1 Теоретико-методичні основи управління конкурентоспроможністю підприємстваСторінка5/10
Дата конвертації11.01.2017
Розмір1.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
= 1,52.
- критерій ефективності організації збуту і просування товару на ринку розраховується за формулою (1.15):

ЕЗ = 0,44×0,95+0,36×0,012 +0,2×99 = 20,22.

- критерій конкурентоспроможності товару, за формулою (1.16):

КТ =


Загалом при впровадженні запропонованих рекомендацій коефіцієнт конкурентоспроможності зміниться так:

- коефіцієнт конкурентоспроможності підприємства за формулою (1.12):

ККП = 0,15×24,61+0,29×1,52+0,23×20,22+0,33×1,2 = 9,2.

Отже за прогнозами рівень конкурентоспроможності зі значення коефіцієнта 8,33 зросте на 0,87 до 9,2.

План пропозицій та рекомендацій узагальнено в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 - План пропозицій та рекомендацій для ПАТ «Яготинський маслозавод»Найменування та зміст заходу, що пропонується

Відповідальні за реалізацію заходу

Терміни

викона-нняВитрати, тис. грн

Економічний та

інші види ефектів1

2

3

4

5

Збільшення суми власного капіталу до 135150 тис. грн. за рахунок іншого додаткового капіталу

Директор підприємства

6 місяців

33000

Зміцнення фінансової стійкості підприємства, залучення інвесторів та вихід на нові ринки

Збільшення суми оборотних активів до 222807 тис. грн. за рахунок дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 5000 тис. грн., поточних фінансових інвестицій на 55000 тис. грн.

Директор підприємства

6 місяців

60000

Покращення тенденції мультиплікатора власного капіталу, що збільшить чистий прибуток

Створення команди маркетологів, приорітетом діяльності яких є використання методу прямого контакту з клієнтом

Начальник відділу маркетингу

10-20 днів

14

Підвищення іміджу підприємства, що дасть змогу підвищити збут на 32-38 %

Активізувати збутову діяльність з метою збільшення частки ринку на 36%

Начальник відділу збуту

6 місяців

50

Розширення ринку збуту до території, яка охопить всю Україну

Розробити нову систему ціноутворення на основі комбінованої стратегії

Начальник відділу маркетингу

1 місяць

20

Дасть змогу розширити частку ринку

Отже, до конкретних заходів удосконалення фінансового стану й конкурентоспроможності підприємства можна віднести створення команди, маркетологів приорітетом діяльності яких стане використання методу прямого контакту з клієнтом; максимальну активізацію збутової діяльності; розробку нової системи ціноутворення; збільшення суми власного капіталу до 135150 тис. грн. та збільшення суми оборотних активів до 222807 тис. грн., збільшення частки ринку на 36%. Після втілення вище неведених пропозицій та рекомендацій фінансовий стан ПАТ «Яготинський маслозавод» покращиться, що водночас сприятиме посиленню та його конкурентоспроможності.

4 ОХОРОНА ПРАЦІ
4.1 Характеристика професії та приміщення
Охарактеризуємо професію «Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб» та наведемо її код відповідно до до Національного класифікатору професій (КП) ДК 003:2010 (від 28.07.2010 року № 327) в таблиці 4.1 [52].

Таблиця 4.1 – Загальні характеристики професії «Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб»Назва

Опис

Розділ

1. Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)

Галузі застосування знань

Розділ охоплює широке коло професій, пов'язаних із здійсненням різноманітних функцій управління та керівництва, які в цілому суттєво відрізняються за своєю складністю та відповідальністю.

Освітній документ

Диплом про повну вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста, магістра

Код професії

1471

Випуск ДКХП

-

Завдання та обов’язки у сфері охорони праці  • Менеджер зобов'язаний дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, режиму праці і відпочинку і строго дотримуватися інструкції з охорони праці для оператора ЕОМ.

  • Менеджер зобов’язаний повідомити безпосереднього керівника про будь−які ситуації, загрозливі для життя і здоров'я людей, про кожний нещасний випадок, який стався під час робочого часу, про погіршення стану свого здоров'я, у тому числі про прояв ознак гострого захворювання.

  • Працівник зобов'язаний знати та дотримуватися правил особистої гігієни: приходити на роботу в чистому одязі і взутті; постійно стежити за чистотою тіла, рук, волосся; мити руки з милом після відвідування туалету, дотику з забрудненими предметами, після закінчення роботи.

  • Підготувати робочу зону для безпечної роботи: перевірити оснащеність робочого місця, справність обладнання, електропроводки на видимі пошкодження. При несправності повідомити безпосередньому керівникові. Перевірити зовнішнім оглядом достатність освітлення і справність вимикачів і розеток тощо.

  • Забороняється зберігати на своєму робочому місці пожежо та вибухонебезпечні речовини.

Кваліфікаційні вимоги

Вимагається повна вища освіта напряму підготовки “Менеджмент” (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна вища освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи за фахом — не менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом “Менеджмент”.

Об’єктом дослідження є управлінський відділ, який знаходиться на другому поверсі адміністративної будівлі підприємства. Загальна площа приміщення становить 22,5 м2. Висота приміщення 3 м., звідки об’єм становить – 22,5×3=67,5 м3. Кількість працюючих у приміщенні – 6 осіб. Отже, на одну особу в приміщенні припадає: 22,5/4 = 5,625 (м2/ос.) робочої площі. Відповідно об’єму на одну особу в відділі припадає 67,5/4=16,875 (м3/ос.).

За СНиП 2.09.04–87 на кожного працюючого в управлінських приміщеннях повинно припадати не менше 4 м2/чол. робочої площі [53]. За НПОАП 0.00-1.28-10 на одного працівника, який застосовує ЕОМ має припадати не менше 6 кв. м. (у нашому випадку 5,625 м2/ос), а об’єм повітря в приміщенні має бути не менше 20 куб. м (у нашому випадку 16,875 м3/ос.) [54]. Висота приміщення – не менше 2,5 м.

Отже, як бачимо цих нормативів не дотримано. Приміщення є критично малим для цієї кількості осіб.

В приміщенні передбачено 2 вікна: довжина 1 м., висота 1,5 м. У приміщенні розташовано 3 комп’ютери. Напруга джерела живлення комп’ютерів у приміщенні − 220 В. У приміщенні розміщені 4 письмових столи, 2 шафи для зберігання документів. За небезпекою ураження електричним струмом приміщення бухгалтерії належить до приміщень без підвищеної небезпеки ураження електричним струмом працюючих. За типовими нормами належності вогнегасників НАПБ Б.03.001−2004 для приміщення бухгалтерії варто обрати один вуглекислотний вогнегасник ВВК–2 (так як в приміщенні наявні ЕОМ), а тип пожежної сигналізації – комбінований автоматичний сповіщувач.

Планування приміщення наведено на рисунку 4.1.

де: 1 – шафа;

2 – робочі місця (столи);

3 – персональні комп’ютери;

4 – дверний отвір;

5 – вікна (розмір вікна 1×1,5 м.);


3

4 м

2c:\documents and settings\admin\рабочий стол\безымянныйоп.bmp
Рисунок 4.1 – Схема приміщення управлінського відділу

4.2 Аналіз стану охорони праці в приміщенні


Вихідні дані для аналізу наведено в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 – Вихідні дані для аналізу метеорологічних умов на робочому місціКатегорія робіт

Період року

Робоче місце (постійне П, непостійне, Н)

Температура, С0

Відносна вологість, %

Швидкість руху повітря, м/с

Концентрація шкідливих речовин в повітрі робочої зони: оксид вуглецю (во), озон (о), оксид азоту (оа), формальдегід (ф) мг/м3

во

о

оа

ф

Легка Іа

Холодний

П

25

40

0,38

26

0,25

3,5

0,45

За санітарними нормами мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042−99 [48] для категорії робіт легкі Іа в холодну пору року визначають такі норми: оптимальна температура – 22-24 ºС, а допустима – 21-25 ºС; оптимальна відносна вологість – не більше 40-60%, допустима – не більше 75 % (при заданих температурах повітря); оптимальна швидкість руху повітря – не більше 0,1 м/с, допустима – 0,1 м/с; концентрація оксиду вуглецю – не більше 20 мг/м3, озону – не більше 0,1 мг/м3, оксиду азоту – не більше 2 мг/м3, формальдегіду – не більше 0,5 мг/м3. Зрівняємо фактичні дані з нормативними та зробимо висновки: температура повітря є допустимою; відносна вологість є оптимальною; швидкість руху повітря завищена; концентрація оксиду вуглецю завищена; концентрація озону перевищує норми; концентрація оксиду азоту також перевищує норми; концентрація формальдегіду оптимальна.

Для покращення умов праці в приміщенні варто привести до оптимальних такі показники: швидкість руху повітря, концентрації оксиду вуглецю, озону та оксиду азоту.

Для аналізу достатності природнього освітлення наведемо схему приміщення (рисунок 4.1). Відношення відстані між протилежними будівлями до висоти карнизу протилежного будинку становить 1 м. Вид світлопропускаючого матеріалу  скло листове сонцезахисне. Вид віконної рами – металеві одинарні. Сонцезахисні пристрої – регульовані жалюзі. Стан стелі – свіжопобілена. Стан стін – обклеєні темними шпалерами. Стан підлоги – оливково-зелений. Характеристика зорової роботи – робота середньої точності.

Нормоване значення КПО буде становити 1,5 [55]. Орієнтація світлових прорізів за сторонами горизонту (приймаємо, що вікна виходять на північний схід). Тоді нормоване значення КПО складе:
еN = 1,5 × 0,9 = 1,35.
Для робочих місць, де застосовують ЕОМ, значення КПО має становити не

менше 1,5%.

Щоб визначити достатність природного освітлення, розраховуємо фактичне значення КПО виходячи із формули:
, (4.1)
де Sв – площа усіх вікон у приміщенні;

Sn – площа підлоги приміщення;

τз – загальний коефіцієнт світлопроникності віконного прорізу;

r1коефіцієнт, який враховує відбиття світла від внутрішніх поверхонь приміщення;

ŋв − світлова характеристика вікна;

Кбуд − коефіцієнт, що враховує затемнення вікон іншими будинками;

Кз − коефіцієнт запасу[56].

Розраховуємо загальний коефіцієнт світлопроникності віконного прорізу (τз) за формулою:


, (4.2)
де де τ1 – коефіцієнт світло пропускання матеріалу (τ1=0,65);

τ2 – коефіцієнт, що враховує втрати світла у віконній рамі (τ2=0,9);

τ3 – коефіцієнт, що враховує втрати світла у несучих конструкціях (при боковому освітленні τ3 = 1)

τ4 – коефіцієнт, що враховує втрати світла у сонцезахисних пристроях (τ4=1);

τ5 – коефіцієнт, що враховує втрати світла у захисній сітці, яка встановлюється під ліхтарями (приймається рівним 1) [59].
.

0,7 м


4 м

0,8 м


4,5 м

1,5 м


3 м

1
а) вигляд збоку2

4 м
c:\documents and settings\admin\рабочий стол\безымянныйоп2.bmp

4,5 м
б) вигляд зверху

Рисунок 4.2 – Схема розрахунку природнього освітлення


Світлову характеристику вікна (ŋв) розраховуємо відповідно за даними наведеними в таблиці 8 методичних вказівок [56].

Відношення довжини приміщення (L) до його глибини (В) = 5/4,5 = 1,11. Відношення глибини приміщення (В) до висоти від рівня робочої поверхні до верхнього краю вікна (h) = 4,5/1,5 = 3. Отже, ŋв = 18.

Приймаємо в розрахунок те, що біля адміністративного будинку є будинки на відстані 1 м, тоді Кбуд = 1,4. Приймаємо коефіцієнт запасу 1,3.

Визначаємо середньозважений коефіцієнт відбиття. Приймаємо, що стеля свіжопобілена, тоді ρстелі = 0,8. Приймаємо, що стіни обклеєні темними шпалерами, тоді ρстін = 0,15. Приймаємо, що підлога оливково-зелена, тоді ρпідлоги =0,2. Площа стін становить Sстін = (3×4,5×2 + 3×5×2) =57 м2. Площа всіх вікон у приміщенні становить Sв=1×1,5×2 = 3 м2. Площа підлоги приміщення Sh=5×4,5=22,5 м2.


.
Отже, Рср = 0,3.

Порахувавши значення параметрів, що характеризують адміністративне приміщення (управлінський відділ), визначаємо коефіцієнт r1:  • відношення глибини приміщення (В) до висоти від рівня умовної робочої поверхні до верху вікна (h): 4,5/1,5 = 3;

  • відношення відстані до розрахункової точки від зовнішньої стіни (l) до глибини приміщення (B): 4/4,5 =0, 89;

  • відношення довжини приміщення (L) до його глибини (B): 5/4,5 = 1,11.

Враховуючи наведені вище співвідношення та дані таблиці 9 методичних вказівок [56], коефіцієнт, який враховує відбиття світла від внутрішніх поверхонь приміщення буде дорівнювати r1= 1,85.

Отже, фактичне значення природного освітлення (еф) дорівнює:
Як бачимо з розрахунку, фактичне значення природного освітлення нижче нормованого (0,44< 1,35 (1,5)), то природне освітлення в приміщенні недостатнє.

Для освітлення управлінського відділу застосовуються лампи розжарювання потужністю 80 Вт. Система освітлення − загальна. Отже, нормоване значення освітленості повинне становити не менше 300 люкс (за ДБН В. 2. 5-28-2006) [57].

Схема розміщення світильників в управлінському відділі наведена на рисунку 4.3.

1,2 м


0,65 м

1,2 м


0,65 м

0,65 м


0,65 м

4,5 м


5 м

0,75 м


1 м

1 м


0,75 м

0,75 м


1 м


0,75 м

Рисунок 4.3 – Схема розміщення світильників в управлінському відділі


Розрахуємо фактичне значення освітлення (Еф). Фактичне значення штучного освітлення (Еф) розраховуємо за формулою [56,57]:
(4.3)

де Fл – світловий потік однієї лампи, лм;

ηв – коефіцієнт використання світлового потоку. Для світильників, які використовуються в адміністративних будівлях для традиційних розмірів приміщення і кольорового оздоблення, може набувати значення в межах ηв = 0,4 − 0,6;

N – кількість світильників у приміщенні, яке досліджується, шт.;

n – кількість ламп у кожному світильнику, шт.;

S – площа приміщення, м2;

k – коефіцієнт запасу.

z – коефіцієнт нерівномірності освітлення: для ламп розжарювання z = 1,15; для люмінесцентних ламп z = 1,1.

Розраховуємо значення світлового потоку (Fл) для ламп розжарювання потужністю 80 Вт. Згідно таблиці 11 методичних вказівок [56] вибираємо тип лампи – БК 125-135-100 (світловий потік буде становити 1630 лм).

Коефіцієнт використання світлового потоку (ŋВ). Приймаємо середнє його значення 0,5 ((0,4+0,6) /2). Кількість світильників (N) (згідно умов задачі – 5 штук). Кількість ламп у світильнику (n) (згідно умов задачі 1 штука). Площа приміщення (S) (22,5 м2). Коефіцієнт запасу (К) ( К = 1,3). Коефіцієнт нерівномірності освітлення (Z = 1,15).

Таким чином, фактичне значення штучного освітлення буде складати:

Отже, фактичне значення штучного освітлення значно менше встановленої норми (196,57<300-500 лк). Рівень штучного освітлення потрібно покращити.

4.3 Розробка пропозицій щодо покращення роботи в приміщенні


В таблиці 4.3 наведено перелік заходів щодо покращення умов праці на робочому місці, що в ході проведених досліджень були виявлені і не відповідають умовам праці за діючими законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці.

Таблиця 4.3 – Розробка заходів покращення стану охорони та умов праці№ п/п

Виявлені недоліки

Заходи покращення умов праці

1

2

3

1

Не дотримано нормативу забезпечення об’ємом

Зменшити кількість працівників в приміщенні

2

Висока швидкість руху повітря

Закривати кватирки та не залишати одночасно відкритими двері та кватирки.

3

Високі концентрації озону, оксиду азоту, оксиду вуглецю

Виявити джерела забруднення та усунути їх

Забезпечити функціонування припливно-витяжної вентиляції приміщення бухгалтерії4

Недостатність природного освітлення в приміщенні

Застосувати матеріали, що підвищують відбиття світла від внутрішніх поверхонь приміщення;

Застосувати штучне освітлення в приміщенні за потреби.5

Недостатнє штучне освітлення

Збільшити кількість світильників у приміщенні (ламп у світильнику) або збільшити потужність ламп


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал