1 Теоретико-методичні основи управління конкурентоспроможністю підприємстваСторінка10/10
Дата конвертації11.01.2017
Розмір1.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Звіт про фінансові результати за 2012 рік
Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

863283

638865

Податок на додану вартість

015

143881

106478

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )
025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 612 )

( 1583 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

718790

530804

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 549992 )

( 460081 )

Валовий прибуток:


- прибуток

050

168798

70723

- збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

1332

27530

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 38441 )

( 15883 )

Витрати на збут

080

( 39268 )

( 27412 )

Інші операційні витрати

090

( 13480 )

( 31797 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:


- прибуток

100

78941

23161

- збиток

105

( 0 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

0

9

Інші фінансові доходи

120

139

2025

Інші доходи

130

8

4725

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

131

0
Фінансові витрати

140

( 33095 )

( 15632 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 860 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 0 )

( 4181 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:


- прибуток

170

45133

10158

- збиток

175

( 0 )

( 0 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 10938 )

( 2207 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:


- прибуток

190

34195

7951

- збиток

195

( 0 )

( 0 )

Надзвичайні:


- доходи

200

0

0

- витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:


- прибуток

220

34195

7951

- збиток

225

( 0 )

( 0 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0


II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

399680

379161

Витрати на оплату праці

240

38027

33570

Відрахування на соціальні заходи

250

12271

10709

Амортизація

260

10165

8439

Інші операційни витрати

270

78667

48402

Разом

280

538810

480281

ДОДАТОК В


Блок-схема системи управління конкурентоспроможністю підприємства


Загальна концепція управління конкурентоспроможністю підприємства
Досягнення управлінської синергії в системі внутрі-фірмового менеджменту

Підвищення конкурентних можливостей підприємства, зміцнення конкурентних позицій на ринку, забезпечення сталого розвитку

Реорганізація системи внутріфірмового обліку і аналізу

Реформування системи управління персоналом і трудовою мотивацією

Фактори зовнішнього оточення

Фактори внутрішнього середовища

Інформаційне забезпе-чення системи внутрі-фірмового управління

Комплексний підхід до підвищення якості та конкурентоспроможності виготовленої продукції

Системний підхід до диверсифікації та планування виробництва

Вибір конкурент-них стратегій розвитку
Вдосконалення внутрі-фірмового фінансового менеджменту


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал