1. Опис навчальної дисципліни «Кримінальне право. Загальна частина»Pdf просмотр
Сторінка4/5
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.79 Mb.
1   2   3   4   5
тематикою. Мета складання аналітичного звіту – надати обґрунтовану аналітичну оцінку щодо поставленого питання, яка ґрунтується на кількісному і якісному аналізі статистичного матеріалу.
Тематика аналітичних звітів має проблемно-практичну спрямованість, періодично поновлюється і доводиться студентам на початку вивчення навчальної дисципліни.
4. Участь в наукових студентських конференціях і олімпіадах, а також
підготовка наукових публікацій.
Одним із видів науково-дослідної роботи студентів є участь в наукових студентських конференціях з питань організації виборів. Мета наукової студентської конференції – надати можливість студентам виступити з доповідями, розповісти про свої знахідки, пошуки, теоретичні висновки і практичні дослідження у різних наукових напрямках теорії і практики кримінально-правової діяльності, а також мати нагоду зустрітися з колегами, обмінятися досвідом, обговорити питання, які їх цікавлять, вислухати поради досвідчених вчених-викладачів.
Студенти також можуть приймати участь у внутрішньовузівських і
Всеукраїнських студентських олімпіадах з дисципліни «Кримінальне право.».
Проведення студентських олімпіад, конкурсів наукових робіт є ефективним засобом об’єктивного виявлення та відбору обдарованої студентської молоді, реалізації творчих здібностей студентів, стимулювання потреби у творчому опануванні знань, активізації навчально-пізнавальної діяльності.

Крім того, студентам надається можливість підготовки і подання у друк наукових публікацій з питань кримінального права, які підлягають обов’язковому рецензуванню викладачем.
Зразки індивідуальних завдань для студентів заочної форми навчання:
Варіант 1 (№№1 – 5 списку студентів групи)
1. Теоретичні завдання
Дайте аргументовані відповіді на наступні питаня:
1.Загальна характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.
2. Аналіз складу злочину – згвалтування (ст.152)
2. Практичні завдання
Проведіть аналіз складів злочинів і кваліфікуйте дії осіб за Кримінальним кодексом України:
1. Безверхий, визнаний винним у тому, що в ніч на 11 жовтня 2002 р., знаходячись у нетверозому стані у кімнаті гуртожитку де проживала Житкова, застосовуючи до неї фізичне та психічне насильство намагався її згвалтувати. У результаті побиття
Житковій заподіяні легкі тілесні ушкодження без розладу здоров

я. Однак злочинний намір Безверхий довести до кінця не зміг з-за фізіологічних причин, після цього він вдарив жінку ногою в живіт, та головою об стіну, знову намагався її згвалтувати,
Житкова вирвалась і вистрибнула з вікна 4-го поверху, одержавши тілесні ушкодження не сумісні з життям.
2.. Резник визнаний винним у тому, що 28 квітня 2002 року о 21.00 годині, проводжаючи 14-річну Дудкіну додому з вечірки, де вони разом вживали спиртні напої, завів її на берег річки , і скориставшись безпомічним станом потерпілої, викликаним вживанням спиртного, згвалтував.Дії Павловського були кваліфіковані за ч. 3 ст. 152
КК України.
У судовому засіданні експерт психіатр прийшов до висновку, що в момент здійснення статевого акту потерпіла знаходилася в середньому ступені сп

яніння, а тому не могла чинити активного опору, хоча і розуміла, що з нею відбувається. Показаннями свідків встановлено, що Дудкіна, перебуваючи у стані сп

яніння, самостійно пересувалася, свідомості не втрачала. Павловський стверджував, що потерпіла вступила
з ним у статевий зв

язок добровільно, якого небудь насильства він до неї не застосовував. Потерпіла Дудкіна пояснила, що була п

яна і що з нею відбувалося вона не пам

ятає, в статеві зв

язки раніше вступала.
Варіант 2 (№ 6 – 10 списку студентів групи)
1.Теоретичні завдання
Дайте аргументовані відповіді на наступні питаня:
1.Поняття та види злочинів проти життя та здоровя особи.
2. Аналіз складу злочину – умисне вбивство (ст.115 КК).
2.Практичні завдання
Проведіть аналіз складів злочинів і кваліфікуйте дії осіб за Кримінальним кодексом України:
1.Петренко, маючи не погашену і не зняту судимість за крадіжку, знаючи, що
Іваненко, одинока жінка похилого віку, в цей день отримала пенсію,вирішив заволодіти належними їй грошовими коштами. Вночі він вибив скло у вікні будинку, де проживала потерпіла, і проник у середину житлового приміщення. Знайшов у шафі і забрав собі гроші ( 2тисячі грн). В цей час потерпіла прокинулася і здійняла крик. Петренко з метою утримання грошей і приховання злочину вирішив вбити потерпілу. Ножем він наніс потерпілій два удари в живіт і один удар палицею по голові.Потерпіла впала і перестала подавати ознаки життя.Вважаючи її мертвою, Петренко забрав гроші, мобільний телефон потерпілої і пішов з місця злочину. Наступного дня він був затриманий працівниками міліції.
Потерпіла виявилася живою,була доставлена до лікарні, де вона була прооперована, але померла на десятий день від інфаркту міокарда. За висновком судмедесперта їй було завдано тяжкі тілесні ушкодження, які не знаходилися у причинному звязку з її смертю.
2. Олександров, працюючи бригадиром тракторної бригади колгоспу, систематично порушував трудову дисципліну, зловживав спиртними напоями, за що з

ініціативи голови профкому Макеєвої, за рішенням правління колгоспу та його голови
Шевцова, був звільнений від займаної посади.
20 травня 2002 року Олександров, знаходячись у стані сп

яніння, зустрів біля правління Макеєву та з помсти кілька разів вдарив її по голові з великою силою молотком, а коли вона знепритомніла, сів на трактор та поїхав.
Проїжджаючи по дорозі він побачив автомобіль Шевцова, що стояв на узбіччі, направив трактор на автомобіль, в результаті зіткнення Шевцов, який знаходився в салоні автомобіля отримав тілесні ушкодження не сумісні з життям, та на місці помер.
Макеєва померла в лікарні через 35 діб. За висновком судово-медичної експертизи смерть Макеєвої наступила не в результаті травми голови, а в наслідок запалення легень, яке сталось внаслідок тривалого пасивного положення у лікарні в зв

язку з травмою голови.

9. Методи навчання
Основними методами навчання з дисципліни «Кримінальне право» є:
1. Лекція. Лекція – основний метод навчання, форма проведення навчальних занять, що призначена для засвоєння теоретичного матеріалу. Вона формує у студентів базис основних знань, а також визначає напрямок, основний зміст і характер усіх інших видів навчальних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни
«Кримінальне право». Під час опанування теоретичного матеріалу з дисципліни студентам пропонуються тематичні, оглядові та проблемні види лекцій.
2. Практичні методи навчання. При викладанні навчальної дисципліни
«Кримінальне право» застосовується такий практичний метод навчання як практичне заняття. Основна мета практичного заняття – розширення, поглиблення й деталізація теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи і спрямування їх на підвищення засвоєння навчального матеріалу, формування вмінь і навичок практичного його застосування шляхом виконання практичних завдань, розвиток наукового мислення та усного мислення студентів.
3. Проблемні методи навчання. При викладанні навчальної дисципліни
«Кримінальне право» застосовуються такі проблемні методи навчання як кейс-метод
(метод аналізу конкретних ситуацій), дискусія (передбачає обмін думками учасників з приводу конкретної проблеми або ситуації), бригадний метод роботи, творчі завдання підвищеного рівня складності, організація ділових ігор.
4. Наочні методи навчання. При викладанні навчальної дисципліни
«Кримінальне право» застосовуються такі наочні методи навчання як ілюстративні покази (використання наочних схем, таблиць), демонстративні покази (використання слайдів), презентації (виступи студентів перед аудиторією).

10. Методи контролю
Контроль знань студентів денної та заочної форм навчання з навчальної дисципліни «Кримінальне право» здійснюється на основі результатів поточного контролю. Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.
Завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів включно. Оцінювання форм поточного контролю відбувається за шкалою “0-5” відповідно до якісних критеріїв, наведених в таблиці 6.
Таблиця 6– Критерії оцінювання форм поточного контролю
Оцінка за системою
ECTS
Оцінка за
5-бальною шкалою
Якісні критерії оцінки знань
А
5
Студент має системні глибокі знання в обсязі та в межах вимог навчальної програми, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення
В
4,5
Студент має міцні знання, добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в стандартних ситуаціях, уміє аналізувати й систематизувати інформацію, використовує загальновідомі факти
із самостійною і правильною аргументацією
С
4
Знання студента є достатніми, він володіє вивченим матеріалом в обсягах необхідних для вирішення стандартних завдань; правильно відтворює навчальний матеріал, знає основоположні теорії і факти; намагається аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки; вміє наводити власні приклади на підтвердження певних думок. Відповідь його логічна, хоч і має окремі неточності
D
3,5
Студент виявляє знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь правильна, але недостатньо осмислена та аргументована, або містить помилки, що порушують логіку викладення матеріалу. Вміє застосовувати знання при виконанні типових завдань за аналогією
Е
3
Студент відтворює основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, не розуміє зв’язки і залежність між явищами, фактами. При виконанні завдань допускає помилки, що викривляють кінцевий результат
FX
2,5
Студент має недостатні знання, не вміє самостійно викласти навчальний матеріал. Відповідь нелогічна, містить істотні помилки, має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення
F
2
Студент володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного розпізнавання окремих фактів, елементів, об’єктів, але не може осмислити зміст матеріалу і публічно чи письмово представити його
Вид підсумкового контролю: екзамен

Питання до екзамену з Кримінального права. Загальна частина
1. Поняття, завдання та система кримінального права. Наука кримінального права як галузь правознавства.
2. Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки та значення.
3. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність. Види тлумачення.
4. Структура Кримінального кодексу України. Загальна та Особлива частини КК, їх
єдність та взаємозв’язок.
5. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України.
6. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених за межами України громадянами України або особами без громадянства, що постійно проживають в Україні.
7. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених за межами України іноземцями або особами без громадянства, що не проживають постійно в Україні.
8. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі.
9. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі.
10. Поняття злочину (формальне, матеріальне, формально-матеріальне, їх сутність).
11. Ознаки злочину. Відмінність злочину від інших правопорушень.
12. Класифікація злочинів.
13. Поняття кримінальної відповідальності.
14. Підстави кримінальної відповідальності. Форми реалізації кримінальної відповідальності.
15. Поняття складу злочину та його ознаки.
16. Види складів злочину.
17. Кваліфікація злочинів.
18. Поняття об’єкту злочину. Види об’єктів злочину.
19. Поняття предмету злочину та його місце у структурі складу злочину.
20. Поняття і значення об’єктивної сторони злочину.
21. Суспільно небезпечне діяння (дія чи бездіяльність).

22. Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, кримінально-правове значення
(злочини з матеріальними та формальними складами).
23. Причинний зв’язок у кримінальному праві та його значення.
24. Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення злочину як факультативні ознаки, що характеризують об’єктивну сторону.
25. Поняття суб’єкту злочину. Види суб`єктів злочину.
26. Поняття неосудності, її критерії . Наслідки визнання особи неосудною.
27. Відповідальність за злочини, вчинені в стані сп’яніння, та її обґрунтування.
28. Поняття і значення суб’єктивної сторони злочину.
29. Поняття і значення вини в кримінальному праві. Форми вини у кримінальному праві, їх значення.
30. Умисел та його види.
31. Відмежування прямого умислу від непрямого. Особливості умислу в злочинах з формальним складом.
32. Необережність та її види.
33. Злочинна самовпевненість: її інтелектуальний та вольовий моменти. Відмежування злочинної самовпевненості від непрямого умислу.
34. Злочинна недбалість: її об’єктивний та суб’єктивний критерії, їх значення.
35. Змішана (подвійна, складна) форма вини, її значення для кваліфікації злочину.
36. Мотив та мета злочину як факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочину.
37. Випадок (казус) як невинне заподіяння суспільно небезпечних наслідків. Його відмінність від злочинної недбалості.
38. Юридична помилка, її значення для кримінальної відповідальності.
39. Фактична помилка, її види та значення для кримінальної відповідальності.
40. Поняття та види стадій вчинення злочину.
41. Готування до злочину та його види.
42. Відмежування готування до злочину від виявлення умислу. Відповідальність за готування до злочину.
43. Замах на злочин, його поняття, об’єктивні та суб’єктивні ознаки.
44. Види замаху на злочин (закінчений та незакінчений). Непридатний замах та його види.

45. Поняття закінченого злочину. Момент закінчення злочину з матеріальним, формальним та усіченим складом.
46. Відмежування замаху на злочин від закінченого злочину та від готування до злочину.
47. Відповідальність за готування до злочину та замах на злочин.
48. Поняття добровільної відмови від доведення злочину до кінця, її ознаки.
49. Дійове каяття. Його відмінність від добровільної відмови від доведення злочину до кінця.
50. Поняття, ознаки та значення співучасті у злочині.
51. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки співучасті. Спільність умислу співучасників злочину.
52. Форми співучасті.
53. Види співучасників та їх визначення у КК України.
54. Виконавці та співвиконавці злочину.
55. Організатор злочину.
56. Підбурювач до злочину. Способи підбурювання.
57. Пособник злочину. Відмінність пособництва від підбурювання.
58. Підстави та межі відповідальності співучасників.
59. Спеціальні питання відповідальності за співучасть.
60. Ексцес виконавця. Види ексцесу.
61. Невдале підбурювання та пособництво і безнаслідкова співучасть як спеціальні питання відповідальності за співучасть.
62. Добровільна відмова співучасників. Відповідальність при добровільній відмові співучасників.
63. Поняття і види причетності до злочину (переховування, неповідомлення, потурання). Відповідальність за причетність до злочину.
64. Повторність, сукупність та рецидив злочинів як види множинності злочинів.
65. Одиничний злочин як структурний елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів.
66. Поняття сукупності злочинів та її ознаки.
67. Види сукупності злочинів.

68. Повторність як вид множинності злочинів. Види повторності.
69. Рецидив злочинів: поняття, ознаки, види.
70. Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів.
71. Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння.
72. Поняття необхідної оборони. Підстави необхідної оборони та її ознаки.
73. Уявна оборона. Відповідальність при уявній обороні.
74. Поняття та підстави затримання особи, що вчинила злочин. Ознаки правомірного затримання.
75. Поняття, підстави та ознаки крайньої необхідності.
76. Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони та затримання злочинця.
77. Фізичний або психічний примус.
78. Виконання наказу або розпорядження як обставина, що виключає злочинність діяння.
79. Діяння, пов’язане з ризиком.
80. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.
81. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності.
82. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.
83. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки.
84. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям.
85. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки.
86. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із примиренням винного з потерпілим.
87. Поняття покарання та його ознаки. Мета покарання
88. Поняття системи покарань за кримінальним правом. Система покарань за чинним законодавством про кримінальну відповідальність.
89. Види покарань за кримінальним правом.
90. Позбавлення волі: поняття та зміст. Види та строки. Довічне позбавлення волі.
91. Виправні роботи як вид покарання.

92. Громадські роботи як вид покарання.
93. Поняття та зміст позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
94. Штраф як вид покарання.
95. Арешт як вид покарання.
96. Конфіскація майна: поняття, зміст та її види.
97. Позбавлення військових, спеціальних звань, рангів, чинів, кваліфікаційних класів: зміст, умови та порядок застосування.
98. Загальні засади призначення покарання.
99. Обставини, які пом’якшують покарання.
100. Обставини, які обтяжують покарання.
101. Призначення покарання за сукупністю злочинів та за сукупністю вироків.
102. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом.
103. Поняття звільнення від покарання та його відбування.
104. Поняття звільнення від відбування покарання з випробуванням та його підстави.
105. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років.
106. Звільнення від покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку.
107. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.
108. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким видом покарання.
109. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.
110. Звільнення від покарання за хворобою.
111. Звільнення від покарання на підставі Закону України про амністію або акту про помилування.
112. Судимість, її правові наслідки, строки погашення та зняття судимості.
113. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.
114. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування.
115. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

Питання до екзамену з Кримінального права. Особлива частина 1 1. Поняття, система та значення Особливої частини кримінального права.
2. Поняття та правила кваліфікації злочинів.
3. Загальна характеристика злочинів проти основ національної безпеки України.
4. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.
5. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
6. Державна зрада. Умови звільнення особи від кримінальної відповідальності за державну зраду.
7. Посягання на життя державного чи громадського діяча.
8. Диверсія.
9. Шпигунство. Умови звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вчинила шпигунство.
10. Загальна характеристика злочинів проти життя.
11. Поняття вбивства. Види вбивств.
12. Умисне вбивство без обтяжуючих і пом’якшуючих обставин.
13. Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах. Види обтяжуючих обставин.
14. Умисне вбивство при пом'якшуючих обставинах, його види.
15. Вбивство через необережність.
16. Доведення до самогубства.
17. Погроза вбивством.
18. Загальна характеристика злочинів проти здоров'я та їх види.
19. Поняття і види тілесних ушкоджень.
20. Поняття умисного тяжкого тілесного ушкодження і його види. Критерії визнання тілесного ушкодження тяжким: медичний, соціальний, економічний, естетичний.
21. Відмежування тяжкого тілесного ушкодження, внаслідок якого сталася смерть потерпілого, від умисного та необережного вбивства.
22. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.
23. Умисне легке тілесне ушкодження, його види.
24. Поняття побоїв і мордування. Їх відмежування від тілесних ушкоджень.
25. Катування. Відмежування катування від побоїв та мордування.

26. Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби.
27. Зараження венеричною хворобою.
28. Незаконне проведення аборту.
29. Незаконна лікувальна діяльність..
30. Незаконне проведення дослідів над людиною.
31. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини.
32. Неналежне виконання професійних обов`язків медичним або фармацевтичним працівником.
33. Насильницьке донорство.
34. Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини.
35. Незаконне розголошення лікарської таємниці.
36. Залишення в небезпеці.
37. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані.
Відмежування цього злочину від залишення у небезпеці..
38. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини.
39. Захоплення заручників. Відмежування захоплення заручника від незаконного позбавлення волі або викрадення людини.
40. Незаконне поміщення в психіатричний заклад.
41. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини.
42. Підміна дитини.
43. Експлуатація дітей.
44. Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом.
45. Загальна характеристика статевих злочинів. Їх об’єкт і види.
46. Зґвалтування.
47. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом.
48. Примушування до вступу в статевий зв’язок.
49. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості.
50. Розбещення неповнолітніх.

51. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина. Поняття і загальна характеристика цих злочинів
52. Злочини проти виборчих прав громадян.
53. Злочини проти трудових прав громадян
54. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії та інших установлених законом виплат.
55. Поняття і загальні ознаки злочинів проти власності
56. Крадіжка.
57. Грабіж. Поняття відкритого викрадення. Відмежування грабежу від крадіжки.
58. Розбій. Відмінність розбою від насильницького грабежу. Співвідношення розбою і умисного вбивства з корисливих мотивів.
59. Вимагання. Предмет злочину, його види. Відмежування вимагання від розбою та насильницького грабежу.
60. Шахрайство. Специфіка предмету злочину. Відмежування шахрайства від крадіжки та грабежу.
61. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
62. Викрадення електричної або теплової енергії шляхом самовільного використання .
63. Некорисливі злочини проти власності.
64. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів
65. Контрабанда. Предмет злочину. Відмежування цього злочину від адміністративних правопорушень та суміжних злочинів.
66. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Ухилення від сплати
єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
67. Бюджетні злочини: нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з

їх перевищенням. Видання нормативно – правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону.
68. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок.
69. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом. 70. Фіктивне підприємництво.
71. Зайняття гральним бізнесом.
72. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.
73. Протидія законній господарській діяльності. Відмежування протидії законної господарської діяльності від вимагання.
74. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Предмет злочину, його ознаки.
75. Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
76. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю. Предмет злочину. Розголошення комерційної або банківської таємниці.
77. Доведення до банкрутства. Доведення банку до неплатоспроможності
78. Незаконне використання інсайдерської інформації.
79. Шахрайство з фінансовими ресурсами. Відмежування цього злочину від злочинів проти власності.
80. Злочини у сфері обігу цінних паперів.
81. Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції.
82. Доведення до банкрутства.
83. Незаконна приватизація державного, комунального майна.
84. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти довкілля.
85. Злочини у сфері землеволодіння, охорони надр і атмосферного повітря.
86. Злочини в сфері охорони водних ресурсів.

87. Незаконна порубка лісу. Предмет злочину. Відмінність незаконної порубки лісу від злочинів проти власності.
88. Незаконне полювання. Предмет злочину. Відмежування незаконного полювання від злочинів проти власності.
89. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.
90. Створення злочинної організації. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за цей злочин.
91. Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.
92. Бандитизм. Поняття банди, ї ї ознаки. Відмежування бандитизму від суміжних злочинів.
93. Злочини, пов’язані з тероризмом.. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за ці діяння.
94. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Поняття завідомості неправдивого повідомлення.
95. Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.
Поняття воєнізованих та збройних формувань. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за цей злочин.
96. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем. Предмет злочину, поняття, види.
97. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Предмет цього злочину. Умови звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вчинила цей злочин.
98. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів.
99. Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами. Незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію.
100. Погроза вчинити викрадення або використати радіоактивні матеріали.
101. Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами.

102. Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини.
103. Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин.
104. Порушення встановлених законодавством вимог правил пожежної безпеки.
105. Умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства.
106. Поняття та система злочинів проти безпеки виробництва.
107. Порушення вимог законодавства про охорону праці.
108. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Відмежування від порушення вимог законодавства про охорону праці та інших злочинів проти безпеки виробництва.

Питання до екзамену з Кримінального права. Особлива частина 2 1. Поняття та система транспортних злочинів
2. Злочини проти безпеки руху або експлуатації залізничного. водного чи повітряного транспорту
3. Злочини проти безпеки руху або експлуатації автотранспорту
4. Порушення правил безпеки руху або експлуатації автотранспортних засобів особами, які ними керують
5. Незаконне заволодіння транспортним засобом
6. Загальна характеристика та види злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян
7. Наруга над державними символами
8. Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій
9. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві
10. Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу
11. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу
12. Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу
13. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця
14. Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника
15. Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок
16. Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради
17. Умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок
18. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи
19. Підкуп працівника державного підприємства, установи чи організації

20. Примушування до виконання чи невиконання цивільно – правових зобов’язань
21. Самоправство
22. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів,печаток, штампів.
23. Умисне пошкодження ліній зв'язку
24. Загальна характеристика і види злочинів проти громадського порядку та моральності
25. Злочини проти громадського порядку
26. Злочини проти моральності
27. Хуліганство
28. Втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність
29. Поняття і види злочинів проти здоров’я населення
30. Злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
31. Злочини, пов’язані з незаконним заволодінням наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами або прекурсорами
32. Злочини, пов’язані з незаконним вживанням наркотичних і одурманюючих засобів
33. Злочини, які посягають на державну таємницю або конфіденційну інформацію держави
34. Злочини, які посягають на недоторканність державного кордону
35. Злочини проти забезпечення призову та мобілізації
36. Поняття та вили злочинів проти правосуддя
37. Завідомо незаконні затримання, привід або арешт
38. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності
39. Примушування давати показання
40. Порушення права на захист
41. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови
42. Втручання в діяльність судових органів
43. Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного

44. Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи присяжного
45. Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя.
46. Втручання в діяльність захисника чи представника особи
47. Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи
48. Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи
49. Посягання на життя захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги
50. Невиконання судового рішення
51. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину
52. Завідомо неправдиве показання
53. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків
54. Перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку
55. Розголошення даних досудового слідства або дізнання
56. Ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі
57. Ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі 58. Дії, що дезорганізують роботу виправних установ
59. Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти
60. Порушення правил адміністративного нагляду
61. Приховування злочину
62. Поняття та загальна характеристика злочинів у сфері використання електронно- обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку
63. Поняття службової особи та злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг
64. Зловживання владою або службовим становищем та зловживання повноваженнями
65. Перевищення влади або службових повноважень
66. Службове підроблення та службова недбалість

67. Підкуп службової особи юридичної особи приватного права та підкуп особи, яка надає публічні послуги
68. Незаконне збагачення
69. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Відмінність від підкупу
70. Провокація підкупу
71. Поняття та види військових злочинів
72. Суб’єкт військового злочину
73. Військові злочини проти порядку підлеглості
74. Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості
75. Самовільне залишення військової частини або місця служби
76. Дезертирство
77. Ухилення від військової служби
78. Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї чи іншого військового майна
79. Знищення або пошкодження військового майна
80. Втрата військового майна
81. Порушення правил поводження зі зброєю
82. Порушення правил водіння або експлуатації машин, польотів, експлуатації літальних апаратів, кораблеводіння
83. Характеристика військових службових злочинів
84. Злочини проти законів та звичаїв війни
85. Загальна характеристика злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку та їх вили.
86. Злочини проти миру.
87. Злочини проти безпеки людства
88. Злочини проти міжнародного правопорядку
89. Піратство
90. НайманствоПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал