2007 — 160 с. (Класний керівник). ІзвиСторінка1/9
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1.79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
є

УДК 808.51 ББК 74.200.25 П86

Серія «Класний керівник» заснована 2007 р.

П 86 Психолого-педагогічна діагностика школярів/ Упоряд. О. Л. Співак. — X.: Ранок-НТ, 2007 160 с. (Класний керівник).ІЗВИ 978-966-315-054-3

Дане видання присвячене психолого-педагогічним методам здійснення діагностики школярів. Збірник містить різноманітні тести, анкети, характеристики особистостей, за допомогою яких вчитель зможе скласти повний і об'єктивний психологічний портрет учня.

Збірник допоможе класному керівнику та шкільному психологу: краще пізнати особистості учнів та їхні родини, визначити сильні та слабкі сторони характеру учня, виявити творчі та інтелектуальні здібності дітей, правильно спланувати навчально-виховний процес у класі, скорегувати виховання проблемних учнів.

Видання рекомендовано педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл усіх рівнів.УДК 808.51 ББК 74.200.25

© О. Л. Співак, упорядкування, 2007


І5ВК 978-966-315-054-3 © Ранок - НТ, 2007

Є'КАМЖ
ПЕРЕДМОВА

Запорукою успіху кожного вчителя є ефективна діагностика рівня розвитку учнів, що дозволяє побачити позитивну чи негативну динаміку в процесах формування юної особистості. Будь-яка інформація, яку вчитель зможе отримати в результаті діагностики, є дуже корисною і важливою, адже її можна успішно використовувати під час планування виховної роботи, вибору найбільш ефективних методів навчання. Краще пізнавши особистість школяра, виявивши його здібності, вади і переваги, вчитель може правильно і грамотно корегувати навчальний процес, вберегти дитину від помилок і допомогти їй вирішити чимало особистих проблем.

Вчені-психологи відрізняють наступні методи, що дозволяють здійснювати психолого-педагогічну діагностику особистості.

Методи психології:

а) метод спостереження;

б) психологічний експеримент (постанова задачі та фіксуван


ня результату);

в) тестування (тести інтелекту, досягнень);

г) метод опитування (анкетування, особистісні опитувальни-
ки, опитувальник інтересів).

Методи педагогіки:

а) методи попереднього дослідження особистості учня (вив
чення особистої справи, відвідування родини, опитування
батьків, класного керівника, лікаря та ін.);

б) методи послідовного дослідження учня (аналіз складу ко


лективу класу, опитування однокласників, соціометрія та
анкетування).

Дане видання присвячене психолого-педагогічним методам здійснення діагностики школярів. Збірник містить різноманітні тести, анкети, характеристики особистостей, за допомогою яких учитель зможе скласти повний і об'єктивний психологічний портрет учня.

Назва збірника відображає його зміст: видання складається з двох основних частин — «Психологічна діагностика школярів» та «Педагогічна діагностика школярів».

Перша частина містить матеріали, які допомагають дослідити особистісні риси дитини, її сприйняття власного «Я», уміння спілкуватися з оточуючими. Друга частина збірника присвячена дослідженню мотивації дитини у навчанні, виявленню її інтелектуальних і творчих здібностей, професійних схильностей.з

Є'КАОДК
Третя частина «Дослідження взаємовідносин в родині учня та особистостей його батьків» стане вчителю у пригоді під час планування і проведення виховної роботи з родинами учнів: батьківських зборів, годин спілкування, тренінгів та консультацій.

Потрібно сказати кілька слів про роботу з результатами психологічних досліджень.

Обробляючи результати анкетування або тестування, вчитель має дотримуватись максимального такту, коректності та об'єктивності. У жодному випадку не повинно трапитись так, щоб дитина постраждала або пошкодувала про свою щирість.

Бесіда з учнем після проведення дослідження має відбуватись, як правило, віч-на-віч і в спокійній обстановці.

Не можна розголошувати данні тестів, якщо вони можуть погіршити психологічний стан дитини або її положення в родині. Це стосується в першу чергу тестів по соціометрії. Учителю потрібно застосувати весь свій педагогічний вплив, щоб «неприйняті» учні перестали бути такими і влилися в основну групу класного колективу

Кожного учня можна привернути на свій бік, якщо спиратися на його здібності. Раннє виявлення природних задатків дозволить учителю обирати для учня ті види діяльності, які будуть розвивати саме цю здібність. А вона, у свою чергу, може стати стержнем для майбутнього розвитку юної особистості.4

Є'КАМЖ
ПСИХОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА

ШКОЛЯРІВ

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ РИС УЧНЯ

ТЕМПЕРАМЕНТ

Мета: визначення типу темпераменту учнів. Вік учнів: усі вікові групи. Обладнання: бланк спостереження за учнями.

Темперамент — вроджені форми поведінки, що проявляються в динаміці, тонусі й урівноваженості реакцій людини на життєві впливи. Темперамент являє собою динамічну характеристику поведінки людини.

Вчитель визначає тип темпераменту учня, користуючись наведеними характеристиками

1. Сангвіністичний

• Жвавий, допитливий, рухливий (без різких, поривчастих


рухів);

веселий, життєрадісний, енергійний, витривалий; здатний переоцінювати себе;

емоційно нестійкий, легко піддається почуттям, але вони не глибокі;

швидко забуває образи, порівняно легко переживає невдачі; легко входить в контакт, товариський, доброзичливий, привітний;легко пристосовується до різних обставин; якщо навчальний матеріал цікавий, доступний, то звертає увагу на нього, швидко запам'ятовує, легко перемикає увагу; якщо матеріал нецікавий, відволікається, нудьгує, погано засвоює нове;

 • одноманітна буденна, кропітка робота стає тягарем;

 • йому властива гнучка, швидка вимова, що супроводжується жвавими жестами, виразною мімікою.

5

Є-кдгюк
2. Холеричний

 • Непосидючий, метушливий;

 • невитриманий, нетерплячий;

 • різкий та прямолінійний у спілкуванні;

 • рішучий, ініціативний, впертий;

 • кмітливий у суперечці, працює уривчасто;

 • здатний на ризик, незлопам'ятний та необразливий;

 • йому властива швидка, емоційна вимова;

 • неврівноважений, здатний до поспішних необдуманих вчинків, створення конфліктних ситуацій;

 • наполегливий у досягненні мети;

 • схильний до різких змін настрою;

 • нетерплячий до чужих недоліків та помилок;

 • із захопленням та пристрастю береться до справи, але не витримує одноманітності в роботі.

3. Флегматичний

 • Спокійний та холоднокровний, посидючий;

 • послідовний та розсудливий у справах;

 • обережний, ґрунтовний, стриманий, терплячий;

 • мовчазний, не полюбляє пустого базікання;

 • помірно товариський, у спілкуванні спокійний;

 • йому властива спокійна, рівномірна вимова, без різких жестів;

 • як правило, розпочату справу доводить до кінця;

 • суворо дотримується розробленого розпорядку дня, дисциплінований;

 • малочутливий до заохочення та покарання;

 • незлий, виявляє поблажливість до критики на свою адресу;

 • постійний у своїх інтересах та вподобаннях;

 • повільно включається в роботу та перемикається на іншу;

 • полюбляє акуратність та порядок у всьому, не полюбляє змін;

 • важко пристосовується до нових обставин.

4. Меланхолічний

 • Сором'язливий, скромний, не впевнений у собі, покірний;

 • тактовний, делікатний, чуйний;

 • вразливий, чутливий, надмірно образливий;

6

Є'КАМЖ


 • прагне замкнутися в собі, відлюдкуватий, легко переносить самотність;

 • відчуває складнощі у спілкуванні з новими людьми, не товариський, схильний до підозрілості;

 • ставить високі вимоги до себе та інших;

 • потайливий, не ділиться ні з ким своїми думками;

 • йому властива тиха, несмілива вимова, мовчазність;

 • малоактивний, намагається викликати співчуття, уникає суспільної діяльності;

 • швидко втомлюється;

 • у звичній, спокійній обстановці працює продуктивно;

 • емоції та почуття майже не виявляє, але вони відрізняються глибиною, силою та тривалістю.

ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ ТЕМПЕРАМЕНТУ УЧНЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Мета: визначити тип темпераменту учня.

Вік учнів: 6—11 років.

Обладнання: бланк спостереження за учнями.

Інструкція: для правильної оцінки особливостей темпераменту слід дотримуватись наступних умов:

а) оцінювати їх у най різноманітних видах реакцій;

б) знати, в яких саме реакціях особливо яскраво проявляєть
ся темперамент.

1. У ситуації, коли потрібно діяти швидко:

а) легко включається в роботу;

б) діє із захопленням, пристрастю;

в) діє спокійно, без зайвих слів;

г) діє невпевнено, боязко.

2. Як реагує на зауваження вчителя?

а) каже, що надалі так чинити не буде, але через деякий час


робить те ж саме;

б) обурюється, що йому роблять зауваження;

в) вислуховує, реагує спокійно;

г) ображено мовчить.7

Є-кдгюк
3. Під час обговорення з товаришами питань, що його дуже хви
люють, висловлює власну думку:

а) швидко із запалом, але прислухається до висловлювань ін


ших;

б) швидко, пристрасно, але не слухає інших;

в) повільно, спокійно, але впевнено;

г) з великим хвилюванням та сумнівом.

4. У ситуаціях, коли потрібно здавати контрольну роботу, а вона
ще не закінчена або зроблена, як виявляється, з помилкою:

а) легко реагує на ситуацію, що склалася;

б) поспішає закінчити роботу, обурюється з приводу помилки;

в) працює спокійно, доки вчитель не підійде до нього і не візь


ме роботу;

г) здає роботу, але висловлює невпевненість, сумніви щодо


правильності її виконання.

Під час розв'язання складної задачі (або прикладу), якщо вона не виходить:

а) кидає, потім знову береться до розв'язання;

б) розв'язує вперто й наполегливо, але час від часу висловлює


різке незадоволення;

в) розв'язує спокійно, сумлінно;

г) виявляє розгубленість, невпевненість.

6. У ситуації, коли учень поспішає додому, а вчитель або актив


класу пропонує йому залишитись у школі після уроків для виконання
конкретного завдання:

а) швидко погоджується;

б) обурюється;

в) залишається без суперечки;

г) виявляє розгубленість.

7. У незнайомій обстановці:

а) виявляє максимум активності, легко і швидко отримує пот
рібні відомості для орієнтування, швидко приймає рішення;

б) виявляє активність у якомусь певному напрямі, через це не


отримує потрібних відомостей, але рішення приймає швидко;

в) спокійно обдивляється навколо, з рішенням не поспішає;

г) боязко знайомиться з обставинами, рішення приймає не
впевнено.

8

Є'КАМЖ
Є-кдгюк

Обробка отриманих результатів.

Літери попереду варіантами поведінки означають:

а — сангвінік;

б — холерик;

в — флегматик;

г — меланхолік.

Приклад оформлення результатів спостереження.

Учень


Ситуація

Темперамент

а

б

в

г

1

сангвінік

+


2

флегматик+
3

холерик
+4

холерик
+5

холерик
+6

меланхолік


+

7

холерик
+


Разом

1

4

1

1

Висновс

ж: темперамент учня н

аближеш

їй до холеричного типу.

ТЕСТ «ЕКСТРАВЕРТ ЧИ ІНТРОВЕРТ»

(за методикою К. Юнга)

Мета: визначити типологічні особливості особистості учня.

Вік учнів: від 14 років.

Обладнання: роздруковані бланки тесту, олівці чи ручки.

Інструкція: на кожне запитання пропонується два варіанти відповідей. Учень має обрати відповідь, що підходить йому найбільше.

1. Що ти вважаєш за краще?

а) Невелике коло рідних;

б) велику компанію друзів.

2. Які книги ти полюбляєш читати?

а) 3 цікавим сюжетом;

б) з розкриттям переживань героїв.

9
3. Що ти вважаєш допустимим у роботі, навчанні?

а) Запізнення;

б) помилки.

4. Якщо ти вчиняєш недобре, то:

а) Гостро переживаєш;

б) не відчуваєш гострих докорів совісті.

5. Як ти порозумієшся з людьми?

а) Швидко, легко;

б) повільно, обережно.

6. Чи вважаєш ти себе образливим?

а) Так;

б) ні.


7. Чи схильний ти гучно сміятися від душі?

а) Так;


б) ні.

8. Ти вважаєш себе:

а) Мовчазним;

б) балакучим.

9. Ти відвертий чи потайливий?

а) Відвертий;

б) потайливий.

10. Чи подобається тобі аналізувати власні переживання?

а) Так;

б) ні.


11. Знаходячись у компанії, ти полюбляєш:

а) Говорити;

б) слухати.

12. Чи часто ти переживаєш невдоволення собою?

а) Так;

б) ні.


13. Чи подобається тобі організовувати що-небудь?

а) Так;


б) ні.

14. Чи хотілося б тобі вести особистий щоденник?

а) Так;

б) ні.


10

Є'КАМЖ
Є-кдгюк

15. Чи швидко ти переходиш від рішення до дії?

а) Так;

б) ні.


16. Чи легко ти змінюєш свій настрій?

а) Так;


б) ні.

17. Чи подобається тобі запевняти інших, нав'язувати свої погляди?

а) Так;

б) ні.


18. Твої рухи:

а) Швидкі;

б) уповільнені.

19. Ти сильно засмучуєшся через неприємності:

а) Часто;

б) рідко.

20. У складних випадках ти:

а) Поспішаєш звернутися про допомогу до інших;

б) намагаєшся вирішити проблеми самостійно.

Обробка отриманих результатів.

Показники екстраверсії: 16, 2а, 36, 46, 5а, 66, 7а, 86, 9а, 106, 11а, 126, 13а, 146, 15а, 16а, 17а, 18а, 196, 20а.

Кількість відповідей, що співпадають з вище наведеним переліком підрахувати й помножити на 5.

Бали: 0—35 — інтроверсія; 36—65 — амброверсія; 66—100 — екстраверсія.Екстраверт — легкий у спілкуванні, має високий рівень агресивності, тенденцію до лідерства, полюбляє бути в центрі уваги, легко заводить знайомства, імпульсивний, відкритий, судить про людей «з їхньої зовнішності», не цікавиться внутрішнім світом; холерик або сангвінік.

Інтроверт — спрямований на світ особистих переживань, мовчазний, мало контактний, важко заводить знайомства, не любить ризикувати, переживає розрив старих зв'язків, має високий рівень тривожності та ригідності *; флегматик або меланхолік.*

Ригідність — психологічний консерватизм, виявляється в прив'язаності людини до незначного кола спілкування, впертості, обережності у ставленні до нового.

11


ТЕСТ «АКЦЕНТУАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ»

(за методикою К. Леонгарда)

Мета: визначити основні риси характеру особистості учня.

Вік учнів: від 11 років.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал