2014 рік Методична діяльність



Сторінка22/24
Дата конвертації01.01.2017
Розмір3.01 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Зміст роботи методиста з бібліотечних фондів

щодо розвитку професійної компетентності

шкільних бібліотекарів району

у 2013 – 2014 навчальному році







Масові форми роботи

1

Інформаційно-методичний семінар

- Основні напрямки роботи шкільних бібліотек у 2013-2014 навчальному році

- Організаційно-методичний супровід проведення паспортизації шкільних бібліотек

- Діяльність шкільних бібліотек щодо забезпечення учнів 1 – 11 класів підручниками


2


Методичний вернісаж, галерея творчих знахідок, тематична консультація,

обмін досвідом



Місце бібліотеки в інноваційній діяльності педколективів в закладі освіти (до Всеукраїнського дня бібліотек).


3



Засідання

РМО


1. «Сучасна бібліотека як інформаційний центр. Діяльність бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів»

2. «Інноваційні форми і методи роботи з читачами»

3. «Масова робота шкільної бібліотеки»

4. «Модернізація бібліотек ЗНЗ у контексті гуманізації та інформатизації освіти»



4

Курси підвищення кваліфікації

при ОблІППО



Підготовка шкільних бібліотекарів до роботи в інноваційних умовах розвитку освіти







Групові форми роботи

1

Інструктивно – методичні консультації з виробничих питань

- Звірка надходжень підручників та літератури до фондів бібліотек протягом 2013 -2014 року

- Вивчення інструктивно – нормативних документів та вимог щодо проведення

« Аналізу придатних для використання підручників та посібників з урахуванням контингентів 2014 – 2015 н.р.»

- Пересування підручників між закладами освіти з метою покращення забезпечення учнів у 2014– 2015 н.р.

- Придбання навчальної літератури шляхом залучення різноманітних джерел фінансування

- Матеріали веб-ресурсів

- Робота над створенням збірника

«Шкільні бібліотеки Першотравневого району»









Індивідуальні форми роботи

1

Консультатив

но – інформаційне бюро з питань бібліотечної роботи на базі РМК



Надання консультацій, довідок та інформації педагогічним та бібліотечним кадрам з питань бібліотекознавства







Інформаційно – просвітницька робота

1

Методичний кейс

- Методичний супровід зростання професійної компетентності бібліотечних кадрів закладів освіти

- Паспортизація шкільних бібліотек



2

Методичні рекомендації

- Підготовка та проведення бібліотечного уроку «Бібліотечні уроки – «ключ» до бібліотеки»

- Проведення тижня шкільного підручника



3

Інформації

- Про проведення аналізу придатних для використання підручників

- Робота над веб-сторінкою шкільної бібліотеки на сайті школи (веб - ресурси)



4

Сторінка «Шкільні бібліотеки» на сайті РМК

Поповнення змісту сторінки «Шкільна бібліотека» на сайті РМК:

- Методичні рекомендації

- Електронна картотека

- Корисні ссилки









Експертно-діагностична робота

1

Анкетування бібліотечних працівників

«Зворотний зв’язок»



Виявлення запитів бібліотекарів на майбутнє (під час методичних заходів)







Дослідницько- аналітична робота

1

Моніторинг

-Моніторинг рівня забезпечення учнів підручниками;

-Моніторинг творчої активності бібліотекарів;

- Моніторинг інноваційної діяльності шкільних бібліотекарів


2

Бібліотечні кадри

- Кількісно – якісний аналіз бібліотечних кадрів;

- Моніторинг професійного рівня бібліотечних кадрів



3

Контингенти учнів

- Аналіз контингентів учнів 1 – 11 класів на 2013-2014 н. рік;

- Аналіз попередніх контингентів учнів 1 -11 класів на 2015-2016 навч. рік

- Аналіз попередніх контингентів учнів 10 класів у зв’язку з профілізацією старшої школи у 2015-2016 н.р.


4

Бібліотечні фонди підручників

Аналіз придатних для використання підручників і посібників на 2014-2015 навчальний рік з урахуванням контингентів учнів та потреб учителів







Інформаційно - методичний супровід самоосвітньої діяльності бібліотечних кадрів

1

Інформаційно- консультативні методичні заходи

- Індивідуальні консультації на замовлення

- Консультації та практичні поради






Формування фондів підручників

Альтернативні джерела комплектування



Інформаційно-методичний супровід навчально- виховного процесу в закладах освіти шляхом формування бібліотечних фонді

Отримано: підручників 6687 примірників:

2 клас -2951 шт;

5 клас - 3645 шт

(+ 73 шт. новогрецької мови);

11 клас – 18 шт.

- посібників та книг: 84 шт.

- Переплата періодичних видань для вчителів та дітей за рахунок спонсорів та батьків;

- Передача літератури в дар від громадських організацій

- Акція «Подаруй школі підручник»






Результативність методичної роботи з бібліотечними кадрами

Систематична цілеспрямована методична робота з бібліотекарями, яка позитивно впливає на рівень професійної компетентності бібліотечних кадрів району, суттєво визначається в її результатах та ефективності, а саме:



Динаміка змін у рівні професійної компетентності бібліотекарів:
Кількісно - якісний аналіз бібліотечних кадрів

Показники

2011– 2012

2012 - 2013

2013-2014

Всього закладів освіти

14

13

13

Всього шкільних бібліотек

14

13

13

Всього бібліотекарів

14

15

15

В т.ч. працюють на 0,5ставки

11

(11 ЗОШ)


10

( 8 ЗОШ)


10

( 8 ЗОШ) 66,7 %



Мають фахову освіту

3

( 21,4% )



3

( 23,08%)



2

(15,4%)


Вища освіта

7 (50%)

6 (40%)

6 (40%)

Середня спеціальна

5 (35,7%)

8(53,3%)

9 (60%)

Першої категорії

0

1 (6,7%)

1(6,7%)

Другої категорії

0

1(6,7%)

1 (6,7%)

Спеціалістів

14 ( 100% )

13 (86,7%)

13 ( 86,7%)

В т. ч. за сумісництвом

7 (50%)

9 (69,2%)

8 (61,5%)

За віком , в т.ч до 30р

0

0

1

До 45 років

4

5

6

До 55 років

10

9

5

До 70 років

0

1

3

Курсова підготовка

0

3 (20%)

2 (13,3%)


Моніторинг професійного рівня бібліотечних кадрів шкіл району

Наслідком методичної роботи, оцінкою її якості та ефективності, орієнтиром для прийняття управлінських рішень щодо подальшої роботи є професійний рівень бібліотечних кадрів:



Бібліотекарі

міста


Кількість

бібліотекарів



Етап

адаптації

до професії


Етап

самоактуа-лізації у професії



Етап

вільного


володіння

професією



Етап

продуктивної

творчої роботи


2011-2012

14

2

1

7

4

2012-2013

15

5

1

10

4

2013-2014

15

3

3

6

3


Результативність інноваційної діяльності шкільних бібліотекарів

як наслідок зростання професійного рівня:

Творча активність шкільних бібліотекарів:



  • районний етап Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека»: 6 бібліотекарів

  • обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека»: 1 бібліотекар


Моніторинг запровадження інформаційних технологій,

створення сторінки на сайті школи в шкільних бібліотеках району

Навчальний рік


Комп’ютерізація

Інтернет

Веб ресурс

2011 - 2012


3

1

0

2012 - 2013


4

3

3

2013 - 2014


5

4

5


Очікуваний результат методичної роботи

Бібліотекар в сучасній школі покликаний бути носієм загальнолюдських цінностей , мати високу загальну та професійну культуру і водночас досконало володіти бібліотечними та інформаційними технологіями.

Враховуючи це можлива модель компетентного, творчо розвиненого, соціально орієнтованого, спроможного до самореалізації бібліотекаря.

Майстерність не має меж , тому процес професійного становлення є відкритим і відбувається під впливом соціальних умов, практичної діяльності та власної активності бібліотекарів.




Модель сучасного шкільного бібліотекаря


Компетентний, творчо розвинутий, соціально орієнтований бібліотекар


Знання


Уміння


Культура особистості

Творча

активність



1.Загальна підготовка:

етапи історії людства; розвиток культури України та світу; державна мова;основи філософії та наукової методології; історія релігій; педагогіка та психологія.

2. Основи бібліотечної справи.

3Нормативно-правове забезпечення бібліотечної справи.



1. Діагностико- прогностичні та аналітичні: перспективне та поточне планування роботи; аналіз діяльності бібліотеки; вибір оптимальних форм і методів роботи з читачами; моніторинг читацьких інтересів; маркетингова діяльність щодо комплектування бібліотечного фонду.

2. Спеціальні: організація обслуговування читачів; організація бібліотечних фондів; інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу; технології організації та проведення масових заходів щодо популяризації книги.

3. Сучасні інформаційні технології.

1.Гуманістичний світогляд ,правова культура.

2. Кодекс етики бібліотекаря.

3. Адекватна самооцінка, спрямованість на самоосвіту та самовдосконалення.

4. Компетентність.

5. Професіоналізм.



1.Запровадження інноваційних технологій щодо організації роботи бібліотеки.

2.Створення системи бібліотечно- бібліографічної та інформаційної роботи.

3.Творче мислення, ініціатива.

4. Самоосвітня та дослідницька діяльність.

5. Розвиток зовнішніх зв’язків шкільної бібліотеки.






Забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх шкіл району

у 2013 – 2014 навчальному році

З метою своєчасного забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів району відділом освіти Першотравневої райдержадміністрації систематично вивчаються питання науково-методичного оснащення навчально-виховного процесу, раціонального використання та зберігання підручників.

Робота з питання організації замовлення, доставки, розподілу підручників і навчальних посібників та функціонування шкільних бібліотек ведеться систематично, скоординовано.
Забезпеченість підручниками для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовами навчання:

- для 1- 4 класів складає 99 %

- для 5 – 9 класів - 97 %;

- для 10 – 11 класів – 94 % (Не вистачає підручників для профільної старшої школи: Всесвітня історія, Історія України, Українська мова та література. Використовують матеріал підручників видання 2000-2005 років та підручники з Володарського відділу освіти і Маріупольського відділу освіти).

Забезпеченість підручниками для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовами навчання:

- для 1- 4 класів складає 96 %;

- для 5 – 9 класів - 97 %;

- для 10 – 11 класів – 88 % (Не вистачає підручників: Всесвітня історія, Історія України, Українська мова та література, Правознавство. Використовують матеріал підручників видання 2000-2005 років та підручники з Володарського відділу освіти і Маріупольського відділу освіти).



Психологічне забезпечення освіти Першотравневого району

у 2013-2014 н.р.

Психологічна служба системи освіти Першотравневого району працює за наступними напрямками:



  • консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання і виховання дітей і підлітків;

  • просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу;

  • формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя, профілактика алкоголізму, наркоманії, Віл-інфекції та правопорушень серед неповнолітніх.



Чисельність практичних психологів:


Навчальний рік

Загальна кількість психологів


Кваліфікаційний рівень

ставок


Працюючих

(ставок)



вакансій (ставок)


спец.

спец.ІІ кат.

спец.

Ікат.


Вищої кат.

звання

2011-2012

7.0

6.0

1.0

8




1







2012-2013

9,0

7,0

2,0

11




1








2013-2014

9,0

6,25

2,75

8

1

1








Динаміка чисельності фахівців психологічної служби
Забезпеченість навчальних закладів фахівцями:





2011-2012

2012-2013

2013-2014




ПП

СП

ПП

СП

ПП

СП

ДНЗ

2

-

3

-

3

-

ЗНЗ

7

-

9

-

7

-

Всього:

9

-

12

-

10

-

Таким чином, в Першотравневому районі навчальні заклади не повністю забезпечені практичними психологами. У загальноосвітніх начальних закладах Першотравневого району є вакансії посад практичних психологів - Мелекінська ЗОШ І-ІІІ ст., Приазовська ЗОШ І-ІІІ ст., Портовська ЗОШ І-ІІІ ст.. Стародубівська ЗОШ І-ІІІ ст., Захарівська ЗОШ І-ІІІ ст., Бердянська ЗОШ І-ІІІ ст.



Відділом освіти надані листи адміністрації ЗНЗ з рекомендаціями вчителям отримати другу вищу освіту за фахом «Практична психологія», а також надані листи до ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, в яких повідомляється про наявність вакантних місць на 2014-2015 н.р. для працевлаштування випускників ВНЗ в школах Першотравневого району.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал