1. Назва модуля: Педагогічна творчістьСкачати 28.52 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір28.52 Kb.
1. Назва модуля: Педагогічна творчість

2. Код модуля: ДПП_6_ОНД.12.03

3. Тип модуля: обов’язковий

4. Семестр: 5, 6.

5. Обсяг модуля : загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3,0); аудиторні години – 44 (лекцій – 22, практичних занять – 12, лабораторних занять – 10)6. Лектор: Гаврилюк Світлана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент.

7. У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати: сутність поняття “педагогічна творчість” та її складові елементи; умови та джерела педагогічної творчості; структуру педагогічних здібностей; різноманітні наукові підходи до вивчення явищ педагогічної творчості та майстерності;

уміти: генерувати нестандарті ідеї, використовуючи асоціації, комбінування, методи активізації творчості, алгоритми та спеціальні прийоми технології творчості; у процесі розв’язання професійних завдань застосовувати у своїй роботі досвід творчої діяльності педагогів-новаторів, організовувати творчу діяльність з дітьми; формувати власний стиль професійної діяльності.

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття.

9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: педагогіка дошкільна, психологія дитяча, психологія вікова, методики виховання.

10. Зміст навчального модуля:

Підготовка творчого вихователя в умовах перетворення сучасного суспільства. Умови та джерела педагогічної творчості. Педагогічна співтворчість. Творче самопочуття педагога в спілкуванні та шляхи управління ним. Розвиток педагогічної творчості, професійного мислення. Формування індивідуального стилю педагогічної діяльності, творчого ставлення до праці.

11. Рекомендована література :

1.  Клепіков О. І. Творчість – основа розвитку потенційних джерел особистості : навч. посібник /  О. І. Клепіков, І. Т. Кучерявий. – К. : Вища школа, 2000. – 288 с.

2. Педагогічна майстерність : підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос [та ін.] ; за ред. І. А. Зязюна. – К. : Вища школа, 1997. – 349 с.

3. Cисоєва С. О. Основи педагогічної творчості : підручник / С. О. Сисоєва. – К. : Міленіум, 2006. – 346 с.

4. Сисоєва С. О. Педагогічна творчість: монографія / С. О. Сисоєва. – К.: Каравела, 1998. – 150 с.

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота.

13. Методи та критерії оцінювання :

• Поточний контроль (70%): опитування на практичних заняттях, виконання домашніх завдань.• Підсумковий контроль (30%), залік): тестування

14. Мова навчання: українська.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал