1 Теоретико-методичні основи управління конкурентоспроможністю підприємстваСторінка7/10
Дата конвертації11.01.2017
Розмір1.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання НДРСУПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

(нА ПРИКЛАДІ ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»)
08-38. БДР.003.000.000ПЗ

Керівник дипломної роботи:

______ д.е.н., проф. Н.П. Карачина

«12» грудня 2013 р.

Виконавець: ст. гр. МОз–10

__________________ Л.І. Перцата

«12» грудня 2013 р.

Вінниця ВНТУ 20131 Підстава для виконання роботи

Робота проводиться на підставі наказу ректора Вінницького національного технічного університету від «14» лютого 2014 р. №31. Дата початку роботи – 01.10.2013. Дата закінчення роботи – 4.06.2014.


2 Мета і призначення науково-дослідної роботи

Мета роботи – формування пропозицій щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства за аналізування конкурентоспроможності підприємства.

Для виконання НДР необхідно розв'язати такі задачі:

- визначити економічну сутність та необхідність дослідження конкурентоспроможності підприємства;

- розглянути фактори та проблеми управління конкурентоспроможністю підприємства;

- розглянути основні методики аналізування конкурентоспроможності підприємства;

- надати загальну економічну характеристику ПАТ «Яготинський маслозавод» та проаналізувати основні показники його діяльності;

- провести оцінювання конкурентоспроможності ПАТ «Яготинський маслозавод»;

- надати пропозиції та рекомендації щодо покращення управління конкурентоспроможністю ПАТ «Яготинський маслозавод»;

- провести аналізування дотримання охорони праці в управлінському відділі підприємства.

Після проведення ґрунтовного аналізу управління конкурентоспроможністю та аналізу конкурентоспроможності підприємства, необхідно запропонувати рекомендації стосовно удосконалення управління конкурентоспроможністю, впровадження яких підвищить ефективність діяльності ПАТ «Яготинський маслозавод».
3 Вихідні дані для проведення науково-дослідної роботи

Офіційні дані щодо розвитку молочної промисловості; підручники і посібники з питань управління конкурентоспроможністю; законодавчі документи України та фінансова звітність (Форми № 1 "Баланс" та № 2 "Звіт про фінансові результати").


4 Джерела розробки

1. Портер М. Е. Конкуренция / М. Е. Портер ; [пер. с англ.]. – М. : ИД “Вильямс”, 2005. – 608 с.

2. Решетникова Т. П. Методы оценки конкурентоспособности предприятия / Т. П. Решетникова // Вісник Східноукраїнського національного університету. – 2001. – № 9. – С. 166 – 173.

3. Перцовский Н. І. Международный маркетинг: [Учеб. пособие ] / Н. І. Перцовский, І. А. Спиридонов, С. В. Барсукова // Высшая школа. 2001. – 239 с.

4. Тарнавська, Н. П. Нові погляди на сутність конкурентоспроможності підприємств / Н. П. Тарнавська, І. І. Макарова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 12. - С. 57-66.

5. Сіренко К. Управління конкурентоспроможністю підприємства / К. Сіренко [Електронний ресурс] - Режим доступу : // http://conference.spkneu.org/ 2012/12/sirenko-k/

6. Пашина О. А. Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності  підприємств / Пашина О. А. – Т. 2.: Дніпропетровськ. : Герда, 2013. [Електронний ресурс] - Режим доступу : // http://conf.at.ua/monografija_ehp_t2_v_a5.pdf
5 Виконавець НДР

Головний виконавець НДР – кафедра менеджменту та моделювання в економіці.

Виконавець НДР – Перцата Леся Іванівна.

6 Вимоги до виконання НДР

В процесі виконання науково-дослідної роботи потрібно визначити напрямки покращення управління конкурентоспроможністю підприємства, використовуючи метод інтегральних показників за сукупністю таких критеріїв: ефективність виробничої діяльності підприємства, фінансовий стан підприємства, ефективність організації збуту та просування товарів, конкурентоспроможності товару.


7 Етапи виконання НДР

Таблиця 1 – Календарний план виконання НДР

Етапи НДР

Зміст етапу

Термін

виконання

1

2

3

4

1.

Вибір напряму

дослідженняДобір, вивчення та узагальнення науково-економічної інформації та статистичної інформації; розгляд можливих напрямків досліджень та їх оцінювання; вибір напряму дослідження, обґрунтування прийнятого напрямку дослідження; розроблення, погодження і затвердження ТЗ на НДР

Вересень 2013 року


2


Теоретичне

дослідження1 Теоретико-методичні основи управління конкурентоспроможністю підприємства

Жовтень-січень

2013 року


3


Аналітична частина дослідження

2 Аналізування стану управління конкурентоспроможністю на ПАТ «Яготинський маслозавод»

Лютий-квітень

2014 року


4


Розробка рекомендацій та пропозицій
Розробка розділу «Охорона праці»

3 Пропозиції та рекомендації щодо покращення управління конкурентоспроможністю на ПАТ «Яготинський маслозавод»
4 Охорона праці

Квітень-травень

2014 року


5


Узагальнення

результатів

дослідження


Оформлення пояснювальної і графічної частини БДР. Складання висновків за результатами досліджень

Травень 2014 року

6


Подання БДР до

захисту


Одержання відгуку і рецензії керівника. Дооформлення ДР та корекція окремих результатів дослідження після зроблених зауважень.

1-а та 2-а декада червня 2014 року

7


Захист БДР

Попередній і основний захист БДР

Червень 2014 року


8 Очікувані результати

В результаті виконання ДР очікується одержання обґрунтованих рекомендацій та пропозицій, які можуть бути використані на досліджуваному підприємстві ПАТ «Яготинський маслозавод» з метою підвищення ефективності його діяльності та покращення управління конкурентоспроможністю підприємства


9 Матеріали, які подаються під час закінчення НДР та її етапів

Пояснювальна записка БДР, відгук керівника, рецензія.


10 Порядок приймання НДР та її етапів

Результати науково-дослідної роботи періодично розглядаються керівником роботи та завідувачем кафедри; проводиться попередній захист роботи та офіційний захист БДР.

ДОДАТОК Б
Фінансова звітність ПАТ «Яготинський маслозавод» за 2011-2012 рр.

КодиДата

17.04.2012

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Яготинський маслозавод"

за ЄДРПОУ

00446003

Територія

Київська Яготинський 07700 м. Яготин Шевченка, б.213

за КОАТУУ

3225510100

Організаційно-правова форма господарювання

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

230

Орган державного управління
за СПОДУ

д/в

Вид економічної діяльності

Перероблення молока та виробництво сиру

за КВЕД

15.51.0

Одиниця виміру:

тис. грн.

Контрольна сума

 

Адреса:

07700, Яготинський, м. Яготин, Шевченка, б.213

Середня кількість працівників:

818Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал