1. Опис навчальної дисципліни «Кримінальне право. Загальна частина»Pdf просмотр
Сторінка3/5
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.79 Mb.
1   2   3   4   5
Змістовий модуль 2
Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з
наданням публічних послуг

Тема 6. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин
(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку
Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.
Несанкціоноване втручання в роботу електронно- обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж
чи мереж електрозв'язку. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут.
Склад злочину. Кваліфікуючі ознаки. Несанкціоновані збут або розповсюдження
інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації. Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї. Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється.
Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин
(комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку.
Тема 7. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг
Зловживання владою або службовим становищем. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно- правової форми. Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги. Службове підроблення. Декларування недостовірної інформації. Службова недбалість. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Незаконне збагачення. Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Підкуп особи, яка надає публічні послуги. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Зловживання впливом. Провокація підкупу.
Тема 8.Злочини проти правосуддя
Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти правосуддя. Конституція
України про основні принципи та порядок здійснення правосуддя в Україні. Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою. Склади злочинів. Кваліфікуючі ознаки. Відмінність цього злочинів від злочинів проти особистої
волі особи. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.
Примушування давати показання. Порушення права на захист. Склад злочину.
Кваліфікуючі ознаки. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови. Втручання в діяльність судових органів .
Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду.
Невиконання судового рішення. Склади злочинів. Дії, що дезорганізують роботу виправних установ. Склад злочину. Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти.
Склад злочину. Кваліфікуючі ознаки. Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Завідомо неправдиве показання. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків. Ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі. Умисне невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості. Приховування злочину. Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи.
Тема 9. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби
(військові злочини)
Поняття, загальна характеристика і види військових злочинів. Поняття військового злочину. Суб’єкти військових злочинів. Відповідальність за співучасть у цих злочинах осіб, які не є спеціальними суб’єктами. Непокора. Склад злочину.
Кваліфікуючі ознаки. Невиконання наказу. Склад злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Співвідношення невиконання наказу та непокори. Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов’язків. Склад злочину. Кваліфікуючі ознаки. Погроза або насильство щодо начальника. Склади злочинів. Кваліфікуючі ознаки. Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості. Склад злочину. Кваліфікуючі ознаки. Дезертирство.
Поняття дезертирства. Склад злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування дезертирства від самовільного залишення військової частини або місця служби.
Порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання. Склад злочину.
Кваліфікуючі ознаки. Самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю. Склад злочину. Відмежування від державної зради. Добровільна здача в полон. Склад злочину.
Відмежування від державної зради. Порушення правил водіння або експлуатації машин.

Недбале ставлення до військової служби. Бездіяльність військової влади. Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Мародерство.
Тема 10. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Особливості їх суспільної небезпечності та протиправності. Пропаганда війни. Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів. Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни. Склад злочину. Застосування зброї масового знищення. Склад злочину. Кваліфікуючі ознаки. Співвідношення цього злочинів з порушенням законів та звичаїв війни. Геноцид. Поняття геноциду. Склад злочину. Співвідношення цього злочинів зі злочинами проти особи. Відповідальність за публічні заклики до геноциду, виготовлення та розповсюдження матеріалів із такими закликами. Піратство. Поняття піратства. Склад злочину. Кваліфікуючі ознаки. Значення місця вчинення цього злочинів для його відмежування від суміжних злочинів. Порушення законів та звичаїв війни. Найманство

4. Структура навчальної дисципліни
Розподіл навчального часу за видами занять наведений в таблицях 2.
Таблиця 2. 1 – Структура навчальної дисципліни «Кримінальне право. Загальна частина»
Тема 1: Кримінальне право як галузь права, наука та навчальна дисципліна
11 2
1 8
10
Тема 2: Закон про кримінальну відповідальність.
Чинність закону про кримінальну відповідальність в часі та просторі.
10 2
1 7
12
Тема 3: Кримінальна відповідальність та її підстави. Злочин та його види
11 2
2 7
2 10
Тема 4: Склад злочину. Обставини, що виключають злочинність діяння
11 2
2 7
2 10
Тема 5: Об’єкт та предмет злочину. Об’єктивна сторона злочину
11 2
2 7
10
Тема 6: Суб’єкт злочину. Суб'єктивна сторона злочину
11 2
2 7
10
Разом за змістовим модулем 1 65 12 10 43 0
4 62
Тема 7: Стадії вчинення умисного злочину.
Множинність злочинів
12 2
2 8
2 10
Тема 8: Співучасть у злочині.
10 2
1 7
8
Тема 9: Покарання та його види (поняття та цілі).
Звільнення від кримінальної відповідальності.
Звільнення від покарання і його відбування
11 2
2 7
2 10
Тема 10: Поняття судимості, її значення та місце в механізмі кримінальної відповідальності.
Особливості застосування окремих видів покарань. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб
10 2
1 7
6
Разом за змістовим модулем 2 43 8
6 29 0
4 34
Екзамен
36 36
Усього годин
144 20 16 72 144 8
96 2
2 4
2 2
Змістовий модуль 2. Призначення покарання. Судимість
Навчальний модуль 1
Змістовий модуль 1. Закон про кримінальну відповідальність. Поняття злочину. Склад злочину

4. Структура навчальної дисципліни
Розподіл навчального часу за видами занять наведений в таблицях 2.
Таблиця 2. 2 – Структура навчальної дисципліни «Кримінальне право. Особлива частина 1»
Тема 1. Поняття Особливої частини законодавства про кримінальну відповідальність,
її система і значення. Наукові основи кримінально- правової кваліфікації
5 2
2 1
5
Тема 2. Злочини проти основ національної безпеки України
4 2
2 6
Тема 3. Злочини проти життя та здоров’я особи
9 4
4 1
2 6
Тема 4. Злочини проти волі, честі та гідності особи
4 2
2 5
Тема 5. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
5 2
2 1
2 6
Тема 6. Злочини проти виборчих, трудових та
інших особистих прав і свобод людини і громадянина
9 4
4 1
5
Разом за змістовим модулем 1 36 16 16 4
0 4
33
Тема 7. Злочини проти власності
9 4
4 1
2 5
Тема 8. Злочини у сфері господарської діяльності
9 4
4 1
6
Тема 9. Злочини проти довкілля
5 2
2 1
5
Тема 10. Злочини проти громадської безпеки
8 4
4 6
Тема 11. Злочини проти безпеки виробництва
5 2
2 1
5
Разом за змістовим модулем 2 36 16 16 4
0 2
27
Екзамен
36 36 4
54
Усього годин
108 32 32 8
108 6
60 2
Змістовий модуль 1. Злочини проти життя і здоров’я особи
2 2
4
Змістовий модуль 2. Злочини проти власності та у сфері господарської діяльності
6 2
4

4. Структура навчальної дисципліни
Розподіл навчального часу за видами занять наведений в таблицях 2.
Таблиця 2. 3 – Структура навчальної дисципліни «Кримінальне право. Особлива частина 2»
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
Тема 1. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
6 2
1 3
6
Тема 2. Злочини проти громадського порядку та моральності
7 2
2 3
6
Тема 3. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та
інші злочини проти здоров’я населення
8 2
2 4
10 2
2
Тема 4. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації
7 2
1 4
6
Тема 5. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань
8 2
2 4
10 2
2
Разом за змістовим модулем 1 36 10 8
18 38 4
4
Тема 6. Злочини у сфері використання електронно- обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку
6 2
1 3
6
Тема 7. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг
8 2
2 4
10 2
2
Тема 8.Злочини проти правосуддя
8 2
2 4
6
Тема 9. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)
6 2
1 3
6
Тема 10. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
8 2
2 4
6
Разом за змістовим модулем 2 36 10 8
18 34 2
2
Екзамен
36 36
Усього годин
108 20 16 36 108 6
6
Навчальний модуль 1
Змістовий модуль 1. Злочини проти громадського порядку та моральності
Змістовий модуль 2. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг


5. Теми лекцій
Теми лекцій, їх зміст та обсяг годин наведені в таблицях 3.
Таблиця 3.1 – Теми та зміст лекційних занять, «Кримінальне право. Загальна частина»(денна форма навчання)
Тема
Номер, назва та ключові питання лекції
Кількість годин
1 2
3 1
Л. 1 – Тема 1: Кримінальне право як галузь права, наука та навчальна дисципліна
1.

Кримінальне право як галузь законодавства, науки та навчальна дисципліна
2.

Завдання КК та функції кримінального права
3.

Принципи кримінального права
2 2
Л. 2 – Тема 2: Закон про кримінальну відповідальність. Чинність закону про кримінальну відповідальність в часі та просторі
1.
Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки, основні риси та значення
2.
Структура КК
3.
Кримінально-правові норми, їх види та структура
4.
Чинність закону про кримінальну відповідальність в часі
5.
Чинність закону про кримінальну відповідальність в просторі, його принципи
2 3
Л. 3 – Тема 3: Кримінальна відповідальність та її підстави. Злочин та його види
1.
Проблеми визначення підстави кримінальної відповідальності та її змісту
2.
Поняття та ознаки кримінальної відповідальності
3.
Фактична підстава кримінальної відповідальності
4.
Юридична підстава кримінальної відповідальності
5.
Поняття злочину та його ознаки
6.
Класифікація злочинів за ступенем тяжкості
2 4
Л. 4 - Тема 4: Склад злочину. Обставини, що виключають злочинність діяння
1.
Склад злочину, його визначення та функції.
2.
Елементи та ознаки складів злочинів
3.
Класифікації складів злочинів
4.
Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння
5.
Необхідна оборона
6.
Уявна оборона
7.
Затримання особи, що вчинила злочин
8.
Крайня необхідність
9.
Фізичний або психічний примус
10.
Виконання наказу або розпорядження
11.
Діяння, пов'язане з ризиком
12.
Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації
2 5
Л. 5 – Тема 5: Об’єкт та предмет злочину. Об’єктивна сторона злочину
2

1.
Поняття об'єкта злочину
2.
Класифікація об’єктів злочинів
3.
Поняття предмету злочину
4.
Форми діяння
5.
Наслідки: поняття, види, значення
6.
Причинний зв’язок: поняття, правила встановлення, види
6
Л. 6 Тема 6: Суб’єкт злочину. Суб'єктивна сторона злочину
1.
Суб'єкт злочину: поняття, ознаки, види
2.
Вік кримінальної відповідальності як ознака суб'єкту злочину
3.
Осудність як ознака суб'єкту злочину
4.
Стан неосудності: поняття, ознаки, критерії, значення
5.
Суб’єктивна сторона злочину: поняття, ознаки, значення
6.
Вина: поняття, форми, сутність, зміст, значення
7.
Умисел та його види
8.
Необережність та її види
9.
Кримінально-правове вчення про помилку
2 7
Л. 7 – Тема 7: Стадії вчинення умисного злочину. Множинність злочинів
1.
Поняття і види стадій умисного злочину
2.
Готування до злочину і його види
3.
Замах на злочин, види замаху
4.
Добровільна відмова від вчинення злочину
5.
Повторність, сукупність і рецидив злочинів
6.
Поняття одиничного злочину. Види одиничних злочинів
7.
Повторність злочинів
8.
Рецидив злочинів
2 8
Л. 8 – Тема 8: Співучасть у злочині.
1.
Поняття і ознаки співучасті у злочині
2.
Організатор злочину
3.
Пособництво злочину
4.
Підбурювач злочину
5.
Класифікація форм співучасті за об’єктивними та суб’єктивними ознаками
6.
Спеціальні питання відповідальності за співучасть
2 9
Л. 9 – Тема 9: Покарання та його види (поняття та цілі). Звільнення від кримінальної відповідальності. Звільнення від покарання і його відбування
1.
Поняття покарання
2.
Система покарань
3.
Принципи призначення покарання
4.
Обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання
5.
Загальні положення звільнення від кримінальної відповідальності
6.
Види і правові підстави звільнення від відбування покарання
2 10
Л 10 – Тема 10: Поняття судимості, її значення та місце в механізмі кримінальної відповідальності. Особливості застосування окремих видів покарань. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб
1.
Поняття і значення судимості
2.
Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.
2

3.
Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування
4.
Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб
Усього за семестр
20
Разом по дисципліні
20

5. Теми лекцій
Теми лекцій, їх зміст та обсяг годин наведені в таблицях 3.
Таблиця 3.2 – Теми та зміст лекційних занять «Кримінальне право. Особлива частина 1»(денна форма навчання)
Тема
Номер, назва та ключові питання лекції
Кількість годин
1 2
3 1
Л. 1 – Тема 1. Поняття Особливої частини законодавства про кримінальну відповідальність, її система і значення. Наукові основи кримінально- правової кваліфікації
1.

Поняття Особливої частини законодавства про кримінальну відповідальність, її система і значення.
2.

Наукові основи кваліфікації злочинів
2 2
Л. 2 – Тема 2. Злочини проти основ національної безпеки України
1.
Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти основ національної безпеки України.
2.
Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади
3.
Державна зрада
4.
Шпигунство
5.
Диверсія.
2 3
Л. 3,4 – Тема 3. Злочини проти життя та здоров’я особи
1.
Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти життя та здоров’я.
2.
Умисне вбивство.
3.
Вбивство через необережність
4.
Умисне тяжке тілесне ушкодження
5.
Поняття середньої тяжкості тілесного ушкодження
6.
Умисне легке тілесне ушкодження
7.
Побої і мордування
8.
Катування
9.
Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної
інфекційної хвороби
10.
Незаконне проведення дослідів над людиною
11.
Незаконне проведення аборту
12.
Залишення в небезпеці
13.
Незаконна лікувальна діяльність.
4 4
Л. 5 - Тема 4. Злочини проти волі, честі та гідності особи
1.
Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти волі, честі та гідності особи.
2.
Незаконне позбавлення волі або викрадення людини
3.
Захоплення заручників
4.
Підміна чужої дитини
5.
Експлуатація дітей
6.
Незаконне поміщення в психіатричний заклад
2 5
Л. 6 – Тема 5. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості 2
особи
1.
Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
2.
Зґвалтування
3.
Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом
4.
Примушування до вступу в статевий зв’язок.
5.
Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості.
6.
Розбещення неповнолітніх
6
Л. 7,8 - Тема 6. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав
і свобод людини і громадянина
1.
Поняття, загальна характеристика і види проти виборчих, трудових та
інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
2.
Узагальнена характеристика злочинів проти виборчого права та права брати участь у референдумі
3.
Узагальнена характеристика злочинів проти особистих прав і свобод людини і громадянина
4.
Узагальнена характеристика злочинів проти трудових прав.
5.
Порушення авторського права і суміжних прав.
6.
Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей.
7.
Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння).
8.
Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків.
9.
Порушення права на отримання освіти.
4 7
Л. 9,'0 – Тема 7. Злочини проти власності
1.
Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти власності
2.
Крадіжка
3.
Грабіж
4.
Розбій
5.
Вимагання
6.
Шахрайство
7.
Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
8.
Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї
9.
Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом
10.
Необережне знищення або пошкодження майна
4 8
Л. 11,12 – Тема 8. Злочини у сфері господарської діяльності
1.
Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері господарської діяльності
2.
Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів
3.
Контрабанда
4.
Зайняття гральним бізнесом
5.
Фіктивне підприємництво
4

6.
Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів
7.
Доведення до банкрутства. Доведення банку до неплатоспроможності
8.
Шахрайство з фінансовими ресурсами
9.
Маніпулювання на фондовому ринку
10.
Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону
9
Л. 13 – Тема 9. Злочини проти довкілля
1.
Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти довкілля
2.
Порушення правил екологічної безпеки.
3.
Забруднення або псування земель
4.
Порушення правил охорони або використання надр
5.
Незаконна порубка лісу
6.
Незаконне полювання
2 10
Л 14,15 – Тема 10. Злочини проти громадської безпеки
1.
Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти громадської безпеки
2.
Створення злочинної організації.
3.
Бандитизм.
4.
Терористичний акт
5.
Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами
6.
Порушення вимог режиму радіаційної безпеки
4 11
Тема 16. Злочини проти безпеки виробництва
1.
Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти безпеки виробництва
2.
Порушення вимог законодавства про охорону праці
3.
Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою
4.
Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах
2
Усього за семестр
36
Разом по дисципліні
36

5. Теми лекцій
Теми лекцій, їх зміст та обсяг годин наведені в таблицях 3.
Таблиця 3.3 – Теми та зміст лекційних занять «Кримінальне право. Особлива частина 2»(денна форма навчання)
Тема
Номер, назва та ключові питання лекції
Кількість годин
1 2
3 1
Л. 1 – Тема 1. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
1.
Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту
2.
Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів
3.
Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна
4.
Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами
5.
Незаконне заволодіння транспортним засобом
6.
Порушення правил повітряних польотів
2 2
Л. 2 – Тема 2. Злочини проти громадського порядку та моральності
1.
Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти громадського порядку та моральності
2.
Групове порушення громадського порядку
3.
Масові заворушення
4.
Хуліганство
5.
Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого
6.
Жорстоке поводження з тваринами
7.
Створення або утримання місць розпусти і звідництво
2 3
Л. 3 – Тема 3. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення
1.
Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та
інших злочинів проти здоров’я населення
2.
Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів
3.
Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту
4.
Посів або вирощування снотворного маку чи конопель
5.
Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів
6.
Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів
2 4
Л. 4 - Тема 4. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації
1.
Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення
2
призову та мобілізації
2.
Розголошення державної таємниці
3.
Незаконне переправлення осіб через державний кордон України
4.
Порушення правил міжнародних польотів
5.
Ухилення від призову за мобілізацією
5
Л. 5 – Тема 5. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів
1.
Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян та злочинів проти журналістів
2.
Захоплення державних або громадських будівель чи споруд
3.
Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу
4.
Погроза або насильство щодо журналіста
5.
Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи
6.
Самоправство
2 6
Л. 6 Тема 6. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку
1.
Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку
2.
Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку
3.
Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут
4.
Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно- обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї
2 7
Л. 7 – Тема 7. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг
1.
Зловживання владою або службовим становищем
2.
Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу
3.
Службове підроблення
4.
Службова недбалість
5.
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою
6.
Незаконне збагачення
7.
Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі
8.
Зловживання впливом
2 8
Л. 8 – Тема 8.Злочини проти правосуддя.
2

1.
Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти правосуддя
2.
Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності
3.
Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови
4.
Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти
5.
Завідомо неправдиве показання
6.
Приховування злочину
9
Л. 9 – Тема 9. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)
1.
Поняття, загальна характеристика і види військових злочинів.
Поняття військового злочину
2.
Непокора
3.
Невиконання наказу
4.
Погроза або насильство щодо начальника
5.
Дезертирство
6.
Мародерство
2 10
Л 10 – Тема 10. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
1.
Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
2.
Пропаганда війни
3.
Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни
4.
Геноцид
5.
Піратство
6.
Найманство
2
Усього за семестр
20
Разом по дисципліні
20

5. Теми лекцій
Теми лекцій, їх зміст та обсяг годин наведені в таблицях 3.
Таблиця 3.4 – Теми та зміст лекційних занять «Кримінальне право. Загальна частина» (заочна форма навчання)
Тема
Номер, назва та ключові питання лекції
Кількість годин
1 2
3 3
Л. 3 – Тема 3: Кримінальна відповідальність та її підстави. Злочин та його види
1.
Проблеми визначення підстави кримінальної відповідальності та її змісту
2.
Поняття та ознаки кримінальної відповідальності
3.
Фактична підстава кримінальної відповідальності
4.
Юридична підстава кримінальної відповідальності
5.
Поняття злочину та його ознаки
6.
Класифікація злочинів за ступенем тяжкості
2 4
Л. 4 - Тема 4: Склад злочину. Обставини, що виключають злочинність діяння
1.
Склад злочину, його визначення та функції.
2.
Елементи та ознаки складів злочинів
3.
Класифікації складів злочинів
4.
Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння
5.
Необхідна оборона
6.
Уявна оборона
7.
Затримання особи, що вчинила злочин
8.
Крайня необхідність
9.
Фізичний або психічний примус
10.
Виконання наказу або розпорядження
11.
Діяння, пов'язане з ризиком
12.
Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації
2 7
Л. 7 – Тема 7: Стадії вчинення умисного злочину. Множинність злочинів
1.
Поняття і види стадій умисного злочину
2.
Готування до злочину і його види
3.
Замах на злочин, види замаху
4.
Добровільна відмова від вчинення злочину
5.
Повторність, сукупність і рецидив злочинів
6.
Поняття одиничного злочину. Види одиничних злочинів
7.
Повторність злочинів
8.
Рецидив злочинів
2 8
Л. 8 – Тема 8: Співучасть у злочині.
1.
Поняття і ознаки співучасті у злочині
2.
Організатор злочину
3.
Пособництво злочину
4.
Підбурювач злочину
5.
Класифікація форм співучасті за об’єктивними та суб’єктивними ознаками
6.
Спеціальні питання відповідальності за співучасть
2
Усього за семестр
8
Разом по дисципліні
8

5. Теми лекцій
Теми лекцій, їх зміст та обсяг годин наведені в таблицях 3.
Таблиця 3.5 – Теми та зміст лекційних занять «Кримінальне право. Особлива частина 1» (заочна форма навчання)
Тема
Номер, назва та ключові питання лекції
Кількість годин
1 2
3 3
Л. 3,4 – Тема 3. Злочини проти життя та здоров’я особи
1.
Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти життя та здоров’я.
2.
Умисне вбивство.
3.
Вбивство через необережність
4.
Умисне тяжке тілесне ушкодження
5.
Поняття середньої тяжкості тілесного ушкодження
6.
Умисне легке тілесне ушкодження
7.
Побої і мордування
8.
Катування
9.
Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби
10.
Незаконне проведення дослідів над людиною
11.
Незаконне проведення аборту
12.
Залишення в небезпеці
13.
Незаконна лікувальна діяльність.
2 5
Л. 6 – Тема 5. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
1.
Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
2.
Зґвалтування
3.
Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом
4.
Примушування до вступу в статевий зв’язок.
5.
Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості.
6.
Розбещення неповнолітніх
2 7
Л. 9,'0 – Тема 7. Злочини проти власності
1.
Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти власності
2.
Крадіжка
3.
Грабіж
4.
Розбій
5.
Вимагання
6.
Шахрайство
7.
Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
8.
Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї
9.
Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом
10.
Необережне знищення або пошкодження майна
2
Усього за семестр
6
Разом по дисципліні
6

5. Теми лекцій
Теми лекцій, їх зміст та обсяг годин для денної форми навчання, наведені в таблицях 3.
Таблиця 3.6 – Теми та зміст лекційних занять «Кримінальне право. Особлива частина 2»(заочна форма навчання)
Тема
Номер, назва та ключові питання лекції
Кількість годин
1 2
3 3
Л. 3 – Тема 3. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення
1.
Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення
2.
Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів
3.
Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту
4.
Посів або вирощування снотворного маку чи конопель
5.
Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів
6.
Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів
2 5
Л. 5 – Тема 5. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів
1.
Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян та злочинів проти журналістів
2.
Захоплення державних або громадських будівель чи споруд
3.
Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу
4.
Погроза або насильство щодо журналіста
5.
Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи
6.
Самоправство
2 7
Л. 7 – Тема 7. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг
1.
Зловживання владою або службовим становищем
2.
Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу
3.
Службове підроблення
4.
Службова недбалість
5.
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою
6.
Незаконне збагачення
7.
Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі
8.
Зловживання впливом
2
Усього за семестр
6
Разом по дисципліні
6

6. Теми семінарських занять

План семінарських занять, їх зміст, обсяг годин наведені в таблицях 4.
Таблиця 4. 1– Теми та зміст практичних занять, їх обсяг «Кримінальне право.
Загальна частина» (денна форма навчання)
Тема
Номер, назва, зміст заняття
Кількість годин
1 2
3 1
ПЗ1 – Тема 1: Кримінальне право як галузь права, наука та навчальна дисципліна
Зміст заняття:
1.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
2.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
3.
Презентація реферату за заданою тематикою..
1 2
ПЗ2 – Тема 2: Закон про кримінальну відповідальність. Чинність закону про кримінальну відповідальність в часі та просторі.
Зміст заняття:
1.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
2.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
3.
Розв’язок задач з обраної теми
4.
Презентація реферату за заданою тематикою.
5.
Розгляд підготовленої бібліографії за заданою тематикою.
1 3
ПЗ3 – Тема 3: Кримінальна відповідальність та її підстави. Злочин та його види
Зміст заняття:
1.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
2.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
3.
Презентація реферату за заданою тематикою.
4.
Ділова гра
2 4
ПЗ4– Тема 4: Склад злочину. Обставини, що виключають злочинність діяння
Зміст заняття:
1.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
2.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
3.
Презентація реферату за заданою тематикою.
4.
Ділова гра
2 5
ПЗ5 – Тема 5: Об’єкт та предмет злочину. Об’єктивна сторона злочину
Зміст заняття:
1.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
2.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
3.
Презентація реферату за заданою тематикою.
4.
Розгляд підготовленої бібліографії за заданою тематикою.
5.
Розв’язок задач за обраною темою
6.
Ділова гра
2 6
ПЗ5 - Тема 6: Суб’єкт злочину. Суб'єктивна сторона злочину
1

Тема
Номер, назва, зміст заняття
Кількість годин
1 2
3
Зміст заняття:
1.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
2.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
3.
Розв’язок задач за обраною темою.
7
ПЗ6 - Тема 7: Стадії вчинення умисного злочину. Множинність злочинів
Зміст заняття:
1.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
2.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
3.
Презентація реферату за заданою тематикою.
4.
Розв’язок задач за обраною темою
2 8
ПЗ7 - Тема 8: Співучасть у злочині.
Зміст заняття:
1.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
2.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
3.
Презентація реферату за заданою тематикою.
4.
Розв’язок задач за обраною темою
1 9
ПЗ8 - Тема 9: Покарання та його види (поняття та цілі). Звільнення від кримінальної відповідальності. Звільнення від покарання і його відбування
Зміст заняття:
5.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
6.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
7.
Презентація реферату за заданою тематикою.
8.
Розв’язок задач за обраною темою
2 10
ПЗ8 - Тема 10: Поняття судимості, її значення та місце в механізмі кримінальної відповідальності. Особливості застосування окремих видів покарань. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб
Зміст заняття:
1.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
2.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
3.
Презентація реферату за заданою тематикою.
4.
Розв’язок задач за обраною темою
1
Всього за семестр
16
Разом по дисципліні
16

План семінарських занять, їх зміст, обсяг годин наведені в таблиці.
Таблиця 4. 2– Теми та зміст практичних занять, їх обсяг «Кримінальне право.
Особлива частина 1» (денна форма навчання)
Тема
Номер, назва, зміст заняття
Кількість годин
1 2
3 1
ПЗ1 – Поняття Особливої частини законодавства про кримінальну відповідальність, її система і значення. Наукові основи кримінально- правової кваліфікації
Зміст заняття:
4.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
5.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
6.
Презентація реферату за заданою тематикою..
2 2
ПЗ2 – Злочини проти основ національної безпеки України
Зміст заняття:
6.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
7.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
8.
Розв’язок задач з обраної теми
9.
Презентація реферату за заданою тематикою.
10.
Розгляд підготовленої бібліографії за заданою тематикою.
2 3
ПЗ3 – Злочини проти життя та здоров’я особи
Зміст заняття:
5.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
6.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
7.
Презентація реферату за заданою тематикою.
8.
Ділова гра
4 4
ПЗ4– Тема 4. Злочини проти волі, честі та гідності особи
Зміст заняття:
5.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
6.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
7.
Презентація реферату за заданою тематикою.
8.
Ділова гра
2 5
ПЗ5 – Тема 5. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
Зміст заняття:
7.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
8.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
9.
Презентація реферату за заданою тематикою.
10.
Розгляд підготовленої бібліографії за заданою тематикою.
11.
Розв’язок задач за обраною темою
12.
Ділова гра
2 6
ПЗ5 - Тема 6. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
Зміст заняття:
4.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
5.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
4

Тема
Номер, назва, зміст заняття
Кількість годин
1 2
3 6.
Розв’язок задач за обраною темою.
7
ПЗ6 - Тема 7. Злочини проти власності
Зміст заняття:
5.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
6.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
7.
Презентація реферату за заданою тематикою.
8.
Розв’язок задач за обраною темою
4 8
ПЗ7 - Тема 8. Злочини у сфері господарської діяльності
Зміст заняття:
5.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
6.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
7.
Презентація реферату за заданою тематикою.
8.
Розв’язок задач за обраною темою
4 9
ПЗ8 - Тема 9. Злочини проти довкілля
Зміст заняття:
9.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
10.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
11.
Презентація реферату за заданою тематикою.
12.
Розв’язок задач за обраною темою
2 10
ПЗ8 - Тема 10. Злочини проти громадської безпеки
Зміст заняття:
1.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
2.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
3.
Презентація реферату за заданою тематикою.
4.
Розв’язок задач за обраною темою
4 11
ПЗ8 - Тема 11. Злочини проти безпеки виробництва
Зміст заняття:
1.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
2.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
3.
Презентація реферату за заданою тематикою.
4.
Розв’язок задач за обраною темою
2
Всього за семестр
32
Разом по дисципліні
32

План семінарських занять, їх зміст, обсяг годин наведені в таблиці.
Таблиця 4. 3– Теми та зміст практичних занять, їх обсяг (денна форма навчання)
Тема
Номер, назва, зміст заняття
Кількість годин
1 2
3 1.
ПЗ1 – Тема 1. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
Зміст заняття:
1.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
2.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
3.
Презентація реферату за заданою тематикою..
1 2.
ПЗ2 – Тема 2. Злочини проти громадського порядку та моральності
Зміст заняття:
1.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
2.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
3.
Розв’язок задач з обраної теми
4.
Презентація реферату за заданою тематикою.
5.
Розгляд підготовленої бібліографії за заданою тематикою.
2 3.
ПЗ3 – Тема 3. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення
Зміст заняття:
1.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
2.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
3.
Презентація реферату за заданою тематикою.
2 4.
ПЗ4– Тема 4. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації
Зміст заняття:
1.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
2.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
3.
Презентація реферату за заданою тематикою.
4.
Ділова гра
1 5.
ПЗ5 – Тема 5. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів
Зміст заняття:
1.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
2.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
3.
Презентація реферату за заданою тематикою.
4.
Розгляд підготовленої бібліографії за заданою тематикою.
5.
Розв’язок задач за обраною темою
2

Тема
Номер, назва, зміст заняття
Кількість годин
1 2
3 6.
ПЗ5 - Тема 6. Злочини у сфері використання електронно- обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку
Зміст заняття:
1.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
2.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
3.
Розв’язок задач за обраною темою.
1 7.
ПЗ6 - Тема 7. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг
Зміст заняття:
1.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
2.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
3.
Презентація реферату за заданою тематикою.
4.
Розв’язок задач за обраною темою
2 8.
ПЗ7 - Тема 8.Злочини проти правосуддя
Зміст заняття:
1.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
2.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
3.
Презентація реферату за заданою тематикою.
4.
Розв’язок задач за обраною темою
2 9.
ПЗ8 - Тема 9. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)
Зміст заняття:
1.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
2.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
3.
Презентація реферату за заданою тематикою.
4.
Розв’язок задач за обраною темою
1 10.
ПЗ8 - Тема 10. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
Зміст заняття:
1.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
2.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
3.
Презентація реферату за заданою тематикою.
4.
Розв’язок задач за обраною темою
2
Всього за семестр
16
Разом по дисципліні
16

7. Теми семінарських занять

План семінарських занять, їх зміст, обсяг годин для заочної форми навчання наведені в таблицях 4.
Таблиця 4. 4 – Теми та зміст практичних занять, їх обсяг «Кримінальне право.
Загальна частина» (заочна форма навчання)
Тема
Номер, назва, зміст заняття
Кількість годин
1 2
3 4
ПЗ4– Тема 4: Склад злочину. Обставини, що виключають злочинність діяння
Зміст заняття:
1.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
2.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
3.
Презентація реферату за заданою тематикою.
4.
Ділова гра
2 9
ПЗ8 - Тема 9: Покарання та його види (поняття та цілі). Звільнення від кримінальної відповідальності. Звільнення від покарання і його відбування
Зміст заняття:
1.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
2.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
3.
Презентація реферату за заданою тематикою.
4.
Розв’язок задач за обраною темою
2
Усього за семестр
4
Разом по дисципліні
4


План семінарських занять, їх зміст, обсяг годин для денної форми навчання наведені в таблицях.
Таблиця 4.5 – Теми та зміст практичних занять, їх обсяг «Кримінальне право.
Особлива частина 1» (заочна форма навчання)
Тема
Номер, назва, зміст заняття
Кількість годин
1 2
3 3
ПЗ3 – Тема 3. Злочини проти життя та здоров’я особи
Зміст заняття:
1.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
2.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
3.
Презентація реферату за заданою тематикою.
4.
Ділова гра
2 5
ПЗ5 – Тема 5. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
Зміст заняття:
1.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
2.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
3.
Презентація реферату за заданою тематикою.
4.
Розгляд підготовленої бібліографії за заданою тематикою.
5.
Розв’язок задач за обраною темою
6.
Ділова гра
2 7
ПЗ6 - Тема 7. Злочини проти власності
Зміст заняття:
1.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
2.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
3.
Презентація реферату за заданою тематикою.
4.
Розв’язок задач за обраною темою
2
Усього за семестр
6
Разом по дисципліні
6


План семінарських занять, їх зміст, обсяг годин для заочної форми навчання наведені в таблиці.
Таблиця 4. 6– Теми та зміст практичних занять, їх обсяг «Кримінальне право.
Особлива частина 2» (заочна форма навчання)
Тема
Номер, назва, зміст заняття
Кількість годин
1 2
3 4
ПЗ3 – Тема 3. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення
Зміст заняття:
1.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
2.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
3.
Презентація реферату за заданою тематикою.
2 6
ПЗ5 – Тема 5. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів
Зміст заняття:
1.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
2.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
3.
Презентація реферату за заданою тематикою.
4.
Розгляд підготовленої бібліографії за заданою тематикою.
5.
Розв’язок задач за обраною темою
2 8
ПЗ6 - Тема 7. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг
Зміст заняття:
1.
Усне опитування за питаннями, що виносилися на лекцію.
2.
Обговорення питань, що передбачені для самостійного вивчення.
3.
Презентація реферату за заданою тематикою.
4.
Розв’язок задач за обраною темою
2
Усього за семестр
6
Разом по дисципліні
6

7. Самостійна робота
Самостійна робота студентів в межах, визначених тематичним планом навчальної дисципліни «Кримінальне право», включає:

опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

вивчення окремих питань, що передбачені для самостійного вивчення;

вирішення завдань, що передбачені для самостійної роботи;

підготовка до семінарських занять;

систематизація вивченого матеріалу перед модульною контрольною роботою;

виконання індивідуального науково-дослідного завдання – реферату.
Теми, зміст та обсяги годин самостійної роботи наведені в таблицях 5.
Таблиця 5.1 – Теми та зміст самостійної роботи, її обсяг «Кримінальне право.
Загальна частина» (денна та заочна форми навчання)
№ з/п
Назва теми
Кількість годин
1
Тема 1: Кримінальне право як галузь права, наука та навчальна дисципліна
8 2
Тема 2: Закон про кримінальну відповідальність. Чинність закону про кримінальну відповідальність в часі та просторі.
7 3
Тема 3: Кримінальна відповідальність та її підстави. Злочин та його види
7 4
Тема 4: Склад злочину. Обставини, що виключають злочинність діяння
7 5
Тема 5: Об’єкт та предмет злочину. Об’єктивна сторона злочину
7 6
Тема 6: Суб’єкт злочину. Суб'єктивна сторона злочину
7 7
Тема 7: Стадії вчинення умисного злочину. Множинність злочинів
8 8
Тема 8: Співучасть у злочині.
7 9
Тема 9: Покарання та його види (поняття та цілі). Звільнення від кримінальної відповідальності. Звільнення від покарання і його відбування
7 10
Тема 10: Поняття судимості, її значення та місце в механізмі кримінальної відповідальності. Особливості застосування окремих видів покарань. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб
7
Усього за семестр
72
Разом по дисципліні
72

Таблиця 5.2 – Теми та зміст самостійної роботи, її обсяг «Кримінальне право. Особлива частина 1» (денна та заочна форми навчання)
№ з/п
Назва теми
Кількість годин
1
Тема 1. Поняття Особливої частини законодавства про кримінальну відповідальність, її система і значення. Наукові основи кримінально- правової кваліфікації
1 2
Тема 2. Злочини проти основ національної безпеки України
3
Тема 3. Злочини проти життя та здоров’я особи
1 4
Тема 4. Злочини проти волі, честі та гідності особи
5
Тема 5. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
1 6
Тема 6. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав
і свобод людини і громадянина
1 7
Тема 7. Злочини проти власності
1 8
Тема 8. Злочини у сфері господарської діяльності
1 9
Тема 9. Злочини проти довкілля
1 10
Тема 10. Злочини проти громадської безпеки
11
Тема 11. Злочини проти безпеки виробництва
1
Усього за семестр
8
Разом по дисципліні
8

Таблиця 5.3 – Теми та зміст самостійної роботи, її обсяг «Кримінальне право. Особлива частина 2» (денна та заочна форми навчання)
№ з/п
Назва теми
Кількість годин
1
Тема 1. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
3 2
Тема 2. Злочини проти громадського порядку та моральності
3 3
Тема 3. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення
4 4
Тема 4. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації
4 5
Тема 5. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів
4 6
Тема 6. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку
3 7
Тема 7. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг
4 8
Тема 8.Злочини проти правосуддя
4 9
Тема 9. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)
3 10
Тема 10. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
4
Усього за семестр
36
Разом по дисципліні
36

8. Індивідуальні завдання

До індивідуальних завдань з навчальної дисципліни «Кримінальне право» належать:

підготовка, написання та презентація реферату за заданою тематикою (вибіркове);

пошук (підбір) та огляд літературних джерел (складання бібліографії) (вибіркове);

підготовка, написання та презентація аналітичного звіту за заданою тематикою
(вибіркове);

участь в наукових студентських конференціях і олімпіадах, а також підготовка наукових публікацій (вибіркове);

підготовка, написання і захист курсової роботи (обов’язкове).
1. Підготовка, написання та презентація реферату за заданою тематикою.
Реферат – одна з основних форм самостійної роботи студентів. Мета реферату – закріплення та поглиблення теоретичних і практичних знань, отриманих студентом в процесі вивчення окремих тем. Написання реферату дає можливість студенту навчитися самостійно працювати з різними інформаційними джерелами, інтерпретувати матеріали періодичної літератури, глибше вивчати основні проблеми та особливості протидії злочинності в Україні; дослідити основні правила її здійснення в зарубіжних країнах, оцінити їх та внести пропозиції щодо удосконалення вітчизняного законодавства.
Представлення реферату на аудиторному занятті дозволяє студенту сформувати навички виступу перед аудиторією, аргументування і відстоювання власної точки зору, вміння відповідати на питання.
Робота над рефератом включає такі етапи: вибір теми, підбір літературних джерел та фактичного статистичного матеріалу; консультація з викладачем; передача реферату викладачу для оцінювання або на основі матеріалів реферату зробити усний виступ перед студентами всієї групи.
Тематика рефератів має проблемно-практичну спрямованість, періодично поновлюється і доводиться студентам на початку вивчення навчальної дисципліни.
Презентація реферату проходить в аудиторії на практичному занятті, де розглядається ця тема або може бути захищений індивідуально.

2. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел (складання бібліографії).
Мета складання бібліографії – дати аналітичний огляд літературних джерел
(монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей тощо) за заданою тематикою. Готуючи бібліографію, студент: 1) обирає питання із запропонованих викладачем; 2) систематизує різні погляди і підходи до вивчення досліджуваного питання (категорії, поняття і терміни, принципи, ознаки, класифікації тощо).
Тематика бібліографії має проблемно-практичну спрямованість, періодично поновлюється і доводиться студентам на початку вивчення навчальної дисципліни.
3. Підготовка, написання та презентація аналітичного звіту за заданою


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал