2015 р. Використання інтерактивних технологій навчання на уроках біологіїСторінка2/3
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.61 Mb.
1   2   3
Тема. Вивчення особливостей будови тваринних клітин і тканин.

Мета: закріпити уміння розпізнавати тваринні клітини, визначати особливості їх будови.

Обладнання: малюнки тваринної клітини, тканин, мікроскоп, мікропрепарати тваринних клітин.

Хід роботи

 1. Порівняйте зображення клітини на малюнку підручника, мікропрепараті, таблиці. Замалюйте одну з них, позначте органоїди.

 2. Розгляньте на малюнку рослинну клітину та визначте функціональні частини, якими відрізняються два типи клітин. У чому причина подібності та відмінності рослинної і тваринної клітин?

 3. Спробуйте пояснити перебіг еволюції рослинної і тваринної клітин.

 4. Встановіть, клітини яких царств живих істот зображені на малюнку 3 під літерами а, б і в. Назвіть представлені царства.

 5. Розгляньте під мікроскопом мікропрепарати тваринних тканин. Порівняйте зображення з малюнками на таблиці. Замалюйте схематично тканини, позначте їх типи. Поясніть вислів «банк тканин».

 6. Сформулюйте висновки до виконаної роботи.

Картка «Правила роботи з мікроскопом»

Еетап роботи

Виконання роботи

Оцінка

1

Налаштування мікроскопа
2

Установка мікроскопа:

• штатив повернутий «від себе»;

• штатив повернутий «до себе»

3

Налаштування мікроскопа:

• поле зору мікроскопа ярко освітлене;

• поле зору мікроскопа неосвітлене

4

Зображення:

• чітке;


• нечітке
VI. Узагальнення і систематизація результатів роботи

 1. Біологічний диктант

Учитель складає кілька варіантів завдань, запитання можуть повторюватися.

 1. Основним приладом для вивчення будови клітини є... (мікроскоп).

 2. В'язка, напіврідка речовина клітини... (цитоплазма).

 3. Обов'язкова складова клітини еукаріотів... (ядро).

 4. Клітина зовні вкрита... (мембраною).

 5. Простір між клітинами заповнений рідкою... (міжклітинною речовиною).

 6. У цитоплазмі розташовані дрібні структури... (органоїди).

 7. Органоїди з подвійною мембраною, що синтезують АТФ... (мітохондрії).

 8. Цитоплазма пронизана... (ендоплазматичною сіткою).

 9. Дрібні органоїди, на яких здійснюється біосинтез білка... (рибосоми).

 10. Група клітин і міжклітинної речовини, об'єднані загальною будовою, функцією та походженням... (тканина).

 11. Чотири основні типи тканин в організмі тварини... (епітеліальна, сполучна, м'язова й нервова)

 12. Тканина, клітини якої щільно притулені одна до одної, і яка містить мало міжклітинної речовини... (епітеліальна).

 1. Тканина, особливістю якої є значний розвиток міжклітинної речовини... (сполучна).

 2. Тканина, що складається з рідкої міжклітинної речовини й клітин, які плавають у ній... (кров).

 3. Тканина, у якій клітини великі, міжклітинна речовина щільна... (хрящова).

 4. Тканина, що складається з клітин, з'єднаних численними тонкими відростками, і твердої міжклітинної речовини... (кісткова).

 1. Види м'язової тканини... (непосмугована й поперечносмугаста).

 2. М'язова тканина, що входить до складу стінок внутрішніх органів (крім серця)... (непосмугована).

 3. Поперечносмугаста м'язова тканина поділяється на... (кісткову і серцеву).

 4. Нервова клітина, структурна одиниця нервової тканини... (нейрон).

 1. Складання логічного висновку

Завдання

Складіть логічну послідовність тексту, що є головною думкою уроку.Текст

Клітина є основною — утворені з клітин, життя — об'єднаних спільною функцією — взаємодією структур клітини — одиницею життя — усі організми — подібності в будові та розташування — утворюють тканини — структурною та функціональною — організму зумовлено — сукупність клітин.VII. Підсумки уроку

Учитель порівнює діяльність учнів на уроці з їх власною оцінкою на початку.VIII. Домашнє завдання

 1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

Для охочих: скласти кросворд до вивченої теми.

Урок 5


Органи і системи органів тварин, їх функції

Мета:

навчальна: сформувати поняття «орган», «система органів»; визначити значення систем органів у тваринному організмі;

розвивальна: продовжувати роз розвивати: вміння та навички логічного, критичного мислення шляхом використання інтерактивних методик, працювати з опорними сигналами, формулювати висновки; розвивати спостережливість за живими організмами з метою вивчення їх організації;

виховна: виховувати грамотну людину, здатну до прийняття рішень, комунікативні навички.

Учні повинні:

знати: органи й системи органів тварин, функціональне значення систем, план будови систем органів;

уміти: характеризувати системи органів, наводити їх приклади.

Основні терміни: орган, система органів.

Обладнання: таблиці, що зображують еволюцію систем органів, органи та системи органів різних тварин; набір муляжів мозку хребетних; відеофільм «Тварини» (серія «Оксфордська відеотека»).

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Розминка

Завдання

Відтворіть з допомогою пантоміми терміни: тварина, рослина, гриб.ІІ. Актуалізація опорних знань

1) Фронтальне опитування

 • Поясніть терміни: клітина, тканина, цитологія, гістологія.

 • Охарактеризуйте будову тваринної клітини.

 • Назвіть групи тканин тваринного організму. Охарактеризуйте особливості будови сполучної тканини.

— Вкажіть ознаки подібності епітеліальної та сполучної тканин.

 • Дайте характеристику м'язової тканини (будова, види, функції).

 • Які особливості нервової тканини?

 • Чим відрізняються тканини тварин від рослинних? Чим подібні?

(Учні, які найкраще володіють знаннями з теми, доповнюють відповіді та аргументовано оцінюють їх.)

Перевірка домашнього завдання (кросворд)

ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності

Учитель. Відомий учений Поль Брегг, вивчаючи людину, зробив таке порівняння: «Людина — це сума їжі, яку вона вживає. Те, як ви себе почуваєте, залежить від того, що ви їсте. Кожна частина вашого організму будується з їжі — волосся, очі, зуби, кістки, кров. Навіть вираз вашого обличчя складається з того, що ви їсте. Тому здорова людина — щаслива Людина».

IV. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу

Кооперативне навчання

Учні об'єднуються в групи методом випадкового вибору — за розрізаними картками із зображенням органів тварин.Завдання

 1. Спроектуйте загальний план будови представників тваринного світу.

 2. За підручником визначте, що таке симетрія тіла і які її типи є у тваринному світі.

 3. Здійсніть «екскурсію» нервовою, травною, опорно-руховою, дихальною, видільною, кровоносною, статевою системами. Результати роботи представте у вигляді «Асоціативних кущів».

 4. Складіть загадки про органи тварин.

V. Осмислення об'єктивних зв'язків. Презентація результатів роботи (схеми 6 і 7)Схема 7
Висновок. Симетрія тіла — особливість організму, коли можна провести одну або кілька площин симетрії, що розділяють тіло на подібні частини. Орган — це частина організму, яка виконує одну або кілька специфічних функцій. Система органів — це сукупність органів, які забезпечують ті чи інші функції організму.

VI. Узагальнення і систематизація результатів роботи

 1. Аналіз відеофільму

Учні переглядають відеофільм «Тварини», пояснюють процеси життєдіяльності, називають системи органів, що здійснюють ці прояви.

 1. Аналіз крилатих фраз

 • «Помірне споживання їжі — запорука здоров'я» (М.Ломоносов).

 • «Ніщо так сильно не руйнує людину, як тривале безділля» (Аристотель).

VII. Підсумки уроку

Кожен учень, який дає оцінку уроку, починає зі слів «Цей урок навчив мене...».VIII. Домашнє завдання

 1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

Творче завдання: скласти твір-казку «Сперечання органів за І місце», сенкани про органи.

Урок 6


Основні прояви життєдіяльності тварин

Рух — це життя.

Вольтер

Мета:

навчальна: поглибити знання про ознаки живих істот; показати значення процесів життєдіяльності для розвитку і росту; визначити ознаки відмінності тварин від рослин на організменому рівні;

розвивальна: продовжувати розвивати вміння узагальнювати, класифікувати, абстрагувати, працювати з опорними сигналами, формулювати поетапні висновки; застосовувати індуктивний метод пізнання дійсності;

виховна: сприяти розвитку інтересу до вивчення природничих наук; виховувати комунікативні навички, вміння спілкуватися.

Учні повинні:

знати: функції тваринного організму, види розмноження і типи розвитку, способи живлення й дихання, види руху тварин;

уміти: порівнювати прояви життєдіяльності одноклітинних і багатоклітинних тварин, типи живлення.

Основні терміни: гетеротрофний і міксотрофний типи живлення, подразливість, розмноження, рух, розвиток.

Обладнання: таблиці: «Еволюція органів дихання», «Розмноження тварин», «Евглена зелена»; акваріумні рибки.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

1) Інтелектуальна розминка

1. Визначте, що пропущено в логічних ланцюжках. • Клітина, тканина,система органів.

 • Гістологія — тканина, цитологія — ...

2. Узагальніть терміни.

• Кровоносна, дихальна, травна — це... • Серце, легені -— це...

 • Ядро, мітохондрії — це...

 • Епітеліальна, м'язова — це...

 1. Інтерактивна вправа «Доміно»

Завдання

Утворіть біологічні терміни і поясніть їх.Група 1: щ, лон, то, ор, ка, га, рії, яд, хонд, мі, ро, обо. (Відповідь. Органоїд, ядро, мітохондрії, оболонка.)

Група 2: ле, чін, шлу, сер, нок, ге, це, ні, ка, пе. (Відповідь. Легені, серце, шлунок, печінка.)

Група 3: ди, нос трав, ви, халь, діль, на, кро, во. (Відповідь. Травна, дихальна, видільна, кровоносна.)

 1. Перевірка домашнього завдання

II. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності

Аналіз уривка з книжки К. Доннера «Таємниці анатомії»

«Макс и Молли с удивлением уставились на своего нового знакомого. Тело нейрона щетинилось коротенькими отростками, и от него, точно хвост, тянулся длинный провод. Близнецы обнаружили, что и их нейрон, и все остальные словно стоят друг на дружке. Хвосты у них разветвлялись, а разветвления кончались крохотными лапками, которые крепко держались за тела соседей — и ближних, и подальше. Время от времени по хвосту-проводу проскакивала искра, перепрыгивала по лапке в другой нейрон, а тот весь вспыхивал и посылал искру дальше по собственному хвосту другому соседу. Макс и Молли заворожено следили, как искры с быстротой молнии носятся по паутине от одного похожего на паучка нейрона к следующему. Кругом стояло неумолчное жужжание, как под проводами линии высокого напряжения, и все время загорались маленькие фейерверки... • Как ни жаль, но это не совсем так. Если я состарюсь или получу тяжелые повреждения, мои лизосомы убьют и меня. Они только и ждут случая. Потому-то мы и называем их палачами.

 • Какой ужас! — ахнула Молли. — Я просто не представляю, как вы можете жить так... да еще и кормить их!

 • Таков порядок в Теле. Любая клетка, не выполняющая свою работу, должна погибнуть и уступить место другой, хорошей работнице. Только нейроны живут вечно, Тело позволяет им стареть и бережет их, какими бы слабыми и глупыми они ни стали. Ну а для нас, остальных, это мечта о несбыточном — ми живем только ради блага Тела. А Тело защищает себя любой ценой.

— Мне вас так жалко! — сказала Молли, не понимая, откуда у верной клетки, трудолюбиво выбулькивающей адреналин, берется спокойствие столь хладнокровно обсуждать собственную неотвратимую гибель»

ІІІ. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу

1. Прояви життєдіяльності тварин.

1) Інтерактивна методика «Мозковий штурм»

Завдання

Поясніть вислів «Організм без нервової системи — це те саме, що оркестр без диригента».2) Бесіда

У ході бесіди учні пригадують ознаки живих організмів (обмін, травлення, дихання, ріст, розвиток, розмноження), значення обміну речовин та енергії. 1. Поняття про травлення.

Особливості травлення у різних груп тварин. Значення травлення. Взаємозв'язок травної й видільної систем в обміні речовин.

Пояснення вчителя, складання схем 8 і 93. Поняття про процес дихання.

Пояснення вчителя, складання схем 10 і 11


4. Транспорт поживних речовин. Роль кровоносної системи.

Пояснення вчителя за настінною таблицею

5. Значення процесів обміну для формування опорно-рухової системи та росту тварин. Рух тварин.

Пояснення вчителя, складання схеми 126. Регуляція процесів життєдіяльності в організмі тварин. Подразливість.

Пояснення вчителя з елементами бесіди

7. Розмноження та розвиток тварин.

Пояснення вчителя, складання схем 13 і 14


IV. Осмислення об'єктивних зв'язків

 1. Заповнення таблиці 3

 2. Розв'язування задачі

Задача

Восени самка риби відкладає З 200 ікринок, весною наступного року 640 мальків виходить в озеро. А потім 64 мальків мігрують у море. Через 2,5 роки до місця нересту повертаються 2 дорослі особини. Вирахуйте % смертності риб за 12 місяців життя в озері. Визначте тривалість розвитку до статевої зрілості.V. Підсумки уроку

1) Формулювання висновків

Висновки

 • Процеси одержання речовин та енергії є найголовнішими у життєдіяльності тваринного організму. Для здійснення цих процесів задіяні різні системи органів.

 • Системи органів утворюють організм, кожна з них виконує певні функції для підтримання життєдіяльності.

 • Тваринам притаманний гетеротрофний тип живлення.

 • Дихання забезпечує організм енергією для здійснення процесів життєдіяльності.

 • Кровоносна система є посередником дихальної і травної систем, постачає поживні речовини до кожної частини тіла.

 • Скелет тварин — головна опора внутрішніх органів і прикріплення м'язів, що визначає спосіб переміщення тварини.

 • Подразливість — властивість живих істот реагувати на зовнішні і внутрішні подразники, здійснюється за участю нервової системи.

 • Результат різних способів розмноження — відтворення собі подібних, що є основою продовження існування виду.

2) Оцінювання знань учнів

VI. Домашнє завдання

1) Опрацювати відповідний параграф підручника.

2) За бажанням: підготувати повідомлення «Дослідження вченими поведінки тварин».

3) Творче завдання: створити комікс, тематичний збірник прикладів, задач.

Таблиця 3

Порівняльна характеристика будови та життєдіяльності рослин і тварин


Рослини

Ознаки

Тварини
Симетрія тіла

Обмін речовин

Тип живлення

Подразливість

Рух

Ріст


Розвиток Системи органів
Урок 7

Середовища існування тварин. Поведінка тваринНе шукай волосся на панцирі черепахи.

Давньокитайська мудрість

Мета:

навчальна: поглибити знання учнів про середовища існування живих істот; показати вплив екологічних факторів на організм; розширити знання про особливості поведінки тварин;

розвивальна: формувати та розвивати вміння встановлювати при-чинно-наслідкові зв'язки, працювати з опорними сигналами, формулювати висновки;

виховна: сприяти розвитку інтересу до вивчення природничих наук; виховувати комунікативні навички, вміння спілкуватися.

Учні повинні:

знати: середовища існування тварин, шляхи пристосування живих істот до умов існування, особливості їх поведінки в певних умовах;

уміти: характеризувати зміни в організмі тварин унаслідок дії умов довкілля, обґрунтовувати результати цих пристосувань.

Основні терміни: середовище існування, поведінка, навичка, інстинкт.

Обладнання: таблиця «Оболонки Землі», малюнки із зображенням тварин різних кліматичних зон та середовищ життя, картина В.Петера «Адам і Єва в земному раю», акваріум, відеофільм «Мова жестів».

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

Складання сенканів

Учні складають сенкани на теми: «Дихання», «Живлення», «Ріст», «Розвиток», «Розмноження».ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності

Аналіз картини

Завдання

Розгляньте картину В.Петера «Адам і Єва в земному раю». Що на ній зображено? У чому полягає взаємозв'язок тематики картини з предметом, який ми вивчаємо?ІІІ. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу

1. Екологія як наука. Внесок Е.Геккеля у становлення біології.

Розповідь учителя

2. Поняття про місце існування тварин, середовища існування.

Інтерактивна методика «Мозковий штурм»

 • Як ви розумієте термін «місцеіснування організмів»?

 • Чи тотожні поняття «місцеіснування» й «середовище існування»?

Завдання

Зображені на малюнках тварини розподіліть на групи залежно від їх «адреси проживання».3. Класифікація середовищ існування. Вплив факторів середовища на тварин.

Самостійна робота з підручником

4. Поведінка тварин. Етологія — наука про спадкову поведінку.

1) Розповідь учителя

Термін «етологія» введений у біологію в 1859 р. французьким зоологом І.Жоффруа Сент-Ілером. Об'єкт дослідження етології — поведінка тварини у природному оточенні. З погляду етології, поведінка тварин залежить від стимулу (ключових подразників) і внутрішніх процесів та агентів (наприклад, гормонів).Типи поведінки тварин

 • Подразливість — реагування організму на вплив зовнішнього і внутрішнього середовищ найпростішим способом.

 • Інстинкти — складні вроджені дії тварин, спрямовані на задоволення біологічних потреб (відрізняються від простих рефлексів ступенем складності). Види інстинктів:

 • самовираження;

 • харчовий;

 • сексуальний;

 • агресії;

 • страху.

Характеристика інстинктів:

а) специфічні для кожного виду;

б) спадково закріплені (навчатися не потрібно);

в) вироблялися в ході природного добору;

г) можуть являти собою складну діяльність;

ґ) інстинкт — жорстко закріплена форма поведінки;

д) інстинкт поведінки — виконання певних доцільних дій у відповідь на зміни середовища.

(Можна також підготувати повідомлення учнів про дослідження зоологів К.Лоренцо (вивчав галок, що гніздилися на горищі, «ручних» білих гусей) і Н. Тінбергена (вивчав чайок, риб-колючок, ос).)

2) Перегляд відеофрагмента «Інстинкт страху»

З фільму видно, що цілісний поведінковий акт — це переплетення вроджених і набутих комплексів. Умови життя можуть змінювати інстинктивну форму поведінки. Вроджені здібності удосконалюються в результаті навчання.

Навичка — здатність поведінки, набута в індивідуальному житті й закріплена у результаті вправ.


 • Інтелектуальна поведінка тварин — найпростіші форми розумової діяльності, засновані на встановленні зв'язків між предметами.

3) Перегляд відеофрагмента «Мова жестів»Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал