2014 рік Методична діяльністьСторінка3/24
Дата конвертації01.01.2017
Розмір3.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Поєднання традиційних та інноваційних моделей навчання у системі підвищення кваліфікації Першотравневого району - 2013 (Д-2)

За останні 5 років збільшується чисельність освітян, які проходять курси підвищення кваліфікації за інноваційними формами навчання.(Д-3,Д-4)


Атестація педагогічних працівників як фактор самоосвіти
Атестація проводиться з метою стимулювання безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи. Провідна роль атестації в системі безперервної освіти визначається її потужним мотивуючим впливом на професійне самовдосконалення педагогічних працівників.

Ефективна організація атестації впливає також і на підвищення якості освіти в районі, оскільки високий кадровий потенціал педагогічних працівників зумовлює підвищення результативності навчально-виховного процесу.

Кадровий склад педагогічних працівників Першотравневого району характеризується такими показниками Д-5,Д-6,Д-7:
Кількість педагогічних працівників ЗНЗ, яким присвоєно кваліфікаційні категорії

Вчителі (2014 квітень, разом 245)

У 2013-2014 навчальному році було атестовано 90 педагогічних працівників навчальних закладів та методичної служби району, що складає (24,3%) від загальної кількості. Із працівників ЗНЗ було атестовано 70 чоловік, із 9 директорів шкіл, 5 – заступників директорів з навчально-виховної роботи, 52- вчителя, 2 – практичних психолога, 1- педагог-організатор, 1- керівник гуртка. Кількісний склад педагогів ЗНЗ складає 245 чоловік. Із них вищу кваліфікаційну категорію мають майже 71 (29%), першу - 91 (37,1%), ІІ–24 (9,8%). Значна кількість педагогічних працівників, які не мають кваліфікаційних категорій - близько 59 (24,1%). Із них з повною вищою освітою – 42 (17,1%), із базовою вищою (середньою-спеціальною) –17 (6,9%) (діаграма 5).57.1

Кількість вихователів ДНЗ, яким присвоєно кваліфікаційні категорії

Вихователі ДНЗ (2014 квітень, разом 53)

Д-6

Кількісний склад педагогів ДНЗ складає 53 чоловіка. Із них: вищу кваліфікаційну категорію мають 3 (5,7%), першу – 11 (20,8%), ІІ – 7 (13,2%). Значна кількість педагогічних працівників, які не мають кваліфікаційних категорій – близько 32 (60,4%). Повну вищу освіту мають 28 педагогів (52,8%), із базовою вищою (середньою-спеціальною) – 25 (47,2%)Кадровий склад педагогічних працівників ПНЗ

(2014 квітень, разом 20) Д-7

Якісний склад працівників ПНЗ: із 20 педагогічних працівників І кваліфікаційну категорію мають 3 чол. (15%), ІІ – 1 (5%), спеціаліст – 16(80%).Кадровий потенціал педагогічних працівників ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ Першотравневого району (Д-8)
Кількість педагогічних працівників, які мають педагогічні звання

(2014 квітень, разом 31)
Станом на 28 квітня 2014 року педагогічні звання мають в ЗНЗ – 33 чол.(13,5%); із них: звання “старший учитель”- 21(8,6%), “учитель - методист”- 11(4,5%), “Заслужений учитель України”- 1(0,4%). В ДНЗ: “вихователь-методист”- 1(1,9%); ПНЗ “керівник гуртка - методист”- 1(5%). (Д-9)
Кваліфікаційні категорії педагогів ЗНЗ Першотравневого району 2010-2014р.р.

роки

Вища категорія

Перша

Друга

Спеціаліст

Спеціаліст(базова вища)

2010(264)

90 (34,1%)

89 (33,7%)

26 (9,8%)

29 (11%)

30 (11,4%)

2011(254)

77 (30,3%)

95 (37,4%)

30 (11,8%)

27 (10,6%)

25 (9,8 %)

2012(247)

78 (31,6%)

88 (35,6%)

26 (10,5%)

25 (10,1%)

30 (12,2%)

2013(255)

76(29,8%)

90 (35,3%)

20 (7,8%)

69 (27)

-

2014 (245)

71(29%)

91(37,1%)

24(9,8%)

59(24,1%)

17(6,9%)

Аналіз наведених даних дає підстави говорити про зменшення впродовж останніх 3-х років відносної кількості присвоєних педагогічних звань та вищої кваліфікаційної категорії. Це, звичайно, пов’язано з підвищенням нормативних вимог, але свідчить про зниження впливу осіб, які відповідають за атестацію на розвиток компетентностей вчителів.

Зміни нормативно-правової бази атестації педагогічних працівників, пов’язані з введенням нового Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 930 від 06.10.2010 року, потребують відповідного перегляду підходів, форм, методів і технологій науково-методичного супроводу атестації.

Аналіз підсумків атестації потребує підвищення вимог до результатів професійної діяльності для присвоєння кваліфікаційних категорій та педагогічних звань, впровадження в систему науково-методичного супроводу не тільки самої атестації, а й неперервної освіти педагогічних працівників упродовж усього міжатестаційного періоду, посилення уваги до відповідності результатів педагогічної діяльності показникам кадрового потенціалу навчально-виховних закладів.


Проходження курсів підвищення кваліфікації за предметами та різними формами в 2013 році

План/факт 76/76

№ з/п

Предмет

Кількість педагогів, які пройшли курси

Форма проходження курсів

1

Директори шкіл, які викладають предмети гуманітарного циклу

1

Очно-дистанційна

2

Директори шкіл, які викладають предмети прир. –матем. циклу

1

Очно-дистанційна

3

Учителі початкових класів

12

2


Проблемні, тематичні, авторські

Очно-дистанційна4

Учителі української мови

1

2


Проблемні

Очно-дистанційна5

Учителі російської мови та світової літератури

1

1


Проблемні

Очно-дистанційна7

Учителі суспільств. дисциплін

5

1


Очно-дистанційна

Загальна підготовка8

Учителі ІЗО, художньої культури

1

Тематичні

9

Учителі музики

3

2


Тематичні

Загальна підготовка11

Вихователі ДНЗ,
логопед

2

2

1Очно-дистанційна

Тематичні

Проблемні


12

Учителі фізичної культури

2

1


Тематичні

Очно-дистанційна13

Методисти ПЗО

1

Очно-дистанційна

14

Керівники гуртків ПЗО

1

6


Очно-дистанційна

Проблемні15

Учителі математики

2

Тематичні

16

Учителі інформатики

2

Очно-дистанційна

17

Учителі природничого циклу(хімія, біологія, географія)

4

1


Очно-дистанційна

Проблемні18

Учителі трудового навчання

2

Проблемні

19

Практичні психологи

1

1


Загальна підготовка

Очно-дистанційна20

Шкільні бібліотекарі

2

Загальна підготовка


21

Учителі англійської мови

1

2

12

Очно-дистанційна

Загальна підготовка

Авторські

Тематичні22

Інклюзивна освіта

1

Очно-дистанційна

23

Вихователі групи подовженого дня

1

1


Проблемні

Загальна підготовка
24

Учителі основ здоров’я

1

1


Очно-дистанційна

Проблемні25

Методист РМК

1

Очно-дистанційна
Відкритий університет інноваційної педагогіки

1
1
1
1
6

Стажування(природничо-матем.цикл)

Школа молодого творчого методиста

Школа молодого творчого вихователя ДНЗ

Спеціалізація (інклюзивна освіта)Обласна авторська творча майстерняПроходження курсів підвищення кваліфікації в 2013 році

№ з/п

Школа

план

факт

% виконання
1

Мангуська ЗОШ №1

5

6

120%

+1 (Сарнавський М.М.)

2

Мангуська ЗОШ №2

7

11

157%

+4 (Гордієнко, Гунченко, Джеломанова О.Д.,Тітішова)

3

Ялтинська ЗОШ №1

7

6

85,7%

-1(Побегайло-Ефтімопуло Ж.Г.)

4

Ялтинська ЗОШ №2

6

6

100%
5

Урзуфська ЗОШ

6

5

83,3%

-1(Шевченко)

6

Захарівська ЗОШ

4

4

100%

-1(Бабенко С.В.)+1(Бабенко Г.О.)

7

Стародубівська ЗОШ

4

4

100%
8

Дем’янівська ЗОШ

2

2

100
9

Комишуватська ЗОШ

1

1

100
10

Приазовська ЗОШ

3

2

66,7%

-1(Лісова)

11

Бердянська ЗОШ

7

6

85,7%

-1 (Жукова)

12

Портовська ЗОШ

5

4

80%

-1 (Ручка)

13

Мелекінська ЗОШ

4

5

125%

+1( Харламова)

14

ЦДТ

9

8

88,9%

-1 (Овчаренко)

15

ДНЗ

5

5

100%
16

РМК

1

1

100%Всього

76

76

100%

План /факт підвищення кваліфікації педагогічних працівників Першотравневого району на 2013 рік


0 Категорія слухачів

Інтегровані очно-дистанційні

Очно-дистанційні

Інтегровані проблемні, тематичн

Проблемні, тематичні

Авторськ

Загальна підготовка

Очно-заочно щкола лабораторія

Облана авторська творча майстерня

Лабораторія науково-метод. супроводу дитячої обдарованості

Відкритий університет інноваційної педагогіки

Усього

п/ф


Школа управлінської маймайстерності

ШМТ методиста

ШМТ педагога

Стажування

ШМТ педагога почат. Шк..

ШМТ педагога ДНЗ

ШМТ фахівця психол.сл.
1. методисти РМК1
1

1.2 директори та заступники ЗНЗ

2


2

1.3 керівники та методисти ПЗО
1
  1. 666

1

1.5 практичні психологи
1


12

1.7 педагоги-організатори
1.8 керівникі гуртків ПЗО
1
6/5

7/6

1.9 вихователі ГПД


1
12

2.1 учителі суп.-гуман. дис.
2.2 учителі укр..мови
1
11
3

2.3 учителі російс. мови
1
11/0
3/2

2.4 учителі світов. літератури
2.7 учителі англійської мови
1
2

1

26

2.8 учителі сусп. дисциплін
1


1

4
6

2.10 учителі ІЗО


1

1

2.11 учителі музики


3/2
36/5

3.1завідувачі та метод.ДНЗ
3.2 вихователі ДНЗ, логопед
1
2+11
5

3.3 музичні керівники
3.5 учителі початк.класів
2
10/12

12/14

3.6 учителі фізичної культ.
1
1/2
1/03/3

3.7 викл. “Захисту Вітч.”
4.1 учит.прир.математ.циклу

1


1

4.2 учителі фізики та астрон.
4.3 учителі географії


1


1

2

4.4 учителі хімії


1

1

4.5 учителі біології


1

1

4.6 учителі основ здоров’я
1
1

2

4.7 учителі математики


2

2

4.8 учителі інформат та сходинки до інформатики
22

4.9 учителі трудового навч.


2

2

4.10 шкіл. бібліотекарі
22

4.11.Інклюзивна освіта


1


1

Усього

2

14
37/38

1

11/10

6/5

11
2
1
76/76Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал