2014 рік Методична діяльністьСторінка2/24
Дата конвертації01.01.2017
Розмір3.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Відповідно до даних обліку дітей дошкільного віку, який проводиться згідно до листа МОН України від 7 травня 2007р. № 1/9-263 “ Про організацію обліку дітей дошкільного віку”, станом на 01.09.2013р. в районі проживає 1535 дитини віком від 0 до 6 років, в тому числі, 509 дітей раннього віку, 814 дітей середнього та старшого дошкільного віку, 244 п’ятирічок.
Прогнозована кількість дітей трирічного віку з метою охоплення їх дошкільною освітою на 2013-2017 роки:


2013-2014 н.р

2014-2015 н.р

2015-2016 н.р

2016-2017 н.р.

Всього дітей

Охоплено ДНЗ

Всього дітей

Охоплено ДНЗ

Всього дітей

Охоплено ДНЗ

Всього дітей

Охоплено ДНЗ

272

141(51,8%)

242

126(52%)

239

129(53,5%)

230

133(55%)

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 629 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року», Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.06.2013№1/9-446 «Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році», листа Міністерства освіти і науки України від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку» у районі проводиться робота щодо охоплення дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою. У кожному населеному пункті визначено форму здобуття дошкільної освіти. На сьогодні в районі відсоток охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою становить 100%. 45,2% п’ятирічок отримують дошкільну освіту різними формами, а саме: соціальний патронат, підготовка при загальноосвітніх навчальних закладах, групи при позашкільних навчальних закладах.


Охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою

Дошкільні навчальні заклади укомплектовані згідно штатного розпису. Кадровий склад включає 54 педагогічних працівників. Мають вищу освіту – 27 (48,2%); середню спеціальну – 29(51,8%). Завідуючих ДНЗ – 7; методистів – 1; вихователів – 45; музичних керівників – 4; психологів – 2, вчителів-логопедів – 1. Мають педагогічні звання „Вихователь-методист” – 2; мають кваліфікаційну категорію „Спеціаліст” – 38; „Спеціаліст ІІ категорії” – 5; „Спеціаліст 1 категорії” – 9; „Спеціаліст вищої категорії” – 2. Кадровий потенціал ДНЗ складає – 0,26.

Навчання і виховання дітей здійснюється за програмою виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» (наук. кер. Проскура О.В., Кочина Л.П., Кузьменко В.У., Кудикіна Н.В.), рекомендованою Міністерством освіти і науки України, яка забезпечує умови для організації продуктивного діалогу з дитиною, створення навколо неї розвивального середовища та інших умов, які оптимізують розвиток її особистісних якостей.

Згідно вимогам Базового компоненту дошкільної освіти педагоги дошкільних закладів освоюють сучасні підходи до планування освітнього процесу і інтегрованих занять, впровадження в практику нових форм організації роботи з ними. Так, на районних засіданнях методоб'єднань, семінарів-практикумів педпрацівники діляться досвідом роботи з проведення занять за новими формами, методами. Проблема над якою працює РМО вихователів в новому навчальному році “Формування професійної компетентності вихователів в умовах оптимізації педагогічної діяльності”.

В дитячих садках створено розвивальне середовище з матеріалами для сенсорної, трудової, природничої, навчальної діяльності. В групах оформлені осередки фізкультурно - оздоровлювальної активності дітей протягом дня. Вихователі використовують такі форми роботи з дітьми, як ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, фізхвилинки, свята та розваги.

З метою розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку в 4-х дошкільних закладах функціонує 8 груп пріоритетних напрямів, а саме: 5 груп за художньо-естетичним, 2 за фізкультурно-оздоровчим і 1 –за еколого-валеологічним. Кількість дітей в цих групах – 146.


Профільні групи


з/п


Навчальний заклад

Пріоритетні напрямки

К-сть

груп


1

“Оленка” смт. Мангуш

Художньо-естетичний

2

2

“Червоний капелюшок” смт. Ялта

Художньо-естетичний

Фізкультурно-оздоровчий1

1


3

“Ягідка” с. Урзуф

Художньо-естетичний

Фізкультурно-оздоровчий

Еколого-валеологічний


1

1

14

“Дюймовочка” с. Бердянське

Художньо-естетичний

1


Працівники дошкільних закладів району протягом року працювали над розв'язанням таких питань:

- створення умов для своєчасного повноцінного фізичного, психічного та духовного розвитку кожної дитини, забезпечення умов всебічного розвитку дитини;

- формування світогляду дитини, її соціальної і психологічної культури, емоційно-вольової сфери;

- спрямовування творчого пошуку педагогів, дошкільників на всебічний розвиток особистості шляхом навчання і виховання, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадської свідомості;  • диференціювання навально - виховної роботи з дітьми відповідно до індивідуальних задатків, нахилів, інтересів та потреб кожного вихованця.

З метою удосконалення фахового рівня педагогічних працівників, їх професійно-методичної майстерності, готовності до розв’язання завдань сучасної освіти, спрямування педагогів на виконання річних завдань у 2013=2014 навчальному році було організовано роботу районних методичних об’єднань.

* завідувачів ДНЗ (керівник-Пінчук О.В., методист РМК відділу освіти);  • вихователів молодших та середніх груп (керівник-Екменчі О.В., вихователь Мангуського я/с №2«Оленка»);

  • вихователів старших груп (керівник-МурзаТ.В., вихователь Мангуського я/с №2«Оленка»);

Участь педагогів у методичних засіданнях сприяла ознайомленню із сучасними науковими здобутками, новими технологіями навчання та виховання , що допомагає їм осмислити власний досвід навчально-виховної роботи, прилучитися до науково-пошукової роботи, підвищити свій інтелектуальний і творчий потенціал, обрати і сформулювати стратегію самоосвіти, техніку її здійснення.

З метою пошуку нових технологій, форм і методів роботи організована робота творчої групи вихователів ДНЗ за проблемою: «Впровадження технологій розвивального навчання з дітьми п»ятирічного віку». Результатом роботи є видання інформаційного продукту - Методичний вісник.

Проведено семінари-практикуми: Бердянський я/с «Дюймовочка», вихователь Парфомчук Тетяна Володимирівна, заняття з розвитку мовлення «Подорож до чарівного лісу», Комишуватський я/с «Ластівка», вихователі Бєляєва М.А., Целенко А.В., заняття з дітьми старшого дошкільного віку «Вдосконалення усного мовлення та оволодіння початками грамоти дітей старшого дошкільного віку», «Виховання в дітей шанобливого ставлення до своєї культури засобами народознавства».

На базі Ялтинського я/с «Червоний капелюшок» в жовтні відбулося засідання Круглого столу «Реалії, перспективи та шляхи вирішення забезпечення наступності між дошкільним закладом та початковою школою». В роботі Круглого столу взяли участь голова Першотравневої РДА Тріма Б.В., начальник відділу освіти Мурза Г.В., завідувач РМК Бутіна А.В., методисти РМК, завідувачі ДНЗ, вчителі, психологи. Узгоджені такі позиції, принципи та пріоритети:

- створити безперервне навчання, яке б забезпечувало ефективний поетапний розвиток дитини, його успішне навчання і виховання;

- встановити єдність прагнень і поглядів між дитячим садком, сім»єю і школою;

- створити умови, які б сприяли взаємодії всїх учасників навчально-виховного процесу – вихователів, вчителів, дітей та батьків, здійснювати всебічний психолого-педагогічний їх супровід.

Щомісячно проводились наради завідувачів дошкільних закладів з проблемних питань згідно річного плану методиста РМК.

Враховуючи аналіз роботи РМО за навчальний рік, слід зазначити, що всім керівникам ДНЗ необхідно надавати консультативну допомогу педагогам з проблемних питань: впроваджувати сучасні педагогічні технології з метою підвищення їх фахового рівня, здійснювати глибокий аналіз переглянутої розвивально-виховної зайнятості, створювати розвивально-ігрове середовище для дітей дошкільного віку згідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти, чинних програм.

Протягом навчального року методистом РМК було надано допомогу завідувачу ДНЗ «Золотий ключик» с. Портовське, Маляренко І.В., завідувачу ДНЗ «Дюймовочка» с. Бердянське Денисенко Л.І. щодо планування навчально-виховної роботи в дошкільному закладі .

Здійснювалися такі тематичні та комплексна перевірки діяльності дошкільних навчальних закладів:


  1. Стан організації навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах (я/с «Оленка», я/с «Золотий ключик», д/с «Юленька» (жовтень, 2013 р)

  2. Про стан організації навчально-виховного процесу з дітьми 5-річного віку (я/с «Ластівка») (вересень, 2013 р.)

  3. Комплексна перевірка я/с «Червоний капелюшок»

Результати перевірок висвітлені у довідках.

В районі проводяться заходи, спрямовані на задоволення соціально-педагогічних потреб сімей, діти яких не охоплені суспільною дошкільною освітою. Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 30 червня 2011 року “Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї”, наказом відділу освіти від 11.09.2013 №111 в кожному дошкільному закладі організована робота консультативних пунктів для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім’ї. Консультативний пункт здійснює допомогу з питань:

–соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

–вікових, психофізіологічних особливостей дітей;

–психологічної готовності до навчання у школі;

–профілактики відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

–організації ігрової діяльності;

–організації харчування дітей вдома;

–створення умов для загартування й оздоровлення;

–соціального захисту дітей із різних категорій сімей.

Для виконання фізіологічних норм харчування дітей виконкомами
селищних, сільських рад вартість харчування 1 дитини в день підвищилася від 18 до 19,6 гривень. Батьківська плата складає 40% (місто – 50%, село – 30%).

Кількість звільнених від плати за харчування на 50% - 14 дітей (місто – 3, село – 11). Кількість звільнених від плати за харчування на 100% - 27 дітей ( місто – 24, село – 3), з них: 14 – діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування; 1 – мати-одиначка; 1 – ЧАЕС; 1 – багатодітна сім’я; 10 – малозабезпечені сім’ї.

6 ДНЗ розташовані в типових приміщеннях, 2 ДНЗ (25%) – в пристосованих. Газифіковано 2 заклади, 3 – котельня на твердому паливі та 2 – електроопалення.

Відповідно до п.2 ст.37 Закону України “Про дошкільну освіту”, утримання та розвиток матеріально - технічної бази дошкільних навчальних закладів фінансуються за рахунок коштів засновників (власників) цих закладів. Засновниками (власниками) комунальних дошкільних навчальних закладів є місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування ( п. 2 ст.16 Закону України “Про дошкільну освіту”).

Відповідно до ст. 88 Бюджетного Кодексу України фінансування дошкільних навчальних закладів здійснюється за рахунок коштів місцевих рад. Порівняно з 2012р. у 2013-2014 н.р касові видатки на утримання дітей в ДНЗ збільшилися: на харчування дітей - на 700 грн., на оплату комунальних послуг – на 1003 грн. більше, на зарплату працівників ДНЗ – на 2338 грн. більше.

Забезпечення дошкільних закладів району технічними засобами навчання та комп’ютерною технікою складає: 7 ДНЗ мають телевізори, магнітофони, музичні центри тощо, підключення до мережі Internet – 4 заклади, комп’ютерна техніка використовується тільки адмінперсоналом (4 ДНЗ). В усіх ДНЗ створені та працюють сайти на яких розміщується і постійно оновлюється інформація про роботу дошкільного закладу.

Незважаючи на збільшення обсягів видатків на фінансування дошкільної освіти, проблемним залишається поновлення технологічного обладнання харчоблоків, пралень, заміна дитячих меблів, м`якого інвентарю , поновлення і поповнення фізкультурного та медичного обладнання, проведення капітальних ремонтів покрівель, будівель, упорядкування і благоустрій територій, обладнання спортивних та ігрових майданчиків, ремонт тротуарів, придбання наочно-методичних посібників, іграшок, атрибутів. Частина таких робіт планується до виконання сільськими і селищними радами у другому півріччі 2014 року.

За останні роки в дошкільних закладах збільшилась кількість вихованців з порушеннями звуковимови, тому для вирішення даної проблеми, відділом освіти надіслано листи до голів селищних і сільських рад, які є засновниками дошкільних закладів району, з проханням включити до штатного розпису

дошкільних навчальних закладів ставок практичних психологів і вихователів-логопедів.

Однією з найгостріших проблем сьогодення є охорона здоров’я юного покоління, стурбованість значним підвищенням рівня захворюваності за остання 5 років. І хоча в дошкільних навчальних закладах оздоровленню вихованців надається значна увага, все ж є над чим працювати, щоб удосконалювати цю роботу на наукових засадах. Тому було проаналізовано стан відвідування і захворюваності дітей, фізичного виховання та матеріально – технічне забезпечення спортивних залів, спортивних майданчиків в ДНЗ району. Відмічено позитивний досвід дошкільних навчальних закладів: я/с «Ягідка», с. Урзуф, я/с «Червоний капелюшок» смт. Мангуш, д/с «Юленька» с. Портовське щодо системи в організації фізичного виховання та виконання програмових вимог дітьми. Дошкільним закладам дані конкретні рекомендації щодо усунення недоліків та поліпшення роботи по зміцненню здоров’я та удосконалення фізичного виховання дошкільників.

Слід зазначити, що незважаючи на послідовну, систематичну роботу, багато проблем залишаються нерозв’язанними. Так, виявлені такі проблеми:

-недостатній рівень управлінських умінь адміністрації ДНЗ щодо проведення активних форм роботи з педагогами;

-низький рівень активності педагогів щодо ведення інноваційної діяльності та узагальнення власного педагогічного досвіду;

-неоптимальна система вивчення та опрацювання матеріалів семінарів, РМО;

-робота над єдиною науково-методичною темою в ДНЗ не завжди носить системний характер;

-планування методичних заходів у ДНЗ найчастіше здійснюється без певного діагностичного підґрунтя.

З метою реалізації пріоритетних завдань, створення необхідних умов для впровадження дошкільними навчальними закладами програми «Дитина», підвищення якості дошкільної освіти вважаємо необхідним:

- створити умови для обов’язкового здобуття дошкільної освіти дітьми п’ятирічного віку;

- максимально охопити різними формами методичної роботи різні категорії педагогів ДНЗ з метою удосконалення професійної компетентності;

- процес удосконалення професійної компетентності педагогів ДНЗ спрямувати на підвищення їх фахового рівня, формування готовності до впровадження освітніх інновацій та мотивації до самоосвіти, розвиток творчої ініціативи;

- продовжувати роботу щодо підвищення рівня інформаційної культури педагогічних працівників;

- здійснювати моніторинг діяльності дошкільних навчальних закладів за різними напрямами їх функціонування.Післядипломна педагогічна освіта.

Регіональна система післядипломної педагогічної освіти ґрунтується на концептуальних засадах безперервної освіти та програми «Освіта Донеччини. 2012-2016 рр.». Вона включає підвищення кваліфікації, перепідготовку, стажування, самоосвіту. Підвищення кваліфікації – це одна зі складових післядипломної освіти, що характеризується приведенням у відповідність фахової компетентності педагогічних працівників до потреб і вимог суспільства.

Метою курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників є формування їх методологічної та теоретичної компетентності, поглиблення соціально-гуманітарних і психолого-педагогічних знань, формування вмінь використовувати новітні освітні та інформаційно-комунікаційні технології.

В районі успішно функціонує система післядипломної педагогічної освіти, яка забезпечує перепідготовку і підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів, здійснює науково-методичний супровід професійного розвитку педагогічних працівників. Відповідно до програми розвитку «Освіта Донеччини» здійснювалась освітня діяльність з метою перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників. В умовах поступового становлення інформаційного суспільства, поширення тенденцій щодо реалізації Концепції навчання протягом усього життя, актуальною постає проблема якісного оновлення системи післядипломної педагогічної освіти, пошуку нових форм організації навчально-виховного процесу. Цьому питанню сприяє процес організації перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів при Донецькому інституті післядипломної педагогічної освіти.

Протягом з 2009 по 2013 рік на базі облІППО підвищили кваліфікацію 312 педагогів, що складає 102 % від плану замовлень.(Д-1)

Щороку в районі зберігається тенденція виконання плану замовлень на курсову перепідготовку (за винятком 2012). За поточний 2013 рік на базі Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти підвищили кваліфікацію 76 педагогів району, що складає 100 % від замовлення.


2009

2010

2011

2012

2013

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

На базі ІППО

49

51(104%)

61

64(104,9%)

63

66(104,8)

57

55(96,5%)

76

76(100%)

Загальна підготовка

4

4

10

15

2

1

4

2

11

9

Проблемні, тематичні, авторські

41

38

38

36

37

45

31

27

35

39

Очно-дист. з елем.кред.-мод.сис.

3

6

11

11

22

18

17

20

19

18

Університет інноваційної педагогіки

1

3

2

2

2

2

5

5

11

10

За індивід. формою навчання-

1

-

2

Продовжується робота з перспективними педагогами району в межах новітньої моделі післядипломної освіти – Відкритого університету інноваційної педагогіки (ВУІП). Навчання в ВУІП сприяє творчій самореалізації молодих керівних, методичних і педагогічних кадрів, розвитку професійної траєкторії, активізації їх творчого потенціалу. На базі ВУІП діють Школи молодих творчих педагогів та Школи професійної майстерності. На 2014 календарний рік значно збільшилась кількість педагогів, бажаючих пройти курсову перепідготовку за інноваційними формами навчання (12 чол.). Із них: 2 - школа молодого творчого педагога дошкільної освіти (Борлова, Данченко), 2 - школа молодого творчого педагога (Дегтяр О.П., Солонська Л.В.), 1 - обласна авторська творча майстерня (Мацука Л.І.), 2-стажування предметів природничого та гуманітарного циклів (Шиян О.В., Чорна Л.О.), 1 - обласна очно-заочна школа лабораторія (Редько Т.І.), 2 - школа молодого творчого методиста (Мироненко Г.Г., Антоненко О.Б.), 1 - лабораторія науково-методичного супроводу дитячої обдарованості (Нижник А.В.).

Донецьким інститутом післядипломної педагогічної освіти в рамках проекту “Модернізація системи післядипломної педагогічної освіти на засадах компетентнісно орієнтованого підходу” розроблена система підвищення кваліфікації, яка об’єднує як традиційні форми організації навчання (курси загальної підготовки, проблемні, тематичні, за очно-заочною формою навчання) так і інноваційні (курси за кредитно-модульною, дистанційною, очно-дистанційною моделями навчання, навчання у відкритому університеті інноваційної педагогіки).Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал