1 млн р. тому Поява людини на території України кам*яний вік 1 млн. 10 тис до н е. I палеолітСторінка6/7
Дата конвертації28.12.2016
Розмір1.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

1921р.вересень Замах на Ю.Пілсудського (членом УВО-С.Федаком)

1921р.жовтень-1930рр. УАПЦ(митрополит Василь Липківський)

1921р.листопад Другий Зимовий похід армії УНР(Ю.Тютюник, 1200 чол.)

--мета – активізація партизанського руху

- розстріляно більшовиками Г.Котовського 359 учасників під Базаром

1921р.-1922р. Голод на Пд.України

1921р. Антибільшовицький заколот спричинений голодом на Укр.Росії

(Кронштадт)

1921р. Знищення більшовиками «Просвіт»1922 Театр «Березіль»(Харків) Лесь Курбас

1922р. Висилка близько 70 укр.ученик у Пн.райони Росії

1922р. Створ.комісію у справах електрифікації України

1922р.грудень Утворення СРСР (РФ,Українська,Білоруська СРР,Закавказька

Федерація(Грузія,Вірменія,Азербайджан)

--- Раковський (глова РНК УСРР у 1919-1923)виступав за більшу самос –

стійність УСРР)

1923р.березень Рішення Ради Антанти про остаточне при-ння Сх. Галичини до Польщі

1923 – 1934рр. В.Чубар – голова РНК УСРР (після Х.Раковського – проявляв

самостійність у своїх рішенях,репресований)

1923р.квітень Українізація державних установ(7 конференція КП(б)У)

1923р.квітень Постанова ВУЦВК про проведення адміністративно- територіа-

льної реформи(округи і райони замість губерній,повітів і воло стей1923р.квітень XII з’їзд РКП(б) схвалив коренізацію осудив російський шовінізм

1923р. Декрет про єдиний податок для селян у грош формі1923-1933рр. Період українізації(М.Скрипник,О.Шумський,В.Затонський.В.Гринько

1923р.липень Декрет РНК УРСР про українізацію шкіл,виховних і культурних – установ

1923р. Т-во «Геть неписьменність»(голова-Г.Петровський)

1924р.січень Конституція СРСР (II з’їзд Рад СРСР)

1924р. Повернення на Україну з еміграції М.Грушевського

1924р. Усунення укр..мови з польських державних і установ (Зх.Україна)1924р. «Кресовий закон»-введення двомовних шкіл(Зх.Україна)

1924р. Татарбунарське повстання в Пд.Бессарабії проти румун

1924р.жовтень Утворення Молдавської АРСР у складі УРСР

(Г.Котовський – командир радянської дивізії,один із ініціаторів)1924-1927рр. О.Шумський-нарком освіти УРСР (провідник українізації)

(вимагав усамостійнення КП(б)У від РКП(б),1925р. Курс на індустріалізацію країни(XIV з’їзд ВКП(б)

(з 1929р. – форсована індустріалізація)

1925р.березень Розпуск УКП(Укр.Ком.Партія) і перехід її членів до КП(б)У

(остання легальна партія на Україні)

1925-1928рр. Л.Кагинович-генеральний секретар ЦК КП(б)У(запеклий ворог українізації)

(перед Кагановичем – Е.Квірінг, у 1923 – 1925рр.)1925р. УНДО(Укр.нац-дем.об’єднання)в Галичині-голова Д.Левицький

(самостійність Укр.без застосування терористичних методів)

--- наймасовіша і найвпливовіша політична сила

1926 – 1928рр. ВАПЛІТЕ (М.Хвильовий) Клич «Геть від Москви»

1926р.травень Вбивство С.Петлюри в Парижі

1926р. Державний переворот у Польщі(диктатура Ю.Пілсудського)

1926р.грудень Перепис населення у СРСР

1927р.лютий Постанова РНК СРСР про будівництво Дніпровської ГЕС1927р. Курс на колективізацію(XV з*їзд ВКП(б)

( з 1929р. – суцільна колективізація)

1927р. X з’їзд КП(б)У осудив троцькізм і національний ухил «шумскізм»

1927-1933рр. М.Скрипник-нарком освіти УРСР(провідник «українізації»)

(організатор КП(б)У,1933р. звільнений і застрелився)

1927р.-1938р. УНП(Укр.нац.партія)єдина легальна партія що діяла на Буковині

1927р.-1928р. Хлібозатогівельна криза(спричинила кінець НЕПу)

Україна в період 1928 – 1938рр.(Радянська модернізація)Модернізація:1.Сталінський терор(1928 – 1938рр.)

2.Форсована індустріалізація ( з 1929р.)

3.Суцільна колективізація ( з 1929р.)

4.Побудова соціалізму в окремій країні

5.Загострення класової боротьби 6.Ліквідація куркульства як класу

1928р. М.Волобуєв осудив колоніальну політику Москви супроти

України (ж. «Більшовик України»)

1928-1938рр. С.Косіор-генеральний секретар ЦККП(б)У(бездумний викона-

вець розпоряджень Сталіна,(розстріляно)

1928р.-1932р. Перша п’ятирічка

1928р. Перша машин-трактор. станція(МТС)

(П.Ангеліна – організатор першої жіночої тракторної бринади)1928р. «Шахтинська справа»-перший судовий процес над фахівцями

вугільної промисловості Донбасу1929р. Створення ОУН(Відень,глова –Є.Коновалець)

(Д.Донцов – основоположник «інтегрального націоналізму» праця «Націоналізм»Програма ОУН

1.Створення самостійної України 2.Культурний та економічний розвиток укр.нації

3.Визнання незалежної України рівноправним членом міжнародної спільноти

1929р. Курс на форсовану індустріалізацію

(Рік «Великого перелому» - оголосив Й.Сталін)

1929р. Суцільна колективізація(прискорена) – усуспільнення сел.г-ств.

1929-1932рр. Економічна криза в Польщі1930р. Кампанія «пацифікації» на Зх.Україні(репресії проти мир.н-ння)

1930 – ті рр. «Розстріляне відродження» (жорстоке переслідування нац.культури)

1930р. Процес над СВУ(Спілка Визволення України) (С.Єфремов,М.Слабченко)

---звинувачення у укр.бурж.націоналізмі 45 укр.інтелегентів

1930р. «Процес Промпартії» (суд над групою висококвал.інженерів)

1930р. Постанова «Про темпи колективізації»

1931р. Харківський тракторний завод. Створення ВУАМЛІН

1931р. Процес над «Українським національним центром»

(М.Грушевський,М.Яворський)

1932р. Дніпрогес(Запоріжжя) ; Інститут електрозварювання ВУАН (Є.Патон)

1932р. Створення Спілки письменників СРСР1932-1933р. Голодомор

Причини

1.Взяти під повний контроль держави ситуацію на селі

2.Потреба держави в додаткових коштах для проведення індустріалізації

3.дотримання ідеології комунізму,що визнавала у суспільнення засобів виробництва

(В.Молотов(голова РНК СРСРУ 1930 – 1941р.) – голова надзвичайної хлібо –

Заготівельної комісії на Україні1932р. «Закон про п’ять колосків»

1933р. Процес над УВО(Укр.військова організація)(О.Вишня,М.Ірнач)

1932р. «Закон про охорону соц.власності»(за розкрадання – ростріл)

1933р. Самогубство М.Хвильового, М.СкрипникаПостанови

---«Про організацію політвідділів при МТС і радгоспах»

---«Про обов’язкову поставку зерна державі колгоспами й одноосібними господарствами»

---«Про пропинення українізації»

---«Про занесення на «чорну дошку»,сіл які «злісно» саботують хлібозаготівлю»

1933р.-1937р. Друга п’ятирічка(«безбожна п’ятирічка»)

1934р. Вбивство С.Кірова(керівника ленінградської парт.організації)

Початок масових репресій в СРСР

--- Перейменування міст:

м.Єлисаветград на Кіровоград м.Юзівка на Сталіне,пізніше Донецьк

м.Олександрівськ на Запоріжжя м.Луганськ – Ворошиловград – Луганськ

м.Кам*янське – Дніпродзержинськ м.Катеринослав - Дніпропетровськ

1934 – 1937рр. Масові репресії

-- Ліквідація майже всього складу уряду УРСР і всього ЦК(б)У-- Знищення С.Косіора,Х.Раковського,В.Чубара,Ю.Коцюбинського

1934р. Київ-столиця України(до 1934 - Харків)

1934-1937рр. П.Любченко голова уряду України(замість В.Чубара)

1934р. Ліквідація карткової системи розподілу продуктів для робітників і служб

1934р. Смерть М.Грушевського у Кисловоцьку

1934р. Концтабір переважно для українців у Березі Картузькій(Польща)

1935р. Процес «Нормалізації» у Польщі (співпраця українців з

польським урядом)В.Мудрий1935р. Варшавський процес над 12 членами ОУН. Обвинувачених у

Вбивстві у 1934р. міністра внутрішніх справ Б.Пєрацького(С.Бандера,

М.Лебідь,М.Карпинець-засуджені на смертну кару)

1935р. Трудовий рекорд Стаханова1936р. Нова «Сталінська конституція СРСР»

1936 – 1938рр. «Єжовщина» або «Великий терор» М.Єжов керівник НКВС:

1.Боротьба з укр.націоналізмом 2.боротьба з ухилами в партії

3.Репресії в армії 4. «Розстріляне відродження»

1937р. Нова конституція УРСР(XIV Всеукраїнський з’їзд Рад)

(перша конституція – 1924р.)

1937р. Вказівка Й.Сталіна(від імені ЦКВКП(б) НКВС застосовувати до

заарештованих фіз..методи тиску

1938-1942рр. III п’ятирічка(XVIII з’їзд ВКП(б)

1938 – 49рр. М.Хрущов-перший секретар ЦККП(б)У (звільнення Косіора)

1938р. Впровадження рос.мови як обов’язкової в усіх школах України

Посилення русифікації

1938р. Вбивство у Роттердамі рад. агентом Є.Коновальця. А.Мельник – керівник ОУН1938р.жовтень Створення автономного уряду Карпатської України.Автономія

Закарпаття.(голова уряду-о.А.Волошин)

--- Перший – А.Бродій(русофіл,замінений А.Волошином)

1938р.листопад I Віденський арбітраж(призначений Німеччиною та Італією)

Пд.Закарпаття(Мукачево,Ужгород і т.д.)ввійшло до Угорщини

1939р.15 березня Проголошення самостійності Карпатської України м.Хуст

Президент о.А.Волошин.Угорські війська окупували Карпатську Україну.

Карпатська Січ-воєнізована організація(2000 чоловік)

1939р.23 серпня Пакт про ненапад між СРСР і Німеччиною

КУЛЬТУРА І НАУКА ПОЛІТИКА

Г.Нарбуг – автор укр. грошей (карбованців і гривні)поезія: В.Сосюра М.Рильський П.Тичина

Г.Верьовка – музика(керівник українського державного народного хору)музика:Л.Ревуцький К.Данькович Б.Лятошинський –(«Захар Беркут»)

живопис:І.Іжаєвич Д.Кричевський Остап Вишня – література

Л.Курбас – театр («Березіль»,Харків) П.Куліш – драматургія

В.Вернадський – природознавство Л.Ландау – фізика

О.Довженко – кіномистецтво(«Звенигора», «Щорс», «Арсенал», «Земля»

Є.Патон – фізика(перший директор Інституту електрозварювання)

А.Кримський – літературознавство,сходознавство

- С.Орджонікідзе – нарком важкої промисловості СРСР (1932 – 1937рр.),підтримував

Індустріалізацію,покінчив життям самогубством у 1937р.Генетика – М.Вавілов,О.Богомолець,О.Палладін

Історія – М.Грушевський,С.Єфремов,Я.Яворський, М.Слабченко

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ(1939-2011РР.)

ДРУГА СВІТОВІ ВІЙНА(1939-1945РР.)АТЛАС СТ.22,23)

1939р.1 вересня Початок Другої світової війни

1939р.17 вересня Перехід Червоною армією пол.-рад.кордону(окупація Зх.України)

Командувач армії – С.Тимошенко1939р.вересень Радянсько-нім.договір про дружбу і кордони

1939р.27жовтня Народнs зборb Зх.України Возєднання з Зх.України з УРСР

1940р.червень Анексія СРСР Бессарабії та Пн.Буковини.Утв. Молдавської РСР

--- Радянізація,примусова колективізація Зх.України

1941р.січень Львівський процес над 59-ма членами ОУН1941р.22червня Напад Німеччини на СРСР .Поч. Великої Вітчизняної в-ни

Німецький план «Барбаросса»

1941Р.23-29 червня Найбільша танкова битва поч.періоду війни в районі

Луцьк-Броди-Рівне(2 тис.танків)1941р.30червня «Акт проголошення відновлення Української держави»Львів

(уряд – Я.Стецько)Створення (ДКО)Державного комтету оборони,Москва – Й.Сталін

(з серпня Й.Сталін – Верховний Головнокомандувач

1941р.липень-вересень Оборона Києва(650-тис рад.воїнів здалися у полон)М.Кирпонос

1941р.серпень-жовтень Оборона Одеси

1941р.жовтень-листопад УНР(Українська національна рада)-Київ,організована ОУН(м)1941р.жовтень - 1942р.липень Оборона Севастополя

1941р.листопад Захоплення німцями Криму

1941р.жовтень УПА «Поліська Січ» Т.Боровець(Волинь та Полісся)

1941р.літо-осінь Правобережжя,більша ч-на Лівобережжя і Крим під німцями

---«Ост»-нім.план післявоєнного «нового порядку» для України

---Адмін.-тер.устрій України:

1.Дистрикт «Галичина»(Львівська,Дрогобицька,Станіславська,

Тернопольська обл.)-підпорядкування Польському Генерал-Губернаторству;центр – м.Львів

2.Рейхскомісаріат «Україна»(Волинь і Цн.Україна)-м.Рівне

3.Трансістрія(румунська провінція)-Пд.Зх.Україна - Тирасполь

4.Військова адміністрація(Сх.Україна)

1941р.листопад Укр.радіостанція ім.Т.Шевченка(Саратов)

Радіостанція «Радянська Україна» (Москва)

1941р.грудень Контрнаступ рад. військ під Москвою.Перша велика поразка німців

1941р.грудень-1942р.січень Керченсько-феодосійська десантна операція

(тимчасове звільнення Керченського п-ва)

1942р. Створення у Червоній армії «загороджувальних загонів»

1942р.весна Партизанські загони Сумської обл.(Путивльщина)-С.Ковпак

--- О.Сабуров-Житомирщина,О.Федоров-Чергігівщина

1942р.травень Невдала спроба Червоної армії контрнаступу під Харковом1942р.червень УШПР(Український штаб партизанського руху)-Т.Строкач.

1942р.липень Радянські війська покидають Україну

1942р.жовтень – 1950 – ті рр. УПА(укр.-пов.армія)

1942р.листопад-лютий1943рр. Сталінградська битва

1942р.18 грудня Вступ радянських військ у межі України (1943р.лютий-

визволення Харкова,)1943р.лютий-березень контрнаступ

німців – захоплення Харкова

1943р.квітень-липень Відносне затишшя на фронтах1943р.квітень Дивізія «СС.Галичина»(розгром рад військами під Бродами)

1943р.травень Об’єднання «Поліської Січі» з ОУН(б).Створення ОУН-УПА(Р.Шухевич)

1943р.червень III Надзвичайний збір ОУН(б)-програма-демократична респб.

1943р.червень-жовтень Карпатський рейд С.Ковпака

1943р.липень-серпень Курська битва(поч.остаточного визволення України)

--- створення чотирьох укр.фронтів

1943р.серпень Білгород – Харківська операція(звільнення Харкова-І.Конєв)

1943р.вересень – листопад Звільнення Лівобережної України.

Донбаська операція (звільнення Донецька-Ф.Толбухін)

Чернігово - Прип’ятська операція (звільнення Сум,Чернігова, Полтави)

Визволення Києва - М.Ватутін(6 листопада) Розгром «Сх.валу»

1943р. Фільми О.Довженка «Україна в огні», «Битва за нашу Рад.-Укр)

1943р. Фільм М.Донського «Райдуга» - отримав премію «Оскар»1943р.листопад Тегеранська конференція (відкриття другого фронту)

1943р.грудень-1944лютий Житомирсько – Бердичівська,Корсунь-Шевченківська,

Рівненська,Нікопольська операції

--- Звільнено частину Правобережжя1944р.березень – квітень Проскурово – Чернівецька,Уманська,Одеська

(звільнено Правобережну і Пд.Україну)1944 квітень – травень Кримська операція(звільнено Крим)

1944р. Перші збройні сутички УПА з Червоною армією

1944р. Депортація з Криму(крим.татар ,греків,болгар,вірмен)

1944р.травень Звільнено більшу ч-ну Правобережжя

1944р.липень – серпень Львівська і Яська о-ції(ЗвільненоЗх.Україну і Ізмаїльщину)

1944р.липень УГВР (Укр.голов.визвол.рада)-глова Генерального Секретарі-

ату Р.Шухевич (1944-1945рр.)

1944р.8 жовтня Завершення звільнення території УРСР

1944р.28 жовтня Звільнення території України (звільнення Закарпаття)

1944р. НК закордонних справ УРСР (Д.Мануїльський) НК оборони УРСР

1945р.лютий Ялтинська конференція («поділ Європи»)

1945р.квітень Арешт Й.Сліпого і грек.-кат.священиків і єпископів

1945р.квітень Україна в ООН як член-засновник(Сан-Франциско)Д.Мануїльський

Виступав проти «укр.буржуазного націоналізму»

1945р. Заснування Академії Архітектури УРСР

1945р.9 травня День Перемоги над Німеччиною

1945р.червень Рад.-чех.договір про входження Закарпаття до УРСР

1945р.серпень Рад.-польський договір про кордон

1945р.літо Потсдамська (Берлінська) конференція (суд над фашизмом)

1945р.2 вересня Підписання Японією акта про капітуляцію.Закінчення II

Світової війни

ПІСЛЯВОЄННА ВІДБУДОВА УКРАЇНИ(1945-1953РР.)

1945р. Заснування Ужгородського університету1946 – 1991рр. «Холодна війна» (між СРСР і Заходом) Причини:

1.Протиріччя між СРСР і Заходом 2.Іделогічні суперечності

3.Бажання США і СРСР бути першими у політиці(промова Черчеля у Фолтоні)1946р-1947р. Третій радянський голодомор(загинуло 1 млн.чол.) причини:

1.Вивіз зерна за кордон 2.Нестача техніки і чоловіків 3.Повоєнна розруха

1946р. Затвердження нового (наближеного до рос.)правопису

1946р. Перетворення РНК УРСР на Раду Міністрів(до 1991р.)
1946-1948рр. «Жданівщина» (ліквідація укр.культ.здобутків під час війни)

А.Жданов секретар ЦК ВКП(б) з ідеології

--- Посилення контролю партії над суспільством

--- боротьба з «Космополітизмом»

--- Гоніння представників укр. і єврейської інтелігенції

1946р.березень Собор УГКЦ у Львові (скасування унії і підпорядкування РПЦ,Г.Костельник

1946-1950р. Четвертий п’ятирічний план (машинобудування,металургія,

гірничодобувна галузі(відновлення п*ятирічних планів)

--- відбудова шахт Донбасу і Дніпрогесу

1946-1962рр. Академія наук УРСР- керівник біохімік О.Палладін

1946р. Перший в СРСР – атомний реактор (Київ)

1946р. Постанова пленуму ЦККП(б)У про небезпеку укр.націоналізму1947р.лютий Рад.-румунській договір про кордон

1947р. Скасування карткової системи на продукти

1947р. Грошова реформа; Дніпрогес (Запоріжжя)

1947р. Л.Каганович – перший секретар ЦК КП(б)У – пік репресій

(боротьба з укр.націоналізмом)1947 – 1954рр. Д.Коротченко – голова Ради Мністрів УРСР

1947р. Україна підписала Паризькі мирні договори з Болгарією,

Румунією,Фінляндією,Італією,Угорщиною(Д.Мануїлський)1947р.квітень-травень Операція «Вісла»(депортація укр.з Холмщини та Лемківщини

до Зх. і Пн.Польщі Фактори: 1 .Зламати опір УПА 2.Намагання поляків

ополячити українців 3.Угода між СРСР і Польщею про посилення

боротьби з «бандитськими формуваннями»1947р. Постанови Президії Верховної Ради СРСР

--- «Про кримінальну відповідальність за розкрадання держав-

ного і громадського майна»

--- «Про посилення охорони особистого майна громадян»

1948р. «Про виселення з УРСР осіб,які злісно ухиляються від

діяльності в сільському господарстві і ведуть анти-

громадський,паразитичний спосіб життя»

1948р. Дунайська мирна конференція(участь УРСР)

1948р. «Лисинківщина» - розгром генетики і кібернетики(зазнали переслідування:

М.Вавілова,І.Полякова,Лев Делоне1948р.-1949р. М.Хрущов - перший секретар ЦК КП(б)У (був 1943 – 46рр.)

1948р. Газопровід Дашава-Київ

1948р. Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь»-Запоріжжя

1949р. Завод автонавантажувачів (Львів)

1949р.серпень Скасування УГКЦ на Закарпатті

1949р.листопад Президія Верховної Ради УРСР схвалила гімн,герб і прапор УРСР

1950-1953рр. М.Мельников – перший секретар ЦК КПУ

(прискорення темпів русифікації Зх.України)

1950р.березень Загибель головнокомандувача УПА Р.Шухевича

(1950 – 1954рр. – В.Кук головнокомандувач УПА)

1950р. Скасування Унії на Пряшівщинні (Чехо-Словаччина)

1950 – 1655рр. Будівництво Каховської ГЕС(затоплення чорноземів)

1950р. Початок укруплення колгоспів

1951р. Обмін тереторією між Польщею і СРСР (до УРСР- Белз,Червоноград

1951р. Критика В.Сосюри за вірш «Любіть Україну»

1951р. Львівський автобусний завод; Перший на Україні телевізійний центр

1951р. Газета «Правда» викриває нац. ухили у укр.літературі1952р. XIX з’їзд ВКП(б).Перейменування ВКП(б) на КПРС і КП(б)У на КПУ

1953р.березень Помер Йосиф Сталін «Початок боротьби за владу»

1953р. Перший в СРСР суцільнозварний міст через Дніпро (Є.Патон)Наука і культура: О.Гончар – «Прапороносці» М.Петровський – історія

М.Стельмах – «На нашій землі» Ю.Яновський – «Київські оповідання»

В.Некрасов – рос. література О.Довженко – кіномистецтво «Мічурін»

К.Данькович – опера «Б.Хмельницький»

Художники:М.Галущенко,М.Дерегуса,Шовкуненко

С.Лебедєв – перша в європі цифрова обчислювальна машина

Україна в умовах дестанілізації (1953 – 1964рр.)

Ознаки дестанілізації: («Відлиги»)

1.критика культу особи 4.уповільнення русифікації

2.реабілітація жертв репресій 5.Розширення прав республік

3.викреслення імені Сталіна з назв географічних об*єктів та установ

1953 – 1964рр. М.Хрущов генеральний секретар ЦК КПРС(з 1958р.-Голова ради Міністрів)

1.дестанілізація. 2.Карибська криза 3.придушення «Празької весни» у Чехословаччині

4.перейминування міст (Проскурів – Хмельницький,Сталіне – Донецьк,Станіслав – Ів.Ф.)

5.вирішення житлової проблеми 6.видача селянам паспортів 7.пенсії колгоспникам

8.Розвиток колгоспів(укруплнггя),ч-на перетворена на радгоспи

9.Розвиток паливно – енергетичної п-ті,металургії,машинобудування

1953 – 1957рр. О.Кириченко – перший секретар ЦК КПУ(перший укр.на цій посаді)

--- зростання к-ті українців серед членів КПУ

--- національно – культурні домагання

1954р. Освоєння цілини (Казахстан,Алтай,Сибір)

1954р.19 лютого Передача Криму до складу УРСР

1955-1965рр. «Відлига» в укр.літературі (Завдяки творчості І.Еренбурга)

1956р. Реабілітація депортованих з Криму татар1956р.лютий Доповідь М.Хрущова «Про культ особи та його наслідки»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал