дати відповіді на запитання.

Робота з документом

К. Острозький

«Тішить мене, що, переклавши Біблію, не розійшлися від мене книжники, а, навпаки, заповзялися тут, в Острозі кожен до своєї справи: навчають дітей Божого слова, мов, музики, пишуть вірші та вчені трактати. Тож маю в Острозі не тільки друкарню, а й академію.

Проте мрію, друже, щоб не поступалася Острозька академія європейським університетам. Волію, щоб викладалися тут граматика, риторика, діалектика, арифметика, геометрія, музика, астрономія, та так, аби ніхто нам не закидав із пихою та гонором, що зі слов’янських мов, бачте, жодна не може бути вченою» .


1. Які факти свідчать про те, що Острог у ХVI ст. був не тільки центром освіти, а й осередком книгодрукування?

2. Чого прагнув для своєї академії В.-К. Острозький?

3 учень. Останні роки княжіння Поступово відійшов від участі в політичному і культурному житті країни, доживав в Дубенському замку. Збайдужіння К.В.Острозького до людських справ неґативно позначилося на діяльності академії в Острозі, яка на початку XVII століття поступово занепадає. Помер в 1608 році; був похований в крипті Богоявленської церкви в Острозі.

4 учень. Вшанування пам'яті
Пам’ятник князю Острозькому в Старокостянтинові

Україна

1. В м. Старокостянтинові Хмельницької області був встановлений пам'ятник-ротонда на честь К.В.Острозького.

2. В м. Острозі Рівенської області в 2000 році був встановлений Пам'ятник князям Острозьким.

3. В м. Полонному Хмельницької області на площі Тисячоліття серед бюстів історичних осіб в 2012 році був встановлений бюст К.В. Острозького.

4. 1 червня 2013 року вулиця Краснодонців у Луцьку була перейменована на Вулиця Князів Острозьких.

Литва

1. У Вільному (Литва), за ініціативою Свято-Духового православного братства, в 1908 році закладено, а в 1913 освячено храм-пам'ятник до 300-річчя К.В.Острозького.

Польща

1. У Білостоці (Польща) засновано фонд князя К.В.Острозького.

Білорусь

1.26 лютого 2008 року в Мінську , поруч з Петропавлівським собором був встановлений пам'ятний хрест на честь Костянтина Василя Острозького

2. 12 травня 2008 року в Бресті на території Брестської фортеці в честь князя був встановлений пам'ятний хрест.

Росія

1. В Новгороді , на пам'ятнику "Тисячоліття Росії", що був встановлений в 1862 році, серед просвітителів Русі зображено і Костянтина Василя Острозького.  1. Підсумок уроку

А як ви почувши повідомлення оцінюєте діяльність Костянтина Василя Острозького з позиції сьогодення?

Звучать відповіді, в яких дається оцінка Костянтина Василя Острозького.

Вправа «Хвилинка» Учні за бажанням можуть говорити одну хвилину за темою вивченого уроку. Починати потрібно зі слів: «Сьогодні на уроці я дізналась...». Правильною вважається відповідь, в якій не траплялися повторення, помилкові твердження, тривалі паузи.

VІ. Домашнє завдання

Складіть казочку про доброго «чарівника Костянтина Василя», що всім допомагав.

Урок №3Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал