2. Код модуля: дпп 8 двс 03 Тип модуля: варіативний Семестр: 11 Обсяг модуляСкачати 21.09 Kb.
Дата конвертації24.04.2017
Розмір21.09 Kb.
1. Назва модуля: Експериментальна психологія

2. Код модуля: ДПП_8_ДВС.1.03

3. Тип модуля: варіативний

4. Семестр: 11

5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 240 (кредитів ЄКТС – 8); аудиторні години – 80 (лекцій – 40, практичних занять – 40)6. Лектор: Попиченко Світлана Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент

7. Спосіб навчання: аудиторні заняття

8. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:знати: класифікацію методів психологічного дослідження; історію становлення експериментальної психології; види психологічних експериментів; етапи та процедуру психологічного експерименту;

уміти: обирати методи, інструментарій, техніки експериментальних досліджень; планувати, ретельно готувати і науково вивірено здійснювати психологічний експеримент; обробляти, інтерпретувати та узагальнювати експериментальні дані.

9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: психологія загальна, основи науково-педагогічних досліджень, психодіагностика та психокорекція, основи психологічного консультування, історія психології.

10. Зміст модуля:

Предмет і завдання експериментальної психології. Наукове дослідження, його принципи та структура. Етапи психологічного дослідження. Становлення експериментальної психології. Класифікація методів психологічного дослідження. Нееспериментальні емпіричні методи. Психологія і етика експериментального дослідження. Процедура і характеристика психологічного експерименту. Планування, інтерпретація та оформлення результатів психологічного експерименту.11. Рекомендована література:

1. Галян О. І. Експериментальна психологія: навч. посіб. / О. І. Галян, І.М.Галян. – К.: Академвидав, 2012. – 400 с.

2. Горбунова В. В. Экспериментальная психология в схемах и таблицях / В.В. Горбунова. – Ростов н/Д : «Фенікс», 2005. – 184 с.

3. Констатинов В. В. Экспериментальная психология. Курс для практического психолога / В. В. Констатинов. – СПб.: Питер, 2006. – 272 с.

4. Максименко С. Д. Експериментальна психологія. Підручник / С.Д.Максименко, Е. Л. Носенко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 360с.

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота

13. Методи та критерії оцінювання:

• Поточний контроль (85%): опитування на практичних заняттях, індивідуальне навчально-дослідне завдання, тестування• Підсумковий контроль (15%, екзамен): теоретичні питання

14. Мова навчання: українська

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал