8 клас І. Відкриті завданняСкачати 95.66 Kb.
Дата конвертації16.02.2017
Розмір95.66 Kb.
Завдання

на І етап Всеукраїнської олімпіади з історії

у 2016/2017 навчальному році.

8 клас

І. Відкриті завдання

 1. Наслідки Великих географічних відкриттів для Європи і світу. – 9 балів

 2. Причини виникнення українського козацтва – 9 балів

ІІ. Тести.

 1. Дата першої писемної згадки назви «Україна» збігається із роком смерті Галицького князя Ярослава Осмомисла. 1 бал

а) так; б) ні.

 1. Позначте назву міста, звідки до нашого часу дійшла громадянська присяга його мешканців, котра свідчить про демократизм устрою життя міста: 1 бал
 1. Ольвія; б) Фанагорія; в) Херсонес; г) Тіра.

 1. Позначте назви слов’янських племінних об’єднань які, на думку сучасних українських вчених, заклали основу для формування українського народу: 1 бали

 1. анти і склавини; б) анти і венеди; в) склавини і венеди; г) анти.
 1. Позначте назву продукту, що встановив основу експорту Галицького князівства: 1 бал

а) сіль; б) хліб; в) мед; г) м’ясо.

 1. Позначте ознаки самостійності, які зберігало Литовське князівство після Люблінської унії: 2 бали

а) королівська влада; б) символіка: печатка і герб; в) законодавчий орган – сейм; г) адміністрація; д) збройні сили; е) грошова одиниця; є) фінанси – скарб; ж) руська мова; з) законодавчий орган – Литовські статути.

 1. Розташуйте заняття, характерні для первісного суспільства, у логічній послідовності: 2 бали

  1. землеробство; б) збиральництво; в) скотарство; г) рибальство; д) мисливство.
 1. Розташуйте за годинниковою стрілкою, починаючи із полян, східнослов’янські племені союзи, що розселилися у межах сучасної України: 2 бали

а) поляни; б) білі хорвати; в) тиверці; г) уличі; д) древляни; е) дуліби; є) сіверяни.

 1. Встановіть відповідність: 2 бали

  а) народні збори дорослого чоловічого населення у давніх слов’ян, де вирішувалися важливі громадські і державні справи

  1. Дружина

  б) внутрішнє укріплення в давньоруському місті навколо резиденцій князів та знаті

  2. Віче

  в) найвищий титул ватажка у кочових народів

  3. Капище

  г) постійний військовий загін давньоруського князя

  4. Дитинець

  д) місце для вшанування богів та жертвопринесень язичницьким богам
 2. Встановіть відповідність: 2 бали

а) потомок знатного князівського роду, черкаській і канівський староста, засновник Запорозької Січі.

1. Криштоф Косинський

б) один із ватажків козацтва, керівник успішного походу козаків у Молдову в 1577 році, страчений у Львові.

2. Дмитро Вишневецький

в) український шляхтич, обраний козацьким гетьманом, очолив козацько-селянське повстання в маєтках Острозьких та Вишневецьких.

3. Іван Підкова

г) сотник князя К. Острозького, керівник великого козацько-селянського повстання в Україні, страчений у Варшаві.

4. Северин Наливайко5. Іван Сулима 1. Назвіть державні утворення, у складі яких знаходилися українські землі на кінець ХVІ століття. 4 бали


Завдання

на І етап Всеукраїнської олімпіади з історії

у 2016/2017 навчальному році.

9 клас

І. Відкриті завдання

Війни наполеонівської Франції та їх наслідки для Європи та України 9 балів

Особливості національного відродження на землях Західної України наприкінці ХУІІІ – у першій половині ХІХ ст. – 9 балів

ІІ. Тести.


 1. Буковина була включена до складу Австрійської імперії в результаті Бухарестського миру 1774 року: 1 бал

а ) так; б) ні.

 1. Покриття вулиць бруківкою у Чернівцях розпочалося в 1825 р. з площі Ринок (нині площа Центральна): а) так; б) ні. 1 бал
 1. Позначте назви слов’янських племінних союзів, що розташовувалися на території сучасної України: 2 бали;

а) поляни; б) радимичі; в) сіверяни; г) древляни; д) кривичі;

е) білі хорвати; є) тиверці; ж) словени; з) уличі; и) дуліби 1. Розташуйте археологічні культури, пам’ятки яких знайдені на території України, у хронологічній послідовності: 2 бали;

а) черняхівська культура; б) трипільська культура; в) зарубинецька культура;

г) середньостогівська культура; 1. Розташуйте основні географічні об’єкти торгового шляху «з варяг у греки» у логічній послідовності: 3 бали;

а) ріка Нева; б) Чорне море; в) Ладозьке озеро; г) Ільменьське озеро; д) Балтійське море; е) Фінська затока; є) ріка Дніпро; ж) ріка Ловать; з) ріка Волхов.

 1. Позначте дати російсько-турецьких воєн, що тривали протягом другої половини ХVІІІ – першої половини ХІХ століття: 2 бали

а) 1768-1774рр; б) 1764-1775рр.; в) 1787-1791рр; г) 1772-1793рр.;

д) 1793-1795рр; е) 1806-1812рр; є) 1828-1829 рр. ; ж) 1830-1831рр. 1. Позначте ознаки зародження ринкових відносин у підросійській Україні у першій половині ХІХ століття: 2 бали;

а) розвиток товарно-грошових відносин; б) посилення експлуатації селянства; в) зростання товарності сільського господарства; г) занепад багатьох поміщицьких маєтків; д) поширення застосування найманої праці у промисловості; е) впровадження у промисловість тогочасних технічних досягнень; є) поглиблення спеціалізації регіонів.

 1. Назвіть ім’я та прізвище найвидатнішого, на ваш погляд, діяча української культури першої половини ХІХ століття та вкажіть роки його життя. 2 бали

 2. Встановіть відповідність: 3 бали

а) Дантон;

1. Лідер «шалених»

б) Марат;

2. Один з лідерів «крайніх» якобінців

в) Робесп’єр

3. Голова комітету громадського порятунку

г) Шомет

4. Лідер «поміркованих» якобінців

д) Жак Ру

5. Якобінець видавець газети «Друг народу»

е) Сен Жюст

Завдання

на І етап Всеукраїнської олімпіади з історії

у 2016/2017 навчальному році.

10 клас

І. Відкриті завдання.

1. Дайте визначення поняття «тоталітаризм» та кортко охарактеризуйте відомі вам види тоталітарних режимів 9 балів2. Дайте порівняльну характеристику економічного і суспільно-політичного розвитку Наддніпрянської України та західноукраїнських земель у 1900-1913 роках

ІІ. Тести.

 1. Позначте факти, що стосуються Дмитра Донцова: 2 бали

а) уродженець м. Холм, виходець із священицького роду; б) уродженець Мелітополя, виходець із козацько-старшинського роду; в) студент Петербурзького та Віденського університетів; г) випускник Київського університету Святого Володимира; д) голова Союзу визволення України; е) голова Загальної української ради; є) ідеолог українського монархізму; ж) ідеолог українського націоналізму; з) автор праці «Націоналізм».

 1. Хто очолював делегацію Центральної Ради, яка у травні 1917 року вручила Тимчасовому уряду вимогу проголошення автономії України: 2 бали

а) М. Грушевський; б) В. Винниченко; в) С. Петлюра; д) П. Скоропадський.

 1. Які погляди відбивала Центральна Рада: 2 бали

а) соціал-демократичні; б) націонал-демократичні; в) ліберально-буржуазні; г) націонал-комуністичні;

 1. Позначте назви губерній, на які поширювалась юрисдикція Генерального секретаріату Центральної Ради після затвердження «Тимчасової інструкції Генеральному Секретаріату Тимчасового уряду на Україні»: 2 бали

а) Київська, Волинська, Харківська, Катеринославська, Херсонська; б) Київська, Чернігівська, Полтавська, Катеринославська, Таврійська; в) Київська, Волинська, Подільська, Полтавська, Чернігівська; г) Київська, Подільська, Катеринославська, Херсонська.

 1. Розташуйте імена та прізвища керівників урядів УНР періоду Директорії у логічній послідовності: 2 бали

а) Володимир Винниченко; б) Ісаак Мазепа; в) В’ячеслав Прокопович; г) Володимир Чехівський.

 1. Позначте назву історико-географічного об’єкта в центрі України, де у 1917-1921 роках локалізувався центр антибільшовицького руху: 2 бали

а) місто Гуляйполе; б) село Баштанка; в) станція Мотовилівка; г) урочище Холодний Яр.

 1. Назвіть населений пункт, де в листопаді 1921 р. завершився Другий Зимовий похід бійців армії УНР 2 бали

 2. Коли пройшли Буковинське віче та Генеральний конгрес народів Буковини? Які рішення вони прийняли? 2 бали

 3. Встановіть відповідність: 2 бали

а) революція в Росії, скинення самодержавства

1. 1 серпня 1914 р.;

б) революція в Німеччині, повалення влади Вільгельма ІІ

2. лютий 1917 р.;

в) Брестський мир радянської Росії з країнами Четвертного союзу

3. березень 1918 р.;

г) початок Першої світової війни

4. 9 листопада 1918 р.;

д) Комп’єнське перемир’я. Кінець Першої світової війни

5. 11 листопада 1918 р.;
6. 7 листопада 1917 р.


Завдання

на І етап Всеукраїнської олімпіади з історії

у 2016/2017 навчальному році.

11 клас

І. Відкриті завдання

1. Україна у 1943 році 9 балів2. Наслідки Другої світової війни для Європи і світу. 9 балів

ІІ. Тести

 1. Вкажіть, який із районних центрів Чернівецької області останнім був звільнений від німецько-фашистських військ? : 1 бал

 2. Вкажіть прізвища наших земляків, які за подвиги у період війни були удостоєні звання Героя Радянського Союзу. 1 бал

 3. На момент здачі Києва у вересні 1941р. начальником Київського гарнізону і Київського укріпрайону був: 1 бал

а) А. Власов; б) І. Баграмян; в) М. Кирпонос; г ) М. Ватутін. 1. Назвіть прізвище першого командувача УПА: 1 бал

А) Т.Бульба-Боровець; б) М.Лебідь; в) Д.Клячківський; г) Р.Шухевич.

 1. Політика жданівщини почалась у : 1 бал

а) 1945 р; б) 1946 р.; г) 1947 р.; д) 1948 р.


 1. За звільнення від фашистів якого українського міста звання Героя Радянського Союзу було присвоєно більше 1000 радянських воїнів? 2 бали 1. Дайте визначення поняття колабораціонізм 2 бали 1. Назвіть прізвище українця, котрий встановив над рейхстагом Прапор Перемоги, однак звання Героя України йому було присвоєно тільки у 2005 році. 2 бали

 2. Які операції періоду Другої світової війни носили назви:

а) «Рот»; б) «Тезей»; в) «Уран»; г) «Цитадель»; д) «Полководець Румянцев»; е) «Буря» ? 4 бали 1. Встановіть відповідність: 5 балів

а) лідер Французького комітету національного визволення

1. Доктор Ветцель

б) один із керівників Варшавського повстання

2. Т. Комаровський

в) командуючий операцією «Оверлорд»

3. Й. Броз Тіто

г) командуючий Народно-визвольною армією Югославії

4. Ш. де Голль

д) один із розробників плану «Ост»

5. Д. Ейзенхауер

г) виконавець замаху на Гітлера 20 липня 1944 р.
Директор ППОЧО Г.І.Білянін
Заступник директора ІППОЧО Т.С.Богачик
Завідувач НМЦ СГД Є.Д.Квітень
Методист НМЦ СГД В.Ф.Федорак

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал