1 Теоретико-методичні основи управління конкурентоспроможністю підприємстваСторінка4/10
Дата конвертації11.01.2017
Розмір1.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

- витрати на виробництво одиниці продукції, що розраховується за формулою (1.1):
2011р. : Вод = = 6,49,

2012р. : Вод = = 6,69.


- фондовіддачу, що розраховується за формулою (1.2):
2011р. : КобОЗ = = 5,51,

2012р. : КобОЗ = = 4,27.

- рентабельність товару, що розраховується за формулою (1.3):
2011р. : Рт = = 0,39,

2012р. : Рт = = 0,57.


- продуктивність праці, що розраховується за формулою (1.4):
2011р. : Пп = = 152,41,

2012р. : Пп = = 208,88.

- фінансовий стан підприємства який включає в себе такі показники:

- коефіцієнт фінансової автономії, що розраховується за формулою (1.5):


2011р. : Кавт = = 0,26,

2012р. : Кавт = = 0,3.

- коефіцієнт платоспроможності, що розраховується за формулою (1.6):
2011р. : Кплат = = 0,42,

2012р. : Кплат = = 0,38.


- коефіцієнт абсолютної ліквідності, що розраховується за формулою (1.7):

2011р. : Клабс = = 0,002,

2012р. : Клабс = = 0,036.

- коефіцієнт оборотності оборотних коштів, що розраховується за формулою (1.8):


2011р. : КобОК = = 3,367,

2012р. : КобОК = = 4,785.

- ефективність організації збуту та просування товарів яка включає в себе такі показники:

- рентабельність продажу, що розраховується за формулою (1.9):

2011р. : РПрод = = 0,01,

2012р. : РПрод = = 0,48.- коефіцієнт затовареності готовою продукцією, що розраховується за формулою (1.10):
2011р. : Кзатов = = 0,3,

2012р. : Кзатов = = 0,06.


- коефіцієнт ефективності реклами і засобів стимулювання збуту, що розраховується за формулою (1.11):

2011р. : Кефр,з = = - 415,75,

2012р. : Кефр,з = = 88,63.
Якість товарів ПАТ «Яготинський маслозавод» за період з 2009 по 2010 рік знизилась, але з закупівлею нових технологій ця ситуація змінилась на краще. На протязі 2010 року на підприємстві відбулося впровадження системи якості у відповідності до вимог міжнародного сертифікату ISO 9001:2008, і в липні 2010 року завод отримав цей сертифікат.

Приймемо за максимальне оціночне значення споживачами продукції 100% (балів). Отже продукція підприємства відповідає показникам якості з точки зору покупців приблизно на 70-74%, в середньому це 72%, тобто 74 бали в 2011 році, а в 2012 році - 75-80%, отже в середньому це 78%, тобто 78 балів.

Ціна - доступність товарів для споживачів в 2011 році становила близько 80%, а в 2012 – 75% за тією ж шкалою в 100% (балів).

Показники аналізу конкурентоспроможності узагальнені в таблиці 2.3.Таблиця 2.3 – Аналіз конкурентоспроможності ПАТ «Яготинський маслозавод»

Показники

2011 рік


2012 рік


Відхилення

Абсолю-тне

Відносне, %

1

3

4

5

6

1. Ефективність виробничої діяльності підприємства

Витрати на виробництво одиниці продукції

6,49

6,69

0,2

3,08

Фондовіддача

5,51

4,27

-1,24

-22,50

Рентабельність товару

0,39

0,57

0,18

46,15

Продуктивність праці

152,41

208,88

56,47

37,05

2. Фінансовий стан підприємства

Коефіцієнт фінансової автономії

0,26

0,3

0,04

15,38

Коефіцієнт платоспроможності

0,42

0,38

-0,04

-9,52

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,002

0,036

0,034

1700

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів

3,367

4,785

1,418

42,11

3. Ефективність організації збуту та просування товарів

Рентабельність продажу

0,01

0,48

0,47

4700

Коефіцієнт затовареності готовою продукцією

0,3

0,06

-0,24

-80

Коефіцієнт ефективності реклами і засобів стимулювання збуту

_

88,63

88,63

100

4. Конкурентоспроможності товару

Якість товару

72

78

6

8,33

Ціна товару

80

75

-5

-6,25

Далі розрахуємо такі показники як:

- критерій ефективності виробничої діяльності за формулою (1.13):

2011 р.: ЕВ = 0,31×6,49+0,19×5,51+0,40×0,39+0,10×152,41 = 18,5,   

2012 р.: ЕВ = 0,31×6,96+0,19×4,27+0,40×0,57+0,10×208,88 = 24.     


2012

2011

Значення критерію

Рисунок 2.3 – Динаміка критерію ефективності виробничої діяльності

- критерій фінансового стану підприємства  розраховується за формулою (1.14):

2011 р.: ФП = 0,29×0,26+0,20×0,42+0,36×0,002+0,15×3,367 = 0,67,

2012 р.: ФП = 0,29×0,3+0,20×0,38+0,36×0,036+0,15×4,785 = 0,9.


2011

2012

Роки

Значення критерію

Рисунок 2.4 – Динаміка фінансового стану підприємства

- критерій ефективності організації збуту і просування товару на ринку розраховується за формулою (1.15):

2011 р.: ЕЗ = 0,44×0,01+0,36×0,3 +0,2×0= 0,56,

2012 р.: ЕЗ = 0,44×0,48+0,36×0,06 +0,2×88,63 = 17,96.


2012

Роки

2011

Значення критерію

Рисунок 2.5 – Динаміка критерію ефективності організації збуту і просування товару на ринку

- критерій конкурентоспроможності товару, за формулою (1.16):

2011 р.: Кт =

2012 р.: Кт =

2012

2011

Роки

Значення критерію

Рисунок 2.6 – Динаміка критерію конкурентоспроможності товару


- коефіцієнт конкурентоспроможності підприємства за формулою (1.12):

2011 р.: ККП = 0,15×18,5+0,29×0,67+0,23×0,560,33×0,9 = 3,39,

2012 р.: ККП = 0,15×24+0,29×0,9+0,23×17,96+0,33×1,04 = 8,33.

Ік2011 = = 3,39

Ев

0,15


Фп

0,29


Ез

0,23


Кт

0,33


0,67

18,5


0,56

0,9


=

=

==
Рисунок 2.7 – Схема формування інтегрального показника конкурентоспроможності за 2011 рік

Ік2012 = = 8,33

Ев

0,15


Фп

0,29


Ез

0,23


Кт

0,33


0,9

24

17,961,04

=

==

=
Рисунок 2.8 - Схема формування інтегрального показника конкурентоспроможності за 2012 рік
2011

2012

Значення критерію

Роки

Рисунок 2.9 – Динаміка інтегрального показника конкурентоспроможності підприємства

Отже, в 2011 році коефіцієнт конкурентоспроможності склав 3,39. В 2012 році ситуація покращилась, коефіцієнт склав 8,33, що свідчить про те, що у підприємства з’явились конкурентні переваги. До них можна віднести закупівлю нового обладнання у зарубіжних виробників та організацію його продуктивної роботи.

Також сильних змін зазнав чистий прибуток підприємства. Проведемо його факторний аналіз для виявлення впливу факторів на показник. Вплив здійснюють:

- коефіцієнт оборотності оборотних активів, який розраховується за формулою (1.18):
2011р.: КобОА = = 1,973,

2012р.: КобОА = = 2,123.


- мультиплікатор власного капіталу, який розраховується за формулою (1.19):
2011р.: Мк = = 3,959,

2012р.: Мк = = 3,314.


- чисту рентабельність фінансово-господарської діяльності, яка розраховується за формулою (1.20):
2011р.: Рчиста = = 0,015,

2012р.: Рчиста = = 0,046.


Загальна зміна чистого прибутку підприємства розраховується за формулою (1.21):

∆ЧП = 34195 – 7951 = 26244 тис. грн.


За рахунок окремих факторів чистий прибуток змінився так (формули 1.22 -1.25):

∆ЧПВК = 32917 × 1,973 × 3,959 × 0,015 = 3856,77 тис. грн.,

∆ЧПКоб.а. = 102150 × 0,15 × 3,959 × 0,015 = 909,9 тис. грн.,

∆ЧПМк = 102150 × 2,123 × (-0,645) × 0,015 = -2098,2 тис. грн.,

∆ЧПРч = 102150 × 2,123 × 3,314 × 0,031 = 22279,5 тис. грн.,
Загальна зміна чистого прибутку за рахунок впливу факторів розраховується за формулою (1.26):
∆ЧП = 3856,8 + 909,9 – 2098,2 + 22279,5 = 26244 тис. грн.
Вплив окремих факторів на чистий прибуток підприємства узагальнено в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 – Вплив факторів на зміну чистого прибуткуФактор

Вплив, тис. грн.

Загальна зміна чистого прибутку

26244

в т. ч. за рахунок зміни:

Власного капіталу

3856,8

Коефіцієнта оборотності оборотних активів

909,9

Мультиплікатора власного капіталу

- 2098,2

Рентабельності чистої

22279,5

З отриманих результатів чітко видно, що чистий прибуток в 2012 році порівняно з 2011 роком зріс на 26244 тис. грн. За рахунок власного капіталу чистий прибуток зріс на 3856,8 тис. грн., за рахунок зміни коефіцієнта оборотності активів - зріс на 909,9 тис. грн., за рахунок мультиплікатора власного капіталу – зменшився на 2098,2 тис. грн. і за рахунок рентабельності чистої - зріс на 22279,5 тис. грн.

Отже, аналіз фінансової стійкості підприємства показав, що підприємство є фінансово не стійким. Аналіз рентабельності підприємства показав, що підприємство є рентабельним. Аналіз ділової активності підприємства показав, що підприємство є активним. А також проведено аналіз показників конкурентоспроможності підприємства за методикою, що була обрана в першому розділі. Аналіз показав, що підприємство є конкурентоспроможним, оскільки має конкурентні перемоги. Також проведено факторний аналіз який показав, що вплив на чистий прибуток в більшій мірі зріс за рахунок чистої рентабельності.
2.3 Особливості управління конкурентоспроможністю підприємства

ПАТ «Яготинський маслозавод»


Управління конкурентоспроможністю підприємства здійснює, в першу чергу директор. Директором ПАТ «Яготинський маслозавод» є  Сіренко Олександр Олександрович. Саме під його безпосереднім керівництвом є заступники з виробництва, з комерційних питань, з матеріально-технічного постачання, головний інженер, начальник відділу бухгалтерії, відділу економіки виробництва, відділу кадрів, відділу охорони праці та завідувач канцелярією. Загалом це 9 безпосередньо підлеглих заступників або начальників. Фахівців у галузі управління вважають, що середня норма керованості для менеджерів вищої ланки — 3-6 підлеглих. З чого можна зробити висновок, що кількість безпосередніх підлеглих перевищує норму керованості на 3 підлеглих, що не є критичним значенням. Директор ПАТ «Яготинський маслозавод»:

- визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства.

- визначає напрями розвитку підприємства у формуванні цінової, кредитно-банківської, податкової та страхової політики, соціальної та зовнішньоекономічної діяльності.

- вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища.

- вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам керівника, керівникам виробничих підрозділів підприємства.

- представляє підприємство в органах державної влади і у взаємовідносинах з партнерами.

- вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам керівника, керівникам виробничих підрозділів підприємства.

- забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку.

Посада "Головний інженер" відноситься до категорії "керівники", яка також є одною з головних в управлінні конкурентоспроможністю. Його обов’язки та завдання:

- забезпечує безперебійну і технічно правильну експлуатацію та надійну роботу устаткування, підвищення його змінності, утримання в працездатному стані з потрібним рівнем точності.

- організовує розроблення планів (графіків) оглядів, випробувань та профілактичних ремонтів устаткування згідно з положеннями системи планово-запобіжного ремонту, затверджує ці плани та контролює їх виконання, забезпечує технічну підготовку виробництва.

- організовує роботу з обліку наявності та руху устаткування, складання і оформлення технічної і звітної документації.

- керує розробленням нормативних матеріалів з ремонту устаткування, витрат матеріалів на ремонтно-експлуатаційні потреби, аналізом показників його використання, складанням кошторисів на проведення ремонтів, оформленням заявок на придбання матеріалів та запасних частин, необхідних під час експлуатації устаткування.

- організовує міжремонтне обслуговування, своєчасний і якісний ремонт та модернізацію обладнання, роботу з підвищення його надійності та довговічності, технічний нагляд за станом, утриманням, ремонтом будівель та споруд, забезпечує раціональне використання матеріалів на виконання ремонтних робіт.

- забезпечує додержання правил і норм охорони праці під час проведення ремонтних робіт.

Під його безпосереднім керівництвом знаходяться заступник головного інженера, відділ головного механіка, головного енергетика, технологічна лабораторія, відділ автоматизованої системи керування виробництва та провідний інженер з нагляду за виробництвом. Загалом 6 начальників, що вкладається в норму керованості.

Заступник директора з виробництва керує основним виробництвом (виробництвом продукції,яка є ключовим елементом конкурентоспроможності підприєсмтва) та начальником постачальних складів. Заступник директора з комерційних питань керує відділом збуту, маркетингу та майстром транспортної дільниці. Заступник директора з матеріально-технічного постачання керує відділом з матеріально-технічного постачання та начальником приймальних складів.

Важливим в управлінні конкурентоспроможністю є стратегія ціноутворення. На даний час на підприємстві використовується стратегія середніх цін (нейтральне ціноутворення). Вона є найбільш типова для більшості фірм, що розглядають одержання прибутку як довгострокову політику. Стратегію середніх цін вважають найбільш справедливою, оскільки вона виключає "війни цін", не приводить до появи нових конкурентів, не дозволяє фірмам наживатися за рахунок покупців, дає можливість діставати справедливий прибуток на вкладений капітал.

За останній час у ПАТ «Яготинський маслозавод» з’явились нові конкурентні переваги. Однією з конкурентних переваг є те, що на ПАТ "Яготинський маслозавод", яке входить до складу холдингу "Молочний альянс", завершилася повна модернізація виробничих потужностей. У технічне оновлення підприємства інвестовано близько 50 млн гривень. Зокрема, осучаснені приймально-апаратне відділення, цех кисломолочної продукції, маслоцех, ділянка розливу продукції в ПЕТ-упаковку та компресорний цех. У результаті реконструкції приймально-апаратного відділення збільшено обсяг сховища сировини майже втричі (з 100 т до 290 т), підвищено більш як удвічі продуктивність ліній сепарації та пастеризації сирого молока (з 14 т/рік до 32,5 т/рік), автоматизовано технологічний процес. За словами фахівців, установка нових сучасних компресорів дозволила зменшити споживання підприємством електроенергії в 2,5 раза, збільшити продуктивність виробництва холоду утричі і підвищити рівень безпеки об'єкту, адже обсяг аміаку в системі зменшився з 14 т до 600 кг. Істотно розширити асортимент дозволило встановлення лінії розфасовки молока в ПЕТ-пляшку потужністю 6000 пляшок/рік та введення в експлуатацію 17 нових танків для приготування кисломолочної продукції, поінформували на підприємстві [41].

Ще однією з конкурентних переваг є філія ПАТ «Яготинський маслозавод» «Яготинське для дітей». Це унікальний для України окремо побудований спеціалізований завод з виробництва дитячого молочного харчування, оснащений найсучаснішим обладнанням світових виробників. Завод випускає повний асортимент молочної продукції для дітей віком від 6 місяців під торговою маркою «Яготинське для дітей».

Також ПАТ «Яготинський маслозавод» пройшов ресертифікацію на відповідність інтегрованої системи управління якістю вимогам двох міжнародних стандартів: ДСТУ ISO 22000:2005 та ДСТУ ISO 9001:2009. Дані стандарти розроблено для організацій, які бажають довести свою здатність систематично виробляти якісну продукцію, що задовольняє потреби споживача. Наслідком цього стало підвищення якості продукції в 2012 році, але перед тим в 2010-2011 роках було помітне її зниження. На даний час завод не повернувся до того рівня продукції який був втрачений. Керівництво здійснює активні дії для підвищення якості та повернення втраченої частини споживачів.

Керівництво постійно розширює асортиментну номенклатуру. В 2011 році спеціалістами підприємства розроблені нові продукти «Простокваша з печі», «Ряжанка з печі», які відразу сподобалися покупцям і попит на них постійно зростає.

«Яготинський маслозавод» сьогодні веде реконструкцію на збільшення обсягів переробки молока ще на 100 тонн », - повідомив Сіренко. Він зазначив, що на сьогодні потужності підприємства з переробки молока становлять 400 тонн на добу і будуть збільшені до 500 тонн [43].
Керівництвом планується проведення розширення підприємства. За словами депутата Київської обласної ради Олександра Сіренка, в 2012 році розширення виробництва в першу чергу було орієнтовано на виробництво кисломолочної продукції - закваска, кефір, ряжанка і кисляк, оскільки на сьогодні існуючі потужності з виробництва цієї продукції завантажені на 100%. Інвестиції в дане розширення оцінюються в 26 млн грн. Розширення передбачає, зокрема, установку ємностей з приймання молока, зі сквашування молока і фасувальних автоматів.
Крім того, в поточному році компанія має намір на 14% збільшити виробництво продукції з незбираного молока - до 80 тис. тонн [44].

Отже, після вивчення організаційної структури ПАТ "Яготинський маслозавод" можна зробити висновок, що кожен керівник має не велику кількість підлеглих, а це дає змогу контролювати їх дії, що, на нашу думку, є однією з конкурентних переваг підприємства. Окрім того на підприємстві завершилася повна модернізація виробничих потужностей, створена філія ПАТ «Яготинський маслозавод» «Яготинське для дітей», ПАТ «Яготинський маслозавод» пройшов ресертифікацію на відповідність інтегрованої системи управління якістю вимогам двох міжнародних стандартів та керівництво постійно розширює асортиментну номенклатуру.


3 ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»
3.1 Пропозиції щодо покращення конкурентоспроможності підприємства
В сучасних ринкових умовах втримання лідируючих позицій підприємства, забезпечення його конкурентоспроможності на ринку є одним з основних завдань менеджера цього підприємства. Саме підвищення конкурентоспроможності підприємства сприятиме покращенню функціонування самого підприємства.

За результатами проведеного аналізу фінансового стану діяльності підприємства та результатами аналізу конкурентоспроможності

ПАТ «Яготинський маслозавод» можна надати пропозиції та рекомендації стосовно покращення його показників та вдосконалення внутрі-фірмового фінансового менеджменту.

Існує мінімальна умова фінансової стійкості, яка полягає в тому, що необоротні активи мають бути менші за власний капітал:


НА < ВК, (3.1)
де НА – необоротні активи;

ВК - власний капітал.


2011р.: 70628 > 69233,

2012р.: 175739 > 102150.


Необоротні активи перевищують суму власного капіталу на 1395 тис грн. в 2011 році та на 73589 тис грн. в 2012 році. Отже необхідно підвищити суму власного капіталу, оскільки станом на кінець 2012 року не дотримано мінімальної умови фінансової стійкостій різниця між необротними активами та власним капіталом зросла на 74194 тис. грн.

Підприємству потрібно збільшити власний капітал за рахунок іншого додаткового капіталу з 102150 тис. грн. на 32,3% (33000 тис. грн.) до суми 135150 тис. грн., що дасть покращення таких показників, як:

- коефіцієнт фінансової автономії:
Кавт =
Зі значення 0,3 він підвищиться до 0,32, тим самий наблизиться до нормативного значення, яке має перевищувати 0,5.

- коефіцієнт фінансової залежності:


Кфз =
Показник становитиме 3,08 й наблизиться до нормативного значення 2 і менше, тобто зменшиться на 1, що свідчитиме про зменшення частки залученого капіталу в загальній сумі майна підприємства.

- коефіцієнт фінансового ризику:


Кфр =
Відбудеться покращення показника зі значення 2,3 до значення 1,75 й наближення його до нормативного значення 1 і менше.

- власний капітал не перевищить суму необоротних активів, але різниця між ними суттєво зменшиться:


175739 > 135150,

175739 – 135150 = 40589,

73589 – 40586 = 33003.
Але збільшення тільки власного капіталу до 135150 тис. грн. автоматично зменшить мультиплікатор власного капіталу:
Мк = = 2,5.
Звідки виникає необхідність збільшити суму оборотних активів з суми 167807 тис. грн. на 107500 тис грн. але така сума є досить значною, тому збільшення рекомендовано на 60000 тис. грн. (35,8%) до загальної суми оборотних активів - 222807 тис. грн., а саме дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги збільшити на 5000 тис. грн., поточні фінансові інвестиції – на 55000 тис. грн.

При збільшення власного капіталу до 135150 та оборотних активів до 222807 відбудуться такі зміни:

- мультиплікатор власного капіталу:
Мк = = 2,95.
Мультиплікатор власного капіталу знизиться, але його тенденція стане менш стрімкою. Цей показник є одним із факторів впливу на зміну чистого прибутку, а отже якщо чистий прибуток зменшиться в наступному періоді, то це буде не за рахунок даного показника.

- коефіцієнт покриття:


Кп =

Збільшення даного показника з 1,6 до 3,9 є позитивною тенденцією, оскільки на одну грошову одиницю поточних зобов’язання припадатиме 3,9 грошових одиниць оборотних активів, що свідчить про платоспроможність підприємства.

- чистий оборотний капітал:
ОКч = 398546 – 101690 = 296856.
Збільшення чистого оборотного капіталу відбудеться з суми 61117 на 235739 тис. грн, тобто підприємство матиме можливість не тільки погасити свої короткострокові зобов'язання, але і матиме резерви для розширення діяльності.

З огляду на динаміку показників, які були обчислені при аналізі конкурентоспроможності ПАТ «Яготинський маслозавод» виявлено, що показник фондовіддачі та коефіцієнт платоспроможності мають негативну тенденцію. Тому важливим є підвищення їх до необхідного рівня.

З урахуванням рекомендації щодо підвищення власного капіталу до 135150 тис. грн. коефіцієнт платоспроможності зросте:
Кплат = = 0,62.
Зі значення 0,38 показник підвищиться до 0,62, що свідчитиме про підвищення здатності підприємства своєчасно забезпечити власні розрахунки.

Показник фондовіддачі за досліджуваний період мав негативну тенденцію, тому його необхідно покращити. Для того щоб значення коефіцієнта становило 5,8 необхідно збільшити чистий дохід підприємства до 974727,7 тис. грн., тобто збільшити на 255937,7 тис. грн. в порівнянні з попереднім періодом, що можливо за рахунок розширення частки ринку на 36%.

Для виявленя покращень при підвищенні вище запропонованих показників розрахуємо такі показники як:

- критерій ефективності виробничої діяльності за формулою (1.13):

ЕВ = 0,31×6,69+0,19×5,8+0,40×0,57+0,10×208,88 = 24,38.     

- критерій фінансового стану підприємства  розраховується за формулою (1.14):

ФП = 0,29×0,32+0,20×0,82+0,36×0,036+0,15×4,785 = 1,1.
- критерій ефективності організації збуту і просування товару на ринку розраховується за формулою (1.15):

ЕЗ = 0,44×0,48+0,36×0,06 +0,2×88,63 = 17,96.

- критерій конкурентоспроможності товару, за формулою (1.16):

КТ =


Загалом при впровадженні запропонованих рекомендацій коефіцієнт конкурентоспроможності зміниться так:

- коефіцієнт конкурентоспроможності підприємства за формулою (1.12):

ККП = 0,15×24,38+0,29×1,1+0,23×17,96+0,33×1,04 = 8,46.

Загальна зміна становитиме 0,15, тобто на 1,7%, до значення 8,46, що є гарною тенденцією.

Отже, потрібно збільшити власний капітал до 135150 тис. грн., суму оборотних активів до загальної суми - 222807 тис. грн., збільшити частку ринку на 36% для покращення інтегрального показника конкурентоспроможності та покращення фінансового стану підприємства.
3.2 Рекомендації щодо удосконалення управління конкурентоспроможністю підприємства
Показники конкурентоспроможності підприємства залежать від управління нею. Тому запропоновано ряд рекомендацій стосовно підвищення управління конкурентоспроможністю підприємства.

Відповідно до блок-схеми системи управління конкурентоспроможністю підприємства наданої у додатку В факторами внутрішнього середовища є вибір конкурентних стратегій розвитку, системний підхід до диверсифікації та планування виробництва, реорганізація системи внутріфірмового обліку і аналізу та вдосконалення внутрі-фірмового фінансового менеджменту.

Одним із факторів на який потрібно звернути увагу керівнику підприємства є вдосконалення внутріфірмового фінансового менеджменту для зміцнення конкурентних позицій на ринку, забезпечення сталого розвитку та підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства. Фактором внутрішнього та зовнішнього середовища є інформаційне забезпечення системи внутріфірмового управління. Тому для ефективного управління конкурентоспроможністю підприємства керівництву необхідно знати інформацію ззовні - думку споживачів стосовної продукції виробника. Рекомендовано такий метод, як метод контакту з клієнтом. Надання можливості клієнту висловити свою думку про якість продукції і рекомендації щодо їх покращення є одним з методів підвищення конкурентоспроможності продукції та формування позитивного іміджу підприємства, що входить в управління конкурентоспроможністю підприємства. Адже тільки клієнти можуть показати сильні сторони продукції та підприємства, які потрібно удосконалювати і розвивати і слабкі сторони, яких потрібно позбуватися. Відомий спосіб вирішення цього питання полягає в розповсюдженні анкет та створенні активного офіційного сайту, які допомагають клієнтам зробити оцінку продукції.

На даний час у підприємства є офіційний сайт, але проблема в тому, що він є лише формально, він не є активним. Хоча відправити лист є можливість, отримати відповідь на питання неможливо й невідомо чи взагалі ті листи хтось читає. На даний час немає впевненості в тому, що проводиться його моніторинг. Рекомендовано створення офіційного сайту, де споживачі матимуть змогу висловити свою думку про товар чи поставити питання представникам від виробника продукції, яку вони споживають. Це буде як книга скарг та пропозицій, але он-лайн, оскільки в наш час інтернетом користується більшість людей від дошкільнят до людей похилого віку. Він потрібний для того, щоб клієнт висловив свою думку про продукт загалом та окремі елементи обслуговування, що дає змогу керівникові виявити проблемні ланки ще в їхньому зародженні, до того як вони спричинять серйозні проблеми та для створення позитивного іміджу підприємства. Адже якщо споживачі знають, що у будь-якому випадку вони можуть зв’язатися з представниками підприємства, вони будуть більш впевнені в якості товару, у споживачів буде впевненість в тому, що підприємство несе відповідальність за виготовлену ним продукцію. Анкети також мають свою ціль – надати інформацію про думки споживачів та потенційних споживачів стосовно продукції

ПАТ «Яготинський маслозавод». Даний метод контакту з клієнтом є досить дієвим та не вимагає великих грошових затрат, оскільки створювати анкети та створювати офіційний сайт буде група з оптимальною кількістю людей для формування ефективно працюючої команди – 4 людини, а їх заробітна плата в середньому становитиме 3500 грн. Але така команда буде функціонувати лише місяць, а потім з чотирьох людей залишиться двоє – для постійного моніторингу анкет та для технічної підтримки офіційного активного сайту, тобто витрати скоротяться вже за місяць. А якщо звернутись до аутсорсингових компаній, то ці витрати згодом можна буде ще більше скоротити.

Позитивно вплинуть на діяльність підприємства дії керівництва по збільшенню частки на ринку, тобто частки продукції ПАТ «Яготинський маслозавод» у загальному випуску продукції даної галузі, яка може бути досягнута декількома шляхами:

- оптимізувати цінову політику;

- продавати товар через торгових предстваників (більшу кількість);

- подати на ринок новий вид продукції;

- через рекламу представити більш привабливий образ товару і т.д.

З основних чотирьох шляхів збільшення частки ринку ПАТ «Яготинський маслозавод» використовує лише два з них починаючи з 2012 року досить вдало. Підприємство почало активно випускати нову продукцію під новими торговими марками та активно рекламує свою продукцію з найкращої сторони. Працюючи в умовах ринку, керівництво підприємства повинно використовувати такий шлях для розширення частки ринку, як розробка нової системи ціноутворення. Основними трьома видами цінових стратегій є:

1. Стратегія високих цін. Основною метою цієї стратегії є отримання надприбутку шляхом "збирання вершків" з тих покупців, для яких новий товар має велику цінність і які готові заплатити за нього вищу ціну.

2. Стратегія середніх цін (нейтральне ціноутворення), яку використовує ПАТ «Яготинський маслозавод».

3. Стратегія низьких цін (стратегія цінового прориву). Стратегія може бути застосована на будь-якій фазі життєвого циклу, вона особливо ефективна при високій еластичності попиту за ціною.

Різницю між стратегіями можна представити так, як це зображено на рис. 3.1.

Нами рекомендовано замінити стратегію середніх цін на комбіновану стратегію, що називається стратегією найшвидшого повернення вкладених коштів. Для неї характерне поєднання стратегії цінового прориву та стратегії "збирання вершків". В результаті за допомогою гранично допустимої високої ціни на різних сегментах ринку буде отримано максимальний прибуток, та за допомогою низьких цін буде охоплено максимальну кількість покупців. За допомогою цих двох стратегій буде завойовано максимальну частину ринку. В наші дні це досить вдала комбінація, оскільки на даний час населення країни ділиться на багатих та бідних, а середній прошарок населення майже відсутній.

Збирання вершків

Нейтральна стратегія

Стратегія цінового прориву

Низька


Середня

Висока


Економічна цінність товару для покупців

Сприйняття рівня цін покупцями

Дуже низька

Низька


Помірна

Висока


Дуже висока

Рисунок 3.1 – Типи стратегій ціноутворення


Управляючи конкурентоспроможністю підприємства керівництво постійно намагається покращувати фінансовий стан підприємства, а це можливо за рахунок збільшення виручки від продажу продукції. Тому рекомендовано використати четвертий шлях для збільшення частки ринку з метою збільшення обсягів реалізації на 36%, як максимальна активізація збутової діяльності підприємства, що призведе до збільшення виручки від продажу (нарощування обсягів реалізації та збільшення ціни). ПАТ «Яготинський маслозавод» не співпрацює зі збутовими організаціями (посередниками), а самостійно поставляє свою продукцію на ринок, оскільки одним із видів його діяльності є транспортування (перевезення).

Посередники це люди, які мають великий досвід; особисту сітку обслуговування; добре налагоджені зв'язки; дабре знають ринок і кон'юнктуру. Перевагами використання посередників є:

- найбільш кваліфіковане забезпечення зручності придбання (реалізації) продукції (товарів);

- зниження витрат на реалізацію (придбання) продукції або здійснення операцій з матеріально-технічного забезпечення виробництва;

- зниження рівня запасів готової продукції або необхідних матеріально-технічних ресурсів;

- зменшення кількості постачально-збутових операцій;

- досягнення високої оперативності реакції на зміни ринкової кон'юнктури;

- підвищення ступеня конкурентоспроможності товарів;

- забезпечення доступу до первинної ринкової інформації.

Тому рекомендовано налагодити контакти з постачальниками товарів на ринок, як Київської області так й інших областей, де зараз продаються товари ПАТ «Яготинський маслозавод», а згодом це дасть змогу розширити ринок.

Важливим є прогнозування і моніторинг фінансового стану підприємства, оскільки, щоб грамотно керувати виробництвом, активно впливати на формування показників господарської та фінансової діяльності, необхідно постійно використовувати дані про його стан, а також зміни, які в ньому відбуваються. Система заходів для підтримання економічної стійкості підприємства повинна передбачати: постійний моніторинг внутрішнього та зовнішнього станів підприємства; розробку заходів із зниження зовнішньої вразливості підприємства; розробку підготовчих планів при виникненні проблемних ситуацій, здійсненні попередніх заходів для їх забезпечення; впровадження планів практичних заходів при виникненні кризової ситуації; координацію дій всіх учасників і контроль за виконанням заходів та їхніми результатами.

3.3 Прогнозування рівня конкурентоспроможності ПАТ «Яготинський маслозавод»


З урахування динаміки показників за досліджуваний період та впровадження пропозицій щодо покращення конкурентоспроможності підприємства прогнозується зміна показників, яка наведена в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 – Прогнозовані показники конкурентоспроможності ПАТ «Яготинський маслозавод»Показники

Прогнозоване значення

1

2

1. Ефективність виробничої діяльності підприємства

Витрати на виробництво одиниці продукції

6,9

Фондовіддача

5,8

Рентабельність товару

0,61

Продуктивність праці

211,27

2. Фінансовий стан підприємства

Коефіцієнт фінансової автономії

0,35

Коефіцієнт платоспроможності

0,62

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,65

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів

6,8

3. Ефективність організації збуту та просування товарів

Рентабельність продажу

0,95

Коефіцієнт затовареності готовою продукцією

0,012

Коефіцієнт ефективності реклами і засобів стимулювання збуту

99

4. Конкурентоспроможності товару

Якість товару

84,5

Ціна товару

70,3

Для виявленя прогнозованого рівня конкурентоспроможності розрахуємо такі показники як:

- критерій ефективності виробничої діяльності за формулою (1.13):

ЕВ = 0,31×6,9+0,19×5,8+0,40×0,61+0,10×211,27= 24,61.     

- критерій фінансового стану діяльності підприємства  розраховується за формулою (1.14):

ФП = 0,29×0,35+0,20×0,62+0,36×0,65+0,15×6,8Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал