2 аналізування системи формування конкурентної поведінки 1 Стан та характеристика розвитку кондитерської галузіСторінка2/7
Дата конвертації05.01.2017
Розмір1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Рисунок 2.1 - Структура продажу кондитерських виробів
Оскільки супермаркети переважно знаходяться у великих містах, продажі в продуктових ринках теж займають значну частку у загальному об’ємі продаж (21%). Як відомо, для підвищення обсягів збуту кондитерської продукції в супермаркетах часто застосовують стимулюючі заходи: дегустації, подарунки, акції тимчасового зниження цін.

Таблиця 2.3 - Показники фінансового результату кондитерських підприємств за період 2012 -2014 рр.Підприємство

Фактичне значення, грн.

2012

2013

2014

Чистий дохід від реалізації

Чистий прибуток/

Збиток


Чистий дохід від реалізації

Чистий прибуток/

Збиток


Чистий дохід від реалізації

Чистий прибуток/

Збиток


1

2

3

4

5

6

7

В.О. КОНТІ

3393051

268343

3554186

580345

2616316

711684

АВК

3090077

166868

3041509

162259

2767298

(1122 925)

Nestlé

799383

40650

760170

43430

831041

77025

Бісквіт-Шоколад

885144

54953

867996

40802

1020924

144670

ROSHEN

683190

6944

494762

3796

294354

34816

Полтавакондитер

363463

7720

313259

2506

393694

-

Лагода

258166

2207

224288

5114

214878

521

Одесакондитер

154522

(8760)

128281

(12374)

132059

(10792)

За фінансовими результатами лідерами за підсумками 2013 року стали “КОНТІ”, “АВК”, “Nestlé” та “Бісквіт-Шоколад”, чистий прибуток яких склав 580, 34 млн. грн., 162,25 млн. грн., 43,43 млн. грн. та 40,80 млн. грн. відповідно. У порівнянні з 2012 чистий прибуток в деяких підприємствах зменшилися, але завершили 2013 рік з позитивним фінансовим результатом, що в цілому свідчить про наявність сприятливих умов для ведення великого кондитерського бізнесу в Україні.

У 2014р. виробництво кондитерських виробів в Україні скоротилася на рекордні за останні роки 20% до 779 тис. т. Скоротився ринок з-за війни. “У зоні проведення АТО в попередні роки вироблялося до 180 тис. тонн кондитерської продукції, що становило близько 18% від загального обсягу виробництва в Україні [46]. У 2014 р. обсяги виробництва в Донецькій і Луганській областях скоротилися в три рази, і зараз виробництво кондитерських виробів на підконтрольній бойовикам території не здійснюється. В зоні АТО і в безпосередній близькості від бойових дій знаходяться два найбільших виробника — компанії “АВК” і “Конті”.

Слід зазначити, що В 2013р. до ренкінгу Candy Industry ТОП-100 кондитерських компаній світу потрапили 3 українські виробники [47].

Таблиця 2.4 - Українські кондитерські компанії в ТОП-100 кондитерських компаній світу, за даними Candy IndustryКондитерська компанія

Чисті продажі, млрд. дол. США

Кількість працівників, тис. Осіб

Кількість фабрик

1

2

3

4

5

18

ROSHEN

1,276

10

7

31

КОНТІ

520

10

5

50

АВК

275

8

4

Корпорація ROSHEN, Виробниче об’єднання “КОНТІ” та Кондитерська компанія АВК (18-е, 31-е, та 50-е місця відповідно).

У 2014р. стрімко прискорились інфляційні процеси. За офіційною статистикою, індекс споживчих цін сягнув 24,9% (зростання цін на продукти харчування на 24,8%), індекс цін виробників зріс на 31,8%. Головними складовими інфляційних процесів виявилися обвальне знецінення гривні (майже двократна девальвація) і стрімке подорожчання житловокомунальних послуг (офіційно на 34,3%).

Суттєво погіршилась фінансові результати діяльності підприємств України. За результатами I-III кварталів, збиток підприємств склав 168 млрд. грн. При цьому, знизився прибуток прибуткових підприємств і суттєво зросли збитки – збиткових, частка яких у загальній кількості перевищила 44%. Це погіршує коротко- та середньострокові перспективи економічного відновлення.

У наступних таблицях аналізуємо, як економічна ситуація в Україні, впливає на кондитерську промисловості.

Таблиця 2.5 - Обсяг реалізованої  продукції основних видів діяльності в кондитерській промисловості за 2014 рік [48].Назва виду діяльності

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції. млн.грн.

1

2

3

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

18464,6

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

10.71

9611,4

Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання

10.72

8344,5

Виробництво цукру

10.81

10641,5

Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів

10.82

15391,3

Всього

62453,3

Таблиця 2.6 - Обсяг реалізованої  продукції основних видів діяльності в кондитерській промисловості за 2014 рік [48].Назва виду діяльності

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції. млн.грн.

1

2

3

Виробництво цукру

10.81

7943,9

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

18135,2

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

10.71

9664,3

Продовження таблиці 2.61

2

3

Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання

10.72

8047,0

Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів

10.82

15397,0

Всього

59187,4

За даними Держстату, необхідно відмітити, що загальний обсяг реалізованої продукції основних видів діяльності в кондитерській промисловості за 2014р. порівняно з 2013р. становив 3265,9 млн. грн. менше, ніж у попередньому році. Зниження обсягів виробництва у 2014 році стало наслідком фінансової кризи, коли споживачі настрої змінилися у бік більш простих і дешевих елементів.

Динаміка основних показників діяльності основних українських кондитерських підприємств в 2012-2014 рр. представлена в таблиці 2.7. Необхідно вказати, що оскільки в міжнародний рейтинг Candy Industry ТОП-100 увійшли 3 українські кондитерські підприємства: "Roshen", "Koнті" та "АВК", то доцільно проводити аналіз саме цих виробників для подальшого висновку про розвиток діяльності кондитерського ринку.

Таблиця 2.7 – Динаміка основних показників діяльності українських кондитерських підприємств в 2012–2014 рр.Показники

2012

2013

2014

Конті

Рошен

АВК

Конті

Рошен

АВК

Конті

Рошен

АВК

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,117

0,004

0,117

0,048

0,017

0,057

0,010

0,007

0,054

Коефіцієнт швидкої ліквідності

2,878

3,467

2,878

1,342

5,279

1,351

0,528

0,589

0,936

Коефіцієнт загальної ліквідності

3,201

3,568

3,201

1,629

5,830

1,797

0,685

0,706

1,219

Чистий оборотний капітал

1063007,5

130354,5

1063007,5

575592,5

190388,5

699420

-564783,5

-96431

302792,5

Коефіцієнт

0,820

0,767

0,820

0,727

0,858

0,667

0,506

0,446

0,518

Продовження таблиці 2.7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

фінансової стійкості
Коефіцієнт фінансової стабільності

0,678

3,304

0,678

0,628

5,473

0,528

0,555

0,788

0,198

Лідерами виробництва й збуту солодощів залишаються компанії "Roshen", "Конті" і "АВК" виробляють кондитерські вироби з масштабними ресурсами, професійними командами, популярними високоякісними продуктами але за рахунок ситуації України показують що при зменшенні виготовлення продукції та продажів, сума прибутку також зменшується.

Основні графіки показників діяльності українських підприємств на кондитерському ринку представлено в рисунках 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 та 2.6. Доцільно зазначити, що дослідження основних показників діяльності українських кондитерських підприємств на світовому ринку має сенс для подальшого розвитку галузі в цілому і можливості майбутньої транснаціоналізації українського кондитерського виробництва.

Рисунок 2.2 - Коефіцієнт абсолютної ліквідності


З отриманих розрахункових значень можна зробити наступні висновки, що протягом трьох останніх років значення коефіцієнта абсолютної ліквідності не відповідає нормативне значення. Оптимальною вважається ситуація, коли показник абсолютної ліквідності знаходиться на рівні 0,2. Його рівень свідчить про те, яку частину короткострокових зобов’язань може бути погашено за рахунок наявної готівки. Чим більша його величина, тим вища гарантія погашення боргів. Звідси ясно, що аналізовані компанії мають низьку гарантію погашення боргів наявною готівкою.

Рисунок 2.3 - Коефіцієнт швидкої ліквідності


Отже, можна зробити наступні висновки з огляду на одержані результати. Коефіцієнт швидкої ліквідності в 2014 році зменшився в порівнянні з 2013р. та показує не оптимальне нормативне значення. В 2012р. всі підприємства є платоспроможним в короткотерміновому періоді.

Рисунок 2.4 - Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)

Теоретично значення коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно перевищує 1. Тобто це є свідченням, що в 2014 р. всі підприємстві не мають платіжних можливостей щодо погашення поточних зобов’язань за умови своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами.

Коефіцієнт загальної ліквідності показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. В цьому випадку можемо бачити, що в 2012р. значення показників ліквідності компаній свідчить про достатній рівень ліквідності і здатність підприємств швидко перетворити свої активи в гроші. У 2013р. відбулося підвищення показника загальної ліквідності за рахунок збільшення оборотних активів. У 2014 році спостерігається зменшення коефіцієнта загальної ліквідності переважно з допомогою значного збільшення поточних зобов’язання і забезпечення.

Рисунок 2.5 - Чистий оборотний капітал
Очевидно, що показник чистого оборотного капіталу знижується. У 2014р. цей коефіцієнт значно зменшився. Зниження показника – негативне явище. Чистий оборотний капітал необхідний для підтримки фінансової стійкості підприємства, в цьому випадку показник показує, що підприємстві не можуть погасити їхні короткострокові зобов'язання, і немає резервів для розширення діяльності.

На підставі аналізу показників можна сказати, що протягом 2014 року значення коефіцієнт фінансової стійкості погіршилося на всіх кондитерських підприємствах. Це свідчить про високий рівень ризику втрати платоспроможності та псимічтичні перспективи функціонування підприємств. Нормативне значення в межах від 0,85 до 0,9.

Рисунок 2.6 - Коефіцієнт фінансової стійкості.
Аналіз коефіцієнтів фінансової стабільності свідчить, що в 2014р. майже всі вони не відповідають встановленим нормативам. У загальному значенні показники відображають низьку стабільність підприємств в одержанні прибутку, який залишається на підприємстві для його розвитку та створення резерву.

Рисунок 2.7 - Коефіцієнт фінансової стабільності


На підставі аналізу показників діяльності українських кондитерських підприємств в 2012–2014 рр. можна зробити висновок, що протягом аналізованих років економічна ситуація В Україні погіршувалася, за рахунок цього ПАТ "Вінницький молочний завод "РОШЕН", ПАТ "АВК" та ПАТ «В.О КОНТІ» мають недостатній рівень ліквідності та є залежним від зовнішніх джерел фінансування.

2.2 Загальна характеристика підприємства та аналізування основних результатів фінансово-економічної діяльності підприємства ПАТ «В.О КОНТІ»
Приватне акцiонерне підприємство «Виробниче об'єднання «КОНТІ» (далі за текстом ПАТ «В.О КОНТІ») один з найбільших українських виробників кондитерських виробів. Найменування "КОНТІ" є аббревiатурою - "кондитерськi науково-технiчнi iнновацiї", що чiтко вказує на стратегiю компанiї, яка спрямована на iнвестицiї в кондитерськi iнновації.

Станом на 31.12.2012 року розмiр статутного капiталу 54052 тис.грн., вiдповiдає зареєстрованим установчим документам, сплачений повнiстю в сумi 54052 тис.грн. Статутний капiтал розподiлено на 5405237 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 грн кожна. У 2015 роцi розмiр статутного капiталу не змiнювався [52]. 

Кондитерська відома на ринку України і країн Співдружності Незалежних Держав з 1997 року як ЗАО “Київ-КОНТІ”. У березні 2011 року Компанія стає Приватним Акціонерним підприємством “Виробниче об'єднання "КОНТІ", засноване фiзичними та юридичними особами та зареєстроване розпорядження Ворошиловського виконавчого комiтету м.Донецьк N 318/45 вiд 22.10.97 р.

У складi групи 6 фабриків: 4 в Українi (Донецька, Костянтинiвська, Горлiвська, Макеївка) та 2 в Росiї (Курська, Курськ) на яких працюють 58 сучасних високотехнологічних ліній по випуску кондитерської продукції. Виробниче обладнання для компанії розробляють і поставляють провідні європейські компанії за спеціальним замовленням. Костянтинiвська кондитерська фабрика була заснована в 1943 роцi. 

До складу компанiї "КОНТІ" фабрика ввiйшла в 1997 роцi, i iз цього моменту в пiдприємства почалося нове життя. Була проведена генеральна реконструкцiя бiсквiтного, карамельного й цукеркового цехiв, зроблена модернiзацiя всього встаткування. Основнi фонди пiдприємства були оновленi за рахунок модернiзацiї вже iснуючих технологiчних лiнiй. Зараз на фабрицi провадяться цукерки, цукрове печиво, вафлi, карамель i драже.

Горлiвська кондитерська фабрика була створена у 60-тi роки ХХ столiття. Фабрика називалася харчосмаковою, випускаючи гiрчицю, сухарi, пиво. В 1999 роцi Горлiвська кондитерська фабрика ввiйшла до складу компанiї "КОНТІ". На фабрицi вiдразу ж був проведений капiтальний ремонт будинкiв i споруджень, модернiзованi наявнi виробничi потужностi. В 2004 році тут була встановлена нова лiнiя з виробництва печива. Зараз фабрика спецiалiзується на випуску печива.

Донецька кондитерська фабрика була заснована в 1946 роцi. В 2001 роцi, до моменту входження до складу компанiї "КОНТІ" фабрика могла технiчного "нокауту". Сьогоднi ж технiчне оснащення Донецької фабрики є одним iз кращих у Європi. На фабрицi виробляються десерти "Бонжур", шоколаднi цукерки з комбiнованими начинками, шоколадно-вафельнi вироби, печиво - сендвич i мармелад.

Курська кондитерська фабрика була заснована в 1936 роцi. Фабрика успадкувала традицiї кондитерського виробництва, що iснували в Росiї ще в XI столiттi. В 2004 роцi Курська кондитерська фабрика ввiйшла до складу групи "КОНТІ". В 2004 році була пiдписана iнвестицiйна Угода, що передбачають гарантiї по iнвестицiйнiй i соцiальнiй полiтицi компанiї в Курськiй областi. Y 2011 році запущено потужний виробничо-адміністративний комплекс в Курську, що полегшує розширення присутності на російському ринку, особливо в умовах невизначеності подальших зовнішньоекономічних відносин з України з Росією та підвищення митних ставок на ввіз кондитерської продукції в Росію.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал