2014 рік Методична діяльністьСторінка16/24
Дата конвертації01.01.2017
Розмір3.01 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24Порівнюючи результати моніторингу у 9 класах за вересень та травень видно, що показник якості знань зменшився на 1,7 % - з 55% до 53,3 %.

Навчальні досягнення з історії України учнів 11 класів

2013-2014 навчальний рік


Термін проведенняЗагальна

кількість

учнів

Кількість учнів.

які виконували

роботу

Рівні навч рівень загальних досягнень

початковий+


середній

С ддостатній

Д високий

Ви додостатній + високий

кількість%

кількість%

кількість


%

кількість


%

вересень 2013

139

114

39

34,2

52

45,6

23

20,2

75

65,8

Грудень 2013

137

113

31

27,4

58

51,4

24

21,2

82

72,6

Порівняння грудня з вереснем

-2

-1

-8

-6,8

+6

+5,8

+1

+1

+7

+6,8

травень 2014

137

113

35

31

53

46,9

25

22,1

78

69

Порівняння грудня з травнем

-

-

+4

+3,6

-5

-4,5

+1

+0,9

-4

-3,6

Порівняння травня з вереснем

-2

-1

-4

-3,2

+1

+1,3

+2

+1,9

+3

+3,2


У 2013-14 навчальному році кількість учнів 11 класів з початковим та середнім рівнем навчальних досягнень зменшилась на кінець року у порівнянні з вереснем на 4 учні з 39 до 35 чоловік, (у процентному відношенні цей показник зменшився на 3,2%), кількість учнів з достатнім та середнім рівнем досягнень зросла на 3 учні (на 3,2 %).

За результатами підсумкового відслідкування навчальних досягнень дев’ятикласники Комишуватської ЗОШ, Стародубівської ЗОШ, Ялтинської ЗОШ №2, Захарівської ЗОШ, Дем’янівської ЗОШ покращили показники рівня якості знань у порівнянні з вересневими, учні Ялтинської ЗОШ №1, Ялтинської ЗОШ №2, Комишуватської ЗОШ, Стародубівської ЗОШ, Захарівської ЗОШ, Дем’янівської ЗОШ, Мангуської ЗОШ №2 у показали якість знань вищу, у порівнянні з середніми показниками по району.

Одинадцятикласники Комишуватської ЗОШ, Бердянської ЗОШ, ,Мангуської ЗОШ №2, Мелекінської ЗОШ, Приазовської ЗОШ за результатами підсумкового моніторингу покращили показники рівня якості знань у порівнянні з вересневими, учні Ялтинської ЗОШ №1, Мелекінської ЗОШ, Дем’янівської ЗОШ, Мангуської ЗОШ №2 показали якість знань вищу, у порівнянні з середніми показниками по району.Показники якості знань з історії України

за результатами моніторингу

учнів 9 класів у 2013-14 навчальному році


школа

Достатній + високий рівень

вересень

травень

Різниця між вереснем і травнем

порівняння з середнім по району

кількість

%

кількість

%

кількість

%

вересень

%

+-травень

%

+ -Бердянська ЗОШ

4

57

3

37,5

-1

-22,5

+2

-15,8

Демьянівська ЗОШ

2

40

3

80

+1

+40

-15

+26,7

Захарівська ЗОШ

3

50

5

71,4

+2

+21,4

-5

+18,1

Комишуватська ЗОШ

2

29

5

63

+3

+39

-26

+9,7

Мангуська ЗОШ №1

7

44

6

37

-1

-7

-11

-16,3

Мангуська ЗОШ№2

20

61

18

58

-2

-3

+6

+4,7

Мелекінська ЗОШ

1

17

-

-

-1

-17

-38

-53,3

Портовська ЗОШ

3

50

-

-

-3

-50

-5

-53,3

Приазовська ЗОШ

4

83

3

46

-1

-37

+28

-7,3

Стародубівська ЗОШ

1

25

3

75

+2

+50

-30

+21,7

Урзуфська ЗОШ

7

41

6

35

-1

-6

-14

-18,3

Ялтинська ЗОШ №1

15

75

8

67

-7

-8

+20

+13,7

Ялтинська ЗОШ №2

19

68

21

70

+2

+2

+13

+16,7

Всього по району

88

55

81

53,3

-7

-1,7
Показники якості знань з історії України за результатами моніторингу

учнів 11 класів у 2013-14 навчальному році


школа

Достатній + високий рівень

вересень

травень

Різниця між вереснем і травнем

порівняння з середнім по району

кількість

%

кількість

%

кількість

%

вересень

%

+-травень

%

+ -Бердянська ЗОШ

7

64

7

70

0

+6

-1,8

+1

Демьянівська ЗОШ

6

86

6

86

0

0

+20,2

+17

Захарівська ЗОШ

-

-

-

-

-

-

-

-

Комишуватська ЗОШ

3

50

4

67

+1

+17

-15,8

-2

Мангуська ЗОШ №1

7

58

6

50

-1

-8

-7,8

-19

Мангуська ЗОШ№2

11

52

18

75

+7

+23

-13,8

+6

Мелекінська ЗОШ

4

80

3

100

-1

+20

+14,2

+31

Портовська ЗОШ

3

75

1

50

-2

-25

+9,2

-19

Приазовська ЗОШ

1

20

3

60

+2

+40

-45,8

-9

Стародубівська ЗОШ

-

-

-

-

-

-

-

-

Урзуфська ЗОШ

9

64

9

64

0

0

-1,8

-5

Ялтинська ЗОШ №1

16

94

14

70

-2

-24

+28,2

+1

Ялтинська ЗОШ №2

8

66

7

54

-1

-12

+0,2

-15

Всього по району

75

65,8

78

69

+3

+3,2


Серед учнів профільних 11 класів

показники якості знань за результатами моніторингу

у 2013-14 н.р.становили :

№з/п

школа

вересень

грудень

травень

1.

Бердянська ЗОШ І-ІІІст.

64 %

54,5 %

70%

2.

Урзуфська ЗОШ І-ІІІст.

64 %

60 %

65%
Середній по району

65,8%

72,6 %

69%

Порівняльна таблиця

результатів моніторингу учнів 10 класу ( 2012-2013 навчальний рік)

та учнів 11 класу (2013-2014 навчальний рік)
клас термін

кільк

.учн.


писали

%

І+

ІІ


%

ср.

бал


ІІІ

%

ІУ

%

ІІІ+

ІУ


%

10

клас


вере

сень


137

113

82,4

42

37,2

5,2

54

47,8

17

15

71

62,8

11 клас

вересень


139

114

82

39

34,2

5

52

45,6

23

20,2

75

65,8

-3

-3

-0,2

-2

-2,2

+6

+5,2

+4

+3

10

клас тра


вень

137

112

82

39

35

5,2

48

43

25

22

73

65

11 клас травень

137

113

82,5

35

31

5,5

53

46,9

25

22,1

78

69

-4

-4

+0,3

+5

+3,9

0

+0.1

+5

+4

Порівнюючи зміни показників якості знань у десятикласників минулого навчального року та одинадцятикласників цього навчального року видно що показники якості знань мали поступальний характер та тенденцію зростання ( від 62,8 % у вересні до 65 % у травні минулого навчального року, від 65,8% у вересні до 69% у травні цього навчального року. Якість знань учнів класу за два роки зросла на 6,2 % при практично незмінній кількості учнів, які приймали участь у моніторингових дослідженнях.Впровадження у практику роботи вчителів форм роботи, які активізують навчально-пізнавальну діяльність учнів, долучення їх до самоосвітньої роботи, систематичне повторення вивченого матеріалу, застосування тестового матеріалу, зростання мотивації до навчання з боку учнів 11 класу у зв’язку з підготовкою до складання ЗНО, робота випускників на перспективу у звязку з з тим, що учні планують своє подальше життя, пов’язуючи його з вступом до вищих навчальних закладів, сприяють покращенню результатів підсумкових контрольних робіт серед учнів 11 класів.

Про проведення моніторингових

досліджень якості освіти учнів 4-х

класів шкіл Першотравневого району

з математики та української мови

у 2013-14 н.р.


У відповідності з листом департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації від 09.09.2013 №01/20-2199 «Про проведення моніторингових досліджень регіонального рівня у 2013-2014 навчальному році» протягом цього навчального року в 4-х класах проводилось діагностичне (вересень), поточне (грудень) та підсумкове (травень) відслідкування рівня навчальних досягнень з математики та української мови.

Метою моніторингових досліджень було відслідкування рівня сформованості загальнонавчальних умінь та навичок учнів 4-х класів (відповідно до Програми для 4-х класів.-К., 2006).

Завдання дослідження:

1) Визначення динаміки змін рівня навчальних досягнень учнів 4-х класів в межах одного року з математики та української мови.

2) Виявлення ступеню впливу певних факторів на загальний результат навчальної діяльності.

3) Визначення шляхів підвищення ефективності управління якістю освіти на основі запровадження моніторингових процедур.


Кількість учнів, охоплених моніторинговим дослідження:.

Кількість учнів у 4-х класах – 193.

Моніторинговим дослідженням було охоплено:

з математики – 186 учнів (96%),

з української мови –184 учнів (95%).
Діагностичне відслідкування проводилось на рівні навчальних закладів як заплановані контрольні роботи згідно з календарним плануванням в кінці вересня. Зміст робіт визначали адміністрації шкіл, завдання добирались із регіональних збірників.

Підсумкове відслідкування було здійснено вчителями в травні 2014 р. згідно з календарним плануванням. Завдання для контрольних робіт добирались із збірників для Державної підсумкової атестації в початковій школі.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал