667 Орлова Н. І., старш виклСкачати 19.37 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації11.05.2017
Розмір19.37 Kb.

667
Орлова Н. І., старш. викл.,
Бескоровайна Н. О., старш. викл.,
кафедра іноземних мов ФЕФ
ОЦІНКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
ПРИ НАПИСАННІ ТВОРЧОЇ ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ
Однією з головних задач при навчанні студентів англійської
мови є навчання письмовій мові. Студенти повинні вміти вико- нувати різноманітні творчі завдання англійською мовою, а саме:
написати автобіографію, ділового та дружнього листа іноземно- му партнерові чи товаришеві, заповнити анкету, написати об’яву тощо. Нагальною потребою сьогодні є також написання телегра- ми, телексу та передача повідомлень (інформації) електронною поштою. Особлива увага в нашій роботі приділяється написанню есе, як одного з найбільш складних письмових завдань.
У навчанні письмової мови можна виділити три етапи: ово- лодіння графікою і орфографією з застосуванням матеріалу, що опрацьовується усно; засвоєння структурних моделей речень,
що властиві усній і письмовій формам спілкування, комбіну- вання їх у розмові; оволодіння письмовою мовою як засобом спілкування.
Навчання орфографії, як правило, не являє собою самостійно- го курсу. Студенти повинні навчитись бачити орфограми, впізна- вати та знаходити спільні елементи в звучанні та написанні слів
корені та суфікси, префікси та закінчення, співставляти та групувати схожі, але не однакові за звучанням та написанням слова.
Тут варто виконати кілька вправ і завдань, метою яких є пере- вірка та оцінка розуміння і знань явища, що вивчається, вміння розпізнати його в сукупності з уже вивченим матеріалом.
Робота над структурами являє підготовчий етап в оволодінні
письмовою мовою. Тут буде необхідно проконтролювати і оціни- ти такі знання і вміння студентів: запис речень з різного роду трансформаціями (зміна особи, числа, часу, стану та ін.), розши- рення та звужування речень, підстановки, складання речень за зразком, зведення двох чи кількох речень в одне, відповіді на спеціальні запитання з посиланням на текст та інше. Запис цілих речень та словосполучень, а не окремих слів, прискорює утво- рення структурних стереотипів.

668
Завершальним етапом у роботі над письмом є вироблення вмінь висловлювати думки у письмовій формі. Найрозповсюдже- нішою навчальною формою на цьому етапі є твір чи есе. Есе роз- різняються за жанром чи способом висловлення думок (опис,
розповідь, пояснення, роздуми); за характером психологічної
опори (з зорово-слуховою опорою, із залученням власного досві- ду); за організацією матеріалу (логічної, хронологічної. просто- рової, причинно-наслідкової, образно-емоціональної);за цільовим завданням (використання даного образу, конкретного лексичного та граматичного матеріалу).
Розвивати вміння правильно висловлювати думки слід на всіх курсах навчання, поступово ускладнюючи матеріал, операції з ним і можливі цільові види письмових повідомлень.
По кожному способу висловлення думок доцільно проводити навчання, контроль і оцінку знань з такою послідовністю видів повідомлень: план, конспект, резюме прочитаного тексту, викла- дення його змісту без критичної оцінки, потім з критичною оцін- кою, анотація (стисле викладення змісту), реферат по серії текс- тів, твір чи есе. При оцінці роботи слід враховувати критерії
оцінки: наскільки правильно і послідовно викладається зміст, чи повно розкритий зміст, чи повно розкрита тема, чи ефективний вступ (який повинен обов’язково звертати увагу на тему) і заве- ршення (в якому повинні бути чітко зроблені висновки з усього вищевикладеного). Слід також звернути увагу на логічне розта- шування абзаців і використання спеціальних висловів для пере- ходу від одного абзацу до іншого. Також слід дати оцінку слов- никовому запасу і використанню різноманітних висловів по темі
даної роботи.
На заключному етапі робиться аналіз помилок на «грубі» та
«не грубі», які не мають суттєвого значення для характеристики грамотності.
Студент досягає елементарної комунікативної компетенції,
якщо його рівень володіння письмом відповідає вищезазначеним вимогам.
Навчаючи письма, слід проводити велику роботу з попере- дження помилок. Небезпечність помилок, зроблених у письмі,
полягає у тому, що вони залишаються у пам’яті і викоренення їх потребує багато часу та праці.
Навчання письма — складний, важкий процес, але час і зусил- ля, що витрачені на подолання труднощів оволодіння письмом,
виправдовують себе.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал