8 клас історія україни запорізька січ – козацька республіка метаСкачати 118.53 Kb.
Дата конвертації25.04.2017
Розмір118.53 Kb.
8 КЛАС ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКА СІЧ – КОЗАЦЬКА РЕСПУБЛІКА
Мета: ознайомити учнів з причинами виникнення, устроєм та будовою Запорізької Січі, розкрити феномен козацтва, показати його роль в історії нашого народу; розвивати критичне і системне мислення, просторову уяву, навички встановлення причинно-наслідкових зв’язків, уміння учнів працювати з підручником, карткою, таблицями та схемами; виховувати культуру мовлення. Сприяти формуванню в учнів почуття гордості за вітчизняну історію, за свій народ, виховувати інтерес учнів до історії України.

Очікувані результати.

Після уроку учні зможуть: розповідати про причини виникнення, устрій та будову Запорізької Січі, визначити особливості військово-адміністративної організації козацтва, називати дати першої письмової згадки про козаків, утворенню першої Запорізької Січі, показувати на карті територію запорізьких земель; пояснювати і застосовувати основні поняття; наводити приклади військового мистецтва козаків, висловлювати судження щодо діяльності Д. Вишневецького.Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, атлас, плакати, портрет Д. Вишневецького, Д. Яворницького, роздавальний матеріал, додаткова література.

Основні поняття: татари, орда, пороги, Великий Луг, отаман, Запорізька Січ, козацька республіка, гетьман, кошовий отаман, козацька рада, кіш, курінь, козацькі клейноди.

Основні дати:

1492 р. – перша писемна згадка про козаків;

1556 р. – заснування першої Запорізької Січі на острові Мала Хортиця;

1517 – 1563 рр. – роки життя Дмитра Івановича Байди-Вишневецького.ЕПІГРАФ

Було колись в Україні –

Ревіли гармати.

Було колись – запорожці

Вміли панувати!

Панували, добували

І славу, і волю –

Минулося,осталися

Могили по полю!

Т. Г. Шевченко

Для того, щоб Вам легко працювалося на уроці, нехай у пригоді нам стануть слова Генрі Форда:

Зібратися разом – це початок.

Триматися разом- це прогрес.

Працювати разом – це успіх.

Тож усім бажаю успіху на сьогоднішньому уроці.Плакати з прислів’ями:

 • Де козак, там і слова;

 • Козацькому роду нема переводу; учні згадують та називають

 • Степ та воля – козацька доля.

 • Чоловік без волі, як кінь на припоні.

ПЛАН УРОКУ 1. Виникнення українського козацтва

 2. Життя і побут козаків

 3. Господарство, культура

 4. Заснування Запорізької Січі. Д. Вишневецький

 5. Запорізька Січ – козацька республікаХІД УРОКУ

 1. Організація учнів

 2. Мотивація навчальної діяльності (на фоні гри бандури звучать слова Д. Яворницького)

Учитель. Багатостраждальна Україна… Скільки сумних і веселих спогадів зринає у моїй уяви при одному цьому слові.

Так-бо, тут де не ступни, усюди натяк на славне минуле наших предків. Скільки ж то було тут великих і славних героїв! Скільки лунали в повітрі волання і стогони переможених та пісні і вигуки переможців! А скільки разів землю поливала кров християнська, засівали кістки людські! І це вже було на світанку її історичного існування, за того часу, що називають до татарський. Великий морок обліг тоді нашу Україну. Та після довгих років страждання у її надрах зародилась і виросла могутня сила. Міцне тілом, могутнє духом низове лицарство, мов буря, носилося степами, морськими хвилями і всіє просторою Україною, всюди залишаючи кривавий слід і всюди страшною помстою віддаючи ворогам дідівської віри та свого народу – татарами, турками та поляками.

І гриміла слава козацька по далеких країнах і надихала народних співців славних подвигів козацьких, які донині зберігають пам'ять про них у своїх думах та піснях.

Д. Яворницький

3. Повідомлення теми та мети уроку, ознайомлення з планом та епіграфом.

4. Сприйняття й усвідомлення нових знань. (Звучить пісня «Марш запорозьких козаків» або «Козацького роду нема переводу»).

Учитель: ця пісня допоможе нам відчути і уявити ще одну славну сторінку історії України – козаччину, й сильний, волелюбний, своєрідний дух. Дух наших предків.

Бесіда:


 1. Хто такі козаки?

 2. Якими ви їх уявляєте?

На дошці намальована людина.

Я пропоную вам одягнути цю людину.

Учитель: «Що ж означає слово «козак»?

Слово козак прийшло зі сходу. У давніх тюрків козаками називали молодих хлопців, які справляли обряд посвячення в повноправні члени племені. Вони повинні були прожити в степу декілька місяців, змагаючись за те, щоб вижити в важких природних умовах.Учні: У 1240 р. термін «козак» вперше згадується в «Таємній історії монголів». А в 1303 р. в словнику половецької мови «Кодекс Куманікус» термін козак вживається у значенні «страж», «конвоїр».

Перше писемне джерело, що засвідчує вживання слова «козак» стосовно українців, - «Польська хроніка» Мартина Бельського. У 1489 р. польський хроніст засвідчує: «Польське військо могло успішно просуватись у південних степах лише завдяки місцевим козакам, які добре знали місцевість». А в 1492 р. татарський хан скаржився у листі Великому князеві Литовському, що козаки захопили татарський корабель у Пониззі Дніпра. Воно вживалося стосовно вільних людей, які населяли південноукраїнські степи.Учень: Після татарського нападу в ХІІІ ст. Україна лежала пусткою аж трохи не до Києва й Остра, а по правім боці Дніпра – до Канева.

З давніх-давен цей край терпів від того, що не мав визначених природних кордонів, що служили б обороною. Український народ жив, як тая чайка при битій дорозі.

Великі розкішні степи, що звалися Дике Поле, були в руках кочової орди, що випасала в степу свої табуни й отари та нападала на оселі.

Литовсько-Польська держава немала сили боронити цей край від орди і люди самі дбали про оборону. Вони зосереджувалися навколо замків Канівського, Черкаського, Брацлавського та ін.., билися з татарами та іншими кочівниками. Ці люди почали називати себе козаками.Учень: Людей, що ходили в козаки, дедалі більшало. У степу ставало безпечніше від татар і люди селилися вже далі в степ. Вільний степ і вічна війна з ордою манили до себе сміливих і відважних людей. Сюди тікали з Волині, Галичини,Київщини, тому, що тут зосереджувалась основна маса населення. І майже не заселеними залишились середнє Подніпров’я, Побужжя, Запорожжя. (Слайд про перші поселення козаків)

Тут козаки займалися промислами – мисливством, рибальством, бджільництвом. А по сусідству в степах кочували татарські орди. Точилася постійна боротьба за володіння цим краєм.Учитель: Наприкінці ХV ст. – в ХVІ ст. на українських землях склалася складна соціально-економічна ситуація.

Пригадайте:

 • Українські землі входили до Литви і Польщі, де здійснювався наступ на права православного населення і збільшувалася католицька експансія;

 • Зростало феодальне землеволодіння, погіршувалося становище покріпачуваного населення, що збільшувало кількість втеч селян-кріпаків на вільні землі.

 • Там, на Пд. Бузі, Синюсі, Дніпрі, Сулі збільшується кількість зимівників.

Немаловажною обставиною формування козацтва виявився й зовнішній чинник – спустошливі напади кримських татар на українській землі.

Отже, робимо висновок до почутої інформації (хто такі козаки та причини виникнення козацтва).Підручник, ст. 27 (козацтво, козак), ст. 28 – останнє речення в першому абзаці. (основними причинами….).
Слайд.


ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ КОЗАЦТВА:

Посилення феодальної Господарське освоєння Нагальна потреба

експлуатації; наростання та колонізація нових захисту українських

національного та земель земель від нападів

релігійного гніту татар

2
Дике Поле необжите осілим населенням степів між Доном, Верхньою Окою й лівими притоками Десни та Дніпра. Це був великий масив вільних земель, що фактично не належав жодній державі.

Підручник, ст. 27 – Опис природних багатств Дикого поля. Чим Дике Поле Приваблювало українців?

Таким чином, природні умови Д.П. були надзвичайно сприятливі для господарської діяльності людини.

Від кінця ХV ст. татарські набіги на українські землі стали будувати дерев’яні укріплення – «городки», «січі». Переважна більшість козацьких січей була розташована на Дніпровському Низі – землі з обох боків Дніпра, розташовані за його порогами. Поступово козаки освоїли Великий Луг і Запоріжжя.

Литовський уряд в середині ХVІ ст. вирішив використати досвід козаків і розпочати будівництво фортець для відсічі татар. Проте брак коштів не дав можливості втілити цю ідею в життя. Це вдалося зробити князю Дмитру Вишневецькому, який у 1556 р. на о. Мала Хортиця побудував замок-городок – Запорізька Січ.Портрет – слайд

 • Учень про Д. Вишневецького

 • Героїзм та мученицька смерть князя уславлені в народній – думі «Про козака Байду».


3

Однак із загибеллю Д. Вишневецького козацька організація не розпалася, з часом козаків, які жили в уходах, більшало. Малі козацькі ватаги об’єднувалися в більші, й виникла потреба в їх військовій організації. Наприкінці 70-х років ХVІ ст. виникла військова організація козаків, центром якої було укріплення, яке називали Запорозька Січ, а козаків – запорозькими (від місця розташування – за порогами – виступи на Дніпрі).

Українські козаки створили струнку військово-політичну організація.
РОБОТА В ГРУПАХ

Слайд

Група 1. Ілюстрація «Запорізька Січ» + документ

Завдання:


 1. Описати зовнішній вигляд Запорізької Січі.

 2. Як ви думаєте, чому Запорізька Січ виникла на острові.

 3. Які факти свідчать про те, що козаки були людьми набожними?

Слайд

Група 2. Документ + ілюстрація «Козацька рада Січі».

Завдання: Схарактеризувати політичний устрій Запорізької Січі.

Слайд

Група 3. Підручник, ст. 35 «Устрій Війська Запорозького»

Ключові слова: козацька рада, гетьман, військові старшини, курінь, кіш.

Завдання зробити узагальнення з питання про політичний адміністративний і військовий устрій Запорізької Січі.
Учитель. Деякі історики називають Запорізьку Січ козацькою республікою. Чи згодні ви з цією думкою?

Відповіді учнів

Робимо висновок, що: Запорозька Січ – козацька республіка, держава, тому що на Січі панував принцип демократизму – рівність, вільне висловлювання думок на козацькій раді, виборність посадових урядовців (порівняння з Україною).

Військо Запорозьке з позицій суверенітету здійснювало незалежну від польської влади міжнародну політику.

Козаки встановлювали дипломатичні стосунки з урядами іноземних держав, підписували міжнародні угоди.

Влада виборних органів поширювалась на територію Війська Запорозького.

Було створене боєздатне військо, яке стало засобом виборювання національної свободи.Слайд

 1. Республіка

 • держава, керівники якої обираються на певний строк;

 1. Козацька

 • політична, військова та адміністративна влада – в руках козаків;

 1. Демократична

 1. Християнська православна

 • Глибоко віруючі козаки дотримувалися християнської православної віри
Таким чином, Запорізька Січ – перша в Європі республіка з послідовно демократичним устроєм. А гетьман Пилип Орлик в 1710 р. склав першу в Європі конституцію – Конституція Козацької держави.
ПОВІДОМЛЕННЯ1

(учні)

Клейноди – військові знаки, регалії або атрибути козацтва. Уперше були надані Війську Запорозькому польським королем Стефаном Баторієм у 1576 р.

Серед них були:

Слайд

Булава – вид зброї, що являє собою металевий стержень з кулею на кінці, символ влади гетьмана та кошового отамана.

Бунчук – мідна або золочена куля на дерев’яній палиці із прикріпленим пучком кінського волосся.

Корогви – різнокольорові козацькі прапори із зображенням святих, хрестів, зброї.

Перначі – менші ребристі булави, символи влади козацьких полковників.

Печатка – мала круглу форму із зображенням козака у гостроверхій шапці на голові, із шаблею, порохівницею при боці, із самопалом на лівому плечі, а навколо напис «Печать славного Війська Запорозького Низового».

Литаври – великі мідні котли, обтягнуті шкірою, що служили для подання різного роду сигналів.
ПОВІДОМЛЕННЯ 2

(учні)

Слайд

Герб Війська Запорізького – постать козака, озброєного мушкетом і шаблею, - виник у ІІ половині ХVІ ст. Законної сили набрав за короля Стефана Баторія. Цей герб було вперше зображено на печатці Війська Запорізького у 1595 р. за гетьманування Григорія Лободи. Згодом цей герб став також зображуватися на прапорах, портретах, іконах, у рукописних та друкованих виданнях.
4
РОБОТА З ПЕРШОДЖЕРЕЛАМИ.

ЗРАЗКИ ТЕКСІВ НА ПАРТАХ.

АНАЛІЗ ТЕКСТІВ.

Таким чином, козаки займалися землеробством, скотарством, ремеслами і промислами, торгували продуктами своєї праці, заснували хутори та села. Дніпро та його притоки використовували для зв’язків з усією Україною.

Вільною, без феодального примусу працею українське козацтво розвинуло передову інтенсивну економіку. На Запорізькій Січі вперше в Європі з’явилися господарства фермерського типу – запорізькі зимівники. Отже, козаки у своїй особі поєднували хлібороба, промисловця, ремісника та воїна.
ПОВІДОМЛЕННЯ УЧНЯ ПРО ОСВІТУ

Освіта і культура в Московській державі перебувала в жалюгідному стані. В Україні картина була інша. Павло Алепський, який у середині ХVІІ ст. двічі побував тут, писав: «По всій землі українській ми помітили прекрасну рису, що викликала наше здивування: всі жінки, за винятком небагатьох, навіть більшість, уміють читати… В землі козацькій дітей більше, ніж трави, але всі діти вміють читати, навіть сироти».

На всій території Козаччини працювали школи. Першу з них відкрито на Січі у 1576 р. До неї приймали хлопчиків з 9 років. В учнівському колективі діяло самоврядування, що нагадувало козацьке. Школярі виховувалися в козацькому дусі, повазі до старших, фізично загартовувалися.

Таким чином, козацтво та Запорізька Січ були тією матеріальною і духовною силою, що сприяла розвитку національної культури в Україні!Учитель. Аналіз епіграфа

 • Яку місію поклала історія на українське козацтво?

Учні: (відповіді)

Козацтво ставило за мету зброю захищати Україну від агресорів. Воно виконувало покладену на нього історичну місію, врятувати український народ від загибелі, е допустивши, щоб Україна зникла з карти світу. • А чи сьогодні Україна продовжує цю місію?

Нинішня Україна прагне розбудуватися на принципах та традиціях козацької державності. Ми повинні добре засвоїти уроки минулого, щоб наша історія більше не перемежовувалася трагічними сторінками. Ми повинні замислитись над тим, хто ми є, відчути гордість за своїх предків, за минуле рідного народу.

Асоціативний кущ:


Козацтво

козаки
вільна людина

чуб. оселедець

героїзм шабля

чайка шаровариПІДСУМОК УРОКУ.

Домашнє завдання: § 4, 5 – вибірково, творча робота «Козацькому роду нема переводу».

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал